17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Prirodoslovni kutak<br />

Predavanje „Upotreba adenoviralnih vektora u genskoj<br />

terapiji tumora“<br />

U sklopu Dana otvorene<br />

nastave - Dana otvorenih<br />

vrata Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong><br />

dr. sc. Ksenija Božinović<br />

s Instituta Ruđer Bošković<br />

održala je 29. travnja zanimljivo<br />

predavanje odgovorivši na<br />

brojna pitanja, primjerice zašto<br />

dolazi do bolesti, možemo<br />

li popraviti gene, koje sve<br />

poremećaje možemo liječiti<br />

genskom terapijom, koji je<br />

cilj adenoviralnih vektora u<br />

genskoj terapiji tumora i sl. te<br />

potaknula učenike na zanimljivu<br />

raspravu nakon prezentacije.<br />

Predavanju putem Zooma<br />

prisustvovalo je više od 80<br />

sudionika - najbrojniji su bili<br />

učenici, no bilo je i profesora,<br />

suradnika doktorice s instituta<br />

Ruđer Bošković, roditelja i<br />

drugih.<br />

Tihana Čus Slatković, prof.<br />

Predavanje Inspirirani prirodom<br />

Predavanje Inspirirani<br />

prirodom pratilo je 97 učenika i<br />

učenica preko platforme Zoom<br />

povodom Dana otvorenih<br />

dana 29. travnja <strong>2021</strong>. godine.<br />

Predavanje je vodila dr.sc.<br />

Dubravka Sandev, stručni<br />

savjetnik Botaničkog vrta u<br />

Zagrebu, radi promoviranja i<br />

popularizacije prirodoslovlja.<br />

Učenici su u uvodnom<br />

dijelu slušali o bonsaijima. U<br />

povijesnom pregledu saznali<br />

su načine uzgajanja, s kojim<br />

se ciljem uzgajaju te kako se<br />

često pogrešno shvaća da se<br />

prilikom uzgoja bonsaija biljku<br />

muči. Zapravo, baš naprotiv,<br />

brine se o biljci tako da joj se<br />

omoguće što prirodniji uvjeti i<br />

najbolji faktori za rast i razvoj.<br />

Učenike je više od izgleda<br />

samih biljaka oduševila<br />

cijena koja prelazi iznose<br />

od nekoliko desetaka tisuća<br />

dolara za reprezentativne i<br />

stare primjerke, a iznosi mogu<br />

biti i milijunski za veoma<br />

stare primjerke. Učenici su tu<br />

informaciju shvatili kao veoma<br />

zanimljiv i unosan način zarade.<br />

U nastavku su slušali o<br />

biomimikriji te o biomimetici, što<br />

je predavačica zorno tumačila<br />

na različitim primjerima.<br />

Najupečatljiviji je bio primjer<br />

lotosova lista, čija je građa<br />

poslužila kao predložak za<br />

izradu materijala koji odbijaju<br />

vodu i posjeduju mogućnost<br />

samočišćenja kao što može<br />

i lotosov list, sam. Učenici su<br />

dobili i poveznice na filmove<br />

koje mogu pogledati ukoliko<br />

žele više istražiti tu temu.<br />

Zahvaljujemo doktorici<br />

Dubravki Sandev i nadamo<br />

se ponovnom susretu s nekom<br />

drugom botaničkom pričom.<br />

Lidija Klampfl, prof.<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!