17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O školi<br />

Humanitarna akcija #KROVZAPETrinju<br />

Elektrostrojarska škola<br />

<strong>Varaždin</strong> i <strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong><br />

<strong>Varaždin</strong> zajednički su<br />

pokrenule humanitarnu akciju<br />

za pomoć jednoj obitelji s<br />

područja pogođenog potresom<br />

29. prosinca 2020. Akcija<br />

#KROVZAPETrinju bila je<br />

namijenjena kupnji potpuno<br />

opremljenog i grijanog<br />

kontejnera za stanovanje jednoj<br />

četveročlanoj obitelji s malom<br />

djecom ili djecom školskog<br />

uzrasta s područja Petrinje i<br />

okolice, no u međuvremenu<br />

smo s terena primili<br />

informacije da je prikupljena<br />

sredstva korisnije i održivije<br />

usmjeriti na kupnju drvene<br />

i trajne, opremljene kuće.<br />

U akciji je prikupljeno<br />

72.733,26 kn, zahvaljujući<br />

učenicima obiju škola,<br />

djelatnicima, roditeljima i svim<br />

prijateljima te sponzorima.<br />

Nakon procesa pregovaranja o<br />

cijeni kuće uspjeli smo je kupiti<br />

za prikupljen iznos. Ovim putem<br />

zahvaljujemo dobavljaču na<br />

susretljivosti i prilagođavanju<br />

cijene sredstvima koja<br />

smo imali na raspolaganju.<br />

Nakon što smo potvrdili<br />

da je kuća kupljena, u akciju<br />

se s puno dobre volje uključila<br />

i Srednja strukovna škola<br />

<strong>Varaždin</strong> s ponudom izrade<br />

namještaja za unutarnje<br />

uređenje kuće prema nacrtu<br />

koji smo primili od dobavljača.<br />

U kontaktu s inicijativom Ljudi<br />

za ljude, Matejom Medlobi<br />

i dogradonačelnicom Gline<br />

Brankom Bakšić Mitić dobili<br />

smo prijedlog obitelji kojoj<br />

je kućica najpotrebnija.<br />

Projekt je uspješno<br />

realiziran, a 7. svibnja <strong>2021</strong>.<br />

delegacija naših triju škola<br />

otišla je na teren te i formalno<br />

predala kuću samohranoj majci<br />

s djetetom u 7. razredu osnovne<br />

škole. Na terenu je i montiran<br />

sav namještaj, uz prigodne<br />

poklone. Našu su obitelj 26.<br />

svibnja posjetili i predstavnici<br />

Vijeća učenika Korina Klampfl<br />

i Marko Varga, uz novinare<br />

Nove TV, kako bi prethodno<br />

spomenutu obitelj iznenadili<br />

i upoznali. Vijeće učenika<br />

tijekom provedbe akcije<br />

organiziralo je humanitarni<br />

kviz za koji je kotizacija bila<br />

uplata donacije za akciju.<br />

Preostaje nam<br />

sljedeći posjet koji planiramo<br />

ostvariti uz donaciju hrane i<br />

ostalih potrepština jer smo<br />

našoj obitelji obećali kako ih<br />

nećemo ostaviti same i da<br />

ćemo se i dalje, dok za to<br />

postoji potreba, brinuti o njima.<br />

Akcija je provedena sukladno<br />

Zakonu o humanitarnoj pomoći<br />

u razdoblju od 21. siječnja<br />

do 21. ožujka <strong>2021</strong>. godine.<br />

Veliko nam je<br />

zadovoljstvo i izuzetno smo<br />

ponosni što smo uspjeli pomoći<br />

ljudima u potrebi te nastavljamo<br />

i dalje s našim akcijama.<br />

Posebno smo ponosni na naše<br />

učenike koji su pokazali svoje<br />

veliko srce i koliko im je važno<br />

pomagati!<br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!