17.03.2021 Views

Radovednih pet: Cenik za šolsko leto 2021/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cenik izdaj serije Radovednih pet

za šolsko leto 2021/22

Velja od 1. marca 2021 do objave novega cenika. Vse cene vključujejo DDV.

Kompleti za 4. razred

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

3831075925243 RADOVEDNIH PET 4 komplet petih samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, DRU, GUM) 56,00 €

3831075927223 RADOVEDNIH PET 4 komplet petih samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, DRU, GUM) in praktično gradivo za NIT 65,00 €

3831075927230 RADOVEDNIH PET 4 komplet štirih samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, DRU) in praktično gradivo za NIT 56,00 €

3831075928350 RADOVEDNIH PET 4 komplet A treh samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT) 39,00 €

3831075928367 RADOVEDNIH PET 4 komplet B treh samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, DRU) 39,00 €

3831075928374 RADOVEDNIH PET 4 komplet C treh samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, GUM) 39,00 €

3831075928343 RADOVEDNIH PET 4 mali komplet štirih samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, DRU) 47,00 €

3831075927964 RADOVEDNIH PET 4 komplet samostojnega delovnega zvezka za matematiko v 4. razredu in Znam za več Radovednih pet 4 24,00 €

Učbeniki in berilo za 4. razred

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

9789612713379 RADOVEDNIH PET 4 učbenik za slovenščino – jezik 14,50 €

9789612713270 RADOVEDNIH PET 4 berilo za slovenščino – književnost 14,00 €

9789612713300 RADOVEDNIH PET 4 učbenik za družbo 14,50 €

9789612713287 RADOVEDNIH PET 4 učbenik za matematiko 14,50 €

9789612713201 RADOVEDNIH PET 4 učbenik za naravoslovje in tehniko 14,50 €

9789612713225 RADOVEDNIH PET 4 učbenik za glasbeno umetnost 14,50 €

Samostojni delovni zvezki za 4. razred

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

9789612713263 RADOVEDNIH PET 4 samostojni delovni zvezek za slovenščino (v dveh delih) + koda za dostop do interaktivnega gradiva za SLO 15,00 €

9789612713317 RADOVEDNIH PET 4 samostojni delovni zvezek za družbo + koda za dostop do interaktivnega gradiva za DRU 9,00 €

9789612713294 RADOVEDNIH PET 4 samostojni delovni zvezek za matematiko (v štirih delih) + koda za dostop do interaktivnega gradiva za MAT 19,00 €

9789612713218 RADOVEDNIH PET 4 samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko + koda za dostop do interaktivnega gradiva za NIT 9,00 €

9789612713232 RADOVEDNIH PET 4 samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost + koda za dostop do interaktivnega gradiva za GUM 12,00 €

Dodatno gradivo za 4. razred

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

9789612718053 ZNAM ZA VEČ – RADOVEDNIH PET 4 dodatne vaje za matematiko 8,90 €

3831075925021 ZEMLJEVID SLOVENIJE

dvostranski zemljevid

Ni na voljo za nakup v knjigarnah, na voljo le v Založbi Rokus Klett.

4,70 €

Gradivo za pripravo na kolesarski izpit

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

9789612718008 RADOVEDNIH PET

Z glavo na kolo, priročnik za pripravo na kolesarski izpit

Ni na voljo za nakup v knjigarnah, na voljo le v Založbi Rokus Klett.

6,50 €


Cenik izdaj serije Radovednih pet

za šolsko leto 2021/22

DN210221

Velja od 1. marca 2021 do objave novega cenika. Vse cene vključujejo DDV.

Kompleti za 5. razred

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

3831075927346 RADOVEDNIH PET 5 komplet petih samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, DRU, GUM) 59,00 €

3831075927247 RADOVEDNIH PET 5 komplet petih samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, DRU, GUM) in praktično gradivo za NIT 68,00 €

3831075927254 RADOVEDNIH PET 5 komplet štirih samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, DRU) in praktično gradivo za NIT 59,00 €

3831075928398 RADOVEDNIH PET 5 komplet A treh samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT) 39,00 €

3831075928404 RADOVEDNIH PET 5 komplet B treh samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, DRU) 39,00 €

3831075928411 RADOVEDNIH PET 5 komplet C treh samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, GUM) 39,00 €

3831075928381 RADOVEDNIH PET 5 mali komplet štirih samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, DRU) 47,00 €

3831075927971 RADOVEDNIH PET 5 komplet samostojnega delovnega zvezka za matematiko v 5. razredu in Znam za več Radovednih pet 5 22,00 €

Učbeniki in berilo za 5. razred

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

9789612716868 RADOVEDNIH PET 5 učbenik za slovenščino – jezik 14,50 €

9789612716875 RADOVEDNIH PET 5 berilo za slovenščino – književnost 14,00 €

9789612716820 RADOVEDNIH PET 5 učbenik za družbo 14,50 €

3831075927438 RADOVEDNIH PET 5 učbenik za matematiko 14,50 €

9789612716851 RADOVEDNIH PET 5 učbenik za naravoslovje in tehniko 14,50 €

9789612716837 RADOVEDNIH PET 5 učbenik za glasbeno umetnost 14,50 €

Samostojni delovni zvezki za 5. razred

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

9789612716806 RADOVEDNIH PET 5 samostojni delovni zvezek za slovenščino (v dveh delih) + koda za dostop do interaktivnega gradiva za SLO 16,00 €

9789612716769 RADOVEDNIH PET 5 samostojni delovni zvezek za družbo + koda za dostop do interaktivnega gradiva za DRU 10,00 €

9789612716785 RADOVEDNIH PET 5 samostojni delovni zvezek za matematiko (v treh delih) + koda za dostop do interaktivnega gradiva za MAT 17,00 €

3831075927322 RADOVEDNIH PET 5 samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko + koda za dostop do interaktivnega gradiva za NIT 10,00 €

9789612716776 RADOVEDNIH PET 5 samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost + koda za dostop do interaktivnega gradiva za GUM 13,00 €

Dodatno gradivo za 5. razred

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

9789612718060 ZNAM ZA VEČ – RADOVEDNIH PET 5 dodatne vaje za matematiko v 5. razredu 8,90 €

3831075925021 ZEMLJEVID SLOVENIJE

dvostranski zemljevid

Ni na voljo za nakup v knjigarnah, na voljo le v Založbi Rokus Klett.

4,70 €

Gradivo za gospodinjstvo

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

9789612718701 RADOVEDNIH PET 5 Zbirka aktivnosti (s prilogami in interaktivnim gradivom) za gospodinjstvo v 5. razredu 4,80 €

9789612920142 GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 5 učbenik za gospodinjstvo 16,70 €

Gradivo za pripravo na kolesarski izpit

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA

9789612718008 RADOVEDNIH PET

Kontaktni podatki za nakup:

www.knjigarna.com | narocila@rokus-klett.si | 080 19 90

Z glavo na kolo, priročnik za pripravo na kolesarski izpit

Ni na voljo za nakup v knjigarnah, na voljo le v Založbi Rokus Klett.

6,50 €

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!