27.07.2021 Views

Handlowiec 07.2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

lipiec 2021 rok nr 123 www.handlowiec.biz.pl na rynku od 1923 roku ISSN 1734-4972

Bezpłatne internetowe czasopismo przeznaczone dla handlowców

CENTRA HANDLOWE WRACAJĄ

DO ŻYCIA


od redakcji

W numerze

Do galerii handlowych nareszcie wróciło życie. Choć centra

pozostają otwarte już od kilku miesięcy, dopiero ostatnie tygodnie

przyniosły w nich prawdziwe ożywienie – klienci zauważyli,

że są to miejsca bezpieczne, dające pełen komfort podczas robienia

zakupów. Teraz branża wypatruje kolejnych tygodni i zastanawia się

– czy czeka ją w tym roku jeszcze jeden lockdown? Branżowi

eksperci wskazują, że centra handlowe w minimalnym stopniu

odpowiadały za wzrost zakażeń koronawirusem wśród Polaków.

Może zatem warto, aby w przypadku czwartej fali covidu

przemyśleć, czy aby na pewno kolejne ewentualne zamknięcie

galerii jest dobrym pomysłem. Przedstawiciele branży – właściciele

centrów oraz ich najemcy – wielokrotnie deklarowali już,

iż są w stanie przestrzegać wszelkich sanitarnych reżimów.

Nie martwmy się jednak tym, co może być – zamiast tego radujmy

tym, co jest. A jest naprawdę dobrze, bo ostatnie notowane

w galeriach wyniki odwiedzalności są najlepsze od dawna. I całe

szczęście, dzięki temu wszyscy mogą wreszcie cieszyć się takimi

obrotami, na jakie liczyli. Oby zatem ta radość trwała jak najdłużej.

Spis treści

Aleksandra Generalczyk

redaktor naczelna

3 Czerwcowa odwiedzalność centrów handlowych

najwyższa od początku roku

4 Mocne ożywienie handlu w centrach Newbridge

5 Nowi najemcy w Westfield Arkadia i Wola Parku

6 Galeria Północna z najlepszymi wynikami w historii

7 Lato pełne wrażeń w Westfield Arkadia

Bezpłatne ogólnopolskie pismo

przeznaczone dla handlowców i tych, którzy

chcą związać się z handlem.

WYDAWNICTWO

Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” s.j.

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

DYSTRYBUCJA

drogą elektroniczną,

strona internetowa: www.handlowiec.biz.pl

ADRES REDAKCJI

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10,

tel./fax (61) 852 08 94

PREZES WYDAWNICTWA

Wiesław Generalczyk

general@poradnikhandlowca.com.pl

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Wojtek Generalczyk

tel. (61) 851 37 55

wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl

DYREKTOR ORGANIZACYJNO

-ADMINISTRACYJNY

Zbyszko Zalewski

zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKTOR NACZELNA

Aleksandra Generalczyk

redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

SPECJALISTA DS. DYSTRYBUCJI

Zbigniew Lutka

zbigniewl@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKCJA

Nikodem Pankowiak, Tadeusz Sienkiewicz

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Justyna Wojciechowska

tel. (61) 852 51 41

justynaw@poradnikhandlowca.com.pl

Katarzyna Generalczyk

tel. (61) 851 37 03

kasiak@poradnikhandlowca.com.pl

Maria Leśniewska

tel. (61) 855 70 66

marial@poradnikhandlowca.com.pl

Małgorzata Siuda

malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl

8 Food court Nowych Bielaw z nowym najemcą

SERWIS FOTOGRAFICZNY

materiały prasowe

Okładka: bigstockphoto.com

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za

treść reklam i nie zwraca materiałów

niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo

skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany

ich tytułów.

Od dwudziestu ośmiu lat, Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. jest

cenionym wydawcą prasy branżowej w Polsce. Oprócz Handlowca - pisma, które po

raz pierwszy ukazało się na rynku w 1923 roku - ma w swoim portfolio dwa inne

tytuły: Poradnik Handlowca i Poradnik Restauratora, które przybliżają

Czytelnikom bogactwo światów: FMCG i HoReCa. Poradnik Handlowca jest liderem

na rynku prasy branżowej, co potwierdzają wyniki syndykatowych badań

przeprowadzanych co roku przez biura badawcze Nielsen i MillwardBrown.

ISSN 1734-4972


Galerie handlowe po lockdownie 3

Czerwcowa odwiedzalność centrów

handlowych najwyższa od początku

roku

W czerwcu galerie handlowe odwiedziło o 5 proc. klientów więcej niż w maju. Branża

apeluje o zniesienie obostrzeń zakazujących prowadzenia działalności handlowej

w niedziele i wyłączenie z limitów osób przebywających w sklepach klientów

zaszczepionych przeciw COVID-19.

Dane Polskiej Rady Centrów

Handlowych (PRCH) wskazują

na szybki powrót klientów

do stacjonarnych zakupów.

Według wskaźnika PRCH Daily

Footfall Index, monitorującego

liczbę odwiedzin w centrach

handlowych od początku

pandemii, wyraźnie wzrasta ruch

k l i e n t ó w w b a d a n y c h

nieruchomościach – czerwcowe

dane są o 5 proc. wyższe niż

dane zaraportowane w maju,

a więc zaraz po uwolnieniu

handlu spod lockdownu.

Odwiedzalność centrów handlowych nie powróciła jednak jeszcze do poziomów sprzed pandemii.

W czerwcu była o 19 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu 2019 roku oraz o 12 proc. wyższa niż

w czerwcu ubiegłego roku. Coraz częściej na zakupy udajemy się w pojedynkę, a nie jak przed pandemią

z grupą znajomych czy rodziną. W maju konwersja wzrosła o 1/10 w porównaniu z 2019 rokiem, dlatego

PRCH liczy na jej wysoki wynik także w czerwcu.

Najlepszym dniem dla handlowców okazała się sobota 12 czerwca – wtedy w ciągu jednej doby każdą

galerię odwiedziło średnio ponad 16 tys. klientów czyli 13 proc. więcej niż w analogicznym dniu

2019 roku. Najniższe rezultaty odwiedzalności odnotowywane są wciąż w niedziele, z uwagi

na obowiązujący zakaz handlu. Według PRCH dobrym krokiem ku odbudowie wyniszczonej przez

lockdowny branży byłoby powrócenie do handlu 7 dni w tygodniu. Pozwoliłoby to na stopniowe

odrabianie strat najemców oraz rozłożenie ruchu w galeriach.

– Bezpieczeństwo jest obecnie priorytetem dla całej naszej branży, dlatego kilkanaście obiektów

handlowych przeznaczyło swoje przestrzenie pod lokalne punkty szczepień, a około 100 galerii

bezpłatnie udostępnia swoje nośniki reklamowe dla ogólnopolskiej kampanii #OstatniaProsta – mówi

Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH. Dodaje, że w ubiegłym tygodniu stowarzyszenie

wystosowało do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michała Dworczyka apel o wyłączenie spod

obowiązujących limitów osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w sklepach funkcjonujących

samodzielnie oraz zlokalizowanych w galeriach.

Ruch w centrach handlowych jest mierzony w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnych kamer

z dokładnością do 98 proc. Nie jest on identyczny dla obiektów różnej wielkości. Liderem odbudowy

odwiedzalności od początku pandemii są średniej wielkości nieruchomości (20-39 tys. mkw. GLA).

W czerwcu osiągnęły o 11 punktów procentowych wyższe wyniki niż galerie o największej powierzchni

(powyżej 60 tys. mkw. GLA) w zestawieniu z danymi za 2019 rok.

Najwięcej klientów, w porównaniu z danymi sprzed pandemii, w analizowanym okresie zaobserwowano

w centralnej i północno-zachodniej części kraju. Różnice pomiędzy poszczególnymi regionami są jednak

minimalne, nie przekraczają 4 punktów procentowych.

czytaj także


4

Galerie handlowe po lockdownie

Mocne ożywienie handlu w

centrach Newbridge

Majowe obroty w centrach Newbridge są dobrą prognozą na kolejne miesiące. Tym

bardziej, że przewyższają te z maja 2020 roku i maja 2019 r.

W trzech centrach handlowych

inwestora w Krakowie, Łodzi

i Toruniu majowe obroty były nie

tylko wyższe niż rok temu w maju,

ale także znacznie przewyższyły

obroty w zestawieniu z majem

2019, a więc przed pandemią.

– Maj przyniósł nie tylko ożywienie

ruchu w centrach handlowych

Newbridge i powrót nawet 85%

k l i e n t ó w, w z e s t a w i e n i u

z wynikami z 2019 r., ale przede

wszystkim uwolnił portfele

k u p u j ą c y c h . W e f e k c i e ,

obserwujemy stabilny wzrost

w s k a ź n i k a o d w i e d z i n

i to na poziomie wyższym niż

przed rokiem, a także notujemy

z n a c z n y w z r o s t o b r o t ó w

w porównaniu z ostatnimi dwoma

laty. To trend, który mocno

zaznaczył się w maju i który utrzymuje się nadal – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge Poland.

Jak to wyglądało w praktyce? W całym portfolio Newbridge zanotowano rok do roku średni wzrost obrotów

aż o 19%. Z kolei w zestawieniu z majem 2019 obroty były wyższe o 13%. Skąd tak duże wydatki Polaków,

pomimo skłonności do oszczędności, jakie towarzyszą pandemii?

– Mocno na zakupy wpłynęły zachowania konsumentów. Przez 1,5 miesiąca kupujący pozbawieni byli dostępu

do stacjonarnych sklepów. To sprawiło, że część zakupów odłożono, a potrzeby „zamrożono”.

To, co obserwowaliśmy w maju, to uwolnienie portfeli konsumentów, które szło w parze nie tylko z zakupami

impulsywnymi, ale przede wszystkim w parze z zaplanowanymi, konkretnymi zakupami, które klienci chcieli

zrobić od wielu tygodni – tłumaczy Marta Drzewiecka..

Ale nie tylko oczekiwanie na otwarcie procentowało. Także wyczekiwany „powrót do normalności”. – Maj był

miesiącem nie tylko luzowań w handlu, ale w całym życiu społecznym. Polacy znów zaczęli podróżować,

a więc i kupować rzeczy niezbędne do wyjazdów weekendowych i wakacyjnych. Zaczęliśmy uprawiać sport,

wróciliśmy na siłownie i do fitness clubów, co również pociągnęło wydatki. Do tego powróciły imprezy rodzinne,

co skłoniło nas do dodatkowych zakupów, w tym do kupowania ubrań i prezentów. Wydatkom pomogła też

zmiana pory roku, a także aktywność najemców, zwłaszcza związana z mid season sale – wylicza

przedstawicielka Newbridge.

Ożywienie to również zasługa entuzjazmu, jaki pojawił się na rynku. Jak podaje Deloitte, pod koniec maja aż

68% Polaków czuło się bezpiecznie w sklepach, co jest najlepszym wynikiem od miesięcy. Podobnie jest

w restauracjach. Aż 57% Polaków nie boi się już powrotu do lokali gastronomicznych. Jest to najlepszy wynik

od wybuchu pandemii. Jednocześnie stajemy się coraz bardziej skłonni do dużych zakupów. Te odkładane

są obecnie tylko przez 37% Polaków - czytamy w raporcie Deloitte.

Ten entuzjazm przełożył się wprost na wyniki. Jak podaje GUS, sprzedaż detaliczna rok do roku w maju wzrosła

aż o 14 proc. Znaczące wzrosty zanotowano w branżach bezpośrednio powiązanych z centrami handlowymi.

Sektor oferujący tekstylia, odzież i obuwie zanotował wzrost sprzedaży aż o 46%, z kolei grupa, w której

znajdują się m.in. kosmetyki o 18,5%. Maj przyniósł wzrost sprzedaży zarówno w ujęciu rocznym, jak

i miesięcznym. Trend ten znalazł bezpośrednie odzwierciedlenie w centrach Newbridge, gdzie największą

sprzedaż zanotowano w sklepach segmentu fashion.

Źródło: Newbridge Poland/Guarana PR


Nowi najemcy 5

W Westfield Arkadia powstał raj dla fanów

klocków Lego

27 maja 2021 roku rozpoczął działalność pierwszy oficjalny sklep Lego® w Polsce. Można

w nim kupić limitowane serie i zestawy niedostępne w innych kanałach sprzedaży.

– Otwarcie na terenie Westfield Arkadia

pierwszego oficjalnego sklepu w Polsce

t o d l a n a s d u ż e w y r ó ż n i e n i e

i potwierdzenie, że nasze centrum jest

bardzo istotnym punktem na mapie

handlowej Polski – mówi Emilia Załuska,

Dyrektor Westfield Arkadia – Wejście

Lego® do grona naszych najemców

utożsamia najlepsze cechy naszego

centrum handlowego, ukochanego przez

w a r s z a w i a k ó w i W a r s z a w ę –

innowacyjność, szeroka i atrakcyjna

oferta handlowa oraz unikalność polskich

i światowych marek – dodaje dyrektor

Załuska.

Miłośnicy detali z pewnością ucieszą się z możliwości obejrzenia ich przez specjalną lupę, a najmłodsi

fani poznają świat Lego® jeszcze lepiej dzięki specjalnemu ekranowi, na którym minifigurki Lego® będą

bawić się wspólnie z nimi.

Pięciu nowych najemców w Wola Parku

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na funkcjonowanie sklepów

wielkopowierzchniowych, w tym na czasowe zamknięcie większości lokali handlowych,

które są w nich zlokalizowane. Wola Park wykorzystał ten czas na rozmowy z najemcami,

dzięki czemu na jego terenie otworzyło się pięć nowych sklepów.

Jedną z nowych marek jest iSpot Apple Premium

Reseller. Salon oferuje pełną gamę produktów marki

Apple oraz innych czołowych producentów z branży

IT, fotografii, audio czy wideo.

Dla klientów poszukujących kosmetyków

i akcesoriów kosmetycznych pojawił się salon

MakeUp. To marka z ponad 280 milionami

użytkowników z 14 krajów, którzy kupują ponad

45 milionów produktów rocznie.

Do grona najemców dołączyła też księgarnia Świat

Książki. W salonie można także bezpłatnie odbierać

zamówienia złożone w sklepie internetowym.

Klienci mają również możliwość odwiedzenia butiku

SIZO. W asortymencie sklepu dostępne są znane,

włoskie oraz polskie marki.

Kolejną nową marką odzieżową dostępną w Wola

Parku jest VIVE Premium. Działalność butiku skupia się na dawaniu drugiego życia ubraniom prestiżowych

marek. Asortyment jest całkowicie wymieniany raz w tygodniu.

– Zgodnie z decyzją rządu wszystkie sklepy w galeriach handlowych, w tym w Wola Parku mogą być otwarte od

4 maja br. W czasie zamknięcia nie próżnowaliśmy i podpisaliśmy umowy z kolejnym najemcami. Cieszymy

się, że dzięki temu nasi klienci mają nowe powody, by odwiedzić Wola Park. Jesteśmy przekonani,

że rozszerzona oferta spotka się z zainteresowaniem kupujących i jeszcze lepiej odpowie na ich potrzeby –

mówi Kamila Popławska-Bernatowicz, Customer Experience Leader Wola Parku.

czytaj także


6

Co nowego w galeriach?

Nowi najemcy poszerzają ofertę Posnanii

Aż ośmiu nowych najemców dołączy do szerokiego portfolio Posnanii. Ich oferta jest bardzo

różnorodna, a razem zajmą blisko 5000 mkw powierzchni.

– Mimo ograniczenia funkcjonowania

centrów handlowych podczas lockdownu

kontynuowaliśmy rozmowy z najemcami

z a i n t e r e s o w a n y m i o b e c n o ś c i ą

w Posnanii. Cieszymy się, że wraz

z początkiem maja możemy ogłosić,

że aż siedem nowych marek dołączyło

do grona naszych najemców. To dowód

na to, że marki nam ufają, ale przede

wszystkim widzą ogromny potencjał

Posnanii oraz możliwość dotarcia z ofertą

do szerokiego grona potencjalnych

klientów. Z niecierpliwością czekamy

na pełne otwarcie i umożliwienie

klientom zapoznania się z naszą nową ofertą – mówi Magdalena Skorniak, dyrektor ds. najemców Posnanii.

Nowe marki w Posnanii to Primark, Guess Activewear, Courir, Change Lingerie, a także koncept Wyjątkowy

Prezent i salon fryzjerski Studio Stylizacji 63. Ponadto, po rozbudowie, powiększy się powierzchnia sklepu

CCC. Wkrótce do otwartych najemców dołączą również kultowe marki Under Armour i Kubota Store. Under

Armour to amerykańska marka, produkująca komfortową odzież sportową. Z kolei w butiku marki Kubota Store

miłośnicy kultowych klapek będę mieli szansę wybrać idealny model dla siebie.

– W Change Lingerie doceniamy naturalne piękno każdej kobiety. Wiemy jak ważne jest poczucie własnej

wartości i pewności siebie. Dlatego cieszymy się, że nasza marka będzie dostępna w Posnanii. – mówi Prezes

Zarządu Tariq Al-Sakkaf.

Galeria Północna z najlepszymi wynikami

w historii

Mimo trwającej pandemii oraz wielu związanych z nią utrudnień, Galeria Północna może

pochwalić się największym poziomem wynajmu powierzchni wynoszącym blisko

92% GLA.

— Pandemia to niecodzienna dla nas sytuacja, w której

wszyscy musieliśmy się stopniowo odnaleźć. W Galerii

Północnej priorytetem niezmiennie byli dla nas najemcy

oraz klienci. Staraliśmy się wprowadzać rozwiązania, które

usprawnią funkcjonowanie sklepów, a jednocześnie

zapewnią bezpieczeństwo odwiedzającym podczas

zakupów. Cały czas rozszerzaliśmy też naszą ofertę. Dziś

śmiało możemy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko

co w naszej mocy, by skutki pandemii były w Galerii

Północnej jak najmniej odczuwalne. Potwierdzają to nie

tylko nowe sklepy i atrakcje, ale przede wszystkim

zadowalające wyniki centrum — powiedział Roman

Bugajczyk, Dyrektor Galerii Północnej.

Z początkiem maja poziom komercjalizacji Galerii

Północnej osiągnął aż 92%. To najlepszy wynik w historii funkcjonowania galerii. W znacznym stopniu

przyczyniły się do tego ostatnie dwa duże otwarcia sklepów. Od połowy grudnia na terenie galerii działa

największy, a zarazem najbardziej nowoczesny sklep marki Sinsay. Z kolei w maju swój pierwszy sklep

w Warszawie otworzyła nowa sieć handlowa HalfPrice. Galeria Północna na tym jednak nie poprzestaje i cały

czas pracuje nad rozszerzaniem oferty.


Co nowego w galeriach? 7

Lato pełne wrażeń w Westfield Arkadia

1 grudnia br. otwarty został nowy obiekt handlowy w Nysie. Galeria Dekada Nysa powstała

w centrum miasta, przy zbiegu ulic Kolejowej i Wolności, w sąsiedztwie dworca kolejowego

i autobusowego, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz Nyskiego Domu Kultury.

Do września na klientów czeka wiele atrakcji. Treningi

sportowe dla najmłodszych, pokazy kina plenerowego

na leżakach, a także cykl zajęć fitness oraz młodych

wykonawców w ramach koncertów jazzowych.

Piłkarskie Soboty z Westfield Arkadia

Najmłodsi mogli podnieść swoje umiejętności pod

okiem kadry Legia Schools. Jedną z atrakcji był także

trening z Legia Badminton School. Trenerzy starali się

propagować zdrowy styl życia wśród dzieci

i ich rodzin.

Zajęcia fitness na trawie

Aktywna Warszawa i klub sportowy Zdrofit

zarganizowały „Zajęcia fitness na trawie”

prowadzobne przez Marcina Rybaka – zdobywca

tytułu Trener Roku 2018 oraz ambasador Aktywnej

Warszawy. Wszystkie treningi będą miały charakter otwarty – wstęp jest wolny i nie obowiązują wcześniejsze

zapisy.

Kino na leżakach

W tym sezonie letnim teren zielony przed wejściem do Westfield Arkadia zamieni się w kino plenerowe

w ramach nowego cyklu spotkań „Kino na leżakach”. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych

termin projekcji może ulec zmianie.

Koncerty jazzowe

Warto także wziąć udział w wakacyjnych koncertach jazzowych, które odbywają trawie w letnie sobotnie

wieczory i pod gołym niebem. Na muzycznych spotkaniach pojawią się elementy jazzu, rocka, funku,

groovowych beatów, bluesa, a nawet popu.

All together

Już w sierpniu do grona najemców dołączy marka Rituals Cosmetics. Do grona zagranicznych marek dołączy

również firma NIKE. Ofertę nowych najemców uzupełni koncept sklepu charytatywnego Fundacji Sue Ryder.

Guess z nowym konceptem w Manufakturze

Marka lifestyle'owa Guess kontynuuje międzynarodową ekspansję – właśnie otworzyła nowy butik

linii Activewear w łódzkiej Manufakturze.

Podążając za trendami w branży mody, marka

G u e s s o t w o r z y ł a n o w o c z e s n y p o p - u p

w Manufakturze. Najnowsze kolekcje Athleisure

i Activewear zostały stworzone z wykorzystaniem

z r ó w n o w a ż o n y c h i z a a w a n s o w a n y c h

technologicznie materiałów. W ten sposób

Manufaktura powiększyła swoją ofertę modową,

kierowaną szczególnie do tych Gości, którym zależy

na wspieraniu produkcji w duchu ekologicznym i fairtrade.

Butik, utrzymany w surowym, industrialnym stylu jest

idealnym tłem dla sportowej odzieży, obuwia

i dodatków. Nawiązuje też do samych materiałów i

fasonów – podobnie jak one, jest prosty i przejrzysty,

ale jednocześnie estetyczny i miły dla oka.

– Manufaktura od zawsze była miejscem, które dzięki swojemu wyjątkowemu charakterowi przyciągało nie

tylko lokalne, małe marki, ale także znane na całym świecie brandy. Nasi goście chętnie wspierają regionalne

firmy, ale chcą też wiedzieć „co w modzie piszczy” i być na bieżąco z najnowszym trendami kreowanymi przez

takich gigantów jak Guess – podsumowuje rzeczniczka łódzkiej Manufaktury, Monika Langner.

czytaj także


8

Co nowego w galeriach?

Food court Nowych Bielaw z nowym najemcą

Oferta gastronomiczna Nowych Bielaw zyskuje nową restaurację. Otwarto tam lokal popularnej

sieci Olimp.

Centrum handlowe Nowe Bielawy rozwija swoją ofertę. W obiekcie

właśnie zadebiutowała należąca do Gastromall Group restauracja

sieci Olimp. Oprócz niej w strefie gastronomicznej znaleźć można

także lokale KFC i Saj-Gon oraz Cukiernię Sowa.

– Wejście tak dużego, doskonale rozpoznawalnego na rynku gracza,

od lat obecnego w ekosystemie centrów handlowych, umacnia naszą

ofertę kulinarną, a także dywersyfikuje ją, zarówno pod względem

menu, dostępu do oferty tzw. kuchni świata, jak również formatu

gastronomicznego – mówi Karolina Nitowska, Leasing Manager w Newbridge Poland.

Zwiedzaj warszawską Pragę – rusza cykl otwartych

spacerów

Galeria Wileńska chce odkryć przed warszawiakami sekrety dzielnicy, organizując cykl otwartych

spacerów z przewodnikiem.

W ubiegłym roku Galeria Wileńska wspólnie z Monopolem

Warszawskim opracowała Spacerownik Praski.

– Galeria Wileńska, położona w samym sercu Pragi, od lat

ściśle współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami

pożytku publicznego. Spacerownik Praski jest jednym z wielu

projektów, który ma na celu działanie na rzecz dzielnicy –

mówi Marta Chojnacka, dyrektor Galerii Wileńskiej.

Galeria Wileńska postanowiła pójść o krok dalej

i zorganizować cykl 8 spacerów po dzielnicy, ostatni

zaplanowany jest na 25 września.

– Wychowywałem się na Pradze, mieszkaliśmy przy

ul. Szwedzkiej, naprzeciwko zakładów Polleny. Mama

pracowała w komisie w samym sercu Różyca. Po szkole

biegałem na kultowy bazar, gdzie jadłem obiad i grałem w nogę z dzieciakami z Brzeskiej – mówi Leszek

Kaźmierczak, licencjonowany przewodnik po Warszawie.

IV Weekend Francuski w Hali Gwardii z udziałem

Ambasadora Francji

Firma CBR Events zaprosiła warszawiaków do Hali Gwardii na Weekend Francuski. Odwiedzający,

w towarzystwie Ambasadora Francji, mogli spróbować nowych, zaskakujących produktów,

inspirowanych Francją.

Pomysłodawcą wydarzenia, które odbyło się w dniach 9-

11 lipca jest mający polsko-francuskie korzenie Robert Baj,

prezes firmy CBR Events, operatora Hali Gwardii. Wydarzenie

zaszczycił swą obecnością Ambasador Francji w Polsce – Pan

Frédéric Billet wraz z małżonką.

Hala Gwardii rozbrzmiała dźwiękami francuskiej muzyki,

granej na żywo przez pochodzącego z Francji wokalistę –

Chrisa Schittulli oraz polsko-francuski zespół rockowy –

Semaphores. Przez cały czas trwania IV Weekendu

Francuskiego goście mieli również okazję podziwiać wystawę

fotografii pt. „Wątki miejskie: Warszawa i jej mieszkańcy –

Barwne kompozycje”, przygotowanej przez francuską

fotografkę mieszkającą w Warszawie – Anne Sophie Nirval.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!