17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kako smo se prilagodili<br />

SA kemije i biologije<br />

Vidljiv nedostatak praktičnoga rada<br />

Profesori kemije i<br />

biologije u ovoj su školskoj<br />

godini, kao i ostali nastavnici<br />

naše škole, nastavu provodili<br />

u kombinaciji preko Google<br />

Cassrooma i Zooma. Za<br />

razliku od prethodne godine,<br />

kad su učenicima zadavani<br />

samo zadaci u vrijeme online<br />

nastave, ove smo godine imali<br />

kontakt s učenicima u realnom<br />

vremenu, što se pokazalo<br />

boljim rješenjem..<br />

Preporučeno nam je<br />

da zbog zdravlja učenika, a i<br />

našeg, nastavu ne održavamo<br />

punih 45 minuta po školskom<br />

satu. Bilo je teško uskladiti<br />

zahtjeve vezano uz ishode za<br />

kemiju i biologiju s dopuštenim<br />

vremenom i opterećenjem<br />

učenika. Zbog toga su se<br />

pojavljivali nesporazumi i<br />

problemi vezano uz rokove i<br />

opširnost zadataka.<br />

Nastojali smo obogatiti<br />

učenike novim iskustvima<br />

organiziranjem različitih<br />

prirodoslovnih predavanja,<br />

omogućili smo im sudjelovanje<br />

u projektima na međunarodnoj<br />

i državnoj razini te prilike da<br />

samostalno istražuju i borave u<br />

prirodi.<br />

Nastava kemije i<br />

biologije specifična je zbog<br />

toga što se kod tih predmeta<br />

preferira primarni izvor znanja<br />

te praktični rad, što u online<br />

okruženju nije izvedivo.<br />

Učenici su bili usmjereni na<br />

digitalne obrazovne sadržaje<br />

te na samostalne istraživačke<br />

radove koje su mogli izraditi<br />

bez korištenja laboratorijske<br />

opreme. Kvaliteta radova kao<br />

i izbor tema nisu bili onakve<br />

razine kakve su pri radu u<br />

prostorima škole. Veselimo se<br />

povratku u školske klupe.<br />

Nastava na daljinu - naša iskustva, naši izazovi,<br />

naše anegdote (učenička perspektiva)<br />

Ova školska godina, kao i prošla, po<br />

mnogočemu je bila posebna, a najviše se to<br />

osjećalo u provođenju nastave; na sve moguće i<br />

nemoguće načine. U ranu jesen svi smo zajedno<br />

ponovno sjeli u školske klupe, ovoga puta pod<br />

maskama. Mnogi učenici su uz smiješak i čuđenje<br />

komentirali da nikad nisu mislili da će se toliko<br />

veseliti ponovnom ulasku u školsku zgradu.<br />

Doduše, nije sve baš bilo isto kao prije, ali ubrzo<br />

su maske, dezinfekcija ruku i mjerenje temperature<br />

postali samo još jedan dio svakodnevne rutine.<br />

Nažalost, nužan rad u dvije smjene nije<br />

odgovarao svima i doveo je do mnogih rasprava, čak<br />

i na službenim sastancima Vijeća učenika. Žustre<br />

rasprave također su se vodile i oko provođenja<br />

nastave miješanih grupa koje su veći dio godine<br />

provele potpuno online, a tek nedavno prešle na<br />

hibridni model ili “pola-pola”, kako ga neki nazivaju<br />

jer je dio učenika online u drugoj učionici. Kao i<br />

uvijek, mišljenja su podijeljena; nekima odgovara<br />

da se cjelokupna nastava održava u školi pa im<br />

je ostatak dana slobodan, a neki smatraju da<br />

bolji raspored koji hibridni model omogućava<br />

nije vrijedan brojnih tehničkih poteškoća. Naime,<br />

spajanje na Zoom sastanke preko mobitela u<br />

učionici za mnoge je bilo iskustvo “puno šumova,<br />

nespretnih položaja kamera i ponavljanja profesora<br />

unedogled”.<br />

Slične žalbe čule su se i od mnogih učenika<br />

koji su morali pratiti nastavu online iz svojih soba<br />

dok je ostatak razreda sjedio u školskim klupama.<br />

Doduše, neki su uspjeli naći i pozitivnu stranu<br />

modela B - kraće trajanje sata jer “dok profa spoji<br />

sve kablove i dok se svi prijave, pol sata već prođe<br />

i onda me ne stigne pitat”, zadovoljno je primijetio<br />

jedan učenik.<br />

Načini ispitivanja ove su godine bili<br />

neobična mješavina starog i novog pa smo i<br />

profesori i mi upoznali čari Exam.neta i drugih<br />

online platformi. Ispiti uživo također su imali svoja<br />

nova pravila pa smo tako imali najrazličitije metode<br />

distribucije i sakupljanja ispita, ali, kako jedna<br />

učenica kaže, “i to je bolje nego složeni radovi od<br />

prošle godine”. Neki se možda s njom ne bi složili,<br />

no na kraju krajeva svi možemo zaključiti da jedva<br />

čekamo da nam se načini rada ili barem raspored<br />

ne mijenja toliko često. Varietas delectat, rekli bi<br />

stari Rimljani, ali mislim da bi se svi više složili<br />

s našim starima koji kažu: “Čega je previše, ni s<br />

kruhom nije dobro.”<br />

Alisa Pevec, 4.IB<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!