18.03.2021 Views

Decop - Katalog Opozorilni znaki v.6.0

Katalog opozorilnih znakov DECOP, vidna sporočila za varno delo

Katalog opozorilnih znakov DECOP, vidna sporočila za varno delo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NOVO!

stran 8:

NALEPKE

ZA VISOKE

TEMPERATURE

IN ZELO

ZAHTEVNA

OKOLJA

stran 9:

LASERSKO

GRAVIRAN

ALUMINIJ

VIDNA SPOROČILA ZA VARNO DELO

www.decop.si

• Obvestila • Opozorila • Prepovedi

• Navodila • Informacije

Simboli, nalepke in table

V. 6.0

DIN 2403 DIN 4844 ISO 7010 ASR A1.3 DGUV


prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Najboljše nalepke

dvoslojne nalepke

• enostavno lepljenje

• uporaba v zahtevnih okoljih

• brez bleščanja, vihanja, gubanja, bledenja

• največji izbor znakov v Sloveniji

• redno posodabljanje znakov po najnovejših

evropskih smernicah in standardih

Najboljši

v Sloveniji

Zakaj smo med

najboljšimi:

1. Mi se prilagodimo željam kupca. Tako po velikosti,

količini, različnim standardom, pripravi in dostavi.

2. Za vas sledimo spremembam standardov in jih

upoštevamo pri naši ponudbi.

3. V naših izdelkih uporabljamo najboljše materiale.

4. Naši izdelki so še dodatno površinsko zaščiteni

pred mehanskimi in UV poškodbami. S tem

podaljšujemo njihovo življenjsko dobo.

5. Pomembno: naši izdelki se ne bleščijo.

6. Vam svetujemo.

Naroči zdaj!

prodaja@decop.si

www.decop.si

Pri izdelavi upoštevamo tehnične

regulative, standarde in priporočila:

•ASR A1.3

•ASR A1.5/1,2

•ASR A 2.3

•ASR A3.4/3

•ASR A4.3

•ASR V3a2

•BGVA8/GUV-V

•DGUV

•BGR216

•DIN EN 131-3

•DIN 2403

•DIN ISO 3864

•DIN 4066

•DIN 4844

•DIN EN ISO 7010

•DIN 11030

•DIN EN ISO11683

Informacije: 041 735 886

Izbira varnostnega znaka in njegova uporaba je odgovornost naročnika.

2


Kazalo:

Barva, oblika, simbol, konstrukcija .........................

Grafični razvoj znakov ...........................................

Priporočene velikosti znakov .................................

Lastnosti nalepk – lepilnost ...................................

Lastnosti nalepk – temperaturna obstojnost ........

Lasersko gravirane nalepke ...................................

Lasersko graviran aluminij .....................................

Izbira pravega materiala ........................................

Nalepke na poli ......................................................

Podatki za naročilo .................................................

Znaki za nevarnost .................................................

Znaki za prepovedi .................................................

Znaki za obveznosti ................................................

NAMEN BARVA OBLIKA PRIMER

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

19

NOVO!

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Reševalni znaki ....................................................... 22

Požarni znaki ............................................................ 24

Označevanje nevarnosti na strojih v kmetijstvu ...... 25

Označevanje nevarnosti na strojih v industriji ........ 26

Označevanje električne opreme .............................. 31

Označevanje smeri vrtenja ali pomika ..................... 32

Označevanje nevarnih snovi .................................... 33

Označevanje poštnih pošiljk .................................... 34

Tekstovne informacije ............................................... 35

Kombinirani znaki ..................................................... 36

Standardne nalepke in table ..................................... 37

Nekaj primerov ......................................................... 38

Namen sporočila je po standardu določen z barvo, obliko in simbolom

PREPOVEDI Rdeča Okrogla

ALARMIRANJE

GASILNA OPREMA

Rdeča

Kvadratna

NEVARNE SNOVI Rdeča Trapezna

OPOZORILA Rumena Trikotna

OBVEZNOST Modra Okrogla

REŠEVANJE Zelena Kvadratna / pravokotna

Konstrukcija naših dvoslojnih

1.

2.

3.

4.

1. Dodatna UV in površinska zaščitna

plastifikacija (proti odsevom)

2. UV stabilna barva

nalepk in tabel

3. MATERIAL

PV - standardna PVC samolepilna folija

FL - fotoluminiscentna samolepilna folija

OD - odsevna samolepilna folija

PO - poliester samolepilna folija

PA - samolepilni papir

4. TRDA PODLAGA

M - magnetna folija

D - dibond plošča debeline 3 ali 4 mm

F2 - PVC plošča debeline 2 mm

F3 - PVC plošča debeline 3 mm

Naroči zdaj!

prodaja@decop.si

www.decop.si

3


GRAFIČNI

RAZVOJ ZNAKOV

Razvoj grafike in njihov vpliv na hitrost dojemanja sporočila

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Svetovanje

Nove spremenjene oblike znakov po standardu ISO 7010

Najnovejša dognanja v zvezi z optimalno podobo:

Znaki za varnost morajo sporočiti razumljivo

in čisto informacijo v čimkrajšem

času. To pomeni, da v trenutku mora biti

jasno kaj sporoča. Samo to, in nič več.

Znaki morajo biti jasni, razločni in enostavni,

hkrati pa morajo obdržati bistveno

sporočilo.

Če pri branju varnostnih znakov teh informacij

ne najdemo v trenutku, oziroma

moramo le te preveriti še enkrat, potem

takšen znak ni izvršil svojega osnovnega

poslanstva opozarjanja, obveščanja, prepovedovanja

in upravljanja.

4

Znak

Znak omogoča hitrejše zaznavanje informacije.

Viden in razumljiv mora biti tudi pri

osebah, ki ne znajo brati, imajo motnje vida

ali govorijo drugi jezik

Podlaga

Bela podlaga znak naredi dobro viden in

kontrasten, ne glede na podlago kamor ga

pritrdimo.

Dodatno besedilo

Raziskava je pokazala, da je pri branju z

razdalje najbolj čitljiv tekst, pri katerem so

uporabljene male črke z velikimi začetnicami.


prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Priporočene velikosti glede na tip znaka in razdaljo

5


LASTNOSTI NALEPK

Lepilnost

Poleg gostote, tališča in ostalih lastnosti materiala je zelo pomembna

lastnost tudi njegova površinska energija. Ta nam

pove, kako privlačne so molekule med seboj in kako privlačne

so z molekulami drugih materialov. Prav ta lastnost pa je

pomembna pri oprijemu nalepk. Seveda pa na oprijem nalepk

vpliva še nekaj drugih dejavnikov kakor so hrapavost, gladkost,

poroznost, čistost, ...) Nekateri materiali (plastike) pa vsebujejo

tudi mehčala, ki se sčasoma preselijo na površino materiala in

razgradijo vezi.

Materiali imajo različno površinsko energijo. Zaradi tega jih delimo

na materiale z visoko, srednjo in nizko površinsko energijo.

Boljši oprijem lepila nam nudijo materiali z visoko površinsko

energijo.

To lastnost materialov najlaže vidimo, če naredimo poskus s

kapljico vode. Če se kapljica razleze po površini in naredi tanek

sloj vode (večjo lužico), gre za material, ki ima visoko površinsko

energijo in dober oprijem nalepke. Če pa kapljica na površini

naredi obliko bradavice (sodčka) in se ne razlije po površini,

pa gre za material z nizko površinsko energijo. Na teh materialih

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

se nalepka prime slabše ali pa sploh ne. Primer takšne površine

so kuhinjske posode s teflonsko prevleko proti prijemanju ali pa

sloj voska na površini avtomobila.

Enota v kateri se meri velikost površinske energije je 1 mJ/m 2 .

Če bi imeli material površinsko energijo 0 mJ/m 2 bi kapljica na

površini ostala popolnoma okrogla, material z neskončno površinsko

energijo pa bi kapljico popolnoma sploščil.

Prav zaradi raznovrstnih materialov je pred serijsko uporabo nalepk

potreben preizkus.

Za dober kontakt lepila mora biti površina suha, razmaščena in

čista. Pri materialih z visoko površinsko energijo bodo kapljice

lepila stekle po površini in dobro spojile lepilo, nalepko in podlago.

Nalepka doseže 20% lepilnosti pri sobni temperaturi v 20 minutah,

90% lepilnosti v 24 urah in 100% lepilnost po 72 urah.

V nekaterih primerih lahko lepilnost hitreje dosežemo z ogrevanjem

na 66°C v obdobju 1 ure.

Površinske energije različnih materialov in njihova lepilnost

6


LASTNOSTI NALEPK

Temperaturna obstojnost

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

* barva: črna/bela, srebrna/črna ** barva: bela/črna, rdeča/bela, rumena/črna

Test lepilnosti v različnih časovnih terminih po metodi FTM1 na različnih podlagah*

Uporaba: znaki, označevanje robov

stopnic, višin, vozil, informacije za

katere želimo, da se pri odstranitvi

nepopravljivo poškodujejo in jih ni

mogoče ponovno uporabiti.

Uporaba: standardni material za obvestila,

opozorila, navodila, plastifikacija podaljša

obstojnost in površinsko odpornost poleg

tega pa površina nima odseva.

Uporaba: za varnostne znake in obvestila,

kateri morajo ostati osvetljeni po prekinitvi

razsvetljave še predpisan čas.

Uporaba: za znake, obvestila in opozorila,

ki so nameščeni na strojih in napravah v

zahtevnih industrijskih okoljih z visoko

temperaturno obremenitvijo nalepljeni

na ravne površine.

Uporaba: za znake, obvestila in opozorila,

ki so nameščeni na strojih in napravah v

zahtevnih industrijskih okoljih z visoko

temperaturno obremenitvijo nalepljeni

na ravne ali ukrivljene površine.

Največja temperaturna obstojnost, največja

odpornost na kemikalije in največja

obstojnost na površinske poškodbe.

Odlična lepilnost tudi na nizkoenergijske

materiale. Dober oprijem onemogoča

odstranitev nalepke brez poškodb.

Izvedba v dveh barvah: črna/bela,

srebrna/črna, rdeča/bela, bela/črna;

7


LASERSKO

GRAVIRANE NALEPKE

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Povsod tam, kjer zahtevate, da nalepke s podatki v ekstremnih pogojih ostanejo za vedno ...

Kje uporabljamo lasersko gravirane nalepke?

• pogoni in deli naprav, ki se prekomerno segrevajo

(motorji, agregati, transformatorji, črpalke, ...)

• agresivna atmosfera v kemični industriji,

• težka industrija (elektrarne, strojegradnja, ...)

• naprave, ki se pogosto obremenjene s čiščenjem

• kjer uporabljamo pomembne podatke, ki morajo biti obstojni in trajni

(označevalne tablice strojev in naprav, oznake šifer in kod)

• tam, kjer ne želimo, da se nalepka nalepi na drugo mesto

(pri odstranitvi se trajno poškoduje)

NOVO!

Za vas uporabljamo najboljše in preizkušene materiale vodilnih svetovnih proizvajalcev.

Folija podjetja

Folija podjetja

Tehnični podatki – proizvajalec 3M:

• velika temperaturna obstojnost

od -40 do 200° C, kratkotrajno do 300° C)

• boljša obstojnost na kemikalije

• odlična obstojnost na drgnenje

• dober oprijem tudi na nizkoenergijske površine

kakor je polipropilen

• pri odlepitvi se uniči

• za notranjo in zunanjo uporabo

• ravne in ukrivljene površine

• ne vsebuje halogenov

• UL certifikat: No. MH16411

• CSA certifikat: No. 99316

Več informacij o materialu: www.decop/tehnicni-podatki

Barvne možnosti:

Tehnični podatki – proizvajalec TESA:

• velika temperaturna obstojnost

od -40 do 120° C, kratkotrajno do 270° C)

• boljša obstojnost na kemikalije

• odlična obstojnost na drgnenje

• dober oprijem tudi na nizkoenergijske površine

kakor je polipropilen

• pri odlepitvi se uniči

• za notranjo in zunanjo uporabo

• ravne in ukrivljene površine

• ne vsebuje halogenov

Slabša obstojnost na UV sevanje (rdeča, rumena)

Več informacij o materialu: www.decop/tehnicni-podatki

Barvne možnosti:

TEKST

črna/bela

TEKST

srebrna/črna

TEKST TEKST TEKST

bela/črna rdeča/bela rumena/črna

Primeri:

Pokličite, za preizkus

vam pošljemo vzorec.

8


LASERSKO

GRAVIRAN ALUMINIJ

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Povsod tam, kjer zahtevate, da tablice s podatki v ekstremnih pogojih ostanejo za vedno ...

Kje uporabljamo lasersko gravirane tablice:

• težka industrija, vojaška industrija, rudarstvo, elektrarne,

• kjer uporabljamo pomembne podatke, ki morajo biti obstojni in trajni

(označevalne tablice strojev in naprav, oznake šifer in kod)

Material: Eloksiran aluminij debelina 1 - 2 mm

Pritrditev: lepljenje ali vijačenje

NOVO!

Barvne možnosti:

TEKST

črna/bela

TEKST

srebrna/črna

Primeri:

9


IZBIRA PRAVEGA

MATERIALA

PV

LAS

PET

standardna samolepilna folija

Standardni najbolj uporabljeni material za izdelavo

nalepk, ki se nalepijo na podlago oziroma direktno na

stroj: obvestila, opozorila, navodila, ... Plastifikacija podaljša

obstojnost in površinsko odpornost poleg tega

pa površina nima odseva.

folija za lasersko graviranje

Uporaba: za znake, obvestila in opozorila, ki so

nameščeni na strojih in napravah v zahtevnih industrijskih

okoljih z visoko temperaturno obremenitvijo nalepljeni

na ravne ali ukrivljene površine. Največja temperaturna

obstojnost, največja odpornost na kemikalije in

največja obstojnost na površinske poškodbe. Odlična

lepilnost tudi na nizkoenergijske materiale. Dober oprijem

onemogoča odstranitev nalepke brez poškodb. Izvedba

v dveh barvah: črna/bela, srebrna/črna, rdeča/

bela, bela/črna;

poliester

Za znake, obvestila in opozorila, ki so nameščeni na

strojih in napravah v zahtevnih industrijskih okoljih z

visoko temperaturno obremenitvijo nalepljeni na ravne

površine.

OD

FL

PA

Podlaga:

M

F

odsevna folija

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Material za izdelavo varnostnih znakov, od katerih se

zahteva, da so vidni še določen čas po prenehanju

osvetljevanja.

fotoluminiscentna folija

Znaki, ki nudijo odsev v temi, ko jih osvetimo s svetlobo:

znaki, označevanje robov stopnic, višin, vozil, informacije

za katere želimo, da se pri odstranitvi nepopravljivo

poškodujejo in jih ni mogoče ponovno uporabiti.

samolepilni papir

magnetna folija

Za začasno označevanje kjer je to mogoče narediti na

železnih površinah.

FOREX 2, 3 mm

Penjeni PVC material za notranjo uporabo.

ELO

eloksiran aluminij

Eloksiran aluminij črne ali srebrne barve debeline 1 mm

nudi zelo obstojno sporočilo. Za navodila, risbe, skice,

šifre, pritrjevanje s kovicami ali lepilom. Predvsem za

opremo v strojegradnji.

D

AL

DIBOND 2, 3, 4 mm

Podlaga za notranjo in zunanjo uporabo v zahtevnih

okoljih, primerna za montažo na perforirane podlage.

Aluminij 1 mm

10


NALEPKE NA POLI -

OBREZANI PO OBLIKI (A)

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Na poli je glede na obliko znaka različno število nalepk.

Maksimalna velikost pole je A4.

70

Naroči zdaj!

prodaja@decop.si

www.decop.si

Količina po želji

Pomembno!

Na poli lahko izdelamo tudi komplet različnih nalepk,

tako glede velikosti in količine, ki jih potrebujete za eno napravo.

11


POSTOPEK NAROČANJA

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Kako oddati naročilo?

Za uspešno oddano naročilo je potrebno le izpolniti kratek formular s štirimi informacijami (glej spodaj):

1. Najprej izberete znak (npr. napišite W011 za znak Pozor! Nevarnost zdrsa)

2. Določite eno izmed petih oblik, ki so opisane spodaj (A, C ali D)

3. Napišite željeno velikost znaka v milimetrih

4. Napišite šifro materiala, katerih pestra izbira je podrobneje opisana na strani 10

Opozorilni znaki

Znaki za prepovedi

Znaki za obveznost

1. 2. 3. 4.

Izberemo

znak

Določimo

obliko

Določimo

velikost

W011 – A – 50 – PV

Izberemo

material (stran 10)

Za naročilo ostalih vrst znakov:

Reševalni znaki

stran 22

Požarni znaki

stran 24

Grafični simboli na električni opremi

stran 31

Puščice za označevanje

smeri vrtenja ali pomika

stran 32

Označevanje nevarnosti

na strojih v kmetijstvu

stran 25

Označevanje nevarnosti

na strojih v industriji

stran 26

Znaki za nevarne snovi

stran 33

Označevanje poštnih pošiljk

stran 34

Pomembno!

Lahko nas pokličete in skupaj bomo izpolnili naročilo.

12


ZNAKI ZA NEVARNOST

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

W001

ISO 7010 I Pozor!

Splošna nevarnost

W002

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost eksplozije

W003

ISO 7010 I Pozor!

Radioaktivno sevanje

W004

ISO 7010

Pozor! Laser

W005

ISO 7010 I Pozor!

Neionizirajoče sevanje

W006

ISO 7010 I Pozor! Močno

magnetno polje

W007

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost padca

W008

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost padca v globino

W009

ISO 7010 I Pozor!

Biološka nevarnost

W010

ISO 7010 I Pozor!

Nizka temperatura

W011

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost zdrsa

W012

ISO 7010 I Nevarnost

električnega toka

W013

ISO 7010

Pozor! Pes čuvaj

W014

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost

transportnih sredstev

W015

ISO 7010 I Pozor!

Viseče breme

W016

ISO 7010 I Pozor!

Strupena snov

W017

ISO 7010 I Pozor!

Vroča površina

W018

ISO 7010 I Pozor!

Avtomatski vklop

W019

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost stisnjenja

W020

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost udarca v glavo

W021

ISO 7010

Pozor! Vnetljivo

W022

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost ureznin

W023

ISO 7010 I Pozor!

Jedka snov

W024

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost stiska rok

W025

ISO 7010

Pozor! Vrteči deli

W026

ISO 7010 I Pozor!

Polnjenje baterije

W027

ISO 7010 I Pozor!

Optično sevanje

W028

ISO 7010

Pozor! Oksidant

W029

ISO 7010 I Pozor!

Jeklenka pod pritiskom

W030

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost stisnenja

13


ZNAKI ZA NEVARNOST

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

W031

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost ukleščenja

W032

ISO 7010 I Pozor!

Hitri premiki obdelovanca

W033

ISO 7010 I Pozor!

Bodeča žica

W034

ISO 7010

Pozor! Bik na paši

W035

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost

padajočih predmetov

W036

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost vdrtja

W037

ISO 7010 I Pozor!

Samovozeče naprave

W038

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost hrupa

W039

ISO 7010 I Pozor!

Ledene sveče

W040

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost snežnega plazu

W041

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost zadušitve

W042

ISO 7010 I Pozor!

Nevarnost obločnega plamena

W043

ISO 7010 I Pozor!

Tanek led

W047

ISO 7010 I Pozor!

Globoka voda

W048

ISO 7010 I Pozor!

Plitva voda

W052

ISO 7010 I Pozor!

Nestabilen rob terena

W053

ISO 7010 I Pozor!

Rušljiv rob terena

W055

ISO 7010 I Pozor!

Odtok kanalizacije

W057

ISO 7010 I Pozor!

Močan vodni tok

W066

ISO 7010 I Pozor!

Nenadna globina

D-W021

DIN 4844 I Pozor!

Eksplozivno ozračje

D-W022

DIN 4844 I Pozor!

Rezalnik

D-W029

DIN 4844 I Pozor!

Transportni sistem na progi

D001

Pozor!

Nevarnost stisnjenja.

D002

Pozor!

Nevarnost uvleka

D003

Pozor!

Vroča tekočina

D004

Pozor!

Ultravijolično sevanje

D005

Pozor!

Škodljiva in dražeča snov

D006

Pozor! Nevarnost

padca po stopnicah

D007

Pozor!

Visokonapetostni kabel

14


ZNAKI ZA NEVARNOST

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

D009

Pozor!

Visoka temperatura

D010

Pozor!

Nevarnost stiska nog

D011

Pozor! Nevarnost

padca predmetov z višine

D014

Pozor!

Jeklenka pod pritiskom

D060

Pozor!

Nevarnost prevrnitve

D061

Pozor!

Iztegovanje noge

D062

Pozor!

Spuščanje noge

D063

Pozor!

Otroci!

D064

Pozor!

Vrteči deli

D069

Pozor!

??????????

D070

Pozor!

Nevarnost stiska nog

D071

Pozor!

Nevarnost odreza

D072

Pozor!

D073

Pozor!

Ne prijemaj

D80

Pozor!

Video nadzor

Velikost po želji

Naroči zdaj!

prodaja@decop.si

www.decop.si

Če niste našli znaka z ustrezno

sporočilnostjo nam pošljite

vaše želje, poslali vam

bomo naš predlog!

15


ZNAKI ZA PREPOVEDI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

P001

ISO 7010

Splošna prepoved

P002

ISO 7010

Kajenje prepovedano!

P003

ISO 7010 I Prepovedana

uporaba odprtega ognja

P004

ISO 7010

Prehod prepovedan!

P005

ISO 7010

Voda ni pitna!

P006

ISO 7010 I Prepovedano za

viličarje in gospodarska vozila!

P007

ISO 7010 I Prepovedan dostop

ljudem s srčnim spodbujevalnikom!

P008

ISO 7010 I Prepovedana

uporaba kovinskih predmetov!

P009

ISO 7010 I Prepovedano

vzpenjanje po ograji!

P010

ISO 7010

Dotikanje je prepovedano!

P011

ISO 7010 I Gasiti z

vodo prepovedano!

P012

ISO 7010 I Prepovedano

obremenjevanje!

P013

ISO 7010 I Prepovedana

uporaba telefona!

P014

ISO 7010 I Prepovedan dostop

ljudem s kovinskimi implantanti!

P015

ISO 7010 I Prepovedano

seganje v napravo!

P016

ISO 7010 I Prepovedano

pršenje z vodo!

P017

ISO 7010 I Prepovedano

potiskanje! Nevarnost prevrnitve

P018

ISO 7010

Prepovedano sedenje!

P019

ISO 7010 I Prepovedano

stopiti na površino!

P020

ISO 7010 I Prepovedana uporaba

dvigala v primeru požara!

P021

ISO 7010

Prepovedano za pse!

P022

ISO 7010 I Prepovedano

vnašanje hrane in pijače

P023

ISO 7010 I Prepovedano

odlaganje tovora!

P024

ISO 7010 I Prepovedano

stopiti na površino!

P025

ISO 7010 I Prepovedana uporaba

nepopolno izdelanega odra!

P026

ISO 7010 I Prepovedana

uporaba kadi, tuša ali bazena!

P027

ISO 7010 I Prepovedan

prevoz oseb v dvigalu!

P028

ISO 7010 I Prepovedana

uporaba rokavic!

P029

ISO 7010

Prepovedano fotografiranje!

P030

ISO 7010 I Prepovedano

izdelovanje vozlov!

16


ZNAKI ZA PREPOVEDI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

P031

ISO 7010 I Prepovedano

spreminjanje pozicije stikala!

P032

ISO 7010 I Prepovedana

uporaba kotne brusilke!

P033

ISO 7010 I Prepovedano

mokro brušenje!

P034

ISO 7010 I Prepovedana

uporaba ročnega brusilnika!

P035

ISO 7010 I Prepovedana uporaba

obutve z okovanimi podplati!

P036

ISO 7010

Prepovedano za otroke!

P037

ISO 7010 I Prepovedano

zapuščanje vlečne proge!

P038

ISO 7010

Prepovedano guganje!

P039

ISO 7010

Vroča dela prepovedana!

P040

ISO 7010 I Prepovedano

izvajanje ognjemetov!

P041

ISO 7010 I Prepovedano

naslanjanje na steno!

P042

ISO 7010

Prepovedano za nosečnice!

P043

ISO 7010 I Prepovedano

za vinjene ali omamljene osebe!

P044

ISO 7010 I Prepovedana

uporaba pametnih očal

P046

ISO 7010

Prepovedano raztegovanje!

P047

ISO 7010

Prepovedano zaletavanje!

P048

ISO 7010

Tek prepovedan!

P049

ISO 7010

Plavanje prepovedano!

P050

ISO 7010

Snorkljanje prepovedano!

P052

ISO 7010

Potapljanje prepovedano!

P060

ISO 7010 I Vstop z neustrezno

obutvijo prepovedan!

P062

ISO 7010 I Porivanje

v vodo prepovedano!

P068

ISO 7010 I Prepovedano

izpostavljanje neposredni sončni

svetlobi in vročim površinam

P069

ISO 7010 I Uporabniku

prepovedano vzdrževanje orodja!

D-P006

DIN 4844 I Dostop nepooblaščenim

osebam prepovedan!

D-P023

DIN 4844 I Prepovedano

zadrževanje pod gibljivo roko

D-P030

DIN 4844

Prekrivanje prepovedano!

D016

Prepovedano

fotografiranje s telefonom!

D019

Prepovedano

za otroške vozičke!

D020

Prepovedana

vožnja na vozičku!

17


ZNAKI ZA PREPOVEDI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

D022

Prepovedano dotikanje!

Visokonapetostni kabel

D023

Stroj lahko uporablja

samo ena oseba!

D024

Počisti za

svojim pasjim prijateljem!

D028

Prepovedano segati

z roko v nevarno območje!

D029

Zadrževanje pod visečim

bremenom prepovedano!

D030

Poseganje v stroj med

obratovanjem prepovedano!

D031

Prepovedano

parkiranje!

D032

Prepovedano uživanje

nedovoljenih snovi!

D033

Ne vključuj

stroja!

D034

Prepovedan vstop

z zakritim obrazom!

D065

Prepovedano

odmetavanje predmetov!

D074

Vstop s sladoledom

prepovedan!

D075

Vstop v kopalkah

prepovedan!

D076

Vstop s kotalkami

prepovedan!

D077

Vstop s smučarskimi

čevlji prepovedan!

D078

Prepovedano plačevanje

z bančno kartico!

ZNAK

PO VAŠI ŽELJI

Količina po želji

Če niste našli znaka z ustrezno

sporočilnostjo nam pošljite vaše želje,

poslali vam bomo naš predlog!

18


ZNAKI ZA OBVEZNOSTI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

M001

ISO 7010 I Obv. uporaba osebnih

varovalnih sredstev in obvezno

upoštevanje tehn. reda!

M002

ISO 7010 I Obvezno

upošt. navodil za varno delo!

M003

ISO 7010

Obvezna zaščita sluha!

M004

ISO 7010

Obvezna zaščita oči!

M003+M014

ISO 7010

Obvezna zaščita glave in sluha!

M004+M014

ISO 7010

Obvezna zaščita oči in glave!

M003+M004

ISO 7010

Obvezna zaščita oči in sluha!

M005

ISO 7010

Obvezna ozemljitev!

M006

ISO 7010 I Obvezna izključitev

iz električnega omrežja!

M007

ISO 7010 I Obvezna uporaba

zatemnjenih zaščitnih očal!

M008

ISO 7010 I Obvezna

uporaba zaščitne obutve!

M009

ISO 7010 I Obvezna uporaba

zaščitnih rokavic!

M010

ISO 7010 I Obvezna

uporaba zaščitne obleke!

M011

ISO 7010

Obvezno umivanje rok!

M012

ISO 7010

Obvezna uporaba držala!

M013

ISO 7010 I Obvezna uporaba

zaščite za obraz!

M014

ISO 7010 I Obvezna

uporaba varnostne čelade!

M015

ISO 7010 I Obvezna uporaba

odsevnega telovnika!

M016

ISO 7010 I Obvezna

uporaba zaščitne maske!

M017

ISO 7010 I Obvezna

uporaba respiratorja!

M018

ISO 7010 I Obvezna

uporaba varovalnega pasu!

M019

ISO 7010 I Obvezna

uporaba varilne maske!

M020

ISO 7010 I Obvezna

uporaba varnostnega pasu!

M021

ISO 7010 I Obvezna

izključitev pred popravilom!

M022

ISO 7010 I Obvezna

uporaba zaščitne kreme!

M023

ISO 7010 I Obvezna

uporaba prehoda čez most!

M024

ISO 7010

Obvezno za pešce

M025

ISO 7010 I Oči otroka zaščititi

z zatemnjenimi zaščitnimi očali!

M026

ISO 7010 I Obvezna uporaba

zaščitnega predpasnika!

M027

ISO 7010 I Obvezno

namestiti varovalo!

19


ZNAKI ZA OBVEZNOSTI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

M028

ISO 7010

Obvezno zaklepanje!

M029

ISO 7010

Obvezno potrobi!

M030

ISO 7010 I Obvezno

uporabi koš za odpadke!

M031

ISO 7010 I Obv. uporaba zaščitnega

pokrova namizne žage!

M032

ISO 7010 I Obvezna uporaba

električno prevodne obutve!

M033

ISO 7010

Obvezno spuščanje varovala

M034

ISO 7010

Obvezen dvig varovala

M035

ISO 7010 V primeru padca

zapustite vlečno progo

M036

ISO 7010 Obvezno dvignite

konice smuči

M046

ISO 7010

Obvezno pritrjevanje jeklenk!

M047

ISO 7010 Obvezna uporaba

dihalnega aparata

M048

ISO 7010

Obvezna kontrola zraka

M049

ISO 7010

Obvezna uporaba zaščite

M050

ISO 7010

Zapusti progo na levi strani

M051

ISO 7010

Zapusti progo na desni strani

M052

ISO 7010

Ohranjaj varnostno razdaljo

M054

ISO 7010 I Obvezno

nadziranje otrok v vodi!

D-M016

DIN 4844

Obvezno naolji rezila!

D-M018

DIN 4844 I Obvezno preberi

navodila za uporabo!

WSM001

DIN 4844 I Obvezna

uporaba reševalnega jopiča!

D035

Obvezna

uporaba stopnic!

D037

Otroci obvezno

v spremstvu odraslih!

D038

Pitna voda!

D040

Soba za

kajenje!

D041

Obvezna uporaba

zaščitnega pokrivala!

D042

Obvezna uporaba

zaščitne kape!

D044

Obvezna

dezinfekcija rok!

D048

Pot za

invalide!

D050

Obvezno stabilno

zlaganje tovora!

D059

Mesto dviga!

20


ZNAKI ZA OBVEZNOSTI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

D066

Obvezno spremstvo

odraslih oseb!

D078

Obvezna smer

vrtenja v levo!

D079

Obvezna smer

vrtenja v desno!

Izris tudi po želji

Če niste našli znaka z ustrezno

sporočilnostjo nam pošljite vaše želje,

poslali vam bomo naš predlog!

Naroči zdaj!

prodaja@decop.si

www.decop.si

21


REŠEVALNI ZNAKI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

EV001

SIST 1013

Zasilni izhod - levo

EV002

SIST 1013

Zasilni izhod - desno

EV003

SIST 1013 I Zasilni izhod -

naravnost (navzdol)

EV004

SIST 1013

Zasilni izhod - levo navzdol

EV005

SIST 1013

Zasilni izhod - levo gor

EV006

SIST 1013

Zasilni izhod - desno navzdol

E007

Velikost 300, 400, 500 mm

EV007

SIST 1013

Zasilni izhod - desno navzgor

D067

Izhod

D068

Exit

E001

ISO 7010

Zasilni izhod - desno

E002

ISO 7010

Zasilni izhod - levo

E003

ISO 7010

Prva pomoč

E004

ISO 7010 I SOS telefon

E005 I ISO 7010

Smerna puščica ravna

(samo v povezavi z ostalimi znaki)

E006 I ISO 7010

Smerna puščica kotna

(samo v povezavi z ostalimi znaki)

E007 I ISO 7010

Zbirno mesto

E008

ISO 7010 I Izstopna naprava

v sili, ki jo je mogoče doseči z

razbitjem

E009

ISO 7010 I Zdravnik

E010

ISO 7010 I Srčni defibrilator

E011

ISO 7010

Postaja za izpiranje oči

E012

ISO 7010 I Varnostna prha

E013

ISO 7010 I Nosila

E014

ISO 7010 I Otroški sedež in

sistem za zaznavanje orientacije

E015

ISO 7010 I Pitna voda

22


REŠEVALNI ZNAKI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

E016

ISO 7010

Okno za zasilni izhod z lestvijo

E017

ISO 7010

Zasilni izhod do gasilske lestve

E018

ISO 7010 I Odpiranje

z obračanjem v levo

E019

ISO 7010 I Odpiranje

z obračanjem v desno

E020

ISO 7010 I Gumb za alarm

E022

ISO 7010

Porini vrata z leve strani

E023

ISO 7010

Porini vrata z desne strani

E024

ISO 7010 I Predhodni

evakuacijski prostor

E057

ISO 7010

Povleci vrata z leve strani

E058

ISO 7010

Povleci vrata z desne strani

Primer naročila:

EV006-200-PV

Material

(stran 6)

D051

Oprema za reševanje

D053

Okno za zasilni izhod

Šifra znaka

Velikost nalepke

Uporaba smernih puščic za enostavno označevanje različnih smeri

Smerne puščice se lahko uprabljajo samo v

kombinaciji z ostalimi znaki ISO 7010 in ne

delujejo samostojno.

Puščica je ravna in kotna.

Puščica se nalepi ob znak.

Željeno smer dosežemo

z obračanjem nalepke.

Velja za

uporabo znakov

od E001 do E058

E005

Smerna puščica

ravna

E006

Smerna puščica

kotna

PUŠČICE (ravna E005

in kotna E006) se

uporabljajo v kombinaciji

z znaki od E001 do E058.

Naročiti posebej

Naroči zdaj!

prodaja@decop.si

www.decop.si

23


POŽARNI ZNAKI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Znak:

E002-L

ISO 7010

Ročni gasilni aparat - levo

E001-D

ISO 7010

Ročni gasilni aparat - desno

E002-N

ISO 7010 I Ročni gasilni

aparat - naravnost

E002-LN

ISO 7010

Ročni gasilni aparat - dol

D055

Ročni gasilni aparat

F001

ISO 7010

Ročni gasilni aparat

F002

ISO 7010

Požarna cev za vodo

F003

ISO 7010

Gasilska lestev

F004

ISO 7010

Gasilska oprema

D057

Hidrant

F005

ISO 7010

Ročni javljalnik požara

F006

ISO 7010

Klicni javljalnik požara

F007

ISO 7010

Gasilsko dvigalo

F016

ISO 7010

Požarna odeja

D058

Intervencijska pot

Višina nalepke:

300, 400 ali 500 mm.

Standardne višine: 100, 150, 200 mm

D058: 300, 400, 500 mm

Uporaba smernih puščic

Smerne puščice niso del standarda

ISO 7010, zato se ne uporabljajo

samostojno ampak samo

v kombinaciji ostalih ISO 7010

znakov od E001 do E016.

FDR I ISO 3864

Smerna puščica

ravna

FDK I ISO 3864

Smerna puščica

kotna

Željeno smer dosežemo

z montažo ustrezne

kotne ali ravne puščice

ob ustrezen znak.

Primer naročila:

D055-300-PV

Material

(stran 6)

Šifra znaka

Velikost nalepke

Informacije: 04 510 16 20 I Naročila: prodaja@decop.si

24


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI

NA STROJIH V KMETIJSTVU

Standard ISO 7010, ISO 11684

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

DK01

DK02

DK03

DK04

DK05

DK06

DK07

DK08

DK09

DK10

DK11

DK12

DK13

DK14

DK15

DK16

Oblikovanje opozoril

tudi po vaši želji

DK17

DK18

DK19

Velikost nalepk:

Velikost

ležeča 80 x 40 mm

ležeča 160 x 80 mm

pokončna 40 x 80 mm

pokončna 80 x 160 mm

Šifra za

naročilo

L80

L160

P40

P80

Sestavite kombinacijo

po svojih željah:

LEŽEČA

Izberite znak

POKONČNA

Izberite znak

Izberite

znak

Ostale velikosti po vaši želji

Primer naročila:

DK01-160-PV

Šifra znaka

Velikost nalepke

Material

25


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI

NA STROJIH IN NAPRAVAH

V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Tip DSA:

DSA01

DSA02

DSA03

DSA04

DSA05

DSA06

DSA07

DSA08

DSA09

DSA10

DSA11

DSA12

DSA13

DSA14

DSA15

Standard ISO 7010, ISO 3864-2

Dostava po pošti

Podatki za naročilo: Obrazec za lažje naročilo

je dostopen tudi na web strani: www.decop.si

Pri naročilu navedite: Šifro znaka, velikost

in količino.

26


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI

NA STROJIH IN NAPRAVAH

V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Tip DSB:

DSB01

DSB02

DSB03

DSB04

DSB05

DSB06

DSB07

DSB08

DSB09

DSB10

DSB11

DSB12

27


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI

NA STROJIH IN NAPRAVAH

V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Tip DSB:

DSB13

DSB14

DSB15

DSB16

DSB17

DSB18

DSB19

DSB20

Znaki po vaši želji

DSB21

Tip DSC:

DSC01

DSC02

28


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI

NA STROJIH IN NAPRAVAH

V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Tip DSC:

DSC03

DSC04

DSC05

DSC06

DSC07

DSC08

DSC09

DSC10

DSC11

DSC12

DSC13

DSC15

29


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI

NA STROJIH IN NAPRAVAH

V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Primer naročila:

Šifra znaka Velikost nalepke Material

DSA06-L80-PV

DSA

Velikost

ležeča 80 x 40 mm

ležeča 160 x 80 mm

pokončna 40 x 80 mm

pokončna 80 x 160 mm

Šifra za

naročilo

L80

L160

P40

P80

Velikost

DSB

ležeča 100 x 33 mm

ležeča 160 x 53 mm

Šifra za

naročilo

L100

L160

DSC

Velikost

ležeča 100 x 33 mm

ležeča 160 x 53 mm

Šifra za

naročilo

L100

L160

Izdelava po

vaših željah:

Izberite vrsto opozorila

Izberite znak

Izberite znak

VAŠ TEKST

PO ŽELJI

Možne nevarnosti

in tveganja

Ustrezno ukrepanje

ali zaščita

Oblikovanje tudi po vaših željah!

30


OZNAČEVANJE

ELEKTRIČNE OPREME

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Standard ISO 7000, IEC 60417

Grafični simbol:

5017B 5017S 5017R

5018

5019B

5019S

5020

DE01 DE02 DE04

DE05

DE06

DE07

DE08

DE09

DE10

DE11 DE12 DE13

Ø Št. nalepk na poli

12,5 mm 100

16 mm 100

20 mm 96

Primer naročila:

DE10-A-12,5-PV

Material

Šifra znaka

Velikost nalepke

Narejeno

v Sloveniji

Podatki za naročilo: Obrazec za lažje naročilo

je dostopen tudi na web strani: www.decop.si

Pri naročilu navedite: Šifro znaka, velikost

in količino.

31


OZNAČEVANJE SMERI

VRTENJA ALI POMIKA

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Označevanje

smeri vrtenja

Označevanje

smeri gibanja

DSP01

DSP04

DSP02

Velikost Šifra

11 x 35 mm L35

23 x 75 mm L75

45 x 150 mm L150

Barva puščic:

Črna

Rdeča

Č

R

DSP03

Velikost Šifra

9 x 35 mm L35

20 x 75 mm L75

39 x 150 mm L150

Preizkušeni

materiali

Primer naročila:

Barva

DSP01-L35-Č-PV

Material

Šifra znaka

Velikost nalepke

32


OZNAČEVANJE

NEVARNIH SNOVI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Uredba CLP o enotnem 1272/2008 o enotnem razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi.

Temelji na Globalno poenotenem, usklajenem (GHS) sistemu.

Minimalna velikost znaka 1 cm 2

Znak:

CLP 01

Eksplozivna snov

CLP 02

Lahko vnetljiva snov

CLP 03

Oksidativna snov

CLP 04

Plini pod tlakom

CLP 05

Jedka snov

CLP 06

Strupena snov

CLP 07

Akutna nevarnost

CLP 08

Zdravju škodljiva snov

CLP 09

Nevarno za okolje

Svetovanje

Pravilna oblika in

velikost nalepk

Barva in videz etiket morata

omogočati, da sta piktogram za

nevarnost in njegovo ozadje jasno

razvidna. Piktogrami za nevarnost

morajo imeti obliko kvadrata,

postavljenega na oglišče, kar

pomeni, da imajo obliko romba,

kadar se etiketa bere vodoravno

in črn simbol na belem ozadju z

rdečim okvirjem.

Primer nalepke za

označevanje nevarnih snovi

Več informacij dobite na echa.europa.eu

Velikost nalepke je odvisna

od velikosti embalaže,

vendar minimalno 10 mm.

a

Primer naročila:

CLP 01-10-PV

Material

Šifra znaka

Velikost nalepke

Informacije: 04 510 16 20 I Naročila: prodaja@decop.si

33


OZNAČEVANJE

POŠTNIH POŠILJK

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Nalepke z znaki za poštne pakete/embalažo.

Znak:

DP-A

Pozor! Lomljivo

DP-B

Votli predmet

DP-C

Varovati pred padavinami

DP-D

Ne izpostavljati vročini

DP-E

Ne izpostavljati mrazu

DP-F

Posebno opozorilo!

DP-G

Ne nalagati na paket

DP-H

Največja

obremenitev paketa

DP-I

Težišče

DP-J

Pravilna lega paketa

DP-K

Ni za transportni voziček

DP-L

Ne odpirati z nožem

Piktogrami

lahko nastopajo

posamezno ali

v kombinaciji.

100 mm

Primer naročila

za štiri navodila:

DP-AGJE-100-PA

Šifre sestavljenih znakov Višina Material (PA-papir, PV-PVC folija)

a

Označevanje

nevarnih snovi

v pošiljki:

Primer naročila:

DP-M-100-PA

Velikost nalepke (a)

Material:

(papir)

DP-M

Paket vsebuje omejeno

količino nevarne snovi

Pomembno!

Vse poštne pošiljke, ki vsebujejo nevarne

snovi morajo biti ustrezno označene!

34


TEKSTOVNE INFORMACIJE

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Napis po

vaši želji

Barvne

kombinacije:

BE/ČR BE/RD BE/ZE MO/BE

ČR/BE RD/BE ZE/BE RU/ČR

Podatki za naročilo: Barvna kombinacija,

velikost, material, količina in besedilo.

Za lažje naročilo

pišite za obrazec:

prodaja@decop.si

www.decop.si

Primeri:

35


KOMBINIRANI ZNAKI

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Informacije: 04 510 16 20 I Naročila: prodaja@decop.si

Primera:

Število znakov

2/B

Oblika informacije

2/B

3/B

2/C

3/C

3/D

2/D

2/E 3/E

a

a

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm

36


STANDARDNE

NALEPKE IN TABLE

Nalepka “Znaki za alarmiranje”. Velikost A4

Podatki za naročilo: D081-A4-PV

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

Nalepka “Umijmo roke pravilno!” Velikost A4 in A5

Podatki za naročilo: D082-A4-PV

Podatki za naročilo: D082-A5-PV

Nalepka “Vklopi razum, zahtevaj račun!”

Podatki za naročilo

Slovenske:

Italijanske:

D083-SI-A4-PV D083-IT-A4-PV

D083-SI-A5-PV D083-IT-A5-PV

D083-SI-A6-PV D083-IT-A6-PV

Tabla “Pozor! Sečnja - spravilo”

Velikost: 600 x 400 mm

Podatki za naročilo: D084-600-D

Varnostni trak rumena-črna. Velikost: 110 x 50 mm

Podatki za naročilo: D085-RČ-50-PV

Varnostni trak bela-rdeča. Velikost: 110 x 50 mm

Podatki za naročilo: D085-BR-50-PV

Nalepka “Pozor,

vsebuje azbest”

Velikost:

80 x 100 mm

Podatki za naročilo:

D086-80-PV

37


NEKAJ PRIMEROV

prodaja@decop.si

041 735 886

www.decop.si

38


AAA

2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020


Pokličite še danes!

Decop, d.o.o., Železniki

Log 1, 4228 Železniki

Slovenija

T: 041 735 886

E: prodaja@decop.si

www.decop.si

info.decop

Copyright © Decop d.o.o., marec 2021.

Nepooblaščena uporaba ali posredovanje slik ter informacij v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje in razmnoževanje je možno le s pisnim

privoljenjem izdajatelja. Vse znamke, logotipi in slike so zaščiteni in so last njihovih lastnikov oz. družb. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov

brez predhodnega opozorila. Slike v katalogu so simbolne in se lahko razlikujejo od izdelkov v prodaji. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak v katalogu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!