17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O školi<br />

Rezultati natjecanja u školskoj godini 2020./<strong>2021</strong>.<br />

Ove je godine poseban izazov bio održati sve razine natjecanja u znanju. Dio natjecanja iz<br />

prošle godine odgođen je i održan u prvom polugodištu. Osim toga, prema izmijenjenom vremeniku,<br />

natjecanja iz ove godine održavala su se nešto kasnije u drugom polugodištu. Možemo reći da je<br />

ova godina jedinstvena – u nekim su se područjima u jednoj školskoj godini održala i po dva državna<br />

natjecanja.<br />

Sva državna natjecanja održavala su se online, i to za neke učenike u školi, a za neke kod kuće.<br />

Dakle, malo je za reći da je ova godina bila neizvjesna, no ipak vrlo plodonosna.<br />

Unatoč pandemiji učenici su bili izvrsni. Županijskim natjecanjima pristupilo je 216 učenika. Od tako<br />

velikog broja natjecatelja na svim područjima mnogo učenika pozvano je na državna natjecanja, a<br />

ovdje su svi njihovi rezultati.<br />

Državna natjecanja školske godine 2020./<strong>2021</strong>.<br />

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto<br />

Njemački jezik Fran Magdalenić, 3.<br />

Emanuel Tukač, 2.<br />

Katarina Strugar, 3.<br />

Chiara Habulan, 2.<br />

Luka Jelušić, 3.<br />

Hana Puškadija, 2.<br />

Engleski jezik Dora Lešnjak, 2.<br />

Lucija Copar, 2.<br />

Ljiljana Mikinović<br />

Anja Bušić<br />

Jadranka Šemiga<br />

Tatjana Žiger<br />

Dunja Sačić<br />

Vesna Bakšaj<br />

Hrvoje Kristan<br />

Španjolski jezik Leonarda Kiš, 4. Ivica Cikač 4.<br />

Hrvatski jezik Izidora Mustak, 3. Ksenija Mađarić 8.<br />

Matematika A Barbara Kelava, 1.<br />

Emanuel Tukač, 2.<br />

Gašpar Haramija, 4.<br />

Nikola Kušen, 4.<br />

Matej Notig, 1.<br />

Informatika Emanuel Tukač, 2.<br />

Nikola Kušen, 4.<br />

Noah Sitar, 1.<br />

Andreja Varšić<br />

Stanko Divjak<br />

Tajana Golub Mendaš<br />

Marko Zrna<br />

1.<br />

5.<br />

5.<br />

6.<br />

6.<br />

10.<br />

1.<br />

13.<br />

1.<br />

2.<br />

9.<br />

17.<br />

20.<br />

Bojan Banić 2.<br />

Astronomija Amalija Rafaj Škriljevečki, 3. Denis Barčot 1.<br />

Fizika Amalija Rafaj Škriljevečki, 3.<br />

Ivona Kurtoić, 1.<br />

Gašpar Haramija, 4.<br />

Geografija Marko Varga, 4.<br />

Lovro Bujanec, 4.<br />

Jan Špiclin, 3.<br />

Marko Pintarić, 4.<br />

Gašpar Haramija, 4.<br />

Kristian Jerak, 4.<br />

Biologija Vanda Vrček, 1.<br />

Viktorija Lukaček, 4.<br />

Denis Barčot<br />

Helena Kanešić<br />

5.<br />

10.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Maja Jurgec 1.<br />

Martina Vidović<br />

Marko Šafran<br />

Kemija Marija Klampfl, 3. Denis Barčot 9.<br />

Filozofija Tea Kranjec, 4.<br />

Rea Galić, 4.<br />

7.<br />

10.<br />

12.<br />

16.<br />

20.<br />

Dražen Dragović 9.<br />

Logika A Matija Pongračić, 4. Hana Bulić 9.<br />

Povijest Tonka Belić, 3. Marko Žganec 25.<br />

Državna natjecanja iz školske godine 2019./2020. – zbog pandemije održana su u prvom<br />

polugodištu ove školske godine<br />

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto<br />

Njmački jezik Jakov Novak, 3.<br />

Mia Sambolec, 3<br />

Jadranka Šemiga<br />

Tatjana Žiger<br />

5.<br />

7.<br />

16.<br />

3.<br />

3.<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!