14.07.2021 Views

Τεύχος #003

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ DESIGNERS

ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΜΟΔΑ

FASHION

MANIFESTO

Η ΜΟΔΑ = ΕΜΕΙΣ

τ ε ύ χ ο ς

#003

Το Manifesto της μόδας, από την αρχή.

Το πρώτο περιοδικό βιώσιμης μόδας στην Ελλάδα


Η ΜΟΔΑ = ΕΜΕΙΣ

Ένα τεύχος αφιέρωμα στους Έλληνες

σχεδιαστές που προάγουν τη βιώσιμη

και ηθική μόδα. Γνωρίστε τους μέσα

από τις σελίδες του FAS.MA Editorial.

2 3FAS.MA | Τεύχος #003

Σ’ ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΕΎΧΟΣ ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ...

VATHOS APPAREL

[σελ. 20]

2WO+1NE=2

[σελ. 42]

ΕΛΛΗΝΙΚΆ BRANDS

3QUARTERS

[σελ. 46]

THE KNLs

[σελ. 52]

ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΕΣ

ΙΔΈΕΣ

ALCHIMIA Vegan Shoes

[σελ. 26]

THÉLA

[σελ. 33]

URBAN OWL

[σελ. 38]

ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΜΟΔΑ

4 5find our unique collection online

numonday.com/shop/apiliotis-jewellery

apiliotisjewellery

WWW.THEKNLS.COM

THEKNLS

6 7Περιεχόμενα

Ταυτότητα

01. Editor’s Letter

[σελ. 12] Νάσια Φιλιππίδη

02. FAS.MA | Πρόσωπα

[σελ. 14] Σταμάτης Καραΐσκος

03. FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες

designers

[σελ. 18] Ιούλιος 2021.

[σελ. 20] VATHOS APPAREL

[σελ. 26] ALCHIMIA Vegan Shoes

[σελ. 33] THÉLA

[σελ. 38] URBAN OWL

[σελ. 42] 2WO+1NE=2

[σελ. 46] 3QUARTERS

[σελ. 52] THE KNLs

04. FAS.MA | Style

[σελ. 56] Πώς να χτίσεις το δικό σου Summer Capsule Wardrobe;

05. FAS.MA | Food for Thought

Founder, MD & Publisher

Nάσια Φιλιππίδη

nasiafilippidi@gmail.com

nasiafilip

Co-Founder, Social Media & Community Manager

Μάγδα Ζυγούρη

magdazgr@gmail.com

magdazygouri

Graphic Design Director

Καλλιόπη Καρυπίδου

calliope.karipidou@gmail.com

calliope.kar

Photographer

Ισμήνη Κιμιωνή

ismini.loves@gmail.com

ismini.loves

Editors

Νάσια Φιλιππίδη

Μάγδα Ζυγούρη

Καλλιόπη Καρυπίδου

Αργυρώ Παρασύρη

[σελ. 70] Perfect Sustainability... ή αλλιώς ευσεβείς πόθοι

06. FAS.MA | Wardrobe

[σελ. 72] More Brands

[σελ. 72] Mix&Match

07. About Us

[σελ. 84] Οι συνεργάτες

του τεύχους αποκαλύπτονται

08. FAS.MA #Inspo

[σελ. 88] Οδηγός έμπνευσης

09. Sustainable Brands #003

[σελ. 90]

Επικοινωνία

www.fashionmanifesto.gr

fasmamag@gmail.com

fasmamag

8 9Vegan shoes

We give glory to the no longer used!

@alchimiaveganshoes

alchimiaveganshoes

MUSACOLLECTION.GR

MUSACOLLECTIONGR

10 11Editor’s Letter

Νάσια Φιλιππίδη

Μόδα = Εμείς

Ο όρος “μόδα” είναι κάτι που ακούμε

πολύ συχνά γύρω μας. Η φράση “είναι της

μόδας” μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι

η μόδα αφορά οτιδήποτε έχει σχέση γενικώς

με το σήμερα, αλλά και με τα ίδια τα ρούχα

που θα φορέσουμε.

Τελικά, όμως, τι σημαίνει “μόδα”;

Η λέξη “μόδα” έχει λατινικές ρίζες. Είναι

άμεσα συνδεδεμένη με το ζωντανό, το

καινούριο, το τώρα. Το καινούργιο που

διαδίδεται σε όλο τον κόσμο, που κάποια

στιγμή ωριμάζει, και σβήνει για να δώσει τη

θέση του στο επόμενο. Και κάπως έτσι είναι η πορεία της, η οποία

είναι ένας κύκλος δίχως τέλος…

It’s a statement.

Η μόδα μας βοηθάει να αναζητήσουμε το διαφορετικό, μας

παροτρύνει να παίξουμε με την εικόνα του εαυτού μας, να

ορίσουμε το ποιοι είμαστε, αλλά και να προβάλλουμε τις αξίες που

αντιπροσωπεύουμε και την ταυτότητα μας μέσα από το στυλ μας.

Το τρίτο τεύχος του FAS.MA είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους

Έλληνες designers οι οποίοι μέσα από τις δημιουργίες τους μας

ταξιδεύουν στα βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας δίνοντας μας

τροφή για σκέψη για το τι επιλέγουμε να φοράμε.

“Φοράμε” τελικά τον εαυτό μας;

Γιατί τελικά Μόδα = Εμείς

Με αγάπη,

Νάσια Φιλιππίδη, Founder FAS.MA

xx

12 13Σ Κ

Όντας λάτρης της τέχνης και της

μόδας, αποφάσισα να δημιουργώ

μέσα από τα μαλλιά. Η αγάπη μου

λοιπόν για δημιουργία, καθώς και

με τον δικό του μοναδικό τρόπο,

η ενασχόλησή μου με την μόδα

σε συνεργασία πάντα με τον

και την τέχνη, αλλά και η συνεχής

κομμωτή.

επιρροή που είχα απο αυτούς

τους δύο κλάδους με έκαναν να

Εγώ, στο Sadhu hair παίρνω μια

ασχοληθώ με το επάγγελμα.

μίνι συνέντευξη στους πελάτες

μου, ώστε να καταλάβω την

Πως πιστεύεις ότι το hair look

προσωπικότητά τους, να δω

που υιοθετεί καθένας από εμάς

τι ανάγκες έχουν και να του

συνδέεται με την προσωπικότητα

προσφέρω το καλύτερο δυνατό

και την αυτοπεποίθηση που

αποτέλεσμα με συμβουλές «to the

αισθανόμαστε;

point» για το εκάστοτε look που

θέλει να ακολουθήσει.

Καθένας υιοθετεί ένα στυλ το

οποίο τον εκφράζει, τον κάνει

Τα μαλλιά και το look που

να αισθάνεται ωραία και να έχει

επιλέγουμε να έχουμε με βάση

αυτοπεποίθηση. Το look του

αυτά, είναι ίσως ένα από τα

κάθε ανθρώπου, φανερώνει

σημαντικότερα κομμάτια για την

στοιχεία από τον ψυχισμό του.

εμφάνιση του κάθε ανθρώπου.

Πολλές φορές παρατηρούμε

Ουσιαστικά, θα έλεγα ότι είναι

ότι οι αλλαγές των look στα

το κάδρο του προσώπου, αυτό

μαλλιά συμβολίζουν κάποια

που του δίνει αυτοπεποίθηση και

αλλαγή διάθεσης, επιθυμία για

τον κάνει να αισθάνεται να είναι

ανανέωση, επιθυμία δημιουργίας

ο εαυτός του. Μια από τις κύριες

ενός πιο αυστηρού προφίλ ή την

εμμονές είναι να μπορεί ο καθένας

επιθυμία της αναμελιάς. Το look

να υποστηρίζει ποικίλα look,

λοιπόν είναι αλληλένδετο με την

χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνει

προσωπικότητα του καθενός και ο

πολύ χρόνο. Περισσότερο θα το

καθένας επιλέγει να το υιοθετήσει

χαρακτήριζα ως επιθυμία και όχι

ως εμμονή.

14 15

FAS.MA | Πρόσωπα

Σταμάτης Καραΐσκος

Ακούγαμε τα καλύτερα, τον γνωρίσαμε στο

κομμωτήριο του, και από τότε έγινε το στέκι μας για την

περιποίηση των μαλλιών μας. Ο Σταμάτης Καραϊσκος

είναι λάτρης της φύσης και το εκφράζει μέσα από την

δουλειά του, αλλά και τον εργασιακό του χώρο.

Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στον

χώρο της κομμωτικής;

Βρίσκομαι στο χώρο της

κομμωτικής 25 χρόνια.

Τι σε έκανε να ασχοληθείς με αυτό

το επάγγελμα;16

Πιστεύεις πως υπάρχουν ακόμα στερεότυπα στις μέρες μας όσον αφορά το

hair look που υιοθετεί κάποιος;

Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν στερεότυπα, αλλά πρότυπα με τα οποία πολλοί

θέλουν να ταυτίζονται. Πολλές φορές θαυμάζουμε κάποιον ή μας αρέσει το

look του και θέλουμε να ταυτιστούμε. Επομένως, η ταύτιση θα έλεγα είναι ένα

κύριο στοιχείο όσον αφορά το hair look που επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιος.

Γνωρίζουμε ότι έχεις υιοθετήσει vegan

και sustainable πρακτικές στο sadhu

hair όσον αφορά την περιποίηση

μαλλιών. Θα μπορούσες να μας πεις

λίγα λόγια για αυτό και Ποια ήταν η

αφορμή για να κάνεις αυτό το βήμα;

Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει η

φύση και αυτό το έχω υιοθετήσει πάρα

πολύ τόσο στη δουλειά, όσο και στον

εργασιακό μου χώρο φυσικά. Θέλω ό,τι

πιο φυσικό και ό,τι πιο Organic υπάρχει,

να το υιοθετώ είτε σε look, είτε στα

προϊόντα που χρησιμοποιώ. Επιδιώκω

τα προϊόντα που χρησιμοποιώ να μην

είναι επιβλαβή ούτε για τους πελάτες,

ούτε για εμένα και το ανθρώπινο

δυναμικό μου.

FAS.MA | Πρόσωπα

Σταμάτης Καραΐσκος

Η φιλοσοφία μου αυτή έχει ως

απόρροια να μου αρέσουν τα φυσικά

αποτελέσματα και το φυσικό σχήμα

των μαλλιών, το οποίο και θέλω να

αναδεικνύω μέσα από τα κουρέματα.

Μέσα από την αγάπη μου για τη φύση, έχω εμπνευστεί και τεχνικές οι οποίες

με έχουν κάνει να δημιουργώ πάνω σε αυτό. Βλέπω την δουλειά μου πιο

ολιστικά, όχι μόνο το πως να φτιάξω τα μαλλιά να φαίνονται χτενισμένα,

αλλά και πώς να τα αναδείξει κάθε γυναίκα μόνη της, με έναν φυσικό

μοναδικό τρόπο. Αναφορικά με την υγεία τους, δεν χρησιμοποιώ κανένα

προϊόν που να επιβαρύνει την υγεία των μαλλιών. Οι οδηγίες που δίνω

στον κάθε πελάτη για την περιποίηση και την υγεία των μαλλιών είναι από

μέσα προς τα έξω, δηλαδή δίνω συμβουλές για το ποια πράγματα πρέπει

να κοιτάνε στην διατροφή τους για να έχουν υγιή μαλλιά και ύστερα μιλάω

και για την καλλυντική περιποίηση και τη σωστή φροντίδα με τα κατάλληλα

προϊόντα.

Σε τι διαφέρει αυτή η προσέγγιση από το κομμωτήριο όπως το γνωρίζουμε;

Δηλά δηλά, όλα τα κομμωτήρια

αρχίζουν να έχουν λίγο τον τρόπο

σκέψης που έχω υιοθετήσει εγώ

εδώ και καιρό. Σύμφωνα με την

γνώμη μου, αυτό είναι και το σωστό!

Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα

πιο ολιστικά, να βλέπουμε τον κάθε

άνθρωπο και την εκάστοτε διαφορετική

προσωπικότητα και να μπορούμε να

δημιουργούμε πάνω στην μοναδικότητά

του ξεχωριστά. Αυτό σίγουρα

πραγματοποιείται μέσω συζήτησης για

την κατανόηση των αναγκών. Θεωρώ

ότι η ολιστική ματιά είναι μια τάση που

θα υιοθετηθεί σιγά-σιγά από όλους και

στον χώρο της κομμωτικής.

“Η φιλοσοφία μου αυτή έχει ως

απόρροια να μου αρέσουν τα

φυσικά αποτελέσματα και το

φυσικό σχήμα των μαλλιών, το

οποίο και θέλω να αναδεικνύω

μέσα από τα κουρέματα.”

Που μπορούμε να σε βρούμε;

Εμένα και την ομάδα μου θα μας βρείτε στον Πειραιά, στην Ακτή Κουντουριώτου

15-17 & Ουίλσωνος 1, όπου με χαρά θα σας εξυπηρετήσουμε. Εάν θέλετε να

ενημερώνεστε για τις νέες τάσεις, θα μας βρείτε επίσης στο Instagram με το

όνομα @sadhuhair.

17FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

Ιούλιος 2021

Αφιέρωμα στους Έλληνες σχεδιαστές που προάγουν

τη βιώσιμη και ηθική μόδα.

Το τρίτο τεύχος του FAS.MA είναι αφιερωμένο σε

όλους αυτούς τους Έλληνες designers, οι οποίοι

μέσα από τις δημιουργίες τους μας ταξιδεύουν στα

βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας δίνοντας μας

τροφή για σκέψη για το τι επιλέγουμε να φοράμε.

-“Φοράμε” τελικά τον εαυτό μας;

Η ΜΟΔΑ = ΕΜΕΙΣ

18

FAShion.MAnifesto

‘You Are What You Wear‘

Jennifer Baumgartner

19FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

VATHOS APPAREL

Τι είναι για εσάς η βιωσιμότητα; Πώς την αντιλαμβάνεστε σε προσωπικό

επίπεδο;

Βιωσιμότητα είναι το να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί

επ’ αόριστον και να συμβάλει θετικά στον περιορισμό της καταστροφικής

ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση και στην κοινωνική ευθύνη. Σημαίνει να

κινούμαστε ηθικά απέναντι τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην οικονομία.

Για εμάς βιωσιμότητα σημαίνει το μέλλον μας. Δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.

Είναι τρόπος ζωής και όχι μία περαστική τάση. Η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο

την μόδα, αλλά κάθε πτυχή της ζωής μας. Βλέπουμε την βιωσιμότητα σαν μια

μακροχρόνια δέσμευση.

Το Vathos είναι ένα brand βασισμένο στην urban αισθητική, την προστασία

του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευαισθησία. Οι δημιουργοί του έρχονται

να μας υπενθυμίζουν ότι είναι καιρός να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση

και τις πράξεις μας απέναντι στη φύση και ότι μπορούμε να κάνουμε – και να

είμαστε – η αλλαγή.

Η βιωσιμότητα σημαίνει κάθε κίνηση

μας να γίνεται με σεβασμό προς

τον περιβάλλον και κυρίως προς το

άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο.

Να εφαρμόζουμε πρακτικές που

στο σύνολό τους δεν επιβαρύνουν

το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα

προσεγγίζουν ευρύτερα με ευαισθησία

το κοινωνικό σύνολο, να υιοθετούμε

πρακτικές που εξασφαλίζουν την

ελάχιστη ή την πλήρη απουσία

επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον.

Στόχος μας και δουλειά μας είναι να

δημιουργούμε ρούχα με βιώσιμα υλικά,

αλλά και να βοηθήσουμε στο χτίσιμο

της οικολογικής συνείδησης στον κόσμο

της μόδας, πάντα μέσα από μια δημιουργική διαδικασία.

FAShion.MAnifesto

20

21FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

VATHOS APPAREL

Ποιο ήταν το κίνητρό σας να ξεκινήσετε ένα brand με αξίες όπως η

βιωσιμότητα και η ηθική παραγωγή;

Για να συμβάλλουμε στην προστασία του πλανήτη! Το VATHOS Apparel

γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη μας να δούμε τη μόδα με έναν διαφορετικό

τρόπο, ένα διαφορετικό κίνητρο, να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον χώρο με

μια διαφορετική οπτική. Έτσι θέσαμε στους εαυτούς μας μία πρόκληση: να

δημιουργήσουμε ρούχα με βιώσιμα υλικά, αλλά και να βοηθήσουμε στο

χτίσιμο της οικολογικής συνείδησης στον κόσμο της μόδας.

Την απόφασή μας αυτή ενίσχυσε και το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις

υπόλοιπες δυτικές χώρες, όπου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, ακόμη και

από μεγάλες εταιρίες, όσον αφορά την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς

το περιβάλλον, στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οικολογικά fashion brand. Έτσι

αποφασίσαμε, μέσω του VATHOS

Apparel να συμβάλουμε και εμείς σ’

αυτή την παγκόσμια προσπάθεια

αλλαγής της βιομηχανίας της

μόδας.

Από που αντλείτε έμπνευση για τις

δημιουργίες σας;

Από τα πάντα γύρω μας. Η

εκάστοτε περίοδος και τα εκάστοτε

κοινωνικά θέματα αποτελούν μεγάλη

επιρροή για εμάς. Δεν είναι ποτέ

κάτι συγκεκριμένο. Είναι κάτι που

συνεχώς αλλάζει, μεταβάλλεται.

Σίγουρα κεντρικό ρόλο για την

δημιουργία των ρούχων μας έχει η

γυναίκα του σήμερα, η γυναίκα που

αναζητά κομψότητα, απλότητα και

άνεση. Τα ρούχα που σχεδιάζουμε

είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις

ανάγκες και στην καθημερινότητα

της.

Υπάρχει συχνά το στερεότυπο ότι η “βιώσιμη μόδα” παραπέμπει σε κάτι ανιαρό

και ξεπερασμένο. Ποια είναι η άποψή σας για την αντίληψη αυτή;

Τα οικολογικά ρούχα γενικά δεν υστερούν σε τίποτα σε σχέση με τα high end

προϊόντα μόδας. Υπάρχει πια μεγάλη ποικιλία οικολογικών υφασμάτων και

γενικότερα οικολογικών υλικών, με τεράστια ποικιλία χρωμάτων και υφών.

Επίσης, ένας σχεδιαστής μπορεί να σχεδιάσει ένα ρούχο ή μια ολόκληρη

συλλογή χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στον σχεδιασμό. Επομένως,

αυτό πάντα εξαρτάται από την αισθητική της ίδιας της εταιρείας. Το ότι μια

εταιρεία χρησιμοποιεί οργανικά υφάσματα δεν σημαίνει ότι υστερεί στο design.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει

μέχρι σήμερα, ως ένα βιώσιμο και ηθικό brand;

Ο ανταγωνισμός, στην

βιομηχανία μόδας ήταν μία από τις

μεγαλύτερες για μας προκλήσεις.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

το διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής

ενημέρωσης βομβαρδίζουν

καθημερινά το καταναλωτικό

κοινό με καινούργια προϊόντα.

Το να τραβήξεις την προσοχή

του καταναλωτή μέσα σε τέτοιες

συνθήκες είναι πραγματικά

τεράστια πρόκληση. Γι’ αυτό και

θέλαμε το προϊόν μας να είναι κάτι

ξεχωριστό, κάτι διαχρονικό, ένα

προϊόν με “βάθος.” Θέλαμε αυτό

που κερδίζουμε να το δώσουμε

πίσω στην κοινωνία. Το μοντέλο

από το οποίο εμπνευστήκαμε για

την δημιουργία του brand μας

ήταν το μοντέλο της κοινωνικής

ευθύνης

(Social Responsibility).

FAShion.MAnifesto

22

23FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

VATHOS APPAREL

Η δεύτερη πρόκληση (η οποία συνεχίζει να είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς)

ήρθε στην προσπάθεια μας να καλλιεργήσουμε και να πείσουμε τον έλληνα

καταναλωτή για την αναγκαιότητα υιοθέτησης οικολογικής συνείδησης και

ευαισθησίας προς τα εργασιακά δικαιώματα. Προς μεγάλη μας έκπληξη

διαπιστώσαμε ότι οι Έλληνες διαθέτουν τα εφόδια, λόγο του ότι η κοινωνία

μας είναι πολύ λιγότερο ατομικιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες

όπου υπάρχει περισσότερο ανεπτυγμένη η οικολογική συνείδηση στον

καταναλωτή, να αντιληφθούν αυτή την αναγκαιότητα και με μεγάλη τους χαρά

να συμβάλουν. Αυτό που λείπει είναι οι φορείς και οι πρωτοβουλίες οι οποίες

θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Τι είναι αυτό που εύχεστε να γνώριζε το καταναλωτικό κοινό ως

προς την ηθική και τη βιώσιμη μόδα;

Η βιωσιμότητα είναι το μέλλον της μόδας. Δεν είναι επιλογή, είναι

ανάγκη. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση και τις πράξεις

μας απέναντι στη φύση. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που

αγοράζουμε, τον τρόπο που καταναλώνουμε, τον τρόπο που

φοράμε ρούχα. Μπορούμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα,

ένα μέλλον καλύτερο για τα παιδιά μας. Καθένας μας ξεχωριστά

και όλοι μαζί έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε τις λάθος

συνήθειες. Μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή, μπορούμε να

είμαστε η αλλαγή.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνουμε πιο

ευσυνείδητη κατανάλωση και ένα βιώσιμο τρόπο

ζωής οικονομικά. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον τα

πάντα θα κινούνται με βάση την βιωσιμότητα. Το

οικοσύστημα μας καταρρέει και τα περιθώρια

είναι μικρά. Οι συνεχείς αλλαγές δεν μας

αφήνουν περιθώρια για επιλογές. Δεν πρέπει

να το αντιμετωπίζουν σαν πολυτέλεια αλλά σαν

αναγκαιότητα.

24

VATHOS

COMFORT

ELEGANCE

TIMELESSNESS

FAShion.MAnifesto

25FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

Alchimia Vegan Shoes

26

Η Νικόλ Δαλάτση είναι σχεδιάστρια υποδημάτων απόφοιτη της Ars Suttoria

Milano. To 2018 δημιούργησε την Alchimia (vegan shoes).

Πρόκειται για ένα βιωματικό project, που αντιπροσωπεύει μια βιώσιμη,

slow fashion, αντίληψη που στηρίζεται στην επανάχρηση. Συλλέγονται

και αξιοποιούνται ευλαβικά με την βοήθεια ανθρώπων και επιχειρήσεων

που «δεν ξεχνούν» το περιβάλλον απλά, ταπεινά και διαφορετικά υλικά

όπως πλαστικές σακούλες, σακιά από την βιομηχανία τροφίμων αλλά

και οικογενειακά εργόχειρα. Tο δημιουργικό αποτέλεσμα ανακύκλωσης

και επανάχρησης, το πρώτο του είδους του στην παγκόσμια βιομηχανία

υποδήματος, μειώνει την περιβαλλοντική πίεση χωρίς να κάνει κατάχρηση

νέων πρώτων υλών.

Πατώντας στο παρόν

αλλά επιστρατεύοντας

την τέχνη του

παρελθόντος, θέλει

να πιστεύει ότι κάθε

ζευγάρι κρύβει μια

ξεχωριστή ιστορία

που του προσδίδει

μοναδική αίσθηση.

Στην πρόσφατη

κουβέντα μας δήλωσε

χαριτολογώντας

στο FASMA: “Δεν

συνηθίζω να κοιτιέμαι στον

καθρέφτη από την στιγμή που

γεννηθήκαν οι αλχημείες. Αυτές

είναι το κάτοπτρο μου. Κάθε φορά

που τις κοιτάζω, η βιωσιμότητα μου

κλείνει ναζιάρικα το μάτι και με καλεί

στο επόμενο ταξίδι εξερεύνησης.

Έχω εθιστεί το παραδέχομαι…

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο βιώσιμος

τρόπος ζωής είναι μονόδρομος.

Πόσο μάλλον η βιώσιμη μόδα.

Πρέπει να συμβάλουμε όλοι

ώστε από trend

να μετατραπεί σε

mainstream. Είναι

επιτακτική ανάγκη

και υποχρέωση μας,

διότι ο πλανήτης

είναι μόνο ένας.

Παρακολουθούμε

και στηρίζουμε τις

δράσεις του Fashion

Revolution &

Fashion Revolution

Greece & Cyprus,

του μεγαλύτερου

κινήματος στον κόσμο, που

αγωνίζεται για μια ασφαλέστερη,

καθαρότερη, πιο δίκαιη και πιο

διαφανή βιομηχανία μόδας.

Ένα από τα ισχυρότερα όπλα

είναι η εκπαίδευση του μέσου

ανθρώπου-καταναλωτή . Όλοι εσείς

οι άνθρωποι των media τα έχετε

στα χέρια σας. Πυροβολήστε λοιπόν

άφοβα προς κάθε κατεύθυνση. Οι

βολές σας μόνο καλό θα κάνουν!

FAShion.MAnifesto

Στο Φυτολόγιο της Αλχημείας από την Νικόλ Δαλάτση

Είναι πια κοινό μυστικό ότι η λεγόμενη «γρήγορη» μόδα, με τα διαρκώς

νέα αλλά και ταυτόχρονα «ίδια» προϊόντα που καταναλώνονται σε

όλα τα μήκη και πλάτη της γης, οδηγεί σε απώλεια των διαφόρων

ταυτοτήτων. Όλοι, παντού, φοράμε και χρησιμοποιούμε, πάνω κάτω τα

ίδια πράγματα. Μοιάζουμε μεταξύ μας όλο και περισσότερο. Ωστόσο,

ο τρόπος που καταναλώνουμε μας προσδιορίζει. «Ανακοινώνει» στους

γύρω μας το είδος του ανθρώπου που είμαστε.

Η επανάσταση της αργής μόδας στέκεται στον αντίποδα. Το «αργό»,

χειροποίητο προϊόν που σέβεται και επαναχρησιμοποιεί πρώτες ύλες

αντί να παράγει καινούργιες με τα γνωστά ολέθρια για το περιβάλλον

αποτελέσματα, μπορεί πράγματι να κάνει την διαφορά σε πολλά

επίπεδα. Η χειροποίητη δουλειά εδράζεται στον ίδιο τον δημιουργικό

πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πρόκειται για σχεδόν πνευματική

διαδικασία που σχετίζεται άμεσα με την βιωσιμότητα.

Επανάχρησης συνέχεια λοιπόν. Οι καλοκαιρινές «αλχημείες» είναι

χειροποίητος φόρος τιμής στην φύση που, ιδίως κατά την διάρκεια

της πανδημίας, αποτελεί πηγή δύναμης και ελπίδας. Θέλοντας να της

εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, δημιούργησα μερικά πασουμάκια

από φυσικά υλικά που συνέλεξα από δάση και αγρούς. Τα συνδύασα

με τα γνώριμα ταπεινά υλικά της αλχημείας, την πλαστική σακούλα, τα

σακιά από την βιομηχανία τροφίμων αλλά και τα παλιά οικογενειακά

εργόχειρα. Το νήμα που συνδέει παλαιότερες και νέες δημιουργίες,

συνεχίζει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά: βιωσιμότητα, low waste,

διαφάνεια, χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.

27FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

Alchimia Vegan Shoes

Πηγή έμπνευσης, για άλλη μια φορά, οι νοσταλγικές αναμνήσεις.

Ανασύροντας λοιπόν εικόνες από

το παρελθόν, ανέτρεξα στα πρώιμα

μαθητικά χρόνια όταν ένα από

τα πιο αγαπημένα τετράδια ήταν

το φυτολόγιο με το χοντρό χρυσό

εξώφυλλο και τις πολύ λεπτές σελίδες

που κάλυπταν τις χάρτινες σελίδες

πάνω στις οποίες ταξινομούσαμε

λουλούδια, φύλα, μικρά, ξερά και

εύθραυστα φυτά. Τα τοποθετούσαμε

με προσοχή, αγάπη και τρυφερότητα

στο χαρτί, γράφοντας από κάτω τα

επιστημονικά και κοινά τους ονόματα.

Τα αποθηκεύαμε με ευλάβεια μέσα

στους ογκώδεις, βαρείς τόμους των

εγκυκλοπαιδειών για όσο χρονικό

διάστημα απαιτούσε η σταδιακή τους

αποξήρανση. Στη συνέχεια, μαζεύαμε

άλλα από αυλές και κήπους. Σχεδόν

όλες οι προσφυγικές μονοκατοικίες

στον αστικό συνοικισμό της Ξάνθης

όπου μεγάλωσα, είχαν μεγάλη αυλή

στο πίσω μέρος στα πρότυπα των

σπιτιών της χαμένης πατρίδας. Αυλή με παρτέρια γεμάτα λουλούδια, ανάλογα με

τις εποχές του χρόνου. Την τιμητική τους στα δικά μας ανοιξιάτικα παρτέρια, είχαν οι

πολύχρωμοι πανσέδες.

Από την παιδική ηλικία, η επαφή και η σχέση μου με την φύση είναι και παραμένει στενή.

Μεγαλώνοντας ανακάλυψα τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει απλόχερα στον

άνθρωπο το φυσικό περιβάλλον. Σταδιακά γεννήθηκε μέσα μου η σχετική νοοτροπία που

με καθόρισε, πολύ πριν γίνουν της μόδας έννοιες όπως η βιωσιμότητα και η οικολογία.

Προσπαθώ να απολαύσω καθημερινά ένα περίπατο στην φύση, παρατηρώντας την

βλάστηση και την θαυμαστή βιοποικιλότητα. Νιώθω ένα είδος ιδανικής αποδοχής, κάτι

σαν μεγάλη αγκαλιά.

Η φύση δεν κάνει διακρίσεις, είναι

ειλικρινής μαζί μας. Με όλους μας και

τον καθένα ξεχωριστά. Κάθε φορά που

βλέπω τις υπέροχες ασυμμετρίες της,

αναρωτιέμαι πόσο διαφορετικά θα

ήταν τα πράγματα εάν οι άνθρωποι

μπορούσαν να αποδεχτούν την

διαφορετικότητα χωρίς διακρίσεις.

Στο δάσος χοντρά και πολύ λεπτά

δέντρα συνυπάρχουν αρμονικά.

Στην θάλασσα, βότσαλα και κύματα

έχουν σχήματα και μεγέθη τελείως

διαφορετικά μεταξύ τους. Στην φύση

νιώθουμε καλά και δεν αναζητούμε

εξηγήσεις γιατί τα πράγματα απλά

συμβαίνουν και η σύνδεσή μας μαζί

τους είναι ανακλαστική, απολύτως

φυσιολογική. Είναι αυτή η σύνδεση που

μας κάνει να νιώθουμε την ανάγκη να

συμβάλουμε στην προστασία της.

Οι μεσοτοιχίες ήταν χαμηλές. Οι γείτονες επικοινωνούσαν μεταξύ τους καθημερινά,

οικοδομώντας μια αίσθηση ασφάλειας μέσα από την συνεχή επαφή. Τα λουλούδια των

διπλανών ήταν και δικά μας και το αντίθετο. Αρκούσε ένα απαλό απογευματινό αεράκι

από τη αυλή της φίλης μου της Δανάης, για να γεμίσει την πρασιά μας με τα λεπτά

αρώματα από το κατάλευκο φούλι. Αντίστοιχα, η αυλή τους πλημμύριζε από το υπέροχο

άρωμα της μεγάλης ροζ τριανταφυλλιάς μας. Ανταλλάσσαμε λοιπόν όλα τα παιδιά

ALCHIMIA

TRADITION

RE-CREATION

SLOW PRODUCTION

μεταξύ μας φυτά με μεγάλη χαρά και προθυμία, μιας και καμιά αυλή δεν περιείχε όλα τα

28

φυτά και τα λουλούδια.

FAShion.MAnifesto

29FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

Alchimia Vegan Shoes

Παρατηρώντας λοιπόν

πιο προσεκτικά, εντόπισα

ενδιαφέρουσες αναλογίες

στο σχήμα κάποιων φυτών.

Μηνύματα «αγάπης» στα

υπέροχα φύλλα των κυκλάμινων

με το συμμετρικό σχήμα

καρδιάς. Στο επάνω μέρος είναι

καταπράσινα με πανέμορφα

σχέδια και στο κάτω μωβ.

Θέλησα να τα συνδυάσω με τα

υλικά της επανάχρησης και να

τα μεταφέρω στα πασουμάκια

της αλχημείας. Μάζεψα μερικά

φυλλαράκια με συστολή και τα

φύλαξα προσεκτικά για αρκετό

καιρό μέσα σε χοντρά βιβλία

όπως τότε. Στα ίδια βιβλία έβαλα

και άνθη από αγαπημένους

πανσέδες. Όταν αποξηράνθηκαν,

τα επεξεργάστηκα ώστε να

μπορώ να τα πλέξω με το

βελονάκι. Οι παρεμβάσεις έγιναν

με υπομονή με στόχο την διατήρηση της ομορφιάς τους. Κάθε βελονιά γίνεται

αργά, για όσο χρόνο απαιτεί η συνειδητοποίηση ότι στην φύση συνυπάρχουν

ιδανικά μικρές αντιφατικές ιδιότητες όπως η ευπάθεια και η ανθεκτικότητα.

Επιλέγοντας να κάνεις κάτι με το χέρι, αντιστέκεσαι στους τρέχοντες φρενήρεις

ρυθμούς της καθημερινότητας. Όταν όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, οι βραδείς

ρυθμοί της χειροποίητης δουλειάς απελευθερώνουν. Φέρνουν γαλήνη στην

ψυχή, με την όλη διαδικασία να προσεγγίζει τα όρια του διαλογισμού.

Στις μονοκατοικίες της παιδικής ηλικίας, όπου τα εργόχειρα αποτελούσαν μέρος της διακόσμησης,

υπήρχε πάντοτε ένα δωμάτιο που άνοιγε μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ονομαστικές εορτές, μεγάλα

οικογενειακά γεγονότα κλπ. Ήταν το δωμάτιο της «υποδοχής», στη ουσία αφιερωμένο σε γείτονες,

συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Εμείς, τα παιδιά, δεν μπαίναμε σχεδόν ποτέ μέσα παρά μόνο

στα κλεφτά για να φάμε γλυκό του κουταλιού, μιας και όλα τα βάζα φυλάσσονταν στον μεγάλο

καρυδένιο μπουφέ με τα πόδια λιονταριού. Στην μυστηριακή ατμόσφαιρα, το εργόχειρο είχε την

τιμητική του. Ήταν «στρωμένο» πάντοτε στην τρίχα ακόμη και σε περιόδους που δεν έμπαινε κανείς.

Ανάλογα με την εποχή και την περίσταση άλλαζαν και τα εργόχειρα. Διαφορετικά τα Χριστούγεννα,

άλλα προς το Πάσχα κλπ.

Το μαυροκόκκινο σεμέν, κεντημένο σταυροβελονιά πάνω στην λεύκη ιταμίνα στρώνονταν τα

Χριστούγεννα. Τα χειμωνιάτικα κεντήματα έβγαζαν μια αίσθηση ζεστασιάς. Όσο καλοκαίριαζε,

έβγαιναν τα αέρινα, πλεγμένα με το βελονάκι, σεμέν. Αυτά τα εργόχειρα επαναχρησιμοποίησα

για αυτό το καλοκαίρι με έμφαση στις δαντέλες με το βελονάκι. Μεταποιώντας τα με σεβασμό,

θαύμασα την ομορφιά τους αλλά και τον κόπο, την νοικοκυροσύνη και την ευστροφία που

επιστρατεύτηκε για την κατασκευή τους. Θυμήθηκα με αγάπη τις Μαγδαληνή, Παγώνα, Ευλαμπία,

Σμαρώ, Κατίνα, Θεοδούλη, Ρωξάνη, Χρυσαυγή, Σοφία, Σουλτάνα, Παρθένα, όλες τις απλές,

προκομένες γυναίκες που έφεραν τις παραδόσεις τους στα προσφυγικά σπίτια. Κοίταξα και πάλι με

θαυμασμό τους πολύπλοκους κόμπους και θηλιές που σχηματίζουν το λεπτό, διάφανο δίχτυ που

είναι η δαντέλα. Όσο τα δούλευα, τόσα περισσότερα μαθήματα ταπεινότητας έπαιρνα από αυτά

τα τεχνουργήματα που ολοκληρώθηκαν χάρη στην καταπληκτική δεξιότητα η οποία μεταφέρθηκε

από γενιά σε γενιά. Αισθάνομαι ευτυχής που μεταβιβάστηκε και σε μένα από την μητέρα μου στα

προεφηβικά μου χρόνια. Σε τελική ανάλυση οι «ιστορίες» που διηγούνται οι παραδοσιακές αυτές

τεχνικές είναι βέβαια σημαντικότερες από το τελικό προϊόν που, κατά κάποιο τρόπο, «μιλάει» για την

κοινότητα, τις αξίες και τις παραδόσεις της. Θέλω να πιστεύω ότι ένα μέρος από αυτές τις ιστορίες

κρύβεται μέσα στις πολυάριθμες βελονιές των alchimia vegan shoes. Χαίρομαι ιδιαίτερα, επομένως,

όταν βλέπω καινούργιες, αντίστοιχες προσπάθειες από νέα κορίτσια. Έτσι, η ελπίδα για την συνέχεια

μένει ζωντανή.

FAShion.MAnifesto

30

31FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

Alchimia Vegan Shoes

“Nα μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου”

Συμμετέχοντας στο raise your voice festival, που διεξάγεται

στο πλαίσιο του Fashion Revolution week (19-25 Απριλίου),

δημιούργησα το σχέδιο «get in trafficking victim shoes”

#μεσασταπαπουτσιατωνθυματων, συμπεριλαμβάνοντας συμβολικά

γενετικό υλικό (μαλλιά) και επιστρατεύοντας αγάπη και συμπόνια

για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Σήμερα, περισσότερο από

κάθε άλλη φορά, οι τραγικές επιπτώσεις του trafficking απαιτούν

αυξημένη ενσυναίσθηση και επαγρύπνηση. Είναι επιτακτική ανάγκη

να «μπούμε στα παπούτσια των θυμάτων», διαφορετικά θα χάσουμε

κάθε επαφή με την αδυσώπητη πραγματικότητα στην «σκοτεινή

πλευρά του φεγγαριού».

Η συγκεκριμένη δημιουργία ενώνει την φωνή μου με αυτές που

αγωνίζονται για την εξάλειψη μιας από τις χειρότερες μορφές

«κακού» που εμφανίστηκε ποτέ. Θα ήθελα να στείλω μήνυμα

ελπίδας ώστε η εμπορία ανθρώπων να μείνει στην μνήμη σαν

ασπρόμαυρο καρέ από παλιά

ταινία φρίκης, όπως στην

συγκεκριμένη δημιουργία των

Alchimia Vegan Shoes. Γιατί η

«ύπαρξη» είναι δώρο που πρέπει

να προστατεύεται. Το DNA

είναι μοναδικό, πολύτιμο και

αναντικατάστατο.

Ευχαριστώ θερμά για το challenge,

το Raise Your Voice Festival

και τo Fashion Revolution

Greece.

Nικόλ Δαλάτση

Alchimia vegan shoes

#getintraffickingvictimshoes

#μεσασταπαπουτσιατωνθυματων

32

THÉLA

33FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

THÉLA

CHANGE

RESPECT

REUSE

THÉLA

Ποιο ήταν το κίνητρό σας να ξεκινήσετε ένα brand με αξίες όπως η

βιωσιμότητα και η ηθική παραγωγή;

Η δική μου προσωπική πορεία προς ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής

είναι αυτό που με οδήγησε να ξεκινήσω το δικό μου βιώσιμο brand

ανακύκλωσης (upcycling).

Μεγαλώνοντας στη Βομβάη τη δεκαετία του 80, δεν είχαμε τα προϊόντα

και πλαστικά μιας χρήσης που είναι τόσο κοινά σήμερα. Δεν υπήρχαν

fast food & take away, ούτε αλυσίδες supermarket. Απλά μεγαλώσαμε

με πολύ λιγότερα σκουπίδια. Αργότερα παρόλα αυτά, είδα την ραγδαία

αύξηση του καταναλωτισμού και της χρήσης πλαστικού ειδικότερα και

άρχισα να καταλαβαίνω τις πραγματικές επιπτώσεις του πλαστικού στο

περιβάλλον - ενός εύπλαστου, εύχρηστου και πολύτιμου υλικού που

έγινε φτηνό και χωρίς αξία.

Όταν ήρθα στην Ευρώπη, αντιμετώπισα μια ακόμα μεγαλύτερη

κατανάλωση πλαστικού από ότι είχα συνηθίσει. Οι περισσότεροι

άνθρωποι δεν ξέρουν ή έχουν ξεχάσει πώς είναι να ζούμε χωρίς

πλαστικό αλλά εγώ ήμουν σε θέση να δω την αλλαγή και να ζήσω

την άνοδο των πλαστικών. Ίσως αυτό με έκανε πιο ευαίσθητη στις

επιπτώσεις τους και με ενέπνευσε να κάνω κάτι γι’ αυτό.

34

Η Théla είναι ένα brand γεμάτο περιβαλλοντική ευαισθησία, που στον πυρήνα

του βασίζεται στην ανακύκλωση και το upcycling. Δίνοντας ζωή σε πλαστικά

απορρίμματα μετατρέποντάς τα σε εντυπωσιακά και πρωτότυπα προϊόντα,

εκτρέπει τα πλαστικά απόβλητα από το να καταλήξουν σε χωματερές,

ρυπαίνοντας τους ωκεανούς και βλάπτοντας την άγρια ​φύση.

Πώς αντιλαμβάνεστε τη βιωσιμότητα σε προσωπικό επίπεδο;

Για μένα, βιωσιμότητα είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία ή στάση ζωής ή ένα ταξίδι

που έχει ως σκοπό να μην προκαλεί κακό και να είναι επωφελές όχι μόνο για

εμάς, αλλά για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον.

Είναι να ψωνίζουμε, να τρώμε, να καταναλώνουμε και να ζούμε με τέτοιο

τρόπο που να ικανοποιεί όλες μας τις ανάγκες, χωρίς να αποτρέπει μελλοντικές

γενιές να κάνουν το ίδιο. Είναι να είμαστε ενσυνείδητοι για τις θετικές και

αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον που έχουν όλες μας οι πράξεις, να έχουμε

την ευαισθησία και τη διάθεση να αλλάξουμε και τη δημιουργικότητα να

πραγματοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές σε καθημερινή βάση.

FAShion.MAnifesto

Από που αντλείτε έμπνευση για τις δημιουργίες σας;

Τόσο η αισθητική όσο και η λειτουργικότητα των προϊόντων μας έχουν

τη βάση τους στη βιωσιμότητα. Εκτός από τη χρήση χειροποίητων

υφασμάτων, φτιαγμένων από upcycled πλαστικό, κάνουμε πολλή

έρευνα για να βρούμε τα καταλληλότερα βιώσιμα υλικά που είναι πάντα

τοπικά και ηθικά, χωρίς καμία ζωική προέλευση (vegan) και φυσικά

χωρίς πλαστικές ή συνθετικές ίνες.

Για παράδειγμα στα υφαντά προϊόντα, όταν υφαίνεται στον αργαλειό

το νήμα από παλιές πλαστικές σακούλες, συνήθως χρησιμοποιείται

nylon για το δέσιμο, αλλά αυτό σημαίνει χρήση νέων συνθετικών ινών.

Γι’αυτό το λόγο εμείς έχουμε αντικαταστήσει το nylon με οργανικό

βαμβάκι. Αυτό κάνει το ύφασμα πιο μαλακό και για να κρατήσουμε

τη φόρμα το συνδυάζουμε με άλλα βιώσιμα υλικά, όπως οργανικό

καμβά με φυτικές βαφές ή ανακυκλωμένο φελλό και αυξάνουμε λίγο τη

σκληρότητα του συνόλου,

35FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

Υπάρχει συχνά το στερεότυπο ότι η “βιώσιμη μόδα” παραπέμπει

σε κάτι ανιαρό και ξεπερασμένο. Ποια είναι η άποψή σας για την

αντίληψη αυτή;

Για πολύ καιρό, η βιώσιμη μόδα είχε τροποποιηθεί σαν μινιμαλιστική,

βαρετή και ουδέτερη, αλλά υπάρχουν πλέον πολλά brands που

σπάνε αυτό το στερεότυπο.

Επιπλέον, βιωσιμότητα στη μόδα δεν είναι μόνο να ψωνίζουμε από

ηθικά brands. Είναι επίσης να ανταλλάσσουμε ή να ψωνίζουμε

χρησιμοποιημένα ρούχα από second-hand καταστήματα, που

έχουν τεράστια ποικιλία από στύλ και έτσι ντυνόμαστε ιδιαίτερα και

μοναδικά.

THÉLA

FAShion.MAnifesto

36

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι

σήμερα, ως ένα βιώσιμο και ηθικό brand;

Ξεκινώντας μια μικρή επιχείρηση

από το μηδέν είναι από μόνο του μια

πρόκληση. Εδώ στην Ελλάδα ακόμα

περισσότερο, με την υψηλή φορολογία,

ΦΠΑ και εισφορές ασφάλισης.

Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 70% του

συνολικού εισοδήματος μια μικρής

επιχείρησης πηγαίνει στα παραπάνω.

Ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν

κίνητρα και επιδοτήσεις για το ξεκίνημα

μια βιώσιμης επιχειρηματικής ιδέας,

δυστυχώς εδώ δεν υπάρχει σχεδόν

καμία βοήθεια.

Η άλλη μεγάλη πρόκληση είναι

η τιμολόγηση των προϊόντων. Η

διαδικασία παραγωγής των προϊόντων

μας, από τη συλλογή των πλαστικών

τσαντών και το πλύσιμό τους, το κόψιμο

σε νήμα και η ύφανση ή το πλέξιμο,

γίνεται στο χέρι, είναι πολύπλοκη

και χρονοβόρα. Σε συνδυασμό με

την ύπαρξη τόσο πολλών φθηνών

προϊόντων στην αγορά, κάνει την πώληση των προϊόντων μας

δύσκολη, ειδικά σε ανταγωνιστικές τιμές.

Τι είναι αυτό που εύχεστε να γνώριζε το καταναλωτικό κοινό ως

προς την ηθική και τη βιώσιμη μόδα;

Θα ήθελα να γίνει πιο κοινό ότι η βιώσιμη μόδα και γενικότερα

ένας βιώσιμος τρόπος ζωής δε χρειάζεται να είναι πιο ακριβά,

δύσκολα ή βαρετά.

Είναι μια δημιουργική, ευχάριστη διαδικασία αλλαγής κάποιων

συνηθειών μας, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος

αλλά και για τη βελτίωση της δικής μας ζωής και υγείας.

Καταλαβαίνω ότι η σκέψη να αλλάξουμε τις συνήθειες μιας ζωής

ακούγεται κουραστική και από μόνη της λειτουργεί αποτρεπτικά

στο να προσπαθήσουμε. Η πρότασή μου είναι να ξεκινήσουμε

με μερικές, απλές αλλαγές, ακόμα και μία μόνο τη φορά. Να

υιοθετήσουμε μία απλή καθημερινή αλλαγή, ή να κάνουμε

διαφορετικά κάτι πιο δύσκολο μια-δυο φορές την εβδομάδα,

ακόμα και αυτό μπορεί να έχει σπουδαία αποτελέσματα.

Αποφασίζουμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε, δεν είμαστε

πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας και απολαμβάνουμε το ταξίδι

προς τη βιωσιμότητα!

37FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

URBAN OWL

O Δημήτρης Διαμαντής και η Πελαγία Χριστάκη, δύο

λάτρεις του retro και του χειροποίητου, έκαναν το πάθος

τους επάγγελμα δημιουργώντας το πρωτότυπα ελληνικά

retro γυαλιά: Urban Owl. Η ομάδα του brand δεν σταματά

να καινοτομεί και να αλληλεπιδρά με το κοινό του για το

σχεδιασμό των συλλογών του ζητώντας την συμμετοχή του,

δημιουργώντας έτσι σχέδια που ήρθαν για να μείνουν.

FAShion.MAnifesto

38

Τι είναι για εσάς η βιωσιμότητα; Πώς την αντιλαμβάνεστε σε

προσωπικό επίπεδο;

Βιωσιμότητα για εμάς είναι μικρές σωστές πράξεις που καταλήγουν

σε συνήθεια. Το να σκέπτεσαι διπλά τον αντίκτυπο που έχουν οι

πράξεις σου και να κάνεις κάτι για αυτό. Να σκέπτεσαι το μέλλον του

χώρου που ζεις. Να ενδιαφέρεσαι στην άλλη άκρη του κόσμου πως

παράγεται κάτι. Να ψάχνεις την καλύτερη ποιότητα. Να σέβεσαι τη

φύση.

Ποιο ήταν το κίνητρό σας να ξεκινήσετε ένα brand με αξίες όπως η

βιωσιμότητα και η ηθική παραγωγή;

Τα Urban Owl ξεκίνησαν από την αγάπη μας για τα γυαλιά. Μας

βοήθησε το σχεδιαστικό υπόβαθρο της ομάδας για να εξελιχθούμε

γρήγορα πάντα με γνώμονα τις προσωπικές μας αξίες. Διαφάνεια,

αξιοπρέπεια, ισορροπία, ηθική είναι μέσα στην καθημερινότητά μας

και η δημιουργία του brand ήρθε πολύ οργανικά μέσα από αυτό

το πρίσμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι αλλιώς,

δεν είπαμε θα κάνουμε κάτι ηθικό και βιώσιμο και το γράψαμε σε ένα

χαρτί. Έχουμε αυτό το mentality, δεν έγινε για λόγους marketing.

Η παραγωγή στην Ελλάδα ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο, το ότι

υπάρχει εδώ εργοστάσιο κατασκευής χειροποίητων γυαλιών για

να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα το δικό μας made in

Greece.

39FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

URBAN OWL

Από που αντλείτε έμπνευση για τις δημιουργίες σας;

Θα έλεγα από παντού! Στα κινητά μας υπάρχουν ατελείωτα

print screen, φωτογραφίες και σημειώσεις. Κάνουμε

διαρκώς έρευνα ακόμα και όταν δεν σχεδιάζουμε συλλογή.

Ο κινηματογράφος, η μόδα και το interior design είναι πηγές

συνεχούς έμπνευσης.

FAShion.MAnifesto

Υπάρχει συχνά το στερεότυπο ότι η “βιώσιμη μόδα”

παραπέμπει σε κάτι ανιαρό και ξεπερασμένο. Ποια είναι η

άποψή σας για την αντίληψη αυτή;

Παλιά ίσχυε, και εμείς σαν καταναλωτές το είχαμε βιώσει. Όχι

πια όμως. Τώρα τα παραδείγματα sustainable brands που

προσφέρουν υπέροχα designs είναι αναρίθμητα.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι

σήμερα, ως ένα βιώσιμο και ηθικό brand;

URBAN OWL

TRANSPARENCY

DIGNITY

ETHICS

Το μονοπώλιο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος της κάθε δουλειάς. Πολύ

λίγοι ή ένας αποφασίζει για τις τιμές και τα κανάλια διανομής. Τα τελευταία

χρόνια οι καταναλωτές ψάχνουν εναλλακτικά brands, η τάση είναι αυτή πια

και θα συνεχίσει να είναι μια σταθερή δύναμη απέναντι στο ένας για όλα.

Τι είναι αυτό που εύχεστε να γνώριζε το καταναλωτικό κοινό ως προς την

ηθική και τη βιώσιμη μόδα;

Τον κόπο των ανθρώπων της παραγωγής, την υπομονή τους και την

εμμονή τους για το τέλειο αποτέλεσμα. Αν το έβλεπαν όλοι αυτό θα

καταλάβαιναν τι σημαίνει αυτό που αγοράζουν ολικά. Πιστεύω ότι πολλοί

ενδιαφέρονται για αυτό το στάδιο και όσες φορές το έχουμε μοιραστεί

έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Σε εκδηλώσεις που είχαμε συμμετάσχει

παρουσιάσαμε workshop παραγωγής γυαλιών και το κοινό το αγάπησε.

40 4142

FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

2WO+1NE=2

Μέσω της σύνθεσης

του μινιμαλισμού και

του αποδομητισμού και

υποστηρίζοντας την αρχή της

περιβαλλοντικής συνείδησης

η 2WO+1NE=2 αναδεικνύει την

πολιτιστική ρευστότητα μιας

ολοένα και πιο νομαδικής γενιάς.

Κάθε συλλογή είναι εμπνευσμένη

από μια διαφορετική πόλη του

κόσμου, αντλώντας στοιχεία από

τις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τον

κινηματογράφο, τη μουσική και

τους ανθρώπους.

Τι είναι για εσάς η βιωσιμότητα;

Πώς την αντιλαμβάνεστε σε

προσωπικό επίπεδο;

Θεμελιώδης παράμετρος για να

ζούμε στο παρόν και να έχουμε

ένα ελπιδοφόρο μέλλον είναι

η ισορροπία. Θεωρούμε ότι η

βιωσιμότητα οφείλει να είναι

ατομική καθημερινή προσπάθεια

η οποία στοχεύει σε μια σφαιρική

βελτίωση και εξέλιξη του τρόπου

ζωής μας.

>>>

Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι

τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι

προσέχουν περισσότερο τι και πως

το καταναλώνουν, ξεκινώντας από

τις διατροφικές τους συνήθειες, εν

συνεχεία με την προσωπική τους

φροντίδα και πιο πρόσφατα βλέπουμε

μια στροφή σε πιο ηθικές επιλογές

στον τρόπο που επιλέγουν να

ντυθούν. Ζωτικής σημασίας είναι να

κατανοήσουμε ότι η βιωσιμότητα δεν

αφορά μόνο τους συγκεκριμένους

κλάδους αλλά σχετίζεται

με τα πάντα που μας

περιβάλλουν, μέχρι

και στα πιο απλά

καθημερινά πράγματα.

Το κλειδί είναι να μην

αντιμετωπίζουμε την

βιωσιμότητα σαν μια

ατομική προσπάθεια

χωρίς αντίκτυπο αλλά

ως ένα συλλογικό βήμα

προς ένα ευοίωνο

μέλλον, το οποίο έρχεται

σύντομα.

Ποιο ήταν το κίνητρό

σας να ξεκινήσετε ένα

brand με αξίες όπως η βιωσιμότητα

και η ηθική παραγωγή;

Για εμάς η “επιλογή” να

ακολουθήσουμε την κατεύθυνση της

βιωσιμότητας ήταν μονόδρομος.

Όντας ακόμη φοιτήτριες στη σχολή,

είχαμε αποφασίσει την πορεία που θα

επιλέγαμε και το concept του brand.

Στόχος μας ήταν, και παραμένει, να

δημιουργούμε ρούχα σχεδιασμένα

και υλοποιημένα έτσι ώστε να

επιτυγχάνουν τη βέλτιστη ποιότητα σε

όλα τα πιθανά κριτήρια. Όπως δεν

υπάρχει απόλαυση χωρίς συναίσθημα,

έτσι δε γίνεται να υπάρχει μόδα χωρίς

ήθος.

Από που αντλείτε έμπνευση για τις

δημιουργίες σας;

Η ιδέα πίσω από το 2WO+1NE=2

είναι ότι κάθε συλλογή

είναι εμπνευσμένη από μια

διαφορετική πόλη ανά τον

κόσμο. Από τη στιγμή που

αποφασίζουμε ποια πόλη

θα είναι αυτή, αρχίζουμε

μια ενδελεχή μελέτη σε

οτιδήποτε αφορά στην πόλη

αυτή, από την αρχιτεκτονική

και τις εικαστικές τέχνες

μέχρι τη μουσική, τον

κινηματογράφο και

φυσικά τους κατοίκους

της. Παρ’όλα αυτά, δεν

περιοριζόμαστε μόνο στο

σχεδιασμό αλλά η έμπνευση

αυτή επεκτείνεται σε όλα

τα στάδια ανάπτυξης της συλλογής,

από τις φωτογραφίσεις μέχρι και τις

ονομασίες των ενδυμάτων. Κάθε

outfit παίρνει το όνομά του από μια

οδό της εκάστοτε πόλεως, ενώ κάθε

ένδυμα ονοματίζεται από κάποιο

χαρακτηριστικό στοιχείο της πόλης.

Γενικά, η κάθε πόλη μας καθοδηγεί

από μόνη της στη δημιουργική

κατεύθυνση που ακολουθούμε.

43

FAShion.MAnifestoFAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

2WO+1NE=2

Τι είναι αυτό που θα θέλατε να γνώριζε το καταναλωτικό κοινό ως προς

την ηθική και τη βιώσιμη μόδα;

Υπάρχει συχνά το στερεότυπο ότι η “βιώσιμη μόδα” παραπέμπει σε κάτι

ανιαρό και ξεπερασμένο. Ποια είναι η άποψή σας για την αντίληψη αυτή;

Οι πρώτοι σχεδιαστές που ξεκίνησαν να προσπαθούν να δημιουργήσουν

ρούχα που να έχουν βιώσιμο χαρακτήρα και σεβασμό προς το

περιβάλλον, όντως είχαν επικεντρωθεί κυρίως στην επιλογή των βιώσιμων

πρώτων υλών και είχαν αφήσει σε δεύτερη μοίρα το σχεδιαστικό

κομμάτι. Αυτό πιστεύουμε ότι ήταν και λογικό γιατί πρώτιστο μέλημά

τους ήταν η αναζήτηση και η χρήση υλικών νέας τεχνολογίας, που ήταν

δυσεύρετα. Ίσως, αυτό να ήταν και ο λόγος που έχει δημιουργηθεί αυτή η

προκατάληψη και πιθανόν να αποθάρρυνε τη μεγάλη μερίδα του κοινού

να αρχίσει να στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρούσα

φάση, που όλο και περισσότεροι σχεδιαστές επιλέγουν αυτόν τον δρόμο,

υπάρχει και η επιλογή ενδυμάτων που δεν υστερούν και δεν έχουν τίποτα να

ζηλέψουν από άποψη design.

Θα θέλαμε το κοινό να είναι πιο ενημερωμένο σχετικά με την σφαιρική

φροντίδα και προσήλωση που απαιτείται από τους σχεδιαστές για την

παραγωγή ενός πραγματικά βιώσιμου ενδύματος. Είναι προφανές πως

η τιμή ενός πολυεστερικού υφάσματος δεν είναι η ίδια με την τιμή ενός

υφάσματος υψηλής τεχνολογίας κατασκευασμένο π.χ. από τον μίσχο

της μπανάνας, όπως επίσης δεν μπορεί και το κόστος της απλής με την

γαλλική ραφή να είναι το ίδιο. Ακόμη, τα ρούχα παράγονται τοπικά από

επαγγελματίες ράφτες με πολυετή εμπειρία και όχι σε εργοστάσια μαζικής

παραγωγής στην Κίνα ή στο Μπαγκλαντές. Κακώς, λοιπόν, ο κόσμος

έχει την ψευδαίσθηση ότι τα ρούχα είναι δυνατό να κοστίζουν 5€ γιατί

αυτές οι τιμές δεν ανταποκρίνονται ούτε στο ελάχιστο σε έναν υγιή κύκλο

παραγωγής.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι

σήμερα, ως ένα βιώσιμο και ηθικό brand;

Μεγαλύτερή μας πρόκληση είναι η μεγάλη έρευνα που απαιτείται για την

ανεύρεση βιώσιμων πρώτων αλλά κυρίως δεύτερων υλών. Επίσης, επειδή

πάντοτε αναζητούμε το καλύτερο, το κόστος παραγωγής μίας συλλογής

είναι αρκετά υψηλό και η διαδικασία πολύ χρονοβόρα. Τέλος, επειδή ο

περισσότερος κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με όλες τις παραμέτρους

τις οποίες δουλεύουμε, πρέπει διαρκώς να μπαίνουμε στη διαδικασία της

εκπαίδευσης και της διαρκούς επεξήγησης.

FAShion.MAnifesto

2WO+1NE=2

CULTURE

INSPIRATION

NEW GENERATION

44 45FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

3QUARTERS

Η Γαρυφαλλιά Πιτσάκη και ο Γιάννης Πιτσάκης, είναι δύο αδέρφια

που εφαρμόζουν την «πράσινη» φιλοσοφία με έναν ιδιαίτερα

δημιουργικό τρόπο. Η εταιρεία τους, 3QUARTERS, χρησιμοποιεί

παλιά πανιά από τέντες των Αθηναϊκών μπαλκονιών για να

φτιάξει όμορφες τσάντες και αξεσουάρ, που φοριούνται από

τους ταξιδιώτες της πόλης και

αναδεικνύουν τον μοναδικό

χαρακτήρα της Αθήνας.

Τι είναι για εσάς η βιωσιμότητα; Πώς την αντιλαμβάνεστε σε προσωπικό

επίπεδο;

Μας ενδιέφερε πάντα το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον και ο αντίκτυπός

του σε όλους γύρω μας. Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει μείωση της

υπερκατανάλωσης και επιστροφή σε ένα τρόπο ζωής πιο αργό και με

περισσότερο τοπικό χαρακτήρα και αυτό είναι κάτι που εφαρμόζαμε στην

καθημερινή μας ζωή πριν ακόμη ιδρύσουμε το brand μας. Για ένα μέλλον

ισότιμο για όλους, και τον άνθρωπο και το περιβάλλον, η έννοια της βιώσιμης

διαχείρισης των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι

πια μια πολυτέλεια, είναι μια αναγκαιότητα. Από τις συνθήκες εργασίας και

τους δίκαιους μισθούς έως τις σωστές συνεργασίες, η βιωσιμότητα είναι ο

πυρήνας. Χρειαζόμαστε έναν κόσμο που παράγει και καταναλώνει σύμφωνα

με τα μέσα μας χωρίς να δυσχεραίνει άλλο την κατάσταση στην οποία έχει

φτάσει ο πλανήτης.

46

Το 3QUARTERS είναι ένα από τα

πρώτα brand βιώσιμης μόδας

στην Ελλάδα. Καινοτομούμε

δουλεύοντας σε ένα πλήρες

κυκλικό μοντέλο παραγωγής,

με ήδη υπάρχοντα υλικά, σε

μια μικρής κλίμακας χειροποίητη κατασκευή στο εργαστήριό μας

στο κέντρο της Αθήνας. Δημιουργούμε τσάντες και αξεσουάρ με

πρώτη ύλη τα εναπομείναντα υφάσματα από τις καινούριες τέντες

που τοποθετούνται στα μπαλκόνια της Αθήνας. Η ανωκύκλωση

(upcycling) είναι ο πιο βιώσιμος τρόπος να αναβιώσουμε παλιές

τεχνικές και να δώσουμε μια νέα πνοή και φρεσκάδα στην αστική

οικοτεχνία.

Ποιο ήταν το κίνητρό σας να ξεκινήσετε ένα brand με αξίες όπως η

βιωσιμότητα και η ηθική παραγωγή;

Ο τρόπος ζωής μας και η επαγγελματική μας πορεία καθορίζονται από τις

ίδιες αξίες. Επομένως, όταν ξεκινήσαμε το πρώτο μας επιχειρηματικό βήμα, σε

μια περίοδο που αναζητούσαμε μια αλλαγή στην καριέρα μας, αποφασίσαμε

με σαφήνεια να επιμείνουμε στις αρχές της βιωσιμότητας. Δουλεύοντας

σε μικρή κλίμακα με υλικά που υπάρχουν ήδη, ακολουθώντας μια πολιτική

μηδενικών απορριμμάτων κατά την παραγωγή, και διαχειριζόμενοι τον

σχεδιασμό με τέτοιο τρόπο ώστε ο κύκλος ζωής κάθε προϊόντος να κλείνει

πάλι σε εμάς. Για εμάς βιώσιμη μόδα είναι η κυκλική μόδα. Και είναι σημαντικό

να τονίσουμε πως στην αναζήτησή μας και την προσπάθειά μας να

δημιουργήσουμε ένα δίκτυο από τεντάδες που θα μας πουλούσαν το στοκ

τους από παλιά υφάσματα, ανακαλύψαμε τις ποσότητες από ολοκαίνουρια

υφάσματα, ρετάλια από τις νέες τέντες που ράβονται, που πετιούνται σε

τόνους στις χωματερές. Το αντίκτυπο της υπερκατανάλωσης είναι φανερό

ακόμη και στα μπαλκόνια μας, όπου δεν μαντάρουμε πια, αλλά αλλάζουμε τις

παλιές μας τέντες. Ποιος ωστόσο αναλαμβάνει το κόστος της μη διαχείρισης

των ρεταλιών και των απορριμμάτων μας;

FAShion.MAnifesto

47FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

3QUARTERS

3QUARTERS

CIRCULARITY

INNOVATION

INGENUITY

Από που αντλείτε έμπνευση

για τις δημιουργίες σας;

Το 3QUARTERS είναι ένα

brand που στηρίζει της

αρχές του στην εντοπιότητα.

Όλη μας η παραγωγή

γίνεται στο εργαστήρι μας

στο κέντρο της Αθήνας και

προμηθευόμαστε όλα τα

υλικά από την γειτονιά μας

στου Ψυρρή και στηρίζουμε

την οικονομία της γειτονιάς

μας. Η έμπνευσή μας είναι

ωστόσο η ίδια η πόλη μας.

Η Αθήνα είναι μια μητρόπολη με πολύ χρώμα, με ζωντάνια, με διαφορετικές

κουλτούρες, με πολλά επίπεδα και πολυπλοκότητες. Κάθε γειτονιά του

κέντρου έχει το δικό της χαρακτήρα και μας ενώνει όλους ένας αστικός,

κοσμοπολίτικος, αλλά και πολύ αναγνωρίσιμος αθηναϊκός τρόπος ζωής.

Αυτές τις πολυπλοκότητες μεταφέρουμε και στο design των προϊόντων μας,

τα μοτίβα εσωτερικά και εξωτερικά, την πολυμορφικότητα, τον σχεδιασμό για

τον αστικό ταξιδιώτη.

Υπάρχει συχνά το στερεότυπο ότι η “βιώσιμη μόδα” παραπέμπει

σε κάτι ανιαρό και ξεπερασμένο. Ποια είναι η άποψή σας για την

αντίληψη αυτή;

Ίσως η αντίληψη αυτή που θέλει τη βιώσιμη μόδα βαρετή να

προέρχεται από την λανθασμένη πεποίθηση πως ό,τι δεν προέρχεται

από μια βιομηχανοποιημένη παραγωγή, είναι χειροποίητο και με

παραγωγή μικρής κλίμακας δεν επιχειρηματικότητα, αλλά χόμπι. Ένα

brand για να θεωρείται βιώσιμο, ακολουθεί και ένα επιχειρηματικά

βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Είναι το brand που έχει σύγχρονο

και ‘έξυπνο’ σχεδιασμό, πολυμορφικό και προσαρμοσμένο στις

σύγχρονες ανάγκες του χρήστη. Και η ευθύνη για να αλλάξουν

αυτές οι απλοϊκές εκτιμήσεις ανάγεται σε όλους μας, και τους

σχεδιαστές και τους καταναλωτές. Οι σχεδιαστές ακολουθώντας

τις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης του κύκλου σχεδιασμού ενός

προϊόντος, και βέβαια ο καταναλωτής αναζητώντας τα brands που

δουλεύουν με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε

αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, ως ένα βιώσιμο και ηθικό

brand;

Εδώ δε θα πρωτοτυπήσουμε. Οι δυσκολίες που

αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι αντίστοιχες με

οποιαδήποτε νέα, καινοτόμα επιχείρηση στην Ελλάδα.

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε κάποιες από

αυτές, όπως η φορολογική αβεβαιότητα, η έλλειψη

πλαισίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στην επανάχρηση, η δυσπιστία από το δίκτυό μας,

αυτό των επαγγελματιών παλιότερων επιχειρηματικών

μοντέλων, η ασάφεια στις νομοθεσίες για την διαχείριση

των απορριμμάτων, η αδυναμία να συγκροτηθεί ένα

επενδυτικό περιβάλλον εκτός της αναψυχής για μικρές

επιχειρήσεις. Όλες όμως αυτές οι παράμετροι αλλάζουν

γρήγορα, εφόσον και το περιβάλλον, επιχειρηματικό και

επενδυτικό, αλλάζει φανερά μετά την πανδημία. Είναι

επομένως πολύ σημαντικό να διαμορφώσουμε ένα

σαφές πλαίσιο για την βιώσιμη επιχειρηματικότητας και

ένα ξεκάθαρο και ρεαλιστικό στόχο για το μέλλον.

FAShion.MAnifesto

48

49FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

3QUARTERS

Τι είναι αυτό που εύχεστε να γνώριζε το καταναλωτικό

κοινό ως προς την ηθική και τη βιώσιμη μόδα;

Είμαστε περήφανοι που το 3QUARTERS είναι μέλος του

αυξανόμενου κινήματος για έναν βιώσιμο, κοινωνικά

και περιβαλλοντικά συνειδητό τρόπο. Η στροφή προς

την βιώσιμη μόδα δεν είναι μια ιδιοτροπία κάποιων

σχεδιαστών και βέβαια όπως αναφέραμε παραπάνω δεν

είναι μια πολυτέλεια. Η κατανάλωση αγαθών φαίνεται

να διαφοροποιείται πια από την υπερκατανάλωση

προϊόντων, και κυρίως συνθετικών προϊόντων. Με τις

αλλαγές που έφερε ή καλύτερα επίσπευσε η πανδημία,

οι αξίες των καταναλωτών συσσωρεύονται πλέον

γύρω από την αυθεντικότητα, την ατομικότητα και την

προσωποποιημένη εμπειρία τους σε σχέση με το προϊόν

και την εταιρεία. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα μας στις

προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού - η μοναδικότητα

του κάθε προϊόντος μας, η ποιότητα του χειροποίητου και

η διαφάνεια στην παραγωγή. Ένα προιόν με σύγχρονο και

εξαγώγιμο design που στηρίζεται στην κυκλική οικονομία.

Και μια πρακτική που μαζί με την παράδοση μας στη

βιοτεχνία, μπορεί να μας καταστήσει πρωτοπόρους στην

βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

New Collection:

3QUARTERS by Savrani Creations

Η νέα μας σειρά για την Άνοιξη είναι μια

ακόμη καινοτομία με την συνεργασία

ενός από τα πιο επιτυχημένα brand

νυφικών και πολυτελών παπουτσιών,

Savrani Creations (https://savranicreations.gr/

). Η Κατερίνα Σαβράνη είναι

ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο πλάσμα,

καλλιτέχνης και δημιουργός, για την

οποία δεν υπάρχει υλικό που να μην της

εξάπτει την φαντασία, και να μην μπορεί

να το μεταχειρηστεί. Η δημιουργικότητά

της την οδήγησε να φτιάξει ένα ζευγάρι

παπούτσια χρησιμοποιώντας τα ρετάλια

από τις τέντες μας. Και με μεγάλη χαρά

επέλεξε τέσσερα αγαπημένα της μοτίβα

λουλουδιών τέντας για να δημιουργήσει

μια συλλογή από τα custom made

παπούτσια Savrani και μια σειρά τσαντών

3QUARTERS για την άνοιξη.

FAShion.MAnifesto

www.3quarters.design - 19 Αγίου

Δημητρίου Στ, 105 54, Αθήνα, Ελλάδα

50

51FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

The KNLs

Οι αδερφές Μαρία και Δανάη Κανελλοπούλου είναι δύο γυναίκες που

αγαπούν την ιδιοσυγκρασιακή μόδα και το στυλ. Με έμφαση στα

ζωγραφισμένα από τις ίδιες τυπώματα, και τα φυσικά υφάσματα, η αντίληψή

τους για μινιμαλιστικά σχέδια, γεωμετρικά cuts έγινε πραγματικότητα μέσα

από το brand τους αντλώντας έμπνευση από το Ελληνικό καλοκαίρι.

THE KNLs

AESTHETICS

NATURALISM

AUTHENTICITY

Τι είναι για εσάς η βιωσιμότητα; Πώς την αντιλαμβάνεστε σε προσωπικό

επίπεδο;

Η βιωσιμότητα ξεκινάει σίγουρα από προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε

να μπορεί να εφαρμοστεί στην οικονομία και στο εμπόριο. Για εμάς στα The

KNLs δεν είναι μια τάση μόδας που ασπαστήκαμε τώρα. Είναι μια απόφαση

που έχουμε πάρει εδώ και κάποια χρόνια και αφορά και στη καθημερινότητα

μας σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και στη δουλειά μας. Εφόσον μπορούμε να

επιλέξουμε να έχουμε περιβαλλοντική ποιότητα, φυσικούς πόρους, που να μη

θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον μας και του πλανήτη μας, διατηρώντας τις αξίες

μας, αυτό πράττουμε.

Ποιο ήταν το κίνητρό σας να ξεκινήσετε ένα brand με αξίες όπως η

βιωσιμότητα και η ηθική παραγωγή;

Όλα ξεκίνησαν σε επίπεδο σπουδών πριν αρκετά χρόνια, όταν σε ξεχωριστούς

τομείς που δεν είχαν να κάνουν τότε με τη μόδα, ανακαλύψαμε και οι δυο (η

Μαρία και η Δανάη) ότι ο άνθρωπος και οι τεχνολογία τείνουν να εξελίσσονται

οικονομικά ενάντια στο περιβάλλον. Δυστυχώς ο έλεγχος έχει χαθεί και όλοι

οφείλουμε να προστατεύσουμε ο καθένας με τα μέσα που έχει το πλανήτη μας

και τη ζωή μας στο μέλλον. Αυτό ήταν το κίνητρό μας, ώστε από τις αρχές

κιόλας που δημιουργήσαμε τα The KNLs να αναζητούμε υφάσματα φυσικά, μη

τοξικά με λιγότερα χημικά και ταυτόχρονα υψηλών αισθητικών προδιαγραφών.

Στη πορεία η έρευνα μας έγινε ακόμα πιο εντατική σε επίπεδο πρώτης ύλης

επιλέγοντας στοχευμένες συνεργασίες . Επίσης εφαρμόσαμε τεχνικές και στη

παραγωγική διαδικασία όπως το upcycling.

52

FAShion.MAnifesto

53FAShion.MAnifesto | Αφιέρωμα στους Έλληνες designers

The KNLs

Από που αντλείτε έμπνευση για τις δημιουργίες σας;

Για εμάς η μόδα είναι η τέχνη μέσω της οποίας επιλέξαμε να εκφράσουμε τα

συναισθήματά μας, τις ιδέες μας, να εξωτερικεύσουμε την ανάγκη μας για

δημιουργία. Γι’ αυτό ζωγραφίζουμε οι ίδιες τα τυπώματα στα υφάσματά των

συλλογών μας.

Έμπνευση αντλούμε από την ίδια τη ζωή μας, από κάτι έντονο που βιώνουμε,

όπως για παράδειγμα ο εγκλεισμός της πανδημίας που μας ενέπνευσε για μια

Συλλογή με συμβολισμό την ελευθερία που αναζητούσαμε όλοι. Κάθε μορφή

τέχνης και έκφρασης για εμάς αποτελεί μια ολοκλήρωση.

Υπάρχει συχνά το

στερεότυπο ότι η “βιώσιμη

μόδα” παραπέμπει σε κάτι

ανιαρό και ξεπερασμένο.

Ποια είναι η άποψή σας για

την αντίληψη αυτή;

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα,

ως ένα βιώσιμο και ηθικό brand;

Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο στην εποχή που αρχίσαμε να αναζητούμε ποικιλίες

από φυσικά υφάσματα και τεχνικές να βρούμε μια γκάμα που να πληρεί και

τους υπόλοιπους παράγοντες που αποτελούσαν τη δική μας ταυτότητα. Η

αισθητική μας περιέχει την απλότητα, τη πολυτέλεια και τη διαφορετικότητα.

Όλα αυτά θέλαμε να τα έχουμε σε συνδυασμό με τη φυσικότητα των

υφασμάτων, κάτι πραγματικά δύσκολο. Πιέσαμε αρκετά τους συνεργάτες

μας ώστε να βρούμε αυτό που θέλαμε και ψάξαμε σε διάφορες αγορές με

αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις που οδηγούν σε υψηλότερα

κόστη, τα οποία απορροφήσαμε εσωτερικά, Αλλά άξιζε αυτό που πιστέψαμε,

οι πελάτες μας εκτιμούν πολύ το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού υψηλών

προδιαγραφών σε φιλικές τιμές.

Τι είναι αυτό που εύχεστε να γνώριζε το καταναλωτικό κοινό ως προς την ηθική

και τη βιώσιμη μόδα;

Τέτοιες αντιλήψεις είναι

ξεπερασμένες. Η βιώσιμη

μόδα έχει να κάνει με

το μέλλον και αυτό

από μόνο του είναι μια

ενδιαφέρουσα πρόκληση

για τα The KNLs. Όταν από

κάτι παλιό μπορούμε να

αναγεννήσουμε κάτι νέο.

Θέλουμε πολύ περισσότερο

πλέον να εντάξουμε τη

βιωσιμότητα στις τάσεις

και να αλλάξουμε τη

οποιαδήποτε αντίληψη

επικρατεί μέχρι τώρα, Η

μόδα αλλάζει και οφείλει

να προσαρμοστεί και στις

ανάγκες του περιβάλλοντος.

Ο κόσμος ήδη γνωρίζει. Βέβαια είναι αρκετά δύσκολο και θέλει τριβή αλλά και

εκπαίδευση μαζί με προσωπικά κίνητρα για να αναγνωρίσει ενας καταναλωτής

την ηθική μόδα. Με τις ηλεκτρονικές αγορές να έχουν αυξηθεί ραγδαία, θα

πρέπει οι καταναλωτές να απαιτούν στα προϊόντα που ψωνίζουν αναφορές

στη σύνθεση των ρούχων, καθώς δε μπορούν να τα αγγίξουν και να τα

αισθανθούν από κοντά! Ετσι όταν το προϊόν φτάνει στα χέρια τους να μην

απογοητεύονται.

54 55

FAShion.MAnifestoFAS.MA | Style

Αργυρώ Παρασύρη

Πώς να χτίσεις τη δική σου

Summer Capsule Wardrobe;

Summer Capsule Wardrobe σημαίνει

“ντουλάπα-κάψουλα” για το καλοκαίρι,

ή αλλιώς όλα εκείνα τα ρούχα που

χρειάζεσαι (πραγματικά) ώστε να κάνεις

απεριόριστους συνδυασμούς και να μην

ξεμένεις ποτέ από συνολάκια. Φυσικά,

πολλά από αυτά τα κομμάτια μπορούν

να φορεθούν εύκολα και σε άλλες

εποχές.

Ξέρω τι μπορεί να σκέφτεσαι.

Αφιερώνεις τόσο άσκοπο χρόνο

μπροστά από μια πληθώρα

ρούχων και παπουτσιών και το

μυαλό σου είναι γεμάτο τρόπους

να τα συνδυάσεις… αλλά

πάντα βρίσκεσαι σε αδιέξοδο.

Σκέφτεσαι πώς να ανανεωθείς,

πώς να διευκολύνεις τον εαυτό

σου, να κάνεις τις σωστές

επιλογές χωρίς να σου φεύγουν

τόσα χρήματα σε ανούσιες

αγορές, ενώ ταυτόχρονα θες να

υποστηρίξεις τη βιώσιμη μόδα.

Αν τα σκέφτεσαι αυτά, μείνε μαζί

μου και δες με προσοχή ό,τι

αναφέρεται παρακάτω.

Τι είναι η

Summer

Capsule

Wardrobe?

Θα αναρωτιέσαι τι ακριβώς σημαίνει

ο όρος Summer Capsule Wardrobe.

Η σημασία αυτού του όρου είναι πολύ

απλή αλλά έχει μεγάλη δυναμική ως

αποτέλεσμα στην ζωή μας.

56

57FAS.MA | Style

Αργυρώ Παρασύρη

Πώς να φτιάξεις την δική σου Summer

Capsule Wardrobe; Αρχικά

ξεκινάς με την σκέψη του “τι θα

χρειαστώ” και έπειτα δίνεις βάση

στην ποσότητα. Απαραίτητα

κριτήρια είναι:

1.

Να σου εφαρμόζουν σωστά.

Όταν φοράμε τα αγαπημένα μας

κομμάτια, θέλουμε να νιώθουμε

αυτοπεποίθηση και όχι να

αισθανόμαστε πως ένα ρούχο μας

πιέζει ή μας είναι πολύ χαλαρό. Να

είσαι σίγουρη πως τα κομμάτια που

επιλέγεις είναι στο νούμερο σου και

ότι νιώθεις άνετα.

2.

Ποιότητα και όχι ποσότητα.

Μπορεί τα ποιοτικά ρούχα να είναι

πιο ακριβά αλλά πίστεψε με είναι

σημαντικές επενδύσεις και σίγουρα

αξιόπιστες.

4.

Αναδεικνύουν την

προσωπικότητα σου. Είναι και εκείνα

τα κομμάτια που ‘’φωνάζουν’’

ότι σου ταιριάζουν απόλυτα και

αναδεικνύουν εκπληκτικά τον

χαρακτήρα και την προσωπικότητα

σου. Γι΄ αυτό και αξίζουν μια θέση

στην ντουλάπα σου.

5.

Όσον αφορά την ποσότητα

των ρούχων, ή αλλιώς το μέγεθος

της “ντουλάπας-κάψουλας”,

εξαρτάται τον χαρακτήρα και το

προσωπικό στυλ του κάθε ατόμου.

Σαν συμβουλή θα έλεγα πως μέχρι

και με 30 κομμάτια, η ντουλάπα σου

μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική.

Φυσικά, εάν εσύ επιθυμείς να έχεις

λιγότερα ή περισσότερα, δεν είναι

λάθος. Θυμήσου απλά να την έχεις

σε τάξη και να μπορείς με ψυχραιμία

να αναζητάς το κατάλληλο ντύσιμο

για κάθε περίσταση.

3.

Να κρατάνε στον χρόνο.

Φυσικά χρειαζόμαστε ρούχα που όχι

μόνο κρατάνε στον χρόνο ποιοτικά,

αλλά δεν φεύγουν από την μόδα. Τα

basic αλλά hot κομμάτια είναι εκείνα

που μας κρατάνε πάντα ασφαλείς και

In fashion.

>>>

-Tι θα χρειαστώ;

58

59Από ποια hot κομμάτια

αποτελείται ένα καλοκαιρινό

Capsule Wardrobe ;

FAS.MA | Style

Αργυρώ Παρασύρη

Summer

Capsule

Wardrobe

Crop Top:

ΕπΊλεξε μονόχρωμα

ή και πιο extra crop

top κυρίως για να τα

συνδυάζεις εύκολα

με τα σορτσάκια

σου. Off shoulder,

one shoulder, strapless…

οι επιλογές

είναι πολλές και

ξεχωριστές.

Τσάντα χειρός:

Για τις εξόδους σου μπορείς να

έχεις μια τσάντα χειρός, με όλα

τα απαραίτητα.

Υφασμάτινο Παντελόνι:

Πολύ κομψό και θηλυκό

κομμάτι, για ιδιαίτερες

αλλά και καθημερινές

εμφανίσεις.

60

Με βάση τα γούστα και την

καθημερινότητα του καθενός

από εμάς το είδος των ρούχων

πιθανώς να αλλάζει, ωστόσο

ορισμένα ρούχα είναι κλασικά

και διαχρονικά. Παρακάτω

συγκέντρωσα μερικά από αυτά:

Πέδιλα:

Εννοείται πως πρέπει να προσθέσεις και ένα

ζευγάρι πέδιλα καθώς βοηθούν τα πόδια σου

λόγω της ζέστης. Είτε flat για πρωί, είτε με

τακούνι για βραδινές εξόδους.

61FAS.MA | Style

Αργυρώ Παρασύρη

Floral Φόρεμα:

Η άνοιξη και το καλοκαίρι

μας δίνουν την δυνατότητα

να φορέσουμε αυτά τα cute

φορεματάκια με λουλούδια και

έντονα χρώματα, δίνοντάς μας

μια χαρούμενη αύρα και φυσικά

αναδεικνύοντας την θηλυκή μας

πλευρά.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Μαύρο Φόρεμα:

Ή αλλιώς το ανάρπαστο

“little black dress”.

Ένα τόσο κλασικό και

διαχρονικό κομμάτι δεν

γίνεται να λείπει από την

ντουλάπα σου. Φόρεσέ το

με sneakers για μια απλή

βόλτα ή με τις γόβες σου

για μια βραδινή έξοδο.

62

Leather Slides:

Πλέον βλέπουμε πολύ συχνά αυτές τις υπέροχες

δερμάτινες παντόφλες που μπορείς να φορέσεις σε κάθε

έξοδο. Είναι ιδανικές για τις ημέρες όπου δεν θέλεις να

βάλεις ψηλό τακούνι και επιλέγεις να είσαι άνετη.

63FAS.MA | Style

Αργυρώ Παρασύρη

“Be the

CEO

of your

life.”

Blazer:

Σε άπειρες αποχρώσεις και

μήκη (ανάλογα το στυλ σου)

είναι από τα πιο σημαντικά

κομμάτια, καθώς φοριέται

με απεριόριστους τρόπους

δίνοντας μια καλόγουστη

αίσθηση στην εμφάνιση σου.

Sneakers:

Από παπούτσια, καλό θα ήταν να

έχεις ένα ζευγάρι sneakers, καθώς

είναι το αξεσουάρ αυτό που θα

φοράς καθημερινά για όλες τις

υποχρεώσεις, βόλτες, άθληση κ.α.

CASUAL BUSINESS

Βερμούδα:

Οι βερμούδες είναι το κάτι άλλο. Λατρεύω να τις

βλέπω φορεμένες τόσο casual, όσο και πιο chic,

τύπου office look. Αποτελεί επίσης ένα φετινό trend,

64

οπότε θα έχεις ατελείωτες επιλογές στα μαγαζιά.

65FAS.MA | Style

Αργυρώ Παρασύρη

DENIM

Λευκό Πουκάμισο:

Το αγαπημένο σε όλες μας

ρούχο που πάντα θα έχει τη

δική του θέση στην ντουλάπα

μας. Ευκολοφόρετο, basic και

κατάλληλο για κάθε εποχή.

Denim Jacket:

Απαραίτητο και σίγουρα το απόλυτο πανωφόρι για τις

πιο δροσερές ημέρες του καλοκαιριού.

Denim Παντελόνι:

Φέτος έχεις πολλές επιλογές

όσον αφορά το denim

παντελόνι. Προτίμησε wide,

mom ή slouchy καθώς εκτός

από άνετα, είναι και ιδανικά για

πολλές περιστάσεις.

66 67FAS.MA | Style

Αργυρώ Παρασύρη

Ζώνη και κοσμήματα:

Η ζώνη είναι απαραίτητο και πάρα

πολύ χρήσιμο αξεσουάρ τόσο για

τα παντελόνια σου όσο και για τα

φορέματα σου.

À LA

PLAGE

T-shirt:

Όλοι μας χρειαζόμαστε ένα

τέτοιο κομμάτι στην ντουλάπα

μας διότι φοριέται πανεύκολα με

απεριόριστους τρόπους, από τον

πρωινό σου περίπατο έως και την

βραδινή σου έξοδο.

Κιμονό:

Κατάλληλο για την παραλία, αλλά

φυσικά και για ένα chic casual outfit.

Σορτσάκι:

Λόγω του καύσωνα της εποχής δεν

μπορούμε να το παραβλέψουμε. Είτε

denim, είτε υφασμάτινο (ανάλογα την

προτίμησή σου) είναι το πιο χρήσιμο

και ιδανικότερο για την περίοδο του

καλοκαιριού.

Τσάντα ώμου:

Mια τσάντα ώμου με μεγάλη χωρητικότητα

είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ, κυρίως για

τις ημέρες όπου έχεις πολλές υποχρεώσεις.

68 6970

Perfect Sustainability

ή αλλιώς ευσεβείς πόθοι...

FAS.MA | Food for Thought

Καλλιόπη Καρυπίδου

Υπάρχει η φόρμουλα για την τέλεια βιωσιμότητα;

Μετά από μια συζήτησή μου με την ανθρωπολόγο και ακτιβίστρια Tena (@

thinking.threads) αποφάσισα να γράψω για την προσέγγισή μας ως προς

τη βιωσιμότητα και τις προσδοκίες μας ως προς το ποσοστό βιωσιμότητας

που υιοθετούν ορισμένα brands. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί influencers

εφαρμόζουν τη δημόσια κατακραυγή brands, των οποίων η πολιτική

δε συμβαδίζει με το πρότυπο του τέλειου sustainable brand. Ποιος ορίζει

όμως το τέλειο; Ειδικά όταν προσεγγίσεις που εμπεριέχονται στο “βιώσιμο”

αντικρούονται και αναιρούν η μία την άλλη...

Για παράδειγμα, μια vegan γούνα είναι “animal friendly” αλλά μάλλον όχι

“eco-friendly”. Μία γούνα αγορασμένη από δεύτερο χέρι πιθανόν είναι φιλική

προς το περιβάλλον από την άποψη ότι παρατείνεται ο χρόνος ζωής της, άρα

δεν καταλήγει στα σκουπίδια. Εάν ωστόσο η γούνα είναι παρασκευασμένη

από κάποιον μεγάλο οίκο, ο οποίος παράγει τις γούνες του σε κάποια Ασιατική

χώρα για τα χαμηλά κόστη παραγωγής, χωρίς να γνωρίζει το χέρι που τα

παρασκεύασε και χωρίς του εξασφαλίζει τα βασικά εργασιακά δικαιώματα,

αυτό δεν οδηγεί σε ένα ηθικό παράδοξο; Τί φοράω και τι πρεσβεύω με αυτό

που φοράω; Τελικά είμαι sustainable με τις ενδυματολογικές μου επιλογές ή

όχι; Προτεραιότητα έχει το προσωπικό μου στυλ, το υλικό, η “cruelty-free”

παραγωγή ή η διαφάνεια της εταιρείας;

Εμείς καταλήξαμε στο ότι δεν υπάρχει η τέλεια βιωσιμότητα. Το σημαντικό είναι

η εξέλιξη, το ένα βήμα παραπέρα. Άσχετα με το τι φοράει κάποιος τελικά, ένα

σημαντικό επίτευγμα είναι η συνειδητή κατανάλωση (conscious consumption).

Το να γνωρίζει κανείς την ύπαρξη των παραπάνω παραγόντων αλλά και το να

αναγνωρίζει πότε η αγορά ενός προϊόντος καλύπτει όντως μια υπάρχουσα

ανάγκη δεν είναι μια απόφαση της στιγμής, είναι το θεμέλιο για το χτίσιμο μιας

πιο βιώσιμης βιομηχανίας της μόδας.

“We need to keep asking brands and demanding

them to take the responsibility for the products they are

putting on the market. [...] But we also cannot expect

perfection. We cannot expect small brands to have

everything figured out right away. Small ethical brands

are working against the system they didn’t create nor

have control of. But have a chance to change.

Source: Tena @thinking.threads

About Green- and Pink-washing

>>> Support local brands

innovative ideas

small steps

Δουλεύω σε μία νεοφυή εταιρεία βιώσιμης μόδας, η οποία υποστηρίζει μία

καμπάνια δεντροφύτευσης και το κόνσεπτ της άφυλης μόδας (genderless

fashion) και το διαφημίζει, οπότε είναι λογικό να αναρωτιέμαι συχνά πυκνά:

Σε τι διαφέρω τελικά από τις μεγάλες εταιρείες γρήγορης μόδας που έχουν

λανσάρει τη δική τους γραμμή ανακύκλωσης για να δώσουν έναν πιο sustainable

χαρακτήρα στο προφίλ τους, αλλά και μια “χρωματιστή” καμπάνια για να

τραβήξουν την προσοχή ως ένα LGBTQ+ friendly brand;

Την απάντηση μπορεί να τη δώσει ο καθένας μετά από προσωπική έρευνα, και

δεν εννοώ τίποτα παραπάνω από την επίσκεψη της ιστοσελίδας της εκάστοτε

εταιρείας. Στην σελίδα “story”/”about us”/”the company” μπορεί κανείς να βρει

τι πρεσβεύει η εταιρεία, τι δεδομένα αφήνει δημόσια και αν ο χαρακτήρας της

είναι πιο ανθρωποκεντρικός ή πιο μαζικός και απρόσωπος.

Η Tena υποστηρίζει: “Προτιμώ να υποστηρίξω έναν τοπικό σχεδιαστή που

χρησιμοποιεί ένα ποσοστό πολυεστέρα/ανακυκλωμένο πολυεστέρα και

γνωρίζω από πόσα χέρια έχει περάσει το ρούχο που φοράω, παρά να

αγοράσω ένα ρούχο υψηλής μόδας από βαμβάκι/οργανικό βαμβάκι, ωστόσο

να μην έχει καμία επαφή με το εργοστάσιο παραγωγής του”. Το που θα δώσεις

βάση είναι δικό σου θέμα. Το σημαντικό είναι... να δώσεις βάση.

Μην αντιμετωπίζεις την επιλογή ρούχων ως κάτι ασήμαντο.

Ενημερώσου και επίλεξε συνειδητά.

71FAS.MA | Wardrobe

More Brands

ODE TO SOCKS

Το ODE TO SOCKS είναι ένα

ελληνικό, ηθικό, slow fashion

brand με κάλτσες φτιαγμένες

από υψηλής ποιότητας ελληνικό

βαμβάκι που σχεδιάζονται και

παράγονται στην Αθήνα. Η

ποίηση, το ελληνικό φολκλορ

και η παράδοση, συναντά την

pop αισθητική και τα θέματα

του σήμερα και “πλέκουν”

μικρές ιστορίες πάνω σε άνετες

πολύχρωμες κάλτσες. Το brand

επεκτείνεται επίσης και στον

σχεδιασμό ρούχων και αξεσουάρ,

που συμπληρώνουν τις κάλτσες

και συνθέτουν μια ολοκληρωμένη

ξεχωριστή εικόνα. Τέλος, δίνεται

ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι

της βιωσιμότητας, με παράλληλα

upcycling projects, καθώς και στο

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της

παραγωγικής διαδικασίας.

72 73FAS.MA | Wardrobe

More Brands

Το mikrovouti είναι ένα από τα νέα βιώσιμα brands

Ελλάδας και Κύπρου, που μετρά μόλις 3 χρόνια ζωής και

έχει καταφέρει να τρυπώσει στις καρδιές όλων, μικρών και

μεγάλων.

MIKROVOUTI

Το όνομά μας το εμπνεύστηκε ένα τρίχρονο! Ο λογότυπός

μας είναι το λατρεμένο σε όλους μας χάρτινο καραβάκι

με την ελληνική σημαία, που συμβολίζει την απλότητα, την

παιδικότητα, την αγάπη μας για την θάλασσα και το χιούμορ

μας ως λαός.

Εδώ θα βρείτε πετσέτες παραλίας από πιστοποιημένο

οργανικό βαμβάκι από την GOTS, καθώς και από ακόμη

πιο οικολογικό, αναγεννημένο βαμβάκι. Τις συλλογές

συμπληρώνουν πολύ απαλά, κομψά, παιδικά T-shirts από

ελληνικό βαμβάκι βιώσιμης καλλιέργειας.

Αν και ξεκίνησε ως ξεκάθαρα παιδικό brand, το αγάπησαν

και οι ενήλικες, με αποτέλεσμα να εξελίσσεται σε

οικογενειακό, με σχέδια και για εκείνους, όπως τα Coral Seashells

και Indigo Regatta.

H αισθητική του είναι μινιμαλιστική, κομψή και εμπνευσμένη

από το ελληνικό καλοκαίρι, με χρώματα υπέροχα. Οι πετσέτες

παραλίας πολύ ελαφριές, απορροφητικές, δεν κολλάει η άμμος

πάνω τους (με ένα τίναγμα καθαρίζουν αμέσως) αρκετά

μεγάλες για να καλυφθεί το μικρούλι, αλλά και η μαμά ή ο

μπαμπάς.

Μας χαρακτηρίζουν τρεις βασικοί πυλώνες: Οι οικολογικές πρώτες ύλες,

η ηθική παραγωγή και η κυκλική διαχείριση.

Με αυτή την φιλοσοφία, στόχος μας είναι να χρησιμοποιούμε πάντοτε

καινοτόμα, οικολογικά υφάσματα, να αναζητούμε συνεργάτες που

κάνουν ηθική παραγωγή, που βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στην

βάση μας, για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, η μη

χρήση ζωικών προϊόντων και η κυκλική διαχείριση. Επιθυμία μας είναι να

ενισχύσουμε τις τοπικές ηθικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας υπέροχες

δημιουργίες με όσο το δυνατόν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Οι συλλογές που θα βρείτε είναι η Sally & Posei σε λαχταριστά,

καλοκαιρινά χρώματα, η Breeze, που αποτελεί πλέον μια από τις

βασικές μας συλλογές, και η νέα μας Surfing Shark & Hibi για τα πιο κουλ

παιδιά, που τους αρέσουν πιο ιδιαίτερα χρώματα. Πωλούνται μαζί με

ένα υπέροχο οικολογικό πουγκί και θα τις βρείτε στο διαδικτυακό τους

κατάστημα www.mikrovouti.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Ελλάδα

και Κύπρο.

Όλες οι πετσέτες και τα μπλουζάκια κατασκευάζονται στην Ελλάδα,

και σύντομα θα προστεθούν προϊόντα που κατασκευάζονται και στην

Κύπρο, μιας και αυτήν την περίοδο η σχεδιάστριά τους Κέλλυ Κουλίζου,

ζει εκεί.

Με κάθε πετσέτα ή μπλουζάκι mikrovouti, δωρίζουμε 1 ευρώ στον

καλό σκοπό της επιλογής σου, μέσω του προγράμματος PROUD TO

CARE. Με την δική σας γενναιοδωρία κι εμπιστοσύνη, έχουμε στηρίξει

πολλούς οργανισμούς και πρωτοβουλίες, τους οποίους αναφέρουμε

αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Σύντομα, θα ανακοινωθεί το κυκλικό

πρόγραμμα διαχείρισης του mikrovouti, μέσω του οποίου θα μπορείς

να “μοιραστείς¨ την πετσέτα σου, και να βοηθήσεις ακόμη περισσότερο

στην προστασία του πλανήτη μας και στον υπερκαταναλωτισμό.

74 75IT’S A REVOLUTION

IT’S A REVOLUTION

IT’S A REVOLUTION

FAS.MA | Wardrobe

Πώς να μειώσεις το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ρoύχων

σου;

• Αγόρασε μόνο ό,τι σκοπεύεις να κρατήσεις

• Επένδυσε σε κομμάτια υψηλής ποιότητας

• Φόρεσε τα ρούχα σου όσο περισσότερο μπορείς

• Μην υπερ-αγοράζεις

• Πλύνε τα ρούχα σου μόνο όταν χρειάζεται

• Reuse, recycle, repurpose

Εσύ κάνεις κάτι από τα παραπάνω;

Mix&Match >>>>>

*Είμαστε social!

Ακολούθησε το @fasmamag στο Instagram

76 77FAS.MA | Wardrobe

Mix&Match

CITY STROLLS

CASUAL BUT ELEGANT

MAKE ROOM Lovebomb in Woodstocky

ODE TO SOCKS Ceramic hair clips

APΙLIOTIS Jewelry Alcyone Necklace

ANNA ROSE Collection Sondu Earrings

MAKE ROOM The Scrunchie

NV MESSINI Iris Dress open back

ALCHIMIA VEGAN SHOES black

78

NV Messini Iris Dress bag

79FAS.MA | Wardrobe

Mix&Match

BEACH LOVE

LILAC COMBO

NIGHT ON THE ISLAND

SUMMER NIGHT OUT

ANNA ROSE Collection Raffia Slippers

MAKE ROOM Double Trouble in Floral Daze/Floating

ANNA ROSE Collection Valentina Earrings

MUSA Collection Selas Bag- Pinatex

NV MESSINI Pleated skirt

SALTY BAG Kinira

PCP Kos Leopard Lilac Bikini Set

MIKROVOUTI Sally Lilac Beach Towel

PCP ESSNTLS Women’s Slides Platform

80 81FAS.MA | Wardrobe

Mix&Match

GIRLY MOOD

PLAYFUL ALL DAY LONG

MUSA Collection Hermia Wrap Skirt-Blue

ANNA ROSE Collection Samantha Bracelet

MAKE ROOM Mini Pouch - Long

MUSA Collection MUSA x ArtEarring – Blue

ANNA ROSE Collection Ruby Vegan Sandals

ODE TO SOCKS Volta Crop Top

APILIOTIS Jewelry Melpomene earrings

MUSA Collection Bucket Hat- Zero Waste

ANNA ROSE Collection Ha Giang Sneakers

MUSA Collection Ethereal Culotte Pants

& Bralette-Camel

82 83About Us. Οι συνεργάτες του τεύχους αποκαλύπτονται

About Νάσια.

Αν είχα να επιλέξω πέντε αγαπημένες λέξεις που με χαρακτηρίζουν,

αυτές θα ήταν: Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργικότητα. Ελευθερία. Αλλαγή.

Αντλώ Έμπνευση από οτιδήποτε συμβαίνει.

Ο,τι κάνω το κάνω επειδή πιστεύω σε

αυτό και αγαπώ να το κάνω με Πάθος.

Η Δημιουργικότητα είναι ο δικός μου

τρόπος έκφρασης και απελευθέρωσης

του μυαλού. Πιστεύω στην αρχή της

Ελευθερίας. Ο καθένας μας είναι

ελεύθερος να είναι αυτός που είναι και

να πορεύεται ελεύθερα φτιάχνοντας τους

δικούς του κανόνες.Η Αλλαγή είναι ο

καλύτερος σύμμαχος μου. Βάζοντας με σε

δύσκολη θέση έχει την δύναμη να με φέρνει

ένα βήμα πιο κοντά στα θέλω μου.

Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν τα πιο ανήσυχα και το πιο σημαντικό κεφάλαιο της μέχρι τώρα

πορείας μου. Σε ένα πλαίσιο συνεχόμενων αλλαγών απροόπτων και μη, όλα ήρθα κι έδεσαν, που

λέμε. Από την Κρήτη στην Αθήνα, από την Αθήνα στο Μιλάνο, την Οξφόρδη και στην συνέχεια

το Λονδίνο, κάπως έτσι κατέληξα από το μάρκετινγκ στις πολυεθνικές, τα τελευταία δύο χρόνια να

ασχολούμαι με επιχειρηματικότητα.

Κάπου εκεί, ανάμεσα, γεννήθηκε η ιδέα του FAS.MA. Ένα περιοδικό - πηγή έμπνευσης - για το ότι

μπορούμε να υπερασπιζόμαστε το ποιοι είμαστε μέσα από την μόδα, καθώς το προσωπικό μας

στυλ αποτελεί το πιο σημαντικό είδος έκφρασης της προσωπικότητας μας και των αξιών μας.

Είμαστε ό,τι φοράμε και ο λόγος που τα φοράμε. Είμαστε εμείς.Και να θυμάσαι… Όλα αρχίζουν,

συνεχίζουν και τελειώνουν με εμάς.

Νάσια Φιλιππίδη

Entrepreneur & Marketing Strategist

Founder of FAS.MA

About Μάγδα.

Είμαι η Μάγδα, ένας συνδυασμός

πολλών χαρακτηριστικών που θα ήταν

δύσκολο να αποτυπώσω σε λίγες μόνο

προτάσεις. Ένα επίθετο όμως που

σίγουρα θα με χαρακτήριζε, θα ήταν

“ονειροπόλα”. Βρίσκομαι σε ένα μόνιμο

ταξίδι σε έναν κόσμο μεταξύ φαντασίας

και πραγματικότητας, του ιδανικού

και του αληθινού, για αυτό τον λόγο

βρίσκομαι εδώ και επικοινωνώ μαζί σας

μέσω αυτού του περιοδικού.

Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται και να σου πω την αλήθεια πιστεύω πολύ σε αυτό το κλισέ.

Μου το έχει αποδείξει η ζωή τα τελευταία 28 χρόνια, καθώς ήδη από πολύ μικρή ηλικία μέσα από

σημαντικά γεγονότα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω την αλλαγή. Μία μεγάλη αλλαγή με έφερε

πίσω στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2020 και μία ακόμη μεγαλύτερη αλλαγή εν ονόματι Covid-19

με έφερε ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο. Από μικρή, όντας μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον με

επιρροές από τον χώρο της μόδας, ήταν αναμενόμενο να έρθει η στιγμή όπου το χόμπι αυτό θα

έπαιρνε μορφή και το σωστό timing ήταν τώρα.

Ο covid-19 έφερε τα πάνω κάτω στην επιχειρηματική μου πορεία καθώς δραστηριοποιούμουν

στον τουριστικό κλάδο. Αυτή η αλλαγή και η απομόνωση της καραντίνας αποτέλεσαν έμπνευση

και αρκετή τροφή για σκέψη για το δικό μου μεράκι, αυτό της μόδας, αλλά και για το τι συμβαίνει

πραγματικά με εμάς τους ίδιους και τον πλανήτη μας, το σπίτι μας. Κάπως έτσι μπήκα ακόμη

πιο ενεργά στη διαδικασία να σκεφτώ πολύπλευρα το θέμα της βιωσιμότητας. Τι είναι τελικά η

βιωσιμότητα και πως επηρεάζει την ζωή μας.

Βιωσιμότητα για μένα είναι η επιλογή του να τολμάς να είσαι εσύ. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η

μαζοποίηση έχει γίνει ρουτίνα. Σε ένα τέτοιο κόσμο εμείς οι ίδιοι τελικά ποιοι είμαστε και πως οι

επιλογές που κάνουμε επηρεάζουν εμάς, το σώμα μας και τον πλανήτη μας;

Το FAS.MA από την γέννησή του στηρίχθηκε στην ιδέα μιας αλλαγής, προς το καλύτερο. Η ιδέα

αυτή αποτελεί την κινητήριο δύναμή μου σε κάθε δημιουργικό μου βήμα, καθώς όλη η ουσία

θεωρώ ότι βρίσκεται εκεί. Ο ιδανικός κόσμος, όπως φαντάζει στο δικό μου μυαλό, είναι και η

μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου.

Πιστεύω πολύ στην δύναμη της ατομικότητας, αλλά και της ομάδας. Ο καθένας μας μπορεί

να πετύχει πάρα πολλά, αλλά με μία καλή ομάδα δίπλα του, ακόμα περισσότερα. Έτσι λοιπόν,

αποφάσισα να αναλάβω το community management του FAS.MA δημιουργώντας μέρα με τη

μέρα μια κοινότητα από άτομα με αγάπη για την μόδα, που έχουν τον δυναμισμό να κάνουν την

αλλαγή και να απαιτήσουν περισσότερα.

Η δική μου - πραγματική - αγάπη για την μόδα ξεκίνησε την στιγμή που συνειδητοποίησα ότι είναι

πολλά παραπάνω από απλά όμορφα ρούχα. Η μόδα για μένα πλέον, σημαίνει το να “φοράς”

με αυτοπεποίθηση τις αξίες σου και να τις υποστηρίζεις. Σας παροτρύνω λοιπόν, να γνωρίσετε

την μόδα μέσα από την μεριά του FAS.MA.

Μάγδα Ζυγούρη

Co-Founder of FAS.MA

84 85About Us. Οι συνεργάτες του τεύχους αποκαλύπτονται

About Καλλιόπη.

Είμαι η Καλλιόπη και ασχολούμαι με

το Content Strategy & Creation.

Δημιουργώ περιεχόμενο σχετικό

με τη βιώσιμη μόδα, σκέφτομαι

μελλοντικές καμπάνιες πριν κοιμηθώ

και οργανώνω φωτογραφίσεις,

κάνω illustrations, μελετώ τον κόσμο

του sustainable fashion και τελευταία,

καταβροχθίζω περιοδικά! Κάπου σ’

αυτή την πορεία πέτυχα το πρώτο

τεύχος του FAS.MA!

About Ισμήνη.

Είμαι η Ισμήνη. Η ήρεμη δύναμη της φωτογραφίας

και του βίντεο. Παθολογικά εσωστρεφής αλλά

αν με κάνεις να νιώσω άνετα μπορώ να εξελιχθω

στην καλύτερη παρέα.Μόνο μη με βάλεις μπροστά

από τις κάμερες. Έχω περάσει τα φοιτητικά μου

χρόνια στα Γιάννενα όπου σπούδασα στην

καλών τεχνών.τοτε το μέσο έκφρασης μου ήταν η

ζωγραφική μέχρι που άφησα τα πινέλα και έπιασα

την κάμερα. Λατρεύω να συνθέτω εικόνες που

βγάζουν μια παιχνιδιάρικη γαλήνη σε συνδιασμό

με ακατέργαστη ομορφιά.

Γιατί έχουν υιοθετήσει μόνο ορισμένοι λίγοι τη βιώσιμη μόδα και δεν είναι ήδη το δεδομένο;

Μήπως δεν έχει ακουστεί αρκετά δυνατά; Πριν αρχίσω να εργάζομαι στον χώρο αυτό δεν είχα

ιδέα, για ποιο λόγο πρέπει να δίνω αξία στα ρούχα που φοράω. Κάτι που αγνοούσα παντελώς

πρότινος, ξαφνικά έγινε το επίκεντρο. Η “slow“ μόδα. Πως γίνεται να μη βλέπουμε μια τόσο

υπαρκτή ανάγκη σε μια βιομηχανία που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ρύπο του πλανήτη;

Ξεκινώντας από τη Δημοσιογραφία στο ΑΠΘ και συνεχίζοντας με τα social media σε

διαφημιστικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, κατέληξα σε μια φρέσκια startup εταιρεία βιώσιμης

μόδας στη Ζυρίχη. Χωρίς να έχω ιδέα περί τίνος πρόκειται, ξεκίνησα το ταξίδι μου ως sustainable

fashion supporter... Η μεγάλη μου αγάπη για το έξυπνο content, τα καινοτόμα κόνσεπτ και τις

φωτογραφίσεις μόδας συνάντησαν τη βιώσιμη μόδα. Πλέον ξέρω πως μπορώ να συμβάλλω με

τις γνώσεις μου στην ανάδειξη της βιώσιμης μόδας στην Ελλάδα και αυτό θα κάνω... μέσω του

FAS.MA.

Η ομάδα του FAS.MA κλείνει έναν χρόνο και σας ευχαριστεί για τη

στήριξη που έχετε δείξει σε αυτή την προσπάθεια για την ενημέρωση

και την εκπαίδευση γύρω από τη βιώσιμη και ηθική μόδα.

Καλό καλοκαίρι!

FAS.MA Team Τεύχος #003

FAS.MA team

86 87FAS.MA #Inspo. Οδηγός έμπνευσης

@magdazygouri

Η co-founder του FAS.MA κάνει το

δικό της προσωπικό

βήμα ενημερώνοντας

το κοινό για τη βιώσιμη

και ηθική μόδα! Μέσω

του instagram και του

καναλιού της στο youtube,

μας δίνει έμπνευση

και μοιράζεται tips που

μπορούμε όλοι να

εφαρμόσουμε για να

γίνουμε πιο συνειδητοί

καταναλωτές.

@mylo_unleather

Η σελίδα ενός καινοτομικού προϊόντος που

προβλέπεται να ανατρέψει τα δεδομένα της μόδας:

η βιώσιμη εναλλακτική του δέρματος, το Mylo, που

έχει ως βάση τα

μανιτάρια. Ήδη

πολύ μεγάλα

brands το έχουν

υιοθετήσει, μεταξύ

των οποίων η Stella

McCartney και

η Adidas.

@biofabricate

Αν είσαι λάτρης της επιστήμης και

ειδικά της βιολογίας, αυτή η σελίδα

είναι για εσένα. Είναι μια οργάνωση

που συνεργάζεται με startups, brands

και επενδυτές με στόχο την έρευνα

και τη δημιουργία των νεότερων

καινοτομιών υφασμάτων.

@inspiroue

Μια Καναδέζα fashion blogger και

youtuber που μέσω της όμορφης

αισθητικής της μοιράζεται το

ταξίδι της προς τη συνειδητή

κατανάλωση, χωρίς να χρειάζεται

να θυσιάσει το style της.

88

89SUSTAINABLE BRANDS #003

90

VATHOS

vathosapparel.com

info@vathosapparel.com

Instagram: @vathosapparel

ALCHIMIA Vegan Shoes

veganguidegreece.com/listing/alchimia-alchimiaveganshoes

nikoldalatsi@gmail.com

Instagram: @alchimiaveganshoes

THELA

thela.eco

hello@thela.eco

Instagram: @thela.eco

2WO+1NE=2

2plus1equals2.com

info@2plus1equals2.com

Instagram: @2plus1equals2

3QUARTERS

www.3quarters.design

hello@3quarters.design

Instagram: @3quarters.design

URBAN OWL Eyewear

www.urbanowl.eu

info@urbanowl.eu

Instagram: @urban_owl_eyewear

The KNLs

www.theknls.com

info@theknls.com

Instagram: @theknls

ODE TO SOCKS

www.odetosocks.com

info@odetosocks.com

Instagram: @odetosocks

MIKROVOUTI

www.mikrovouti.com

mikrovouti@gmail.com

Instagram: @mikrovouti

APILIOTIS Jewelry

www.numonday.com/shop/apiliotis-jewellery/

Instagram: @apiliotisjewellery

MUSA

www.musacollection.gr

info@musacollection.gr

Instagram: @musacollectiongr

ANNA ROSE Collection

Λεωφ. Περικλέους 56, Χολαργός

www.annarose.com

info@annarose.gr

Instagram: @annarosecollection

NEPHELI VASILIKI MESSINI

www.nvmessini.com

nvmessini@gmail.com

Instagram: @_nvmessini_

MAKE ROOM

www.makeroom.world

hello@makeroom.world

Instagram @makeroom.world

SALTY BAG

saltybag.com

info@saltybag.com

Instagram: @saltybag

PCP CLOTHING

www.pcpclothing.com

info@pcpclothing.com

Instagram: @pcpclothing

Η ΜΟΔΑ = ΕΜΕΙΣ

Ένα τεύχος αφιέρωμα στους Έλληνες

σχεδιαστές που προάγουν τη βιώσιμη

και ηθική μόδα. Γνωρίστε τους μέσα

από τις σελίδες του FAS.MA MAG.

91Το Manifesto της μόδας, από την αρχή.

92

Το πρώτο περιοδικό βιώσιμης μόδας στην Ελλάδα

Βρείτε το @fasmamag στα Social Media

www.fashionmanifesto.gr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!