PETRŽALSKÁ 5KA - propozície

orihoschranka

PROPOZÍCIE

Petržalská 5ka – preteky v atletickej chôdzi

Termín: 24. 7. 2021

Miesto konania: Bratislava – Petržalka / Antolská ulica konečná autobusu č.99

Organizátor: Kultúrne zariadenie Petržalky (KZP), verejná inštitúcia zriaďovaná

Miestnym úradom Mestskej časti Bratislava – Petržalka

Organizačný výbor podujatia (OV– funkcie a ich náplň):

• Predseda

• Výkonná manažérka

• Riaditeľ pretekov

• Hlavný rozhodca

Robert Schnurmacher

Natália Schifferová

Juraj Benčík st.

Roman Benčík

Zdravotné zabezpečenie: Event Medical Solutions, s.r.o. Bratislava

Program pretekov:

10.00 Otvárací ceremoniál

10.10 Prípravka 2012 a mladší 1 km chôdza

Najmladší žiaci a žiačky 2010 – 2011 1 km chôdza

10.30 Mladší žiaci a žiačky 2008 – 2009 2 km chôdza

Starší žiaci a žiačky 2006 – 2007

2 km chôdza

11.00 Dorastenci a dorastenky 2004 – 2005 5 km chôdza

Muži a ženy 2003 a starší

5 km chôdza

Veteráni nad 36 rokov

5 km chôdza

12.00 Záver podujatia – Exhibícia s Jozefom Pribilincom a verejnosťou

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude po ukončení každej disciplíny.

Registrácia - prihlášky: Do 20. júna na adrese: hrbacek@hrdosport.sk

Registračný poplatok: Na platforme Ticketportal.sk 1.- €. Účasť na podujatí možná

len s vygenerovaným QR kódom.

Kancelária pretekov: bude otvorená v stane pri pódiu na Antolskej ulici pri konečnej

autobusov č.99 v Bratislave – Petržalke od 9.00 v priestore štartu, výdaj štartovacích

čísiel.


Prezentácia: Výkonnostní a vrcholoví športovci najneskôr 15 min pred štartom

disciplíny v priestore štartu / rekreačný športovci od 12.00 do 14.30 v kancelárii

pretekov.

Šatňe, WC, sprchy: Telocvičňa Domu kultúry Lúky, Vígľašská 1, Petržalka

Pravidlá: Pretekať sa bude podľa pravidiel WA, SAZ a týchto propozícií.

Trať: Certifikovanej trať s asfaltovým povrchom o dĺžke okruhu 500m. Časy

pretekárov budú merané elektronickou časomierou.

Ceny: Víťazi a víťazky v kategórii muži a ženy na 5km – 1.miesto 100.- €, 2.miesto

50.- €, 3. miesto 30.- €

V ostatných kategóriách prví traja obdržia vecné ceny, medaile, diplomy a suveníry

MČ Bratislava - Petržalka.

Partneri podujatia: Slovenský atletický zväz, Vojenské športové centrum DUKLA

Banská Bystrica, Športový klub BCF Dukla Banská Bystrica.

Kontakty:

Predseda OV : Robert Schurmacher 0918 385 789 / schnurmacher@gmail.com

Výkonná manažérka: Natália Schifferová 0902 189 280 / natalschiffer9@gmail.com

Riaditeľ pretekov: Juraj Benčík st. 0915 894 529 / bencikjuraj@hotmail.com

More magazines by this user