10o FORUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(final)

symboulosgr

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

10ο Forum Ενέργειας

∆ΕΙΤΕ

9 Ιουλίου 2021 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Όλα τα νέα δεδομένα όπως αποτυπώθηκαν στις πρόσφατες συνεδρίες

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»:

Πρόγραµµα

Κριτήριο

επιτέλους η ποιότητα του φακέλου

αφιέρωμα

∆ευτέρα 5/7

19:00-21:00 ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας-Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

«Εξελίξεις για την έλευση του Φυσικού Αερίου στην ∆υτική Ελλάδα»

Τρίτη 6/7

12:00-13:00 Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝΒΙΣ)

«Ευφυής Ενέργεια: Κυβερνοφυσικά Συστήµατα και ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων»

Τρίτη 6/7

19:00-21:00 ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας-Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

«Ηλεκτρισµός: Απαιτήσεις για νέες υποδοµές και νέες χρήσεις-ηλεκτροκίνηση»

Τα ουσιαστικά βήματα που βελτιώνουν τον

τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζεται από εδώ και

στο εξής το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»,

προκαλώντας ανακούφιση στους χιλιάδες

μηχανικούς πανελλαδικά προαναγγέλθηκαν

κατά τη διάρκεια του 10ου Forum Ενέργειας,

που διοργάνωσε η εφημερίδα

«Σύμβουλος Επιχειρήσεων»

Και αυτό διότι πλέον κριτήριο

δεν θα είναι η ταχύτητα εισόδου

στο σύστημα του Υπουργείου,

όσο η ποιότητα του φακέλου

που υποβάλλεται, κάτι το

οποίο έχει ζητήσει επισήμως

εδώ και χρόνια το Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδος. Αυτό αποκαλύφθηκε

κατά την συνεδρία

που οργάνωσε το ΤΕΕ Δυτικής

Ελλάδος.

Το φυσικό αέριο

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την

Δευτέρα το απόγευμα με τη

συνεδρία για το φυσικό αέριο

στην περιοχή που διοργάνωσε

το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος.

Όλα δείχνουν ότι σε τροχιά

υλοποίησης βρίσκεται η έλευση

του φυσικού αερίου στην

Δυτική Ελλάδα και από τις αρχές

του 2022, θα υπάρχει η δυνατότητα

μεταφοράς υγροποιημένου

φυσικού αερίου (LNG)

με φορτηγά από τον σταθμό

του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Ταυτόχρονα, μέχρι το τέλος του

2023 θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί

η κατασκευή αγωγού

μήκους 122 χλμ. που θα συνδέει

την απόληξη του αγωγού

της Μεγαλόπολης με την Βιομηχανική

Περιοχή της Πάτρας

και την αχαϊκή πρωτεύουσα,

ενώ υπάρχει πρόβλεψη να

φθάσει σε Αγρίνιο και Πύργο.

Υπήρξαν ωστόσο και αρκετά

> Η τελευταία συνεδρία χθες το βράδυ από το ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος και την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

«Hλεκτρικά μικροδίκτυα & καλές πρακτικές»

ερωτήματα που αναπτύχθηκαν ρια, τις έξυπνες πόλεις και την

στη συγκεκριμένη συνεδρία ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

σε ενεργειακή διαχείριση βιομηχανιών

παρουσιάστηκαν στη

σχέση με το κόστος απόσβεσης

από όσες εταιρείες επιλέξουν διάρκεια εκδήλωσης με θέμα

το φυσικό αέριο ως τρόπο για «Ευφυής Ενέργεια: Κυβερνοφυσικά

Συστήματα και Διαδί-

την κάλυψη των ενεργειακών

αναγκών τους. Η ουσία είναι κτυο των Πραγμάτων». Επιστήμονες

του Ινστιτούτου μίλησαν

πάντως ότι η Δυτική Ελλάδα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

μπαίνει στον ενεργειακό χάρτη

μέσω του φυσικού αερίου, ες βελτιστοποίησης της κατα-

μεταξύ άλλων για τις υπηρεσί-

έστω και με καθυστέρηση ετών. νάλωσης ενέργειας στις κτιριακές

υποδομές. Στόχος είναι να

υπάρχει πλήρης παρακολούθηση

της κατανάλωσης ενέργειας

ενός κτιρίου προκειμένου

Μείωση ενεργειακού

αποτυπώματος

Την Τρίτη το πρωί έγινε ενδελεχής

παρουσίαση των μηχανισμών

και συστημάτων τεχνολογίας

που θα μειώσουν

δραστικά την κατανάλωση

ενέργειας στις κτιριακές υποδομές

και στις βιομηχανίες,

όπως τις έχει σχεδιάσει στο

ερευνητικό του έργο το Ινστιτούτο

Βιομηχανικών Συστημάτων

(ΙΝΒΙΣ).

Οι στόχοι και τα αποτελέσματα

των συγκεκριμένων έργων

που αφορούν τα ευφυή κτί-

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

LIVE

Το 10ο Forum Eνέργειας έκλεισε χθες

το βράδυ με μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση

από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας-Περιφέρεια

Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με

την «Ανάπτυξη ηλεκτρικών μικροδικτύων

και καλές πρακτικές». Αναλυτικά η

συνεδρία θα παρουσιαστεί στο επόμενο

φύλλο του «Σ.Ε.». Ομιλητές ήταν οι:

• Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης

Δυτικής Ελλάδας

• Νικόλαος Κομινέας, Δήμαρχος

Αστυπάλαιας

• Μαρία Καμμά-Αλιφέρη, Δήμαρχος

Τήλου

στο www.forumanaptixis.gr

Όλες οι εξελίξεις στα επίκαιρα ενεργειακά

θέµατα της ∆υτικής Ελλάδας σε ένα πολυσυνέδριο

θεσµό για την Ανάπτυξη στην περιοχή

Τετάρτη 7/7

19:00-21:00 ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας

«Νέο Εξοικονοµώ-Σύγχρονες εφαρµογές εξοικονόµησης ενέργειας»

Πέµπτη 8/7

19:00-21:00 ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας

«Καινοτόµες τεχνικές στην ενέργεια: Ανάπτυξη ηλεκτρικών µικροδικτύων

και καλές πρακτικές»

ΧΟΡΗΓΟΙ

να μειωθεί το κόστος λειτουργίας

του και να προβλεφθούν

οι ενεργειακές του απαιτήσεις.

Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά

και στο πρόγραμμα του ΙΝΒΙΣ

στο οποίο συμμετείχε μαζί με

άλλους φορείς από έξι ευρωπαϊκές

χώρες της Μεσογείου

με στόχο να γίνει μία μελέτη

για το πώς μπορούμε να

Online έχουμε έξυπνες πόλεις, φιλικές

προς το περιβάλλον επιτυγχάνοντας

μείωση στην κατανάλωση

ενέργειας. Στο πλαίσιο

αυτού του έργου έγιναν πιλοτικά

δημόσια δίκτυα φωτισμού,

εγκαταστάσεις σε κτίρια και διάφορες

άλλες μελέτες. Στην περίπτωση

του ΙΝΒΙΣ το σενάριο

αφορούσε την εγκατάσταση

ενός ζωντανού εργαστηρίου

που έχει την έννοια της εγκατάστασης

νέων τεχνολογιών και

της ανάπτυξης όχι ενός εικονικού,

αλλά ενός λειτουργικού

συστήματος.

• Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος ΚΑΠΕ

• Ιωάννης Νικολετάτος, Προϊστάμενος

Τμήματος Φ/Β Συστημάτων και

Διεσπαρμένης Παραγωγής

• Ηλίας Ευθυμιόπουλος, τ. Υφυπουργός

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων, Διευθυντής Ενεργειακού

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

11

Αλλάζουν όλα

στο «Εξοικονομώ»

Σε σχέση με το νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»,

αλλάζουν όλα

τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι

και σήμερα. Πλέον στα κριτήρια

του νέου προγράμματος

προαπαιτούμενο είναι να να

επιτυγχάνεται η μέγιστη ενεργειακή

αναβάθμιση με το μικρότερο

οικονομικό κόστος.

Αυτό τονίστηκε στη συνεδρία

της Τετάρτης που διοργανώθηκε

από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος

με πολλούς ομιλητές. Αναμένεται

να διατεθεί κονδύλιο

450 εκ. Ευρώ για ενεργειακή

αναβάθμιση επιχειρήσεων μέσω

του προγράμματος «Ελλάδα

2.0» και θα αφορά 10.000 επιχειρήσεις

που κατά κύριο λόγο

είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες από

άποψη ενεργειακού αποτυπώματος.

Αναμένεται επίσης να

έχουν σημαντικό ρόλο και οι

Περιφέρειες που καλούνται να

υλοποιήσουν προγράμματα αυτονόμησης

τέτοια που θα ενισχύσουν

τα νοικοκυριά και τις

επιχειρήσεις.

Διαφάνηκε ωστόσο ότι ανοικτό

παραμένει το ζήτημα της

ηλεκτρικής αναβάθμισης των

εγκαταστάσεων, κάτι που θα

βοηθήσει πολλά νοικοκυριά

να αλλάξουν πίνακες αλλά και

φωτισμό και να βελτιώσουν

την ποιότητα της ζωής τους.

Δόθηκαν επίσης συγκεκριμένα

παραδείγματα βελτίωσης

της ζωής μας μέσω των ηλεκτρικών

οχημάτων, εκπρόσωποι

μεγάλων εταιρειών όπως

της «Ολυμπίας Οδού» αναφέρθηκαν

στον τρόπο με τον οποίο

έχει επιτευχθεί η ενεργειακή

αναβάθμιση σε όλα τα σημεία

των διαδρομών. Επιπρόσθετα

έγινε μια αναλυτική συζήτηση

για τον τρόπο με τον οποίο

μπορέι να επιτευχθεί το μηδενικό

ενεργειακό αποτύπωμα

στα κτίρια. Και αυτό διότι η

χώρα μας έχει δεσμευτεί να διπλασιάσει

το ποσοστό των μη

κοστοβόρων κτιρίων όπου στεγάζονται

υπηρεσίες του Δημοσίου.

Είναι μια εξίσου σημαντική

απόφαση, μιας και το 40%

του κόστους ενέργειας οφείλεται

στην κατανάλωση από τα

κτίρια γενικότερα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr

Γραφείου Αιγαίου και συντονιστής του

Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

Συντόνισαν οι:

• Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ

Δυτικής Ελλάδας

• Θανάσης Μαύρης, Μ.Ε. Ενέργειας

ΤΕΕ/ΤΔΕ


12

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9 Ιουλίου 2021 10ο Forum Ενέργειας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το 2022 LNG στη Δυτική Ελλάδα

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η έλευση

του φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα

με ορίζοντα εκκίνησης τις αρχές του

2022, οπότε θα υπάρχει η δυνατότητα

μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου

(LNG) με φορτηγά από τον σταθμό

του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Ταυτόχρονα, προχωρά και μέχρι το τέλος

του 2023 θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί η

κατασκευή αγωγού μήκους 122 χλμ. που

θα συνδέει την απόληξη του αγωγού της

Μεγαλόπολης με την Βιομηχανική Περιοχή

της Πάτρας και την αχαϊκή πρωτεύουσα,

ενώ υπάρχει πρόβλεψη να φθάσει

σε Αγρίνιο και Πύργο.

Οι παραπάνω εξαγγελίες έγιναν από τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ Α.Ε.

Μάριο Τσάκα και τον Διευθυντή Ανάπτυξης

Υποδομών ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Ιωάννη

Χωματά, το απόγευμα της Δευτέρας

(5/7) κατά την εναρκτήρια διαδικτυακή

εκδήλωση του 10ου Forum Ενέργειας

της οικονομικής εφημερίδας «Σύμβουλος

Επιχειρήσεων» με συνδιοργανωτές το Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδος-Τμήμα Δυτικής

Ελλάδας, την Περιφέρεια Δυτικής

Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν

τα βήματα που έχουν γίνει

στον σχεδιασμό για την υλοποίηση

της σημαντικής αυτής επένδυσης, στα

προβλήματα αλλά και στους προβληματισμούς

αναφορικά με την βιωσιμότητα

του έργου και το κόστος που θα επιφέρει

σε επιχειρήσεις αλλά και οικιακούς

χρήστες.

Τον συντονισμό της ενδιαφέρουσας συζήτησης

με καίριες επισημάνσεις έκαναν

οι Βαγγέλης Καραχάλιος, γενικός γραμματέας

ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και Νικόλαος

Μανέτας, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας

ΤΕΕ/ΤΔΕ.

> Φωκίωνας Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας

«Έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για την περιοχή μας»

Η Περιφερειακή Αρχή έθεσε ως ύψιστη

προτεραιότητα την έλευση του φυσικού

αερίου προκειμένου να δοθεί

τέλος στον ενεργειακό αποκλεισμό

της, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο

αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,

Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας

Ζαΐμης.

Κατέγραψε τις ενέργειες που έγιναν

από την ανάληψη των καθηκόντων

του για την επίσπευση των ζητημάτων

που είχαν δρομολογηθεί, την απεμπλοκή

των διαδικασιών αλλά και την

επανεξέταση των δύσκολων ζητημάτων,

τα οποία έθεσαν εκ νέου στο τραπέζι

στην κυβέρνηση αλλά και τους θεσμούς

της Ε.Ε.

Αναφέρθηκε στο έργο που είχε ενταχθεί

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Δυτ. Ελλάδα 2014-2020 με 41 εκατ.

ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατ. ευρώ

είναι εξασφαλισμένα, ενώ τα 8 εκατ.

ευρώ έχει ενταχθεί στη δημόσια δαπάνη,

για την κατασκευή των δικτύων

φυσικού αερίου σε Πάτρα, Πύργο και

Αγρίνιο, με την κατασκευή δεξαμενών

υγροποιημένου αερίου.

«Θεωρούμε ότι το Φυσικό Αέριο μπορεί

να φθάσει στην Δυτική Ελλάδα

και αυτό θα πρέπει να γίνει είτε μέσω

αγωγού είτε μέσω υγροποιημένου αερίου.

Συζητήσαμε με την επιχειρηματικότητα

και αποφασίσαμε να μην δημιουργηθεί

κανένα προβλήματα και

να είμαστε οι επισπεύδοντες σε λύσεις.

Κάναμε διευρυμένο διάλογο και

με τους Δήμους και ζητήσαμε να υπογραφεί

μνημόνιο συνεργασίας για να

ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες και

οι ευθύνες ούτως ώστε να δούμε από

κοινού τι μπορεί να κάνει κάθε φορέας,

ΤΕΕ, Δήμοι, ΔΕΔΑ. Στόχοςμας είναι

η διαφάνεια μεταξύ εξουσίας και

πολιτών», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης.

Σημείωσε πως το έργο έχει ενταχθεί

και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς

και ανακοίνωσε πως έχουν βρεθεί οι

αντίστοιχοι χώροι για την κατασκευή

δεξαμενών για το υγροποιημένο αέριο.

> Ιωάννης Χωματάς, Διευθυντής Ανάπτυξης Υποδομών ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

«Η Περιφέρεια προσέφερε στην Βιομηχανική

Περιοχή ένα οικόπεδο 2

στρεμμάτων που δεν χρησιμοποιείτο

για 7 χρόνια να το διαθέσει για την κατασκευή

μιας τουλάχιστον δεξαμενής

για το υγροποιημένο αέριο. Ενδεχομένως

η ΔΕΔΑ να χρειαστεί και έναν παράπλευρο

χώρο. Παράλληλα, προχωρήσαμε

σε διάλογο με τις βιομηχανίες

και συζητήσαμε τα εναλλακτικά σενάρια.

Καταλήξαμε ότι πρέπει να επιταχυνθεί

κι αυτό το έργο. Είχαμε εξετάσει

όλες τις μελέτες που είχαν γίνει

από το 2014, μεταβήκαμε στις Βρυξέλλες,

συζητήσαμε με ανθρώπους

– κλειδιά και σήμερα είμαστε χαρούμενοι

διότι έχει ενταχθεί στο 10ετές

σχέδιο της ΔΕΣΦΑ και έχει εγκριθεί

από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Θεωρώ ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο

«Τέλος του έτους η διαβούλευση με τους φορείς»

Για θετικές εξελίξεις για την περιοχή

μας έκανε λόγο ο Ιωάννης Χωματάς,

Διευθυντής Ανάπτυξης Υποδομών ΔΕ-

ΣΦΑ Α.Ε., τονίζοντας πως «από τις αρχές

του 2022 θα συζητάμε για το θέμα

μεταφοράς του LNG στη Δυτική Ελλάδα»,

ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως

μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα

αρχίσει η διαβούλευση με τους τοπικούς

φορείς για την διαδρομή του

αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου

από τη Μεγαλόπολη στην Πάτρα.

Σε ό,τι αφορά στο υγροποιημένο φυσικό

αέριο ανέφερε πως από τον πιλοτικό

Σταθμό Φόρτωσης Βυτιοφόρων

LNG του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα που

θα είναι έτοιμος για να τεθεί σε λειτουργία

το πρώτο τρίμηνο του 2022, καθώς

εντάχθηκε στο σχεδιασμό μια δεύτερη

νησίδα φόρτωσης, θα γίνεται η διανομή

του σε διάφορες περιοχές της χώρας,

ξεκινώντας από τη Δυτική Ελλάδα.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι ως τα τέλη

του 2022, προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί

και η νέα προβλήτα στη Ρεβυθούσα,

για τον εφοδιασμό πλοίων

μικρής χωρητικότητας έως 30.000

κ.μ. Η νέα υποδομή, Small Scale LNG

Jetty, που θα πλαισιώσει τον σταθμό

Truck Loading, ως το πρώτο 6μηνο του

2023, όπως είπε, θα παρέχει την ευκαιρία

ανεφοδιασμού πλοίων, που θα

επιλέξουν ως καύσιμο το υγροποιημένο

φυσικό αέριο, είτε για οποιαδήποτε

ακτοπλοΐκή σύνδεση.

Σε ό,τι αφορά στην κατασκευή του

αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο

από τον σταθμό της Μεγαλόπολης

στην Πάτρα, ανέφερε «για μας το έργο

έχει ξεκινήσει, γίνονται μελέτες με τη

χρήση μελετητικών γραφείων, σχεδιάζουμε

τη διαδρομή του έργου και εντός

βήμα στο να υλοποιηθούν έργα για το

φυσικό αέριο στην περιοχή μας. Εκτιμώ

ότι το φυσικό αέριο θα είναι μαζί

μας για τα επόμενα 40χρόνια.Τα δίκτυα

θα μπορούν να δεχθούν επίσης

εκτός από φυσικό αέριο, το βιοαέριο

αλλά και το καύσιμο του μέλλοντος, το

υδρογόνο. Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά

εργαλεία για να καλύψουμε

τις ανάγκες της περιοχής, κυρίως της

βιομηχανίας όχι μόνο για να τις διατηρήσει

τις υπάρχουσες επιχειρήσεις

αλλά και για να προσελκύσει και νέες.

Η μάχη δίνεται και στην Ελλάδα

αλλά και στις Βρυξέλλες όπου γίνεται

συζήτηση διεκδικώντας τη δυνατότητα

τα έργα να είναι επιλέξιμα και μετά

το 2023». Τέλος, διαβεβαίωσε πως

σύντομα θα εγκριθεί το έργο από την

Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας.

του τρέχοντος έτους θα έχουμε τις περιβαλλοντικές

μελέτες, οι οποίες θα κοινοποιηθούν

στις τοπικές αρχές προς

διαβούλευση. Μέχρι το τέλος του έτους

και αρχές του 2022 θα γίνουν οι εγκρίσεις

των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων»

ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.

Χωματάς. Χαρακτήρισε έργο κομβικής

σημασίας για την Δυτική Ελλάδα, την

κατασκευή αγωγού μήκους 122 χλμ.

που έχει εγκριθεί ήδη από τη Ρυθμιστική

Αρχή Ενέργειας, που θα συνδέει

την απόληξη του αγωγού της Μεγαλόπολης

με ΒΙΠΕ και την Πάτρα. Σημείωσε

πως είναι ένα έργο που απαιτεί διάρκεια

ωρίμανσης και μεγάλο χρόνο

κατασκευής. Είναι θετικό, όπως είπε,

ότι εγκρίθηκε το έργο από την ΡΑΕ, αλλά

ακόμα παραμένει ανοικτό το εάν θα

συγχρηματοδοτηθεί, ενώ διαβεβαίωσε

ότι τα έργα που κατασκευάζονται από

την ΔΕΣΦΑ είναι βιώσιμα.

«Εμείς, εργαζόμαστε στη λογική ότι το

έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο, υπολογίζοντας

την επιδότηση που ακόμα

δεν έχει συζητηθεί ή εγκριθεί αλλά

όλες μας είναι διαδικασίες όσον αφορά

την κατασκευή και την υλοποίηση

των διαγωνισμών και των μελετών είναι

σύμφωνες με το κανονιστικό πλαίσιο

που απαιτεί η αρχή συγχρηματοδότησης,

ούτως ώστε να είμαστε καθόλα

έτοιμοι τυπικά ώστε όταν εγκριθεί η

χρηματοδότηση για να μπορέσει ο ΔΕ-

ΣΦΑ να την εντάξει στο πρόγραμμά

του», κατέληξε.


9 Ιουλίου 2021 13

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10ο Forum Ενέργειας 13

- Προχωρά και ο αγωγός

> Μάριος Τσάκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΑ Α.Ε.

«Στόχος μας η ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου»

> Κλεομένης Μπάρλος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδα

«Κυρίαρχο ζήτημα είναι το κόστος έλευσης»

Την ανάγκη να είναι συμφέρουσα η

έλευση του φυσικού αερίου για τις βιομηχανίες

τόνισε από την πλευρά του

ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

και Βιομηχανιών Πελοποννήσου

και Δυτικής Ελλάδας, καθηγητής Κλεομένης

Μπάρλος, θέτοντας επί τάπητος

την σημασία για το κόστος μετατροπής

της πηγής ενέργειας.

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο σε πόσα

χρόνια θα έρθει το φυσικό αέριο στην

> Πλάτωνας Μαρλαφέκας, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας

«Θα καταστήσει ανταγωνιστική την περιφέρειά μας»

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας

στην παρέμβασή του ανέφερε πως

το Φυσικό Αέριο είναι πολύ σημαντική

υποδομή για την περιοχή

μας, που θα την καταστήσει ανταγωνιστική

και βιώσιμη.

Ωστόσο, παρατήρησε, πως «το ζήτημα

είναι να έχουμε Φυσικό Αέριο

έστω με τον εναλλακτικό τρόπο και

να καταφέρουμε να εντάξουμε και

έργα υποδομής στο νέο χρηματοδοτικό

πακέτο.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει

αυτήν την προσπάθεια και θεωρούμε

ότι είναι θετικές οι ανακοινώσεις

για τις αρχές του επόμενου

χρόνου εάν τα χρονοδιαγράμματα

ισχύσουν», ανέφερε, προτείνοντας

να σχεδιαστούν αναπτυξιακά προγράμματα

και από την Περιφέρεια

Δυτικής Ελλάδας που να καλύπτουν

Για εκκίνηση κατασκευής των έργων,

τα οποία δεν είναι μακέτα,

έκανε λόγο ο Μάριος Τσάκας, Διευθύνων

Σύμβουλος ΔΕΔΑ Α.Ε.

σημειώνοντας πως σύντομα θα έρθει

η ώρα της Δυτικής Ελλάδας για

να αρθεί η ενεργειακή της απομόνωση.

Αναφέρθηκε στο έργο κατασκευής

δικτύων για την μεταφορά του φυσικού

αερίου, λέγοντας πως επανασχεδιάστηκε,

μπήκε σε στέρεες βάσεις

και εκκρεμεί η οριστική ένταξη

από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας

γι’ αυτό και ζήτησε την

σχετική επιτάχυνση δεδομένου ότι

η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης

του έργο είναι δεσμευτική

για τις 31/12/2023.

«Πλέον οι ανάγκες των επιχειρήσεων

είναι επιτακτικές και δεν επιδέχονται

καμία καθυστέρηση. Στόχος

μας είναι η ταχεία διείσδυση του

φυσικού αερίου στην βιομηχανία,

στους οικιακούς πελάτες και εμπορικές

επιχειρήσεις και γι’ αυτό το

λόγο επανασχεδιάσαμε την ανάπτυξη

του δικτύου και επανατοποθετήσαμε

τις δεξαμενές LNG που θα

τροφοδοτήσουν τις πόλεις και τις

Βιομηχανικές Περιοχές εντός της

ΒΙΠΕ. Αυτό έγινε γιατί είναι πιο εύκολες

οι αδειοδοτήσεις και για να

είμαστε εγγύτερα στις βιομηχανίες

που θα αποτελέσουν τους πρώτους

πελάτες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει

ότι θα αλλάξει κάτι στον σχεδιασμό

στα κέντρα των πόλεων» ανέφερε

χαρακτηριστικά.

Η φυσιογνωμία του έργου, όπως είπε,

αφορά στην εγκατάσταση δικτύων

σε τρεις πόλεις, την Πάτρα, το

Αγρίνιο και τον Πύργο, σε ακτίνα

210 χλμ. που θα καλύψει τις ανάγκες

σε 11.000 καταναλωτές. Η τροφοδοσία

θα γίνεται με φορτηγά από

τις εγκαταστάσεις της ΔΕΣΦΑ στη

Ρεβυθούσα και μέσα από τις δεξαμενές

θα τροφοδοτείται όλο το δίκτυο.

Ανακοίνωσε, πως έχει τεθεί επί τάπητος

η σύνδεση με αγωγό στο κέντρο

της Πάτρας και δήλωσε πως

«θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε,

περιοχή μας αλλά με ποιο κόστος. Διότι,

θα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες

που θα θελήσουν να κάνουν

την ενεργειακή αλλαγή πότε θα κάνουν

απόσβεση του κόστους της επένδυσης.

Τα μέλη μας δεν έχουν πεισθεί 100%

διότι μπορεί το φυσικό αέριο να είναι

φθηνό όμως τους προβληματίζει το περιβαλλοντικό

αποτύπωμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπάρλος ανέφερε πως το κυρίαρχο

είναι να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας

στην περιοχή μας κρούοντας τον

κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πως σε

δέκα χρόνια δεν θα υπάρχουν παιδιά

που θα εργαστούν.

Σημείωσε πως θέλουμε κάθε ιδιωτικός

καταναλωτές να χαίρει κάθε δυνατή

έκπτωση, όμως, το κυρίαρχο είναι να

στηριχθούν οι βιομηχανίες από αυτήν

την επένδυση.

Τόνισε, επίσης, πως θα πρέπει να

μέρος της επένδυσης τόσο για τις

επιχειρήσεις όσο και για τους οικιακούς

χρήστες.

«Προφανώς, μπορούμε να αρχίσουμε

να σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα

για τις επιχειρήσεις κυρίως μεταποιητικές

για την ενεργειακή τους

αναβάθμιση ώστε όταν θα έχουμε

φυσικό αέριο να έχει ωριμάσει ένα

νέο ΕΣΠΑ για τη Δυτική Ελλάδα»,

πρότεινε ο κ. Μαρλαφέκας θέτοντας

όπως επίσης και για όποιες υποδομές

μπορούν να μεταφερθούν και σε

άλλες πόλεις της Περιφέρειας με τη

μέθοδο του υγροποιημένου φυσικού

αερίου».

Τέλος, σημείωσε πως παράλληλα

στο σχεδιασμό τους υπάρχει η δυνατότητα

τα εν λόγω δίκτυα να καταστούν

«πράσινα» ούτως ώστε να

μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες

ποσότητες βιομεθανίου (το οποίο

θα παράγεται από υπολείμματα του

αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα

της Περιφέρειας), ενώ απώτερος

στόχος είναι να υποδέχονται και

μείγμα υδρογόνου.

υπάρχει μια στοιχειώδης δέσμευση

για τους βιομηχανικούς και τους οικιακούς

καταναλωτές για να μπορέσουμε

να κάνουν την επένδυση για μετατροπή

της ενεργειακής υποδομής για υποδοχή

φυσικού αερίου για να μπορέσουν

να καταγράψουν εάν είναι συμφέρουσα

μια τέτοια επένδυση. Γιατί, θα υπάρχει

το δίλημμα στην επιχειρηματική κοινότητα

εάν θα επενδύσουν στο φυσικό

αέριο ή σε άλλη πηγή ενέργειας.

ως επιτακτική ανάγκη η προετοιμασία

για την επόμενη μέρα.

Σημείωσε και ο ίδιος από την πλευρά

του πως το θέμα του κόστους είναι

κομβικό σημείο και ρώτησε εάν

θα είναι το ίδιο με τις άλλες περιοχές,

ερωτήματα που απασχολούν

τον επιχειρηματικό κόσμο, ωστόσο,

οι απαντήσεις δεν δόθηκαν

εφόσον εκκρεμεί ακόμα το εάν θα

εγκριθεί η επιδότηση ή όχι.

> Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ Τμ. Δυτικής Ελλάδας

«Προσοχή να μην χαθούν οι προθεσμίες»

Ο Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ

Δυτικής Ελλάδας από την πλευρά του

εξέφρασε τον προβληματισμό του για

την καθυστέρηση της μη ένταξης του

έργου από τη Διαχειριστική Αρχή της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έθεσε

επί τάπητος το θέμα της βιωσιμότητας

του έργου και μια σειρά από ερωτήματα

που την υλοποίησή του.

«Εχουν περάσει ήδη τέσσερις μήνες

και θα εκκρεμούν μόνο τρεις μήνες για

να γίνει η ένταξη του έργου. Δεν καταλαβαίνω

γιατί καθυστερεί η έγκριση

από την Διαχειριστική Αρχή. Χρειάζεται

τεράστια προσοχή για μην κριθεί

άγονος ο διαγωνισμός και χαθούν οι

προθεσμίες», ανέφερε στην τοποθέτησή

του ο κ. Αϊβαλής εκφράζοντας την

αγωνία του για την υλοποίηση του έργου

κατασκευής του δικτύου. Σημείωσε,

επίσης, πως «έγινε επανασχεδιασμός

του έργου προς την κατεύθυνση

να δοθεί προτεραιότητα στους βιομηχανικούς

χρήστες από τους οικιακούς.

Πώς όμως προτεραιοποιήθηκαν όταν

δεν είναι σίγουρο ότι θα χρηματοδοτήσουν

την ανάπτυξη του δικτύου;».

Σημείωσε πως το ΤΕΕ/ΤΔΕ κατέθεσε

32 προτάσεις και μια από αυτές προβλέπει

την επιχορήγηση από το νέο

Εσπα ώστε να γίνει δυνατόν βιώσιμη

η αντικατάσταση του δικτύου, καλύπτοντας

το έλλειμμα βιωσιμότητας.

Εστίασε στην ανάγκη χρηματοδότησης

της κατασκευής μικρών δικτύων

ούτως ώστε το έργο που εδώ και δέκα

χρόνια διεκδικεί το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

να έχει ουσιαστικό όφελος για

τους οικιακούς χρήστες και για την βιομηχανία.

Σημείωσε πως το ΤΕΕ/ΤΔΕ είχε προτείνει

χώρους για την τροφοδοσία των

δικτύων και στις τρεις πόλεις της Δυτικής

Ελλάδας και τόνισε πως «δεν

γνωρίζουμε εάν δεσμεύτηκαν ή νοικιάστηκαν

αυτοί οι χώροι για να προχωρήσουμε»,

ενώ εξέφρασε την αγωνία

του για την καθυστέρηση.


14

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9 Ιουλίου 2021 10ο Forum Ενέργειας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξοικονομώ: Κριτήριο η ποιότητα

To νέο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» και οι σύγχρονες

εφαρμογές εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας,

τέθηκαν επί τάπητος στην ενδιαφέρουσα συνεδρία που

διοργάνωσε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος με συντονιστές

τους Ιωάννης Σελίμη, Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΕ και Λάζαρο

Αυγέρη, M.E. Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΔΕ.

Οι εξελίξεις αυτές είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες και αυτό

γιατί πλέον για την ένταξη ενός φακέλου στο πρόγραμμα

κριτήριο δεν θα είναι η ταχύτητα του μηχανικού και

το πόσο γρήγορη σύνδεση έχει στο διαδίκτυο, όσο η

ποιότητα του φακέλου με στόχο να επιτυγχάνεται η μέγιστη

ενεργειακή αναβάθμιση με το μικρότερο οικονομικό

κόστος, αλλά και μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών

παραμέτρων.

Εκείνο επίσης που τονίστηκε είναι ότι θα πρέπει να γίνει

επιλέξιμη και η ηλεκτρική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων,

κάτι που θα βοηθήσει πολλά νοικοκυριά να

αλλάξουν πίνακες για να μπορέσουν να υποστηρίξουν

την υλοποίηση των παρεμβάσεων αλλά και φωτισμό

και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Επιπρόσθετα έγινε μια σημαντική παρουσίαση στα ηλεκτρικά

οχήματα που αποτελούν ένα νέο τρόπο μεταφοράς

και ήδη αρχίζουν και μπαίνουν στην καθημερινότητά

μας.

> Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

«Αυξήσαμε τα κονδύλια, περισσότεροι οι ωφελούμενοι»

«Tα τελευταία χρόνια όλος ο τεχνικός

κλάδος είχε επισημάνει τις αδυναμίες

του προγράμματος Εξοικονομώ.

Είχαν επισημανθεί κάποιες

τραγελαφικές καταστάσεις. Γίνονταν

αγώνες ταχύτητας από τους μηχανικούς

για να ενταχθούν στο πρόγραμμα»

σημείωσε από την πλευρά του ο

Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης

Ενέργειας, Περιβάλλοντος

και Φυσικών Πόρων.

Οπως επεσήμανε, από το Σεπτέμβριο

αλλάζει το κριτήριο της ταχύτητας

ένταξης και θα θεσπιστούν άλλα

κριτήρια για να ενταχθεί ένα σχέδιο

στο πρόγραμμα. Και υπογράμμισε ότι

«τα κριτήρια αυτά θα έχουν να κάνουν

με τα μέλη της οικογένειας που

διαμένουν στο ακίνητο, οι ενεργειακοί

βαθμοί αναβάθμισης και η ενεργειακή

κατανάλωση που έχει κάθε

ένα ακίνητο». Οπως επεσήμανε ήταν

μια από τις καινοτόμες προτάσεις

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής

Ελλάδος. Αναμένεται επίσης να

διατεθεί κονδύλιο 450 εκ. Ευρώ για

ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

μέσω του προγράμματος «Ελλάδα

2.0» και θα αφορά 10.000 επιχειρήσεις

που κατά κύριο λόγο είναι

ιδιαίτερα κοστοβόρες από άποψη

ενεργειακού αποτυπώματος. Σημείωσε

ακόμη ότι εκείνο που απομένει

είναι οι Περιφέρειες να σχεδιάσουν

προγράμματα αυτονόμησης τέτοια

που θα ενισχύσουν τα νοικοκυριά

και τις επιχειρήσεις. Η Περιφέρεια

τον Οκτώβριο αύξησε τον προϋπολογισμό

του Εξοικονομώ που διαμορφώθηκε

σε πάνω από 50 εκ. Ευρώ

και έτσι έδωσε την ευκαιρία να

διαμορφωθεί μια αύξηση του 35%

των δικαιούχων από τον αρχικό στόχο.

Υποβλήθηκαν 8000 αιτήσεις και

από αυτές εγκρίθηκαν οι 2360.

Στόχος του νέου προγράμματος θα

πρέπει να είναι η εξειδίκευση και

στην αυτονόμηση αλλά και στην

εξοικονόμηση ενέργειας, όπως

επσήμανε ο κ. Δημητρογιάννης. Και

τόνισε ότι στόχος παραμένει η διεύρυνση

των παρεμβάσεων για να ενδυναμωθεί

η οικοδομική δραστηριότητα

και να μεγαλώσει ο κύκλος

των οικοδομικών επαγγελμάτων που

θα ευνοηθούν. Επίστης στόχος είναι

να ενισχυθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά

μέσω ενός μάξιμουμ ποσού επιχορήγησης,

μέρος του οποίου θα είναι

και μη επιστρεπτέο.

«Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση

μπροστά μας διότι το νέα ΕΣΠΑ 21-

27 αναμένεται να είναι 600 εκ. Ευρώ,

όμως η ποσόστωση για βιώσιμη

ανάπτυξη είναι στο 40% . Η Περιφέρεια

θα πρέπει να κατευθύνει, βάσει

των νέων ευρωπαϊκών επιταγών, το

40% των πόρων της σε αυτό τον τομέα.

Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία

και μια μεγάλη δυσκολία ότι θα

πρέπει να σχεδιάσουμε προγράμματα

τέτοια, κυρίως μακροπρόθεσμα.

Υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις

για να βοηθηθούν».

> Αντώνης Μαρίνος, Διευθυντής Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

«Αλλάζουν όλα στον τρόπο υποβολής

Ο Αντώνης Μαρίνος, Διευθυντής Γενικής

Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών

Πρώτων Υλών σημείωσε ότι

«στο Εξοικονομώ-Αυτονομώ είχαμε

40.000 αιτήσεις και άνω των 900 εκ.

Ευρώ συνολικό κόστος παρεμβάσεων.

Το μέσο ποσοστό επιδότησης ήταν πάνω

από 75%. Είχαμε μεγάλο ποσοστό

αιτήσεων που ήταν στις πρώτες δύο

εισοδηματικές κατηγορίες, σε εκείνους

που το είχαν μεγαλύτερη ανάγκη

και ήταν κοντά στο 63%. Πολύ μικρότερο

ποσοστό ήταν στην πρώτη εισοδηματική

βαθμίδα που ήταν κάτω από

10.000 ευρώ εισόδημα, που σημαίνει

ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με

τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια ή

πρόσβαση στην χρηματοδότηση».

Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι το συντριπτικό

ποσοστό των αιτήσεων ήταν

χαμηλής ενεργειακής κλάσης και είναι

ενδεικτικό της ποιότητας των κατοικιών

αλλά και της ανάγκης των πολιτών

να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους.

Αναγνώρισε επίσης ότι πάγιο αίτημα

των μηχανικών είναι να αλλάξει ο

τρόπος ένταξης των σχεδίων στο πρόγραμμα

και να μην απαιτείται… ταχύτητα,

αλλά να είναι συνδυασμός του

να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ενεργειακή

αναβάθμιση με όσο το δυνατόν

μικρότερο κόστος. Αυτό θα γίνεται

μετά από αξιολόγηση των προτάσεων

που θα υποβάλλονται. Θα υπάρχουν

και άλλοι παράγοντες βαθμολόγησης

των αιτήσεων με κριτήρια, ενεργειακά,

εισοδηματικά και κοινωνικά με

κύριο βέβαια την εξοικονόμηση. Στο

σκέλος της ηλεκτρονικής ταυτότητας

του κτιρίου, επεσήμανε ότι η κατεύθυνση

είναι να είναι απαιτούμενη αλλά

θα είναι και επιδοτούμενη. Επίσης

αναμένονται αλλαγές στις αμοιβές των

μηχανικών. Σημείωσε ακόμη ότι στόχος

είναι να ενταχθούν όσο γίνεται

περισσότερες κατοικίες.

«Η δημόσια δαπάνη του επόμενου

προγράμματος θα είναι πάνω από

500 εκ. Ευρώ και στόχος μας είναι

να εντάξουμε πάνω από 50.000 κατοικίες.

Με την απαραίτητη μόχλευση

θα πρέπει να πέσει στην αγορά 1

δις καθότι είναι ένα βασικό κριτήριο

εισροής πόρων. Ο προγραμματισμός

είναι να δώσουμε τις επόμενες ημέρες

τα βασικά στοιχεία του προγράμματος.

Δεν θα υπάρχει λόγος βιασύνης,

διότι θα υπάρχει χρόνος για τις

υποβολές. Οι αιτήσεις όμως θα πρέπει

να είναι στο πνεύμα του επενδυτικού

νόμου, δηλαδή οι προτάσεις θα

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες

από πλευράς εξοικονομούμενης

ενέργειας και στόχου» κατέληξε ο κ.

Μαρίνος. Σημείωσε ότι από την προετοιμασία

των φακέλων μέχρι και την

υποβολή τους θα μεσολαβεί διάστημα

τεσσάρων μηνών που είναι άκρως

ικανοποιητικό για τους μηχανικούς.


9 Ιουλίου 2021 15

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10ο Forum Ενέργειας 15

του φακέλου και όχι η ταχύτητα

> Αναστάσιος Φάκος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωμ. Μηχαν. & Ηλεκτρ. Μηχανικών του Τμ. Δυτικής Ελλάδος

«Σημαντική και η ηλεκτρολογική αναβάθμιση»

Ο Αναστάσιος Φάκος, Πρόεδρος

Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων

Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών του Τμήματος

Δυτικής Ελλάδος ανέφερε

ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι καταργείται

για την ένταξη το κριτήριο

της ταχύτητας. Είναι σημαντικό

επίσης ότι υπάρχει απόθεμα

κατοικιών και πολυκατοικιών που

είναι πολύ παλιές και χρειάζονται

αναβάθμιση. Ωστόσο οι αμοιβές

των μηχανικών θα πρέπει να είναι

πιο ορθολογικές. Όταν το Δημόσιο

πληρώνει κάποιες αμοιβές συγκεκριμένες,

ο μηχανικός παρότι θα

κάνει πολύ περισσότερα πράγματα,

δεν θα μπορεί να ζητήσει παραπάνω

χρήματα. Είναι πλέον θέμα ψυχολογίας».

Και συνέχισε επισημαίνοντας ότι

> Νικόλαος Φωτόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων του Ν. Αχαΐας

«Επιτέλους, αφουγκραστείτε τους ηλεκτρολόγους»

Στην παρέμβασή του ο Νικόλαος

Φωτόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου

Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων

του Ν. Αχαΐας σημείωσε ότι «το

«Εξοικονομώ -Αυτονομώ» δίνει τη

δυνατότητα αναβάθμισης μιας παλιάς

κατοικίας. Αυτό μπορεί να γίνει

με θερμοπροσόψεις, τοποθέτηση

αλουμινίων, αλλά και με αντλίες

θερμότητας, κλιματιστικά. Δεν έχει

όμως τη δυνατότητα αναβάθμισης

στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που

δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε

ένα σημαντικό κομμάτι των αναβαθμίσεων

που αφορά τις αντλίες θερμότητας».

Πρόσθεσε επίσης χαρακτηριστικά

ότι «ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων

είναι έξω από το πρόγραμμα.

Όταν πηγαίνουμε σε μια οικοδομή

μας απαντούν ότι «εσείς δεν είστε

στο νέο Εξοικονομώ, αν ήταν θα το

είχαν προβλέψει». Θέλω με τη σειρά

μου να το ξαναπώ ότι πρέπει να

μπει και η ηλεκτρική εγκατάσταση

στο «Εξοικονομώ».

Οι ηλεκτρικοί πίνακες, κάποιες

εγκαταστάσεις που χρειάζονται μπορούν

να αλλάξουν. Δεν γίνεται να

είμαστε με γραμμές της δεκαετίας

του 70. Και να μιλάμε για τόσο υψηλές

καταναλώσεις, όπως για παράδειγμα

μια αντλία θερμότητας της

τάξεως των 25 αμπέρ, όταν τόση είναι

η ασφάλεια που δίνει η ΔΕΗ».

Στην τοποθέτηση του κ. Φωτόπουλου

απάντησε ο κ. Μαρίνος επισημαίνοντας

ότι είναι κάτι το οποίο το

Υπουργείο το εξετάζει, δηλαδή να

υπάρχει μια διακριτή δαπάνη για

τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Και σημείωσε ότι «παλιοί πίνακες

που δεν έχουν την αντοχή να σηκώσουν

τα φορτία των καινούργιων

εγκαταστάσεων μπορούν κάλλιστα

«στο καινούργιο Εξοικονομώ θα

πρέπει να περιλαμβάνονται και

παρεμβάσεις που αφορούν τις

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,

δηλαδή να τοποθετήσει κανείς φωτιστικά

led. To ζητούμενο είναι

πώς θα βαθμολογούνται, διότι δεν

λαμβάνει κανείς βαθμολογία καλύτερη

ή χειρότερη για την ηλεκτροφωτιστική

απόδοση του σπιτιού.

Είναι πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε

να καλυφθεί πιο άνετα σε οικονομική

βάση», τόνισε. Μάλιστα υπάρχει

αυτή η τάση στους ιδιοκτήτες οι

οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν και

αυτοί τον τρόπο με τον οποίο ηλεκτροδοτούνται

οι κατοικίες αρκετών

συμπολιτών.

Παρατήρησε ακόμη ότι δημιουργούνται

πολλά προβλήματα στις

πολυκατοικίες με τη συμφωνία του

51% των ιδιοκτητών για τις παρεμβάσεις,

εάν θα πρέπει να ληφθούν

άλλες παράμετροι. Για παράδειγμα,

κάποιος που θέλει να φτιάξει

τη θερμοπρόσοψη του κτιρίου,

που δεν απαιτεί ιδιαίτερες παρεμβάσεις,

να βρίσκει τις αντιδράσεις

των ιδιοκτητών. Αποτέλεσμα είναι

το απόθεμα των παλαιών κατοικιών

να παραμένει άθικτο και να μην

μπορούν να προχωρήσουν ουσιαστικές

παρεμβάσεις που είναι και

αναγκαίες. Και σε αυτή την κρίσιμη

συγκυρία με τόσο γερασμένα

κτίρια, είναι οξύμωρο να μην μπορούν

να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις

που θα αλλάζουν όλα τα

ενεργειακά δεδομένα των κτιρίων.

Παρατήρησε ακόμη ότι το πρόγραμμα

θα είναι σαφώς καλύτερο

από όσα μέχρι σήμερα είχαμε δει

στην πράξη και εξέφρασε την ελπίδα

μελλοντικά να γίνουν οι απαραίτητες

εκείνες ενέργειες που θα

διασφαλίζουν ότι οι μηχανικοί θα

μπορούν να ολοκληρώνουν το έργο

τους απρόσκοπτα.

στο πλαίσιο μιας ενιαίας αντιμετώπισης

των υλικών να δηλωθούν ως

μέρος μιας μεγαλύτερης παρέμβασης.

Το πρόγραμμα αναλαμβάνει το κόστος

για όλα όσα αφορούν την

ενεργειακή απόδοση. Το μοναδικό

που είναι επιλέξιμο είναι η αντιστάθμιση

έργου -ισχύος. Οι υπόλοιπες

παρεμβάσεις δεν μπορούν

να εμφανιστούν ως ξεχωριστές δαπάνες

και θα ήταν πολύ δύσκολο να

τις δικαιολογήσουμε ως ξεχωριστές

δαπάνες».

> Εμμανουήλ Τατάκης - Επαμεινώνδας Μητρονίκας, Καθηγητές Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλεκτροκίνηση: Μια νέα πραγματικότητα

Στο δεύτερο κύκλο της συζήτησης ο Εμμανουήλ

Τατάκης (φωτό επάνω), Καθηγητής

Πανεπιστημίου Πατρών, στον

Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

και ο Επαμεινώνδας Μητρονίκας,

(φωτό κάτω) Επίκουρος Καθηγητής

Πανεπιστημίου Πατρών, προχώρησαν

στην παρουσίαση που αφορούσε την

απαίτηση για νέες υποδομές στα ηλεκτρικά

δίκτυα, την ηλεκτροκίνηση και

εφαρμογές ΑΠΕ σε νέες χρήσεις.

Ο κ. Μητρονίκας μίλησε για τα ηλεκτρικά

οχήματα που είναι μια νέα

πραγματικότητα στις αστικές μετακινήσεις.

Εκείνο που διαπιστώθηκε είναι ότι οι

πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

και οδικών οχημάτων έχουν αυξηθεί

σημαντικά τα τελευταία χρόνια

σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια στην

Ευρωπαική Ένωση η αγορά αυτών

των οχημάτων εξακολουθεί να παραμένει

μικρή και ο λόγος είναι ότι

εξαρτάται από τις πολιτικές υποστήριξης.

Τα περισσότερα ηλεκτρικά οδικά

οχήματα είναι συγκεντρωμένα σε λίγα

κράτη-μέλη. Στις νότιες και ανατολικές

χώρες κυκλοφορεί μικρός αριθμός

οχημάτων, αν και πρόσφατα σημειώθηκε

μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων.

Με την πάροδο των ετών, ωστόσο, η

ΕΕ έχει αναλάβει δράσεις για την υποστήριξη

της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Τα κίνητρα αυτά είναι σε περιφερειακό

και εθνικό επίπεδο, όπως η καθιέρωση

χαμηλότερων φόρων ή παροχή δωρεάν

δημοσίων χώρων στάθμευσης.

Έχει επίσης αποδειχτεί από την εμπειρία

των τελευταίων ετών στην Ε.Ε.

ότι χώρες που προσφέρουν στο κοινό

γενναιόδωρα κίνητρα και επαρκείς

υποδομές φόρτισης, μπορούν να επιτύχουν

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς

στα ηλεκτρικά οδικά οχήματα.

Σε σχέση με την στατιστική, ο κ. Μητρονίκας

παρατήρησε ότι ο τομέας των

μετακινήσεων είναι υπεύθυνος για το

25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Επίσης η ΕΕ έχει θέσει

στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίου

του θερμοκηπίου στον τομέα των

μεταφορών τουλάχιστον στο 60% των

τιμών του 1990, έως το 2050. Σε σχέση

με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ο

κ. Μητρονίκας ανέφερε ότι τα οδικά

οχήματα ευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά

για τη ρύπανση του αέρα στα

αστικά κέντρα. Οι οδικές μετακινήσεις

ευθύνονται για το 40% εκπομπών

ΝΟ. Επίσης τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

δεν παράγουν αέριους ρύπους αλλά

μεταφέρουν το πρόβλημα στον χώρο

παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας,

εκτός και εάν χρησιμοποιηθούν Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας. Ως προς

την ηχητική ρύπανση, ανέφερε ότι τα

ηλεκτρικά οχήματα έχουν χαμηλότερα

επίπεδα θορύβου από τα συμβατικά

οχήματα όμως ο ελάχιστος ήχος που

παράγουν κάνουν το όχημα δύσκολα

γίνει αντιληπτό, π.χ. από τους πεζούς.

Στη συνέχεια ο κ. Τατάκης, μιλώντας

για το Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής

Μετατροπής Ενέργειας του Πανεπιστημίου

Πατρών, επεσήμανε ότι δραστηριοποιείται

εδώ και χρόνια στον

τομέα της ηλεκτροκίνησης. Έχει επίσης

προσπαθήσει να μεταφέρει την

ηλεκτροκίνηση σε όλα τα προσφερόμενα

μέσα.

«Οι δραστηριότητες δεν περιορίζονται

στην ηλεκτροκίνηση και μόνο. Αλλά

και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίσης απασχολούμαστε στον έλεγχο

κινητηρίων συστημάτων γενικά και

στη διάγνωση σφαλμάτων στους κινητήρες»

είπε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως τόνισε ότι η διαχείριση

της ενέργειας είναι παράλληλη με την

ποιότητα ζωής. Και αυτό είναι που θέλει

να πετύχει το Εργαστήριο. «Η ηλεκτροκίνηση

θα συμβάλει τα μέγιστα σε

αυτό», παρατήρησε. Σημείωσε όμως

ότι για να επεκταθεί η ηλεκτροκίνηση

πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

Να υπάρχει η απαραίτητη υποδομή,

που αυτή τη στιγμή στη χώρα

μας δεν υπάρχει. Αφετέρου με ποιο

τρόπο θα γίνει η διαχείριση των ηλεκτρικών

οχημάτων. Κάποιος που έχει

ένα ηλεκτρικό όχημα, θέλει να γνωρίζει

που θα το φορτίσει.

Συνέχεια στη σελ. 16


16

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9 Ιουλίου 2021 10ο Forum Ενέργειας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Γιώργος Σουρής, Προϊστάμενος Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

«Προαπαιτούμενο η ενεργειακή αναβάθμιση»

Στην τρίτη ενότητα της συζήτησης που

αφορούσε τις σύγχρονες εφαρμογές

εξοικονόμησης ενέργειας ο Γιώργος

Σουρής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής

Αποδοτικότητας του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

αναφέρθηκε στα κτίρια με μηδενική

κατανάλωση ενέργειας.

«Η πράσινη συμφωνία στοχεύει και

> Καλλιόπη Τζιβανάκη, Διευθύντρια ΟΚΩ, Δικτύων και Ειδικών Έργων της Ολυμπίας Οδού

«Μετατρέποντας το ταξίδι σε εμπειρία»

> Δημήτρης Δημόπουλος, ιδιοκτήτης της «Αναπτυξιακής Κατασκευαστικής ΑΕ-Enervillas»

«Το πρώτο κατάλυμα μηδενικής κατανάλωσης»

Ο Δημήτρης Δημόπουλος, ιδιοκτήτης

της «Αναπτυξιακής Κατασκευαστικής

ΑΕ-Enervillas » είπε ότι είναι σημαντικό

να ξεκινήσει η ενεργειακή αναβάθμιση

από τα κτίρια που αποτελούν το

40% της κατανάλωσης. Σημείωσε ότι

στη χώρα μας επί της ουσίας δεν έχουν

γίνει βήματα για κτίρια μηδενικής κατανάλωσης.

Στο «Εξοικονομώ» ορίστηκε

ότι μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις με το

έχει μιλήσει για τα κτίρια αυτά. Αντιπροσωπεύουν

το 40% κατανάλωσης

ενέργειας και σήμερα το ποσοστό ανακαίνισης

των κτιρίων φθάνουν από

0,4% έως 1,8% στα κράτη -μέλη. Στόχος

να διπλασιαστεί αυτό το ποσοστό.

Πρέπει συνεπώς να υπάρξει ένα κύμα

ανακαίνισης, δημόσιων και ιδιωτικών

κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό θα

μειωθούν οι λογαριασμοί ενέργειας

Ακολούθως η Καλλιόπη Τζιβανάκη,

Διευθύντρια ΟΚΩ, Δικτύων και Ειδικών

Έργων της Ολυμπίας Οδού, επεσήμανε

με ποιο τρόπο η εταιρεία έχει

προχωρήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση

των υποδομών της. Αρχικά έγινε

αναβάθμιση των υφιστάμενων σηράγγων

με φωτισμό LED. Αυτό οδήγησε

στην βελτίωση οδηγικής εμπειρίας και

του ταξιδιού, σε βελτίωση της ορατότητας

οδηγού, σε καλύτερη προσομοίωση

φυσικού φωτός ημέρας, σε ανακύκλωση

2,2 τόνων λαμπτήρων και

ανακύκλωση ανακύκλωση 132.5 t μετάλλου.

Το ανθρακικό αποτύπωμα μειώθηκε

κατά 5. 365 τόνους το χρόνο και

ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ένα δεύτερο

έργο που εμφάνισε η εταιρεία αφορούσε

τις κλειστές και τις ανοικτές σήρραγες

της εταιρείας. Αντικαταστάθηκε

και θα μειωθεί και η ενεργειακή φτώχεια»

σημείωσε ο κ. Σουρής.

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι το Εθνικό

Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

προβλέπει σημαντικές μειώσεις στις

καταναλώσεις ενέργειας το επόμενο

διάστημα. Αυτό θα γίνει με ενεργειακή

αναβάθμιση του 12 με 15% του

ενεργειακού δυναμικού το διάστημα

από 2021 μέχρι και 2030.

σύστημα ανάκτησης ενέργειας με μηχανικό

αερισμό. Παρατήρησε ωστόσο ότι

δεν υπάρχει ζήτηση για τέτοια συστήματα

επειδή δεν έχει περάσει το σχετικό

μήνυμα στους ενδιαφερόμενους για τα

οφέλη του συστήματος. Ο κ. Δημόπουλος

έχει κατασκευάσει τις Enervillas,

το πρώτο κατάλυμα στην Ελλάδα που

ενεργειακά είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένο

και με ένα μικρό σύστημα φωτοβολταϊκών

επιτυγχάνεται το να περισσεύει

ενέργεια. Τα πλεονεκτήματα μιας

κατοικίας με μηδενικές απώλειες είναι

τεράστιες για τον ένοικο. Αλλάζει η ζωή

του και κυρίως αλλάζει η υγεία του μέσα

σε ένα τέτοιο κτίριο. Πρότεινε μάλιστα ο

κ. Δημόπουλος να επιβληθεί ένα τέτοιο

καθεστώς μηδενικών απωλειών σε δημόσια

κτίρια, διότι τα οφέλη είναι πολλαπλάσια

για όλους.

Ως προς το τι ονομάζουμε κτίριο με

μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ο κ.

Σουρής σημείωσε ότι είναι ένα κτίριο

με πολύ χαμηλή κατανάλωση ή σχεδόν

μηδενική κατανάλωση. Αυτό επιτυγχάνεται

επειδή καλύπτεται σε πολύ

μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας ή ενέργειας που παράγεται

μέσα ή κοντά στο κτίριο. Το θεσμικό

πλαίσιο ουσιαστικά άρχισε να

ο φωτισμός ημέρας με αυτόν της νύχτας

και έτσι επιτεύχθηκε μείωση του

ανθρακικού αποτυπώματος κατά 60%.

Αναφέρθηκε επίσης στους Σταθμούς

Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)

και υπενθύμισε ότι ο πρώτος πράσινος

ΣΕΑ στην Ελλάδα βρίσκεται στην

περιοχή του Ψαθοπύργου. Στους ΣΕΑ

υπάρχουν ταχυφορτιστές οχημάτων

τύπου DC 50 kW DC, οι οποίοι υπάρχουν

και στους ΣΕΑ Ψαθοπύργου,

ΣΕΑ Βέλου και ΣΕΑ Μεγάρων. Μάλιστα

στον ΣΕΑ Ψαθοπύργου θα υπάρχει

και πρατήριο φυσικού αερίου. Ένα

σημαντικό έργο είναι η παροχή φρέσκου

και πόσιμου νερού που παράγεται

από την υγρασία του αέρα. Αυτό

γίνεται μέσω ψύκτη που λειτουργεί με

ηλιακή ενέργεια με πιλοτική εφαρμογή

σε χώρους στάθμευσης της εταιρείας.

«Αν δεν ζήσεις σε ένα κτίριο δεν αντιλαμβάνεσαι

τη διαφορά. Το περίσευμα

ενέργειας στα κτίρια που έχουμε κατασκευάσει

είναι τεράστιο, χάρη σε ένα

σύστημα φωτοβολταϊκών. Είναι χαρακτηριστικό

ότι φιλοξενήθηκε μια οικογένεια

που από τα υπάρχοντα συστήματα

του κτιρίου και μόνο καλύφθηκε και

δεν άνοιξε καν τον κλιματισμό» υπογράμμισε

ο κ. Δημόπουλος.

> Στέλιος Κουτρουμπίνας, εταιρείας Meazon

«Μετρητές ενέργειας από το μέλλον»

Ο κ. Στέλιος Κουτρουμπίνας της

εταιρείας Meazon τόνισε ότι η εταιρεία

του κάνει προσπάθεια για ψηφιοποίηση

της ενέργειας και είναι

ένας τομέας που διακρίνεται.

«Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση

βασίζεται στα κυβερνοφυσικά συστήματα

και η βάση τους είναι η ψηφιοποίηση

της ενέργειας. Ένα τέτοιο

σύστημα περιλαμβάνει τη δυνατότητα

της αίσθησης, του υπολογισμού,

της επικοινωνίας και του ελέγχου»

τόνισε ο κ. Κουτρουμπίνας. Το Αμερικάνικο

Υπουργείο Ενέργειας έχει

αναγνωρίσει την προσφορά της

εταιρείας και μάλιστα οι μετρητές

που αυτή παράγει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν

στα δημόσια κτίρια

των ΗΠΑ για εξοικονόμηση ενέργειας.

Μάλιστα τα στάνταρ που θέτει

η αμερικανική κυβέρνηση είναι από

τα αυστηρότερα παγκοσμίως, γεγονός

που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο

των προϊόντων της εταιρείας.

Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει

διάφορους μετρητές ενέργειας,

σε προϊόντα που βοηθούν τις

πόλεις να γίνουν «πιο έξυπνες». Ένα

προϊόν που η εταιρεία θα διαθέσει

είναι ένα υδρόμετροο που δίνει μια

πλήρη εικόνα του τι γίνεται στο σπίτι

με την ηλεκτρική ενέργεια και με

την κατανάλωση νερού.

Επιπρόσθετα ανέφερε ότι η εταιρεία

σιγά-σιγά δραστηριοποιείται και

στη φόρτιση αυτοκινήτων με ειδικό

φορτιστή που έχει κατασκευάσει,

ελέγχει το όχημα και του δίνει την

πληροφορία πόση ενέργεια χρειάζεται

να φορτίσει.

> Σοφοκλής Μακρίδης, Αν. Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών

«Υδρογόνο, το καύσιμο του παρόντος»

Ο Σοφοκλής Μακρίδης, Αν. Καθηγητής

στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

του Πανεπιστημίου Πατρών,

αναφέρθηκε στην τεχνολογία του

υδρογόνου.

«Δεν είναι αλήθεια ότι τα ηλεκτρικά

οχήματα δεν δημιουργούν πρόβλημα.

Ακόμα και στους οδηγούς όταν πέφτει

η μπαταρία υπάρχει ένα άγχος για τον

τρόπο αναπλήρωσης ενέργειας. Αυτό

που λέμε πράσινη ανάπτυξη και καθαροί

ρύπου δεν μπορεί να γίνει πράξη

χωρίς την εφαρμογή της τεχνολογίας

του υδρογόνου.

Ακόμα και 5000 σταθμούς να βάλεις

και να γεμίσει ο τόπος ηλεκτρικά οχήματα,

με κάποιο τρόπο θα πρέπει να

φορτιστούν. Γι’ αυτό και έως ομάδα

και επιχειρηματικές δράσεις, αυτό που

λέμε είναι δεν ανακαλύπτουμε δα και

τον τροχό. Υπάρχουν συστήματα ενέργειας

με χρήση υδρογόνου που μπορούν

να τοποθετηθούν σε σπίτια μέσω

του Εξοικονομώ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε ότι το υδρογόνο για κάποιους

είναι το καύσιμο του μέλλοντος,

κατά τον ίδιο όμως είναι το καύσιμο

του παρόντος, θέλοντας να αναδείξει

τα πλεονεκτήματά του μιας και είναι το

πιο φθηνό καύσιμο που υπάρχει.Προσφέρει

μηδενικό αποτύπωμα ενέργειας

και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Μάλιστα σε αυτόν τον τομέα, το υδρογόνο

αποτελεί επένδυση πολλών χωρών,

μια από τις οποίες είναι η Αγγλία

που έχει επενδύσει πολλά στον τομέα

της πυρηνικής ενέργειας μικρής κλίμακας.

Η απόδοση είναι πάνω από 50

δις ευρώ για την χώρα.


9 Ιουλίου 2021 17

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10ο Forum Ενέργειας 17

ΙΝΒΙΣ: Έρευνα για συστήματα που

μειώνουν την κατανάλωση σε κτίρια

Στην αναζήτηση μηχανισμών και συστημάτων τεχνολογίας

που θα μειώσουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας

στις κτιριακές υποδομές και στις βιομηχανίες έχει εστιάσει,

μεταξύ άλλων, το ερευνητικό του έργο το Ινστιτούτο

Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) μέσω τριών φιλόδοξων

έργων που υλοποιεί. Οι στόχοι και τα αποτελέσματα

των συγκεκριμένων έργων που αφορούν τα ευφυή κτίρια,

τις έξυπνες πόλεις και την ενεργειακή διαχείριση βιομηχανιών

παρουσιάστηκαν στη διάρκεια εκδήλωσης με

θέμα «Ευφυής Ενέργεια: Κυβερνοφυσικά Συστήματα και

Διαδίκτυο των Πραγμάτων» που πραγματοποιήθηκε το

μεσημέρι της Τρίτης, στο πλαίσιο του 10ου Forum Eνέργειας

που διοργανώνει ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο αν. Διευθυντής του

ΙΝΒΙΣ, Αθανάσιος Καλογεράς, ο οποίος αφού συνεχάρη

τους διοργανωτές και υπενθύμισε τους κύριους στόχους

του Ινστιτούτου, που λειτουργεί στην Πάτρα από το

1998, επικεντρώνοντας τη δράση του σε βιομηχανικά

συστήματα και στην εφαρμογή βιομηχανικών τεχνολογιών,

τόνισε πως τα τρία έργα που υλοποιούνται καλύπτουν

μία ευρεία γκάμα πεδίων εφαρμογής με σημαντικά

ήδη, αποτελέσματα.

> Χρήστος Παναγιώτου, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ > Lidia Pocero Fraile, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΝΒΙΣ

Φιλικά και ευφυή κτίρια

Ο Χρήστος Παναγιώτου, Συνεργαζόμενος

Ερευνητής ΙΝΒΙΣ,

παρουσίασε το πρώτο μέρος

του Ερευνητικού Έργου Ι3Τ που

αφορά το Περιβάλλον Ευφυών

Κτιρίων. Ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε

στις υπηρεσίες βελτιστοποίησης

της κατανάλωσης

ενέργειας στις κτιριακές υποδομές.

Όπως εξήγησε, στόχος

ήταν να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση

της κατανάλωσης

ενέργειας ενός κτιρίου προκειμένου

να μειωθεί το κόστος

λειτουργίας του και να προβλεφθούν

οι ενεργειακές του απαιτήσεις,

όπως επίσης και να

συγκεντρωθούν δεδομένα τα

οποία αφότου αξιολογηθούν

θα καταδείξουν τις ανάγκες των

μελλοντικών επεμβάσεων για

τη βελτίωση των υποδομών και

τον σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών

κτιρίων.

Το σύστημα που αναπτύχθηκε

αφορά την επεξεργασία και

αποθήκευση δεδομένων τα

οποία παράγονται αφενός από

εξωτερικούς εξομοιωτές κι

αφετέρου, από ένα υποσύστημα

μηχανικής μάθησης, ενώ

παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα

στον χρήστη να οριοθετεί

την κατανάλωση ενέργειας του

κτιρίου. Τόνισε δε, πως το σύστημα

παρουσίασε πολύ καλές

επιδόσεις, ενώ ήδη έχουν σχεδιαστεί

οι μελλοντικές επεκτάσεις

και βελτιώσεις.

Ασφαλής εγκατάσταση

Στη συνέχεια η Lidia Pocero

Fraile, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

ΙΝΒΙΣ παρουσίασε το δεύτερο

μέρος του ίδιου προγράμματος

που αφορά στα εργαλεία

και τους μηχανισμούς για την

ασφαλή εγκατάσταση και αρχικοποίηση

της υποδομής που

απαιτείται στα κτίρια με ασύρματες

IoT (Internet of Things)

συσκευές που χρησιμοποιούνται

σε μεγάλα βιομηχανικά

συστήματα. Η κα Lidia Pocero

Fraile τόνισε πως υπάρχουν

απαιτούμενα επίπεδα προστασίας,

με περιορισμένους πόρους

στη χρήση βελτιστοποιημένων

απλών μηχανισμών

και πρωτοκόλλων, διαφορετικές

εφαρμογές πάνω από

WSAN multi hop τροπολογίες

και υποδίκτυα διασυνδεδεμένα

μέσω ενδιάμεσων πυλών που

δεν ανήκουν απαραίτητα στη

ζώνη εμπιστοσύνης.

Όπως τόνισε, ο συγκεκριμένος

κώδικας είναι ανοικτός, ενώ

εξήγησε πως σε αυτό το έργο

σκοπός είναι η σχεδίαση και

υλοποίηση της διαδικασίας αυτόματης

εγκατάστασης ενός νέου

κόμβου σε βιομηχανικό δίκτυο

πραγματικού χρόνου, η αξιολόγηση

της απόδοσης του πρωτοκόλλου

EDHOC σε δίκτυο από

IoT συσκευές με περιορισμένους

πόρους και η συμμετοχή

στην τρέχουσα φάση ανάπτυξης

του σχετικού προτύπου.

> Χρήστος Αλεξάκος, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ

Οι «έξυπνες» πόλεις

Στη συνέχεια, ο Εντεταλμένος

Ερευνητής ΙΝΒΙΣ Χρήστος

Αλεξάκος, παρουσίασε

το Ερευνητικό Έργο

ESMARTCITY, στο πλαίσιο

του οποίου δημιουργήθηκε

στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου

ένα «ζωντανό» εργαστήριο.

Επεσήμανε πως τα κτίρια

χρησιμοποιούν περίπου

το 40% της καταναλισκόμενης

ενέργειας και το 70% της ηλεκτρικής.

«Το ΙΝΒΙΣ συμμετείχε

μαζί με άλλους φορείς από έξι

ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου

στο ερευνητικό έργο, το

οποίο είχε στόχο να γίνει μία

μελέτη για το πως μπορούμε

να έχουμε έξυπνες πόλεις, φιλικές

προς το περιβάλλον επιτυγχάνοντας

μείωση στην κατανάλωση

ενέργειας. Στο πλαίσιο

αυτού του έργου έγιναν πιλοτικά

δημόσια δίκτυα φωτισμού,

εγκαταστάσεις σε κτίρια και

διάφορες άλλες μελέτες. Στην

περίπτωση του ΙΝΒΙΣ το σενάριο

αφορούσε την εγκατάσταση

ενός ζωντανού εργαστηρίου

που έχει την έννοια της εγκατάστασης

νέων τεχνολογιών

και της ανάπτυξης όχι ενός εικονικού,

αλλά ενός λειτουργικού

συστήματος. Γι’ αυτό μεταξύ

άλλων για να ελέγχουμε την

αποδοτικότητα του οικοσυστήματος

φτιάξαμε μία σειρά από

αισθητήρες για την καταγραφή

της ενέργειας και του συνεχούς

ελέγχου της κατανάλωσης ρεύματος,

φωτισμού, κ.λπ. Το σύστημα

είναι ανοικτό», τόνισε.

> Απόστολος Φούρναρης, Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ

Ενεργειακή βιωσιμότητα

Τέλος, ο Κύριος Ερευνητής

ΙΝΒΙΣ, Απόστολος Φούρναρης,

παρουσίασε το ερευνητικό έργο

«ENERMAN», το οποίο ξεκίνησε

πρόσφατα με την συμμετοχή

22 εταίρων απ’ όλη την Ευρωπαϊκή

Ένωση, αλλά και χώρες

εκτός όπως η Τουρκία, εισάγοντας

την έννοια της ενεργειακής

βιωσιμότητας των εργοστασίων,

ως συνδυασμό των

παραμέτρων: ενεργειακή κατανάλωση,

ενεργειακό κόστος και

περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο

κ. Φούρναρης τόνισε πως ο βιομηχανικός

τομέας καταναλώνει

περισσότερη ενέργεια από

κάθε άλλο τομέα (περίπου 54%

της καταναλισκόμενης ενέργειας).

«Τα εργοστάσια του μέλλοντος

πρέπει να επαναπροσδιορίσουν

την προσέγγισή τους

στο πως χρησιμοποιούν την

ενέργεια προχωρώντας σε ένα

βιώσιμο μοντέλο με ολιστική

θεώρηση της κατανάλωσης

ενέργειας», τόνισε και προσέθεσε

πως στόχος του έργου είναι

η δημιουργία μιας υποδομής

για τη διαχείριση της ενεργειακής

βιωσιμότητας η οποία θα

συλλέγει δεδομένα από το εργοστάσιο

και θα τα επεξεργάζεται,

ώστε να γεννά μετρικές για την

ενεργειακή βιωσιμότητα. Αυτές

οι τιμές θα χρησιμοποιούνται

για την πρόβλεψη τάσεων κατανάλωσης

ενέργειας. Επίσης,

ανέφερε πως ήδη έχει καθοριστεί

η πιλοτική του εφαρμογή

σε ενεργειακά κοστοβόρες βιομηχανίες.


12

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

16 Ιουλίου 2021 10ο Forum Ενέργειας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μονόδρομος η ανάπτυξη

Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών μικροδικτύων

αποτελεί μονόδρομο για την χώρα μας

και ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής έχουν

δρομολογηθεί σε νησιωτικές περιοχές,

όπως στην Αστυπάλαια που εφαρμόζοντας

τις καλές πρακτικές πρωτοπορούν διεθνώς.

Τα πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη ηλεκτρικών

μικροδικτύων παρουσιάστηκαν

εκτενώς κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής

συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε

την Πέμπτη 8/7/2021 και με την οποία

έκλεισε η αυλαία του 10ου Forum Ενέργειας,

που διοργανώθηκε από την εβδομαδιαία

οικονομική εφημερίδα «Σύμβουλος

Επιχειρήσεων» με θεσμικό

συνδιοργανωτή το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος

και με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδος, του Επιμελητηρίου Αχαΐας

και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και

Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής

Ελλάδος.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ Βασίλειος Αϊβαλής,

ο οποίος συντόνιζε την εκδήλωση

από κοινού με το μέλος της Επιτροπής

Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΔΕ Θανάση Μαύρη,

κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση

τόνισε πως σε μια εποχή που το ηλεκτρικό

δίκτυο της βορειοδυτικής Πελοποννήσου

είναι κορεσμένο, η αναζήτηση καλών πρακτικών

και η παρουσίασή τους στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού με

απώτερο σκοπό την αλλαγή του ενεργειακού

αποτυπώματος αποτελεί για την διοίκηση

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής

Ελλάδας προτεραιότητα.

Τόνισαν, επίσης, πως το Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδας θα συνεχίσει να αγωνίζεται

για ένα καλύτερο ενεργειακά και περιβαλλοντικά

τοπίο στην Δυτική Ελλάδα

και πως τα όσα καταγράφηκαν στο 10ο

Forum Ενέργειας θα αποτελέσουν «πολύτιμο

οδηγό» για τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν

πρωτοποριακά πρότζεκτ που

θα αλλάξουν άρδην τα δεδομένα τα επόμενα

χρόνια και που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο

στην καθημερινότητα των πολιτών,

ενώ εκφράστηκαν προβληματισμοί και

καίριες επισημάνσεις για τις βελτιώσεις

που θα πρέπει να γίνουν ώστε να αξιοποιηθούν

στο έπακρο οι δυνατότητες της νέας

τεχνολογίας για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας.

> Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

«Κόμβος ενέργειας η Δυτική Ελλάδα»

Το όραμά του για την μετατροπή της

Δυτικής Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο

παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής

Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης,

ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση παρουσιάζοντας

την φιλοσοφία που διαπνέει

την σημερινή Περιφερειακή

Αρχή και τα βήματα που έχουν γίνει

προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά

αυτό το σχέδιο.

«Όραμά μας είναι να μετατρέψουμε

την Δυτική Ελλάδα από Περιφέρεια

ενεργειακής ένδειας σε κόμβο ενέργειας»

τόνισε εμφατικά, υπογραμμίζοντας

πως τα ζητήματα ενεργειακού αποτυπώματος

και ανάπτυξης της περιοχής

αποτελούν από τις βασικές προτεραιότητες

της Περιφερειακής Αρχής.

Ανέλυσε στις προσπάθειες που έχουν

καταβληθεί για την έλευση του Φυσικού

Αερίου στην Δυτική Ελλάδα, στην

εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας

σε δημόσια κτήρια, όπως νοσοκομεία

και σχολεία, στην έξυπνη διαχείριση

ενέργειας σε υποδομές της

Περιφέρειας, στη δημιουργία ενεργειακών

κοινοτήτων με τη συμμετοχή

των Δήμων και των Τοπικών Φορέων

Εγγείων Βελτιώσεων με στόχο την

ενεργειακή απεξάρτηση και την ανάπτυξη

υποδομών της ηλεκτροκίνησης

> Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

«Η στροφή στις ΑΠΕ είναι ένας μονόδρομος»

Ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Σπύρος

Οικονόμου υπογράμμισε ότι η

στροφή στις ΑΠΕ είναι ένας μονόδρομος

και εξήγησε ότι οι ΑΠΕ προσελκύουν

μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Όπως τόνισε, το 2021 ήταν μία δύσκολη

χρονιά για την αγορά ενέργειας,

όχι όμως και για τις ΑΠΕ, καθώς

όπως είπε, αυξήθηκε η παγκόσμια

εγκατεστημένη ισχύ με 261 GW να

προστίθενται στον παγκόσμιο ιστό.

Ανέφερε ότι η στρατηγική επιλογή της

Ελλάδας για ταχεία απολιγνιτοποίηση

θέτοντας ως στόχο για την απόσυρση

το 2028, αφενός μεταβάλλει δραστικά

το ενεργειακό μείγμα της χώρας, αφετέρου

συνεπάγεται την αντιμετώπιση

μίας σειράς προκλήσεων. «Υπάρχουν

θεαματικές εξελίξεις και το δίλημμα

ενός επενδυτή και τις αυξημένες απαιτήσεις

ενέργειας είναι σε ποια μορφή

ενέργειας θα πάμε». Τα στοιχεία όπως

είπε, καταδεικνύουν ότι επιλογή των

ΑΠΕ είναι μονόδρομος με δεδομένο,

αναφέροντας, ότι τα 800 GW εγκατεστημένος

ισχύος μονάδων λιγνίτη

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε τιμές

υψηλότερες από τα έργα που εγκαθίστανται

αυτή τη στιγμή.

Σημείωσε πως τα μεγέθη είναι σημαντικά

σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο

και πως όσο επιδεινώνεται η κλιματική

αλλαγή τόσο θα προκύπτει η

ανάγκη για τις ανανεώσιμες πηγές

ενέργειες. «Η Ελλάδα παράγει το 0,20

– 0,25% των παγκόσμιων ρύπων. Το

φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλάζει

όλο το σχεδιασμό και οδηγεί σε

μονόδρομο τις Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας (ΑΠΕ). Το 2020 ήταν έτος

ανάπτυξης των ΑΠΕ παγκοσμίως καθώς

σημείωσαν αύξηση κατά 10%.

Οι τιμές των ΑΠΕ έχουν μειωθεί την

τελευταία δεκαετία και έχουμε διείσδυση

των ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια

στην Ελλάδα. Οι αλλαγές στο περιβάλλον

δείχνουν πως οι ΑΠΕ και

τα μικροδίκτυα είναι μονόδρομος»,

στην περιοχή.

«Πέραν όλων αυτών, συνεχίζουμε να

διεκδικούμε την αύξηση του ηλεκτρικού

χώρου στο δίκτυο της Πελοποννήσου,

την υποστήριξή μας για την

ασφαλή εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή

μας όταν οι διεθνείς οικονομικές

– πετρελαϊκές συνθήκες το επιτρέψουν.

Οι προθέσεις μας είναι σαφείς.

Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε πολιτικές

ενέργειας για να υλοποιήσουμε

το όραμά μας, το οποίο είναι εφικτό

και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε

να αυξήσουμε το ενεργειακό επίπεδο

ποιότητας» υπογράμμισε ο κ.

Φαρμάκης, τονίζοντας πως η παρούσα

Περιφερειακή Αρχή είναι ιδιαίτερα

ευαισθητοποιημένη στα θέματα

προστασίας περιβάλλοντος, ορθολογικού

σχεδιασμού αλλά και στις δράσεις

για την αντιμετώπιση της κλιματικής

αλλαγής και ιδίως του φαινομένου

του θερμοκηπίου, στο οποίο καταλυτικό

ρόλο παίζουν οι εκπομπές διοξειδίου

του άνθρακα.

Κάνοντας μια αποτύπωση της κατάστασης

της Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης

ανέφερε πως «η Περιφέρειά

μας πρωτοστατεί στη χώρα σε μέγεθος

εγκατεστημένων κιλοβάτ καθαρής

πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ έχοντας

μόνον από ιδιώτες 330 μεγαβάτ σε

λειτουργία, ένα εκδηλωμένο και όχι

μόνο ενδιαφέρον επενδύσεων στην

περιοχή αλλά με προσφορά σύνθεσης

1,9 γιγαβάτ ισχύος, σύμφωνα με

επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ. Αυτό

δείχνει ότι η περιοχή μας θέλει, μπορεί,

αλλά κυρίως έχει τη δυναμική να

πετύχει πολύ μεγάλους στόχους. Τροχοπέδη

στη θέλησή μας είναι το κορεσμένο

ηλεκτρικό δίκτυο της Πελοποννήσου,

το οποίο μας αναγκάζει πέραν

από την ανάληψη των πρωτοβουλιών

της κυβέρνησης, του ΑΔΜΗΕ και του

ΔΕΔΗΕ, να προσπαθήσουμε να βρούμε

και εμείς από την πλευρά μας τις

άμεσες λύσεις για να αξιοποιήσουμε

τις μεγάλες ευκαιρίες που μας δίνονται

είτε από το Πρόγραμμα Ανάκαμψης

είτε μέσω του νέου ΕΣΠΑ στην

κατεύθυνση επιχορήγησης ή επιδότησης

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ή της Εξοικονόμησης Ενέργειας

σε συνεργασία με τα ΤΕΕ της περιοχής

μας ή με κάθε άλλο φορέα. Έχουμε

την πεποίθηση ότι η Δυτική Ελλάδα

με συντονισμένες διεκδικήσεις και

με πετυχημένες συνεργασίες μπορούμε

άμεσα να αξιοποιήσουμε την σύγχρονη

τεχνολογία και να εφαρμόσουμε

καλές πρακτικές και να πετύχουμε

τους στόχους μας».

επανέλαβε ο κ. Οικονόμου, ενώ τόνισε

πως οι ενεργειακές κοινότητες δεν

πρέπει να αποβλέπουν στο κέρδος

φέρνοντας ως παράδειγμα την Γερμανία

η οποία μετρά 2000 ενεργειακές

κοινότητες.

Με αφορμή το πρόγραμμα της Αστυπάλαιας

τόνισε πως είναι σημαντικό

που η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει

το πρόγραμμα για να μετατραπεί

το νησί σε ένα πράσινο περιβάλλον,

ενώ σημείωσε πως «τα μικροδίκτυα

πρέπει να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο

καθώς πλέον το ενεργειακό τοπίο και

στην χώρα μας αλλάζει».


16 Ιουλίου 2021 13

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10ο Forum Ενέργειας 13

ηλεκτρικών μικροδικτύων

> Νικόλαος Κομινέας, Δήμαρχος Αστυπάλαιας

«Αστυπάλαια, έξυπνο και πράσινο νησί»

Ο δήμαρχος Αστυπάλαιας Νικόλαος

Κομινέας παρουσίασε τις πρωτοβουλίες

που έχει αναλάβει από την πρώτη

στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του

στον Δήμο προκειμένου να καταστεί το

νησί του ενεργειακά πράσινο και λειτουργικά

«έξυπνο».

Αυτό θα επιτευχθεί με «οδηγό» το

πρωτοποριακό και πιλοτικό πρόγραμμα

«Astypalea: Smart & Sustainable

Island», πενταετούς διάρκειας, το οποίο

– όπως είπε- θα λειτουργήσει ως παράδειγμα

για την πράσινη μετάβαση και

άλλων νησιών, ειδικά εάν πρόκειται

για νησιά που είναι μικρά ή απομακρυσμένα

από την ηπειρωτική χώρα.

Το πρότζεκτ εδράζεται στην αντικατάσταση

του υφιστάμενου στόλου οχημάτων

από ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, τη

συγκρότηση ενός νέου συστήματος δημόσιων

συγκοινωνιών και μεταφορών

που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες

του νησιού και την μετάβαση σε ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας, ώστε να περιοριστεί

δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα.

Αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση της

αστικής συγκοινωνίας και των μετακινήσεων

στο νησί, λέγοντας πως το

σχέδιο προβλέπει ένα καινοτόμο σύστημα

παραγγελίας και μοιράσματος

ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων

(on-demand και ride-sharing), μέσω

ψηφιακής εφαρμογής και με πλήρη ευελιξία.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετούνται

οι πολίτες και οι επισκέπτες

ανάλογα με τις ανάγκες τους, για κάθε

προορισμό στο νησί και καθ’ όλη τη διάρκεια

του έτους.

Ανέφερε χαρακτηριστικά, πως θα

υπάρχουν ηλεκτρικά βανάκια, τα

οποία θα λαμβάνουν αυτόματα τα αιτήματα

από τους χρήστες, θα καθορίζονται

οι βέλτιστες διαδρομές, θα

μεταβαίνουν στο σημείο και θα παραλαμβάνουν

τους επιβάτες, χωρίς στάσεις.

Αυτή η χρήση θα γίνεται για όλο

το χρόνο, με μεταβαλλόμενο αριθμό

βανακίων και καθ’ όλη τη διάρκεια

της ημέρας. Παράλληλα, σημείωσε,

θα υπάρχουν και ηλεκτρικά οχήματα,

σε συνεργασία με επιχειρηματίες ενοικίασης

οχημάτων.

Σημείωσε πως ο στόχος τους είναι η

αύξηση της ηλεκτροκίνησης στο νησί

και η μείωση των οχημάτων που χρησιμοποιούν

πετρέλαιο ή βενζίνη και

πρότεινε πως θα πρέπει να δοθούν κίνητρα

στους κατοίκους -και αναμένεται

να εκπονηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα

επιδότησης - σε μια προσπάθεια

να αυξηθεί ο στόλος σε ηλεκτροκίνητα

οχήματα.

Τόνισε πως το πρόγραμμα e-astypalaia

προβλέπει γενναίες επιδοτήσεις για

την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων

από τους κατοίκους, ενώ ήδη τα πρώτα

υπηρεσιακά οχήματα που θα εξυπηρετούν

ανάγκες σωμάτων ασφαλείας πέραν

του Δήμου, όπως η Αστυνομία και

το Λιμενικό, δωρήθηκαν στις αρμόδιες

αρχές από την Volkswagen, ενώ η

εταιρεία, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος

θα προχωρήσει στην δωρεά ασθενοφόρων

και απορριμματοφόρων.

Οι αλλαγές αυτές, όπως είπε, έχουν ως

θεμέλιο την εγκατάσταση ενός υβριδικού

συμπλέγματος ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας, το οποίο θα πάρει τη

θέση των μονάδων ντίζελ που λειτουργούν

αυτή τη στιγμή. Οι φωτοβολταϊκές

και αιολικές μονάδες που θα τοποθετηθούν,

σε συνδυασμό με μπαταρίες για

την αποθήκευση αποθέματος, θα ηλεκτροδοτούν

τόσο σπίτια και επιχειρήσεις

όσο και τα σημεία φόρτισης αυτοκινήτων,

διασφαλίζοντας πως το νησί

θα απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα

με ορίζοντα το 2026.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης την

εγκατάσταση σημείων φόρτισης σε κατοικίες

και επιχειρήσεις και ήδη εκπονείται

η σχετική μελέτη για τα σημεία

εγκατάστασης σταθμών φόρτισης (παραλίες,

αεροδρόμιο, λιμάνι), ενώ οι

πρώτοι 12 φορτιστές, δωρεά της VW,

έχουν ήδη παραδοθεί.

«Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα

στον κάθε επισκέπτη να φορτίσει το

όχημά του όπου και αν βρίσκεται. Το

σχέδιο θα ήταν λειψό και γι’ αυτό προβλέπεται

σταθμός υβριδικός. Το ρεύμα

θα αποθηκεύεται και αποδίδεται καθ΄

όλη τη διάρκεια του 24ωρου στο δίκτυο.

Δεν θέλουμε να τοποθετηθούν

ανεμογεννήτριες βιομηχανικού τύπου.

Στην Αστυπάλαια το 2026 θα υπάρξει

καθ’ ολοκληρία η αυτόνομη οδήγηση

και με τα οχήματα 5G αποσκοπούμε να

δώσουμε το στίγμα του νησιού», τόνισε

ο κ. Κομινέας σημειώνοντας πως είναι

έντονο το πανεπιστημιακό ενδιαφέρον

για το πρόγραμμα από όλη τη χώρα

ενώ έχει αυξηθεί και ο αριθμός των

τουριστών που επιλέγουν την Αστυπάλαια

για τις διακοπές τους μέσα από

την προβολή που έχει λάβει διεθνώς

το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα.

> Ιωάννης Νικολετάτος, Προϊστάμενος Τμήματος Φ/Β Συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής

«Στόχος μας η διείσδυση των ΑΠΕ να αγγίξει το 90%»

Ο προϊστάμενος Τμήματος Φ/Β Συστημάτων

και Διεσπαρμένης Παραγωγής

Ιωάννης Νικολετάτος παίρνοντας τη

σκυτάλη επεσήμανε και από την πλευρά

του πως τα μικροδίκτυα μπορούν να

βοηθήσουν στην ενεργειακή μετάβαση

και να εξασφαλίσουν δυνατότητα καινοτομιών,

πως οι ΑΠΕ είναι το μέλλον

και πως επιβάλλεται η διείσδυση στα

ηλεκτρικά δίκτυα.

Εστίασε από την πλευρά του στο παράδειγμα

της Κύθνου, λέγοντας πως

η Κύθνος αποτελεί ιδανικό τόπο επίδειξης

καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων

και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι

πρωτοστάτησε σε καινοτόμα πιλοτικά

έργα παραγωγής και διαχείρισης πράσινης

ενέργειας εφόσον πριν 20 χρόνια

υλοποιήθηκε το 1ο μικροδίκτυο

στην Γαϊδουρόμαντρα, Ευρωπαϊκό έργο

WiseGRID εφαρμογών έξυπνου δικτύου,

που ήταν από τα πρώτα μικροδίκτυα

παγκόσμια. Πρόκειται για ένα

μόνιμα αυτόνομο δίκτυο που διαθέτει

12 εξοχικές κατοικίες που τροφοδοτούνται

με το δικό τους ηλεκτρικό ρεύμα

με φωτοβολταϊκά, είναι ανεξάρτητες

και ήταν ένα πρωτοποριακό έργο για

την εποχή.

Σημείωσε πως το έργο της Κύθνου συγκεντρώνει

ακόμα και σήμερα το ενδιαφέρον

από ερευνητές, ενώ τόνισε

πως η «λύση των μικροδικτύων είναι

πρώιμη για να εφαρμοστεί, αφορά το

μέλλον και κυρίως ιδιωτικά δίκτυα σε

περιορισμένο γεωγραφικό χώρο» ενώ

διευκρίνισε πως ακόμα δεν υπάρχει

θεσμικό πλαίσιο για εφαρμογή στα δημόσια

δίκτυα.

Αναφέρθηκε επίσης και στις προκλήσεις

ενός ακόμα έργου που «τρέχει»

το ΚΑΠΕ και αφορά στο μικρό νησί

του Αγίου Ευστρατίου, το οποίο είναι

απομονωμένο ενεργειακά. Το έργο

«Άη Στράτης – Πράσινο Νησί»

όπως είπε έχει στόχο την διείσδυση

των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα του

νησιού άνω του 85%, με ταυτόχρονη

κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των

αναγκών θέρμανσης των κατοίκων.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την

εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος,

αποτελούμενου από ανεμογεννήτρια

ισχύος 900 kW και φωτοβολταϊκό

σταθμό 225 kW, μαζί με συστήματα

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με

μπαταρίες ιόντων λιθίου 2,68 MWh/

1,34 MW. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται

λογισμικό βέλτιστης διαχείρισης

και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, θα κατασκευαστεί σταθμός

μετατροπής της περίσσειας ηλεκτρικής

ενέργειας των ΑΠΕ σε θερμική ενέργεια,

με ηλεκτρικές αντιστάσεις ισχύος

1,0 MW, η οποία θα αποθηκεύεται σε

θερμοκρασία 115οC, σε δεξαμενές ζεστού

νερού 500 κυβικών μέτρων. Τέλος,

θα κατασκευαστεί δίκτυο τηλεθέρμανσης

σε ολόκληρο τον οικισμό του

Αγίου Ευστρατίου για τη διανομή του

ζεστού νερού στις κεντρικές θερμάνσεις

των κατοίκων, μέσω κατάλληλων

θερμικών υποσταθμών.

Το έργο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον,

όχι μόνο σε τεχνικό αλλά και σε

θεσμικό επίπεδο, και τα αποτελέσματά

του αναμένεται να έχουν ευρεία απήχηση.

Η ολοκλήρωση και λειτουργία του

πιλοτικού έργου θα προσφέρει πολλαπλά

οφέλη, όπως είπε ο κ. Νικολετάτος,

ενώ καταλήγοντας υπογράμμισε

πως «έχουμε θέσει υψηλά τον στόχο

στην ΚΑΠΕ, η διείδυση των ΑΠΕ να

αγγίξει το 90%».

> Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Συντονιστής Δικτύου ΔΑΦΝΗ, τ.Υφυπουργός Περιβάλλοντος

«Αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση»

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Ηλίας

Ευθυμιόπουλος, Συντονιστής του

Δικτύου ΔΑΦΝΗ και τέως Υφυπουργός

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας,

ο οποίος εξήγησε πως τα μικροδίκτυα

είναι μια ιδιαίτερη δομή

ηλεκτρικού δικτύου, που εφαρμόζονται

τοπικά σε σημεία που δεν

έχουμε αστάθειες και διακοπές ρεύματος

εξαιτίας των προβλημάτων

των περιφερειακών δικτύων.

Κατέθεσε έντονο προβληματισμό

και τις σοβαρές επιφυλάξεις του με

αφορμή το γεγονός ότι όπως είπε,

το έργο της Κύθνου σήμερα είναι σε

πλήρη εγκατάλειψη και παρόλα αυτά

λειτουργεί από μόνο του και σε πείσμα

όλων, τονίζοντας πως «ξεκίνησε

ως ένα πρωτοποριακό έργο και κατέληξε

σε θλιβερή περίπτωση».

Κατέθεσε την άποψη δεδομένης και

της μακράς του εμπειρίας πως θα

έπρεπε την εποπτεία του έργου να

την είχε το ΚΑΠΕ, υπογραμμίζοντας

εμφατικά ότι «τα ηλεκτρικά και ενεργειακά

συστήματα δεν πρέπει να τα

εγκαταλείπουμε στην τύχη του, θέλουν

συνεχή παρακολούθηση και

αλληλεπίδραση με την τεχνολογία».

Εμφανίστηκε απαισιόδοξος για το

μέλλον εάν δεν αλλάξει το τοπίο

της οργάνωσης και δεν γίνουν οι

αναγκαίες θεσμικές αλλαγές για να

επενδύσει η χώρα μας στην πράσινη

ενέργεια με ορατά αποτελέσματα,

όπως χαρακτηριστικά είπε.


∆ευτέρα 5/7

19:00-21:00 ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας-Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

«Εξελίξεις για την έλευση του Φυσικού Αερίου στην ∆υτική Ελλάδα»

∆ΕΙΤΕ

LIVE

Πρόγραµµα

στο www.forumanaptixis.gr

Όλες οι εξελίξεις στα επίκαιρα ενεργειακά

θέµατα της ∆υτικής Ελλάδας σε ένα πολυσυνέδριο

θεσµό για την Ανάπτυξη στην περιοχή

Τετάρτη 7/7

19:00-21:00 ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας-Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος

«Νέο Εξοικονοµώ & Σύγχρονες εφαρµογές εξοικονόµησης και διαχείρισης ενέργειας»

Τρίτη 6/7

12:00-13:00 Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝΒΙΣ)

«Ευφυής Ενέργεια: Κυβερνοφυσικά Συστήµατα και ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων»

Πέµπτη 8/7

19:00-21:00 ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας-Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος

«Ανάπτυξη ηλεκτρικών µικροδικτύων και καλές πρακτικές»

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Online

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr

More magazines by this user
Similar magazines