17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Informatički kutak<br />

ACSL All-Star <strong>2021</strong>: zlato i srebro za učenike Prve!<br />

Unatoč pandemiji u školskoj godini<br />

2020./<strong>2021</strong>. na ACSL natjecanju ponovno su<br />

sudjelovala 2 tima učenika Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong>, ujedno i polaznici Centra izvrsnosti<br />

iz informatike <strong>Varaždin</strong>ske županije. U 4<br />

kvalifikacijska kola sudjelovalo je više od 500<br />

škola iz SAD-a, Kanade, Europe i Azije u više<br />

različitih kategorija, a učenici Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong> uspjeli su se ponovno kvalificirati na<br />

finalno All Star American Computer Science<br />

League natjecanje koje se i ove godine, zbog<br />

poznatih okolnosti, umjesto u SAD-u održalo<br />

online 29. svibnja <strong>2021</strong>. godine. U konkurenciji<br />

451 učenika u kategoriji Senior i 580 učenika u<br />

kategoriji Intermediate iz cijelog svijeta sudjelovali<br />

su i učenici naše škole iz oba kvalificirana tima.<br />

Ove su se godine učenici natjecali<br />

isključivo individualno na način da se prvi dio<br />

natjecanja sastojao od 3 sata programiranja, a<br />

drugi od rješavanja čak 20 problemskih zadataka<br />

u vremenskom roku od jednog sata. Ostvareni<br />

rezultati ponovno su bili odlični - osvojene su<br />

2 medalje. U timu Intermediate zlatnu medalju<br />

osvojio je Emanuel Tukač iz 2.g s maksimalnim<br />

osvojenim brojem bodova, a učenik Bruno<br />

Kosmačin iz 1.g osvojio je srebrnu medalju.<br />

Osim navedenih učenika vrlo visok plasman<br />

ostvarili su i ostali učenici koji su sudjelovali na<br />

natjecanju, a to su Nikola Kušen (4.g), Marko<br />

Varga (4.g), Jakov Novak (4.g), Gašpar Haramija<br />

(4.g), Teo Putarek (4.g), Viktor Pijanec (3.g), Vito<br />

Mudri (2.g), Barbara Kelava (1.g), Jana Furdi<br />

(1.g), Marko Sokol (1.g) i Noah Sitar (1.g). Svi<br />

nagrađeni učenici osvojili su vrijedne nagrade<br />

koje će im biti poslane na kućnu adresu.<br />

Na taj smo način obogatili kolekciju<br />

medalja osvojenih na međunarodnim<br />

informatičkim natjecanjima, a nadamo se<br />

sudjelovanju na natjecanju i sljedeće godine,<br />

ali ovoga puta uživo. Mentor učenicima je prof.<br />

Bojan Banić. Velike čestitke svima!<br />

Bojan Banić, prof.<br />

Diplome za nagrađene učenike<br />

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!