25.05.2021 Views

Biciklistički bonton_tisak

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BicikliSTički

bonton

SPLIT

PARKING

SPLIT

bicikistički bonton 01


Uživajte u vožnji

Grad Split uveo je sustav javnih bicikla

2019. godine i dao ga na daljnje upravljanje

i razvijanje tvrtki Split parking d.o.o.

Od nekoliko početnih, danas smo na

gotovo pedeset postaja kojima su pokrivene

sve važne lokacije u gradu i svi

kotarevi. Razbili smo predrasudu da naš

grad topografski nije pogodan za bicikliranje,

da Splićanke i Splićani ne žele

biciklirati. Štoviše, obaramo nacionalne

rekorde u korištenju ovog oblika javnog

prijevoza.

Dobrobiti korištenja sustava javnih bicikla

su višestruke – od smanjenja prometnih

gužvi i emisije CO2 uzrokovanih

dugo razvijanom i duboko ukorijenjenom

navikom vožnje osobnog automobila,

uštede novca i vremena, pa do

pozitivnih utjecaja na zdravstveno stanje

korisnika.

Međutim, da biste se kao biciklist što sigurnije

vozili gradom, u suradnji sa Split

parkingom, Gradom Splitom, Policijskom

upravom Splitsko-dalmatinskom,

Sindikatom biciklista i Nextbike-om donosimo

vam vodič u kojem možete pronaći

osnovna pravila ponašanja biciklista

u prometu, dobrobiti bicikliranja kao načina

urbane mobilnosti za vaše zdravlje i

okoliš, te informacije o načinu korištenja

sustava javnih bicikla u Splitu.

Pozivamo stoga sve građanke i građane

Splita da koriste sustav javnih bicikla kao

prvi izbor urbane mobilnosti i postanu

dio novoga biciklističkog pokreta koji se

razvio u gradu pod Marjanom.

SPLIT

PARKING

02

Slobodna Dalmacija

SPLIT

PARKING


KAZALO

4. Zašto biciklirati?

6. Postojeće navike

10. Europski trendovi

12. BicikliSTički rječnik

14. Biciklisti u prometu

20. Vožnja cestom

26. Sustav javnih bicikala

28. Kako se registrirati?

34. Gdje ćete naći biciklističke postaje?

Split, svibanj 2021.

Izdavač: V.D. glavnog urednika:

HANZA MEDIA d.o.o. Jadran KAPOR

PJ Slobodna Dalmacija

Fotografije

SPLIT PARKING

CROPIX/shutterstock

Urednik priloga:

Milena BUDIMIR

Grafički urednik

Nenad PAŽANIN

Direktorica marketinga:

Ivana VLADOVIĆ

Marketing priloga:

Petra ALBREHT

Tisak:

VJESNIK d.d.

bicikistički bonton 03


Zašto

biciklirati?

poboljšati zdravlje i prevenirati bolesti

Pridružite

se brojnim

biciklistima u

Splitu jer tako

možete:

ojačati fizičku kondiciju

u isto vrijeme se rekreirati i družiti s

obitelji ili prijateljima

uživati u prirodi

štititi okoliš

uštedjeti novac

04

Slobodna Dalmacija


Bicikliranje je najbrži, a u korona krizi i

najsigurniji oblik javnog prijevoza

Čuva zdravlje srca

Ublažava nesanicu i jača san

Čisti i obnavlja organizam

Smanjuje stres

Poboljšava pamćenje i koncentraciju

Produljuje životni vijek

Bicikliranjem štedite na troškovima goriva, javnog prijevoza i parkinga.

bicikistički bonton 05


Postojeće

navike

06

Slobodna Dalmacija


Split je grad usmjeren na korištenje

osobnih automobila. Gotovo svi ih

imamo, često i više od jednog u obitelji.

U prilog tome govori broj registriranih

osobnih automobila, koji raste za

prosječno 2,7 posto godišnje. Planirati

grad po mjeri osobnog automobila

nije moguće, održivo ni potrebno iz

perspektive prostora, ekologije i financija

koje bi nam za to trebale.

Ako promatramo grad iz perspektive

vozača osobnog automobila, nikad

nam neće biti dovoljno parkirnih mjesta,

garaža i prometnih traka, a uvijek ćemo

biti u gužvi. Stoga moramo raditi na

razvijanju ostalih, održivih modela

urbane mobilnosti koji se prije svega

odnose na javni prijevoz i pješačenje.

Prva asocijacija na javni prijevoz su nam

autobusi, međutim postoje i alternativni

oblici javnog prijevoza, poput javnih

bicikala, koji sa sobom nose višestruke

koristi, koje ćemo pojasniti u nastavku

vodiča. Osim razvijanja samog sustava

javnog prijevoza povezanog s načinom

na koji upravljamo prometom u

mirovanju (parkingom), moramo raditi

na edukaciji i mijenjanju vlastitih navika

ako želimo živjeti u gradu koji uvažava

sve sudionike u prometu i čije ulice

dolaze do izražaja naspram parkiranih

automobila.

Također, moramo podignuti razinu

informiranosti i sigurnosti kako

biciklista, tako i vozača motornih vozila

i pješaka, s obzirom da naš grad nema

dovoljno razvijenu mrežu biciklističkih

prometnica. U Splitu je teško pronaći

ulice gdje je adekvatno zadovoljena

potreba različitih korisnika (promet

vozila, javni prijevoz, pješaci, biciklisti,

gospodarske djelatnosti, sadržaji i

stanovnici). Konflikti između pješaka,

biciklista i motornog prometa nastaju

na većini naših ulica i cesta, osobito

u blizini centra grada. Stoga je nužno

međusobno uvažavanje i dobro

poznavanje prometnih pravila.

bicikistički bonton 07


Napredujemo

Broj najmova preko pet puta veći

Broj registriranih korisnika povećao

se četiri puta

08

Slobodna Dalmacija


Prema podacima o

načinima prometovanja

na području Splita iz

2018. godine, prikupljenih

u sklopu EU projekta

REMEDIO – Niskougljična

rješenja mobilnosti u gradu

Splitu, kojim je i uveden

sustav javnih bicikala,

utvrđeno je da se čak

47 posto svakodnevnih

putovanja obavlja osobnim

automobilom (42 posto

kao vozač i pet posto kao

putnik).

Na drugome mjestu

nalazi se pješačenje, koje

je korišteno kao način

putovanja u 24 posto

slučajeva. Javni prijevoz

zastupljen je u 22 posto,

a bicikl u pet posto

putovanja. Preostalih dva

posto putovanja obavlja se

taksijem i motociklom.

Istraživanje provedeno

2019. godine u sklopu

izrade Plana održive urbane

mobilnosti grada Splita

pokazalo je pak da dvije

trećine građana Splita

javni prijevoz (gradske

autobuse) koristi rjeđe od

jednom tjedno ili nikada, te

da je sustav javnih bicikala

deklarativno prepoznat kao

važan.

Broj postaja i bicikala, kao i

broj korisnika 2021. godine

pokazuje da prepoznavanje

više nije samo deklarativno,

nego da su Splićanke

i Splićani u potpunosti

prihvatili bicikle. Toliko da

nije rijetkost vidjeti praznu

postaju i tražiti bicikl više,

posebno onaj električni.

bicikistički bonton 09


Trendovi u

razvijenim

europskim

gradovima

U razvijenim europskim gradovima došlo je do promjene u promišljanju prometa

u gradu. Od gradova planiranih po mjeri automobila, transformiraju se u gradove

po mjeri biciklista, pješaka i korisnika javnog prijevoza. Nekadašnje prometnice

postaju pješačke i biciklističke oaze, prepune zelenila, a zone u kojima je zabranjeno

prometovanje osobnim automobilima šire se izvan povijesnih centara.

Posljednjih desetljeća posebna pozornost posvećuje se planiranju razvoja

biciklističkog prometa, koji je učinkovit način putovanja od vrata do vrata, i na čiju

brzinu putovanja ne utječu drugi dionici u prometu. U putovanjima do pet kilometara,

bicikl tako ima prednost u odnosu na automobil i sve druge oblike prijevoza, osim

kratkih relacija do deset minuta pješačenja.

10

Slobodna Dalmacija


IZVOR: PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI

GRADA SPLITA (U IZRADI), FAKULTET PROMETNIH

ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Split je, kao

poluotok,

upravo idealan

za bicikliranje

budući da se

na sve lokacije

u gradu

praktički može

doći za manje

od 15 minuta.

bicikistički bonton 11


BicikliSTički

rječnik

12

Slobodna Dalmacija


„biciklistička traka“

je dio kolnika namijenjen

za promet

bicikala koji se prostire

uzduž kolnika

i koji je obilježen

uzdužnom crtom na

kolniku i propisanim

prometnim znakom

„nogostup“

je posebno uređena

prometna površina namijenjena

za kretanje

pješaka, koja nije u

razini s kolnikom ceste

ili je od kolnika odvojena

na drugi način

„biciklistička staza“

je izgrađena prometna površina

namijenjena za promet bicikala

koja je odvojena od kolnika i obilježena

propisanim prometnim

znakom

„obilježeni pješački prijelaz“

je dio kolničke površine namijenjen

za prelaženje pješaka preko

kolnika, obilježen oznakama na

kolniku i prometnim znakom obavijesti

„pješačka zona“

je uređena prometna površina u

prvom redu namijenjena za kretanje

pješaka, u kojoj nije dozvoljeno

kretanje motornih vozila, osim

vozila s posebnom dozvolom

„vozilo“

je svako prijevozno sredstvo namijenjeno

za kretanje po cesti,

osim dječjih prijevoznih sredstava,

prijevoznih sredstava na

osobni ili motorni pogon za osobe

s invaliditetom ili starije osobe,

ako se pri tome ne kreću brzinom

većom od brzine čovječjeg hoda

bicikistički bonton 13


Biciklisti

u prometu

14

Slobodna Dalmacija


Vozači bicikli dužni su

se kretati biciklističkom

stazom ili biciklističkom

trakom, a ako one

ne postoje, što bliže

desnom rubu kolnika.

Vozilo se kreće desnom stranom kolnika, odnosno

biciklističkom stazom ili trakom uz desni rub kolnika

ili ceste u smjeru kretanja, a na traci ili stazi uređenoj

i obilježenoj za dvosmjerni promet bicikli, desnom

stranom trake ili staze u smjeru kretanja.

Zakon na biciklističkoj

stazi propisuje kretanje u

smjeru kretanja prometa,

kao i na biciklističkoj

traci ili kada se krećemo

kolnikom.

Ako se dva ili više vozača bicikli, mopeda ili

motocikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza

drugoga.

bicikistički bonton 15


Biciklom je potrebno

upravljati na način da se

ne umanjuje stabilnost

vozila i ne ometaju drugi

sudionici u prometu,

pa se ne bi smjelo npr.

skidati istovremeno

obje ruke s upravljača,

s obzirom na to da

se time može izazvati

nestabilnost bicikla, a

posljedično nalijetanje na

pješake ili vozila kraj kojih

se kreće

Vozači bicikli koji se

kreću kolnikom na javnoj

cesti dužni su noću i

danju u slučaju smanjene

vidljivosti biti označeni

reflektirajućim prslukom

ili refletirajućom

biciklističkom odjećom ili

drugom reflektirajućom

oznakom

Vozač za

vrijeme vožnje

ne smije

upotrebljavati

mobitel niti druge

uređaje na način

koji bi umanjio

mogućnost

reagiranja

i sigurnog

upravljanja

vozilom. Mobitel

se može koristiti

za vrijeme

vožnje ako se

upotrebljava

naprava koja

omogućava

njegovo korištenje

bez upotrebe ruke

Biciklom na cesti smije

upravljati osoba koja je

navršila 14 godina

Zaštitnu kacigu za

vrijeme vožnje na cesti na

glavi moraju nositi i vozači

bicikla mlađi od 16 godina

Djeca s navršenih

9 godina koja su u

školama osposobljena za

upravljanje biciklom i za

to im je izdana potvrda

smiju samostalno upravljati

biciklom na cesti, a druga

djeca s navršenih 9 godina

samo u pratnji osobe s

navršenih 16 godina

Vozač koji namjerava na

cesti ili drugoj prometnoj

površini obaviti neku

radnju vozilom (uključiti

se u promet, prestrojiti,

16

Slobodna Dalmacija


odnosno mijenjati prometnu

traku, pretjecati, obilaziti,

zaustavljati se, skretati

udesno ili ulijevo, okretati

se polukružno, voziiti

unatrag i sl.) ne smije početi

takvu radnju ako dovodi u

opasnost druge sudionike u

prometu ili imovinu

Vozač bicikla je dužan

druge sudionike u prometu

jasno i pravodobno upozoriti

o svojoj namjeri dajući im

odgovarajući znak rukom

Uređaj za davanje zvučnih

upozorenja nije obavezan,

ali ako ga imate mora

davati jednolične zvukove

nepromjenljiva intenziteta

Od prvog sumraka do

potpunog svanuća (noću),

a i danju u slučaju smanjene

vidljivosti, na biciklu mora biti

upaljeno jedno svjetlo bijele

boje na prednjoj strani i jedno

crveno svjetlo na stražnjoj

strani

Vozač bicikla ne smije

biti pod utjecajem alkohola,

droga ili lijekova

bicikistički bonton 17


Što se smije,

a što ne?

Vozači bicikala

Nogostupi ili pješačke staze, kao i pješački

prijelazi nisu namijenjeni za vožnju biciklima.

Vozači su prilikom kretanja ovim površinama

obavezni koristiti iste kao pješaci, dakle pješice

– gurajući bicikl, a vožnju biciklom nastaviti

prometnim površinama namijenjenim za kretanje

vozača bicikala.

Prilikom kretanja biciklom preko crveno obilježene

biciklističke staze koja se proteže uz

pješački prijelaz dozvoljeno je upravljati biciklom.

Vozač bicikla je dužan obratiti pozornost

na promet vozila, jer nema prednost prolaska

u odnosu na vozače motornih vozila, osim u

slučaju kada prometom upravljaju semafori i

vozač bicikla ima uključeno/upaljeno zeleno

svjetlo. Dakle, prilikom dolaska do ceste, vozač

bicikla treba stati, propustiti vozila na cesti i

potom se smije prevesti preko prijelaza.

Vozači motornih vozila

Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku

stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim

se kreće dužan je propustiti bicikle koji se

kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili

suprotnom smjeru.

18

Slobodna Dalmacija


bicikistički bonton 19


Vožnja

cestom

20

Slobodna Dalmacija


PRIJE NEGO KRENETE

NA CESTU

Izaberite rutu kojom ćete izbjeći

ceste s jako brzim i/ili jako gustim

prometom

Od prvog sumraka do potpunog

svanuća (noću), a i danju u slučaju

smanjenje vidljivosti, na biciklu mora

biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje

na prednjoj strani i jedno crveno

svjetlo na stražnjoj strani

Naučite prometne propise i držite

ih se – većina vrijedi za bicikle

jednako kao i za druga vozila

KAD STE NA CESTI

Vozite predvidivo! Držite se

ravne linije bez vrludanja, dajte

znakove rukama kad skrećete ili

se zaustavljate, izbjegavajte nagla

skretanja

Ne vozite preblizu parkiranim

automobilima. Krećite se izvan zone

otvorenih vrata. Držite se dalje od

linije na kojoj ćete morati izbjegavati

šahtove. Predvidivo kretanje bliže

sredini traka manje je opasno od

naglog skretanja i vijuganja da biste

izbjegli rupe, šahtove i otvorena

vrata

Do promjene smjera vožnje

dolazi prilikom izvođenja određenih

radnji biciklom (prestrojavanja,

skretanja u lijevo ili desno,

polukružnog okretanja, obilaženja

i pretjecanja). Promjena smjera

vožnje obavezno se mora najaviti

drugim sudionicima u prometu

davanjem znaka rukom

Ne reagirajte na trubljenja i

druge provokacije. Ako nema

biciklističke staze sa strane i nema

znaka zabrane za bicikle, smijete

biti na cesti i ne dajte se zastrašiti.

Provjerite je li sve u redu s vašim

svjetlom i je li vam nešto ispalo

bicikistički bonton 21


Ispravno

nošenje kacige

SHUTTERSTOCK

Iako zakon nalaže da su kacige obvezni nositi samo mlađi od 16 godina, korištenje

preporučujemo svima

Nošenje kacige smanjuje mogućnost teških ozljeda glave za čak 72%.

Nosite kacigu, približno dva prsta iznad obrva

Zakopčajte remen

Nikada ne nosite oštećenu kacigu!

22

Slobodna Dalmacija


Vozači oprez, ide

bicikl

Vozači osobnih i drugih vozila

trebali bi usporiti kod pretjecanja

biciklista

Na otvorenoj cesti pretječite bicikl

kao da pretječete drugi automobil,

potpunim prelaskom u drugu traku.

Ne smijete pretjecati drugo vozilo,

ako iz suprotnog smjera nailaze

biciklisti

Ne trubite biciklistima, čak ni u

pozdrav, a pogotovo ne u njihovoj

neposrednoj blizini

Uvijek koristite žmigavce, čak i

ako ne vidite druga vozila na cesti u

svojoj blizini

Kad sa sporedne nailazite na cestu

s prednošću prolaska, znajte da

prednost prolaska imaju sva vozila,

pa i bicikli

Ostavite više bočnog razmaka, u

pravilu ne ispod 1,5 metara

bicikistički bonton 23


Kako zaštititi vaš

Savjeti koji vrijede prije

samog vezivanja

Ne ostavljajte bicikl nevezan. Kada ga

vežete, imajte na umu da nijedna zaštita

nije potpuna; lokoti služe za odbijanje

kradljivca

Kvaliteta lokota mjeri se u tome

što njegovo probijanje zahtijeva više

vremena, stvara više buke i potiče više

neugodnih pitanja prolaznika. Ako

možete birati, parkirajte na mjestu

pokrivenom nadzornom kamerom.

Parkirajte bicikl pored lošije zaštićenih

bicikala podjednake vrijednosti

Pohranite podatke popust serijskog

broja i proizvođača, model bicikle,

specifične oznake i eventualna oštećenja

koja bicikla ima. Fotografirajte vašu

biciklu

kupac jednostavno provjeri broj okvira,

vidi da je bicikl ukraden, te cijelu stvar

prijavi policiji. Čest je slučaj da policija

pronađe bicikl, ali ne može saznati

vlasnika. Takav bicikl se tada prodaje na

dražbi, a mogao je biti vraćen vlasniku.

Pomoću Bicrega policija lako može

vratiti bicikl vlasniku, uz uvjet da je bicikl

registriran.

Što ako vam ukradu bicikl?

Bez iznimke, prijavite krađu policiji.

Nažalost, bez fotografije i serijskog

broja vjerojatnost da će vaš bicikl biti

pronađen nisu velike. Pratite oglasnike i

mjesta gdje se preprodaju bicikli, postoje

realne šanse da je upravo vaš bicikl

završio na jednom od takvih mjesta.

Registracija bicikla

Biciklistički registar ili Bicreg

(www.bicreg.info) je baza bicikala s

pripadajućim brojevima okvira, čija

je svrha smanjenje krađa bicikala

te olakšavanje pronalaska vlasnika

ukradenog bicikla. Jednom uneseni

bicikl bit će pohranjen u bazi i dostupan

za provjeru u svakom trenutku. Ako

bicikl bude ukraden, vlasnik odmah treba

prijaviti krađu. Kada kradljivac proba

prodati bicikl,

24

Slobodna Dalmacija


bicikl od krađe?

U-LOCK + SAJLA

Vezati za čvrst predmet kroz ramu, sajlu

vezati za U-lock, provući kroz prednji

kotač i oko stražnjeg kotača napraviti

čvor.

U-LOCK

Vezati za čvrst predmet kroz ramu i

jedan od kotača.

U-LOCK + SAJLA

Vezati za čvrst predmet kroz ramu, sajlu

vezati za U-lock, provući kroz prednji

kotač i ramu oko čega zatim napraviti

čvor.

U-LOCK

U slučaju quick-release sistema, skinuti

prednji kotač i položitiga do stražnjeg

kotača. Vezati za čvrst predmet kroz

ramu i oba kotača.

bicikistički bonton 25


Sustav

javnih bicikala

26

Slobodna Dalmacija


Za razdoblje od srpnja 2019. do travnja 2021.

Broj postaja:

51

Broj bicikala:

280

(162 električna

i 118 klasičnih)

Ukupan broj

registriranih korisnika

... 17.851 registrirani

korisnik, od čega

3257 (18,25%) stranih

i 14.594 (81,75%)

domaćih

Ukupan broj

najmova

... ostvareno 159.887

najmova, 17.069

(10,68%) ostvarili

su strani, a 142.818

(89,32%) domaći

korisnici

Dan s rekordnim

brojem najmova

... 21. 4. 2021., kad je

ostvaren 1121 najam

Mjesec s

rekordnim brojem

najmova

... ožujak 2021., s

ostvarenih 22.888

najmova

Tri top-postaje po

broju najmova

Riva... 15.424

Split 3... 12.859

Stari plac... 10.630

bicikistički bonton 27


Kako se

registrirati

Za najam bicikala korisnici se mogu registrirati:

na web-stranici www.nextbike.hr/hr/split

putem mobilne aplikacije Nextbike

putem terminala na postaji

AKTIVACIJA

kreditnom/debitnom karticom

Za aktivaciju je potrebna važeća

kreditna ili debitna kartica

(Mastercard, VISA, Diners, American

Express) na kojoj se nalazi iznos za

aktivaciju opcije navedene u cjeniku.

AKTIVACIJA PRETPLATE putem

SMS-a

Pretplata se može aktivirati i slanjem

SMS-a sadržaja 20,40,50,80,100 na

707070.

Nakon SMS uplate obvezno je poslati

na sms@nextbike.hr fotografiju

ili sken svoje osobne iskaznice te

pričekati povratni mail o potvrdi

aktivacije nextbike računa.

* SMS nadoplatu mogu izvršiti

korisnici svih mobilnih mreža osim

Tele2

AKTIVACIJA PRETPLATE

uplatom na račun

IBAN:HR1623600001102336115

SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O.

PRISAVLJE 2, ZAGREB

Model: 00 ili 99

Opis plaćanja: nextbike aktivacija za

broj mobitela: (navesti broj mobitela)

Nakon uplate obvezno je poslati na

info@nextbike.hr potvrdu o plaćanju

zajedno s fotografijom ili skenom

svoje osobne iskaznice te pričekati

povratni mail o potvrdi aktivacije

nextbike računa.

28

Slobodna Dalmacija


Aplikaciju možete

preuzeti i putem

QR koda

CJENIK USLUGE

bicikistički bonton 29


NAJAM BICIKLA

MOBILNOM APLIKACIJOM

Nextbike aplikacija

Preuzmite

Nextbike aplikaciju

Skenirajte

QR kod na biciklu

Lokot će se

automatski otvoriti

30

Slobodna Dalmacija


NAJAM BICIKLA

TERMINALOM

Klikni / odaberi opciju najam

Unesi korisnički PIN

Unesi broj mobitela

registriran u aplikaciji

Unesi broj bicikla

Lokot će se automatski otvoriti

POSTUPAK KOD POVRATA

Ukoliko je stalak slobodan

Gurnite bicikl u odgovarajući

slobodan stalak

Ručno spustite lokot

Ukoliko stalak nije slobodan

Vratite bicikl na stanicu

Ručno spustite lokot

U oba slučaja najam će biti automatski završen

bicikistički bonton 31


Upute za korištenje

dječje sjedalice

32

Slobodna Dalmacija


sjedalice moli se da obrat

i prate upute za korištebj

Sve korisbike koji će koristiti dječje

sjedalice moli se 1. da obrate Prije pozorbost vožbje

i prate upute za korištebje:

Sve korisbike koji će koristiti dječje

Sve korisnike koji će koristiti dječje sjedalice moli sjedalice

se ispravbo

obrate pozorbost

pričvršć

molimo da obrate pozornost i i prate

1. Prije upute

Prije upute vožbje za korištebje:

vožbje potrebbo za potrebbo

je

korištenje:

provjeriti da su sigurbosbi 2. Nemojte pojasevi se u

ispravbo

provjeriti

pričvršćebi.

da su sigurbosb

1. Prije vožbje potrebbo dok je je dijete u sj

ispravbo Prije pričvršćebi.

vožnje

1

provjeriti 2. Nemojte da su se sigurbosbi udaljavati pojasevi od bicikla

ispravbo dok je dijete pričvršćebi. u sjedalici.

2. 3. Nemojte Budite oprezbi se udaljavati prilikom od bicikla sjedabja

dok ba dok bicikl je dijete i silažebja dijete u sjedalici. s u istog. sjedalici.

3.

4.

Budite

Vožbju

oprezbi

prilagodite

prilikom

uvjetima

sjedabja

u

ba bicikl i silažebja s istog.

prometu i terebu.

4. Vožbju prilagodite uvjetima u

5. Korištebje kaciga za djecu je

prometu i terebu.

obavezbo.

5. Korištebje kaciga za djecu je

obavezbo.

potrebno 3. Budite oprez

je provjeriti

da su sigurnosni ba bicikl i silažeb

pojasevi ispravno

pričvršćeni 4. Vožbju prilag

prometu i terebu

Nemojte se

2 udaljavati od

bicikla 5. dok Korištebje je ka

dijete u sjedalici obavezbo.

3

Vožnju

4 prilagodite

uvjetima u

prometu i terenu

UPUTE za korištenje dječje sjedalice:

5

Korištenje

kaciga za

djecu je

obavezno

Sve korisbike da je maksimalna

moli nosivost se da obrate pozorb

koji će koristiti dječj

sjedalice

i prate upute za korištebje:

1. Prije vožbje potrebbo je

provjeriti bicikistički bonton da su sigurbosbi 33 pojase

ispravbo pričvršćebi.

provjeriti da su s

2. Nemojte se udaljavat

3. Budite oprezbi priliko

ba bicikl i silažebja s istog

4. Vožbju prilagodite uv

prometu i terebu.

Budite oprezni

prilikom

sjedanja na

bicikl i silaženja s

njega

5. Korištebje kaciga za d

obavezbo.

6

Obratite pažnju

sjedalice 22 kilograma,

a maksimalna

brzina kretanja 25

km/h


SUSTAV JAVNIH BICIKALA U SPLITU

Dostupan 24/7/Fleksi

34

Slobodna Dalmacija


bilan/Jednostavan

bicikistički bonton 35


Želimo vam ugodnu

i sigurnu vožnju!

Zahvaljujemo Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj, Sindikatu biciklista, Nextbike-u i

Gradu Splitu na materijalima i savjetima koji su korišteni pri izradi Biciklističkog bontona.

36

Slobodna Dalmacija

GRAD SPLIT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!