01.05.2021 Views

Magazyn Echo Szczecina - maj 2021

Magazyn Kulturalny ECHO Szczecina / wydanie on-line MAJ 2021.

Magazyn Kulturalny ECHO Szczecina / wydanie on-line MAJ 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

20

nr 214.

MAJ_2021


SPIS

TREŚCI

04 Szczecińska

Willa Lentza

Agencja Artystyczna

Szczeciński Budżet

10 Obywatelski 2022 34

Teatr nie ma

Kalendarz Imprez

11 Wyszukiwarka

35

Ośrodek Teatralny Kana

12

Wydarzenia / Aktualności

Muzeum Narodowe

36 w Szczecinie

13 Exotic Restaurants

Miejska Biblioteka

38 Publiczna

15 Asian Foods

Dom Kultury „13 Muz”

40

Nagroda Artystyczna

16 Miasta Szczecin

42

UPS, Zdarzyło się!

17 Konkurs fotograficzny

18

22

23

24

Filharmonia im. Mieczysława

Karłowicza w Szczecinie

Wieczory Filmowe z OFFicyną

Majowe rejsy statkami

Teatr Kameralny

25

26

28

30

Opera na Zamku

Wystawa „Aniołowie

32 nigdy nie umierają”

33

44

46

47

48

Teatr Współczesny

Teatr Polski

Teatr Lalek Pleciuga

Skandynawskie podróże

Szybka randka z sektorami

kreatywnymi

Coraz więcej oszustw

„na kryptowaluty”

Aplikacja Echo Szczecina

Współpracujemy z Miastem Szczecin, SAA

oraz Województwem Zachodniopomorskim.

www.echoszczecina.pl


Szczeciński Budżet Obywatelski 2022

„Zaprojektuj przyszłość miasta”

Czas na pomysły mieszkańców!

Zgłoś projekt do 14 maja 2021

Mieszkańcy, którzy mają pomysł na inwestycję lub działanie w swojej

okolicy, lub dla całego miasta mogą już dziś przygotowywać się do startu

kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczna pula

na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 16 700 000 zł.

By wziąć udział w zagospodarowaniu tej kwoty wystarczy mieć pomysł na

inwestycje lub działanie w obszarze lokalnym lub ogólnomiejskim, zebrać

minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie

zgłosić swój wniosek do magistratu. Każdy mieszkaniec może złożyć

nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:

ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej

niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków.

lokalne – na które przeznaczono 70% środków.

Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne na

podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich

powierzchni.

Wnioski można składać od 14 kwietnia (od godz. 9.00) do 14 maja 2021 r.

(do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie

www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza

zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie lub filii Urzędu Miasta.


((WYDARZENIA / AKTUALNOŚCI))

Kongres futurologiczny na VOD

3 maja 2021, online na www.vod.wspolczesny.szczecin.pl

Przez pandemię przyszłość wydaje się mniej

realna, bardziej odległa. Planowanie przyszłości

stało się podróżą w Kosmos, pozostawiającą

wrażenie, że z punktu widzenia Drogi

Mlecznej człowiek nie różni się od bałwana.

„Kongres futurologiczny” to spektakl, w którym

z przymrużeniem oka spoglądamy

w otchłań przyszłości. Potencjalne światy to

przestrzenie kłębiących się możliwości

i niemożliwości. To ćwiczenia wyobraźni, w których posiadanie dzieci może być

szkodliwe społecznie, a grupowy seks jest normą. Teatr może mieć uzdrawiającą

moc. To kapsułka, w której mieszają się nasze nadzieje i marzenia. Lem napisał, że

„gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby

w jaskiniach”. Przyszłość to historia do opowiedzenia.

Festiwal Szczecin Classic 2021

do 3 maja 2021, pod hasłem “O-Class-ki!”

Szczecin Classic to pierwszy w naszym regionie

tak nietypowy festiwal, który oprócz

aspektów popularyzowania muzyki klasycznej,

posiada formułę edukacyjną. Podczas

Festiwalu odbywa się międzynarodowy kurs

muzyczny Szczecin Classic Academy dla

uczniów, studentów i absolwentów uczelni

artystycznych z Polski i z Europy. Zadaniem

festiwalu Szczecin Classic jest utrwalenie

relacji ze szczecińską i regionalną publicznością

muzyki klasycznej, ale przede wszystkim jest nim próba dotarcia do nowych

odbiorców. W przełamaniu barier, które pojawiają się na drodze do nowych

słuchaczy oprócz wieczornych koncertów w różnorodnych składach – czy to

kameralnych, czy orkiestrowych, pomagają wydarzenia towarzyszące...

Do trzech razy sztuka PREMIERA

9 maja, Teatr Kameralny - ONLINE

Autorzy dają okazję aktorom w inteligentnie

napisanej sztuce prezentacji szerokiego

wachlarza umiejętności zawodowych. Dla

publiczności zaś są okazją obserwacji bogatych

rysów psychologicznych postaci i w niebanalny

sposób nakreślają postawy życiowe bohaterów.

Sztuka stawia przede wszystkim

pytanie o moralność i etyczne zasady postępowania.

W rolę niekonwencjonalnych przyjaciół

wciela się znakomity, aktorski duet: Adam Dzieciniak i Michał Janicki.

SCHUMANN | PROKOFIEW | DEBUSSY

14 maja 2021 godz.19.00, koncert online - livefilharmonia.szczecin.pl

Chcielibyśmy życzyć Państwu tego wieczoru,

nie tylko wspaniałych chwil z Orkiestrą

Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie, ale

i promyka radości podczas serdecznych

spotkań w gronie przyjaciół, które stały się

inspiracją dla muzyki Schumanna. Solistką

wieczoru będzie Camilla Thomas, francuskobelgijska

gwiazda, która w 2017 podpisała

wyłączy kontrakt międzynarodowy z Deutsche

Grammophon, jako pierwsza wiolonczelistka w historii wytwórni. Podbija

światową scenę w oszałamiającym tempie. Camille Thomas gra na słynnym

instrumencie „Feuermann” Stradivariusa z 1730 roku wypożyczonym przez Nippon

Music Foundation.


((WYDARZENIA / AKTUALNOŚCI))

EDU VIRTUOSO III – taneczny talent show (koncert rodzinny)

23 maja 2021 godz.17.00, bezpłatna premiera online

Facebook, YouTube EduFilharmonia Szczecin

EduVirtuoso to cykl koncertów rodzinnych,

które skupione są wokół różnorodnych

talentów dzieci i młodzieży. Trzecia edycja

cyklu EduVirtuoso będzie pełna muzyki i tańca!

Wyłonieni w castingu młodzi i utalentowani

tancerze zaprezentują swoje umiejętności

przy akompaniamencie Orkiestry

Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie.

Podczas koncertu, publiczność będzie miała okazję wybrać swoich faworytów za

pomocą głosowania. Jak na prawdziwy talent show przystało, nie zabraknie

rywalizacji, emocji i niesamowitej energii uczestników koncertu.

Matylda mierzy wysoko PREMIERA (spektakl dla dzieci od 4 lat)

29 maja 2021 godz.17.00, Teatr Lalek Pleciuga

Będzie to historia dziewczynki – wnuczki

sławnego wynalazcy, która próbuje zmierzyć

się z wielkością dziadka. Matylda to bardzo

zdolna dziewczynka i, niestety, bardzo

samotna. Dziadek, pochłonięty swoją pracą,

nie znajduje dla niej czasu. Dziewczynka

spędza dni w swoim małym warsztacie,

w którym pracuje nad kolejnymi wynalazkami,

chcąc stworzyć coś, co mierzy wysoko…

Matylda walczy ze stereotypami i przyklejonymi

społecznie łatkami, tak często obserwowanymi

również wśród współczesnych

dzieci. To spektakl o ciężkiej pracy, dążeniu do

realizacji marzeń i uznania samego siebie,

a także o tym, że każdy – niezależnie od wieku, płci czy przynależności – ma coś

ważnego do zakomunikowania światu i innymi, i chce być zauważony.

Być tam, gdzie się nie jest PREMIERA (spektakl dla dorosłych)

30 maja 2021 godz.18.00, Teatr Lalek Pleciuga

Moja Babci mówiła, że przed podróżą dobrze

jest usiąść i napić się herbaty. Usiądźmy więc

razem, napijmy się herbaty, a potem w drogę.

Zapraszam na swój spektakl „Być tam, gdzie się

nie jest” inspirowany twórczością Olgi

Tokarczuk, w którym głównym motywem jest

podróż. Do zobaczenia w teatrze.

Marta Łągiewka

TSCHICK PREMIERA

30 maja 2021 godz.19.00, Scena na Łasztowni Teatru Polskiego

Przenosząc terminologię z obszaru kina na

teatr, "Tschick" to spektakl drogi, rozumiany

analogicznie do filmu drogi. Zupełnie

przypadkowe spotkanie, przypadkowy

samochód (by nie powiedzieć wprost: kradziony),

przypadkowa decyzja o rozpoczęciu

podróży. Podróży - jak się w jej

trakcie okaże - ku dojrzałości i zrozumieniu

istoty życia.


Ogłoszenie o naborze wniosków

do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.

Urząd Miasta Szczecin informuje, że do dnia 20 maja 2021 roku można

zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin .

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom

i artystom związanym ze Szczecinem. Nagroda przyznawana jest od tego

roku w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało

miejsce w 2020 roku, za całokształt działalności artystycznej kandydata

oraz za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania

kultury. Nagroda ma formę pieniężną. Wysokość w dwóch

pierwszych kategoriach wynosi 40 000 zł, w trzeciej 10.000 zł.

W danym roku można przyznać jedną Nagrodę Artystyczną w każdej

kategorii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się

możliwość niewyłonienia laureatów ww. wyróżnień.

Uprawnione do składania wniosków są osoby fizyczne, prawne bądź

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Formularze zgłoszeń dostępne są w lewym skrzydle budynku Urzędu Miasta

Szczecin plac Armii Krajowej 1 oraz na stronie internetowej www.szczecin.eu

w zakładce e-urząd.

Zgłoszenia mogą być składane w skrzynce podawczej znajdującej się

w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie

Filharmonii im. M. Karłowicza) bądź przesyłane pocztą na adres Wydziału

Kultury Urzędu Miasta Szczecin plac Armii Krajowej 1, Szczecin 70-456

(decyduje data stempla pocztowego).


Konkurs fotograficzny

„SZTUKA NA RAZ-DWA

- Moja interpretacja znanego dzieła”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

bez ograniczeń wiekowych, którzy zajmują się fotografowaniem amatorsko.

Przywidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs organizowany przez Gryfiński Dom Kultury „SZTUKA NA RAZ-DWA - Moja

interpretacja znanego dzieła” nawiązuje do internetowych wyzwań, związanych

z odtworzeniem w warunkach domowych znanych prac malarskich.

W naszym konkursie zachęcamy do kreatywnego podejścia do interpretacji dzieła

z zakresu malarstwa, rzeźby lub fotografii, przedstawionego za pomocą przedmiotów

i osób z własnego otoczenia. Poszukiwanie właściwego ujęcia i odtwarzanie

dzieła z pewnością przyniesie wiele zabawy uczestnikom konkursu.

Do konkursu można zgłaszać jedynie prace w postaci plików elektronicznych. Każdy

uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie fotografie. Nie uznajemy

kolaży ze zdjęć i przeróbek graficznych.

Właściwie opisane prace (patrz regulamin) nadsyłać można do

28 maja 2021 na adres elektroniczny konkursy@gdk.com.pl

Zdjęcia konkursowe będą poddane ocenie jury a także internatów, którzy przyznają

nagrodę publiczności. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 11 czerwca.

Dla twórców zwycięskich prac przewidziano następujące nagrody:

I miejsce 600 zł, II miejsce 400 zł, III miejsce 200 zł, nagroda publiczności 300 zł.

Prosimy o przeczytanie i wnikliwe przeanalizowanie regulaminu i niezbędnych

dokumentów związanych z konkursem. Znajdziemy je na stronie internetowej

Gryfińskiego Domu Kultury.


livefilharmonia.szczecin.pl

OGLĄDAJ KONCERTY ONLINE

NAJWIĘKSI KOMPOZYTORZY W NAJLEPSZYM WYDANIU

Włącz

FILHARMONIĘ!

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin

tel. +48 91 431 07 20

infolinia +48 539 94 94 54

www.filharmonia.szczecin.pl | 2021

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

w Szczecinie Miejska Instytucja Kultury

współprowadzona przez Ministerstwo

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


NOWY ALBUM

ATOM STRING QUARTET

JUŻ DOSTĘPNY

W ULUBIONYCH SERWISACH

MUZYCZNYCH

I W SKLEPIE FILHARMONII


taneczny

talent

show

EDU

FILHARMONIA

MAJ

SŁYSZĘ

DOBRE DŹWIĘKI

08, 29 | sb, 11:00

Raniutto Sensorki

WARSZTATY ONLINE DLA DZIECI

OD 1. DO 6. ROKU ŻYCIA

PREMIERA ONLINE NA FACEBOOK I YOUTUBE

11, 25 | wt, 11:00

DoNuta w temacie

online

KONCERT KAMERALNY DLA DZIECI

OD 3. DO 9 .ROKU ŻYCIA

PREMIERA ONLINE NA FACEBOOK I YOUTUBE

23 | nd, 17:00

Edu Virtuoso III

– taneczny talent show

RODZINNY KONCERT SYMFONICZNY DLA

DZIECI OD 6. ROKU ŻYCIA Z OPIEKUNAMI

PREMIERA ONLINE NA FACEBOOK I YOUTUBE

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48,

70-515 Szczecin, tel. +48 91 431 07 20 | Infolinia: +48 539 94 94 54

Szukaj Filharmonii Szczecin na: www.filharmonia.szczecin.pl

Mecenas Roku 2021

Filharmonia im. Mieczysława

Karłowicza w Szczecinie

– Miejska Instytucja Kultury

współprowadzona przez

Ministerstwo Kultury,

Dziedzictwa Narodowego

i Sportu


W maju Stowarzyszenie OFFicyna głównie skupi

się na filmowej twórczości słynnego polskiego

reżysera - Wojciecha Marczewskiego. Oprócz

tego pokażemy również Państwu jeden film

Krzysztofa Zanussiego. Filmy Marczewskiego

i Zanussiego już w maju na Wieczorach Filmowych

z OFFicyną online.

NA CZYM TO POLEGA? Co tydzień w środę o 18:00 klikamy w link z filmem

przypiętego posta na Naszym fanpage’u i oglądamy film, po którym zostanie

opublikowana również na fangape’u OFFicyny Nasza rozmowa na jego temat.

„Wieczory Filmowe z OFFicyną” to projekcje światowego kina, często już

zapomnianych, wybitnych dzieł uznanych reżyserów, jak i współczesne,

porywające obrazy najciekawszych gwiazd młodego pokolenia. Projekcjom

towarzyszą rozmowy o filmach, kinie, kulturze i świecie. Dyskusje prowadzą

Małgorzata Frymus – reżyserka filmowa, publicystka i dziennikarka Radia Szczecin

oraz dr Damian Romaniak – filmoznawca, literaturoznawca, krytyk filmowy

i publicysta.

Harmonogram Projekcji:

„Wieczory Filmowe

z OFFicyną w maju

“Kino Marczewskiego

i suplement”

5.05.2021 (środa godz. 18:00) "Dreszcze" reż. Wojciech Marczewski

Główny bohater 13 – letni Tomek Żukowski poddany jest presji skrajnych

autorytetów. Z jednej strony fascynuje go wizja "nowego człowieka", wiernego

socjalistycznej idei. Z drugiej zaś idea ta ulega weryfikacji pod naporem prawdy -

przesiąkającej z Radia Wolna Europa i w skutek brutalności UB, do której dochodzi

przy aresztowaniu ojca.

12.05.2021 (środa godz. 18:00) "Ucieczka z kina Wolność" reż. Wojciech

Marczewski

Podczas kinowej projekcji filmu postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z

publicznością. Zaciera się granica między fikcją a rzeczywistością.

19.05.2021 (środa godz. 18:00) "Weiser" reż. Wojciech Marczewski

Paweł, główny bohater filmu wraca po trzydziestu latach do wydarzeń z

dzieciństwa, kiedy był pod wielkim wpływem kolegi Dawida Weisera, mającego

nadnaturalne zdolności. Nie potrafi zapomnieć ani zrozumieć wypadków, których

był świadkiem jako dziecko, więc przeprowadza na własną rękę śledztwo.

26.05.2021 (środa godz. 18:00) "Suplement" reż. Krzysztof ZANUSSI

Historia miłości dwojga młodych ludzi. Chłopak przeżywa rozterki. Nie chce popaść

w przeciętność, nie chce stać się jednym ze "szczurów" goniących za pieniędzmi.


TEATR

KAMERALNY

BRAMA

PORTOWA

www.teatrkameralny.lap.pl

tel. 604 245 299

„DO TRZECH RAZY SZTUKA”

PREMIERA

"Do trzech razy sztuka" - na podstawie sztuki pod tytułem "Przyjaciel"

autorstwa spółki dramaturgów Konstantego Ciciszwili i Janusza Wasylkowskiego

to kolejna propozycja z cyklu polskiej literatury dramatycznej.

Autorzy dają okazję aktorom w inteligentnie napisanej sztuce prezentacji

szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych. Dla publiczności zaś są

okazją obserwacji bogatych rysów psychologicznych postaci i w niebanalny

sposób nakreślają postawy życiowe bohaterów. Sztuka stawia przede

wszystkim pytanie o moralność i etyczne zasady postępowania. W rolę

niekonwencjonalnych przyjaciół wciela się znakomity, aktorski duet: Adam

Dzieciniak i Michał Janicki.

Muzyka: Jean-Marc Fessard

Scenografia i projekt plakatu: Danuta Dąbrowska-Wojciechowska
REPERTUAR ONLINE


Platforma VOD Teatru Współczesnego w Szczecinie

www.vod.wspolczesny.szczecin.pl

By móc korzystać z udostępnianych treści, konieczna jest rejestracja.

Spektakle są płatne (bilety można zakupić online).

Cena biletu: 15 zł


(( TEATR POLSKI ))

Szczecin, ul. Swarożyca 5

tel. 91 433 00 90, 433 66 66

polub nas na tam znajdziesz więcej informacji

fot. Włodzimierz Piątek

WRACAMY DO GRY

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy dobre wieści!

29 maja otwieramy Teatr!

Co więcej, mamy dla Państwa dwie, zupełnie nowe propozycje. Zaczynamy

w hali na Łasztowni przedpremierowym przedstawieniem pt. "Tschick"

w reżyserii Marka Gierszała. To pełna przygód i humoru historia o drodze

do zrozumienia, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Zainteresowanych

informujemy, że 30 maja odbędzie się premiera tego tytułu, a kolejne

spektakle będzie można obejrzeć 5 i 6 czerwca.

Drugą propozycją jest "Noc kolorowych chmur" w reżyserii Adama

Opatowicza. To z kolei powrót do lat 60. i 70. zeszłego stulecia, do

największych hitów polskiego big-beatu. Helena Majdaniec, Karin Stanek,

Czesław Niemen, Czerwone Gitary, Skaldowie - to tylko niektórzy

z wykonawców, których przeboje będzie można usłyszeć.

Zapraszamy na Scenę Dekadencja w Nowym Browarze - już 3 czerwca - na

spektakl przedpremierowy, a następnie 4 na premierę oraz 5 i 6 na kolejne

spektakle.

Do zobaczenia w Teatrze!

Stęskniliśmy się i mamy nadzieję, że Państwo także...

TSCHICK

Wolfgang Herrndorf

reżyseria: Marek Gierszał

PREMIERA - 30 maja 2021, godz. 19.00

Scena na Łasztowni, ul. Energetyków 40

Przenosząc terminologię z obszaru

kina na teatr, "Tschick" to spektakl

drogi, rozumiany analogicznie do

filmu drogi. Zupełnie przypadkowe

spotkanie, przypadkowy samochód

(by nie powiedzieć wprost: krad

z i o ny ) , p r z y p a d ko w a d e c y z j a

o rozpoczęciu podróży. Podróży - jak

się w jej trakcie okaże - ku dojrzałości

i zrozumieniu istoty życia. Wraz z każdym - przypadkowym, oczywiście

- przystankiem, napotkanymi ludźmi i koniecznymi do podjęcia decyzjami,

główny bohater przechodzi przemianę, coraz lepiej poznając siebie.

A także, czym jest dobro i zło. Co jest potrzebne do szczęścia. Czym jest

przyjaźń. I jak rodzi się miłość. Jaki jest finał tej podróży?

Przekonajcie się Państwo sami.


NOC KOLOROWYCH CHMUR

(( Repertuar MAJ - CZERWIEC 2021 ))

SCENA NA ŁASZTOWNI

29.05

30.05

05.06

06.06

19.00 Tschick (spektakl przedpremierowy)

19.00 Tschick PREMIERA

15.00 Tschick

SCENA DEKADENCJA (NOWY BROWAR)

03.06 19.00 Noc Kolorowych Chmur

04.06

05.06

06.06

15.00 Tschick

19.00 Noc Kolorowych Chmur

19.00 Noc Kolorowych Chmur PREMIERA

19.00 Noc Kolorowych Chmur

(( TEATR POLSKI ))

scenariusz i reżyseria: Adam Opatowicz

PREMIERA - 5 czerwca 2021, godz.19.00

Scena Dekadencja Nowy Browar ul. Partyzantów 2

Czy istniała jakaś dziedzina, która nie

wpisywała się w kanony estetyczne

PRLu i przełamywała jego szarość?

Tak, była nią muzyka, a dokładnie bigbeat.

Wystarczy wspomnieć, że

nazwę tę wprowadzono jako zastępstwo

dla zbyt kojarzącego się ze

"zgniłym Zachodem" określenia: rock

and roll. Feeria szybkich, rytmicznych

i głośnych dźwięków. Teksty łatwo

zapadające w pamięć. Muzyka łatwo

wpadająca w ucho. Porywająca do

tańca.

Jeśli chcesz przypomnieć sobie

dawne lata i spory kawałek historii

polskiej muzyki rozrywkowej, zapraszamy

na "Noc kolorowych chmur" -

spektakl muzyczny skomponowany z przebojów takich gwiazdorskich

wykonawców, jak: Karin Stanek, Helena Majdaniec, Ada Rusowicz,

Czesław Niemen, Krzysztof Klenczon, Filipinki, Skaldowie, Czerwone

Gitary, Trubadurzy i inni.

REPERTUAR ONLINE

Dyrekcja zastrzega sobie prawo

do wprowadzania zmian w repertuarze.

KASA Teatru przy ul. Energetyków czynna od wtorku do piątku w godz. 10.00 -

18.00, sobota i niedziela od 16.00 - 18.00 i na godzinę przed spektaklem.

Biuro Organizacji Widowni czynne:

pn. 10.00 - 14.00, wt. - pt. 10.00 - 18.00 Telefonicznie: pod num. 91 433 66 66,

508 553 833, 507 868 444, 507 868 445, 507 868 538

INSTYTUCJA KULTURY

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Matylda mierzy wysoko

(( TEATR LALEK PLECIUGA ))

pl. Teatralny 1, Szczecin | tel. 91 44 55 111

www.pleciuga.pl | facebook.com/Teatr.Lalek.Pleciuga

przedstawienie familijne

(dla dzieci od 4 lat)

PREMIERA 29 maja o 17.00

Będzie to historia dziewczynki – wnuczki sławnego wynalazcy, która próbuje

zmierzyć się z wielkością dziadka. Matylda to bardzo zdolna dziewczynka

i, niestety, bardzo samotna. Dziadek, pochłonięty swoją pracą, nie znajduje dla

niej czasu. Dziewczynka spędza dni w swoim małym warsztacie, w którym

pracuje nad kolejnymi wynalazkami, chcąc stworzyć coś, co mierzy wysoko…

Matylda walczy ze stereotypami i przyklejonymi społecznie łatkami, tak często

obserwowanymi również wśród współczesnych dzieci. „Matylda mierzy

wysoko” to przedstawienie o próbie znalezienia własnej wielkości, własnego

miejsca na Ziemi, przeznaczenia, talentu.

To spektakl o ciężkiej pracy, dążeniu do realizacji marzeń i uznania samego

siebie, a także o tym, że każdy – niezależnie od wieku, płci czy przynależności –

ma coś ważnego do zakomunikowania światu i innymi, i chce być zauważony.

Rany Julek!, czyli wybuchowe

i kreatywne warsztaty rodzinne

Zapraszamy na wybuchowe i kreatywne

warsztaty rodzinne „Rany Julek!”

Wraz ze zwariowanym naukowcem

Julkiem stworzymy wynalazki, które

zmienią ten świat na lepsze, a użyjemy

do tego teatralnej magii i naszej

szalonej wyobraźni.

Gwarantujemy świetną zabawę!!!

Bum!!!

prowadzące warsztaty:

- Marta Łągiewka

- Maja Bartlewska

Warsztaty odbędą się on-line na platformie ZOOM.

Bilety: 18 zł za dostęp do warsztatu dla jednej rodziny

Bilety do kupienia on-line

ON-LINE


Być tam, gdzie się nie jest

(( TEATR LALEK PLECIUGA ))

Monodram Marty Łągiewki inspirowany twórczością Olgi Tokarczuk

fot. Piotr Nykowski

Spektakl dla dorosłych

PREMIERA 30 maja o 18.00

Moja Babcia mówiła, że przed podróżą dobrze jest usiąść i napić się herbaty.

Usiądźmy więc razem, napijmy się herbaty, a potem w drogę.

Zapraszam na swój spektakl „Być tam, gdzie się nie jest” inspirowany

twórczością Olgi Tokarczuk, w którym głównym motywem jest podróż.

Do zobaczenia w teatrze.

Marta Łągiewka

Spektakl realizowany w ramach Stypendium Twórczego Miasta Szczecin.


(( Repertuar MAJ 2021 ))
Sprawdź nasz repertuar

na www.pleciuga.pl

REPERTUAR ONLINE

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w repertuarze.

Rezerwacja biletów w Biurze Obsługi Widzów i kasie biletowej teatru:

wtorek-czwartek godz. 8.30-15.30,

Piątek godz. 9.00-17.00; sobota-niedziela na godzinę przed spektaklem.

Biuro Obsługi Widzów: tel. 91 433 58 04, kasa: tel. 91 44 55 111.

Ceny biletów na stronie: www.pleciuga.pl

www.facebook.com/Teatr.Lalek.Pleciuga


Serdecznie zapraszamy na wystawę grafiki "Aniołowie nigdy

nie umierają II" , którą będzie można zobaczyć od 1 do 31

mają w galerii "Kierat" ul. Koński Kierat 14 w Szczecinie.


Willa Lentza

HISTORIA (OD)NOWA

Wkrótce najnowsza szczecińska instytucja kultury rozpocznie

swoją działalność. Zanim przedstawiony zostanie szczegółowy

program uroczystej inauguracji, już dziś informujemy, że historię

wyjątkowego budynku oraz przebieg prac restauratorskich

przybliżą w książce WILLA LENTZA. HISTORIA (OD)NOWA

szczecińscy historycy sztuki - Maciej Słomiński i Michał Dębowski

(Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie).

Wydawcą publikacji, którą będzie można nabyć podczas imprezy

inauguracyjnej, jest Willa Lentza.

Willa Lentza nową miejską instytucją kultury!

W czerwcu 2021 nastąpi jej oficjalne otwarcie.


07.05. | godz. 20:00 |

"SKARB" PREMIERA

22.05. | godz. 20:00 | "SKARB”

„Może tych skarbów wcale nie zakopali

Niemcy, ale one rosną w ziemi. Ludzie

mówią, że kamienie rosną w ziemi, to może

i te skarby rosną. Najpierw są malutkie,

wielkości nasion, potem piją soki z ziemi

i rosną, rosną jak ziemniaki, jak cebule.

I na jesień się je wykopuje. Może można

nawet kupić takie specjalne nasiona i siać te

skarby koło domu. Ale by było, tato, co?"

14.05. | godz. 20:00 |

"MODLITWA ZA ZMARŁYCH"

To nasza modlitwa za tych, co zostali

skrzywdzeni i tych, co krzywdzili.

„…ludzi tylko tu, na tym świecie, po różnych

cmentarzach chowają, a tam wszyscy razem

będziemy…”

21.05. | godz. 20:00 |

"KSIĘŻYCOWY PIEROT"

PREMIERA

A przecież był jedynym śpiewakiem,

jedynym mężczyzną, jedynym falsecistą,

mającym ten utwór w repertuarze...

jedynym sopranistą... przed zamknięciem...

Połączenie pierwszego filmu w historii

Teatru "Nie ma" ze spektaklem scenicznym

Miejsce: Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Wszystkie spektakle, do odwołania, będą odbywać się w formie streamu

na naszej stronie na Facebooku i kanale w serwisie Youtube.


TEATR KANA

WWW.KANA.ART.PL

MAJ

DRODZY WIDZOWIE I PRZYJACIELE KANY

Przed nami maj, kolejny pełen znaków zapytania

miesiąc. „„Sytuacja jest dynamiczna” dlatego, mimo

obostrzeń, wciąż mamy nadzieję na wspólne spotkanie

w Kanie - przygotowujemy teatr tak, żeby

wszyscy mogli czuć się tu bezpiecznie i budujemy

program zdarzeń, którymi chcemy się podzielić.

Nasze potencjalne aktywności to przede wszystkim

powrót na scenę: „„Sit down tragedy”, „„Projekt Matka”,

„„Na Lightcie”, a także pokaz „„Naparstków” – zdarzenia

na obraz i dźwięk w wykonaniu zespołu Bibikings

i grupy t.kanka. W planach są również prace związane

z projektem „„Wokół tradycji”, przygotowania

do „„Okna”, pierwsze działania wokół nowej Łąki i próby

nowych spektakli grup t.Kanka oraz Połowisko.

Na pewno pojawimy się także na Dworcu Głównym

w Szczecinie, gdzie 27 maja Tomek Ciesielski pokaże

spektakl taneczny pn. „„Odyseja”. Działamy!

Śledźcie nas na naszej stronie www.kana.art.pl.

Zajrzyjcie także na media społecznościowe, gdzie

w Święto Pracowników i Pracowniczek przypomnimy

i zremiksujemy jeden z naszych szczecińskich

projektów.

mecenasi


MAJ 2021

SPOTKANIE Z DIANĄ BRZEZIŃSKĄ [Szczecin Literacki]

Zapraszamy 5 maja o godzinie 18.00 na

spotkanie z okazji premiery najnowszej

powieści Diany Brzezińskiej pt. “On”.

Rozmowę poprowadzi Krzysztof Lichtblau.

Spotkanie odbędzie się online na Facebooku

biblioteki.

ZATRZYMAĆ CZAS [wystawa]

Zapraszamy do oglądania wystawy fotografii Mariana Marcelego Dębskiego

"Zatrzymać czas". Prace można oglądać od 7 maja 2021 w witrynach

ProMediów (al. Wojska Polskiego 2).

Marian Marceli Dębski zajmuje się rysunkiem, grafiką, malarstwem,

fotografią, sztuką użytkową (plakat, znak graficzny). Od wielu lat para się

grafiką komputerową. Pasjonuje się żeglarstwem (organizuje fotograficzne

plenery morskie i śródlądowe).

8-15 MAJA TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywa się pod

hasłem "Znajdziesz mnie w bibliotece". Jak co

roku włączamy się w to ogólnopolskie święto

czytelnictwa i bibliotek. Przez cały tydzień

zapraszamy na spotkania online wokół książki

“Bohaterki. O Szczecinie i ważnych dla niego

kobietach”. Wiele naszych filii przygotowało

też dodatkowe wydarzenia. Książka w lekkiej

formule prezentuje kobiece postacie ważne

dla rozwoju szczecińskiej społeczności.

Oprócz tekstów opowiadających losy i zasługi

bohaterek, w publikacji zostały zamieszczone propozycje zadań do

wykonania w gronie rodzinnym lub podczas lekcji szkolnych (prace

plastyczne, spacery, twórcze inspiracje). Jest to ciekawa i ważna książka dla

wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Szczecin.

SPOTKANIE Z RAFAŁEM HETMANEM

10 maja 2021 (poniedziałek) o godz. 18.00

odbędzie się spotkanie z Rafałem Hetmanem

promujące jego najnowszą książkę “Izbica,

I z b i c a”. S p o t k a n i e p o p r o w a d z i A n n a

Godzińska. Wydarzenie odbędzie się online

na Facebooku biblioteki.

O książce:

Wystarczyło zaledwie tysiąc czterdzieści

dziewięć dni, by w podlubelskim żydowskim

miasteczku po dawnych mieszkańcach pozostał tylko zryty przez

poszukiwaczy złota cmentarz, zamieniona w szalet synagoga, splądrowane

domy i dwadzieścioro troje ocalałych, z których żaden nie chciał tu zostać...


DNI SKANDYNAWSKIE W BIBLIOTECE

Tegoroczne Dni Skandynawskie w Szczecinie

odbywają się między 18 a 23 maja. Jak co roku

nasza biblioteka włącza się w ich obchody

przygotowując tematyczne atrakcje dla

mieszkańców.

W tym roku wszystkie filie biblioteczne

przygotują ekspozycje literatury krajów

skandynawskich, aby ułatwić Czytelnikom poszukiwania lektury

tematycznej. Filia nr 5 (ul. Mieszka I 105) dodatkowo zaprasza do

poznawania symboli nordyckich, filia nr 19 (ul. Włościańska 1) do udziału

w konkursie plastycznym, a filia nr 14 (Krzemienna 17) jak co roku przygotuje

wystawę prac plastycznych dzieci przygotowaną na podstawie zajęć

poświęconych szwedzkiemu pisarzowi i ilustratorowi książek dla dzieci,

Swenowi Norqdvistowi. Filia nr 48 (ul. Rydla 93) zaprasza po własnoręcznie

wykonane zakładki do książek w skandynawskim stylu oraz do udziału

w konkursach z nagrodami.

W 9 DNI DOOKOŁA ISLANDII

SPOTKANIE Z DARIUSZEM BITNEREM

EKOLOGIA W AZJI

20 maja 2021 (czwartek) o godz. 18.00

zapraszamy do filii nr 7 (pl. Matki Teresy

z Kalkuty 8) i /lub na FB biblioteki na spotkanie

z Sabiną i Piotrem – jedynymi ludźmi na

świecie, którzy podróżują z Walizką w plecaku.

Opowiedzą o swojej wyprawie dookoła

Islandii. Wydarzenie jest częścią Dni

Skandynawskich.

25 maja 2021 (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy

na spotkanie z Dariuszem Bitnerem,

które poprowadzi Andrzej Skrendo. Będzie to

pierwsze spotkanie z autorem od czasu

wydania przez niego najnowszej powieści

“Wędrowiec” w 2020 roku. Wydarzenie

odbędzie się w ProMediach (al. Wojska

Polskiego 2) i/lub na Facebooku biblioteki.

Szczeciński Klub Azji zaprasza na XV Szczecińskie

Spotkanie z Azją. Podczas tej edycji

przybliżymy mieszkańcom naszego miasta

wybrane zagadnienia związane z przyrodą

i ekologią w Azji. Prelekcje i warsztaty odbędą

się 29 maja 2021 o godz. 12:00 w ProMediach

(al. Wojska Polskiego 2, Szczecin) lub online,

w zależności od sytuacji pandemicznej. Spacer z przewodnikiem odbędzie się

30 maja (niedziela). Startujemy o godz. 16.00 przy fontannie pod Urzędem

Miejskim na Jasnych Błoniach.

WAMPIRY W KOMIKSIE [Taktownie O Komiksie]

Na kolejne spotkanie online dyskusyjnego

klubu komiksowego – Taktownie O Komiksie

zapraszamy 31 maja (poniedziałek) o godz.

18.00 na platformę ZOOM. Aby uzyskać link

do wydarzenia, należy poprawnie wypełnić

formularz rejestracyjny. Tematyka spotkania:

Wampiry w komiksie. Interpretacja tematu

jak zawsze dowolna i szeroka!


Szczegóły: ww

Przepraszamy za zm

W związku z zamknięciem ins

część wydarzeń zaplan

w Domu Kultury „13 M

część odbędzie się online,


tytucji kultury do 28 maja br.,

owanych w tym okresie

uz” została odwołana,

a część w innym terminie.

w.13muz.eu

iany w programie.


Opera na Zamku kontynuuje cykl teatralnych humoresek pt. „Ups, zdarzyło

się! Teatralne humoreski Opery na Zamku w Szczecinie”.

Dzielimy się z Państwem anegdotkami, facecjami i pełnymi dowcipu

wspomnieniami artystów, którzy pracowali bądź wciąż pracują

w szczecińskim teatrze muzycznym.

Przedstawiamy część trzecią – zabawne sytuacje na scenie i te za kulisami

wspomina Mirosław Kosiński, solista związany z operą od 1979 roku.


Szczecińska premiera „Carmen” odbywa się w lipcu 1993 roku, a kilka miesięcy

później śpiewamy tę wspaniałą operę, ale tym razem… po polsku. Niby nic, ale

trudno się przestawić, dlatego Ewa Filipowicz – nasza tytułowa bohaterka

spektaklu prosi mnie, abym podpowiedział jej początek drugiej zwrotki

„Habanery”, bo po prostu jej jakoś „nie wchodzi”. Jako Escamillo mam pierwszy

akt wolny, więc oczywiście się zgadzam. Rozpoczyna się próba generalna, na

widowni dziennikarze, fotoreporterzy i inni zaproszeni widzowie, czyli pełno

ludzi. Zajmuję miejsce na widowni, „idzie” pierwsza zwrotka i nagle nasza

Carmen przestaje śpiewać! Wraz z nią oczywiście milknie także cały chór.

Przepraszam dyrektora za całe zamieszanie, biorę winę na siebie. Bo moja

podpowiedź nie była werbalna. Była wyrażona… gestem. Bo gestem akurat tu

jest łatwiej. Zwrotka zaczyna się bowiem frazą „Ptaszka mocno w swej trzymam

dłoni”.


Po kolejnym przedstawieniu „Madamy Butterfly” podchodzi do mnie dyrygent

i prosi o zdecydowanie wolniejsze tempo we fragmencie śpiewanym przez

Sharplessa do Suzuki w trzecim akcie. Motywuje to tym, że śpiewam te frazy

a capella, a on musi mieć czas, żeby wytrzeć spocone czoło. Oczywiście stosuję

się do tej prośby i na następnym spektaklu rozwlekam, rozwlekam, rozwlekam te

Fot.: T. Czarny, materiał archiwalny Opery na Zamku


frazy ponad miarę. Jerzy Michalak

wyciąga wówczas chustę wielkości

prześcieradła i zarzuca sobie na głowę.

Bardzo trudna jest współpraca z takim

„okutanym” czymś dyrygentem, ale

udaje mi się dośpiewać do końca.

A jemu porządnie wytrzeć po wysiłku.


Moją ukochaną operą jest „Tosca” –

postać okrutnego szefa policji jest

jedną z moich ulubionych. Gramy

przedstawienie. I szykuje się istna

tragedia. Ewa Rossa-Gowor jako Tosca

ma na sobie wspaniałą kreację,

a ja szarpię tę suknię w porywach

scenicznej namiętności. Kiedy moja

partnerka opędza się przed zalotami

znienawidzonego tyrana, „przejeżdża”

głową nad zapalonymi świecami.

Włosy natychmiast stają w ogniu,

z widowni dobiegają okrzyki: „Pali się!”,

więc ja zabieram się prędko do gaszenia pożaru. Udaje się nam obojgu nie uronić

ani jednego dźwięku z tej pięknej sceny – ratujemy włosy i suknię. Niestety –

Ewka, na co dzień wspaniała koleżanka, jest bezlitosna. Zgodnie z librettem

zasztyletowuje mnie pod koniec aktu. No dobrze, zasłużenie.

Giacomo Puccini dokładnie ukazuje w swojej partyturze miejsca, kiedy Tosca ma

odstawić świeczniki i krucyfiks. Kiedy nasza główna bohaterka pozbawia już

życia swego prześladowcę – Scarpia i zgodnie z muzyką stawia już dwa lichtarze,

duma zapewne nad swoim czynem i zbyt późno rusza po krzyż. Kiedy

z orkiestronu rozlega się złowieszczy werbel, rzuca mi ciężki krucyfiks na

brzuch. Niestety, rzut jest zbyt krótki i zbyt mocny, więc publiczność ma

niepowtarzalną okazję obejrzeć jak trup Scarpia składa się niczym scyzoryk

i zwija w kłębek. To Wiela Lutomska tak mnie „załatwia”. Wielu droga, za co?


Kolejna „Halka”. Może to rutyna powoduje, że wychodząc w drugim akcie do

duetu z Jontkiem zapominam tekstu. Zapytany inspicjent rzecze tylko stoicko:

„Przypomni ci się”. Ale wchodząc na scenę nie pamiętam ze stresu również

muzyki! Po kilku akordach orkiestry daję radę jedynie wykrzyczeć do Halki

bezsensowne słowa: „Po co tu jesteś, gadaj! Kto ci kazał?”. Sytuację ratuje Jontek

podejmując dalej, choć ze śmiechem, akcję opery. Dalej wszystko toczy się

normalnie, oprócz tego, że dyrygent Jacek Kraszewski leży na pulpicie i nawet

nie usiłuje machać batutą. To wszystko to zdecydowanie wina librecisty, bo kto

właściwie zaczyna frazę od słów: „Wszak ci mówiłem”?


Wielką popularnością publiczności cieszą się zawsze arie i duety operetkowe.

Romka Jakubowska-Handke ma za chwilę zaśpiewać pięknego czardasza

z „Hrabiny Maricy” pod tytułem „Gdy cygańskie skrzypki grają”. Tadziu

Klimowski pełniący rolę konferansjera koncertu ciut za długo pewnie wpatrywał

się w dekolt solistki, bo z wielką swadą zapowiada: „Gdy skrzypańskie cycki

grają”. „Skrzypańskie”! „Cycki”! Oczywiście w koncercie następuje krótka

przerwa. Nie powiem, po takim dictum uzasadniona.

Fot.: Z. Gajda, materiał archiwalny Opery na Zamku


Właściciele “domu na kołach” to prawdziwi szczęściarze! Mogą cieszyć się

prawdziwą swobodą i spontanicznością podczas swoich wypraw. Celem

podróży, którym warto się zainteresować jest Szwecja. Dlaczego? Z tego

artykułu dowiecie się, dlaczego warto wyruszyć na wyprawę Kamperem do

Szwecji!


Szwecja nie należy do najtańszych krajów, dlatego kamper jest bardzo

dobrym sposobem na poznanie tego wyjątkowego miejsca, bez większych

wydatków. Pamiętajmy, że nawet nie będąc posiadaczem kampera lub

przyczepy można je bezprzeszkód i dość tanio wynająć w Polsce. Również

ceny miejsc postojowych za miastem nie powinny nas przerażać i wymagać

dużych nakładów finansowych, Dla chcących obcować z naturą i oszczędzić

każdą możliwą koronę również mamy dobrą wiadomość. W Szwecji panuje

prawo Allemansrätten umożliwiające wolne korzystanie z dobrodziejstw

natury, w tym również nocleg oraz rozbijanie obozu “na dziko”. Więcej o tym

wyjątkowej zasadzie i praktycznych informacjach dotyczących biwaku

pisaliśmy w jednym z artykułów.


To zależy od preferencji, lecz gdy chcecie

zobaczyć jak najwięcej, warto celować

w południową część kraju. Mając

możliwość wybrania się kamperem do

Szwecji, najbardziej zróżnicowane i przyjazne

klimatem mogą okazać się regiony

Skanii, Halland oraz Kalmar.

Półwysep Kullaberg, malownicze leśne


tereny, wyjątkowe zamki i parki narodowe, w krótkim czasie można

nacieszyć wzrok nieprawdopodobnymi widokami! Wiele osób wybierając

się kamperem do Szwecji, równolegle planuje wędkarską wyprawę.


Podczas planowania wyprawy kamperem do Szwecji warto mieć na uwadze

kilka istotnych kwestii.

Można spodziewać się wyższych cen paliwa, niżeli te w Polsce i liczniej

występujących stacji samoobsługowych. Drogi są dobrze skomunikowane i

w większości przypadków nie wymagają uiszczania dodatkowych opłat,

jednak zapłacimy za wjazd do niektórych miast.

Otrzymanie mandatu może być bardzo dotkliwe i dlatego warto ściśle

przestrzegać ograniczeń prędkości:

autostrady 100/120 km/h,

drogi – 70/90 km/h,

teren zabudowany – 40/60 km/h.

Zatrzymując się na stacjach i campingach, możemy śmiało pić wodę z kranu.

Praktycznie w całej Szwecji woda jest dobrej jakości i nadaje się do picia.


Unity Line przygotowało dla Was wyjątkową ofertę! Aż -35% na przeprawy

promowe z kamperem lub przyczepą oraz z kabiną w cenie! Pamiętajcie,

że nawet bez pojazdu można poznawać uroki Szwecji. Dla niezmotoryzowanych

lub chcących odpocząć od kierownicy czekają liczne

interesujące propozycje wycieczek w naszym sklepie!

źródło: skandynawskiepodroze.pl


SZYBKA RANDKA

Z SEKTORAMI

KREATYWNYMI

Czy znasz projekt

SOUTH BALTIC

CREATIVE CLUSTER?

Jego głównym celem jest ustanowienie współpracy transgranicznej między

podmiotami branż kreatywnych, a lokalnymi sieciami w czterech różnych

lokalizacjach w regionie Morza Bałtyckiego. Dołącz do nas i zaprezentuj się

na międzynarodowej wirtualnej arenie, wypełniając formularz na stronie:

http://creativecluster.mediadizajn.pl/ .

W ramach tego projektu przygotowaliśmy dla Was coś ciekawego. Takie

wydarzenia jeszcze nie było. Zgłoś swój zespół i 17 czerwca 2021 roku weź

udział w „Szybkiej Randce Z Sektorami Kreatywnymi". Podziel się swoimi

dobrymi praktykami oraz poznaj tajniki funkcjonowania innych firm oraz

instytucji. Spotkanie pozwoli Ci również poznać nowych parterów

biznesowych działających w międzynarodowej strefie. Połącz się z nami

i zainspiruj do nowych działań. Uczestnicząc w wydarzeniu bierzesz również

udział w konkursie, w którym do wygrania są dwa vouchery o wartości 500

euro na wizytę studyjną w wybranej siedzibie firmy bądź instytucji biorącej

udział w spotkaniu. Śledź uważnie nasze social media.

Więcej informacji już niebawem.

Wypłyń z nami po kreatywność!


Coraz więcej oszustw „na kryptowaluty”.

Magia Bitcoina kusi młodych i starych

Od początku roku do Grupy AVERTO zgłosiło się już pięć osób, które zostały

oszukane metodą „na kryptowaluty”. Zgłoszenia dotyczą nie tylko starszych

mieszkańców, ale i.. bardzo młodych, którzy liczą, że na kryptowalutach szybko

zarobią. Efekt to brak pieniędzy i zwykle brak tropu, kto tak naprawdę okazuje

się oszustem. Czy detektywi i windykatorzy mają w tym przypadku szanse na

odzyskanie pieniędzy?

Prezes Grupy AVERTO Małgorzata Marczulewska, windykator

i detektyw podkreśla, że w Internecie nie ma czegoś takiego jak zaufanie

i przelewanie jakichkolwiek środkom obcym osobom, które będą w naszym

imieniu inwestować w wirtualne waluty, brzmi jak prosta recepta, by stracić

ogromne pieniądze.

- Nasi klienci prosili nas o odzyskanie pieniędzy. Najniższa kwota

wynosiła 10 tysięcy złotych, a najpoważniejsza sprawa dotyczyła seniorki,

która przelała oszustom 80 tysięcy złotych. To bardzo skomplikowane sprawy,

bo zazwyczaj ofiary dobrowolnie przelewały pieniądze „inwestorom”.

Co więcej, jedna z naszych klientek nie potrafiła powiedzieć kim jest trader,

któremu przelewała przez trzy miesiące po 5 tysięcy złotych na inwestycje

– mówi Prezes Małgorzata Marczulewska.

Jak mówi windykator i detektyw jest to najbardziej demokratyczny

rodzaj oszustwa. Dlaczego? Bo wśród oszukanych jest mnóstwo młodych ludzi:

- Magia Bitcoina i legendy o milionowych zyskach doprowadzają do takich

sytuacji, że oszukanymi są nie tylko seniorzy, ale i młodzi ludzie. Jeden z naszych

ostatnich klientów był studentem, który przekazał „do inwestowania

w Bitcoina” ponad 10 tysięcy złotych pożyczonych od rodziców. Inwestor

zniknął, pieniądze zniknęły, a namierzanie oszusta nadal trwa. Młodzi ludzie

wierzą, że kryptowaluty są dobrym miejscem zarobku – mówi Prezes

Małgorzata Marczulewska.

Detektyw ostrzega: zarówno telefony od „traderów z warszawskiej

giełdy” jak i wiadomości w mediach społecznościowych to nie są dobre

momenty na rozpoczęcie inwestowania. Nie należy także pod żadnym pozorem

przelewać pieniędzy firmom i osobom, których nie jesteśmy w stanie

zweryfikować i namierzyć.

www.averto.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!