Seštevamo stotice - Zavod RS za šolstvo

zrss.si

Seštevamo stotice - Zavod RS za šolstvo

JEZIKOVNA KOPEL V 3. RAZREDU

STANKA EMERŠIČ, OŠ JANKA PADEŽNIKA

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v

okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in

vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.


Tema: Števila do 1000

Učna ura: Seštevamo stotice - utrjevanje

• Cilji:

- znajo seštevati stotice

• Učne metode:

razlaga,

pogovor,

delo z besedili,

didaktična igra.

Stanka Emeršič


Stanka Emeršič

Učne oblike: Učna sredstva:

frontalna, delovni zvezek -

skupinska, Matematika,

individualna. delovni list,

kartice s številkami za igro tombola,

kartice – vlakec s stoticami,

kartice z računi,

čarobna vreča,

magneti


Stanka Emeršič

Potek učne ure

Dejavnosti učitelja Dejavnosti učencev

- navodila za igro - učenci v zvezke

tombola (Bingo) narišejo tabelo s

štirimi polji, v

katera napišejo 4

stotice


Stanka Emeršič

Dejavnosti učitelja Dejavnosti učencev

- Pripravi kartice - poimenujejo

s stoticami izbrano stotico


Stanka Emeršič

Dejavnosti učitelja Dejavnosti učencev

- Pripravi gradivo za - izbran učenec

tabelsko sliko – vlakec poimenuje stotico

jo pritrdi na tablo

in ji prišteje novo

stotico

- štejejo od 100

do 1000 in obratno


Stanka Emeršič

Dejavnosti učitelja Dejavnosti učencev

- Navodila za individualno – v zvezek

delo napišejo račune


Dejavnosti učitelja Dejavnosti učencev

- razdelim delovne liste - dopolnijo

gosenico s

stoticami


Stanka Emeršič

Dejavnosti učitelja Dejavnosti učencev

- Navodila za delo - DZ, str. 77

v delovnem zvezku


Stanka Emeršič

Dejavnosti učitelja Dejavnosti učencev

- Navodila za delo - rešujejo naloge

z delovnim listom - rešitve

pregledamo

More magazines by this user
Similar magazines