29.03.2021 Views

No Title for this magazine

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Ιανουάριος 2021

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 20.000,00 90,00 90,00

0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές

3.000,00 0,00 0,00

(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0129.0001 'Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το

30.000,00 180,00 180,00

αρθρ.76,Ν.4257/2014

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 35.000,00 406,00 406,00

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.200.000,00 2,09 2,09

0313.0001 Ταμείο Λαϊκών Αγορών 26.000,00 0,00 0,00

0313.0002 Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κλπ

600,00 0,00 0,00

(άρθρο 37 παρ. 1β ΠΔ 410/1995)

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 470.000,00 325,22 325,22

0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 20.000,00 0,00 0,00

και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 8.000,00 0,00 0,00

0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 500,00 0,00 0,00

0471.0002 Τέλος έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου 1.000,00 0,00 0,00

0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 620.000,00 0,51 0,51

0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 2.954.247,24 0,00 0,00

0612.0003 Επιχορήγηση από Υπ.Εσ. για κάλυψη δαπάνης για καταβολή μισθωμάτων

20.040,00 0,00 0,00

σχολικών μονάδων & υπηρεσιών πρόνοιας.

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

5.000,00 0,00 0,00

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)

0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-

70.160,00 0,00 0,00

20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)

0718.0001 Παράβολα για άδεια λειτουργίας ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών 200,00 0,00 0,00

0718.0008 Ειδικό τέλος κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Ν.2364/95) 25.000,00 0,00 0,00

1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ,

2.000,00 0,00 0,00

άρθρο 56Ν 1416/84)

1211.0003 Επιχορήγηση για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη 320.000,00 0,00 0,00

αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

1214.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για δαπάνες δασοπροστασίας 29.500,00 0,00 0,00

1311.0002 Επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες πρ.ΣΑΤΑ, 2018 209.700,00 0,00 0,00

1312.0001 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων 76.350,00 0,00 0,00

αρθρ.13 Ν.2880/01

1321.0001 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αισθητική και

41.241,58 0,00 0,00

λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης"

1321.0002 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστική Βιώσιμη

65.000,00 0,00 0,00

Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης"

1322.0001 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την

44.640,00 0,00 0,00

κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

1322.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την

102.300,00 0,00 0,00

εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις

σχολικές μονάδες της χώρας

1322.0004 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

150.000,00 0,00 0,00

προμήθεια απορριμματοφόρου (Αποφ.ΥΠΕΣ 83448/2019)

1322.0006 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

208.000,00 0,00 0,00

προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών

των Δήμων της χώρας

1322.0007 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

223.000,00 0,00 0,00

προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

1322.0008 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ βάσει της

268.300,00 0,00 0,00

αριθ.30292/2019 απόφασης ΥΠΕΣ

1322.0009 Χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την Πράξη: ΑΣΤΙΚΗ

184.922,40 0,00 0,00

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019

1328.0001 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το το έργο:Τεχνική βοήθεια υποστήριξης

24.800,00 0,00 0,00

Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για την επικαιροποίηση του Τοπικού σχεδίου

Διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ)

1411 Προϊόν δωρεών 0,00 800,00 800,00

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74,

6.000,00 221,18 221,18

ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν

15.000,00 0,00 0,00

2130/93)

1519.0006 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή μη καταβολής τέλους 2% - παρεπ/ντων 500,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 1

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

1625.0001 Αποζημίωση παροδίων από απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΟΤ 25Α 2.000,00 103,08 103,08

1629.0001 Έσοδα από κατασκευές έργων αγωγών 21.000,00 0,00 0,00

1629.0002 Έσοδα από κατασκευές εξωτερικών διακλαδώσεων 5.000,00 0,00 0,00

1629.0003 Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ 500,00 0,00 0,00

1629.0004 Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 20% υπέρ Δήμου 10.000,00 0,00 0,00

1629.0005 'Εσοδα από υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση

32.000,00 0,00 0,00

παιδιών για το καλοκαίρι του 2021"

1691.0002 Τέλη διέλευσης οπτικών ινών από εταιρείες τηλεπικοινωνίας 1.000,00 0,00 0,00

1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 4.000,00 0,00 0,00

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 800.000,00 203.100,40 203.100,40

2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 160.000,00 27.741,46 27.741,46

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 6.000,00 3.073,74 3.073,74

2119.0001 Τακτικά έσοδα από μισθώματα 0,00 511,96 511,96

2119.0002 Λοιπά Τακτικά Εσοδα 35.000,00 3.634,93 3.634,93

2119.0003 Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν

165.000,00 37.545,70 37.545,70

1080/80)

2211.0003 'Εσοδα από απαλλοτριώσεις (οικοπέδου στο ΟΤ25Α) 45.000,00 0,00 0,00

2211.0004 Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας-αναγκαστική προσκύρωση λόγω

2.000,00 0,00 0,00

ρυμοτομίας

2211.0006 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών 3.000,00 2.507,80 2.507,80

2211.0007 Λοιπά έκτακτα έσοδα 5.000,00 0,00 0,00

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 39.199,04 40.095,23 90,85

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 22.993,86 22.993,86 0,00

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 304,12 304,12 0,00

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 18.826,60 18.589,29 18,58

3218.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τακτικό έσοδο επί των ακαθαρίστων εσόδων

69.855,73 68.994,04 42,90

επιτηδευματιών (2%)

3218.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από εφαρμογή συμβάσεων 33.183,14 33.183,14 0,00

3219.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 293.563,86 329.614,31 239,36

3219.0002 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων 10.276,93 10.276,93 0,00

3219.0003 Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας 169,10 169,10 0,00

3219.0004 Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ' του αρθ. 15 139.521,66 139.521,66 0,00

3219.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπο από Μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το

54.323,74 50.120,79 215,20

αρθρ.76,Ν.4257/2014

3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα 1.428,12 17.631,53 0,00

3221.0001 Έκτακτα γενικά έσοδα από αποχέτευση 22.511,63 22.315,36 151,49

3221.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία

337,49 337,49 0,00

καταστημάτων

3221.0003 Έσοδα από απαλλοτριώσεις 883.531,02 867.470,11 3.917,55

3221.0004 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποζημίωση λόγω προσκύρωσης 29.341,86 28.499,59 153,84

3221.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα έσοδα 109.769,78 126.069,31 0,00

4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

270.000,00 28.421,62 28.421,62

(ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη)

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 200.000,00 14.721,63 14.721,63

4122.0001 Φόρος αμοιβών Δημάρχου-Αντιδημάρχων ,μελών ΔΣ και λοιπών συλλ.οργ. 2.000,00 138,94 138,94

4122.0002 Χαρτόσημο από είσπραξη μισθωμάτων 5.000,00 132,86 132,86

4123.0001 Φόρος Προμηθευτών 50.000,00 987,20 987,20

4123.0002 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20.000,00 0,00 0,00

4124.0001 Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 2.000,00 11,78 11,78

4124.0002 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από παράβολα αδειών

1.000,00 0,00 0,00

καταστημάτων (20%,Ν.4442/2016)

4124.0003 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από πρόστιμα για παράνομη

1.000,00 0,00 0,00

λειτουργία καταστημάτων (50%,Ν.4442/2016)

4124.0004 Κράτηση υπέρ Ενιαίας Αναξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 2.000,00 11,78 11,78

4131.0002 Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη) 180.000,00 12.851,79 12.851,79

4131.0003 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ 500.000,00 40.600,81 40.600,81

4131.0004 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 30.000,00 1.687,22 1.687,22

4131.0005 Κρατήσεις υπέρ ΚΥΤ 0,00 511,36 511,36

4131.0008 Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ 170.000,00 15.394,02 15.394,02

4131.0011 Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3.000,00 230,10 230,10

4131.0012 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ τομέας ΝΠΔΔ -Υγειον/κή περίθαλψη 1.000,00 85,92 85,92

4131.0014 ΕΠΑΣΦ.ΒΑΡΕΩΝ 25.000,00 2.205,75 2.205,75

4131.0015 Δόσεις επασφ.βαρέων 5.000,00 0,00 0,00

4131.0016 Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 58,61 58,61

4131.0023 ΟΑΕΔ ειδική εισφορά 1% 12.000,00 998,92 998,92

4131.0024 ΤΠΔΥ ειδική εισφορά 1% 20.000,00 1.712,92 1.712,92

4131.0025 Υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 3.847,09 3.847,09

4131.0029 Κρατήσεις υπέρ ειδικής εισφοράς 18.000,00 827,67 827,67

4131.0030 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 130.000,00 0,00 0,00

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 35.000,00 2.482,87 2.482,87

4142.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το Τ.Τ. 10.000,00 669,38 669,38

4142.0004 Κράτηση υπέρ του Σωματείου εργαζομένων Δήμου Πεύκης 10.000,00 1.129,00 1.129,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 2

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

4142.0005 Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 100,00 2,00 2,00

4212.0001 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 6.000,00 0,00 0,00

4212.0002 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης 6.000,00 0,00 0,00

4212.0003 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης 6.000,00 0,00 0,00

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 10.000,00 78,17 78,17

4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των

214.400,00 0,00 0,00

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.

1946/1991)

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη

190.067,90 0,00 0,00

Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών

5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά 'Εσοδα για την κάλυψη

98.448,58 0,00 0,00

ειδικευμένων δαπανών .

5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη εν 387.560,06 339.022,71 339.022,71

γένει δαπανών του Δήμου.

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη

153.266,00 0,00 0,00

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για

919.799,45 0,00 0,00

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη

2.157.799,27 3.059.091,00 3.059.091,00

ειδικευμένων δαπανών.

5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 322.326,08 348.647,66 348.647,66

γένει δαπανών του Δήμου.

- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.725.406,24 5.932.990,71 4.161.634,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 3

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6031.0001 Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 33.000,00 3.662,26 3.662,26

6031.0002 Αμοιβές Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 50.000,00 3.906,00 3.906,00

6031.0004 Αμοιβές ασκούμενου δικηγόρου 6.600,00 600,00 600,00

6031.0005 Τακτικές αποδοχές γενικού γραμματέα Δήμου 27.000,00 1.365,33 1.365,33

6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

1.000,00 181,20 181,20

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές γενικού γραμματέα Δήμου 5.500,00 332,18 332,18

6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ 10.000,00 766,39 766,39

6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ειδικ.συνεργατών Δημάρχου 12.000,00 752,07 752,07

6056 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ) 35.000,00 0,00 0,00

6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και

8.000,00 0,00 0,00

σεμινάρια

6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 4.000,00 0,00 0,00

6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 8.000,00 0,00 0,00

6117.0001 Αμοιβή υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) 2021 17.000,00 0,00 0,00

6117.0002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2021-22 4.000,00 0,00 0,00

6117.0003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2020-2021 3.083,93 0,00 0,00

6117.0006 Υπηρεσίες διαμόρφωσης συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης

24.800,00 0,00 0,00

προσωπικού για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του

Δήμου

6117.0007 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ένδικη διαδικασία μεταξύ Δήμου

3.690,00 0,00 0,00

και των κ.κ. Μεγγούσογλου (συνεχιζόμενο)

6117.0008 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2021-22 4.500,00 0,00 0,00

6117.0010 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2020-2021 4.000,00 0,00 0,00

6117.0013 Αμοιβή υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) 2020 5.982,20 0,00 0,00

6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου,Αντι/χων,Προέδρου Δ.Σ. 140.000,00 10.978,20 10.978,20

6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 7.200,00 600,00 600,00

6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών (αρθρ.93 Ν.3852/2010) 28.000,00 2.152,99 2.152,99

6131.0002 Αμοιβή για μέτρηση ηλεκτρομαγνιτικής ακτινοβολίας κεραιών κιν.τηλ/νίας 500,00 0,00 0,00

6134 Αποζημίωση μελών & γραμματέως Υπηρεσιακού Συμβουλίου 2.000,00 0,00 0,00

6142.0001 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2021-2022 24.800,00 0,00 0,00

6142.0004 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης για την

1.000,00 0,00 0,00

εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

6142.0006 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2020-2021 16.629,64 0,00 0,00

6142.0009 Διαγωνισμός έκδοσης λογοτύπου του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 1.000,00 0,00 0,00

6142.0013 Υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το

32.000,00 0,00 0,00

καλοκαίρι του 2021

6142.0014 Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην κατάρτιση του στρατηγικού

24.800,00 0,00 0,00

σχεδιασμού και του επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο 2021-

2023

6142.0015 Ψηφιοποίηση αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου 24.800,00 0,00 0,00

6142.0017 Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην εφαρμογή ολοκληρωμένου

24.800,00 0,00 0,00

σχεδίου διαχείρισης της Δημόσιας Ακίνητης περιουσίας & ψηφιακής

αποτύπωσης των πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Λυκόβρυσης -

Πεύκης (συν/νο 2019)

6142.0018 Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2020-22 8.000,00 0,00 0,00

6142.0021 Εργασίες σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το νέο

24.552,00 0,00 0,00

πρότυπο ISO 9001:2015 (συν/νο)

6221 Ταχυδρομικά Τέλη 4.000,00 3.500,00 0,00

6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 6.387,00 0,00

6223.0001 Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου,Αντιδημάρχων 6.000,00 0,00 0,00

6251.0001 Ασφάλιστρα Δημοτικών Κτιρίων 8.000,00 1.799,08 1.799,08

6311.0001 Φόροι τόκων από καταθέσεις 10.000,00 60,90 60,90

6312.0001 Φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013) 20.000,00 0,00 0,00

6331.0004 Λοιπά τέλη και φόροι 1.000,00 0,00 0,00

6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Δημάρχου) 2.000,00 0,00 0,00

6432.0001 Δαπάνες επίδοσης ειδοποιητηρίων σε κατοίκους εξωτερικού 1.000,00 0,00 0,00

6433.0002 Παροχή επαίνων ,βραβείων,σε αριστούχους δημότες μαθητές σπουδαστές

3.000,00 0,00 0,00

και φοιτητές

6433.0003 Παροχή αναμνηστικών δώρων σε μαθητές 3.000,00 0,00 0,00

6443.0002 Δαπάνες δεξιώσεων εορταστικών και εθνικών εκδηλώσεων 2.000,00 0,00 0,00

6443.0003 Δαπάνες στολισμού εορταστικών εκδηλώσεων 600,00 0,00 0,00

6443.0004 Δαπάνες φωτογραφικής κάλυψης εορταστικών εκδηλώσεων 2.000,00 0,00 0,00

6443.0005 Λοιπές δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων 10.000,00 0,00 0,00

6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 10.000,00 0,00 0,00

6453.0001 Συνδρομή κέντρου λήψης & επεξεργασίας σημάτων συστημάτων ασφαλείας 401,76 0,00 0,00

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 0,00 0,00

6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή

5.000,00 0,00 0,00

συμβιβαστικών πράξεων

6511.0003 Τόκοι Δανείων ΤΠ&Δ Δήμου Λυκόβρυσης 62,49 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 4

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.500,00 278,60 28,60

6516.0006 Χρεολύσια δανείων Τ.Π.& Δ.(Δ.Λυκόβρυσης) 1.059,42 0,00 0,00

6521.0001 Τόκοι Δανείου ΤΠ&Δ για αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων 315.349,77 0,00 0,00

άρθρ.81,Ν.4316/2014

6521.0002 Τόκοι δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων 14.270,65 7.457,61 0,00

6526.0002 Χρεολύσιο Δανείου ΤΠ&Δ για αναδιάρθρωση ήδη συναφθέντων δανείων 322.178,74 0,00 0,00

αρθρ.81,Ν.4316/2014

6526.0003 Χρεολύσια δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων 148.887,54 74.443,77 0,00

6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες 214.400,00 0,00 0,00

6715.0001 Απόδοση επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή &

76.350,00 0,00 0,00

συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρθρ.13 Ν.2880/01)

6715.0002 Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες (ποσοστό 100.000,00 0,00 0,00

Δ.Φ/Ν.1892/90)

6715.0003 Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή & συντήρηση σχολικών 57.000,00 0,00 0,00

κτιρίων (ποσοστό Δ.Φ/Ν.1892/90)

6715.0011 Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π. του Δήμου " ΚΟΙ.Π.Α.Π." 648.000,00 54.000,00 0,00

6715.0012 Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π.του Δήμου "ΠΕ.Α.Π." 480.000,00 40.000,00 0,00

6718.0001 Εισφορά στον Φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης

5.300,00 0,00 0,00

Τρίτσης"

6718.0002 Ετήσια συνδρομή στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

700,00 0,00 0,00

"ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο.Τ.Α."

6721.0001 Εισφορά υπέρ ΣΒΑΑ 7.000,00 0,00 0,00

6721.0002 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 18.000,00 0,00 0,00

6726.0001 Απόδοση στην ΚΕΔΕ από ΤΑΠ 78.000,00 4.028,45 4.028,45

6726.0002 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής

9.200,00 0,00 0,00

'Αμυνας (ΝΔ.17/1974)

6726.0004 Εισφορά (0,15%) υπέρ ΤΠ&Δ για την κατανομή των ΚΑΠ στο Δήμο μας 6.000,00 3,76 3,76

6733.0001 Οικονομική ενίσυση απόρων πολιτών (διατακτικές) 24.000,00 0,00 0,00

6733.0002 Δαπάνες περίθαλψης απόρων δημοτών 1.200,00 0,00 0,00

6733.0004 Ταμείο Αλληλεγγύης για παροχή οικ. βοήθειας στους ασθενέστερους

15.000,00 0,00 0,00

οικονομικά δημότες

6733.0005 Δαπάνες κηδείας απόρων δημοτών 1.600,00 0,00 0,00

6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 20.000,00 0,00 0,00

6737.0001 Επιχορηγήσεις σε Ιερούς Ναούς 6.000,00 0,00 0,00

6821.0001 Πρόστιμα άρθρ.54 Ν.4174/2013 1.000,00 0,00 0,00

6823.0001 Τόκοι υπερημερίας πληρωμών διαφόρων οφειλών 6.000,00 0,00 0,00

8111.0004 Απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου Π.Ο.Ε. 20.000,00 19.995,92 0,00

8116.0003 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2020 71.286,09 0,00 0,00

8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές (ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη) 270.000,00 28.421,62 28.421,62

8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 200.000,00 14.721,63 14.721,63

8222.0001 Απόδοση φόρου αμποιβών Δημάρχου,Αντιδημάρχν,μελών ΔΣ & λοιπών

2.000,00 138,94 138,94

συλλογικών οργάνων

8223.0001 Απόδοση φόρου προμηθευτών 50.000,00 0,00 0,00

8223.0002 Απόδοση φόρου αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20.000,00 0,00 0,00

8224.0001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π. 2.000,00 0,00 0,00

8224.0002 Απόδοση 20% παραβόλων αδειών καταστημάτων (Ν.4442/2016) 1.000,00 0,00 0,00

8224.0003 Απόδοση 50% από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων

1.000,00 0,00 0,00

(Ν.4442/2016)

8224.0004 Απόδοση χαρτοσήμου από είσπραξη μισθωμάτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00

8224.0005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 2.000,00 0,00 0,00

8231.0001 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 500.000,00 40.600,81 40.600,81

8231.0002 Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη) 180.000,00 12.851,79 12.851,79

8231.0003 Απόδοση εισφορών Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 58,61 58,61

8231.0004 Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ 30.000,00 2.198,58 2.198,58

8231.0008 Απόδοση εισφορών ΜΤΠΥ 3.000,00 230,10 230,10

8231.0011 Απόδοση κρατήσεων ΕΤΕΑΕΠ 170.000,00 15.394,02 15.394,02

8231.0013 Απόδοση επασφάλιστρου βαρέων 25.000,00 2.205,75 2.205,75

8231.0014 Απόδοση δόσεων επασφάλιστρου βαρέων 5.000,00 0,00 0,00

8231.0015 Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ τομ.ΝΠΔΔ Υγειονομική περίθαλψη 1.000,00 85,92 85,92

8231.0022 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ 12.000,00 998,92 998,92

8231.0023 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ 20.000,00 1.712,92 1.712,92

8231.0024 Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 3.847,09 3.847,09

8231.0028 Απόδοση υπέρ ειδικής εισφοράς 18.000,00 827,67 827,67

8231.0030 Απόδοση υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 130.000,00 10.324,84 10.324,84

8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 35.000,00 2.482,87 2.482,87

8242.0001 Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 100,00 2,00 2,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 5

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

8242.0002 Απόδοση κράτησης

υπέρ 10.000,00 1.129,00 1.129,00

Σωματείου

Εργαζομένων

Δήμου

Λυκόβρυσης -

Πεύκης

8242.0003 Απόδοση κρατήσεων δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου 10.000,00 669,38 669,38

8251.0001 Πάγια Προκαταβολή Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης 6.000,00 0,00 0,00

8251.0002 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Πεύκης 6.000,00 0,00 0,00

8251.0003 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης 6.000,00 0,00 0,00

8261.0001 Λοιπές επιστροφές 10.000,00 0,00 0,00

8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Γενικών Υπηρεσιών 1.579.681,37 0,00 0,00

6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 555.000,00 45.100,42 45.100,42

6011.0005 Τακτικές αποδοχές κλητήρα 15.000,00 1.265,07 1.265,07

6011.0006 Αποδοχές τακτικού προσωπικού ΚΕΠ 122.000,00 10.422,60 10.422,60

6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων 2.000,00 181,60 181,60

6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων Δ.Σ. 2.000,00 77,21 77,21

6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τακτικού Προσωπικού 17.000,00 338,94 338,94

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 310.000,00 25.077,55 25.077,55

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 276,76 276,76

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 24.000,00 0,00 0,00

6041.0003 Αντιμισθία σπουδαστών ΤΕΙ 2.000,00 0,00 0,00

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

40.000,00 2.511,30 2.511,30

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

22.000,00 1.716,73 1.716,73

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 5.000,00 466,57 466,57

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

75.000,00 7.040,87 7.040,87

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 78.000,00 6.067,14 6.067,14

6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. 500,00 0,00 0,00

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) έκτακτων & σπουδαστών πρακτ.άσκησης 7.000,00 0,00 0,00

6063.0002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας διοικητικού προσωπικού-χειριστών

5.000,00 0,00 0,00

Η/Υ

6142.0001 Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο ισολογισμού 2020 Δήμου

7.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης - Πεύκης

6142.0002 Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο ισολογισμού 2021 Δήμου

7.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης - Πεύκης

6232.0001 Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ Δήμου Πεύκης 6.000,00 480,00 480,00

6232.0004 Μίσθωμα ακινήτου για το Αρχείο του πρώην Δήμου Λυκόβρυσης 3.300,00 265,00 265,00

6233.0001 Μίσθωση μηχ/των για ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου 4.000,00 0,00 0,00

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0,00

6261.0003 Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων,πορτών και παραθύρων Δημοτικών

1.000,00 0,00 0,00

κτιρίων

6261.0006 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων 2021 250.000,00 0,00 0,00

6262.0001 Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης για τα Δημ.κτίρια

8.326,97 0,00 0,00

2020-21

6262.0002 Συντήρηση και επισκευή αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2021-2022 7.000,00 0,00 0,00

6262.0003 Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης για τα Δημ.κτίρια

8.000,00 0,00 0,00

2021-22

6262.0005 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2021-22 6.000,00 0,00 0,00

6262.0008 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2020-21 3.700,72 0,00 0,00

6262.0011 Συντήρηση και επισκευή αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2020-2021 5.619,20 0,00 0,00

6262.0012 Επέκταση τοπικού δικτύου Η/Υ 25.000,00 0,00 0,00

6263.0004 Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων & μοτοποδηλάτου (Πολυετής

3.700,00 0,00 0,00

Σύμβαση)

6263.0005 Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων (Πολυετής Σύμβαση) 17.000,00 0,00 0,00

6264.0003 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των, (ΦΑΞ,φωτοαντ/κά και λοιπές

10.000,00 0,00 0,00

μηχανές γραφείου) 2021-22

6265.0001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2020-21 6.358,12 0,00 0,00

6265.0004 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2020- 10.044,00 0,00 0,00

21

6265.0005 Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη σε (2) ηλεκτρονικούς ενημερωτικούς

4.606,60 0,00 0,00

πίνακες του Δήμου

6265.0006 Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού 4.500,00 0,00 0,00

6265.0009 Συντήρηση ποδόμακτρου 353,40 0,00 0,00

6265.0010 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2021-22 10.000,00 0,00 0,00

6266.0001 Τεχνική υποστήριξη υπαλλήλων στις μηχανογραφικές εφαρμογές και τις

νέες τεχνολογίες

4.464,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 6

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6266.0004 Συντήρηση-αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών Οικονομικών και

11.999,48 0,00 0,00

Διοικ/κών Υπηρεσιών

6273.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου εγκαταστάσεων Δήμου 130.000,00 4.014,73 4.014,73

6273.0004 Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου ΚΕΠ 1.500,00 0,00 0,00

6273.0005 Δαπάνες κοινοχρήστων Ακινήτου οδού Αγωνιστών 6 1.000,00 0,00 0,00

6277.0001 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2021 4.500,00 0,00 0,00

6277.0004 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2020-21 799,80 0,00 0,00

6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 0,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ επιβατηγών αυτ/των 600,00 600,00 0,00

6331.0003 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 15.000,00 0,00 0,00

6411.0002 Έξοδα κίνησης επιβατηγών αυτ/των (διόδια, στάθμευσης κλπ) 1.000,00 0,00 0,00

6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00

6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00

6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων Δήμου 2.000,00 0,00 0,00

6462.0002 Δημοσίευση προκηρύξεων τρίτων (αναδόχων) 2.000,00 0,00 0,00

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 0,00

6495.0001 Αποζημιώσεις σε τρίτους από αστικές ευθύνες του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00

6495.0002 Αποζημιώσεις Δήμου από αστική ευθύνη τρίτων 1.000,00 0,00 0,00

6495.0003 Εργασίες επισκευής κλειδαριών & αντικατάστασης κλειδιών 1.000,00 0,00 0,00

6495.0004 Αποφράξεις δημοτικών κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00

6611.0002 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικού τύπου κλπ 2.000,00 0,00 0,00

6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 2020-21 1.286,72 0,00 0,00

6612.0003 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 2021-22 6.000,00 0,00 0,00

6613.0002 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2020-21 2.097,09 0,00 0,00

6613.0007 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού 2020 992,00 0,00 0,00

6613.0008 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών (γραφίτης,μελάνια κλπ)

3.566,24 0,00 0,00

2020-21

6613.0010 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού 1.000,00 0,00 0,00

6613.0011 Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχ/των & εκτυπωτών

10.000,00 0,00 0,00

(γραφίτης,μελάνιακλπ) 2021-22

6613.0012 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2021-22 5.000,00 0,00 0,00

6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 0,00

6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητος & ευπρεπισμού 2020-21 2.093,09 0,00 0,00

6634.0004 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού 2021-22 4.000,00 0,00 0,00

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 35.000,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα (συνεχιζόμενο) 7.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων

11.000,00 0,00 0,00

(Πολυετής Σύμβαση)

6671.0005 Προμήθεια ελαστικών επιβατηγών αυτοκινήτων 2020 500,00 0,00 0,00

6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0,00

6681 Υλικά φαρμακείου 6.000,00 0,00 0,00

6699.0001 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00

6699.0003 Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείων 1.000,00 0,00 0,00

7133.0001 Προμήθεια επίπλων & σκευών 2021 3.000,00 0,00 0,00

7133.0003 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00

7134.0001 Προμήθεια Η/Υ και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού 15.000,00 0,00 0,00

7134.0004 Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανών και μηχανών σάρωσης 5.000,00 0,00 0,00

7134.0006 Προμήθεια σταθεροποιητών τάσεως (UPS) 5.000,00 0,00 0,00

7134.0009 Πομήθεια εφαρμογών λογισμικού 15.000,00 0,00 0,00

7134.0010 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών 2020-21 8.800,00 0,00 0,00

7135.0003 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0,00

7135.0005 Προμήθεια συστήματος παρουσίας προσωπικού και καρτών παρουσίας για

6.100,00 0,00 0,00

την επέκταση του ήδη υφιστάμενου

7135.0006 Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες του Δημ.Κατ/τος 1.000,00 0,00 0,00

7135.0007 Προμήθεια και συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 6.000,00 0,00 0,00

8116.0003 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2020 97.574,87 1.742,80 0,00

6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 22.000,00 1.752,00 1.752,00

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

2.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου 100.000,00 6.482,91 6.482,91

6021.0002 Αμοιβές Κοινωνικής Λειτουργού ΙΔΑΧ 20.000,00 1.582,00 1.582,00

6021.0003 Αποδοχές νοσηλευτών και λοιπών με σύμβαση Α.Χ" 19.000,00 1.498,00 1.498,00

6021.0004 Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων Α.Χ. 48.000,00 3.776,65 3.776,65

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

2.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου

58.000,00 2.420,00 2.420,00

Λυκόβρυσης - Πεύκης")

6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

28.000,00 2.070,00 2.070,00

Λυκόβρυσης Πεύκης)

6041.0003 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας

σχολικών μονάδων

245.000,00 17.372,71 17.372,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 7

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6041.0004 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση έργου για την κάλυψη αναγκών

21.000,00 0,00 0,00

καθαριότητας σχολικών μονάδων

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

5.000,00 1.088,10 1.088,10

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

1.000,00 79,72 79,72

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

800,00 56,94 56,94

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

3.000,00 233,54 233,54

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 45.000,00 3.155,98 3.155,98

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας

16.000,00 588,79 588,79

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης")

6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών

7.500,00 503,63 503,63

αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης)

6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών

75.000,00 4.620,28 4.620,28

καθαριότητας σχολικών μονάδων

6063.0001 Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2020-2021 3.254,42 0,00 0,00

6063.0003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 4.000,00 0,00 0,00

6117.0002 Παροχή υπηρεσιών ιατρών και υγειονομικών στο πλαίσιο υλοποίησης

1.000,00 0,00 0,00

δράσεων του ΚΕΠ Υγείας

6232.0001 Μίσθωμα στέγασης αίθουσας εκδηλώσεων του δήμου 3.000,00 298,00 298,00

6232.0002 Μισθώματα στέγασης Πολυιατρείου Δήμου Λυκόβρυσης 8.200,00 680,00 680,00

6232.0003 Μισθώματα στέγασης 1ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης 12.000,00 990,00 990,00

6233.0001 Μίσθωση μηχανήματος μαστογραφίας 2.000,00 0,00 0,00

6233.0002 Μίσθωση σκαλωσιάς Δημοτικού θεάτρου 1.000,00 0,00 0,00

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.600,00 0,00 0,00

6263.0003 Συντήρηση & επισκευή λεωφορείων (Πολυετής Σύμβαση) 13.000,00 1.078,80 1.078,80

6263.0010 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών λεωφορείων (Πολυετής Σύμβαση) 2.000,00 0,00 0,00

6266.0002 Συντήρηση λογιστικού συστήματος λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας 1.550,00 0,00 0,00

6266.0003 Συντήρηση - αναβάθμιση και υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής

2.480,00 0,00 0,00

Κοινωνικής Υπηρεσίας 2020-21

6322 Τέλη κυκλοφορίας Λεωφορείων 1.000,00 0,00 0,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας Πολιτισμού,Κοιν.Πολιτικής 200,00 0,00 0,00

6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00

6463.0001 Δαπάνες δημοσιότητας (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

3.000,00 0,00 0,00

Πεύκης")

6463.0002 Δαπάνες δημοσιότητας (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

3.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης – Πεύκης)

6473.0001 Έξοδα οργάνωσης & λειτουργίας κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000,00 0,00 0,00

6473.0002 Έξοδα προσωρινής φιλοξενίας απόρων & αστέγων 1.000,00 0,00 0,00

6631.0001 Προμήθεια αντιγριππικών εμβολίων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 1.500,00 0,00 0,00

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για τα Λεωφορεία του Δήμου 15.000,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για τα Λεωφορεία του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

3.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6654.0001 Λειτουργικά έξοδα (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

1.500,00 0,00 0,00

Πεύκης")

6654.0002 Λειτουργικά έξοδα (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης

1.600,00 0,00 0,00

Πεύκης)

6654.0003 Προμήθεια υλικού για τη διενέργεια του test WISC 1.000,00 0,00 0,00

6654.0004 Λειτουργικά έξοδα παραρτημάτων Νηπιαγωγείων 12.000,00 0,00 0,00

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών λωφορείων (Πολυετής Σύμβαση) 12.000,00 8.810,19 8.810,19

6699 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00

7134.0002 Προμήθεια εξοπλισμού (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

2.000,00 0,00 0,00

Πεύκης")

7134.0003 Προμήθεια εξοπλισμού (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

2.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης – Πεύκης)

8116.0003 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2020 16.928,32 548,74 0,00

6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1.160.000,00 89.087,14 89.087,14

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

80.000,00 1.251,54 1.251,54

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 68.000,00 5.584,77 5.584,77

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

2.000,00 71,22 71,22

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 80.000,00 0,00 0,00

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

55.000,00 3.990,97 3.990,97

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

34.000,00 3.105,59 3.105,59

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ) 69.000,00 4.640,03 4.640,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 8

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

103.000,00 7.795,07 7.795,07

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 23.000,00 1.524,18 1.524,18

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 23.000,00 0,00 0,00

6056 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ) 35.000,00 0,00 0,00

6063.0001 Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό 2020-2021 25.384,50 0,00 0,00

6063.0002 Προληπτική ιατρική για τους εργαζόμενους 29.000,00 0,00 0,00

6063.0005 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 20.000,00 0,00 0,00

6142.0004 Υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων Δ/νσης Περιβάλλοντος 2.800,00 0,00 0,00

6142.0005 Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για την

24.800,00 0,00 0,00

επικαιροποίηση του Τοπικού σχεδίου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

(ΤΣΔΑ)

6151 Δικαιώματε τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων 130.000,00 6.598,06 6.598,06

6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και

584.000,00 21.139,00 21.139,00

κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

6231.0001 Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης 6.000,00 440,00 440,00

6232.0001 Μισθώματα αποθήκης υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Πεύκης 5.000,00 400,00 400,00

6234.0002 Μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος για την αποκομιδή κηπευτικών και

4.000,00 0,00 0,00

ογκωδών απορριμάτων"

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 1.497,51 159,88

6262.0002 Συντήρηση Φωτεινών σηματοδοτών 1.000,00 0,00 0,00

6263.0002 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου 3.000,00 0,00 0,00

6263.0003 Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων & δικύκλων Υπηρεσίας Καθαριότητας

2.000,00 0,00 0,00

(Πολυετής Σύμβαση)

6263.0005 Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων 1.000,00 0,00 0,00

6263.0006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μικρών οχημάτων

30.000,00 0,00 0,00

(Πολυετής Σύμβαση)

6263.0007 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 12.000,00 0,00 0,00

2021

6263.0010 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μεγάλων οχημάτων

150.000,00 11.437,90 11.437,90

(Πολυετής Σύμβαση)

6263.0014 Συντήρηση & επισκευή JCB 2021-22 3.000,00 0,00 0,00

6265.0003 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Πολυετής Σύμβαση) 25.000,00 0,00 0,00

6265.0004 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 2021 24.800,00 0,00 0,00

6277.0002 Απεντόμωση μυοκτονία φρεατίων κοινοχρήστων χώρων 2021 4.000,00 0,00 0,00

6277.0003 Πλύσιμο κάδων καθαριότητος 8.000,00 0,00 0,00

6277.0005 Διάθεση αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (συν/νο) 11.100,00 0,00 0,00

6277.0007 Πλύσιμο οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητος 2020-2021 2.992,80 0,00 0,00

6277.0008 Πλύσιμο οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητος 2021-2022 5.000,00 0,00 0,00

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των Υπηρεσίας Καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 0,00

6411.0001 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας (διόδια

24.000,00 2.000,00 0,00

Αττικής Οδού)

6613.0001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσίας καθαριότητας 5.000,00 0,00 0,00

6632.0001 Προμήθεια τροφίμων κλπ για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων

4.145,32 0,00 0,00

λόγω του Covid-19.

6635.0002 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (σάκκους

6.000,00 0,00 0,00

απορριμμάτων) 2020-21

6635.0003 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,σάκκοι απορριμμάτων 15.000,00 0,00 0,00

2021-2022

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων καθαριότητας 130.000,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των καθ/τος (συνεχιζόμενο) 30.000,00 0,00 0,00

6652.0001 Προμήθεια άλατος για τον πάγο 2.000,00 0,00 0,00

6652.0003 Προμήθεια ξυλείας για παγκάκια 2020 4.961,24 0,00 0,00

6652.0004 Προμήθεια ξυλείας για παγκάκια 2021 5.000,00 0,00 0,00

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μεγάλων οχημάτων της

80.500,00 3.031,80 3.031,80

υπηρεσίας καθαριότητος (Πολυετής Σύμβαση)

6671.0003 Προμήθεια αναλωσίμων αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας 2.000,00 0,00 0,00

6671.0005 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2020 1.571,20 0,00 0,00

6671.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου (Πολυετής Σύμβαση) 11.000,00 0,00 0,00

6671.0007 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2021 10.000,00 0,00 0,00

6671.0009 Ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων για τα απορ/ρα του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00

6699.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους 2021 10.000,00 0,00 0,00

6699.0002 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 2021 15.000,00 0,00 0,00

6699.0003 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 2.000,00 0,00 0,00

6699.0006 Προμήθεια σιδηρικών υλικών 1.000,00 0,00 0,00

6699.0010 Προμήθεια εργαλείων εργατοτεχνικού προσωπικού Τμήματος

5.000,00 0,00 0,00

Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 2019

6699.0011 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 2020 (συν/νο) 5.000,00 0,00 0,00

6721 Εισφορά υπέρ Ε.Δ.Σ.Ν.Α 650.000,00 0,00 0,00

7132.0002 Προμήθεια οχημάτων Δ/νσης Περιβάλλοντος από Δ.Δ.Δ.Υ. 2.000,00 0,00 0,00

7135.0001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2021 22.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 9

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

7135.0003 Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας (σκούπες, καρότσια κλπ) 2.000,00 0,00 0,00

7135.0006 Προμήθεια τροχήλατων καροτσιών υπηρεσίας καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00

7135.0007 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων χαμηλού φωτισμού 24.000,00 0,00 0,00

7135.0010 Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων 2.000,00 0,00 0,00

7135.0012 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2021 74.000,00 0,00 0,00

7135.0014 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2020 14.400,00 0,00 0,00

7335.0001 Συντήρηση δικτύων χαμηλού φωτισμού 25.000,00 0,00 0,00

7335.0004 Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου φωτισμού με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

10.000,00 0,00 0,00

ΑΕ (θυγατρική της ΔΕΗ)

8116.0003 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2020 98.448,58 16.949,64 0,00

8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 32.711,12 0,00 0,00

6142.0007 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2020-2021 9.997,50 0,00 0,00

6142.0008 Αποφράξεις φρατίων ομβρίων κοινοχρήστων χώρων & φρεατίων

3.000,00 0,00 0,00

αποχέτευσης κτιρίων του Δήμου

6662.0003 Προμήθεια υλικών ύδρευσης 2020 2.438,98 0,00 0,00

6662.0004 Προμήθεια υλικών ύδρευσης 2021 3.000,00 0,00 0,00

7312.0001 Εξωτερικές διακλαδώσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 45.000,00 0,00 0,00

7312.0002 Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2015 (συνεχιζόμενο) 3.610,30 0,00 0,00

7312.0009 Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2018 14.795,75 0,00 0,00

8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 45.376,61 0,00 0,00

6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 242.000,00 19.918,43 19.918,43

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

27.000,00 166,50 166,50

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Αορίστου Χρόνου 40.000,00 3.020,00 3.020,00

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Τακτικές Αποδοχές εκτάκτου Προσωπικού Τ.Υ. 10.000,00 0,00 0,00

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

8.000,00 568,21 568,21

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ) 4.000,00 273,05 273,05

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου(ΤΣΜΕΔΕ) 9.000,00 799,93 799,93

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσ. με σύμβαση δημ.δικαίου κλάδου

3.000,00 0,00 0,00

επικουρ,ασφάλισης(ΤΜΕΔΕ)

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

5.000,00 354,49 354,49

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

21.000,00 1.632,66 1.632,66

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Α.Χ. 10.000,00 799,01 799,01

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού Τ.Υ. και σπουδαστών

2.500,00 0,00 0,00

πρακτικής άσκησης

6063.0003 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2020-2021 1.301,77 0,00 0,00

6063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ΤΥ 4.000,00 0,00 0,00

6142.0001 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

23.899,76 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2020-21

6142.0002 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

17.924,20 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2020-2021

6142.0004 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

24.000,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2021-2022

6142.0005 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

18.000,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2021-2022

6142.0006 Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε δημοτικά και σχολικά κτίρια 6.000,00 0,00 0,00

6142.0009 Υπηρεσίες πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τη λειτουργία των παιδικών χαρών του

3.267,40 0,00 0,00

Δήμου 2020-21

6142.0010 Ανάπτυξη συστήματος μηχανογράφησης σε περιβάλλον Γεωγραφικών

20.000,00 0,00 0,00

Συστημάτων Πληροφορικής (GIS)

6142.0019 Τεχνική βοήθεια για την τροποποίηση της υφιστάμενης Δημοτικής

5.000,00 0,00 0,00

Συγκοινωνίας του Δήμου

6142.0023 Υπηρεσίες πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τη λειτουργία των παιδικών χαρών του

7.000,00 0,00 0,00

Δήμου 2021

6261.0004 Συντήρηση κολυμβητηρίου ΟΤ 9 έτους 2019 (συν/νο) 10.664,00 0,00 0,00

6262.0002 Εξωραϊσμός διαδημοτικού αθλητικού κέντρου Δήμων Μεταμόρφωσης &

99.200,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης-Πεύκης (συν/νο)

6262.0004 Συντήρηση πινακίδων ονοματοθεσίας 25.000,00 0,00 0,00

6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων Τ.Υ. (Πολυετής Σύμβαση) 2.000,00 0,00 0,00

6263.0005 Συντήρηση & επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2021 200,00 0,00 0,00

6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας 2020 1.984,00 0,00 0,00

6266.0002 Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τ.Υ. 2021 3.000,00 0,00 0,00

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Υ. 4.000,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων &λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

1.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6654.0004 Προμήθεια ειδικών φωτοτυπιών 2021 3.000,00 0,00 0,00

6662.0003 Προμήθεια χρωμάτων 2020 (συν/νο) 5.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 10

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6662.0005 Προμήθεια δομικών υλικών 2021 10.000,00 0,00 0,00

6662.0010 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση το ΟΤ 9 2020 4.464,00 0,00 0,00

6662.0011 Προμήθεια δομικών υλικών 2020 12.233,23 0,00 0,00

6662.0012 Προμήθεια χρωμάτων 2021 15.000,00 0,00 0,00

6662.0013 Προμήθεια ασφάλτου 2021 5.000,00 0,00 0,00

6671.0001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2021 200,00 0,00 0,00

6671.0002 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2020 500,00 0,00 0,00

6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων Τ.Υ. (Πολυετής Σύμβαση) 2.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2019 200,00 0,00 0,00

7135.0004 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2021 20.000,00 0,00 0,00

7135.0009 Προμήθεια πάγκων (παγκάκια) σε κοινόχρηστους χώρους 8.000,00 0,00 0,00

7323.0003 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ειδών οδικής ασφάλειας 2021 8.000,00 0,00 0,00

7324.0001 Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων 900.000,00 0,00 0,00

χώρων του Δήμου

7324.0005 Συντήρηση & επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων

396.949,54 0,00 0,00

χώρων του Δήμου (συν/νο 2019)

7332.0001 Συντήρηση και Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών 2020 23.932,62 0,00 0,00

7332.0002 Συντήρηση και Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών 2021 25.000,00 0,00 0,00

7411.0001 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω τροποποίησης του

1.771,20 0,00 0,00

ΓΠΣ (συνεχ/νο)

7411.0003 Φωτοερμηνεία σε διάφορα σημεία του Δήμου 4.000,00 0,00 0,00

7411.0004 Σύνταξη μελέτης πράξης εφαρμογής επέκτασης του σχεδίου πόλης

2.933,55 0,00 0,00

Λυκόβρυσης στην περιοχή που γειτνιάζει με την ELCO Βαγιωνής"

(συνεχ/νο)

7411.0017 Εκπόνηση δασικής μελέτης έργων ανάπλασης και ανάδειξης

4.000,00 0,00 0,00

φυσ.περ.ρέματος Πύρνας

7411.0028 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 2.000,00 0,00 0,00

8116.0003 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2020 112.930,00 0,00 0,00

6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 71.000,00 5.855,25 5.855,25

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

8.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 55.000,00 0,00 0,00

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 253,92 253,92

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

3.500,00 258,93 258,93

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

2.500,00 184,96 184,96

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

9.500,00 758,61 758,61

σύνταξη)

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 15.000,00 0,00 0,00

6063.0003 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2020-2021 2.603,54 0,00 0,00

6063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2.000,00 0,00 0,00

6142.0001 Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2021 3.000,00 0,00 0,00

6142.0003 Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2020 1.116,00 0,00 0,00

6213.0001 Αντίτιμο ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας 90.000,00 0,00 0,00

6234.0001 Μισθώματα γερανοφόρου οχήματος 3.000,00 0,00 0,00

6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πρασίνου 700,00 0,00 0,00

6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου (Πολυετής

3.000,00 0,00 0,00

Σύμβαση)

6263.0005 Συντήρηση ελαστικών αυτ/των υπηρ.πρασίονου 2021 1.000,00 0,00 0,00

6265.0002 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2021 12.000,00 0,00 0,00

6265.0004 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2020 2.994,60 0,00 0,00

6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 2.000,00 0,00 0,00

6323.0001 ΄Εξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 500,00 0,00 0,00

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφορικά μέσα υπηρεσίας

12.000,00 0,00 0,00

πρασίνου

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφ.μέσα υπηρεσίας πρασίνου

3.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6671.0002 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2020 1.000,00 0,00 0,00

6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου (Πολυετής

2.000,00 0,00 0,00

Σύμβαση)

6692.0001 Προμήθεια δένδρων, φυτών, ανθέων και θάμνων 2021 24.800,00 0,00 0,00

6693.0002 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα

5.000,00 0,00 0,00

κλπ) 2021

6693.0003 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα

1.000,00 0,00 0,00

κλπ) 2020

6699.0001 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2021 10.000,00 0,00 0,00

6699.0003 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2021 10.000,00 0,00 0,00

6699.0005 Προμήθεια ανταλλακτικών μηναχημάτων υπηρεσίας κήπων 14.000,00 0,00 0,00

6699.0006 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2020 2.000,00 0,00 0,00

6699.0009 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2020 6.990,72 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 11

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

7312.0003 Συντήρηση αρδευτικού δικτύου του Δήμου 20.000,00 0,00 0,00

7336.0001 Συντήρηση συντριβανιών 12.000,00 0,00 0,00

7336.0009 Κλάδεμα ψηλών δένδρων 2020 (συν/νο) 23.290,92 0,00 0,00

7336.0011 Καθαρισμός & κοπή χόρτων σε δάση και κοινόχρηστους χώρους για την

24.800,00 0,00 0,00

αντιπυρική προστασία 2021

7336.0012 Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ..Ε.Πεύκης 24.000,00 0,00 0,00

7336.0013 Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ..Ε.Λυκόβρυσης 24.000,00 0,00 0,00

8113.0001 Παρακράτηση από ΚΑΠ για την καταβολή δόσεων υπέρ ΕΥΔΑΠ ΠΟΕ για 14.062,92 0,00 0,00

τα έτη 2012-2013

8116.0003 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2020 26.219,78 530,12 0,00

7131.0002 Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

223.000,00 0,00 0,00

(πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7131.0003 Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 259.135,20 0,00 0,00

των Δήμων της χώρας (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7131.0004 Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας 16m3 με σύστημα λήψης

175.000,00 0,00 0,00

κάδων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

7131.0005 Προμήθεια σαρώθρου - πολυμηχανήματος από το πρόγραμμα

100.000,00 0,00 0,00

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

7131.0006 Προμήθεια απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

175.000,00 0,00 0,00

(Αποφ.ΥΠΕΣ 83448/2019)

7341.0002 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου

41.241,58 0,00 0,00

Λυκόβρυσης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

7341.0003 Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 100.000,00 0,00 0,00

Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7341.0004 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την

112.800,00 0,00 0,00

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λυκόβρυσης -

Πεύκης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7341.0006 Αστική αναζωογόνηση 2019 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 231.153,00 0,00 0,00

7411.0001 Αστική Βιωσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης

65.000,00 0,00 0,00

(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

7411.0002 Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίαςκαι σύνταξη τευχών δημοπράτησης για 100.000,00 0,00 0,00

τις σχολικές μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 52.000,00 4.228,00 4.228,00

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση

13.000,00 944,97 944,97

Αορίστου Χρόνου

7111.0001 Απαλλοτρίωση χώρου εκκλησίας Ο.Τ.112 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0002 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ 468Α (Εθνικής Αντίστασης)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0005 Απαλλοτρίωση Ο.Τ.33 για Αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0006 Απαλλοτρίωση πολιτιστικού χώρου ΟΤ 458Α (Δαβάκη και

1.000,00 0,00 0,00

Εθν.Αντίστασης) Δ.Ε.Π.

7111.0007 Απαλλοτρίωση Πλατείας Ο.Τ.87 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0008 Απαλλοτρίωση χώρου φερόμενης ιδιοκτησίας Σαφιολέα (εκτός

1.000,00 0,00 0,00

σχεδίου)Δ.Ε.Π.

7111.0012 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 186 (πρώην εργοστάσιο ΠΟΥΡΝΑΡΑ)

1.000,00 0,00 0,00

Δ.Ε.Π.

7111.0013 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ447Α (Κωνστ/λεως)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0014 Απαλλοτρίωση ακινήτου Επ.Σκιαδά Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0016 Απαλλοτρίωση πλατείας Χαράς Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0017 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΟΤ 46 (Κρήτης) Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0018 Απαλλοτρίωση ακινήτου Αλεξιάδου, Πριοβόλου,Χονδρού Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7425.0002 Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων 2021 25.000,00 0,00 0,00

8116.0003 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2020 19.394,84 6.874,02 0,00

9111 Αποθεματικό 104.353,33 0,00 0,00

- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.725.406,24 773.451,92 534.834,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 12

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49


Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

Διαμορφωθέν

Βεβαιώθεντα

Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

Τακτικά Εσοδα 9.358.393,14 1.008.106,01 277.218,90

Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 5.137.745,76 1.178.123,33 137.654,35

Χρηματικό Υπόλοιπο 4.229.267,34 3.746.761,37 3.746.761,37

ΣΥΝΟΛΟ 18.725.406,24 5.932.990,71 4.161.634,62

Ε Ξ Ο Δ Α

Διαμορφωθέν

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

Έξοδα 18.725.406,24 773.451,92 534.834,67

Αποθεματικό 0,00 0,00 3.626.799,95

ΣΥΝΟΛΟ 18.725.406,24 773.451,92 4.161.634,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2021 Σελίδα 13

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 6024ef96c207f08b173217ad στις11/02/21 10:49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!