17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Prirodoslovni kutak<br />

Centar izvrsnosti za biologiju<br />

Ova je nastavna<br />

godina u Centru<br />

izvrsnosti za biologiju bila potpuno<br />

drugačija od svih dosadašnjih<br />

jer zbog važećih epidemioloških<br />

mjera nismo mogli održavati<br />

praktične radionice. No, to nikako<br />

ne znači da su se biolozi odlučili<br />

ući u stanje hibernacije. Voditelji,<br />

mentori i učenici zasukali su<br />

rukave i ponovno pokazali da se<br />

uz mnogo želje i ljubavi prema<br />

biologiji puno toga može postići<br />

bez obzira na okolnosti. Bilo je<br />

tu stvarno svega, pa najbolje<br />

počnimo redom.<br />

Martina Vidović i Marko<br />

Šafran (voditelji Centra) uspješno<br />

Jan Špiclin<br />

su završili međunarodni studij<br />

za rad s darovitim učenicima<br />

(Radboud International Training<br />

on High Ability) i stekli zvanje<br />

RITHA Practitioner in Gifted<br />

Education. Stečena znanja<br />

koristit ćemo za daljnju edukaciju<br />

mentora, razvoj novih programa,<br />

detekciju visokomotiviranih<br />

učenika za područje prirodoslovlja<br />

te poticanje polaznika na<br />

kritičko razmišljanje i rješavanje<br />

problema. Nakon voditelja,<br />

na redu su i mentori što će<br />

dodatno doprinijeti kvaliteti našeg<br />

programa.<br />

Sve smo češći gosti<br />

Metodike nastave biologije na<br />

Prirodoslovno-matematičkom<br />

fakultetu u Zagrebu, uvijek se rado<br />

odazovemo pozivu i prenosimo<br />

pozitivna iskustva iz našeg<br />

Novi laboratorij<br />

rada. Voditeljica Martina Vidović<br />

sudjelovala je u online nastavi<br />

seminara uz kolegij Metodička<br />

praksa nastave biologije te sa<br />

studentima, voditeljima kolegija<br />

i gostima podijelila iskustva na<br />

temu ˝Daroviti učenici u učenju<br />

biologije˝.<br />

Donosimo i odlične vijesti<br />

o postignućima naših učenika<br />

na natjecanjima i smotrama. Već<br />

treću godinu zaredom u sklopu<br />

Centra djeluje i Klub istraživača<br />

u kojem učenici imaju priliku uz<br />

pomoć mentora samostalno raditi<br />

na istraživačkim projektima. Tako<br />

je naš višegodišnji polaznik Jan<br />

Špiclin (3.c) svojim istraživačkim<br />

radom na temu „Utjecaj<br />

nanočestica srebra na oksidacijski<br />

stres u obične lucerne (Medicago<br />

sativa L.)” u studenom sudjelovao<br />

na državnom Natjecanju iz<br />

biologije za šk. god. 2019./20.<br />

i osvojio odlično treće mjesto,<br />

a posebno nas veseli da su od<br />

svih sudionika Janov razgovor<br />

s povjerenstvom i odgovori na<br />

pitanja ocijenjeni najboljom<br />

ocjenom. Klub istraživača pružio<br />

je logističku podršku Janu pri izradi<br />

njegovog rada za sudjelovanje<br />

na natjecanju „Znastvenik u<br />

meni“ (ZUM) radom „Utjecaj<br />

temperature na antioksidacijski<br />

kapacitet kod jabuke”. Janov je<br />

rad ocijenjen najvišim ocjenama<br />

žirija i recenzenata, čime mu je<br />

pripalo prvo mjesto i poziv na<br />

završnicu natjecanja.<br />

Izvrsni rezultati dolaze i iz<br />

kategorije znanja. Učenice Vanda<br />

Vrček (1.e) i Viktorija Lukaček<br />

(4.g) sudjelovale su na državnom<br />

Natjecanju iz biologije za šk. god.<br />

2020./21. te osvojile redom 5. i 7.<br />

mjesto. Velike čestitke šaljemo<br />

Janu, Vandi i Viktoriji!<br />

Pripremili smo i jednu<br />

veliku novost za sve polaznike u<br />

sljedećoj školskoj godini. Sigurno<br />

ste prolazili hodnicima i pitali se<br />

kakva to buka dolazi iz prostora<br />

biološke zbirke. Sada vam s<br />

velikim veseljem možemo reći<br />

da se radi o potpuno novom<br />

laboratoriju za molekularnu<br />

biologiju s namještajem<br />

prilagođenim istraživačkom<br />

radu. Od uređaja vas čekaju<br />

Janov plakat<br />

mikrobiološki kabinet za rad u<br />

sterilnim uvjetima, PCR uređaj<br />

za umnažanje DNA molekula,<br />

ultracentrifuge, ultrazvučna kupelj<br />

i još mnogo mnogo toga.<br />

Dragi učenici, nadamo<br />

se da će vas ovi odlični rezultati<br />

i novosti koje za vas pripremamo<br />

motivirati da nam se pridružite<br />

sljedeće godine. Što sve radimo u<br />

Centru, saznajte na našoj mrežnoj<br />

stranici i Instagram profilu,<br />

potražite nas na cib_varazdin.<br />

Vidimo se!<br />

Voditelji Centra:<br />

Martina Vidović, prof. biologije<br />

Marko Šafran, dipl. ing.<br />

molekularne biologije<br />

36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!