09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I PrywatneTechnikum Hotelarskie w Zamościu, ul.

I PrywatneTechnikum Krasnobrodzka 22a, Hotelarskie 22-400 Zamość, w Zamościu, ul.

tel. 84 I PrywatneTechnikum 638 98 Krasnobrodzka 46, mail: technikum@halej.pl, 22a, Hotelarskie 22-400 Zamość, w Zamościu, www.halej.pl ul.

tel. 84 I PrywatneTechnikum 638 98 Krasnobrodzka 46, mail: technikum@halej.pl, 22a,

Hotelarskie

22-400 Zamość,

w Zamościu, www.halej.pl ul.

tel. ‣ 84 Szkoła 638 98

Krasnobrodzka oferuje 46, mail: kształcenie technikum@halej.pl,

22a, 22-400 o profilu: Zamość,

www.halej.pl

Technik tel. ‣ 84 Szkoła 638 hotelarstwa 98 oferuje 46, mail:

kształcenie technikum@halej.pl, o profilu: www.halej.pl

Technik Szkoła hotelarstwa żywienia

oferuje

i usług

kształcenie

gastronomicznych

profilu:

Technik ‣ Szkoła

żywienia hotelarstwa oferuje i usług kształcenie gastronomicznych o profilu:

Technik hotelarstwa żywienia usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

‣ NOWOŚĆ! Akredytacja na lata 2021-2027 – wyjazdy na

‣ praktyki NOWOŚĆ! zawodowe Akredytacja do Niemiec, na lata Grecji, 2021-2027 Hiszpanii – wyjazdy w ramach na

praktyki programu NOWOŚĆ! zawodowe Erasmus+

Akredytacja do Niemiec, na lata Grecji, 2021-2027 Hiszpanii wyjazdy w ramach na

‣ programu praktyki NOWOŚĆ! zawodowe Erasmus+ Akredytacja do Niemiec, na lata Grecji, 2021-2027 Hiszpanii – wyjazdy ramach na

praktyki programu zawodowe Erasmus+ do Niemiec, Grecji, Hiszpanii w ramach

programu Erasmus+

‣ NOWOŚĆ! Klasa patronacka Hansa-Park

Innowacyjny ‣ NOWOŚĆ! system Klasa kształcenia patronacka dualnego Hansa-Park w Hansa-Park:

Innowacyjny NOWOŚĆ! Klasa patronacka Hansa-Park

2 tygodniowe

system praktyki kształcenia w ramach dualnego akredytacji w Hansa-Park: Erasmus+

2

Innowacyjny ‣ NOWOŚĆ! system Klasa kształcenia patronacka dualnego Hansa-Park

Hansa-Park:

3 tygodniowe

tygodniowe praktyki

praktyki w ramach

ramach

III i IV klasie akredytacji

akredytacji

– Erasmus+

Innowacyjny Erasmus+

3 system kształcenia dualnego w Hansa-Park:

wynagrodzenie tygodniowe praktyki 1200-1500 w III III

Euro i IV klasie –

2 IV klasie wynagrodzenie

tygodniowe praktyki w ramach akredytacji Erasmus+

wynagrodzenie

Praca dla absolwentów!!! 1200-1500 Euro

3 tygodniowe praktyki 1200-1500 w III Euro

Praca dla absolwentów!!!

i IV klasie –

Praca wynagrodzenie dla absolwentów!!! 1200-1500 Euro

‣ NOWOŚĆ! Kształcenie dualne w praktyce -

Praca dla absolwentów!!! ‣ projekt NOWOŚĆ! EFS na lata Kształcenie 2020-2023 dualne w praktyce -

projekt Darmowe NOWOŚĆ! EFS kursy

na podnoszące lata Kształcenie 2020-2023 kwalifikacje dualne zawodowe:

praktyce projekt ‣ Darmowe Kurs cukierniczy NOWOŚĆ! EFS kursy na podnoszące lata Kształcenie 2020-2023 kwalifikacje dualne zawodowe: w praktyce -

Darmowe

projekt Kurs kuchni cukierniczy EFS kursy bezglutenowej, na podnoszące lata 2020-2023 bezlaktozowej, kwalifikacje zawodowe: wegańskiej

Darmowe Kurs cukierniczy asystenta kuchni

kursy bezglutenowej, ds. podnoszące fakturowania bezlaktozowej, kwalifikacje zawodowe: wegańskiej

Kurs kuchni cukierniczy barman-mixer asystenta

bezglutenowej, ds. fakturowania Level A bezlaktozowej, wegańskiej

Kurs asystenta kuchni barman-mixer bezglutenowej, ds. fakturowania

PŁATNE Level A bezlaktozowej, wegańskiej

Kurs PŁATNE

barman-mixer

STAŻE PO UKOŃCZENIU KURSU.

asystenta STAŻE ds. fakturowania Level

PO

A

UKOŃCZENIU KURSU.

PŁATNE Kurs barman-mixer

STAŻE Level PO A UKOŃCZENIU KURSU.

‣ CZESNE 0ZŁ!

Jedyna ‣ CZESNE opłata 0ZŁ! to 200zł ROCZNIE

PŁATNE STAŻE

które pokrywa

PO UKOŃCZENIU KURSU.

Jedyna CZESNE opłata 0ZŁ! to 200zł ROCZNIE które pokrywa

ubezpieczenie ucznia oraz wszelkie inne opłaty

Jedyna

ubezpieczenie ‣ CZESNE opłata

ucznia 0ZŁ! to 200zł

oraz

ROCZNIE

wszelkie

które

inne

pokrywa

administracyjne.

opłaty

ubezpieczenie Jedyna administracyjne. opłata ucznia to 200zł oraz ROCZNIE wszelkie które inne pokrywa opłaty

administracyjne.

ubezpieczenie ucznia oraz wszelkie inne opłaty

Uczniowie którzy osiągnęli średnią 4.75 otrzymują

administracyjne.

stypendium Uczniowie naukowe którzy osiągnęli w wysokości średnią 180 zł 4.75 miesięcznie. otrzymują

Uczniowie

stypendium naukowe którzy osiągnęli w wysokości średnią 180 zł 4.75

miesięcznie. otrzymują

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!