30.06.2021 Views

P.11c modele 1-72

Przegląd modelu P.11c 1/72 IBG

Przegląd modelu P.11c 1/72 IBG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

prezentuje

część 3


PZL P.11c

Modele w skali 1/72

Mirosław Wasielewski


Nowy zestaw pozwalający na wykonanie w skali 1/72 modelu

naszego najpopularniejsza samolotu z okresu działań wojennych

w 1939 r. PZL P.11c skłonił mnie do prześledzenia

w telegraficznym skrócie historii zestawów, jakie pojawiły się

na rynku modelarskim.

Pierwszym modelem samolotu P.11c był „koszmarek” wyprodukowany

przez firmę ZP Ruch w roku 1964 – była to uciecha

dla młodych modelarzy, malowane farbami plakatowymi

zdobiły nie jeden pokój młodych sympatyków lotnictwa. Rok

później na rynek trafia kolejny model firmowany przez Revella,

reprezentował zupełnie inny poziom technologii co pozwalało

na wykonanie prawie idealnego modelu. Ogromna popularność

zestawu ugruntowała jego pozycje na wiele dekad. Rok

1980 wydawał się być przełomem a to za sprawą firmy Heller.

Ówcześni modelarze okrzyknęli go najlepszą repliką naszego

myśliwca. Modele jak meteoryty znikały z półek sklepów

„Składnica Harcerska”. Znakomity jak na tamte czasy, oczywiście

posiadał kilka błędów ale to już inna bajka. Odpowiedzią

naszego „przemysłu” było pojawienie się w 1982 r. kolejnego

modelu. Firma PZW 72 w oparciu o nowe formy wprowadziła

na rynek nowy model P.11c. Jednak jego jakość w porównaniu

z zestawem dostępnym wcześniej, nie zachwycała.


I znowu trzeba było kolejnych dekad aby miłośnicy skali 1/72

dostali do rąk dobry model. Pewnym zaskoczeniem był zestaw

czeskiej firmy Azur, pojawił się znienacka i od razu wzbudził

ogromna dyskusje w świecie nie tylko polskich modelarzy. Dobry

– czy zły, to pytanie wracało przy każdej dyskusji. Zestaw

zyskał wielu nabywców a efekty pracy modelarzy było można

zobaczyć nie tylko krajowych konkursach w modelarskich.

Jednak kropkę nad i, postawili nasi producenci. Pierwszym

krajowym zestawem był model firmy „Arma Hobby”. Okrzyknięty

znacznie lepszym zestawem niż produkt czeski, cieszy się

dużym powodzeniem. Wydawało się że po blisko 57 latach,

rozdział modeli P.11c, póki co zostanie zamknięty ale nie – firma

IBG po serii modeli samolotów PZL P.7, P.11a i P.24 zaprezentowała

swoje spojrzenie na model „P-jedenastki”. Znowu

powraca pytanie na jak bliski oryginałowi jest nowy model?

Każdy z nas zapewne ma swoje zdanie wyrobione na postawie

obcowania z oryginalnym samolotem jak i z dostępna literaturą

– a tej jest sporo. Wybór modelu zapewne będzie subiektywny

i taki należy szanować. Jednak mając do dyspozycji tak szeroką

gamę zestawów i każdy znajdzie zapewne coś dla siebie.

P.s – model P.11c firmy Revell zrobiony na początku lat 70

– tych ubiegłego wieku traktuje jako relikt.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!