22.02.2021 Views

Echo_Szczecina Styczen_2020

Magazyn kulturalny Echo Szczecina - wydanie STYCZEŃ 2020.

Magazyn kulturalny Echo Szczecina - wydanie STYCZEŃ 2020.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REPERTUAR FILHARMONII

STYCZEŃ

01

śr, 17:00

Koncert symfoniczny

Sala symfoniczna

Wieczór wiedeński

– koncert noworoczny

11

sb, 19:00

Koncert symfoniczny

Sala symfoniczna

GRANDIOSO

Koncert Prezydencki

Marcin Wyrostek & Corazon

Marcin Wyrostek

& Corazon

15

śr, 19:00

Koncert kameralny

Sala kameralna

MISTERIOSO

Polish Cello Quartet

16

cz, 19:00

Koncert tradycyjny

Sala kameralna

RUBATO

Naghash Ensemble | Armenia

17

pt, 19:00

Koncert symfoniczny

Sala symfoniczna

GRANDIOSO

Bergmann | KARŁOWICZ

Lukas i Arthur

Jussenowie

20

pn, 19:00

Koncert jazzowy

Sala symfoniczna

ESPRESSIVO

Manhattan Transfer

22

śr, 19:00

Recital

Sala symfoniczna

MISTERIOSO

Klasyka na dwa fortepiany

24

pt, 19:00

Koncert symfoniczny

Sala symfoniczna

GRANDIOSO

Vivat MOZART!

NOON

25

sb, 20:00

Koncert elektroniczny

Hol

SOUNDLAB

Lab 4: NOON | Algorytm

26

nd, 19:00

Koncert

Sala symfoniczna

BRILLANTE

Jazz Band Młynarski–Masecki

29

śr, 19:00

Koncert muzyki dawnej

Sala symfoniczna

GRANDIOSO

Il Virtuoso | Il Poeta

Antoni Wit

31

pt, 19:00

Koncert symfoniczny

Sala symfoniczna

GRANDIOSO

Antoni Wit | Symfonia alpejska

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin

tel. +48 91 431 07 20

infolinia +48 539 94 94 54

www.filharmonia.szczecin.pl | 2020

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

w Szczecinie – Miejska Instytucja Kultury

współprowadzona przez Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Balet

R. Palester / S. Moniuszko

Wieczór

baletów polskich

25.01 SOB. 26.01 NIEDZ.

19:00 18:00

Fenomenalne koncepcje artystyczne złożone

w taneczną opowieść o dziejach naszego świata.

Ogromny ładunek energii w muzyce, scenografia rodem

z Matrixa, zaskakujące choreografie w interpretacji

mistrzów tańca. Ogląda i słucha się świetnie!

www.opera.szczecin.pl

Sponsor sezonu

artystycznego 2019/2020

Partner Opery na Zamku

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!