11.02.2021 Views

wPokoiku wydanie 1/2020

wPokoiku wydanie 1/2020

wPokoiku wydanie 1/2020

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 | wpokoiku.pl


W numerze

I. DEKORACJE

6

REDAKCJA:

Adrianna Pasternak

a.pasternak@montemmedia.pl

Sara Duszyńska

s.duszynska@montemmedia.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY REKLAM:

Katarzyna Śliwa

Kierownik działu sprzedaży

tel. 504 743 341

k.sliwa@montemmedia.pl

CREATIVE GRAPHIC DESIGNER:

Dawid Szynalewski

d.szynalewski@montemmedia.pl

KOREKTA:

Sara Duszyńska

II. WÓZKI

III. DLA RODZICÓW

IV. ODZIEŻ

V. DLA DZIECKA

16

26

40

52

ILUSTRACJA NA OKŁADCE:

RETRUS

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA:

Gosi, Oli, Izy, Danki

Magdy, Natalii oraz Izy

PRENUMERATA:

www.montemmedia.pl

WYDAWCA:

Montem Media Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 10f, 80-175 Gdańsk

NIP: 583-319-78-74, REGON: 363968370

VI. EDUKACJA

VII. MEBLE

VIII. ZABAWA

72

80

90

4 | wpokoiku.pl


od redakcji

Kiedy oddajemy ten numer katalogu wPokoiku.pl do druku, za oknem pada drobny deszcz,

a słońce chowa się za chmurami. Jednak pamiętając, że niebawem pożegnamy zimę

i przywitamy wiosnę, zadbaliśmy nie tylko o ciepłe ubrania i propozycje zabaw na długie,

chłodne wieczory. W najnowszym magazynie znajdziesz również produkty i usługi, które

mogą przyspieszyć Wasze oczekiwanie na cieplejszą porę roku i wyczarować na twarzach

dzieci szczere i szerokie uśmiechy. Dla mniejszych dzieci przygotowaliśmy między innymi

mięciutkie pluszaki, sensoryczne zabawki, bezpieczne wózki i nosidła. Nie zapomnieliśmy

o wyposażeniu pokoiku, więc w katalogu poznasz nowe inspiracje związane z urządzaniem

dziecięcych kącików.

Zadbaliśmy też o młode i przyszłe mamy. Wygodne ubrania, dodatki i elementy wyprawki

to tylko część tego, co chcemy Ci pokazać. Mamy nadzieję, że te kilka chwil, które znajdziesz

dla siebie, zarezerwujesz również dla nas. Zapraszamy Cię na spacer po dziecięcych

marzeniach. Tych wielkich i tych mniejszych. A jeśli spełnimy też Twoje, będzie nam bardzo

przyjemnie :)

Życzymy przyjemnej lektury

Sara Duszyńska | Adrianna Pasternak


6 | wpokoiku.pl


8 | wpokoiku.pl


10 | wpokoiku.pl


12 | wpokoiku.pl


14 | wpokoiku.pl


16 | wpokoiku.pl


18 | wpokoiku.pl


20 | wpokoiku.pl


22 | wpokoiku.pl


24 | wpokoiku.pl


26 | wpokoiku.pl


28 | wpokoiku.pl


30 | wpokoiku.pl


32 | wpokoiku.pl


34 | wpokoiku.pl


36 | wpokoiku.pl


38 | wpokoiku.pl


40 | wpokoiku.pl


42 | wpokoiku.pl


44 | wpokoiku.pl


46 | wpokoiku.pl


48 | wpokoiku.pl


50 | wpokoiku.pl


52 | wpokoiku.pl


54 | wpokoiku.pl


56 | wpokoiku.pl


58 | wpokoiku.pl


60 | wpokoiku.pl


62 | wpokoiku.pl


64 | wpokoiku.pl


66 | wpokoiku.pl


68 | wpokoiku.pl


70 | wpokoiku.pl


72 | wpokoiku.pl


74 | wpokoiku.pl


76 | wpokoiku.pl


78 | wpokoiku.pl


80 | wpokoiku.pl


82 | wpokoiku.pl


84 | wpokoiku.pl


86 | wpokoiku.pl


88 | wpokoiku.pl


Zdajemy sobie sprawę,

jak ważna jest zabawa w życiu

każdego malucha.

Patron działu

ZabaWa

Z ogromną starannością

wyselekcjonowaliśmy

propozycje dedykowane

mniejszym i większym

dzieciom. Wejdź do krainy

zabawy razem z dzieckiem

i znajdźcie rozwiązania

stworzone właśnie dla niego.

comes.pl

wyjątkowe place zabaw dla dzieci i młodzieży

90 2 | wpokoiku.pl


92 | wpokoiku.pl


94 | wpokoiku.pl


96 | wpokoiku.pl


98 | wpokoiku.pl


100 | wpokoiku.pl


102 | wpokoiku.pl


104 | wpokoiku.pl


106 | wpokoiku.pl


108 | wpokoiku.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!