09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ośrodek Szkolenia Psychotroników

„EURO – NATURA” FILIA ZAMOŚĆ

PROWADZI NABÓR SŁUCHACZY

na kolejny rok edukacyjny.

Edukacja rozpoczyna się we wrześniu 2021 o trwa 10 m-cy.

(zjazdy odbywają się raz w miesiącu

sobota, niedziela w STUDIO NATUROTERAPII ZAMOŚĆ)

Po ukończeniu Edukacji

uczestnicy otrzymują tytuł Naturopaty

ZOSTAŃ NATUROPATĄ – zdobędziesz uprawnienia do stosowania terapii naturalnych jak:

• masaż, • akupresura stóp, • elektroakupunktura,

• świecowanie uszu, • ziołolecznictwo, • koloroterapia,

• radiestezja, • krystaloterapia, • bioterapia.

Informacje pod nr tel. 604 155 921 lub 533 190 504

e-mail: kontakt@naturterapia.pl

lub bezpośrednio w STUDIO NATUROTERAPII

ul. Młyńska 6D lok. 4A, Zamość

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!