21.04.2021 Views

Głos Polonii w USA | The Voice of Polonia in the USA | Kwiecień | April 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GŁOS POLONII W <strong>USA</strong><br />

<strong>the</strong> voice <strong>of</strong> polonia <strong>in</strong> <strong>the</strong> usa<br />

NUMER 8 / KWIECIEŃ <strong>2021</strong><br />

WYDANIE BEZPŁATNE<br />

ROK Z COVID-19<br />

REOPENING AFTER COVID-19


2 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

<strong>Głos</strong> <strong>Polonii</strong> w <strong>USA</strong><br />

<strong>The</strong> <strong>Voice</strong> <strong>of</strong> <strong>Polonia</strong> <strong>in</strong> <strong>the</strong> <strong>USA</strong><br />

Bezpłatny Miesięcznik Polonijny<br />

w Stanach Zjednoczonych<br />

Egzemplarz bezpłatny<br />

www.glospolonii.org<br />

facebook.com/glospoloniiusa<br />

Napisz do nas<br />

redakcja@glospolonii.org<br />

Zadzwoń do nas<br />

Colorado, <strong>USA</strong>:<br />

Agnieszka Nałęcz-Gembicka<br />

720-965-5355<br />

Nowy Jork, <strong>USA</strong>:<br />

Agata Drogowska<br />

872-305-8679<br />

Anna Maleady<br />

917-860-6931<br />

New Jersey, <strong>USA</strong>:<br />

Katarzyna Zawada<br />

609-256-1341<br />

Redakcja<br />

Redaktor Naczelny:<br />

Katarzyna Żak, 720-233-9213<br />

Korekta: Joanna Skrzypczak,<br />

Agnieszka Nałęcz Gembicka<br />

Adm<strong>in</strong>istracja: Barbara Wołoch<br />

Dystrybucja: Piotr Trela<br />

Redakcja - Oddział w Polsce<br />

Lidia Sadowska-Fryszer<br />

warszawa@glospolonii.org<br />

Dział kultury<br />

Lidia Sadowska-Fryszer<br />

Fundacja Mecenat Kultury<br />

Opracowanie graficzne<br />

Maciej Fryszer<br />

Fundacja Mecenat Kultury<br />

Dział reklamy<br />

Sandra Hill<br />

reklama@glospolonii.org<br />

Media społecznościowe<br />

Katarzyna Zawada<br />

Cennik reklam<br />

$30/miesiąc<br />

$240/rok ($20/miesiąc)<br />

GŁOS POLONII W <strong>USA</strong><br />

<strong>the</strong> voice <strong>of</strong> polonia <strong>in</strong> <strong>the</strong> usa<br />

Współpraca w bieżącym wydaniu:<br />

Adam Jarniewski<br />

Adriana Czyż<br />

Agata Drogowska<br />

Andrzej Wiktor<br />

Anna Kajkowska<br />

Barbara Popielak<br />

Dag Peak<br />

Damian Matejczuk<br />

Dom<strong>in</strong>ika Orwat<br />

Dorota Ponikiewska<br />

Edyta Mięsowicz<br />

Ewa Korytkowska<br />

Ewa Petrocco<br />

Fundacja Kościuszkowska<br />

Fundacja Mecenat Kultury<br />

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego<br />

„Teraz Polska”<br />

Greg Pilch<br />

Iwona Santiago<br />

Jacek Szynakiewicz<br />

Joanna Mrowicka<br />

Joanna Turyńska<br />

Joanna Szawarowski<br />

Justyna Lopez<br />

Kancelaria Podatkowa M a$ Money<br />

Karol<strong>in</strong>a Naziemiec<br />

K<strong>in</strong>ga Gadomska<br />

Ks. Stanisław Michałek<br />

Magdalena Czaicki Gunn<strong>in</strong>g<br />

Małgorzata Tulecki<br />

Marta Milczarek<br />

Marzena Tataj<br />

Łukasz Oprawski<br />

Oliwier Wasilewski<br />

Parafia Św. Józefa w Denver Colorado<br />

Piast Institute<br />

Polish American Society <strong>of</strong> El Paso<br />

Polska Rada Rycerzy Kolumba #<br />

14451 przy Parafii Św. Józefa w Denver<br />

Colorado<br />

Polam FCU<br />

Polski Klub w Denver<br />

Teatr Kwadrat<br />

Tomasz Szynakiewicz<br />

Robert Bruzgo<br />

Wojciech Kaniewski<br />

Virg<strong>in</strong>ia Skrzyniarz<br />

Zabookowana.pl<br />

OD REDAKCJI<br />

Witamy w ósmym wydaniu<br />

<strong>Głos</strong>u <strong>Polonii</strong> w <strong>USA</strong>.<br />

Od Redakcji<br />

Szanowni czytelnicy, powiało<br />

wiosną. Ze względu<br />

na pandemię i rok przymusowego<br />

zamknięcia, ja<br />

osobiście odczuwam ją jakoś<br />

mocniej, barwniej, radośniej!<br />

W mieście Denver,<br />

gdzie wydawany jest nasz<br />

miesięcznik, obowiązuje<br />

już strefa niebieska, powoli<br />

luzują się kolejne restrykcje, ponownie otwierają<br />

się biznesy, restauracje oraz szkoły. Nie wiem czy to<br />

sprawka wiosny czy faktu, że powolutku wracamy do<br />

normalniejszego życia sprzed pandemii, ludzkie serca<br />

jakby radośniejsze, wypełnione nadzieją.<br />

W obecnym numerze przygotowaliśmy dla Państwa<br />

wiele stałych propozycji, jak również kilka nowości.<br />

Usłyszymy od <strong>Polonii</strong> w Colorado, Nowym Jorku czy<br />

Texasie. Nie zabraknie także wiadomości od Fundacji<br />

Kościuszkowskiej oraz Piast Institute. Każdego<br />

miesiąca podkreślamy również ważne daty w historii<br />

Polski - kwiecień to oczywiście rocznice Zbrodnii<br />

Dear readers, spr<strong>in</strong>g has blown <strong>in</strong>. Due to <strong>the</strong> pandemic<br />

and <strong>the</strong> year <strong>of</strong> forced closures, I personally<br />

feel this Spr<strong>in</strong>g is somehow stronger, more colorful<br />

and joyful! In <strong>the</strong> city <strong>of</strong> Denver, where our monthly<br />

is published, restrictions are slowly be<strong>in</strong>g loosened,<br />

bus<strong>in</strong>esses, restaurants and schools are reopen<strong>in</strong>g.<br />

I do not know if it is spr<strong>in</strong>g, or <strong>the</strong> fact that we are<br />

slowly return<strong>in</strong>g to a more normal life from before<br />

<strong>the</strong> pandemic, human hearts seem to be more joyful<br />

and filled with hope.<br />

In this issue, we have prepared many standard<br />

<strong>the</strong>med articles for you, as well as some new ones.<br />

We hear from <strong>the</strong> Polish community <strong>in</strong> Colorado, New<br />

York and Texas. <strong>The</strong>re is news from <strong>the</strong> Kościuszko<br />

Foundation as well <strong>the</strong> Piast Institute. Each month, we<br />

also highlight important dates <strong>in</strong> <strong>the</strong> history <strong>of</strong> Poland<br />

- <strong>April</strong> is, <strong>of</strong> course, <strong>the</strong> anniversary <strong>of</strong> <strong>the</strong> Katyn Massacre<br />

and <strong>the</strong> Smolensk disaster. A beautiful tribute to<br />

Katyńskiej, katastr<strong>of</strong>y smoleńskiej oraz powstania<br />

w Getcie Warszawskim. Piękny hołd Ofiarom Katynia<br />

oddała Prezes Polskiego Klubu Dramatycznego<br />

z Wash<strong>in</strong>gton D.C., Pani Dorota Ponikiewska w swoim<br />

wierszu “Katyń 21 wieku." Pamięć Ofiar Powstania<br />

w Getcie Warszawskim uczcili pracownicy Konsulatu<br />

Generalnego RP w LA.<br />

Powiedzenie, iż “Polaków można spotkać wszędzie”<br />

to nie przesada. Dowodem na to jest wywiad pana<br />

Jacka Szynakiewicza z Polakiem - mieszkańcem Grenlandii.<br />

Pan Adam Jarniewski opowiada nam o swojej<br />

drodze z rodz<strong>in</strong>nego Elbląga do miejscowości Sisimiut.<br />

Nie zabraknie również porad podatkowych, f<strong>in</strong>ansowych,<br />

psychologicznych a także takich “zwykłych”,<br />

życiowych. Pani Joanna opowiada o zmaganiach samotnej<br />

matki, a pani Ewa poleca przepis na babkę<br />

czekoladową.<br />

Przyjemnej lektury,<br />

W imieniu Redakcji,<br />

Katarzyna Żak<br />

<strong>the</strong> victims <strong>of</strong> Katyn was given by <strong>the</strong> President <strong>of</strong> <strong>the</strong><br />

Polish Drama Club from Wash<strong>in</strong>gton D.C., Mrs. Dorota<br />

Ponikiewska <strong>in</strong> her poem "Katyń <strong>of</strong> <strong>the</strong> 21st century."<br />

Say<strong>in</strong>g that "Poles can be found everywhere" is<br />

not an exaggeration. This is evidenced by Mr. Jacek<br />

Szynakiewicz's <strong>in</strong>terview with a Pole who makes his<br />

home <strong>in</strong> Greenland. Mr. Adam Jarniewski tells us how<br />

he made his way from his hometown <strong>in</strong> Elbląg to <strong>the</strong><br />

town <strong>of</strong> Sisimiut <strong>in</strong> Greenland.<br />

<strong>The</strong>re is also tax, f<strong>in</strong>ancial and psychological advice<br />

as well as "ord<strong>in</strong>ary" and life advice. Ms Joanna tells<br />

about <strong>the</strong> struggles <strong>of</strong> a s<strong>in</strong>gle mo<strong>the</strong>r, and Ms Ewa<br />

recommends a recipe for chocolate cake.<br />

Pleasant read<strong>in</strong>g,<br />

On behalf <strong>of</strong> <strong>the</strong> Editorial Board,<br />

Katarzyna Żak<br />

Prenumerata<br />

$3/wydanie, $36/rok<br />

Zdjęcie na okładce:<br />

istockphoto<br />

Dystrybucja<br />

Arizona: Our Lady Of Czestochowa Parish, Jana's Bakery & Deli<br />

California: Polam FCU, Konsulat Generalny RP w Los Angeles<br />

Colorado: Polski Klub w Denver, Parafia Św. Józefa w Denver, European<br />

Gourmet, Gastronom, Europa Deli, Euro Market & Deli (Colorado Spr<strong>in</strong>gs),<br />

M&I International Market, Arash International Market, Royal Bakery, Elegant<br />

Bakery, Cracovia Restaurant, Golden Europe Restaurant, K<strong>in</strong>ga’s Lounge,<br />

Pierogi Factory, <strong>The</strong> Polish Pottery Outlet, <strong>The</strong> Gentleman's Collection /<br />

Colorado Mills Mall<br />

Chicago: Alex SuperDeli, Lassak Deli, Polish Deli (Norridge)<br />

M<strong>in</strong>nesota: Sikora’s Polish Market / M<strong>in</strong>neapolis<br />

Michigan: PIAST Institute w Hamtramck<br />

Missouri: Konsulat Honorowy RP w St. Louis<br />

Maryland: Kiełbasa Factory<br />

Nevada: Las Vegas: Consulate RP <strong>in</strong> LV, Polish Deli, Pierogi Village<br />

New York: Konsulat RP w Nowym Jorku, Fundacja Kościuszkowska,<br />

Greenpo<strong>in</strong>t: piekarnia Syrena, Cracovia W<strong>in</strong>es & Liquors, Greenpo<strong>in</strong>t W<strong>in</strong>e<br />

& Liquors, Dunne’s Polemost Liquors, New Poland Food Market<br />

New Jersey: Agencja Spójnik, Super Delikatesy Polish Groceries & Deli,<br />

Agencja J&K Eurotravel, European Bakery<br />

Texas: Konsulat Generalny RP Houston, St. Stanislaus Kostka Catholic<br />

Church / Anderson, Our Lady <strong>of</strong> Czestochowa Polish Church / Houston,<br />

European <strong>in</strong> European <strong>in</strong> Texas Market & Cafe / Southlake, Polish<br />

American Society <strong>of</strong> El Paso / El Paso<br />

Pennsylvania: <strong>The</strong> Associated Polish Home <strong>of</strong> Philadelphia<br />

Katyń 21 wieku<br />

Katyń – złoty pomnik w środku miasta<br />

Praca domowa z historii, strony 23 do 28,<br />

Czarno-białe zdjęcie, nad którym<br />

Pochyla się głowa dziadka:<br />

“To mój ojciec, ale nie pamiętam,<br />

Porucznik Adam Wiśniewski,<br />

Twój pradziadek, podobna jesteś”<br />

“Dlaczego zg<strong>in</strong>ął?” pytam.<br />

Dziadek bezradnie rozkłada ręce.<br />

Katyń – las, w którym milczą ptaki,<br />

Mech jest szary jak żołnierski płaszcz<br />

Z porannej mgły wynurza się zimne słońce<br />

Zardzewiała główka żelaznego gwoździa.<br />

Katyń<br />

Mój test z historii<br />

Ma ponad 20 tysięcy pytań,<br />

Bez wielokrotnych wyborów<br />

I jednoznacznych odpowiedzi.<br />

Tak bardzo chciałabym<br />

Poznać chociaż jedną,<br />

Ja, piętnastolatka z <strong>in</strong>nej epoki.<br />

Dorota Ponikiewska


Pożegnanie Antoniego Chrościelewskiego<br />

Agata Drogowska<br />

W dniu 17-go kwietnia b.r. pożegnaliśmy prawdziwego<br />

Bohatera, Sybiraka, Żołnierza Armii gen. Andersa,<br />

wielkiego Polaka i Patriotę kapitana Antoniego<br />

Chrościelewskiego. Odszedł wyjątkowy członek społeczności<br />

polonijnej w <strong>USA</strong>, ale Jego przykład z nami<br />

pozostaje.<br />

Panie Kapitanie, jak napisał w liście Prezydent Andrzej<br />

Duda, Ojczyzna zawsze będzie o Panu pamiętać!<br />

Zdjęcie i piękna ceremonia pogrzebowa: National<br />

Shr<strong>in</strong>e <strong>of</strong> Our Lady <strong>of</strong> Czestochowa<br />

KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

3<br />

Consulate General <strong>of</strong> Poland<br />

<strong>in</strong> Los Angeles<br />

78 years ago #WarsawGhettoUpris<strong>in</strong>g<br />

broke up. Today we<br />

remember <strong>the</strong> brave men and<br />

women who fought for freedom<br />

and dignity. We are jo<strong>in</strong><strong>in</strong>g Muzeum<br />

Historii Żydów Polskich POLIN<br />

#ŁączyNasPamięć campaign with<br />

paper daffodil to mark <strong>the</strong> anniversary<br />

and say that #WeRemember.<br />

Powstanie w getcie warszawskim<br />

rozpoczęło się 19 kwietnia<br />

1943 r, i trwało około miesiąca.<br />

Było pierwszym w okupowanej<br />

Europie miejskim zrywem Żydowskiej<br />

Organizacji Bojowej i Żydowskiego<br />

Związku Wojskowego<br />

przeciwko Niemcom, aktem o charakterze<br />

symbolicznym, zważywszy<br />

na nikłe szanse powodzenia.<br />

Przedstawiciele <strong>Polonii</strong><br />

uczcili rocznicę śmierci<br />

Jana Pawła II<br />

W dniu 2-go kwietnia b.r., w 16-<br />

stą rocznicę śmierci Jana Pawła II,<br />

przedstawiciele <strong>Polonii</strong> Colorado<br />

spotkali się pod pomnikiem Papieża<br />

Rodaka w centrum Denver, przy<br />

katedrze Niepokalanego Poczęcia.<br />

Pomnik Jana Pawła II w Denver<br />

powstał z <strong>in</strong>icjatywy pani Barbary<br />

Popielak, za zgodą Monsignora<br />

Thomas Fryer’a, ufundowany<br />

przez Polski Klub w Denver, Polonię<br />

w Colorado oraz mieszańców<br />

Colorado. Autorem pomnika jest<br />

Jacek Osadczuk, absolwent Akademii<br />

Sztuk Pięknych w Krakowie.<br />

Pomnik został odlany w pracowni<br />

Piotra Piszczkiewicza, abosolwenta<br />

Akademii Górniczo-Hutniczej<br />

w Krakowie. Cokół został wykonany<br />

z czerwonego granitu z gór<br />

skalistych, z okolic Estes Park.<br />

Pomnik poświęcił Arcybiskup Denver<br />

Charles Chaput oraz ksiądz<br />

Grzegorz Cioch.


4 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

POLONIA COLORADO<br />

Kiermasz wielkanocny w Polskim Klubie w Denver<br />

Powiało wiosną. W przenośni i dosłownie.<br />

Po roku covidowej przerwy, Polski Klub w Denver,<br />

przy zachowaniu ostrożności i przepisów, otworzył<br />

swoje drzwi dla <strong>Polonii</strong>. Serce radowało się od dawno<br />

niesłyszanego gwaru. Oczy radowały się na widok<br />

dawno niewidzianych czy nowo poznanych twarzy.<br />

Ale takie wydarzenia nie robią się same. Członkowie<br />

Zarządu Klubu oraz przyjaciele Klubu poświęcili<br />

wiele godz<strong>in</strong> swojego czasu na przygotowanie Kiermaszu<br />

-- znalezienie wystawców, zrobienie zakupów,<br />

wynegocjowanie cen, gotowanie, pieczenie, udekorowanie<br />

sali, oraz obsługę eventu w czasie jego trwania.<br />

Było warto bo efekt końcowy był wspaniały<br />

a obecni na kiermaszu goście wyraźnie zadowoleni<br />

i uśmiechnięci! Specjalne podziękowania dla polskich<br />

piekarni Elegant Bakery, Royal Bakery, polskiego sklepu<br />

European Gourmet, polskich konsultantek <strong>The</strong>rmomix<br />

Iwony Santiago i Ewy Petrocco, Koła Różańcowego<br />

przy Parafii Św. Józefa w Denver, pani Edyty<br />

Mięsowicz.<br />

W kwietniu planujemy wieczór towarzyski, w maju<br />

koncert piosenki patriotycznej z okazji Święta Konstytucji<br />

3 Maja, obchody Dnia <strong>Polonii</strong> i Polaków za Granicą,<br />

kolejne kiermasze polskiego jedzenia, wieczory<br />

filmowe, wieczory karaoke, i wiele <strong>in</strong>nych wydarzeń.<br />

Zarząd Klubu jest również otwarty na Państwa propozycje<br />

i pomysły wydarzeń polonijnych w Klubie.<br />

Zapraszamy do kontaktu - <strong>in</strong>fo@polishclub<strong>of</strong>denver.<br />

com.<br />

Zdjęcia: Katarzyna Żak, Edyta Mięsowicz, Barbara<br />

Misiak. Więcej zdjęć na www.polishclub<strong>of</strong>denver.com<br />

Pokaz <strong>The</strong>rmomix przez polskie konsultantki<br />

Iwonę Santiago i Ewę Petrocco


KWIECIEŃ<br />

POLONIA COLORADO <strong>2021</strong> 5<br />

Wielkanocna Radość<br />

Ks. Stanisław Michałek Schr, Proboszcz polskiej parafii Św. Józefa w Denver, Colorado<br />

Chociaż Święta Wielkanocne nie<br />

zostały tak bardzo skomercjalizowane<br />

i zeświecczone (zlaicyzowane)<br />

jak Boże Narodzenie to istotna<br />

treść Świąt Wielkanocnych, ich<br />

niezbędność dla nas i ich piękno<br />

wciąż nie jest odkryte przez większość<br />

ludzi wierzących. Widać to<br />

wyraźnie w tym jak świętujemy<br />

Wielkanoc i jak przedstawiamy<br />

je dzieciom. Wprawdzie mówi się<br />

dzieciom, że Wielkanoc to Zmartwychwstanie<br />

Jezusa, ale w praktyce<br />

uwaga dzieci skierowana jest<br />

głównie na święcenie pokarmów,<br />

wesołych króliczkach, poszukiwanie<br />

ukrytych jajek w parku, dużo<br />

dobrego jedzenia i życzenia zdrowia,<br />

bo to najważniejsze, radości,<br />

szczęścia i zaspokojenia wszystkich<br />

naszych pragnień. Jest to <strong>in</strong>teresujące,<br />

że nie wspom<strong>in</strong>amy<br />

o pragnieniach Pana Jezusa. Czy są<br />

one mało ważne? Czy takie przedstawianie<br />

i przeżywanie Świąt<br />

Wielkanocnych rzeczywiście doprowadzi<br />

nasze dzieci i nas do<br />

wiary i więzi z Chrystusem, która<br />

wytrzyma trudności życiowe jak<br />

doświadczenie cierpienia, choroba<br />

czy nagłą śmierć kogoś bliskiego,<br />

czy też jakiekolwiek <strong>in</strong>ne próby<br />

wiary…? Czy takie przedstawianie<br />

i przeżywanie Świąt Wielkanocnych<br />

doprowadzi nas i naszych<br />

bliskich do wiary i więzi z Chrystusem,<br />

która wytrzyma pokusy, powaby<br />

i obietnice świata: bogactwo,<br />

kariera, wygodne i spokojne życie<br />

bez problemów i zmartwień…?<br />

Warto więc zastanowić się nad<br />

tym co Kościół Katolicki i my razem<br />

z Kościołem Świętujemy<br />

w Wielkanoc? Co jest istotna treścią<br />

tych Świat i co jest rzeczywistym<br />

powodem radości Wielkanocnej?<br />

Wers z tradycyjnej pieśni „Zwycięzca<br />

śmierci”może pomóc nam<br />

w zrozumieniu istoty Świąt Wielkanocnych.W<br />

tej pieśni zawarta<br />

jest najgłębsza treść tego co świętujemy<br />

w czasie Wielkanocy.<br />

Świętujemy zwycięstwo Jezusa<br />

Chrystusa nad śmiercią, piekłem<br />

i szatanem. Św. Jan Apostoł<br />

w swym pierwszym liście pisze:<br />

“Syn Boży objawił się̨ po to, aby<br />

zniszczyć́ dzieła diabła.” (1J 3,8)<br />

Co to są owe dzieła diabla?<br />

Szatan zwabił pierwsza kobietę<br />

i pierwszego mężczyznę, aby mu<br />

zaufali i w ten sposób oddali mu<br />

prawo nad sobą. Wybór grzechu,<br />

popełnienie grzechu oznacza, że<br />

oddaje się pod władzę, autorytet<br />

tego kogo słucham, szatana. Św.<br />

Jan w tym samym liście pisze: „Kto<br />

grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ̇<br />

diabeł trwa w grzechu od<br />

początku”. Być dzieckiem znaczy<br />

być pod prawem rodziców. W konsekwencji<br />

grzesznego wyboru<br />

pierwszy mężczyzna i pierwsza<br />

kobieta utracili dziecięctwo Boże;<br />

spowodowali śmierć życia nadprzyrodzonego,<br />

które otrzymali<br />

od Boga i stali się dziećmi szatana.<br />

To jest dzieło diabla. To wszystko<br />

brzmi dość abstrakcyjnie i nie porusza<br />

naszych uczuć i stąd trudno<br />

nam się tym przejąć. Ludzie popełniają<br />

grzechy, żyją w grzechach<br />

i nie przerażają się, przeciwnie<br />

cieszą się, uważają, że prowadzą<br />

wspaniałe życie…<br />

Dopiero kiedy zachorują na nowotwór<br />

albo na covid albo na <strong>in</strong>na<br />

dolegliwą i niebezpieczną chorobę,<br />

pojawia się strach i przerażenie.<br />

My odczuwamy skutki choroby<br />

niemalże natychmiast i stąd<br />

przerażenie. Natomiast zazwyczaj<br />

tak nagle nie odczuwamy skutków<br />

grzechu; nie odczuwamy w sobie<br />

śmierci duchowej, która powoduje<br />

w nas grzech i stąd śmiejemy się<br />

z tych, którzy mówią i przypom<strong>in</strong>ają<br />

o grzechu.<br />

Ale Pan Bóg przejął się ludzkim<br />

grzechem i jego skutkami i obiecał<br />

Zbawiciela, Mesjasza, który<br />

zniszczy dzieło diabla i na nowo<br />

podaruje nam swoje życie, na<br />

nowo uczyni nas swoimi dziećmi<br />

żyjącymi życiem Bożym. Jezus nigdy<br />

nie akceptował grzechu, czuł<br />

do zła odrazę, lecz nie potępiał<br />

grzeszników. Przychodził do nich,<br />

głosił im dobre słowo, wskazywał<br />

drogę wyjścia z niewoli grzechu<br />

do nowego życia. Uczył ich wolności,<br />

wobec tego wszystkiego, co<br />

jest tylko złudzeniem szczęścia na<br />

ziemi. Dlatego św. Paweł ma rację<br />

w dalszej części Listu do Kolosan,<br />

gdy wzywa ponownie swych adresatów,<br />

aby dążyli do tego, co w górze,<br />

nie do tego, co na ziemi (por.<br />

Kol 3,2). To wezwanie nie przeczy<br />

naszemu powołaniu do wychodzenia<br />

naprzeciw światu. Autor<br />

natchniony wiedział dobrze, że<br />

ratunek dla człowieka i świata nie<br />

może przychodzić z tego, co przyziemne,<br />

lecz wyłącznie z nieba, od<br />

Chrystusa, który swoimi słowami<br />

i czynami pokazał nam, na czym<br />

polega pełnia życia na ziemi. Nasza<br />

chrześcijańska odpowiedzialność<br />

za świat nie może mieć swojej<br />

podstawy w tym co przyziemne<br />

i brudne. Chcemy nadać naszemu<br />

życiu na ziemi sens i prawdziwą<br />

wielkość i dlatego musimy na nie<br />

patrzeć w świetle Zmartwychwstania<br />

i Bożej miłości do ludzi.<br />

W perspektywie tego wszystkiego<br />

co dzieje się wokół nas na<br />

świecie, wiara w zmartwychwstanie<br />

Chrystusa, może nie daje nam<br />

ostatecznej odpowiedzi na pytanie,<br />

dlaczego tak wiele zła i nieszczęść<br />

dotknęło nasz świat choćby<br />

w ostatnim czasie. W tej wierze<br />

jednak świadczymy o Bogu – zwycięzcy<br />

piekła, śmierci i szatana.<br />

W tej wierze podejmujemy wysiłek<br />

przemiany naszej rzeczywistości<br />

na lepszą. W tej wierze<br />

chcemy ratować świat nie przed<br />

globalnym ociepleniem, ale przed<br />

wyziębieniem, obojętnością a nawet<br />

arogancją człowieka wobec<br />

swego Stwórcy. W tej wierze stajemy<br />

się posłańcami Boga, który nie<br />

chce upadku swojego stworzenia.<br />

W wierze w zmartwychwstanie<br />

nie pomylimy tego świata z rajem,<br />

a zarazem będziemy wyznawać,<br />

że nasza trwała ojczyzna jest<br />

w niebie, gdzie oczekuje nas kochający<br />

Ojciec. Ta wiara sprawia,<br />

że nigdy nie czujemy się samotnymi<br />

i opuszczonymi, ale poprzez<br />

modlitwę i sakramenty święte<br />

a szczególnie poprzez cotygodniowy<br />

udział w Eucharystii, żyjemy<br />

z Bogiem w szczególnej komunii<br />

oraz umacniamy i pozwalamy<br />

Bogu rozwijać w nas to nowe życie,<br />

które otrzymaliśmy na chrzcie<br />

świętym. To życie nie podlega już<br />

prawom śmierci ani mocom ciemności<br />

bo Chrystus Zmartwychwstał.<br />

Alleluja!<br />

KOŁO RÓŻAŃCOWE PRZY<br />

POLSKIM KOŚCIELE W DENVER<br />

zaprasza na modlitwę<br />

różańcową oraz Koronkę do<br />

Bożego Miłosierdzia w każdą<br />

środę po Mszy o godz. 19:00.<br />

Informacje:<br />

Jola 720-435-8626.<br />

Ekstremalna Droga Krzyżowa<br />

– Warto Żyć Ekstremalnie<br />

Tomasz Szynakiewicz<br />

For several years, <strong>The</strong> Extreme<br />

Way <strong>of</strong> <strong>the</strong> Cross (EDK) has been<br />

grow<strong>in</strong>g <strong>in</strong> popularity throughout<br />

Poland and <strong>the</strong> world dur<strong>in</strong>g lent.<br />

EDK is a spiritual and physical<br />

journey meant to challenge and<br />

refocus one’s faith dur<strong>in</strong>g lent and<br />

confront <strong>the</strong> monotony <strong>of</strong> daily<br />

life and a sedentary faith. It is <strong>in</strong>tended<br />

<strong>in</strong> some ways to mimic <strong>the</strong><br />

Stations <strong>of</strong> <strong>the</strong> Cross that we are<br />

able to more-<strong>of</strong>ten experience <strong>in</strong><br />

Church dur<strong>in</strong>g <strong>the</strong> Lenten season.<br />

It generally takes place from<br />

Friday even<strong>in</strong>g <strong>the</strong> weekend <strong>of</strong><br />

Palm Sunday <strong>in</strong>to Saturday morn<strong>in</strong>g.<br />

<strong>The</strong> EDK starts by members<br />

attend<strong>in</strong>g mass at <strong>the</strong>ir local parish<br />

on Friday even<strong>in</strong>g, followed<br />

by walk<strong>in</strong>g <strong>the</strong> EDK which consists<br />

<strong>of</strong> a predeterm<strong>in</strong>ed route <strong>of</strong><br />

a m<strong>in</strong>imum <strong>of</strong> 40 km or 25 miles<br />

and completed by <strong>the</strong> participants<br />

<strong>in</strong> silence and contemplation.<br />

Dur<strong>in</strong>g <strong>the</strong> EDK, participants stop<br />

for a few m<strong>in</strong>utes every few miles<br />

to listen-to or read reflections on<br />

<strong>the</strong> Stations <strong>of</strong> <strong>the</strong> Cross prepared<br />

by <strong>the</strong> EDK community and <strong>the</strong>n<br />

cont<strong>in</strong>ue-on <strong>in</strong> silence. O<strong>the</strong>r than<br />

<strong>the</strong> reflections, participants do not<br />

stop to talk, or eat, or rest, <strong>the</strong>y<br />

cont<strong>in</strong>ue onward, each <strong>in</strong>dividually<br />

<strong>in</strong> <strong>the</strong>ir weakness, gett<strong>in</strong>g away<br />

from <strong>the</strong> world for a while, mak<strong>in</strong>g<br />

space for Christ, and overcom<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>tense physical discomfort, pa<strong>in</strong><br />

and anguish. When <strong>the</strong> exhaustion,<br />

fatigue, <strong>the</strong> cold, or perhaps<br />

<strong>the</strong> ra<strong>in</strong> really set <strong>in</strong>, you <strong>the</strong>n discover<br />

that faith and sacrifice gives<br />

<strong>the</strong> reason and strength to go on,<br />

and at some po<strong>in</strong>t <strong>in</strong> <strong>the</strong> even<strong>in</strong>g,<br />

you may become <strong>the</strong> most aware<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> Way <strong>of</strong> <strong>the</strong> Cross <strong>in</strong> your life.<br />

This year, EDK occurred <strong>in</strong> 425<br />

regions, 360 towns and had over<br />

42,000 participants <strong>in</strong>clud<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

<strong>the</strong> <strong>USA</strong> and Canada. In Denver,<br />

participants attended mass at St.<br />

Joseph’s Polish Church, <strong>the</strong>n were<br />

shuttled across town and walked<br />

<strong>the</strong> 40 km back to <strong>the</strong>ir parish arriv<strong>in</strong>g<br />

shortly before 8 AM Saturday<br />

morn<strong>in</strong>g. <strong>The</strong> EDK consisted<br />

<strong>of</strong> 2 routes, <strong>the</strong> 40 km Sa<strong>in</strong>t John<br />

Paul II Route, and <strong>the</strong> shorter St Joseph’s<br />

route that participants were<br />

able to jo<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>the</strong> middle <strong>of</strong> <strong>the</strong><br />

night <strong>of</strong> approximately 24km. Despite<br />

a muted turnout, this year’s<br />

participants experienced <strong>the</strong> same<br />

challenges as <strong>in</strong> years’ passed, and<br />

were lucky to have good wea<strong>the</strong>r<br />

(two years ago it snowed dur<strong>in</strong>g<br />

<strong>the</strong> first 4 hours <strong>of</strong> <strong>the</strong> journey).<br />

Consider experienc<strong>in</strong>g <strong>the</strong> EDK<br />

next year <strong>in</strong> your local parish ei<strong>the</strong>r<br />

as a participant or organizer.


6 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

211 urodz<strong>in</strong>y Fryderyka Chop<strong>in</strong>a<br />

Agata Drogowska<br />

POLONIA NOWY JORK<br />

MMD Jazz Ensemble<br />

Od lewej: Jeff D<strong>in</strong>gler, Adam Makowicz, Adrian Kubicki z żoną,<br />

Magdalena Baczewska, Max<strong>in</strong>e Park, Krzyszt<strong>of</strong> Medyna<br />

19 marca <strong>2021</strong> roku w Konsulacie<br />

Generalnym RP w Nowym<br />

Jorku odbył się wyjątkowy koncert<br />

z okazji 211 rocznicy przyjścia<br />

na świat najsłynniejszego<br />

polskiego kompozytora, Fryderyka<br />

Chop<strong>in</strong>a, „Tribute to Frideric<br />

Chop<strong>in</strong>”. Fryderyk Chop<strong>in</strong><br />

urodził się w 1810 roku w Żelazowej<br />

Woli, w Polsce. Nie znamy<br />

dokładnego dnia urodz<strong>in</strong> kompozytora,<br />

w jego akcie urodzenia<br />

istnieje bowiem data 22 lutego,<br />

a sam Chop<strong>in</strong> w liście do Paryskiego<br />

Towarzystwa Literackiego,<br />

podał datę 1 marca.<br />

Gwiazdą tego wieczoru był<br />

Adam Markowicz, genialny pianista<br />

jazzowy, który parę dni wcześniej<br />

otrzymał Złotego Fryderyka<br />

w Polsce, nagrodę za całokształt<br />

osiągnięć artystycznych w kategorii<br />

muzyki rozrywkowej i jazzu.<br />

Adam Markowicz zagrał tego wieczoru<br />

z rewelacyjnym saks<strong>of</strong>onistą<br />

Krzyszt<strong>of</strong>em Medyną i młodym<br />

basistą Jeffem D<strong>in</strong>gler, jako<br />

Jazz Ensemble.<br />

Artystów przedstawiał sam<br />

Konsul Generalny Adrian Kubicki,<br />

który niewątpliwie jest miłośnikiem<br />

muzyki Chop<strong>in</strong>a. Jako<br />

pierwsza wystąpiła Magdalena<br />

Baczewska, laureatka wielu konkursów<br />

pianistycznych, m.<strong>in</strong>.<strong>The</strong><br />

Dorothy McKenzie Award Competition<br />

w Nowym Jorku i <strong>The</strong><br />

Festival Conservatoire America<strong>in</strong>e<br />

w Fonta<strong>in</strong>ebleau we Francji<br />

(2000), zdobywczyni II nagrody<br />

na Międzynarodowym Konkursie<br />

Chop<strong>in</strong>owskim, organizowanym<br />

przez Fundację Kościuszkowską<br />

w Nowym Jorku (2001),<br />

laureatka nagrody Prix du Piano<br />

przyznaną przez École normale<br />

supérieure w Paryżu. Występowała<br />

w Polsce, Niemczech,<br />

Szwajcarii, we Francji, w Ch<strong>in</strong>ach<br />

i Stanach Zjednoczonych, w tym<br />

wielokrotnie na znanych scenach<br />

koncertowych w Nowym Jorku<br />

(m.<strong>in</strong>. w Carnegie Hall, Ste<strong>in</strong>way<br />

Hall, Yamaha Piano Salon, Merk<strong>in</strong><br />

Hall, City Hall na Manhattanie,<br />

Brooklyn Borough Hall, na<br />

Festiwalu Kultury Polskiej na<br />

Greenpo<strong>in</strong>cie, Staten Island i wiele<br />

razy w Konsulacie Generalnym<br />

Rzeczpospolitej Polskiej) oraz<br />

w Houston, Chicago, Berkeley,<br />

Filadelfii i Waszyngtonie. Współpracowała<br />

z wieloma orkiestrami,<br />

a także ze stacjami radiowymi<br />

i telewizyjnymi w Europie oraz<br />

Stanach Zjednoczonych. Obok<br />

działalności artystycznej Magdalena<br />

Baczewska zajmuje się również<br />

pracą pedagogiczną i krytyką<br />

muzyczną ("<strong>The</strong> New York<br />

Concert Review"). Magdalena<br />

Baczewska obecnie jest dyrektorem<br />

Music Performance Program<br />

na wydziale muzycznym Columbia<br />

University w Nowym Jorku,<br />

gdzie wykłada również historię<br />

muzyki jako członek Faculty <strong>of</strong><br />

Arts and Sciences. Podczas koncertu<br />

w Konsulacie, Magdalena<br />

Baczewska zagrała cztery utwory<br />

Chop<strong>in</strong>a, m.<strong>in</strong>. Grande polonaise,<br />

op.53, „Heroic”.<br />

Najmłodszą uczestniczką koncertu<br />

była 16 letnia Max<strong>in</strong>e Park,<br />

która zagrała 3 Sonatę Fryderyka<br />

Chop<strong>in</strong>a. Max<strong>in</strong>e czuła się wyjątkowo<br />

wyróżniona możliwością<br />

wystąpienia w tak znakomitym<br />

koncercie.<br />

Jedną z atrakcji wieczoru była<br />

loteria, a nagrodą specjalną kopia<br />

manuskryptu Fryderyka Chop<strong>in</strong>a.<br />

Tylko jedną ulice dalej od naszego<br />

konsulatu, na 225 Madison<br />

Avenue i 36th Street, znajduje<br />

się wyjątkowe muzeum, <strong>the</strong> Morgan<br />

Library & Museum. Właśnie<br />

w tym muzeum znajdują się oryg<strong>in</strong>ały<br />

nut samego Fryderyka<br />

Chop<strong>in</strong>a. W loterii trzy osoby wygrały<br />

kopie manuskryptu z 1832<br />

roku, Etudes, piano, op. 10. No. 7,<br />

Fryderyka Chop<strong>in</strong>a. Zwiedzając<br />

Manhattan warto pamiętać o tym<br />

wyjątkowym miejscu.<br />

Cały koncert jest dostępny onl<strong>in</strong>e,<br />

na kanale You Tube Konsulatu<br />

Generalnego RP w Nowym Jorku:<br />

https://www.youtube.com/<br />

watch?v=DwPTAjZG0ME<br />

Krzyszt<strong>of</strong> Medyna, Agata Drogowska, Adam Makowicz<br />

Konsul Adrian Kubicki prezentuje nagrodę, którą można było wygrać podczas koncertu. Fot. Wojciech Maślanka<br />

Magdalena Baczewska


Agata Drogowska<br />

KWIECIEŃ<br />

POLONIA NOWY JORK <strong>2021</strong> 7<br />

Wielkanoc dla Seniorów z Pete McGu<strong>in</strong>ess<br />

Senior Center na Greenpo<strong>in</strong>cie, New York<br />

Pandemia trwa już od przeszło<br />

roku, wszyscy wiem, że najbardziej<br />

cierpią seniorzy, bo to oni<br />

są w największym niebezpieczeństwie.<br />

Przez większość czasu są<br />

też odizolowani od reszty społeczeństwa.<br />

Rok temu Polish Slavic Federal<br />

Credit Union przygotowało specjalny<br />

projekt właśnie z troską<br />

o naszych seniorów, który nadal<br />

jest realizowany.<br />

W tym roku, z okazji Świąt<br />

Wielkanocnych Polish Filmmakers<br />

NYC po raz ósmy przygotowało<br />

120 paczek dla Pete<br />

McGu<strong>in</strong>ess Senior Center na<br />

Greenpo<strong>in</strong>cie. Paczki, jak na czas<br />

pandemii przystało, mają witam<strong>in</strong>y<br />

i soki wzmacniające dla seniorów.<br />

Witam<strong>in</strong>y pochodzą z Apteki<br />

Markowej. Dzięki Brooklyn Imports<br />

w paczkach znalazły się kabanosy,<br />

chrzan, cukrowe zajączki,<br />

miód, konfitury, mal<strong>in</strong>owa herbata.<br />

Senior Center dostał również<br />

20 kartonów z ulubioną wodą<br />

Perlage, która też będzie rozprowadzana<br />

z jedzeniem.<br />

Riviera Cafe upiekłą specjalne<br />

wielkanocne, drożdżowe babki.<br />

Wszystkie paczki przyniósł zajączek<br />

31 marca, czyli tuż przed<br />

świętami. W tym roku, dzięki<br />

uprzejmości księdza Grzegorza<br />

z parafii Świętego Stanisława<br />

Kostki, udało się poświęcić jedzenie<br />

w paczkach. Agata Drogowska<br />

i Małgorzata Gruszecka same<br />

przygotowały wszystko i zapakowały<br />

paczki.<br />

Sponsorem akcji jest Polish Slavic<br />

Federal Credit Union, która od<br />

początku pandemii czuwa na polskimi<br />

seniorami.<br />

Ks. Grzegorz<br />

Ks. Grzegorz<br />

Małgorzata Gruszecka z Ks. Grzegorzem<br />

REKLAMA


8 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong> POLONIA TEXAS<br />

Wielkanoc w El Paso<br />

Justyna Lopez, Prezes Polish American Society <strong>of</strong> El Paso<br />

Końcówka marca i początek kwietnia upłynęły<br />

w El Paso (Teksas) pod znakiem przygotowań<br />

do Wielkanocy. W sobotę 27 marca Stowarzyszenie<br />

im. Generała Kazimierza Pułaskiego<br />

zorganizowało doroczne warsztaty pisankowe.<br />

Gospodyni wydarzenia, Bogusia Kukla-Pownuk,<br />

zaprezentowała kilka różnych technik zdobienia<br />

jajek i uraczyła uczestników między <strong>in</strong>nymi<br />

przepyszna zupa pomidorową według swojego<br />

sekretnego przepisu. Mimo, iż warsztaty skierowane<br />

są głównie do dzieci i młodzieży i mają<br />

służyć kultywowaniu polskiej tradycji wśród<br />

młodego pokolenia, nie zabrakło też dojrzalszych<br />

entuzjastów malowania pisanek. Swego<br />

rodzaju zaskoczeniem było ogromne zaangażowanie<br />

ze strony panów: Andrew, Andrzej, Agust<strong>in</strong>,<br />

Dr. Kruszewski i Peter stworzyli naprawdę<br />

piękne pisanki, i nawet transmitowany w tym<br />

samym czasie mecz piłki nożnej nie był w stanie<br />

odciągnąć ich uwagi od jajek, farbek, czy pędzelków.<br />

Dzieci oprócz malowania pisanek metodą<br />

tradycyjna wyprobowały również popularny<br />

ostatnimi czasy sposób z pianką do golenia<br />

i barwnikami spożywczymi, ale nie przyniósł on<br />

oczekiwanych rezultatów.<br />

Dalszy ciąg przygotowań do Wielkanocy nastąpił<br />

tydzień później, a dokładnie w sobotę 3<br />

kwietnia. Diakon Jim Szostek już po raz kolejny<br />

dokonał poświęcenia pokarmów. To właśnie<br />

dzięki jego uprzejmości w kościele pw. Św. Franciszki<br />

Ksawery Cabr<strong>in</strong>i w El Paso odbyła się uroczysta<br />

Święconka. Jesteśmy bardzo wdzieczni<br />

diakonowi Szostkowi oraz wszystkim członkom<br />

Stowarzyszenia, którzy przekazują te piękne<br />

tradycje następnemu pokoleniu.<br />

Nowy polski paszport<br />

Magdalena Czaicki Gunn<strong>in</strong>g<br />

Potrzebujesz nowy polski paszport<br />

ale mieszkasz daleko od najbliższej<br />

placówki konsularnej?<br />

Polecam wizytę w Konsulacie<br />

Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej<br />

w Houston, w Texasie.<br />

Po tygodniach bezskutecznego<br />

próbowania umówienia wizyty<br />

w konsulacie w Chicago gdzie nie<br />

było żadnych term<strong>in</strong>ów, tylko <strong>in</strong>formacje<br />

o firmach <strong>of</strong>erujących<br />

usługi paszportowe, które zmonopolizowały<br />

dostęp do term<strong>in</strong>ów<br />

wizyt oraz po próbach umówienia<br />

wizyty paszportowej w Los Angeles<br />

(mało dogodnych term<strong>in</strong>ów),<br />

udało nam się bez problemu znaleźć<br />

pasujące nam term<strong>in</strong>y w Konsulacie<br />

Houston.<br />

Postanowiliśmy połączyć przyjemne<br />

z pożytecznym i zrobić<br />

z wizyty paszportowej również<br />

m<strong>in</strong>i wakacje dla naszej rodz<strong>in</strong>y.<br />

Z Denver do Houston mamy wiele<br />

tanich, bezpośrednich połączeń l<strong>in</strong>iami<br />

Frontier czy Southwest. Na<br />

miejsce dolecieliśmy wieczorem,<br />

zatrzymaliśmy się w hotelu przy<br />

lotnisku (koszty hotelu poniżej<br />

$100 za noc), wynajem samochodu<br />

wyniósł nas również niedrogo.<br />

Następnego dnia rano dotarliśmy<br />

na umówioną wizytę paszportową<br />

w Konsulacie, a po spotkaniu<br />

ruszyliśmy na kilkudniowy wypad<br />

na wybrzeże.<br />

Po wizycie w Konsulacie pojechaliśmy<br />

na wyspę Galveston nad Zatoką<br />

Meksykańską. Tutaj zastaliśmy<br />

dziesiątki, jeśli nie setki kilometrów<br />

przepięknych plaż. Pomimo,<br />

iż była to połowa marca, spędzaliśmy<br />

całe dnie na plaży i w wodzie.<br />

Zwiedziliśmy również starą część<br />

miasta z wspaniałymi historycznymi<br />

budynkami prosto z “Przem<strong>in</strong>ęło<br />

z Wiatrem”. Ostatniego dnia wybraliśmy<br />

się na Kemah Boardwalk<br />

(Kemah, Texas) gdzie czekało nas<br />

mnóstwo atrakcji takich jak motorówki,<br />

łodzie, gry i zabawy. Oprócz<br />

tego restauracje, bary, puby i fajna<br />

atmosfera. A wszystko to w zasięgu<br />

krótkiego lotu z Denver.<br />

Osobom z bardziej napiętym grafikiem,<br />

polecam jednodniową<br />

wizytę w Konsulacie w Houston.<br />

Wylot rano, wizyta paszportowa<br />

po południu, i powrót do Denver<br />

tego samego dnia.<br />

Konsulat znajduje się w centrum<br />

miasta, w budynku biurowym,<br />

z dogodnym park<strong>in</strong>giem, około<br />

30-40 m<strong>in</strong>ut od lotniska. W środku<br />

bardzo miła obsługa, pan Konsul<br />

nie tylko osobiście przyjął nasz<br />

wniosek na paszport, ale odpowiedział<br />

również na wiele naszych<br />

pytań o dokumenty i sprawy, które<br />

można załatwić za pomocą konsulatów.


AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA<br />

Mała Częstochowa w Ameryce<br />

– wizyta w Doylestown<br />

Katarzyna Zawada<br />

KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

9<br />

Bez Boga i z górki ciężka droga<br />

– mawiamy. W Doylestown,<br />

w Pensylwanii droga nie dość, że<br />

pod górkę, to zadziwiająco lekka<br />

i zbliżająca ku Najwyższemu.<br />

Na szczycie czeka nas ukojenie,<br />

mądrość i pełnia wiary. Mowa<br />

o „Amerykańskiej Częstochowie”,<br />

czyli Sanktuarium Shr<strong>in</strong>e <strong>of</strong> Our<br />

Lady <strong>of</strong> Czestochowa. Miejsce cieszy<br />

się popularnością wśród Polaków<br />

z różnych stanów, Amerykanów<br />

i turystów, dla których odprawiane<br />

są obcojęzyczne msze<br />

,i których urzeka ogrom i magia<br />

miejsca.<br />

Historia kościoła i podległych<br />

mu terenów sięga 1951 roku, kiedy<br />

Paul<strong>in</strong> o. Michał Zembrzuski<br />

przybył do Stanów Zjednoczonych<br />

wraz z kopią Cudownego<br />

Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej,<br />

pobłogosławionego przez<br />

papieża św. Jana XXIII. Dwa lata<br />

później otrzymał on zgodę na<br />

założenie klasztoru na zakupionych<br />

wcześniej ziemiach w Doylestown.<br />

Pierwsza Msza Święta<br />

miała miejsce 26 czerwca 1955<br />

roku w drewnianej stodole imitującej<br />

kaplicę. Aby jednak gromadzić<br />

więcej wiernych, potrzeba<br />

było przebudowy. Dzięki wsparciu<br />

f<strong>in</strong>ansowemu wiernych ojciec<br />

Michał dokupił ziemi i postawił<br />

solidny kościół. W 1964 roku doszło<br />

do ceremonii wmurowania<br />

kamienia węgielnego pod przyszłe<br />

Sanktuarium Matki Bożej<br />

Częstochowskiej i otwarcia cmentarza.<br />

Pierwszym, który spoczął<br />

na wzgórzu Beacon Hill był polski<br />

malarz Adam Styka. Uroczysta<br />

konsekracja nastąpiła 16 października<br />

1966 roku przy udziale<br />

abp Johna Króla oraz ówczesnego<br />

prezydenta <strong>USA</strong> Lyndona Ba<strong>in</strong>esa<br />

Johnsona.<br />

Dalsze lata to przede wszystkim<br />

rozkwit działalności kościoła,<br />

coraz większe rzesze wiernych,<br />

a także organizacja przedsięwzięć<br />

religijnych. Pod koniec lat<br />

60. rozpoczyna się Polsko-Amerykański<br />

Festiwal, który corocznie<br />

gromadzi tłumy przybyszów.<br />

Jesienny festiwal do dziś odbywa<br />

się na masową skalę, jednak<br />

w poprzednim roku , ze względu<br />

na pandemię, miał on formę wirtualną.<br />

Mury Shr<strong>in</strong>e <strong>of</strong> Our Lady<br />

<strong>of</strong> Czestochowa przez dekady odwiedzali<br />

przedstawiciele Kościoła,<br />

polityki i sztuki. Dwukrotnie<br />

gościł tam Karol Wojtyła. Kilka<br />

słów wygłosił startujący w amerykańskich<br />

wyborach prezydenckich<br />

George W. Bush. Błogosławieństwa<br />

udzielał prymas Polski,<br />

kardynał Józef Glemp. W Pensylwanii<br />

gościli także prezydent<br />

<strong>USA</strong> Ronald Reagan, kardynał<br />

Stanisław Dziwisz, premier Polski<br />

Beata Szydło, para prezydencka<br />

Polski Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda,<br />

a także duchowni<br />

z wielu krajów. W 2019 roku<br />

społeczność polsko-amerykańska<br />

miała okazję przeżyć i celebrować<br />

Koronację Kopii Cudownego<br />

Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.<br />

Obecnie do dyspozycji wiernych<br />

jest nie tylko budynek kościoła,<br />

ale też cmentarz, Ogród<br />

Różańcowy, Kaplica Świec, kafejka,<br />

Centrum Pielgrzyma, Dom<br />

Pielgrzyma „Ave Maria”, pierwsza<br />

i zabytkowa już kaplica oraz sklep<br />

z pamiątkami i dewocjonaliami.<br />

Teren pełen jest zieleni, przepięknych<br />

figur oraz stacji krzyżowych.<br />

Ojcowie i bracia Paul<strong>in</strong>i dbają<br />

o organizację wydarzeń, które<br />

zachęcają wiernych do uczestnictwa<br />

w życiu Kościoła.<br />

Ludzie przybywają do „Amerykańskiej<br />

Częstochowy” z różnych<br />

powodów. Wielu przybywa<br />

do naszego Sanktuarium jako<br />

pielgrzymi, aby doznać umocnienia,<br />

pocieszenia oraz doświadczenia<br />

bliskości Pana Boga. Inni<br />

pragną choć trochę ukoić swoją<br />

tęsknotę za Ojczyzną, natomiast<br />

jeszcze <strong>in</strong>ni przybywają tu jako<br />

turyści podziwiający piękno tego<br />

zapierającego dech w piersiach<br />

miejsca. Wszyscy jednak zostają<br />

w jakiś sposób przemienieni,<br />

wracają stąd <strong>in</strong>ni, mocniejsi duchowo.<br />

Maryja dotyka każdego<br />

człowieka, który do Niej przychodzi.<br />

Jako duszpasterz w tym świętym<br />

miejscu nieustannie jestem<br />

świadkiem, jak Bóg poprzez pośrednictwo<br />

Maryi umacnia serca<br />

wiernych – mówi nam o. Tymoteusz<br />

Tarnacki.<br />

Czuwania nocne odbywają się<br />

w każdą ostatnią sobotę miesiąca.<br />

Na nocną modlitwę, mszę i różaniec<br />

zjeżdżają Polacy pragnący<br />

rozmowy z Bogiem, ukojenia, pomocy,<br />

rozgrzeszenia i rozwiązania<br />

problemów. Uczestnicy zgodnie<br />

podkreślają, że te spotkania<br />

o zmroku mają wyjątkowy wymiar.<br />

Inicjatorami są o. Bartłomiej<br />

Marc<strong>in</strong>iak i o. Jerzy Maj. W 1997<br />

roku po raz pierwszy w Stanach<br />

w trakcie czuwań pojawiły się<br />

przyrzeczenia Duchowej Adopcji<br />

Dziecka Poczętego, a także możliwość<br />

wpisania się do Księgi<br />

Trzeźwości.<br />

Papież Polak Jan Paweł II podkreślał,<br />

jak ważna jest rola młodzieży<br />

we współczesnej ewangelizacji.<br />

Paul<strong>in</strong>i z Doylestown dbają<br />

o to, aby dorastający chrześcijanie<br />

mieli swoje miejsce na wzgórzu.<br />

Grupa Młodzieżowa im. Matki Bożej<br />

Częstochowskiej w wieku 13-<br />

18 lat organizuje spotkania dwa<br />

razy w miesiącu, porusza najważniejsze<br />

tematy wiary oraz buduje<br />

więzi przyjaźni na całe życie.<br />

Duszpasterze są z wiernymi<br />

w dobrych i w złych momentach<br />

życia. Jednym z najbardziej bolesnych<br />

momentów jest utrata bliskiej<br />

osoby. Rozpacz i strata rozdzierają<br />

serce gdy umiera dziecko.<br />

Dla rodziców często okupione<br />

jest to załamaniem psychicznym,<br />

powątpiewaniem w sens istnienia<br />

i niewypowiedzianym żalem<br />

do Stwórcy. W takich chwilach<br />

mają pomóc <strong>in</strong>icjatywy oraz dni<br />

skupienia. Organizują je terapeuci<br />

oraz o. Tymoteusz Tarnacki.<br />

Dzięki ich zaangażowaniu łatwiej<br />

przejść żałobę, oddać życie Bogu<br />

i uzdrowić siebie.<br />

Drzwi kościoła otwarte są dla<br />

wszystkich zbłąkanych dusz szukających<br />

ratunku. Specjalnie dla<br />

alkoholików i ich rodz<strong>in</strong> prowadzone<br />

są spotkania mające na celu<br />

wyrwanie ze szponów nałogu.<br />

Swój kąt mają weterani, w większości<br />

zasłużeni żołnierze i wojskowi,<br />

których życiorysy mogłyby<br />

trafić na półki księgarni w formie<br />

pięknych książek. Bramy kościoła<br />

regularnie odwiedzają osoby<br />

przepełnione świadectwem.<br />

Nie można zapomnieć o tych,<br />

których na pierwszy rzut oka nie<br />

widać. Chór, lektorzy i m<strong>in</strong>istranci<br />

regularnie dbają o oprawę wydarzeń<br />

w Sanktuarium. Na tle tylu<br />

pięknych przedsięwzięć w „Amerykańskiej<br />

Częstochowie” nie<br />

mogło zabraknąć nauczania najmłodszych.<br />

Polska Szkoła od lat<br />

dba o edukację w zakresie języka<br />

polskiego, historii kraju, religii i<br />

tańca ludowego. Program oparty<br />

jest na wymaganiach Centrali<br />

Polskich Szkół Dokształcających<br />

w Nowym Jorku.<br />

Na mapie Ameryki możemy<br />

znaleźć mnóstwo kościołów,<br />

gdzie wiara i posługa stanowią<br />

filar. Osobiście chcę Państwa<br />

zachęcić do odwiedzenia Doylestown.<br />

To miejsce wyjątkowe<br />

w moim sercu. Od lat moja rodz<strong>in</strong>a<br />

oddaje tam siebie i bliskich<br />

w opiekę Świętych i za każdym<br />

razem uczestnictwo w Mszy Św.<br />

wyzwala niesamowite emocje.<br />

Katarzyna Zawada<br />

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała<br />

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 10 lat<br />

związana z prasą oraz mediami <strong>in</strong>ternetowymi.<br />

Miłośniczka sportu, zwłaszcza piłki nożnej, siatkówki<br />

i skoków narciarskich. Prywatnie mama dwóch córek.


10 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA<br />

Fundacja Kościuszkowska kiedyś i dziś (część 2)<br />

Dom<strong>in</strong>ika Orwat, Development Manager, Fundacja Kościuszkowska<br />

Kolekcja Obrazów w Kościuszkowskiej Galerii Sztuki<br />

w Nowym Jorku<br />

Siedziba Fundacji mieści się w sąsiedztwie słynnych kolekcji<br />

dzieł sztuki i wśród najsłynniejszych amerykańskich<br />

muzeów usytuowanych przy Piatej Alei na Manhattanie. Budynek<br />

Fundacji stwarza idealne warunki do wytawiania i zaprezentowania<br />

Ameryce dzieł polskich mistrzów zgromadzonych<br />

przez Mizwe za specjalnie w tym celu zebrane fundusze.<br />

Obrazy autorstwa takich mistrzów jak: Matejko, Chełmoński,<br />

Malczewski, Brandt, Kossak i Styka wypełniają dzisiaj drugie<br />

piętro budynku Fundacji i są dostępne do zwiedzania.<br />

Wizyta Kardynała KAROLA WOJTYŁY w Fundacji Kościuszkowskiej<br />

W 1976 roku,<br />

4 września Kardynał<br />

Karol Wojtyła odwiedził<br />

siedzibę Fundacji<br />

w Nowym Jorku. Podczas<br />

tej wizyty podkreślił<br />

on ogromną<br />

rolę Fundacji „w tych<br />

szczególnych czasach,<br />

w których musimy<br />

zdawać sobie sprawę,<br />

że kultura kształtuje<br />

charakter narodowy<br />

i w efekcie tworzy naród”.<br />

Fundacja w dniu dzisiejszym<br />

W XVIII wieku Tadeusz Kościuszko powiedział,<br />

“Natura stwarza nas równymi, zaś cnota, bogactwo<br />

i edukacja ustanawiają różnice.” Edukacja<br />

jest kluczem do sukcesu i Kościuszko całe swoje<br />

życie zadedykował wyzwoleniu i wykształceniu<br />

najbiedniejszych. W testamencie, który zostawił,<br />

zdecydował o przeznaczeniu całego swojego majątku<br />

na wykształcenie chłopów i niewolników.<br />

W XX wieku kolejny wybitny Polak, Mizwa podążając<br />

tropem Kościuszki, założył Fundację Kościuszkowską,<br />

której podstawową misją, oprócz<br />

promowania kultury polskiej, jest działalność stypendialna.<br />

Po dziś dzień Fundacja reprezentuje Polonię na<br />

terenach Stanów Zjednoczonych, promuje polska<br />

kulturę oraz tradycję oraz zrzesza społeczeństwo<br />

na emigracji. Wystawy sławnych artystów jak Tamara<br />

De Lempicka czy Joanna Sarapata gromadzi<br />

zwolenników sztuki w murach Fundacji. A edukacyjne<br />

wystawy promują zasłużonych polskich naukowców<br />

oraz <strong>of</strong>erują warsztat za<strong>in</strong>teresowanym,<br />

nie tylko Polakom.<br />

Dziś młodzi Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia<br />

są tak samo dobrze przygotowani do<br />

tego żeby zmieniać świat. Na wielu polach; obok<br />

dziedz<strong>in</strong> humanistycznych i artystycznych, również<br />

nowoczesnych technologii, nauk ścisłych oraz<br />

biznesu. Korzystając ze stypendium Fundacji wielu<br />

z nich ma szansę zostać w przyszłości światowymi<br />

liderami. W XXI wieku, Fundacja nadal wzoruje<br />

się na przykładach Mizwy i Kościuszki, ale dziś,<br />

w czasach pandemii szczególnie potrzebuje Państwa<br />

pomocy. W związku z trudną sytuacją gospodarczą<br />

oraz długotrwałą pandemią, coraz więcej<br />

studentów zgłasza się do Fundacji o pomoc w formie<br />

stypendiów. Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej<br />

są całkowicie sponsorowane z funduszy oraz<br />

wpłat darczyńców. Donacje mogą zostać wysłane<br />

w formie czeku do biura Fundacji w Nowym Jorku<br />

(15 East 65th Street, NY, New York 10065) lub<br />

onl<strong>in</strong>e - www.<strong>the</strong>kf.org/kf/support/donate/. Za<br />

wszelką pomoc serdecznie DZIĘKUJEMY!<br />

Dear Friends,<br />

Each year, <strong>the</strong> last Saturday <strong>of</strong> <strong>April</strong> is usually<br />

a day <strong>of</strong> joy, tradition, and celebration <strong>of</strong><br />

our Polish heritage. It will be <strong>the</strong> second year<br />

<strong>in</strong> a row that <strong>the</strong> Foundation has to postpone<br />

<strong>the</strong> event.<br />

We had to go through an <strong>in</strong>tense process<br />

<strong>in</strong> decid<strong>in</strong>g to postpone <strong>the</strong> Ball, and we<br />

have considered all possible outcomes. This<br />

was a very difficult decision that amounts to<br />

dire revenue losses, but <strong>the</strong> pandemic is still<br />

spread<strong>in</strong>g across <strong>the</strong> globe and your health<br />

and well-be<strong>in</strong>g are unquestionably <strong>the</strong> most<br />

important to us. <strong>The</strong>re is beautiful energy<br />

dur<strong>in</strong>g <strong>the</strong> social season <strong>of</strong> our Ball which<br />

made it even harder to cancel on greet<strong>in</strong>g<br />

you at <strong>the</strong> Plaza Hotel this year.<br />

Notably, <strong>the</strong> Kosciuszko Foundation Annual<br />

Fundrais<strong>in</strong>g D<strong>in</strong>ner and Ball has been held<br />

cont<strong>in</strong>ually for over 80 years and has always<br />

been a major fundrais<strong>in</strong>g source. It sponsors<br />

our ongo<strong>in</strong>g scholarship programs and cultural<br />

campaigns throughout <strong>the</strong> year. <strong>The</strong><br />

KF Fundrais<strong>in</strong>g Ball is <strong>the</strong> major source <strong>of</strong> <strong>in</strong>come<br />

for <strong>the</strong> Foundation's mission. Moreover,<br />

it is <strong>the</strong> grandest event, that we can meet all<br />

<strong>of</strong> you, our loyal friends and supporters.<br />

Everyone this year is fac<strong>in</strong>g difficult times,<br />

particularly nonpr<strong>of</strong>its like us. <strong>The</strong>refore,<br />

we ask you, please support <strong>the</strong> D<strong>in</strong>ner &<br />

Ball Contribution Fund and help us thrive<br />

through <strong>the</strong>se challeng<strong>in</strong>g times. By becom<strong>in</strong>g<br />

or renew<strong>in</strong>g your membership and mak<strong>in</strong>g<br />

a donation you are contribut<strong>in</strong>g to <strong>the</strong><br />

Foundation's future. It costs as little as $50<br />

dollars. You are <strong>the</strong> solution and <strong>the</strong> key factor<br />

to serve <strong>the</strong> underserved and keep<strong>in</strong>g <strong>the</strong><br />

KF mission mov<strong>in</strong>g forward.<br />

Checks may also be made payable to "<strong>The</strong><br />

Kosciuszko Foundation" and can be mailed<br />

to: 15 East 65th Street, New York, NY 10065.<br />

You can also donate via our website: https://<br />

www.<strong>the</strong>kf.org/kf/support/donate/<br />

We hope you and your loved ones stay safe<br />

and healthy dur<strong>in</strong>g <strong>the</strong>se uncerta<strong>in</strong> times.<br />

Thank you for your unwaver<strong>in</strong>g support!


FUNDACJA POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO TERAZ POLSKA<br />

Kultura nie może schlebiać<br />

gustom ludzi - musi ich edukować<br />

KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

11<br />

Marzena Tataj, Fundacja „Teraz Polska”<br />

Andrzej Pągowski fot. Kamil Broszko, Teraz Polska<br />

Marzena Tataj: Jest pan bardzo aktywnym<br />

twórcą, o czym możemy się przekonać,<br />

choćby śledząc pana publikacje<br />

w mediach społecznościowych.<br />

Andrzej Pągowski: Media społecznościowe<br />

zastąpiły mi ulicę. Kiedy debiutowałem<br />

w latach 70., nakłady plakatów były<br />

potężne. Rekordzistą był chyba mój plakat<br />

„Pierwszy Polak w kosmosie”, który miał<br />

80 tys. nakładu, ale nawet plakaty teatralne<br />

czy filmowe były drukowane w liczbie<br />

przynajmniej 5–8 tys. egzemplarzy. Wtedy<br />

powstała słynna „galeria pod chmurką”, co<br />

oznaczało, że plakaty były wieszane wprost<br />

na płotach. Polska w latach 50., 60. i 70. była<br />

w budowie, więc płotów ogradzających place<br />

budów było pod dostatkiem. Wówczas<br />

za<strong>in</strong>teresowanie plakatem było olbrzymie<br />

i nawet przeciętny odbiorca rozpoznawał<br />

prace Świerzego, Młodożeńca czy Starowieyskiego.<br />

Ludzie żyli tym, co zobaczyli<br />

na plakacie, bo to była jedyna możliwość<br />

kontaktu z fajnym obrazkiem. Dzisiaj ulica<br />

jest przytłoczona obrazami, komunikatami,<br />

a plakat musi walczyć o uwagę widza<br />

z billboardem czy reklamą wielk<strong>of</strong>ormatową.<br />

Dlatego świadomie postanowiłem być<br />

obecny w mediach społecznościowych, bo<br />

kiedy tam umieszczam swoją pracę, ogląda<br />

ją 20 tys., a czasem i 50 tys. ludzi.<br />

Andrzej Pągowski<br />

Artysta grafik, plakacista. Absolwent<br />

PWSSP w Poznaniu. Autor ponad 1,4 tys.<br />

plakatów wydanych drukiem od 1977 r.<br />

w Polsce i za granicą. Zajmuje się ilustracją<br />

książkową i prasową, jest autorem<br />

okładek wydawnictw płytowych,<br />

scenografii teatralnych i telewizyjnych,<br />

scenariuszy filmów i teledysków. Uprawia<br />

malarstwo. Był dyrektorem artystycznym<br />

i graficznym wielu pism. Angażuje się<br />

w akcje społeczne tworząc kilkadziesiąt<br />

plakatów prozdrowotnych. Laureat licznych<br />

nagród krajowych i międzynarodowych,<br />

m.<strong>in</strong>. w konkursie „<strong>The</strong> Hollywood<br />

Reporter” w Los Angeles oraz na Chicago<br />

International Film Festival. Jego plakaty<br />

znajdują się m.<strong>in</strong>. w zbiorach Museum <strong>of</strong><br />

Modern Art w Nowym Jorku i San Francisco<br />

oraz w Centrum Pompidou w Paryżu.<br />

Plakat „Uśmiech wilka” znalazł się<br />

wśród stu najważniejszych dzieł sztuki<br />

nowoczesnej w zbiorach MoMA. W 2019<br />

r. nagrodzony tytułem Wybitnego Polaka<br />

w konkursie organizowanym przez Fundację<br />

„Teraz Polska”.<br />

MT: Był pan pionierem grafiki komputerowej<br />

w Polsce.<br />

AP: Swoją przygodę z komputerem rozpocząłem<br />

już w latach 80. W 1987 r. z Witoldem<br />

Dybowskim, Maciejem Kałkusem,<br />

Witoldem Popielem i Mieczysławem Wasilewskim<br />

współtworzyłem grupę twórczą<br />

EGA, która była prekursorem grafiki komputerowej<br />

w Polsce. W 1988 r. zrobiliśmy<br />

w Zachęcie pierwszą wystawę poświęconą<br />

tej formie sztuki. Dlatego też nie miałem<br />

nigdy problemu z komputerem, tabletem<br />

czy telefonem i te urządzenia chętnie wykorzystuję<br />

do tworzenia i prezentowania<br />

swojej twórczości. A ponieważ mam ADHD,<br />

to umieszczenie dziennie trzech postów<br />

nie jest dla mnie żadnym problemem. Mam<br />

świadomość, że wielu moich odbiorców nie<br />

pochodzi z wielkich miast, gdzie kultura jest<br />

na wyciągnięcie ręki, więc kiedy byłem na<br />

przykład w Barcelonie, dzieliłem się swoimi<br />

wrażeniami z Muzeum Picassa. Wiem,<br />

że to jest potrzebne, bo często ludzie piszą,<br />

że dzięki mojej relacji mogą poznać miejsca,<br />

do których sami nigdy nie dotrą. Nie<br />

prowadzę strony w stylu celebryckim z milionowym<br />

zasięgiem. Nie pokazuję samochodów,<br />

zegarków i jachtów. Mimo to mam<br />

świadomość potężnej oglądalności. Podam<br />

taki sympatyczny przykład. Parę lat temu<br />

HBO kupiło kilka moich plakatów w celu<br />

wykorzystania ich w scenografii na planie<br />

filmowym. Zupełnie o tym zapomniałem,<br />

ale moi fani zauważyli je w scenach serialu<br />

„Obsesja Eve” i natychmiast kadry z filmu<br />

wysłali do mnie. Podziękowałem i uspokoiłem,<br />

że faktycznie HBO zakupiło plakaty,<br />

więc wszystko pod względem prawnym<br />

jest w porządku. Kilka dni później ze zdziwieniem<br />

spostrzegłem, że z tej <strong>in</strong>formacji<br />

na mojej stronie duże portale <strong>in</strong>formacyjne<br />

zrobiły news. Podsumowując, media społecznościowe<br />

są moją ulicą, na której czuję<br />

się bardzo dobrze. Tutaj pokazuję swoje<br />

prace i – w przeciwieństwie do ulicy z lat<br />

70. – dostaję od razu <strong>in</strong>formację zwrotną od<br />

odbiorcy, który zachwyci się, pochwali albo<br />

przyzna, że nie rozumie albo że mu się nie<br />

podoba. Padają także zapytania, gdzie można<br />

kupić daną grafikę, co, przyznam, służy<br />

galerii, którą prowadzę właśnie w Internecie<br />

pod adresem www.pagowski.pl.<br />

MT: Odbierając nagrodę w Konkursie<br />

„Wybitny Polak” podczas Gali „Teraz<br />

Polska” w 2019 roku, podkreślił pan, że<br />

przyjmuje ją w imieniu polskiej szkoły<br />

plakatu, której jest wychowankiem<br />

i dzięki której stał się artystą. To ważne<br />

słowa.<br />

AP: Tę nagrodę traktuję jako uhonorowanie<br />

całego środowiska, z którego wyrosłem.<br />

Przyjąłem ją z dumą, jako jego<br />

skromny przedstawiciel. Wyrosłem z pokolenia,<br />

którego reprezentantem był mój<br />

pr<strong>of</strong>esor Waldemar Świerzy, sztandarowa<br />

postać polskiej szkoły plakatu. Jako młody<br />

chłopak wieszałem w swoim pokoju<br />

plakaty Świerzego, Młodożeńca, Lenicy,<br />

nie dlatego, że to była polska szkoła plakatu<br />

– bo o tym nie wiedziałem – ale dlatego,<br />

że mi się po prostu podobały. Kiedy<br />

pr<strong>of</strong>. Świerzy przyjął mnie na studiach do<br />

swojej pracowni, poznałem środowisko<br />

plakatu i miałem szczęście nawiązać przyjaźnie<br />

z tymi, których zawsze podziwiałem.<br />

Uwielbiałem ich, ale jednocześnie zdałem<br />

sobie sprawę, że nie potrafię pracować<br />

tak jak oni. Tworzyli własne historie, a ja<br />

pracowałem na zadany temat. Zadany nie<br />

przez byle kogo, bo przez Zanussiego, Kieślowskiego<br />

czy Kijowskiego, którzy oczekiwali<br />

ode mnie odniesienia się w plakacie<br />

do konkretnych treści zawartych w filmie.<br />

Od starszych kolegów przejąłem zasadę, że<br />

tworzyć trzeba z pasji i przekonania, a nie<br />

tylko dla pieniędzy. Gnębi mnie fakt, że pokolenie<br />

polskiej szkoły plakatu nie zostało<br />

należycie opisane i zarejestrowane. Po jego<br />

przedstawicielach pozostały prace, ale nikt<br />

już nie odtworzy ich rozmów, skrzących się<br />

dowcipem i metaforą. Uleciały. Dla mnie<br />

każdy kontakt z Wiktorem Górką, Waldemarem<br />

Świerzym, Frankiem Starowieyskim<br />

czy Erykiem Lipińskim był bezcennym<br />

przeżyciem, który dodawał mi otuchy lub<br />

nadawał kierunek. Ważne też były spotkania<br />

z Romanem Cieślewiczem w Paryżu czy<br />

Janem Lenicą w Berl<strong>in</strong>ie. Ich wszystkich już<br />

nie ma. Dzieła są nawet wystawiane, ale nie<br />

tworzą już emocji, bo nie stoją za nimi twórcy.<br />

Chciałem ich jakoś upamiętnić. Wymyśliłem<br />

dla pr<strong>of</strong>. Waldemara Świerzego „Nowy<br />

poczet władców Polski”, który już na wieki<br />

osadzi go w historii kultury, bo to drugi – po<br />

dziele Matejki – największy zbiór wizerunków<br />

naszych królów. Wspieram wszystkie<br />

wydawnictwa albumowe dotyczące polskiego<br />

plakatu. Kiedy przyjmowałem statuetkę<br />

w Teatrze Wielkim, uzmysłowiłem<br />

sobie, że oni też pow<strong>in</strong>ni odbierać nagrody<br />

za wybitne dzieła. Niestety, ich już nie ma,<br />

a gdyby nie oni – nie stałbym na tej scenie.<br />

MT: A dlaczego nie powstała polska<br />

szkoła reklamy?<br />

AP: Kiedy nastał rok 1989, założyłem<br />

swoją agencję i myślałem, że uda mi się<br />

zaangażować wielkich polskich grafików<br />

i powołać polską szkołę reklamy czy billboardu.<br />

Jednak okazało się, że mistrzowie<br />

nie są gotowi na współpracę z komercyjną<br />

sztuką. Waldka Świerzego udało mi się<br />

przekonać do takiej pracy, z tym że on robił<br />

projekty, a ja na siebie wziąłem wszystkie<br />

kontakty z klientami, aby oszczędzić mu<br />

upokarzających uwag od niewyrobionych<br />

artystycznie ludzi. Uważam, że Jan Młodożeniec<br />

był wręcz stworzony do reklamy, ale<br />

miał złe doświadczenia z pierwszymi klientami,<br />

którzy bez jego zgody poćwiartowali<br />

prace i wykorzystali ich kawałki. Franek<br />

Starowieyski nigdy nie zrozumiał, dlaczego<br />

w reklamie nie może być golizny. Cieślewicz<br />

i Lenica wcześniej wyemigrowali za granicę<br />

i doskonale odnaleźli się w reklamie. Ale ci,<br />

Plakat do fimu Miś, 1980r<br />

którzy pozostali w kraju, nie pojęli jej zasad.<br />

Coraz bardziej wyc<strong>of</strong>ywali się z życia towarzyskiego,<br />

artystycznego, nie było w nich tej<br />

radości, którą okazywali podczas spotkań<br />

w latach 70. Na szczęście ja byłem młodszy,<br />

rozumiałem wymogi reklamy i udało się<br />

nakłonić do współpracy Świerzego i Starowieyskiego.<br />

MT: Swoją książkę zatytułował pan<br />

„Być jak Pągowski”, bo Pągowski to marka.<br />

AP: Mam świadomość, że Pągowski jest<br />

marką, ale noblesse oblige, więc trzeba o nią<br />

stale dbać. Kiedy widzę, że klient przychodzi<br />

do mnie po markę, czyli nazwisko, to rozmawiamy<br />

adekwatnie do jego oczekiwań.<br />

Ale czasem nie możemy się dogadać – wtedy<br />

proponuję wyc<strong>of</strong>anie swojego nazwiska<br />

i wykonanie zlecenia z jego poprawkami<br />

pod szyldem mojej agencji. Jeżeli estetyką<br />

rządzi głos ludu, to dobry gust i smak g<strong>in</strong>ą.<br />

W PRL-u prace graficzne oceniała specjalna<br />

komisja artystyczna, w której zasiadali wielcy<br />

twórcy, jak Tomaszewski, Młodożeniec,<br />

Świerzy, Górka. Człowiek nie śmiał dyskutować<br />

z takimi autorytetami. Wiedział, że<br />

praca jest oceniona rzetelnie, i przyjmował<br />

z wdzięcznością wszelkie ewentualne uwagi.<br />

Teraz prace artystów grafików weryfikuje<br />

grupa fokusowa złożona z ludzi, którzy<br />

być może nie przeczytali żadnej książki,<br />

nie byli na żadnej wystawie, ale ich ocena<br />

(„nie podoba mi się”, „nie rozumiem, o co<br />

tutaj chodzi”) przesądza o losie dzieła. Kultura<br />

nie może schlebiać gustom ludzi. Kultura<br />

musi edukować, wymagać więcej od<br />

odbiorcy, wynosić ich na wyższy poziom.<br />

Papież Klemens VII miał wizję i zamówił<br />

Kaplicę Sykstyńską u Michała Anioła, ale<br />

nie mówił mu, jakie niebo pow<strong>in</strong>ien namalować.<br />

Wrócę tutaj raz jeszcze do Gali „Teraz<br />

Polska”. Wówczas statuetkę otrzymałem<br />

nie tylko ja, ale przede wszystkim wiele<br />

firm, które bez wątpienia odniosły sukces.<br />

To jest nasze zadanie, Fundacji „Teraz Polska”<br />

i moje: przekonać biznes do kontaktu<br />

ze sztuką, czynnego i biernego. Przekonać,<br />

że identyfikacja wizualna firmy jest równie<br />

ważna, jak produkty, które sprzedaje. Tylko<br />

raz można zrobić pierwsze wrażenie,<br />

dlatego wygląd wizytówki, którą podaje się<br />

przy pierwszym spotkaniu, jest tak bardzo<br />

ważny.


KWIECIEŃ<br />

12 <strong>2021</strong><br />

GOSPODARKA<br />

ORLEN – spóźniona konsolidacja<br />

Łukasz Oprawski<br />

Sprawa fuzji koncernów Orlen<br />

i Lotos jest na ustach wszystkich.<br />

Niestety, głównie w kontekście politycznym<br />

przez co trudno zorientować<br />

się o co w tym zamieszaniu<br />

chodzi. Dlatego proponuję spojrzeć<br />

na tę sprawę z perspektywy czysto<br />

technicznej i biznesowej. Zaczęło<br />

się od tego, że polski rząd wydał<br />

zgodę na przejęcie Lotosu przez<br />

Orlen. Pod pewnymi warunkami<br />

na fuzję zgodziła się też Komisja<br />

Europejska. Zasadniczym celem<br />

połączenia Grupy Lotos i PKN Orlen<br />

było uporządkowanie branży<br />

paliwowo-naftowej w Polsce.<br />

Próby połączenia Lotosu i Orlenu<br />

były podejmowane już kilkukrotnie<br />

w przeszłości. Wtedy zabrakło<br />

odwagi i determ<strong>in</strong>acji, aby podjąć<br />

taką decyzję. Szkoda, bo przed<br />

wejściem do Unii Europejskiej mogliśmy<br />

to zrobić na naszych, prostych<br />

i znacznie korzystniejszych<br />

warunkach. Nie ma bowiem uzasadnienia,<br />

aby na polskim, małym<br />

rynku funkcjonowały dwa takie<br />

same podmioty. Nie ma z tego tytułu<br />

korzyści dla tych podmiotów<br />

oraz dla Skarbu Państwa. To swego<br />

rodzaju kanibalizm gospodarczy.<br />

Urzędujący obecnie prezes PKN<br />

Orlen zapewnia, do fuzji dojdzie na<br />

pewno. Przejęcie dokona się na warunkach<br />

Orlenu z poszanowaniem<br />

warunkowości narzuconej przez<br />

Komisję Europejską. Dochowane<br />

ma być także kryterium opłacalności<br />

biznesowej oraz żelazna zasada<br />

bezpieczeństwa paliwowego<br />

Polski. Jakie korzyści wynikają<br />

z połączenia? Jest ich cały szereg.<br />

Przejęcie pozwoli połączonej grupie<br />

realizować nowe, ambitniejsze<br />

cele adekwatne do sytuacji rynkowej.<br />

Efekty synergii uzyskane<br />

w wyniku konsolidacji zwiększą<br />

potencjał utworzonego koncernu<br />

w wielu obszarach działalności,<br />

co umożliwi dalszą, znaczącą ekspansję<br />

zarówno w kraju, regionie<br />

jak i być może w perspektywie globalnej.<br />

Poprzez takie fuzje możemy<br />

wzmacniać gospodarkę kraju,<br />

dzięki czemu będziemy bardziej<br />

odporni na czynniki makroekonomiczne<br />

Choćby takie jak obecny<br />

kryzys spowodowany światową<br />

pandemią. Europejskie koncerny<br />

już dawno się skonsolidowały<br />

i choć fuzja Orlenu z Lotosem<br />

odbywa się dużo za późno, jest to<br />

ostatni moment, by do niej doszło.<br />

Francuski Total, norweski Equ<strong>in</strong>or,<br />

hiszpański Repsol, portugalski GalpEnergia,<br />

włoskie ENI, austriackie<br />

OMV czy węgierski MOL poszły<br />

w tym kierunku i zrealizowały<br />

swoje procesy konsolidacji dekady<br />

temu. Dziś są silnymi podmiotami<br />

w Europie i mogą skutecznie konkurować<br />

na wymagającym rynku.<br />

Polska pozostaje raczej w ogonie<br />

i jest dziś jedynym przypadkiem<br />

w Europie, gdzie konkurują ze sobą<br />

dwie firmy mające tego samego<br />

właściciela. Pomimo nakazu Komisji<br />

Europejskiej co do sprzedaży<br />

389 stacji LOTOSU, połączony<br />

koncern i tak nadal będzie dysponował<br />

największą siecią w Polsce.<br />

Orlen połączony z Lotosem będzie<br />

mógł więcej <strong>in</strong>westować, wchodzić<br />

na kolejne rynki zagraniczne, rozbudowywać<br />

swoje możliwości petrochemiczne.<br />

Nieunikniony będzie<br />

efekt z<strong>in</strong>tegrowanego zarządzania<br />

aktywami produkcyjnymi, wydłuży<br />

się łańcuch wartości w kierunku<br />

wyżej przetworzonych produktów<br />

czyli też i wyższej marży. Koncern<br />

będzie realizował wspólne zakupy,<br />

a oszczędności z połączenia<br />

logistyki muszą przynieść korzyści<br />

całej grupie. Wynikają one przede<br />

wszystkim z lepszej optymalizacji<br />

produkcji i transportu produktów<br />

dzięki możliwości jednoczesnego<br />

zarządzania oraz optymalizacji<br />

produkcji w raf<strong>in</strong>eriach Grupy<br />

ORLEN w Płocku, Czechach, Możejkach<br />

i dodatkowo po fuzji -<br />

w Gdańsku. Dla obu spółek oznacza<br />

to zwiększenie dynamiki rozwoju,<br />

dostęp do unikatowych zasobów,<br />

obniżkę kosztów wynikających<br />

z efektu synergii i korzyści skali<br />

oraz dywersyfikację ryzyka działania.<br />

Po koncentracji Orlen stanie się<br />

mocnym graczem na europejskim<br />

rynku, przewyższając pod względem<br />

swoich aktywów nie tylko<br />

podmioty w naszym regionie ale<br />

również koncerny w <strong>in</strong>nych częściach<br />

kontynentu. Argumentem<br />

za konsolidacją jest także skuteczniejsza<br />

realizacja celów związanych<br />

z transformacją energetyczną<br />

kraju. „Europejski Zielony Ład”<br />

wymaga szybkiego podejmowania<br />

zdecydowanych, bardzo głębokich<br />

i kosztownych działań. Mogą tego<br />

dokonać silne podmioty, które są<br />

Łukasz Oprawski<br />

w stanie podejmować się realizacji<br />

największych projektów. Według<br />

analityków na świecie najprawdopodobniej<br />

dojdzie do kohabitacji<br />

paliw konwencjonalnych z alternatywnymi.<br />

Podobnie rzecz miała<br />

się z mass mediami. Internet nie<br />

wyparł telewizji, telewizja radia,<br />

a radio prasy. Dla wszystkich jest<br />

miejsce we współczesnym miksie<br />

komunikacyjnym i tak samo będzie<br />

z ropą, gazem, wodorem czy energią<br />

elektryczną z OZE. Na skreślanie<br />

węglowodorów ze światowego czy<br />

europejskiego miksu energetycznego<br />

jest zdecydowanie za wcześnie.<br />

Połączenie obu koncernów<br />

paliwowych pozwoli osiągnąć na<br />

tyle dużą skalę działalności i tak<br />

wysoki poziom przychodów, że<br />

poszukiwanie i tworzenie nowych<br />

technologii stanie się bardziej opłacalne.<br />

Nowe technologie ułatwiają<br />

nie tylko zdobycie przewagi konkurencyjnej<br />

ale także prowadzą do<br />

spadku ceny energii wytwarzanej<br />

ze źródeł odnawialnych. To rozwojowy<br />

i bardzo przyszłościowy kierunek.<br />

Rynkowa siła połączonego<br />

podmiotu będzie dużo większa niż<br />

obecnie, zapewniając grupie mocniejszą<br />

pozycję w negocjacjach cenowych<br />

z krajami Bliskiego Wschodu,<br />

Rosji czy kontrahentami z <strong>USA</strong>.<br />

To wzmocnienie pozycji negocjacyjnej<br />

na międzynarodowym rynku<br />

paliwowym, szczególnie w zakresie<br />

dostaw ropy. Wspólny <strong>in</strong>teres pozwoli<br />

obu spółkom na zacieśnienie<br />

współpracy z obecnymi partnerami<br />

i klientami oraz ułatwi pozyskiwanie<br />

nowych. Przełoży się to na<br />

zwiększenie możliwości ekspansji<br />

zarówno pod względem produktowym<br />

jak również geograficznym.<br />

I co najważniejsze fuzja zwiększy<br />

bezpieczeństwo energetyczne Polski.<br />

Sektor energetyczny zawsze<br />

pełni kluczową rolę w gospodarce<br />

każdego kraju i musi zapewnić jej<br />

bezpieczne funkcjonowanie. Bezpieczeństwo<br />

energetyczne wymaga<br />

konsekwencji i stanowczego<br />

zabiegania o własne <strong>in</strong>teresy,<br />

zwłaszcza że w Unii Europejskiej<br />

toczy się walka o przyszłość europejskiej<br />

energetyki, ciągle zagrożonej<br />

zależnością od rosyjskiego<br />

gazu. A rosyjski gaz to bardzo często<br />

też niestety narzędzie nacisku<br />

w geopolitycznej strategii Rosji.<br />

Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,<br />

studiów podyplomowych SGH-SGGW oraz Instytutu Polityki<br />

Międzynarodowej w Waszyngtonie (<strong>USA</strong>). W latach 2016-2019<br />

założyciel i prezes Kongresu 590 - cyklicznego wydarzenia<br />

gospodarczego, skupiającego przedstawicieli polskiego<br />

biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz gości zagranicznych,<br />

głównie z <strong>USA</strong>.<br />

Polish Constitution Day<br />

Celebration, May 3, <strong>2021</strong><br />

Malgorzata Tulecki, Executive Director & Virg<strong>in</strong>ia Skrzyniarz, CEO/Co-Founder<br />

Hamtramck, MI.-<strong>The</strong> Piast Institute is pleased<br />

to announce several events <strong>in</strong> celebration <strong>of</strong><br />

Polish Constitution Day, May 3, <strong>2021</strong>.<br />

- On onl<strong>in</strong>e sem<strong>in</strong>ar for adults <strong>in</strong>terested <strong>in</strong><br />

<strong>the</strong> history <strong>of</strong> Poland, particularly <strong>the</strong> symbolism<br />

and impact <strong>of</strong> <strong>the</strong> Constitution on Poland<br />

will be held on May 3rd at 3:00 P.M. EST on<br />

Zoom.<br />

- <strong>The</strong> Piast Institute will also <strong>of</strong>fer a presentation<br />

on <strong>the</strong> Polish Constitution to Polish<br />

Language teachers and <strong>the</strong> Polish scouts on <strong>the</strong><br />

weekend <strong>of</strong> May 1st and 2nd.<br />

- <strong>The</strong> Piast Institute is sponsor<strong>in</strong>g a “Polish<br />

Constitution” Contest to students <strong>in</strong> grades<br />

6-12. <strong>The</strong> contest is open to all Polish Language<br />

Schools and Polish Scouts but any student <strong>in</strong>terested<br />

<strong>in</strong> explor<strong>in</strong>g this area <strong>of</strong> Polish culture<br />

is very welcome. Guidel<strong>in</strong>es will be provided<br />

upon registration.<br />

For fur<strong>the</strong>r <strong>in</strong>formation about any <strong>of</strong> <strong>the</strong>se<br />

events, or to register please call Marzanna<br />

Ow<strong>in</strong>ski at 313.733.4535 or ow<strong>in</strong>ski@piast<strong>in</strong>stitute.org.


KWIECIEŃ<br />

PORADY BANKOWE I PODATKOWE <strong>2021</strong> 13<br />

<strong>The</strong> American Rescue Plan Act <strong>of</strong> <strong>2021</strong> and Your Taxes<br />

Marta Milczarek-McDonald, EA<br />

Happy Spr<strong>in</strong>g! As you're read<strong>in</strong>g<br />

this month's edition, you're<br />

probably th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g "Goodness, <strong>the</strong><br />

tax season is almost over, I need<br />

to file my taxes!" Well, th<strong>in</strong>k<br />

aga<strong>in</strong>. <strong>The</strong> IRS announced that <strong>the</strong><br />

federal <strong>in</strong>come tax fil<strong>in</strong>g due date<br />

for <strong>in</strong>dividuals is now May 17,<br />

<strong>2021</strong>, postponed about a month<br />

from its traditional <strong>April</strong> 15 due<br />

date. This extended date does not<br />

apply to bus<strong>in</strong>esses, trusts, or estimated<br />

payments - those are still<br />

due on <strong>April</strong> 15th. Also, we are<br />

not sure if all states will follow<br />

this deadl<strong>in</strong>e, or if <strong>the</strong>y stick to<br />

<strong>the</strong> <strong>April</strong> 15th, <strong>2021</strong> deadl<strong>in</strong>e, so<br />

please make sure to check with<br />

your local tax pros or your state<br />

deadl<strong>in</strong>es.<br />

If you are one <strong>of</strong> <strong>the</strong> procrast<strong>in</strong>ators,<br />

as you ga<strong>the</strong>r your documents,<br />

you reflect on last year.<br />

You thought last year was full <strong>of</strong><br />

surprises compared to <strong>2021</strong>? For<br />

<strong>the</strong> tax community, <strong>2021</strong> is like<br />

groundhog over aga<strong>in</strong>: never end<strong>in</strong>g<br />

tax season, plus new tax laws<br />

that are retroactive to last year.<br />

<strong>The</strong> changes and new laws cont<strong>in</strong>ue<br />

to be passed, stimulus payments<br />

cont<strong>in</strong>ue to be awarded.<br />

On March 11, <strong>2021</strong>, <strong>the</strong> American<br />

Rescue Plan Act <strong>of</strong> <strong>2021</strong> was<br />

signed, to speed up <strong>the</strong> United<br />

States' recovery from <strong>the</strong> economic<br />

and health effects <strong>of</strong><br />

<strong>the</strong> COVID-19 pandemic. Below<br />

are few tax related highlights<br />

from this bill that apply to <strong>in</strong>dividual<br />

taxpayers:<br />

1. Unemployment: As an extension<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> CARES Act, weekly<br />

unemployment benefits have<br />

been extended through September<br />

6, <strong>2021</strong>. <strong>The</strong> first $10,200<br />

($20,400 if fil<strong>in</strong>g a jo<strong>in</strong>t return) <strong>of</strong><br />

unemployment benefits received<br />

<strong>in</strong> 2020 is excluded from taxable<br />

<strong>in</strong>come for taxpayers with<br />

modified adjusted gross <strong>in</strong>come<br />

(MAGI) <strong>of</strong> less than $150,000. If<br />

MAGI is more than $150,000, <strong>the</strong><br />

full amount is taxable. This applies<br />

only to <strong>the</strong> IRS/Federal Tax<br />

Return. Not all states will follow<br />

this rule. Some will decouple,<br />

so please check with your local<br />

tax pro on this rule. You can also<br />

check status here (many states<br />

haven't decided yes, as <strong>of</strong> time <strong>of</strong><br />

writ<strong>in</strong>g <strong>of</strong> this article): https://<br />

kb.drakes<strong>of</strong>tware.com/Site/<br />

Browse/17148/State-Conformity-to-ARP-Unemployment-Compensation<br />

2. Recovery rebates: aka<br />

Economic Impact Payment, aka<br />

Stimulus Check #3: an advanced<br />

refundable tax credit will be sent<br />

to each eligible <strong>in</strong>dividual <strong>in</strong> <strong>the</strong><br />

amount <strong>of</strong> $1400, plus $1400 for<br />

each dependent (no age limit).<br />

Those payments will be based<br />

on 2019 or 2020 adjusted gross<br />

<strong>in</strong>come (AGI). If your <strong>in</strong>itial payment<br />

is based on your 2019 return<br />

and <strong>the</strong> 2020 return shows<br />

you should have a higher amount,<br />

you will receive ano<strong>the</strong>r payment<br />

for <strong>the</strong> additional amount. <strong>The</strong>y<br />

credit will phase out completely<br />

for s<strong>in</strong>gle taxpayers with AGI over<br />

$80,000 and jo<strong>in</strong>t filers with AGI<br />

over $160,000. Head <strong>of</strong> household<br />

will not get any credit if AGI<br />

is over $120,000. This recovery<br />

rebate credit will be reconciled<br />

on your <strong>2021</strong> tax return, just like<br />

your Stimulus Payment number<br />

1 and 2 are be<strong>in</strong>g reconciled on<br />

your 2020 tax returns. Anyone,<br />

except nonresident alien <strong>in</strong>dividual,<br />

<strong>in</strong>dividual who is a dependent<br />

<strong>of</strong> ano<strong>the</strong>r taxpayer at <strong>the</strong><br />

beg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>of</strong> <strong>the</strong> calendar year,<br />

an estate or trust, is eligible for<br />

this credit. Check your bank account,<br />

you might have already<br />

received your Stimulus Check #3.<br />

If you haven't, those will be sent<br />

out throughout <strong>the</strong> year. You can<br />

check status <strong>of</strong> your payment<br />

here: https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment<br />

3. Child Tax Credit: if you have<br />

a child under age 18, <strong>the</strong> credit<br />

<strong>in</strong>creases from $2,000 to $3,000<br />

per child ($3,600 for child under<br />

age 6). <strong>The</strong> fully refundable credit,<br />

with 50% <strong>of</strong> <strong>the</strong> credit issued<br />

as advance periodic payments,<br />

will start <strong>in</strong> July and will be reconciled<br />

on <strong>the</strong> <strong>2021</strong> tax return. For<br />

<strong>2021</strong>, <strong>the</strong> phase out for <strong>in</strong>creased<br />

credit amount (additional $1,000<br />

or $1,600 per child <strong>in</strong> excess <strong>of</strong><br />

<strong>the</strong> current $2,000 per-child)<br />

beg<strong>in</strong>s at $75,000 ($150,000<br />

for jo<strong>in</strong>t filers and $112,500 for<br />

head <strong>of</strong> household). Once <strong>the</strong> <strong>in</strong>creased<br />

credit amount is reduced,<br />

<strong>the</strong> credit plateaus at $2,000 and<br />

<strong>the</strong> phase-out starts at $200,000<br />

($400,000 for MFJ).<br />

4. Dependent Care Assistance:<br />

for tax year <strong>2021</strong>, <strong>the</strong> credit<br />

is fully refundable and available<br />

for expenses up to $8,000 (from<br />

$3,000) for 1 child, and $16,000<br />

for two or more eligible children<br />

(from current $6,000). <strong>The</strong> maximum<br />

rate <strong>of</strong> this credit <strong>in</strong>creased<br />

from 35% to 50% and <strong>the</strong> AGI limitation<br />

<strong>in</strong>creased from $15,000 to<br />

$125,000. Taxpayers with an AGI<br />

between $125,000 and $400,000<br />

will receive a partial credit. If you<br />

are gett<strong>in</strong>g employer-provided<br />

dependent care assistance, this<br />

exclusion <strong>in</strong>creased from $5,000<br />

to $10,500 ($5,250 for MFS).<br />

5. Earned Income Credit<br />

(EIC): this year, and this year<br />

only (<strong>2021</strong>), <strong>the</strong> m<strong>in</strong>imum age<br />

to claim <strong>the</strong> EIC for childless taxpayers<br />

(without any children) is<br />

generally 19 (reduced from 25).<br />

Exceptions are full-time students.<br />

<strong>The</strong> maximum age limit <strong>of</strong> 65 for<br />

childless taxpayers has been removed.<br />

<strong>The</strong> credit and phase-out<br />

percentage <strong>in</strong>creases from 7.65%<br />

to 15.3% for <strong>in</strong>dividuals with no<br />

qualify<strong>in</strong>g children. Taxpayers<br />

may use <strong>the</strong>ir earned <strong>in</strong>come<br />

Wiosenne porządki w f<strong>in</strong>ansach<br />

from 2019 tax return to determ<strong>in</strong>e<br />

EIC for <strong>the</strong> <strong>2021</strong> tax year, if<br />

<strong>the</strong> <strong>2021</strong> earned <strong>in</strong>come was less<br />

than <strong>the</strong> 2019 earned <strong>in</strong>come. If<br />

your <strong>in</strong>vestment <strong>in</strong>come is less<br />

than $10,000 (<strong>in</strong>crease from<br />

$3650), you are also eligible to<br />

get <strong>the</strong> EIC. If you file married or<br />

a separate return, <strong>in</strong> certa<strong>in</strong> circumstances,<br />

you are also eligible<br />

for EIC <strong>in</strong> <strong>2021</strong>.<br />

6. Premium Tax Credit (PTC):<br />

if you got your Health Insurance<br />

through marketplace, previously<br />

known as health <strong>in</strong>surance exchange,<br />

at a lower cost, and received<br />

too much <strong>of</strong> an advance<br />

premium tax credit, you do not<br />

need to pay <strong>the</strong> excess credit<br />

back - this applies for tax year<br />

2020! For tax year <strong>2021</strong>-2022,<br />

<strong>the</strong> amount you are expected to<br />

contribute towards your health<br />

<strong>in</strong>surance is reduced, and households<br />

over 400% <strong>of</strong> <strong>the</strong> federal<br />

poverty l<strong>in</strong>e are potentially eligible<br />

for a premium tax credit (<strong>the</strong><br />

affordability premium percentages<br />

to be used for 201-2022 have<br />

<strong>in</strong>creased).<br />

7. Modification <strong>of</strong> treatment<br />

<strong>of</strong> student loan forgiveness:<br />

for years <strong>2021</strong>-2025 discharge<br />

<strong>of</strong> student loans as cancellation<br />

<strong>of</strong> debt is not <strong>in</strong>cluded <strong>in</strong> gross<br />

<strong>in</strong>come. Student loan borrowers<br />

who made qualified student loan<br />

payments after March 12 could<br />

have those payments refunded<br />

if <strong>the</strong>y notify <strong>the</strong>ir loan services.<br />

Tax refund and/or wage garnishment<br />

has been suspended thru<br />

September 30, <strong>2021</strong>, for those<br />

who have defaulted on federal<br />

student loan debt.<br />

8. Tax treatment <strong>of</strong> <strong>the</strong> targeted<br />

Economic Injury Disaster<br />

Loan(EIDL) advances: If you<br />

are a member <strong>of</strong> a partnership,<br />

or an owner <strong>of</strong> an S-corporation,<br />

amounts received under §331<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> Economic Aid to Hard-Hit<br />

Small Bus<strong>in</strong>ess, Non-pr<strong>of</strong>its, and<br />

Venues Act, are excluded from<br />

gross <strong>in</strong>come and treated as<br />

tax exempt. Expenses paid with<br />

funds from this loan are allowed<br />

as deductions, and do not affect<br />

basis.<br />

9. Tax treatment <strong>of</strong> restaurant<br />

revitalization grants: if<br />

you are a restaurant owner and<br />

received grants from <strong>the</strong> Small<br />

Bus<strong>in</strong>ess Adm<strong>in</strong>istration (SBA)<br />

under §5003, those are excluded<br />

from gross <strong>in</strong>come and treated as<br />

tax exempt <strong>in</strong>come for partnerships<br />

and S Corporations. Similar<br />

as with EIDL, expenses paid by<br />

those grants are deducted and do<br />

not affect <strong>the</strong> basis.<br />

10. COBRA Subsidy: your bus<strong>in</strong>ess<br />

may be required to subsidize<br />

100% <strong>of</strong> <strong>the</strong> COBRA cost if an<br />

employee received COBRA due to<br />

a reduction <strong>in</strong> hours or <strong>in</strong>voluntary<br />

term<strong>in</strong>ation. Your bus<strong>in</strong>ess<br />

will receive a 100% payroll tax<br />

credit to <strong>of</strong>fset <strong>the</strong> cost <strong>of</strong> <strong>the</strong> subsidy.<br />

Employees who left employment<br />

voluntarily are not eligible<br />

for this benefit.<br />

Those are only a few highlights<br />

from <strong>the</strong> hundreds <strong>of</strong> <strong>the</strong> new<br />

bill passed that we chose to highlight.<br />

Should you have any fur<strong>the</strong>r<br />

questions, feel free to contact us<br />

at 719-445-9829 or via email<br />

Marta@MasMoneyCO.com.<br />

Marta Milczarek-McDonald<br />

Księgowa, licencjonowany doradca podatkowy (IRS Enrolled<br />

Agent), członk<strong>in</strong>i Krajowego Stowarzyszenia Pr<strong>of</strong>esjonalistów<br />

Podatkowych (NATP), Krajowego Stowarzyszenia Zarejestrowanych<br />

Agentów (NAEA), właściciel Biura Rachunkowego M a$ Money<br />

w Colorado Spr<strong>in</strong>gs.<br />

Mamy już za sobą kilka pierwszych tygodni<br />

wiosny a to dobry moment, aby obok decyzji<br />

związanych ze sprzątaniem garażu, szaf pełnych<br />

ubrań czy dietą zająć się też f<strong>in</strong>ansami<br />

osobistymi. Dodatkowo w ramach pakietu<br />

pomocy związanego z COVID-19 wiele rodz<strong>in</strong><br />

otrzymało czeki stymulacyjne za wypłatę<br />

których odpowiedzialny jest Internal<br />

Revenue Service (IRS), czyli federalny urząd<br />

podatkowy. Jest to niepodlegająca opodatkowaniu,<br />

bezpośrednia pomoc f<strong>in</strong>ansowa<br />

a pieniądze można wykorzystać w dowolny<br />

sposób i nie trzeba ich zwracać rządowi. Taki<br />

zastrzyk f<strong>in</strong>ansowy wielu osobom pozwoli<br />

na spłacenie przynajmniej części zaległości<br />

f<strong>in</strong>ansowych powstałych z powodu utraty<br />

pracy bądź niedyspozycji zdrowotnej.<br />

W jaki więc sposób uporządkować i od czego<br />

rozpocząć wiosenne oszczędzanie, aby<br />

nie “uciekały” nam pieniądze a dodatkowo<br />

udało zatrzymać się coś na przyszłość?<br />

W gąszczu comiesięcznych płatności bardzo<br />

łatwo się pogubić. Każdego miesiąca<br />

płacimy wiele rachunków i dokonujemy<br />

wielu płatności w tym automatycznie pobieranych<br />

z naszych kart płatniczych bądź<br />

bezpośrednio z rachunków bankowych.<br />

Warto przejrzeć wszystkie płatności i szukać<br />

oszczędności w umowach term<strong>in</strong>owych.<br />

Zazwyczaj takie umowy zawieramy na okres<br />

12 miesięcy, otrzymując naprawdę atrakcyjna<br />

cenę, jednak po wygaśnięciu promocji nasza<br />

płatność niejednokrotnie staje się prawie<br />

100% wyższa.<br />

Dobrym pomysłem na oszczędzanie może<br />

okazać się też łączenie kilku usług u jednego<br />

operatora, dzięki czemu uzyskać można<br />

dodatkowe rabaty. Opcja połączenia rachunków<br />

za telewizję, telefon oraz <strong>in</strong>ternet,<br />

spowoduje, że zapłacimy wtedy mniej niż<br />

kupując każdą z tych usług osobno.<br />

Nieterm<strong>in</strong>owe opłacanie rachunków oraz<br />

płatności naszych pożyczek takich jak karty<br />

kredytowe wiąże się prawie zawsze z dodatkowymi<br />

opłatami karnymi lub odsetkami,<br />

które uszczuplają nasz budżet. Warto wprowadzać<br />

na bieżąco wszystkie swoje comiesięczne<br />

i obowiązkowe płatności do systemu<br />

płatności w bankowości onl<strong>in</strong>e w <strong>in</strong>stytucji<br />

f<strong>in</strong>ansowej, w której posiadamy bieżący rachunek<br />

rozliczeniowy.<br />

Jeśli masz zadłużenie na kartach kredytowych,<br />

sprawdź oprocentowanie każdej<br />

z kart. Niejednokrotnie m<strong>in</strong>imalna, miesięczna<br />

płatność za środki użyte z kart kredytowych<br />

pokrywa jedynie odsetki a spłata<br />

zadłużenia jest m<strong>in</strong>imalna. Wyjściem z takiej<br />

sytuacji może być skorzystanie z opcji<br />

pożyczki personalnej w ramach spłacania<br />

kart kredytowych. Pożyczka personalna<br />

zwana kredytem gotówkowym jest z reguły<br />

tańsza niż standardowe oprocentowanie<br />

karty kredytowej. Innym równie skutecznym<br />

rozwiązaniem może być konsolidacja kredytów<br />

w ramach limitu jednej karty z niższym<br />

oprocentowaniem.<br />

Jednak wszystkiego nie da się ani zaplanować,<br />

ani przewidzieć. Co jakiś czas zdarza<br />

nam się wydatek, którego nie mogliśmy<br />

uwzględnić w naszym budżecie. Dlatego<br />

warto stworzyć tzw. “poduszkę f<strong>in</strong>ansową”,<br />

czyli zapas środków f<strong>in</strong>ansowych do którego<br />

będziemy mogli sięgnąć w każdym momencie.<br />

Niespodziewana naprawa pralki, rachunek<br />

za naprawę samochodu - taki wydatek<br />

na pewno Cię zaskoczy, ale będziesz miał<br />

środki na pokrycie kosztów naprawy.<br />

Pomysłów na oszczędności i organizację<br />

f<strong>in</strong>ansów domowych jest naprawdę wiele,<br />

jednak najważniejsza jest odpowiedzialność<br />

oraz rozsadek w swoich wydatkach.


14 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

ZDROWIE<br />

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,<br />

jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”<br />

Adriana Czyż, psycholog<br />

Jestem mamą! Zawsze chciałam<br />

być mamą. Macierzyństwo<br />

wydawało mi się czymś wyjątkowym,<br />

a kiedy już mogłam go doświadczyć<br />

przeszło moje oczekiwania.<br />

To uczucie, kiedy na ekranie<br />

monitora widzisz bijące serce,<br />

i wiesz, że już zawsze będziesz<br />

do kogoś przynależeć. Ten ból,<br />

który znika, kiedy pierwszy raz<br />

słyszysz krzyk swojego dziecka.<br />

I to uczucie rozkochania, radości<br />

i obezwładniającego piękna, kiedy<br />

w końcu możesz swoje maleństwo<br />

przytulić.<br />

Ale rodzicielstwo jest wielopłaszczyznowym<br />

pojęciem. Jego<br />

wymiary to nie tylko szczęście,<br />

radość i przytulanie. To też odpowiedzialność,<br />

troska i uczucie<br />

lęku, które siedzi gdzieś z tyłu<br />

głowy i nie można o nim zapomnieć.<br />

Rodzicielstwo to zmęczenie,<br />

nieprzespane noce i monotonne<br />

dni. To bezsilność, złość i pragnienie,<br />

aby uciec na bezludną<br />

wyspę. To te chwile, kiedy krzyczysz<br />

i mówisz słowa, których nie<br />

chcesz. Wiesz, że one ranią, a jednak<br />

mówisz. To wyrzuty sumienia,<br />

kiedy nie poświęcasz dziecku<br />

tyle czasu ile ono potrzebuje.<br />

Masz przecież <strong>in</strong>ne obowiązki,<br />

albo potrzebujesz czasu dla siebie.<br />

Rodzicielstwo to też momenty<br />

kiedy frustruje Cię każde zdanie<br />

zaczynające się od „mamo”<br />

lub „tato”.<br />

Nagle uświadamiasz sobie, że<br />

twoje dziecko nie jest takie idealne,<br />

ale przede wszystkim, że chyba<br />

ty idealnym rodzicem wcale<br />

nie jesteś. Wpadasz w popłoch.<br />

Wydawało Ci się, że wystarczy<br />

kochać, a wszystko samo wyjdzie.<br />

Może <strong>in</strong>nym rodzicom nie wychodzi,<br />

bo oni po prostu za mało<br />

kochają. Ale Tobie wyjdzie, bo<br />

kochasz najmocniej jak potrafisz.<br />

Twoje dzieci będą idealne. We<br />

wszystkim najlepsze, grzeczne<br />

i uśmiechnięte. Tylko, że Tobie też<br />

nie wychodzi. Nie wiesz co robić.<br />

Szukasz pomocy trochę po omacku,<br />

trochę kierując się <strong>in</strong>stynktem.<br />

Pytasz <strong>in</strong>nych rodziców co<br />

robią, kiedy nie wiedzą co robić?<br />

Czy znają odpowiedzi? Okazuje<br />

się, że oni tak samo jak ty potrzebują<br />

pomocy!<br />

Ja swoją pomoc znalazłam!<br />

Poradnik dla rodziców Adele Faber<br />

i Ela<strong>in</strong>e Mazalish „Jak mówić,<br />

żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać,<br />

żeby dzieci do nas mówiły”<br />

to konkretna <strong>in</strong>strukcja jak radzić<br />

sobie kiedy sobie nie radzimy. To<br />

swego rodzaju drogowskaz do<br />

odpowiedzialnego i mądrego rodzicielstwa.<br />

Wśród poradników napisanych<br />

o dzieciach i metodach ich wychowania<br />

książkę „Jak mówić…” jednym<br />

słowem określić można jako<br />

„MĄDRA”. Jej autorki są przede<br />

wszystkim doświadczonymi<br />

matkami. Podstawowym przesłaniem,<br />

na którym oparty jest<br />

poradnik, jest pewność, że dziecko<br />

to godna szacunku, niezależna<br />

osoba. Osoba, która na równi<br />

z dorosłymi ma pełne prawo do<br />

własnych uczuć, emocji, wahań<br />

i marzeń. Osoba, która również<br />

może mieć gorszy dzień czy zły<br />

nastrój. To czyni tą pozycję ponadczasową<br />

i ponad kontynentalną.<br />

Powstanie poradnika to efekt<br />

warsztatów poświęconych wychowaniu<br />

w jakich uczestniczyły<br />

autorki w latach 70 ubiegłego<br />

wieku. Jest on zbiorem rzeczywistych<br />

doświadczeń, obserwacji<br />

i pomysłów rodziców biorących<br />

udział w tamtych i wielu późniejszych<br />

kursach poświęconych wychowaniu<br />

dzieci.<br />

Wartości opisane w książce<br />

wywodzą się z podejścia humanistycznego,<br />

które zakłada że nauczyciele<br />

(rodzice) pow<strong>in</strong>ni być:<br />

wrażliwi na świat dziecka, doceniać<br />

jego <strong>in</strong>dywidualność, wspierać<br />

poczucie własnej wartości,<br />

dbać o ciepłe relacje i pamiętać,<br />

że proces uczenia się jest równie<br />

ważny jak jego efekt. Dziecko<br />

należy traktować całościowo,<br />

a priorytetem pow<strong>in</strong>ny być jego<br />

potrzeby emocjonalne.<br />

Takie właśnie całościowe podejście<br />

do dziecka, jego świata<br />

i jego emocjonalności <strong>of</strong>erują<br />

nam autorki, dzieląc wychowanie<br />

dziecka i zarazem poradnik na 6<br />

obszarów (rozdziałów):<br />

„Jak pomóc dzieciom by radziły<br />

sobie z własnymi uczuciami” -<br />

w którym autorki wyjaśniają jak<br />

ważne jest, aby dziecko, a wraz<br />

z nim i rodzic, potrafiło nazwać,<br />

zrozumieć i zaakceptować swoje<br />

uczucia, a w konsekwencji sobie<br />

z nimi poradzić. Uczą, że nie<br />

ma złych uczuć i złych emocji.<br />

Wszystkie nawet te „negatywne”<br />

są potrzebne i coś wyrażają. <br />

„Zachęcanie do współpracy” -<br />

pokazuje proste sposoby<br />

jak napisanie<br />

liściku, które pomaga<br />

rozwiązać problem,<br />

bez konieczności karania.<br />

Przekazanie<br />

prośby czy polecenia<br />

jednym słowem dużo<br />

skuteczniej wpływa<br />

na wykonanie zadania<br />

przez dziecko niż długie<br />

„kazania” dlaczego<br />

trzeba coś zrobić. <br />

„Zamiast karania” -<br />

udowadnia, że karanie<br />

zawsze jest złe i nigdy<br />

nie przynosi pożądanych<br />

efektów, nie uczy<br />

a wywołuje strach<br />

i zmusza do komb<strong>in</strong>owania<br />

w celu uniknięcia<br />

kary. Zamiast kary<br />

możemy pozwolić<br />

dziecku odczuć konsekwencje<br />

złego zachowania.<br />

„Zachęcenie do samodzielności”<br />

- w tym rozdziale dowiadujemy<br />

się, że aby dziecko było<br />

samodzielne musimy pozwolić<br />

mu na tą samodzielność, na jego<br />

<strong>in</strong>dywidualność, na działanie<br />

według własnego uznania i popełnianie<br />

błędów. Oczywiste, ale<br />

jednocześnie trudne do realizacji<br />

w dzisiejszym nadopiekuńczym<br />

społeczeństwie. Społeczeństwie<br />

rodziców, którzy wiedzą lepiej. <br />

„Pochwały” - okazuje się, ze<br />

nie tylko karanie jest złe, ale nawet<br />

pochwały te niewłaściwe, na<br />

wyrost, zdawkowe, prowadzą do<br />

zniszczenia wewnętrznej motywacji<br />

dziecka. Sprawiają, że dzieci<br />

„działają” dla nas, dla nagrody,<br />

a nie dla siebie i własnej przyjemności.<br />

<br />

„Uwalnianie dzieci od grania<br />

ról” – ten rozdział pozwolił mi<br />

zrozumieć, że sama nałożyłam<br />

na moje dziecko etykietę „wrażliwca”<br />

oraz „nieśmiałka” i wyrządzam<br />

mu w ten sposób krzywdę.<br />

Dzięki mądrości autorek, wiem<br />

już jak sobie z tym poradzić. <br />

Poradnik zawiera jeszcze rozdział<br />

7 „Podsumowanie” oraz<br />

„Aneks”, w którym zamieszczone<br />

są listy rodziców z całego świata,<br />

którym rady autorek pomogły<br />

rozwiązać ich problemy. Polskie<br />

wydanie poradnika wzbogacone<br />

jest o suplement zawierający doświadczenia<br />

polskich rodziców,<br />

który udowadnia skuteczność<br />

i uniwersalność publikacji.<br />

Konstrukcja podręcznika ułatwia<br />

zrozumienie i przyswojenie<br />

metod efektywnego działania<br />

i skutecznej komunikacji z dzieckiem<br />

w każdym wieku i każdej<br />

sytuacji. Rozdziały zaopatrzone<br />

są w komiksowe rysunki, które<br />

w prosty sposób przedstawiają<br />

omawiane metody, opisy realnych<br />

sytuacji i sposobów ich rozwiązania<br />

oraz ćwiczenia do wykonania<br />

dla czytelników. Trenowanie nowych<br />

kompetencji zwiększa rezultaty.<br />

Dodatkową wartością poradnika<br />

jest fakt, że uczy on sprawnej<br />

komunikacji. Zasada wzajemnego<br />

szacunku jest tak uniwersalna, że<br />

metody zawarte w książce można<br />

przełożyć na każdy rodzaj relacji<br />

nie tylko rodziców z dziećmi<br />

i dzieci z rodzicami, ale też te małżeńskie,<br />

partnerskie, z przyjaciółmi<br />

czy sąsiadami.<br />

Książkę Faber i Mazlish „Jak<br />

mówić…” warto kupić. Będziemy<br />

do niej wracać wiele razy. Jeśli<br />

chcemy lepiej zrozumieć nasze<br />

dzieci, nawiązać z nimi trwałą<br />

relacje opartą na szacunku, jeśli<br />

chcemy wychować mądrych<br />

i wartościowych ludzi to jest to<br />

pozycja obowiązkowa.<br />

Ponadto jeśli potrzebujecie<br />

rozmowy, wsparcia, porady<br />

lub <strong>in</strong>nej formy pomocy<br />

psychologicznej Jestem dla<br />

Was! Zapraszam do spotkań<br />

on-l<strong>in</strong>e (100PLN/60 m<strong>in</strong>ut).<br />

Tel. +48 530 947 647, e-mail:<br />

adrianaczyz.plj@gmail.com<br />

Adriana Czyż<br />

Psycholog o specjalności psychopr<strong>of</strong>ilaktyka i pomoc<br />

psychologiczna. Prowadzi prywatny gab<strong>in</strong>et oraz pracuje<br />

w pieczy zastępczej, gdzie zajmuje się diagnozą i wsparciem<br />

psychologicznym dzieci umieszczonych w rodz<strong>in</strong>ach zastępczych.<br />

Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Nieustannie myli<br />

kierunki i tak już prawdopodobnie zostanie. Hobby: k<strong>in</strong>o noir,<br />

k<strong>in</strong>o europejskie i podróże, jeżeli tylko jest możliwość.


Medicare a COBRA<br />

Oliwier Wasilewski<br />

KWIECIEŃ<br />

UBEZPIECZENIA <strong>2021</strong> 15<br />

Aby zobrazować przypadek,<br />

o którym chcę Państwu powiedzieć<br />

posłużę się przykładem<br />

jednego z moich klientów, którego<br />

na potrzeby artykułu nazwę<br />

panem Markiem.<br />

Otóż, Pan Marek, który w wieku<br />

67 lat nadal pracował i miał<br />

ubezpieczenie <strong>of</strong>erowane przez<br />

pracodawcę, został w wyniku<br />

redukcji etatów zwolniony z pracy.<br />

W takiej sytuacji, Pan Marek<br />

stracił również ubezpieczenie<br />

zdrowotne sponsorowane przez<br />

pracodawcę. W dziale kard po<strong>in</strong>formowano<br />

go jednak, że może<br />

skorzystać z kontynuacji posiadanego<br />

wcześniej ubezpieczenia<br />

zdrowotnego dzięki ustawie, powszechnie<br />

zwanej jako COBRA<br />

(Consolidated Omnibus Budget<br />

Reconciliation Act), przez okres<br />

dodatkowych 18 miesięcy. Na<br />

podstawie tej ustawy kwalifikujący<br />

się były pracownik (i jego<br />

współmałżonek/a) może pozostać<br />

ubezpieczony w tym samym<br />

planie, lecz koszt składki ubezpieczeniowej<br />

będzie musiał opłacać<br />

w 100% sam.<br />

Pan Marek, nie będąc dobrze<br />

zorientowanym, że przysługuje<br />

mu prawo do ubezpieczenia Medicare<br />

części A i B, zdecydował<br />

się na kontynuację swojego planu<br />

z zakładu pracy w oparciu o ustawę<br />

COBRA. Jak się później okazało<br />

decyzja, którą podjął była błędna<br />

i skutkowała kilkumiesięcznym<br />

opóźnieniem możliwości przystąpienia<br />

do części B Medicare,<br />

jak i konsekwencjami w postaci<br />

dodatkowej opłaty (kary), którą<br />

będzie on musiał ponosić tak<br />

długo jak będzie ubezpieczony<br />

w Medicare.<br />

Konsekwencje złej decyzji<br />

Zgodnie z przepisami o przystąpieniu<br />

do Medicare osoba, która<br />

utraciła grupowy plan pracowniczy,<br />

ma tylko 8 miesięcy od momentu<br />

ustania zatrudnienia na<br />

aktywowanie części B Medicare.<br />

Jeżeli tego nie zrobi w wyznaczonym<br />

term<strong>in</strong>ie musi się liczyć z następującymi<br />

konsekwencjami:<br />

- Przystąpienie do części B<br />

Medicare będzie opóźnione, często<br />

nawet o kilkanaście miesięcy,<br />

a kolejnym term<strong>in</strong>em, kiedy<br />

„spóźnialscy” mogą wystąpić<br />

o część B Medicare, będzie tzw.<br />

General Election Period, który<br />

trwa tylko od 1 stycznia do 31<br />

marca każdego roku. W tym okresie<br />

należy skontaktować się z biurem<br />

Social Security i poprosić<br />

o aktywowanie części B Medicare.<br />

Pow<strong>in</strong>niśmy też wiedzieć, że<br />

w takim przypadku aktywowanie<br />

części B nastąpi dopiero 1 lipca<br />

tegoż samego roku.<br />

- Każde 12 miesięcy opóźnienia<br />

w posiadaniu części B Medicare<br />

to dodatkowe 10% kary doliczanej<br />

do podstawowej składki Medicare<br />

na część B. W roku <strong>2021</strong><br />

składka na część B została ustalona<br />

na kwotę $148.50, tak więc<br />

doliczana kara z każde 12 miesięcy<br />

to kwota $ 14.85. Karę płaci się<br />

każdego miesiąca, tak długo jak<br />

korzystać będziemy z części B.<br />

Co należało zrobić?<br />

- Jeżeli przechodzimy na emeryturę<br />

przed 65 rokiem życia i nie<br />

posiadamy grupowego ubezpieczenia<br />

pracowniczego (np. od<br />

współmałżonka) pow<strong>in</strong>niśmy<br />

przystąpić do Medicare w podczas<br />

tzw. Initial Enrollment Period,<br />

który trwa przez okres 7<br />

miesięcy, a zaczyna się 3 miesiące<br />

przed miesiącem naszych urodz<strong>in</strong><br />

i kończy 3 miesiące po nim.<br />

- Jeżeli przechodzimy na emeryturę<br />

w późniejszym okresie<br />

życia i w związku z tym tracimy<br />

pracowniczy plan ubezpieczenia<br />

na zdrowie, pow<strong>in</strong>niśmy nie później<br />

niż 8 miesięcy po zakończeniu<br />

pracy przystąpić do Medicare.<br />

Warto również wiedzieć, że<br />

ustawa COBRA pozwala na kontynuowanie<br />

(w niektórych przypadkach<br />

nawet do 36 miesięcy)<br />

ubezpieczenia naszemu młodszemu<br />

współmałżonkowi tak długo<br />

jak nie kwalifikuje się on/ona do<br />

Medicare.<br />

Wszystkie osoby, które kończą<br />

65 rok życia, a kontynuują pracę<br />

i posiadają ubezpieczenie od<br />

pracodawcy zachęcam zawsze do<br />

porównania kosztów i świadczeń<br />

planu pracowniczego z możliwościami<br />

jakie daje nam Medicare.<br />

Bardzo często okazuje się, że<br />

przystąpienie do Medicare jest<br />

pod wieloma względami korzystniejsze.<br />

Jeżeli macie Państwo pytania<br />

dotyczące Waszej <strong>in</strong>dywidualnej<br />

sytuacji związanej z Medicare,<br />

proszę się ze mną skontaktować<br />

w celu umówienia się na bezpłatną<br />

konsultację telefoniczną<br />

pod numerem 773-620-5258.<br />

Oliwier Wasilewski<br />

Absolwent Politechniki Lubelskiej i Loyola University w Chicago (MBA). Zagadnieniami<br />

ubezpieczeń Medicare zajmuje się już ponad dwanaście lat. Pracował dla UnitedHealthcare<br />

(oddział Medicare Solutions), jako manager niezależnych agentów ubezpieczeniowych<br />

i dyrektor rynków etnicznych na stan IL. Był odpowiedzialny za stworzenie kompleksowej<br />

strategii wprowadzenia produktów ubezpieczeń Medicare tej firmy na rynek polonijny.<br />

Asystował w przygotowaniu i tłumaczeniach materiałów edukacyjnych, sprzedażowych<br />

i market<strong>in</strong>gowych. Obecnie właściciel agencji ubezpieczeniowej Health Insurance Center<br />

i agent ubezpieczeniowy na stany IL, WI, FL, CO, AZ i CT. Telefon kontaktowy 773-620-5258.<br />

Ubezpieczenia Vision (optyczne) - czy warto?<br />

Damian Matejczuk<br />

Ubezpieczenie optyczne wzroku<br />

(vision) może być zawierane <strong>in</strong>dywidualnie<br />

przez klientów, jako produkt<br />

uzupełniający i przez to - nie obowiązkowy.<br />

Ten artykuł pomoże Ci podjąć<br />

decyzję czy warto <strong>in</strong>westować w tego<br />

typu produkt jak również nakreśli jego<br />

typowe zalety i benefity.<br />

Składka miesięczna. Przybliżony,<br />

średni koszt planu typu vision to $9-<br />

12 na miesiąc, na osobę, co wpływa na<br />

jego atrakcyjność i dostępność.<br />

Benefity w ramach składki. Plany<br />

optyczne <strong>of</strong>erują zwykle (“od ręki”, bez<br />

okresu oczekiwania) zaawansowane<br />

badanie wzroku, raz na rok, w ramach<br />

składki. Średni, krajowy koszt samych<br />

takiego badania to $120-180.<br />

Czas oczekiwania. Polisy optyczne<br />

działają na odrębnych sieciach providerow<br />

od polis medycznych czy dentystycznych.<br />

Zwykle, nie ma okresów<br />

oczekiwania na benefity - ale ich zakres<br />

moze sie roznic w zaleznosci od firmy<br />

ubezpieczeniowej, rodzaju planu itp.<br />

Wkład częściowy (co-pay i co-<strong>in</strong>surance).<br />

Podobnie jak <strong>in</strong>ne plany<br />

ubezpieczeniowe, zwykle możemy<br />

się spodziewać wkładu częściowego.<br />

Zwróć uwagę na szczegóły Twojej polisy.<br />

Limit roczny. Wydatki okulistyczne,<br />

generalnie angażują zwykle mniejsze<br />

kwoty niż <strong>in</strong>ne usługi medyczne (abstrahując<br />

może od zabiegów Lasik).<br />

W zależności od rodzaju planu i providera,<br />

limity świadczeń będą się różnić,<br />

warto więc zwrócić uwagę na częstotliwość<br />

wymaganych usług czy produktów<br />

np. soczewek kontaktowych<br />

- i dokonać wstępnej rocznej kalkulacji<br />

spodziewanych oszczędności/kosztów.<br />

Usługi typu Lasik, są zwykle objęte<br />

rabatem sieciowym (5-20%).<br />

Sieć providerów. Podobnie jak <strong>in</strong>ne<br />

produkty ubezpieczeniowe, plany vision<br />

opierają się o różne sieci providerów.<br />

EyeMed, Spectera są przykładami<br />

popularnych sieci providerów w całym<br />

kraju, w związku z czym podróżowanie<br />

nie pow<strong>in</strong>no być większa przeszkoda<br />

w uzyskaniu okulistycznej pomocy.<br />

Przynależność do sieci oznacza również,<br />

naturalnie, wewnętrzne zniżki<br />

na produkty i usługi, co znakomicie<br />

zwiększa atrakcyjność ubezpieczenia<br />

vision.<br />

Podsumowanie - czy warto?<br />

Odpowiedz krótka - tak.<br />

Podobnie jak dental, ubezpieczenie<br />

vision ma swoje duże walory, niską<br />

cenę i doskonale uzupełnia moc pakietu<br />

ubezpieczeń zdrowotnych. Jest tanie<br />

i sam koszt rocznego badania wzroku<br />

kosztowałby nas więcej niż składka<br />

roczna. Wszelkie oszczędności płynące<br />

poza tę kwotę - to czysty zysk dla<br />

klienta.<br />

Jak produkt osobny, plan<br />

vision + dental może być<br />

zakupiony osobno od polisy<br />

głównej medycznej, w związku<br />

z czym nawet osoby z rynku<br />

ACA/Obamacare mogą<br />

zakupić prywatne ubezpieczenie<br />

dental i vision.<br />

Damian Matejczuk<br />

Urodzony w Słupsku (pomorskie), w <strong>USA</strong> od 2003 roku. Absolwent PWSBIA w Warszawie,<br />

pasjonat aktywnego spędzania czasu, tematów wellness i ochrony zdrowia. Licencjonowany<br />

agent, edukator i doradca ubezpieczeń zdrowotnych dla osób poniżej 65 roku życia<br />

w CO, FL, GA, IL, IN, KS, MI, NC, NV, OH, OK, SC, TX, VA oraz WI. Mieszka razem z żoną, Holly,<br />

w Centennial, CO. Telefon kontaktowy 303.900.5861.


16 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

FELIETON<br />

Fahrenheit i <strong>in</strong>ni. O wyższości naszego układu miar i wag<br />

nad amerykańskim, ku pokrzepieniu serc Polonusów<br />

Wojciech K. Kaniewski<br />

Fot. Marian Ochocki<br />

My Polacy - jesteśmy wychowani<br />

w kompleksie niższości. Jednak nie<br />

wszystko, co nasze musi być gorsze.<br />

Amerykanie, odwrotnie, są dumni<br />

z wszystkiego, co ich. Nawet ze<br />

swoich przestarzałych i absurdalnych<br />

miar i wag, i nie wyobrażają<br />

sobie, by je zmienić. Ich jednostki<br />

pomiarowe irytowały mnie od<br />

pierwszego dnia mojego pobytu<br />

w <strong>USA</strong> w 1978 r. i nie przestały<br />

mnie denerwować do dziś.<br />

Zacznijmy od pomiaru temperatury.<br />

Wydawać by się mogło, że<br />

najlogiczniejsza jest skala Kelv<strong>in</strong>a.<br />

Zaczyna się od zera absolutnego,<br />

przez co unika temperatur ujemnych.<br />

Przejęła jednak wielkość<br />

stopni Celsjusza, więc panujące<br />

zwykle temperatury są trzycyfrowe.<br />

Ta niedogodność zniechęcająca<br />

do powszechnego stosowania.<br />

Choć gdyby powiększyć wartość<br />

stopnia, byłoby trochę lepiej. O skali<br />

Romera już dawno zapomniano.<br />

Większość państw od dawna przejęła<br />

skalę Celsjusza i jest zadowolona.<br />

Amerykanie tkwią zaś - bez<br />

istotnego powodu - w absurdalnej<br />

skali, opracowanej przez gdańszczan<strong>in</strong>a,<br />

Fahrenheita i nie zamierzają<br />

tego zmienić. Wielokrotnie<br />

pytałem, skąd zamiłowanie do tej<br />

skali. Odpowiedzi były różne, choć<br />

nikt nie wiedział kim był Fahrenheit<br />

i skąd się wzięła jego skala. Jedni<br />

twierdzili, że to tradycja, <strong>in</strong>ni, że dokładniejsza<br />

od Celsjusza, wreszcie<br />

byli i tacy, którzy ją „czują” i wiedzą,<br />

że gdy jest 100 stopni F-, to mają<br />

stan podgorączkowy i na zewnątrz<br />

jest gorąco, a gdy jest zero F. lub<br />

mniej, to jest bardzo zimno. Ale<br />

kogo na świecie może obchodzić,<br />

jaka była najwyższa i najniższa<br />

temperatura podczas przypadkowo<br />

wybranych 10 lat w Gdańsku,<br />

a tak określił swoje 0 i 100 stopni<br />

twórca tej skali, gdański aptekarz.<br />

Dawno temu na drewnianym płocie<br />

swojego ogrodu powiesił rurkę<br />

z rtęcią i zaznaczał kreskami najwyższy<br />

i najniższy jej poziom. Stąd<br />

się wzięło jego 100 i 0 stopni, tak<br />

ważne dla Amerykanów. Gdyby wybrał<br />

<strong>in</strong>ny term<strong>in</strong> lub <strong>in</strong>ne miejsce,<br />

to skala jego termometru byłaby<br />

już <strong>in</strong>na. Kompletna przypadkowość,<br />

bez żadnego logicznego uzasadnienia,<br />

ale „gdańska” świętość<br />

dla Amerykanów.<br />

Jeszcze gorzej jest z pomiarami<br />

długości, masy, czy objętości. U nas<br />

też dawno temu bywało różnie. Denerwowałem<br />

się, gdy Babcia wysyłała<br />

mnie do kolonialki bym kupił<br />

ćwierć funta czegoś. Jakiego funta?<br />

Ile to jest? Dobrze, że chociaż nasz<br />

funt to pół kilograma, a nie tak jak<br />

amerykański. Albo gdy podawała<br />

godz<strong>in</strong>ę „trzy na piątą” to nie wiedziałem<br />

czy to za piętnaście piąta,<br />

czy 15 m<strong>in</strong>ut po piątej? Babcia<br />

znakomicie sobie radziła z tuz<strong>in</strong>ami<br />

[12], mendlami [15], kopami<br />

[60] czy grosami [144]. Dlatego<br />

tak łatwo rozumiała obecny system<br />

pomiaru czasu wywodzący się<br />

jeszcze ze starożytnego Babilonu.<br />

A mnie, nowoczesnego dzieciaka<br />

to irytowało, bo nie było spoza<br />

systemu dziesiętnego. Ale i taka<br />

staruszka potrafiła szybko pojąć<br />

nowy, metryczny i dziesiętny system<br />

miar, przyjęty zresztą przez<br />

Polskę jako drugie państwo na<br />

świecie po Szwajcarii, jeszcze długo<br />

przed wojną. Babcia nie miała więc<br />

problemu ze zrozumieniem pojęcia<br />

„godz<strong>in</strong>a osiemnasta”, tymczasem<br />

nawet dla światłych Amerykanów<br />

to do dziś „czarna magia”. Tylko<br />

w wojsku ich uczą, co to jest godz<strong>in</strong>a<br />

„eighteenhundred”. Ale skąd<br />

w ich pełnych godz<strong>in</strong>ach wzięło się<br />

sto, nadal nie wiem bo to nie m<strong>in</strong>uty,<br />

więc co? Gdyby wykrzykiwali<br />

eighteen zero zero to byłoby OK.<br />

Pracowałem<br />

w laboratorium,<br />

gdzie nie sposób<br />

było używać amerykańskich<br />

miar.<br />

Dlatego angażując<br />

asystentów, zawsze<br />

zaczynałem<br />

od ich znajomości<br />

systemu metrycznego.<br />

Pytałem<br />

o długość czegoś.<br />

Gdy odpowiedź<br />

była w calach lub<br />

stopach, to zaczynała<br />

się zabawa. Proszę podać mi<br />

średnicę wirusa w calach. Gdybym<br />

był naprawdę złośliwy, to kazałbym<br />

podać średnicę atomu lub elektronu<br />

w calach. Nie byli w stanie i albo<br />

przechodzili na system metryczny,<br />

albo dręczyłem ich dalej. Ile cali ma<br />

1 mila? To akurat łatwe, ale ile cali<br />

sześciennych jest w mili sześciennej,<br />

już nikt nie miał pojęcia. Z wagą<br />

było jeszcze gorzej. Nie wiedzieli,<br />

po co mają 3 różne uncje. A ile<br />

uncji waży wirus nikt nie potrafił<br />

powiedzieć. Ile uncji jest w tonie?<br />

Ale w jakiej tonie, bo te też bywają<br />

różne. Czemu galon amerykański<br />

jest <strong>in</strong>ny niż kanadyjski, czy<br />

brytyjski? Buszel to też wymysł<br />

amerykański. Dla nich nieistotne,<br />

że buszel różnych substancji waży<br />

<strong>in</strong>aczej. Czy ktoś z nich wie ile waży<br />

buszel powietrza i który koszyk<br />

uznali za wzorzec tej absurdalnej<br />

miary? Jeszcze śmieszniej mierzą<br />

powierzchnię. Ich akr to 66x660<br />

stóp, czyli 43560 stóp kwadratowych!<br />

Kto to wymyślił? Nawet<br />

Anglicy zastąpili akry hektarami.<br />

Amerykanie tak lubią swoje miary,<br />

że nawet kawałek drewna do budowy<br />

domu nazwali „two by four”,<br />

choć jego faktyczne wymiary są<br />

mniejsze. Gdy zatem kandydat na<br />

asystenta nie znał wystarczająco<br />

systemu miar i wag SI, to odpadał<br />

bez dalszych pytań.<br />

Ciekawe, że Amerykanie mierzą<br />

ogromne góry w małych stopach<br />

a odległości na małym boisku do<br />

futbolu w większych jardach. Musieli<br />

też być oryg<strong>in</strong>alni w motoryzacji.<br />

Liczą, ile można przejechać na<br />

galonie paliwa, a nie jak <strong>in</strong>ni, ile paliwa<br />

potrzeba do przejechania 100<br />

km. Przeliczanie tych danych jest<br />

uciążliwe. Przyspieszenie pojazdów<br />

mierzą do 60 mil na godz<strong>in</strong>ę,<br />

co na szczęście jest zbliżone do 100<br />

km/godz. Tesla rozumiał Amerykanów,<br />

więc częstotliwość swojego<br />

prądu zmiennego ustalił na kopę<br />

(60) herców. Niestety, Europejczycy<br />

już wtedy myśleli w systemie<br />

dziesiętnym i nasz prąd ma częstotliwość<br />

pół setki herców (50), stąd<br />

niedogodności techniczne.<br />

Ale Amerykanie potrafili od początku<br />

być „nowocześniejsi”, czyli<br />

praktyczni - w sprawie pieniędzy.<br />

Nie przejęli od Anglików ich dziwacznego<br />

systemu funtów, szyl<strong>in</strong>gów<br />

i pensów, tylko od razu wprowadzili<br />

dolary i centy. To Anglicy<br />

zdecydowali się w końcu zastosować<br />

system dziesiętny, rezygnując<br />

z szyl<strong>in</strong>gów i dzieląc funta na 100<br />

pensów. Gdy w Polsce była ostatnia<br />

denom<strong>in</strong>acja złotego, miałem<br />

nadzieję, że obetniemy 5 zera nie<br />

4 i wprowadzimy metryczne 1000<br />

groszy a nie 100. Mielibyśmy najsilniejszą<br />

walutę świata, a po znacznej<br />

<strong>in</strong>flacji, zamiast kolejnej denom<strong>in</strong>acji<br />

wrócilibyśmy do stu groszy.<br />

U nas niemetryczny pozostał<br />

kąt (radian ciężko się przyjmuje),<br />

pomiar czasu i kalendarz. Już jako<br />

dziecko mnie to martwiło. Lubiłem<br />

opracowywać metryczny (dziesiętny)<br />

system pomiaru czasu i takiż<br />

kalendarz. Ale wątpię by za mojego<br />

życia w tych sprawach nastąpiły<br />

jakiekolwiek zmiany na lepsze. Już<br />

prędzej Amerykanie zmienią swoje<br />

archaiczne jednostki miar i wag. Zastosowanie<br />

systemu dziesiętnego<br />

do pomiaru czasu stwarza pewne<br />

problemy, ale jest możliwe. Czas<br />

musi być oparty na długości trwania<br />

doby. Aby jak najmniej zmieniać<br />

należałoby podzielić dobę na<br />

100 tysięcy sekund, a nie na 86 400<br />

sekund jak to jest obecnie. Wtedy<br />

sekunda trwałaby nieco krócej niż<br />

teraz, co nie byłoby problemem.<br />

M<strong>in</strong>uta miałaby 100 sekund a godz<strong>in</strong>a<br />

100 m<strong>in</strong>ut. Doba miałaby 10<br />

długich godz<strong>in</strong>. Z kalendarzem też<br />

już jako dziecko sobie łatwo poradziłem.<br />

Dla tradycji pozostawiłbym<br />

12 równych miesięcy po 30 dni, podzielonych<br />

na 3 tygodnie po 10 dni.<br />

Pozostałe 5 lub 6 dni byłyby wolne,<br />

poza miesiącami. Niepotrzebny<br />

byłby kalendarz, bo wszystkie dni<br />

przypadałyby w ściśle określonym<br />

czasie. Ale kogo to obchodzi? Amerykanie<br />

nawet w nazewnictwie<br />

dużych liczb postanowili niechlubnie<br />

odróżniać się od reszty świata?<br />

Tylko po co? Nasz miliard to u nich<br />

bilion, nasz bilion to ich trylion itd.<br />

Wprowadza to spory zamęt, gdy<br />

w publikacji brak wyjaśnienia jakie<br />

nazewnictwo zastosowano. Czemu<br />

to ma służyć?<br />

A więc trwają przy swoim archaicznym<br />

systemie, który jednak miłują<br />

i nie chcą się z niego wyzwolić<br />

na korzyść powszechnie stosowanego,<br />

a szkoda, wielka szkoda.<br />

Świat jest dziwnie niechętny<br />

zmianom, nawet na lepsze? Języki<br />

ewoluują, ale niezwykle powoli. Nie<br />

umiem powiedzieć czy lepszy (logiczniejszy,<br />

prostszy, przyjaźniejszy)<br />

jest język polski, czy angielski.<br />

W obu widzę same wady i za mojego<br />

życia nie próbowano ich poprawiać.<br />

Esperanto się nie przyjęło, bo<br />

nie opracował go Amerykan<strong>in</strong> czy<br />

Anglik, tylko Polak. A o ile łatwiej<br />

by się żyło, gdyby na świecie był<br />

tylko jeden prosty, logiczny język<br />

urzędowy, a w domach każdy by<br />

porozumiewał się po swojemu.<br />

Dla hobbystów byłaby też literatura<br />

w dowolnym języku. W angielskim<br />

irytująca jest rozbieżność<br />

pomiędzy pisownią a wymową<br />

(i dużo więcej mankamentów).<br />

Wiele niechętnych - Anglikom czy<br />

Amerykanom - państw miałoby<br />

obiekcje z przyjęciem angielskiego<br />

w charakterze powszechnego języka<br />

urzędowego. To musiałby być<br />

język stworzony sztucznie. Język<br />

polski ma wiele wad i od lat przedwojennych<br />

praktycznie nie jest<br />

ulepszany. W polskim niepotrzebne<br />

są ż i rz, u i ó, czy h i ch. Zamiast<br />

sz i cz można by pisać s i c z kropką,<br />

rezygnując z dwuliterowych dźwięków.<br />

Można by wprowadzić wiele<br />

<strong>in</strong>nych uproszczeń i ulepszeń, bez<br />

szkody dla naszego języka, tylko<br />

kogo to obchodzi. Na pewno nie<br />

polonistów.<br />

A więc zachęcajmy decydentów<br />

do wprowadzania wszelakich<br />

udoskonaleń! To nam wszystkim<br />

ułatwi i uprzyjemni życie!<br />

Tablica na dziedzińcu im. Daniela<br />

Gabriela Fahrenheita na Politechnice<br />

Gdańskiej.<br />

To najświetniejszy Gdańszczan<strong>in</strong><br />

po dzisiejsze czasy. Wydawać<br />

by się mogło, że Świat, w tym Polska,<br />

dawno Go zapomnieli ale za<br />

to w Stanach, KAŻDEGO dnia, ba,<br />

o KAŻDEJ godz<strong>in</strong>ie, Fahrenteit bezpośrednio<br />

lub poprzez użycie F, na<br />

oznaczenie „Jego Temperatury”,<br />

jest obecny wszędzie, jest przywoływany<br />

/ wymieniany „i w dzień<br />

i w nocy”.<br />

REKLAMA<br />

Ewa Petrocco<br />

<strong>The</strong>rmomix <strong>in</strong>dependent consultant #110956<br />

Tel: 720-224-3225<br />

email: eroko@skybeam.com<br />

https://shop.<strong>the</strong>rmomix.com/consultant/110956<br />

Iwona Santiago<br />

<strong>The</strong>rmomix <strong>in</strong>dependent consultant #111676<br />

Tel: 201-696-5804<br />

email: iwona732003@yahoo.com<br />

https://shop.<strong>the</strong>rmomix.com/consultant/111676


KULTURA<br />

KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

17<br />

Teatr Kwadrat w wersji onl<strong>in</strong>e:<br />

komedia „Umrzeć ze śmiechu”<br />

Dom<strong>in</strong>ik Drabarek, Teatr Kwadrat<br />

Komedia Paula Elliotta „Umrzeć ze śmiechu”<br />

to najnowsza propozycja w repertuarze<br />

Teatru Kwadrat Onl<strong>in</strong>e. W rolach głównych<br />

Ewa Wencel, Lucyna Malec i Hanna Śleszyńska.<br />

Historia trzech kobiet, które spotykają<br />

się po śmierci przyjaciółki by urządzić wieczór<br />

pamięci na przemian bawi i wzrusza,<br />

udowadniając, że na marzenia nigdy nie jest<br />

za późno. Spektakl już na VOD!<br />

Taka właśnie była Mary… kochała życie<br />

nade wszystko i przez 30 lat regularnie spotykała<br />

się z przyjaciółkami na wieczorku<br />

brydżowym. Aż pewnego dnia pożegnała<br />

się z tym światem, pozostawiając swoje<br />

kompanki bez czwartej do brydża.<br />

Dla Connie, Millie i Leny, trzech szacownych<br />

dam z Południa utrata przyjaciółki to<br />

prawdziwy cios, ale nie powód do tego, żeby<br />

tkwić w żałobie z założonymi rękami. By<br />

uczcić pamięć Mary, „wypożyczają” z domu<br />

pogrzebowego, w niekoniecznie legalny<br />

sposób, urnę z jej prochami i tak oto rozpoczyna<br />

się najbardziej szalona przygoda<br />

w ich życiu. Tej nocy bowiem zdarzyć się<br />

może wszystko, włącznie z <strong>in</strong>terwencją policji<br />

i wizytą striptizera. I choć nie do końca<br />

wiadomo, skąd wzięło się na imprezie pudełko<br />

ulubionych ciastek nieboszczki, pewne<br />

jest, że to, co przytrafi się dziewczynom<br />

jest kw<strong>in</strong>tesencją poczucia humoru Mary,<br />

która zawsze uważała, że lepiej jest „umrzeć<br />

ze śmiechu”, niż żyć bez radości.<br />

„Umrzeć ze śmiechu” w reżyserii Andrzeja<br />

Nejmana to pełna ciepła i humoru,<br />

a momentami wzruszająca opowieść o tym,<br />

że prawdziwa przyjaźń przetrwa nawet<br />

śmierć, a na marzenia nigdy nie jest za późno.<br />

To jedna z tych historii o kobietach, choć<br />

nie tylko dla kobiet, która otula jak ciepły koc<br />

i poprawia humor niczym tort czekoladowy<br />

albo najlepsze ciastka z kremem i posypką.<br />

Bilety dostępne na www.teatrkwadratonl<strong>in</strong>e.pl<br />

Cena biletu 39 zł (z 23% VAT)<br />

Więcej <strong>in</strong>formacji: www.teatrkwadrat.pl<br />

Social media: www.facebook.com/Teatr.<br />

Kwadrat | www.<strong>in</strong>stagram.com/teatr_kwadrat<br />

Projekt realizowany przy wsparciu ze<br />

środków Funduszu Przeciwdziałania CO-<br />

VID-19<br />

Porozmawiajmy o sztuce<br />

Joanna Turyńska<br />

Dzisiaj chciałabym porozmawiać<br />

o fitness. Czy<br />

Fitness możemy zaliczyć do<br />

sztuki? Według mnie tak.<br />

Czym jest fitness? Dla<br />

mnie fitness jest poszukiwaniem<br />

dobrego samopoczucia,<br />

dążeniem do<br />

osiągnięcia maksymalnej<br />

sprawności fizycznej. Modelowanie<br />

ciała poprzez<br />

ćwiczenia i dietę, powoduje<br />

upiększenie i usprawnienie<br />

naszego ciałą, a rzeźbienie<br />

sylwetki to sztuka. To sztuka<br />

przeistoczyć sylwetkę,<br />

budować mięśnie i wciąż<br />

wyglądać naturalnie ale<br />

atletycznie i zdrowo.<br />

Dbanie o ciało i nasze<br />

samopoczucie daje nam<br />

poczucie pewności siebie<br />

i zadowolenie z własnego<br />

wyglądu ale transformacja<br />

ciała nie jest prosta, zabiera<br />

dużo czasu i poświęcenia.<br />

Zdrowa dieta to fundament<br />

do sukcesu w fitnessie.<br />

W połączeniu z ćwiczeniami<br />

pomaga nam<br />

osiągnąć cel o którym marzymy.<br />

Odpowiednia dieta<br />

to styl życia. Prawidłowe<br />

odżywianie jest kosztowne<br />

i czasochłonne. Wymaga zaangażowania<br />

i oddania.<br />

Wielu z nas narzeka na<br />

brak czasu lub energii. Dedykacja.<br />

Plan. Chęć. Wszystko<br />

jest możliwe.<br />

Pamiętam kiedy 33 lata<br />

temu rozpoczynałam swoją<br />

przygodę z kulturystyką.<br />

Pierwsza dieta, siłownia,<br />

podnoszenie ciężarów. Ze<br />

sportem byłam na ty od<br />

dziecka ale ta dyscypl<strong>in</strong>a<br />

była dla mnie zupełnie<br />

czymś nowym. Obserwowałam<br />

transformacje własnej<br />

sylwetki tydzień po<br />

tygodniu - mięśnie brzucha,<br />

barki, bicepsy, umięśnione<br />

nogi. Polubiłam mój wygląd,<br />

byłam dumna z mojej<br />

ciężkiej pracy, zaangażowania<br />

i komplementów, które<br />

otrzymywałam. Wówczas<br />

postanowiłam, że to będzie<br />

mój tryb życia.<br />

Pierwsze zawody. Patrząc<br />

wstecz, byłyśmy pionierami<br />

polskiej kulturystyki. Moja<br />

pasja dla fitness pomogła<br />

mi podjąć decyzję, aby zostać<br />

personalnym trenerem<br />

przez wiele następnych lat.<br />

Do dzisiaj pamiętam twarze<br />

moich klientów i ich pewność<br />

siebie po osiągnięciu<br />

wytyczonego celu.<br />

Ale wróćmy do pytania.<br />

Czy fitness to forma sztuki?<br />

Oceńcie Państwo sami.<br />

Zapraszam na Instagram<br />

polishfemalefitness gdzie<br />

można śledzić dokonania<br />

nowego pokolenia fitness.<br />

Joanna Turyńska<br />

Artystka, kulturystka, stylistka mody. Pracuje<br />

w Neiman Marcus w Denver w Cherry Creek,<br />

ambasadorka Mat<strong>the</strong>w Morris Salon. Urodziła<br />

się we Wrocławiu, wychowała w Białymstoku.<br />

W Denver mieszka od 26 lat. Instagram:<br />

Joanna.asia.style


18 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

PASJE POLAKÓW<br />

Photography as a hobby<br />

Robert Bruzgo<br />

Today it is easier than ever<br />

to get <strong>in</strong>to photography. Smart<br />

phones come with cameras built<br />

<strong>in</strong>, and some even feature wide,<br />

normal and telephoto lenses.<br />

<strong>The</strong>y are actually a great start<strong>in</strong>g<br />

po<strong>in</strong>t. But <strong>the</strong>y have <strong>the</strong>ir<br />

limitations. Po<strong>in</strong>t and shoot cameras<br />

<strong>of</strong>fer a little more flexibility<br />

and sett<strong>in</strong>gs allow<strong>in</strong>g <strong>the</strong> user to<br />

take a little control <strong>of</strong> <strong>the</strong> picture<br />

tak<strong>in</strong>g process. Next up are <strong>the</strong><br />

bridge type cameras, called that<br />

because <strong>the</strong>y bridge <strong>the</strong> gap between<br />

<strong>the</strong> po<strong>in</strong>t and shoot and <strong>in</strong>terchangeable<br />

lens cameras (ILC).<br />

<strong>The</strong>y <strong>of</strong>fer still more features and<br />

<strong>of</strong>ten impressive zoom lenses <strong>in</strong><br />

a much more affordable package<br />

than <strong>the</strong> ILC’s. <strong>The</strong> ILC’s consist<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> Digital S<strong>in</strong>gle Lens Reflex<br />

(DSLR) and Mirrorless cameras.<br />

ILC’s <strong>of</strong>fer a lot <strong>of</strong> flexibility, but<br />

at a cost <strong>of</strong> bulk, weight and expense.<br />

Which camera is <strong>the</strong> best? <strong>The</strong><br />

one that gets uses. <strong>The</strong> smart<br />

phone is usually with us at all<br />

times, so go ahead and snap that<br />

sunset picture when you see one.<br />

If you like to complicate your life,<br />

go for <strong>the</strong> ILC. <strong>The</strong> DSLR is slowly<br />

start<strong>in</strong>g to go away <strong>in</strong> favor <strong>of</strong> <strong>the</strong><br />

Mirrorless cameras. But <strong>the</strong>y both<br />

<strong>of</strong>fer <strong>the</strong> ability to change lenses,<br />

add optical filters, and shoot <strong>in</strong><br />

RAW. RAW files require a computer<br />

and s<strong>of</strong>tware to develop, so an<br />

additional step <strong>in</strong> <strong>the</strong> process, but<br />

allow <strong>the</strong> picture to be developed<br />

to reflect a better representation<br />

<strong>of</strong> what was seen. Also, as digital<br />

process<strong>in</strong>g technology advances,<br />

it is possible to go back and develop<br />

old pictures aga<strong>in</strong>, to look even<br />

better than before. <strong>The</strong> ILC’s, especially<br />

<strong>the</strong> full frame ones, also<br />

<strong>of</strong>fer lenses with much wider angle<br />

<strong>of</strong> view than any o<strong>the</strong>r system.<br />

Confused by it all? Thanks to<br />

COVID, <strong>the</strong>re is a variety <strong>of</strong> onl<strong>in</strong>e<br />

courses to take to learn how<br />

to use <strong>the</strong> ILS’s. I have started at<br />

Creative Photo Academy <strong>in</strong> California.<br />

<strong>The</strong> journey <strong>in</strong> photography<br />

seems to be never end<strong>in</strong>g. My<br />

favorite part is that I get to show<br />

o<strong>the</strong>rs what I saw <strong>in</strong> a way I want<br />

<strong>the</strong>m to see it.<br />

Zmora, aut. Robert Małecki<br />

Recenzja: K<strong>in</strong>ga / Zabookowana.pl<br />

Kama Kosowska powraca do<br />

Torunia, swego znienawidzonego<br />

miejsca z dzieciństwa. Jest dziennikarką,<br />

jednak jej kariera nie potoczyła<br />

się tak, jakby tego chciała.<br />

Za namową kolegi, Arm<strong>in</strong>a, spotyka<br />

się z producentem filmowym,<br />

który pracuje nad nowym projektem.<br />

Mianowicie chodzi o serial,<br />

którego tematem mają być<br />

niewyjaśnione zag<strong>in</strong>ięcia. Postać<br />

Kamy miałaby być kluczowym<br />

elementem programu, ponieważ<br />

całe życie kobiety kręci się wokół<br />

zag<strong>in</strong>ionego przed laty Piotrka Janochy,<br />

przyjaciela z dzieciństwa,<br />

oraz śmierci jej mamy. Jest ona<br />

również jedynym łącznikiem ze<br />

swym ojcem, ówczesnym milicjantem,<br />

który prowadził sprawę<br />

Janochy.<br />

„Płaczę nad Piotrkiem, którego<br />

nie ma, który pewnie wpadł do<br />

rzeki i w niej utonął. Płaczę, bo<br />

wiem, że gdybym tylko poszła za<br />

nim tuż po tym, jak podejrzałam,<br />

dokąd zmierza, może znalazłabym<br />

jego kryjówkę i nic by mu<br />

się nie stało. Biorę tę w<strong>in</strong>ę na siebie,<br />

a ona staje się jedną z moich<br />

blizn.”<br />

Wszystko dzieje się na dwóch<br />

płaszczyznach czasowych: teraz<br />

i w 1986 roku. W tamto lato<br />

zag<strong>in</strong>ął siedmioletni Piotr Janocha<br />

i od tamtej pory wydarzenia<br />

z przeszłości nie dają o sobie<br />

zapomnieć. Jest to poniekąd powieść<br />

o odrzuceniu. Mam tutaj<br />

na myśli zarówno postać Piotrka,<br />

który ciągle jest obrzucany błotem<br />

przez rówieśników, stał się<br />

przez to wyc<strong>of</strong>any i zagubiony.<br />

Także Kama nie wyszła z dzieciństwa<br />

bez szwanku. Od lat tęskni<br />

za matką, której nawet nie<br />

poznała, a wiarygodność jedynej<br />

osoby, która zapewnia jej bezpieczeństwo,<br />

poddawana jest w wątpliwość.<br />

Kama Kosowska zabrała<br />

swoje demony przeszłości w podróż<br />

do dorosłości, a siedmioletni<br />

Piotrek zag<strong>in</strong>ął w 1986 roku.<br />

Początkowo można myśleć, że<br />

wątek zag<strong>in</strong>ięcia dziecka jest tutaj<br />

kluczowy i wybija się na pierwszy<br />

plan. Jednak sprawa jeszcze starsza,<br />

bowiem śmierć matki Kamy,<br />

także jest tutaj istotna. Z pozoru<br />

zupełnie dwa różne zdarzenia<br />

z przeszłości, jednak łączy je więcej,<br />

niż byśmy mogli przypuszczać.<br />

Od lat przekonywana przez<br />

ojca, że jej matka zg<strong>in</strong>ęła w wypadku<br />

samochodowym, Kama<br />

sama niewiele pamięta. Wyryła<br />

sobie w pamięci obraz kobiety,<br />

która pędzi z zawrotną prędkością,<br />

bez pasów, po czym ląduje<br />

na drzewie i umiera szybko.<br />

Kosowska ma również wyrzuty<br />

sumienia z powodu Piotrka – rudzielca,<br />

który nie mógł dostosować<br />

się do grupy, zniknął bez śladu,<br />

zostawiając po sobie bolesny<br />

ślad w pamięci. Która zmora jest<br />

tą tytułową, wypalającą dziurą<br />

w sercu? A może chodzi o coś zupełnie<br />

<strong>in</strong>nego?<br />

Do tej pory nie poznałam twórczości<br />

Roberta Małeckiego. Jest<br />

to nasze pierwsze spotkanie i nie<br />

da się ukryć, że udane. Wszystko<br />

tutaj obraca się wokół strat i relacji<br />

z nimi związanymi. Małecki<br />

tak potrafi zakręcić Czytelnikiem,<br />

że ten, przekonany już jaki będzie<br />

f<strong>in</strong>ał, za chwilę odwraca bieg<br />

spraw o 180 stopni. Ale oczywiście<br />

wszystko łączy się w piękną<br />

całość. To takie porozrzucane<br />

puzzle, które po przeczytaniu<br />

kolejnych rozdziałów, zaczynają<br />

wskakiwać na swoje miejsce. Jest<br />

to czasochłonne, choć na koniec<br />

widać, że warto było zadać sobie<br />

ten trud.<br />

Początkowo nie mogłam się<br />

wciągnąć w fabułę, ponieważ nie<br />

pędzi ona na łeb na szyję, a dodatkowo<br />

po drodze znajduje się<br />

bardzo dużo opisów. Oczywiście<br />

tempo powieści ma tutaj duże<br />

znaczenie i jest ono w punkt. Po<br />

przeczytaniu połowy książki, gdy<br />

akcja zaczęła nabierać tempa, ja<br />

bez trudu dałam się jej porwać.<br />

Tak jak wspomniałam wyżej,<br />

jest to książka o stracie, tęsknocie,<br />

tajemnicach i karze. Myślę, że<br />

miłośnicy zarówno thrillerów, jak<br />

i krym<strong>in</strong>ałów, będą zachwyceni.<br />

Polecam!<br />

Moja ocena: 8.5/10<br />

Mam na imię K<strong>in</strong>ga, a książki są moją pasją. Czytam praktycznie<br />

od zawsze. Przeważnie sięgam po literaturę obyczajową,<br />

obozową oraz thrillery. W połowie 2020 roku założyłam blog,<br />

na którym dzielę się swoimi odczuciami na temat książek.<br />

Prowadzę również konto na Instagramie, na którym zamieszczam<br />

zdjęcia, nie tylko książek. Oprócz literatury, jestem<br />

miłośnikiem dobrej kawy i kwiatów. Na co dzień zajmuję się<br />

czymś zupełnie <strong>in</strong>nym, bowiem studiuję medycynę. Zatem<br />

gdzie można mnie znaleźć? Adres mojego bloga to www.<br />

zabookowana.pl, na Instagramie i na Facebooku widnieję pod<br />

tą samą nazwą. Zapraszam, rozgośćcie się!


PLENEROWNIA: WYPOCZYNEK - REKREACJA - NATURA<br />

Magia wiosennego stołu<br />

Edyta Mięsowicz<br />

KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

19<br />

Noc wielkanocna jest nocna<br />

nadzwyczajną, kiedy noc Zmartwychwstałego<br />

Chrystusa pokonuje<br />

ostatecznie siły ciemności<br />

i śmierci, zapala w sercach wierzących<br />

nadzieję i radość .<br />

Jan Paweł II, 2018<br />

Tegoroczne Święta Wielkanocne<br />

były <strong>in</strong>ne. Nie zasiedliśmy do<br />

rodz<strong>in</strong>nego stołu z całym gronem<br />

przyjaciół i rodz<strong>in</strong>y, jak przed laty.<br />

Drugi rok z rzędu, celebrowaliśmy<br />

je w wąskim gronie, zwykle tylko<br />

z domownikami. Ale czy to były<br />

gorsze święta? Nie, tylko <strong>in</strong>ne…<br />

Dlatego tak ważne są drobiazgi<br />

w naszym życiu. Zadbajmy by stół<br />

wiosenny, zwłaszcza w tym roku,<br />

był wyjątkowy.<br />

Moja propozycja na piękny<br />

wiosenny stół jest bardzo prosta<br />

i elegancka.<br />

1. Kolory Przewodnie to biały,<br />

żółty i zielony. Na hasło wiosna<br />

przychodzą mi na myśl bajeczne<br />

kolory pierwszych wiosennych<br />

kwiatów i świeży, soczysty odcień<br />

zieleni. Kolorystyka zaczerpnięta<br />

z natury jest najlepszym źródłem<br />

<strong>in</strong>spiracji na stylizacje stołu wiosennego.<br />

Świeże kwiaty w wazonie<br />

- obowiązkowe żółte tulipany<br />

i żonkile to podstawa cudownej<br />

atmosfery wiosennej.<br />

2. Tekstylia. Biały obrus będzie<br />

idealnym i eleganckim dodatkiem<br />

do wiosennego stołu. Pamiętamy<br />

o serwetkach dekoracyjnych,<br />

ważnym elemencie dla higieny ale<br />

też piękny dodatek dekoracyjny.<br />

3. Zastawa stołowa. Biała prosta<br />

zastawa będzie pięknie się<br />

prezentowała z kolorami wiosny.<br />

4. Ozdoby. Rzeżucha, kurczaczki,<br />

palemki. Wikl<strong>in</strong>owy koszyk<br />

z pisankami, babka drożdżowa<br />

będzie tworzyć wyjątkowy charakter.<br />

Na naszym wiosennym<br />

stole nie może oczywiście zabraknąć<br />

wiosennych wianków! Kamyki<br />

z mchem, suszone kwiaty, pióra<br />

ptasie stanowić będą wyjątkowe<br />

tło dla jajek. Świetnie w roli m<strong>in</strong>i<br />

lampionów prezentują się małe<br />

słoiczki ozdobione mchem, pisankami,<br />

drewnianymi ozdobami<br />

i piórami z bażanta.<br />

5. Upom<strong>in</strong>ki. Miłym akcentem<br />

będą malutkie pudełeczka z ukrytymi<br />

słodkimi upom<strong>in</strong>kami dla<br />

gości. Można im nadać wiosenny<br />

klimat dzięki kwiatom, gałązką ze<br />

świątecznymi życzeniami dla najbliższych.<br />

Każde rodz<strong>in</strong>ne śniadanie przy<br />

tak pięknie udekorowanym stole<br />

będzie smakować wyjątkowo<br />

i z pewnością na długo pozostanie<br />

w naszych wspomnieniach.<br />

Ale najważniejsza jest magiczna<br />

atmosfera, którą tworzą ludzie...<br />

Pamiętajmy!<br />

Edyta Mięsowicz<br />

25 lat doświadczenia w sprzedaży nieruchomości. Pasjonatka dekoracji wnętrz.<br />

Życiowe motto: Ciesz się małymi rzeczami, rób to co cię uszczęśliwia...


20 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong> PLENEROWNIA: WYPOCZYNEK - REKREACJA - NATURA<br />

Pozdrowienia z Grenlandii<br />

dla czytelników „<strong>Głos</strong>u <strong>Polonii</strong>”<br />

Z Panem Adamem Jarniewskim rozmawia Jacek Szynakiewicz<br />

Jacek Szynakiewicz: Panie Adamie, jak<br />

wyglądała Pana droga od miejsca urodzenia<br />

w Elblągu na Grenlandię?<br />

Adam Jarniewski: Elbląg to miejsce mego<br />

urodzenia. Z Elbląga droga wiodła w kierunku<br />

zachodnim do Miastka gdzie wychowywałem<br />

się i uczęszczałem do szkół. Stamtąd<br />

skierowałem się na południe do Poznania<br />

gdzie na UAM’ie skończyłem germanistykę<br />

ale także studiowałem język duński. To<br />

światowa praktyka dla każdego kształcącego<br />

się w języku duńskim, że aby ten język „doszlifować”<br />

trzeba trafić do Danii. Tak więc<br />

z Poznania wybrałem się na północ do Danii<br />

a konkretnie do Kopenhagii a potem już na<br />

Grenlandię zabrała mnie miłość do Grenlandki.<br />

Jak widać nigdy nie podróżowałem w kierunku<br />

wschodnim. Z Poznania do mego stałego<br />

miejsca osiedlenia w Sisimiut musiałem<br />

pokonać 3547km. Ale każda podróż kształci,<br />

a ta w szczególności, i może być przedmiotem<br />

oddzielnej rozmowy.<br />

J.Sz.: Niebawem m<strong>in</strong>ie 15 lat Pana stałego<br />

zamieszkiwania na Grenlandii.<br />

W przeszłości nie było i obecnie nie ma<br />

na Grenlandii Polaka o dłuższym stażu<br />

stałego zamieszkiwania na tym, prawie<br />

7-mio [dokładnie 6.8998] krotnie, większym<br />

obszarze od Polski. Czy uważa Pan,<br />

że Polacy na tej wyspie należą do światowej<br />

społeczności polonijnej?<br />

A.J.: Pewnie różnie można by odpowiedzieć<br />

na to pytanie. Ale moja odpowiedź jest jednoznacznie<br />

na TAK. Niezależnie od szerszej czy<br />

węższej słownikowej def<strong>in</strong>icji <strong>Polonii</strong>, mój,<br />

a może dokładniej nasz, przypadek wyraźnie<br />

umieszcza mnie / nas w <strong>Polonii</strong>. Jedna<br />

z def<strong>in</strong>icji, ta szersza, zalicza mnie do <strong>Polonii</strong><br />

bo na stałe tutaj zamieszkuję już od wielu lat.<br />

W ramach węższej def<strong>in</strong>icji, chyba formalnie,<br />

nie mieszczę się w szeregach <strong>Polonii</strong> ale za<br />

to moja Córka, Al<strong>in</strong>a na pewno spełnia wymagania<br />

def<strong>in</strong>icyjne <strong>Polonii</strong>. Al<strong>in</strong>a urodziła<br />

się już tutaj, mówi, czyta i pisze w języku polskim,<br />

kocha Polskę, dosyć często ją odwiedza,<br />

zawsze się pozytywnie o Polsce wyraża.<br />

Wszystkie te przymioty w pełni tego słowa<br />

znaczeniu kwalifikują ją do <strong>Polonii</strong>. Mamy na<br />

Grenlandii jeszcze Panią z Polski, która spełnia<br />

się tutaj jako pielęgniarka oraz jest tutaj<br />

jeszcze jeden Pan emeryt. Nie znam więcej<br />

Polaków na tej wyspie, która zamieszkiwana<br />

jest jedynie przez 56 tys. mieszkańców co<br />

pozwala nam wzajemnie sądzić / odczuwać,<br />

że wszyscy się znamy. Przy takiej liczebności<br />

Polaków na Grenlandii, na razie nie mamy<br />

Polskiego Klubu, Polskiej Parafii, polskiej<br />

prasy czy polskich delikatesów ale stanowimy<br />

miejscową Polonię.<br />

J.Sz.: Rocznica 15 lat przypada Panu<br />

w czerwcu. Na pewno będziecie taką<br />

rocznicę bardzo uroczyście obchodzić.<br />

Jak takie i podobne – urodz<strong>in</strong>owe, imien<strong>in</strong>owe,<br />

<strong>in</strong>ne rocznicowe – uroczystości<br />

obchodzicie na Grenlandii?<br />

A.J.: Mieszkamy w Sisimiut, drugim po stolicy<br />

[dla <strong>in</strong>formacji Stolica Nuuk ma jedynie 17<br />

tys. mieszkańców], wielkości miasteczku liczącym<br />

nieco powyżej 5 tys. mieszkańców. To<br />

rodz<strong>in</strong>ne miasteczko mojej Małżonki, Bir<strong>the</strong>.<br />

Zwyczajem u nas jest zapraszanie wszystkich<br />

znajomych z miasteczka na spotkania<br />

przy okolicznościowych okazjach. Drzwi,<br />

w określonych godz<strong>in</strong>ach, stoją dla wszystkich<br />

otworem. Uczestnictwo w takiej uroczystości<br />

polega na odwiedzaniu zapraszających<br />

a w czasie takich odwiedz<strong>in</strong> wypija się kawę<br />

a czasami, dodatkowo, zjada się jakieś drobne<br />

poczęstunki. Każdy kto jest w domu jubilata<br />

czy jubilatów szybko zauważa kiedy dom zaczyna<br />

się zbyt mocno zagęszczać i wówczas<br />

decyduje aby zakończyć swoją część uczestniczenia<br />

w przyjęciu. Na ten moment nie<br />

zdecydowaliśmy jeszcze z Małżonką o rocznicowych<br />

szczegółach naszego rodz<strong>in</strong>nego<br />

zamieszkiwania w Sisimiut.<br />

J.Sz.: W swojej książce – „Nie mieszkam<br />

w igloo. Dekada życia na Grenlandii” –<br />

wspom<strong>in</strong>a Pan o tym jak „po pierwszym<br />

roku codzienne zaskoczenia zaczynały się<br />

już zamieniać w powtarzalność i poczucie<br />

normalności”. Rozpoczęło się przyzwyczajanie<br />

do życia na Grenlandii. Jak długo,<br />

w Pana przypadku, trwał ten proces; od<br />

którego momentu poczuł się Pan Grenlandczykiem<br />

czy może jest to jeszcze proces<br />

niezakończony? A może Małżonka,<br />

Pana Teściowa mogłyby, bardziej precyzyjniej,<br />

na ten temat się wypowiedzieć?<br />

A.J.: Po tytule mojej książki widać, że natychmiast<br />

musiałem się przyzwyczaić, zaakceptować<br />

fakt, że nie będę mieszkał w igloo<br />

a w normalnym domu; ŚMIECH. Jedynie na<br />

samym początku naszego życiowego startu<br />

na Grenlandii był to wielorodz<strong>in</strong>ny dom,<br />

czyli blok. Szybko przeprowadziliśmy się do<br />

własnego domku jednorodz<strong>in</strong>nego. Domy<br />

tutaj budowane są z dobrego drewna i dobrze<br />

się w nich mieszka. Nasze mieszkanko<br />

ma 115 m kw., dobre centralne ogrzewania<br />

ale nie mamy klimatyzacji [ha, ha!]. Czy<br />

żyje już w pełnej „normalności”, czy jestem<br />

już „Grenlandczykiem”? Niezwykle trudne<br />

pytania i o odpowiedź trzeba by zapytać<br />

Sisimiutczan; sam byłbym ciekawy ich op<strong>in</strong>ii,<br />

jak mnie oceniają. Ten proces dojścia do<br />

„pełnej normalności w życiu na Grenlandii”<br />

zapewne jeszcze trwa, jest otwarty i pewnie<br />

nigdy def<strong>in</strong>itywnie się nie zakończy. Na<br />

pewno „zaskoczenia” będą się zdarzać, tak<br />

jak każdemu z nas się zdarzają w życiu na<br />

emigracji niezależnie od tego gdzie zdecydowaliśmy<br />

się, albo się nam udało, zamieszkać<br />

poza granicami Kraju naszego pochodzenia.<br />

J.Sz.: Dla nas, Czytelników <strong>Głos</strong>u <strong>Polonii</strong>,<br />

Grenlandia to obszar bardzo zimny<br />

przez wiekszość roku. Obszar bardzo<br />

krótkich dni zimą oraz szczególnie króciutkich<br />

nocy latem. Ale Wy na Grenlandii,<br />

w swoich domowych wyposażeniach,<br />

macie ogromne lodówki i zamrażarki,<br />

zjadacie duże ilości lodów . Czy te dwa rodzaje<br />

kuchennych mebli są aż tak bardzo<br />

potrzebne w tym zimnym klimacie? Czy<br />

zewnętrzne zimno, zimno przyrody, nie<br />

wystarcza Wam na codzień? Co sprawie,<br />

że tak bardzo lubicie jeść lody?<br />

A.J.: Co do kuchennego umeblowania, to do<br />

typowego tutaj niezbędnego wyposażenie<br />

każdego mieszkania należą obowiązkowo<br />

lodówki i zamrażarki. Bez tego wyposażenia<br />

nie bylibyśmy z stanie normalnie funkcjonować.<br />

Lato mamy bardzo krótkie [2 miesiące<br />

jedynie], jest chłodne [10-12C], co powoduje,<br />

że zdecydowana większość tutejszych<br />

„upraw” pochodzi ze szklarni. W naszych<br />

kuchniach, w naszej diecie, spożywamy duże<br />

ilości mrożonek, które musimy przetrzymywać<br />

tygodniami a nawet miesiącami w lodówkach<br />

i zamrażarkach. Mięsa i ryb mamy<br />

pod dostatkiem, na miejscu, i w te produkty<br />

jesteśmy samowystarczalni ale warzywa<br />

i owoce docierają do nas z Danii jedynie raz<br />

w tygodniu statkiem dostawczym. Jedzenie<br />

lodów na Grenlandii to chyba zwyczaj wynikający<br />

z tego, że naszym podniebieniom<br />

coś deserowego, pysznego / smakowitego<br />

się należy, to taka przyjemna codzienna<br />

duńska dla nas „przekąska”. Lody smakują<br />

przede wszystkim dzieciom i młodzieży ale<br />

i my dorośli chętnie z tego przyzwyczajenia<br />

korzystamy.<br />

J.Sz.: Dosyć regularnie lata Pan do Polski<br />

a więc Grenlandia ma połączenia ze Światem.<br />

Wyspa ta ma również bardzo wiele<br />

do za<strong>of</strong>erowania a więc nasuwa się pytanie,<br />

w którym kierunku rozwija się turystyka,<br />

czy spotyka Pan turystów z Polski?<br />

Gdyby ktoś Pana poprosił o ułożenie dla<br />

grupy turystycznej [ok. 8-10 osób] 10-cio<br />

dniowego zwiedzania Grenlandii; co by<br />

Pan na 10 dni takiej grenlandzkiej turystyki<br />

zaproponował?<br />

A.J.: Na pewno warto zatrzymać się, chociaż<br />

na jeden dzień, w Kangerlussuaq gdzie znajduje<br />

się jedyne w tej chwili międzynarodowe<br />

lotnisko [„podręczna” pozostałość po amerykańskiej<br />

bazie lotniczej].<br />

Warto również odwiedzić<br />

Ilulissat, którego<br />

piękna okolica jest wpisana<br />

na listę UNESCO.<br />

Sisimiut gdzie mieszkam również znalazł się<br />

na tej liście ze względu na swój ogromny <strong>in</strong>terior,<br />

który od tysięcy lat wykorzystywany był<br />

do zdobywania pożywienia. Nie polecam za<br />

to stolicy Grenlandii Nuuk, która najbardziej<br />

przypom<strong>in</strong>a miasta europejskie. Tak więc<br />

ZAPRASZAM do odwiedzenia Grenlandii.<br />

J.Sz.: Świat obserwuje, analizuje, Grenlandię<br />

pod kątem znaków wskazujących<br />

na zmiany klimatu w Świecie. Pan mieszka<br />

w grenlandzkim klimacie od 15-tu już<br />

lat. Czy w tym okresie zaobserwował Pan<br />

coś co mogłoby wskazywać na to, że doświadczamy<br />

zmian klimatycznych?<br />

A.J.: Ocieplenie jest globalne, więc widać<br />

je w całym Świecie. Temperatura w Arktyce<br />

rośnie oczywiście szybciej i jest to bardzo<br />

widoczne, nawet gołym okiem, a w szczególności<br />

gdy rozmawiam, wymieniając poglądy<br />

w tym temacie, z nieco starszymi od siebie<br />

mieszkańcami wyspy.<br />

J.SZ.: Czy można Pana poprosić o uchylenie<br />

rąbka tajemnicy w językowej sprawie.<br />

Na UAM’ie kończy Pan germanistykę,<br />

do tego również język duński. Tutaj na<br />

Grenlandii dodał Pan język grenladzki do<br />

swojego językowego „repertuaru”. Czyli<br />

tak jak w <strong>Polonii</strong> bywa; wszyscy znamy<br />

2-3 języki, czasami więcej. Pan znajduje<br />

się w tej ostatniej grupie, bo do wymienionych<br />

trzeba dodać język polski oraz<br />

angielski. Gdzie opanował Pan angielski,<br />

[czy gdzieś pod dordze], do tego stopnia,<br />

że ten język dał Panu od razu stałą pracę<br />

na Grenlandii; uczy Pan języka angielskiego<br />

w szkole średniej?<br />

A.J.: Tak, w szkole średniej uczę języka angielskiego.<br />

Uczyłem się go w liceum oraz jako<br />

lektoratu na UAMie. Aby móc uczyć na tym<br />

poziomie musiałem skończyć studia podyplomowe<br />

(TESOL), uczyniłem to zaocznie,<br />

już z Grenlandii, na jednym z brytyjskich<br />

uniwersytetów.<br />

J.Sz.: Czego najbardziej tutaj, na Grenlandii,<br />

Panu „brakuje” z Polski, z tej lądowej<br />

części Europy?<br />

A.J.: Najbardziej brakuje mi chyba niektórych<br />

polskich potraw, na przykład ogórków<br />

kiszonych. Niektóre dania staram się odtworzyć<br />

przy pomocy „grenlandzkich” składników,<br />

robiłem na przykład pierogi z mięsem<br />

wieloryba. Ale to oczywiście nie jest to samo.<br />

J.Sz.: DZIĘKUJĘ za rozmowę i, może, do<br />

spotkania na Grenlandii któregoś dnia.<br />

Adam Jarniewski (1980) od 2006 roku mieszka<br />

na Grenlandii, gdzie założył rodz<strong>in</strong>ę i pracuje<br />

jako nauczyciel. Autor reportażu "Nie mieszkam<br />

w igloo. Dekada życia na Grenlandii", prowadzi<br />

blog oraz fanpage Poznaj Grenlandię. Wolny<br />

czas spędza najczęściej na łonie natury korzystając<br />

z outdoor’owych możliwości jakie daje<br />

mu nowa Ojczyzna.


KWIECIEŃ<br />

W OBIEKTYWIE POLONII <strong>2021</strong> 21<br />

Wiosenne kwiaty<br />

Piękne kwiaty spotykane<br />

na różnych szlakach i trasach<br />

Colorado, w Loveland Pass<br />

i w Chicago Canyon, nadesłane<br />

przez jedną z naszych czytelniczek.<br />

Zapraszamy do współpracy<br />

Zapraszamy Państwa do<br />

przysyłania swoich zdjęć<br />

i fotoreportaży,<br />

wraz z krótkim opisem fotografii,<br />

na adres redakcja@glospolonii.org<br />

Najciekawsze opublikujemy.<br />

Historia jednej fotografii<br />

Andrzej Wiktor<br />

Bitwa pod Racławicami.<br />

Na krakowskim rynku 24 marca 1794 r Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę<br />

oraz ogłosił powstanie narodowe którego został naczelnikiem. Następnie Kościuszko<br />

ruszył wraz ok 6 tyś wojska w tym ok 2 tyś piechoty 2 tyś kawalerii oraz 2 tyś kosynierów<br />

z kosami przekutymi na sztorc w kierunku do Warszawy. Pod wsią Racławice ok<br />

50 km od Krakowa 4 kwietnia stoczono pierwszą bitwę <strong>in</strong>surekcji kościuszkowskiej.<br />

Bitwę rozpoczął ostrzał artyleryjski wojsk rosyjskich gen Aleksandra Tormasowa.<br />

Następnie do bitwy przystąpiła kawaleria polska która została rozbita i musiała<br />

w popłochu uciekać z pola walki. Pod naporem polskiej artylerii załamało się centralne<br />

natarcie piechoty rosyjskiej .<br />

Decydujące znaczenie dla dalszych losów bitwy miało uderzenie kosynierów na rosyjskie<br />

baterie. Pod naporem polskiego wojska dowódca wojsk rosyjskich wyc<strong>of</strong>ał się<br />

z pola bitwy. Podczas bitwy zg<strong>in</strong>ęło ok. 1000 Rosjan i 500 Polaków.<br />

Koncept: Michał Korsun<br />

Fotografia: Andrzej Wiktor<br />

Andrzej Wiktor<br />

Fotografik, dokumentalista. Absolwent łódzkiej filmówki, zawodowo<br />

związany z prasą. Prywatnie realizuje wiele projektów artystycznych<br />

<strong>in</strong>spirowanych historią Polski.


22<br />

KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

DZIECI / KUCHNIA<br />

Najcięższe zmagania<br />

samotnych rodziców<br />

Joanna A. Szarkowski<br />

Strucel drożdżowy<br />

z czekoladą<br />

Ewa Korytkowska<br />

Rodzicielstwo jest często opisywane jako najbardziej<br />

stresująca i satysfakcjonująca praca w życiu.<br />

Opieka nad dziećmi jest już trudnym zadaniem dla<br />

każdego rodzica; jednak bycie samotnym rodzicem<br />

to kolejny poziom walki. Mogą wystąpić wyjątkowe<br />

trudności, z którymi jeden rodzic może sobie radzić<br />

całkiem zaradnie, podczas gdy <strong>in</strong>ni mogą znacznie<br />

gorzej borykać się z tym samym problem. Niemniej<br />

jednak najczęstsze zmagania samotnych rodziców to<br />

znalezienie równowagi f<strong>in</strong>ansowej, utrzymanie życia<br />

towarzyskiego, podejmowanie trudnych decyzji<br />

i uczucie zmęczenia. Nie mam zamiaru przypomnieć,<br />

dlaczego sytuacja wydaje się niefortunna, ale spróbuję<br />

Was wesprzeć i podsunąć sugestie, które pomogą<br />

Wam podejść do nich w <strong>in</strong>ny sposób.<br />

Najczęstsze wydarzenia życiowe prowadzące do<br />

samotnego rodzicielstwa to śmierć lub rozwód. Te<br />

wydarzenia często zaburzają równowagę f<strong>in</strong>ansową<br />

i rzeczywistość stawienia czoła obciążeniu,<br />

które zwykle są rozwiązywane przez dwoje dorosłych.<br />

Jeśli zdecydowałeś się być samotnym rodzicem<br />

i pomyślałeś, że poradzisz sobie ze sprawami<br />

f<strong>in</strong>ansowymi i zdecydowałeś się iść sam, nadal jest to<br />

trudne. Niezależnie od tego, czy płacisz alimenty, to<br />

Ty otrzymujesz alimenty, w rzeczywistości zawsze<br />

wydaje się, że na koncie bankowym jest mniej niż to,<br />

czego potrzebują Twoje dzieci. Jak nam wiadomo,<br />

nie jesteśmy w stanie kontrolować <strong>in</strong>nych, natomiast<br />

zawsze możemy kontrolować swoje własne decyzje<br />

w jaki sposób pow<strong>in</strong>nismy zarządzać pieniędzmi,<br />

aby stres związany z ich brakiem raczej nie istniał.<br />

Konsultacja z doradcą f<strong>in</strong>ansowym lub osobą godną<br />

zaufania jak i obeznaną, która wskaże Ci drogę do<br />

Twoich celów f<strong>in</strong>ansowych może mieć pozytywny<br />

efekt na Twoją przyszłość f<strong>in</strong>ansową. Ważne jest,<br />

aby pamiętać, że dzieci potrzebują naszej miłości,<br />

a obsypywanie ich czułością i obecnością, której<br />

mamy pod dostatkiem, będzie dla Ciebie głównym<br />

celem. Nie czuj się w<strong>in</strong>ny, jeśli nie możesz zapewnić<br />

im wszystkich materialnych rzeczy, których pragną,<br />

poświęć im swój czas i uwagę.<br />

Wielu samotnych rodziców czuje się uwięzionych<br />

w niekończących się obowiązkach, które ograniczają<br />

ich możliwości do spędzania czasu ze znajomymi,<br />

nawiązywania nowych przyjaźni, a tym bardziej<br />

do znalezienia nowego towarzysza życia. Niektóre<br />

samotne matki czują się w<strong>in</strong>ne, że wieczorem zostawiają<br />

swoje dzieci, aby mogły coś zrobić dla siebie.<br />

Dodanie kosztu wynajęcia opiekunki do dziecka<br />

i wyjścia z domu na spotkanie z przyjaciółmi wydaje<br />

się prawie niemożliwe. Potrzebujemy przyjaźni<br />

i <strong>in</strong>spiracji, zabawy i śmiechu, a to jest jeden z najważniejszych<br />

aspektów utrzymania życia pomimo<br />

tego, z czym mieliśmy do czynienia w przeszłości.<br />

Poszukaj środowisk, które zapewniają Ci czas na<br />

spotkania towarzyskie, jednocześnie zapewniając<br />

zajęcie i rozrywkę dzieciom, siłownię czy place zabaw.<br />

Poproszenie przyjaciela, aby zaopiekował się<br />

Twoim dzieckiem, gdy idziesz na kolację z przyjaciółmi<br />

może być dobrym i tanim rozwiązaniem. Nie<br />

odc<strong>in</strong>aj się od przyjaciół, znajdź chwilę na odskocznie<br />

od rzeczywistości bo jest niezbędna do zdrowego<br />

funkcjonowania w życiu codziennym.<br />

Już samo bycie rodzicem jest wystarczająco trudne.<br />

W miarę dorastania dzieci zawsze będą ciężkie czasy<br />

i gwałtowne zmiany. Rodzice będący w związku<br />

małżeńskim mają dwoje dorosłych, którzy muszą<br />

coś wymyślić, podzielić się obowiązkami lub podjąć<br />

trudne decyzje. W przypadku samotnych rodziców<br />

ciężar wszystkich tych trudnych wyzwań spada na<br />

jedną osobę, co może doprowadzić do szybkiego<br />

wycieńczenia. Poszukaj zaufanej osoby, przyjaciela<br />

lub kogoś bliskiego. Upewnij się, że wybierasz<br />

osobę, która podziela Twoje podstawowe wartości,<br />

aby mieć pewność, że otrzymasz porady, które są<br />

z nimi zgodne. Ponieważ ostateczna decyzja należy<br />

do Ciebie, otrzymanie <strong>in</strong>formacji zwrotnej na temat<br />

planu rodzicielskiego może zmniejszyć zmartwienia<br />

i zachęcić Cię do robienia trudnych rzeczy, których<br />

czasami wymaga rodzicielstwo.<br />

Samotni rodzice wykonują pracę, która została<br />

zaprojektowana jako praca dwuosobowa. To nie<br />

twoja wyobraźnia, że ​jesteś dosłownie wyczerpany<br />

fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Musisz nadać<br />

priorytet sobie i swojemu samopoczuciu, aby być<br />

przy swoich dzieciach. Nie możesz sobie pozwolić<br />

na przekroczenie pewnego momentu, kiedy nie możesz<br />

kontrolować sytuacji i mieć negatywny wpływ<br />

na dziecko. Twoje dzieci polegają na Tobie i widzą,<br />

że jesteś ich bohaterem. Wprowadź zmiany, abyś<br />

mógł się wyspać, zacznij ćwiczyć, aby poczuć się<br />

zdrowo fizycznie i duchowo, spędzaj więcej czasu<br />

na zewnątrz, rób rzeczy, które Cię uszczęśliwiają. Nie<br />

próbuj znaleźć wymówek, dlaczego nie możesz tego<br />

zrobić, skup się na tym, co możesz zrobić, nawet jeśli<br />

jest to mały krok, ale upewnij się, że idziesz naprzód<br />

we właściwym kierunku. Ty jesteś osobą, która ma<br />

dać ciepło i zapewnić spokój swojej rodz<strong>in</strong>ie, wiec<br />

nie czuj się w<strong>in</strong>na(y) za to, że zadbasz o swoje samopoczucie.<br />

Aby zrozumieć, w jaki sposób wychowanie w rodz<strong>in</strong>ie<br />

niepełnej wpływa na dzieci, należy wziąć pod<br />

uwagę sytuację rodz<strong>in</strong> w zakresie niekorzystnej sytuacji<br />

ekonomicznej, niestabilności mieszkaniowej,<br />

kompetencji rodzicielskich i skuteczności wspólnego<br />

rodzicielstwa. Bez wątpienia bycie samotnym<br />

rodzicem nie jest łatwym zadaniem, ale na pewno<br />

są trudniejsze. Wykorzystaj każdą chwilę spędzoną<br />

z dzieckiem jak najlepiej i staraj się być jak najlepszym<br />

rodzicem. Dzieci podążają ścieżką swoich rodziców,<br />

więc bądź dla nich wzorem do naśladowania.<br />

Na ciasto:<br />

-1 opakowanie suchych drożdży (lub 2 i 1/4 łyżeczki)<br />

-2/3 cup pełnego mleka podgrzanego, (plus 1 dodatkowa łyżka mleka do białka do posmarowania<br />

później)<br />

-5 łyżek niesolonego masła w temperaturze pokojowej<br />

-3 łyżki cukru plus 1 łyżeczka do drożdży<br />

-1 i 1/2 łyżki oleju<br />

-1 i 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego<br />

-4 żółtka (rezerwując 1 białko)<br />

-2 i 1/2 do 3 i 1/4 cups mąki uniwersalnej (ilość mąki wyszczególniona w <strong>in</strong>strukcjach poniżej)<br />

-1 łyżeczka soli<br />

Na nadzienie czekoladowe:<br />

-1 cup drobno posiekanej, dobrej jakości ciemnej czekolady,<br />

-1 cup drobno posiekanej, dobrej jakości mlecznej czekolady,<br />

-2 łyżeczki mielonego cynamonu<br />

-1/3 cup zimnego niesolonego masła<br />

Na kruszonkę:<br />

-1/4 cup brązowego cukru<br />

-1/4 cup mąki uniwersalnej<br />

-2 łyżki masła niesolonego zimnego i pokroić na małe kawałki<br />

-1/4 łyżeczki soli<br />

Sposób wykonania:<br />

Zacznij od rozpuszczenia drożdży w ciepłym mleku wraz z 1 łyżeczką cukru. Mleko pow<strong>in</strong>no<br />

być ciepłe w dotyku, ale nie gorące. Wymieszaj drożdże do mleka wraz z 1 łyżeczką cukru<br />

do rozpuszczenia. W ciągu następnych kilku m<strong>in</strong>ut mieszan<strong>in</strong>a mleka i drożdży pow<strong>in</strong>na się<br />

pienić, gdy drożdże zaczną rosnąć. W międzyczasie zmieszaj masło z cukrem aż osiągniesz<br />

kremową konsystencję, dodaj olej i wanilię. Dodaj 4 żółtka jeden po drugim i potem dodatkowo<br />

miksuj ok. 2 m<strong>in</strong>uty. Zmniejsz na niższe obroty mikser i dodaj 2 i 1/2 cups mąki i 1 łyżeczkę<br />

soli, a następnie dodaj mieszan<strong>in</strong>ę drożdży i dokładnie wymieszaj. Resztę mąki dodawaj po<br />

łyżce wyrabiając już ręcznie i uważnie obserwując konsystencję ciasta. Ciasto musi mieć<br />

konsystencję plastel<strong>in</strong>y ale nie może być lepkie. Pamiętaj by nie przerobić ciasta. Uformuj<br />

w kulkę i włóż do miski posmarowanej wcześniej olejem. Zakryj ściereczką i odstaw na ok<br />

1-2 godz<strong>in</strong> (ciasto musi podwoić się). W międzyczasie przygotuj nadzienie czekoladowe. Do<br />

miski połącz ręcznie obie czekolady, cynamon i zimne masło. Nadzienie pow<strong>in</strong>no być gęste.<br />

Gdy ciasto urośnie, rozwałkuj je w kształt kwadratu, ciasto musi być dość cienkie. Rozsyp<br />

nadzienie czekoladowe, zachowując odstęp 2cm od brzegów ciasta. Ściśle zamknij nadzienie<br />

poprzez zaw<strong>in</strong>iecie ciasta w rulon. Obwijaj dotąd aż będzie miało ok. 50cm długości. Zawiń<br />

w ósemkę i włóż do foremki. Niech ciasto urośnie pod ściereczką aż zapełni całą formę.<br />

W między czasie przygotuj kruszonkę dodając wszystkie składniki razem. Gdy ciasto urośnie,<br />

nakłuj je w kilku miejscach wykałaczka i posmaruj białkiem zmieszanym z odstawiona wcześniej<br />

1 łyżka mleka. Posyp kruszonkę. Wstaw do piekarnika na 350°F i piecz ok. 50 m<strong>in</strong>ut.<br />

Joanna A. Szarkowski<br />

Absolwentka Regis Uniwersytetu w Denver (Magister Zarządzania ze specjalizacją w Rachunkowości<br />

i F<strong>in</strong>ansach). Obecnie księgowa w publicznej firmie księgowej w Denver, Kolorado. Na codzień<br />

oddana mama 3-letniej Nadii. Lubi zdrowy i aktywny tryb życia. Pochodzi z Grodkowa w woj.<br />

opolskim, w Stanach Zjednoczonych od 2002 roku, mieszka w Englewood, Kolorado.


KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

23<br />

Informacje konsularne<br />

AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WASZYNGTONIE<br />

Okręg konsularny Konsula RP w Waszyngtonie obejmuje: Alabamę, Dystrykt Kolumbii, Florydę, Georgia, Kentucky, Maryland, Karol<strong>in</strong>ę Północną,<br />

Karol<strong>in</strong>ę Południową, Tennessee, Wirg<strong>in</strong>ię, Wirg<strong>in</strong>ię Zachodnią, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych i pozostałe terytoria zamorskie Stanów<br />

Zjednoczonych oraz Portoryko i Bahamy.<br />

Ważne daty i rocznice<br />

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej<br />

PERSONEL<br />

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wspólnocie Bahamów:<br />

Pr<strong>of</strong>. dr hab. Piotr Wilczek<br />

Zastępca Ambasadora: Paweł Kotowski<br />

Sekretariat: Elżbieta Hryciuk, Małgorzata Kostro-Rudo, wash<strong>in</strong>gton.amb.sekretariat@msz.gov.pl, 202-328-2152<br />

Wydział Polityczno-Ekonomiczny: Piotr Erenfeicht, Radca M<strong>in</strong>ister, kierownik Wydziału<br />

Wydział Kultury, Nauki i Informacji: dr Urszula Horoszko, Pierwszy Sekretarz, kierownik Wydziału<br />

Wydział Konsularny: Aleksandra Krystek, Radca M<strong>in</strong>ister, Konsul RP, kierownik Wydziału<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek, czwartek i piątek: 9.00 - 13.00; Środa: 13.00 - 16.00; Sobota, niedziela: nieczynne<br />

TELEFON DYŻURNY<br />

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej <strong>in</strong>terwencji konsula możliwy jest kontakt<br />

pod numerem telefonu: 202 368 4102 oraz adresem e-mail: waszyngton.wk.dyzurny@msz.gov.pl<br />

KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W NOWYM JORKU<br />

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Ma<strong>in</strong>e, Massachusetts,<br />

New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermon<br />

PERSONEL<br />

Kierownik Placówki: Adrian Kubicki, Konsul Generalny RP<br />

Sekretariat Konsula Generalnego: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl<br />

Referat ds. współpracy z Polonią i dyplomacji publicznej:<br />

Mateusz Gmura, wicekonsul; newyork.publicaffair@msz.gov.pl<br />

Wydział ruchu osobowego: newyork.passport-visa@msz.gov.pl<br />

Ewa Jerzykowska, konsul, Kierownik wydziału; Kornelia Gołębiowska, attaché konsularny<br />

Wydział prawny i opieki konsularnej: newyork.legal@msz.gov.pl<br />

Małgorzata Rejek-Radoń, konsul, Kierownik wydziału; Karol<strong>in</strong>a Kasprzak, attaché konsularny<br />

Referat ds. adm<strong>in</strong>istracyjno-f<strong>in</strong>ansowych: newyork.adm<strong>in</strong>@msz.gov.pl<br />

Katarzyna Konopka, wicekonsul, Kierownik referatu<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 9.00 - 13.30 (odbiory paszportów 12.30-13.30)<br />

Środa: 12.00 - 17.00 (odbiory paszportów 15.30-17.00)<br />

TELEFON DYŻURNY<br />

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej <strong>in</strong>terwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu:<br />

+1 917 520 0032.<br />

KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHICAGO<br />

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Chicago obejmuje stany: Ill<strong>in</strong>ois, Indianę, Iowa, Michigan, M<strong>in</strong>nesotę,<br />

Missouri, Nebraskę, Dakotę Północną, Dakotę Południową i Wiscons<strong>in</strong>.<br />

PERSONEL<br />

Kierownik Placówki: Małgorzata Bąk-Guzik<br />

Referat ds. <strong>Polonii</strong>, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej: chicago.promotion@msz.gov.pl<br />

Małgorzata Bąk-Guzik, Kierownik Referatu malgorzata.bak-guzik@msz.gov.pl<br />

Piotr Semeniuk, Wicekonsul piotr.semeniuk@msz.gov.pl<br />

Referat ds. Prawnych i Opieki Konsularnej: chicago.legal@msz.gov.pl<br />

Paul<strong>in</strong>a Szafałowicz, Kierownik Referatu paul<strong>in</strong>a.szafalowicz@msz.gov.pl<br />

Agata Czarnota, Wicekonsul agata.czarnota@msz.gov.pl<br />

Wydział Ruchu Osobowego: chicago.passport-visa@msz.gov.pl<br />

Mariusz Gbiorczyk, Kierownik Wydziału<br />

Bernadetta Pałka-Maciejewska, Wicekonsul bernadetta.palka-maciejewska@msz.gov.pl<br />

Referat Adm<strong>in</strong>istracyjno-F<strong>in</strong>ansowy: chicago.adm<strong>in</strong>istration@msz.gov.pl<br />

Marzena Baranowska, Kierownik Referatu marzena.baranowska@msz.gov.pl<br />

Sekretariat: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl, 312-337-8166<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 15.30; Czwartek 11.30 - 18.00; Sobota, niedziela: nieczynne<br />

TELEFON DYŻURNY<br />

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej <strong>in</strong>terwencji konsula możliwy jest kontakt<br />

pod numerem telefonu: 312-735-7772 oraz pod adresem e-mail: chicago.kg.dyzurny@msz.gov.pl<br />

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym dniu oddajemy<br />

hołd Ofiarom zamordowanym przez NKWD na mocy decyzji władz Związku Sowieckiego<br />

z 5 marca 1940 roku. 81 lat temu najwyższe władze ZSRR, z Józefem Stal<strong>in</strong>em na czele,<br />

podjęły decyzję o wymordowaniu ok. 22 000 polskich obywateli – jeńców wojennych<br />

przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz więźniów<br />

przetrzymywanych w więzieniach na Zachodniej Ukra<strong>in</strong>ie i Białorusi. Pamięć o <strong>of</strong>iarach<br />

jest kultywowana przez Rodz<strong>in</strong>y Katyńskie oraz <strong>in</strong>stytucje państwowe. W 2007 r. Sejm<br />

Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.<br />

11. rocznica katastr<strong>of</strong>y smoleńskiej<br />

KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LOS ANGELES<br />

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles obejmuje Alaskę, Arizonę, Kalifornię, Kolorado, Hawaje, Idaho, Montanę, Nevadę, Oregon,<br />

Utah, Waszyngton, Wyom<strong>in</strong>g<br />

PERSONEL<br />

Konsul Generalny:<br />

Jarosław Łasiński, 310-442-8500 opcja 8<br />

Wicekonsul, dyplomacja publiczna, <strong>Polonia</strong>:<br />

Paweł Lickiewicz, la.culture@msz.gov.pl, 310-442-8500 opcja 6<br />

Wicekonsul, paszporty i wizy:<br />

Anna Dębecka-Budzisiak, losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl la.visa@msz.gov.pl, 310-442-8500 opcja 2 lub 3<br />

Wicekonsul, sprawy prawne, opieka konsularna, obywatelstwo polskie:<br />

Piotr Sobczak, losangeles.legal@msz.gov.pl, 310-442-8500 opcja 4 lub 5<br />

Adm<strong>in</strong>istracja i f<strong>in</strong>anse: Patrycja Kowalska, la.adm<strong>in</strong>istration@msz.gov.pl<br />

Sekretariat: la.polishconsulate@msz.gov.pl, 310-442-8500<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 14.00; Czwartek 12.00 - 17.00; Sobota, niedziela: nieczynne<br />

KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W HOUSTON<br />

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Houston obejmuje: Arkansas, Kansas, Luizjanę, Mississippi, Nowy Meksyk, Oklahomę, Teksas.<br />

PERSONEL<br />

Konsul Generalny:<br />

Robert Rusiecki, houston.consular@msz.gov.pl, 713-479-6770<br />

Wicekonsul, kierownik referatu ds. konsularnych i ekonomicznych:<br />

Adam Bożko, houston.consular@msz.gov.pl<br />

Wicekonsul, referat ds. konsularnych i ekonomicznych:<br />

Monika Rusiecka, houston.consular@msz.gov.pl<br />

Wicekonsul, kierownik referatu ds. adm<strong>in</strong>istracyjno-f<strong>in</strong>ansowych:<br />

Agata Grabowska-Alexandrowicz, houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl<br />

Referat ds. adm<strong>in</strong>istracyjno-f<strong>in</strong>ansowych: Dagmara Szymańska-Żyglicki<br />

Sekretariat: Katarzyna Łukasiewicz, houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl, 713-993-9685<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek: od 13.30 do 17.30; Wtorek, środa, czwartek, piątek: od 10.00 do 14.00; Sobota, niedziela: nieczynne<br />

10 kwietnia obchodziliśmy 11. rocznicę tragedii smoleńskiej. go i wszystkich <strong>of</strong>iar. W katastr<strong>of</strong>ie<br />

samolotu pod Smoleńskiem zg<strong>in</strong>ęli prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria<br />

Kaczyńska oraz 94 <strong>in</strong>ne osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych<br />

i dowódców wojskowych. Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni<br />

katyńskiej.<br />

Odszedł Krzyszt<strong>of</strong> Krawczyk<br />

5 kwietnia, w wieku 74 lat zmarł Krzyszt<strong>of</strong> Krawczyk – piosenkarz obdarzony barytonowym<br />

głosem, gitarzysta i kompozytor, legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Ze względu<br />

na dorobek Artysty, uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. W 1963 r.<br />

Krawczyk wraz z Marianem Lichtmanem, Sławomirem Kowalewskim i Jerzym Krzemińskim<br />

założył zespół Trubadurzy. W 1973 roku Artysta rozpoczął karierę solową. Nagrał<br />

dziesiątki płyt, wystąpił w wielu krajach Europy i w <strong>USA</strong>. W 2018 świętował 55-lecie swojej<br />

kariery muzycznej. Wielokrotnie był nagradzany i odznaczany m.<strong>in</strong>. Złotym Krzyżem Zasługi,<br />

a w 2017 r. razem z „Trubadurami” został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony<br />

Kulturze Gloria Artis”.<br />

Konsulat Honorowy RP w Denver, Kolorado<br />

Konsul Honorowy: Tomasz Skotnicki<br />

adres: 528 Williams St. Denver, Denver, Colorado 80218<br />

telefon: +1 303 485 6620; +1 303 517 1278 (nagłe wypadki)<br />

e-mail: tskotnicki@aol.com<br />

Konsulat Honorowy RP w Seattle, Waszyngton<br />

Konsul Honorowy: Teresa Indelak Davis<br />

adres: 3907 47th Avenue NE, Seattle, Wash<strong>in</strong>gton 98105<br />

telefon: +1 206 948 8064<br />

e-mail: polishconsulseattle@outlook.com<br />

Konsulat Honorowy RP w Las Vegas, Nevada<br />

Konsul Honorowy: John Petkus<br />

adres: 6787 West Tropicana Avenue, Suite 102, Las Vegas,<br />

Nevada 89103<br />

telefon: +1 702 368 7974<br />

e-mail: consul@polishconsullv.com<br />

strona <strong>in</strong>ternetowa: www.polishconsullv.com<br />

Konsulat Honorowy RP w San Francisco, Kalifornia<br />

Konsul Honorowy: Tadeusz Taube<br />

Wicekonsul: Susan Eileen Penn<br />

adres: 2150 Post St, San Francisco, CA 94115<br />

telefon: +1 510 647 8512, 510 703-0096<br />

e-mail: consultaube@gmail.com,<br />

sfviceconsulpenn@gmail.com<br />

Konsulat Honorowy RP w Rancho Santa Fe, Kalifornia<br />

Konsul Honorowy: Barbara Haider<br />

adres: 16212 Avenida Cuesta Los Osos,<br />

Rancho Santa Fe, CA 92067<br />

telefon: 619 417 0454, e-mail: behaider@yahoo.com<br />

Konsulat Honorowy RP w Akron, Ohio<br />

Konsul Honorowy: Maria Szonert-B<strong>in</strong>ienda<br />

adres: 669 Hea<strong>the</strong>rleigh Drive, Akron, OH 44333<br />

telefon: +1 330 666 7251<br />

e-mail: mszonert@hotmail.com<br />

Konsulat Honorowy RP w St. Louis, Missouri<br />

Konsul Honorowy: Wojciech Golik<br />

Adres: 120 S Central Ave #1200, Clayton, MO 63105<br />

Telefon: 314-439-6883<br />

e-mail: KHRPSTL@gmail.com<br />

Międzynarodowy Dzień Kombatanta<br />

15 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy<br />

Dzień Kombatanta.<br />

Dzień ten ustanowiony został po<br />

to, aby oddać hołd żołnierzom,<br />

partyzantom oraz uczestnikom<br />

ruchu oporu, którzy walczyli podczas<br />

działań wojennych na różnych<br />

frontach.


24 KWIECIEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

REKLAMA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!