Noviny Talent TIMES Zvolen

ozteam


2 / B L O G R E A L I Z A Č N É H O T Í M U

SPŠ dopravná ZV, škola s dobrým menom a

učiteľmi, ktorým na študentoch záleží

Byť atraktívnou strednou školou s

kvalitnou ponukou odborného

vzdelávania, ktorá vychováva absolventov

pre prax, ktorá je študentami

vyhľadávanou a s úsmevom do nej chodia

nielen oni ale aj učitelia, škola na ktorú

sú absolventi hrdí a hostia sa sem tiež

radi vracajú. To nie je sen, ale reálna vízia

SPŠ dopravnej vo Zvolene. Na jej čele stojí

výnimočná žena, Ing. Romana Trnková. Je

mimoriadne inšpiratívnou osobnosťou,

ktorej pozitívny prístup vo vzdelávaní

mladých je nielen inovatívny ale

presahuje bežnú učiteľskú prax.

Čo považuješ za naj úspech vašej školy? Čím ste ako škola iní,

jedineční?

Hovorí sa, že je ťažké získať dobré meno, ale omnoho ťažšie je ho udržať.

Preto som veľmi pyšná na to, že napriek rôznym spoločenským a

politickým zmenám je naša škola stále Stredná priemyselná škola

dopravná, ktorá si drží úroveň vzdelávania v oblasti dopravy, nepretržite

spolupracuje s partnermi z rôznych oblastí a mapuje stopu svojich

absolventov, na základe ktorej vieme, že sú veľmi úspešní na trhu práce.

Sú to zdanlivo obyčajné veci, no nesmierne dôležité. Všetko ostatné môže

byť len pekným obalom, no rozhodujúci je obsah.

Čo priniesol program, ktorého si spoluautorkou, Show your talent -

na vašu školu?

Zo začiatku len samé starosti ! No vďaka tomuto programu sme vychovali

žiackych lídrov, ktorí posmelení úspechom, pokračovali vo svojich

aktivitách ďalej a sú dnes veľmi úspešní. Podporili a iniciovali nové

nápady a projekty pre školu, vzrástla angažovanosť a aktivity žiakov.

Učitelia, ktorí absolvovali SYT menia klímu školy a podporujú v zmenách

svojich kolegov. Samozrejme, nie všetci, no žiadna zmena sa nedeje zo

dňa na deň lusknutím prstov. Dôležité je, že tieto „minizázraky“ sa na

dopravnej udiali a dejú.

Program má na vašej škole už 3 roky. Ako ho hodnotíš?

S vďačnosťou v srdci k tomu obrovskému množstvu obetavých,

pracovitých a zanietených ľudí, ktorí sa postupne dobrovoľne, obetujúc

svoj voľný čas, k tomuto programu pripojili a ostali. Ktorí odvážnemu

nápadu pomohli nielen dať krídla, ale aj úspešne vzlietnuť.


Z H O D N O T E N I E 3 . R O Č N Í K A / 3

ČO SA NÁM PODARILO V 3. ROČNÍKU?

#1 STIHNÚŤ OSOBNÚ VÍKENDOVKU

V školskom roku 2020/2021 sme pre pandemickú situáciu

náš program presunuli do online prostredia. 1. víkendové

školenie sa nám ešte podarilo spraviť offline. A

momentálne pripravovan 2. rovnako.

#2 PODCASTY

Pri programoch pre mladých je dôležité sledovať trendy.

Preto sme sa rozhodli nahrávať podcasty s Dávidom pre

našich fanúšikov.

Pár už nájdete na našom facebooku a tešiť sa môžete aj na

nové. Nechajte sa prekvapiť.

#3 GALLUPOVÉ TESTY

Ako už možno viete každoročne našim študentom

dávame možnosť absolvovať Gallupové testy, aby

odhalili ich talenty a silné stránky. Tento rok sme tieto

testy absolvovali aj ako realizačný tím.

#4 ZÁŠTITA PROGRAMU

Na začiatku školského roka sme náš program prezentovali

na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky, ktoré následne prevzalo záštitu nad

Show your talentom.

#5 MEDIÁLNE VÝSTUPY

Aj tento rok sme dali priestor nášmu realizačnému tímu

prezentovať program vo viacerých rádiách. Je to pre nich

veľká skúsenosť. Okrem toho Dada a Maťo, budú vďaka

mentoringu moderátorky Mariany Kovačechovej

konferenciu moderovať.

Realizátori programu:


4 / P R E D S T A V E N I E R E A L I Z A Č N É H O T Í M U

KTO STOJÍ ZA NAŠIM PROGRAMOM NA DOPRAVNEJ?

MARIÁN HRÍŇ

koordinátor školy

ROMANA TRNKOVÁ

garantka školy

ANDREA LAŠKOVÁ

koordinátorka učiteľov

MARTIN VERNÁRSKY

komunikačný manažér

ADRIANA LUPTAKOVA

koordinároka študentov

PATRIK DZURJO

marketing manažér

DANIELA ŠVOLÍKOVÁ

komunikačný manažér

ĎAKUJEME CELOSLOVENSKÉMU TÍMU

JAROSLAV DODOK

koordinátor programu

MARIÁN HRÍŇ

koordinátor školy

JARMILA LIPKOVÁ

garantka vzdelávania

DAVID MASLEN

marketing manažér

ROMANA TRNKOVÁ

garantka pre školy

DENIS POSLEDNÍK

administratíva

ANDREA LAŠKOVÁ

koordinátorka

pre učiteľov

LUKÁŠ SLATINSKÝ

content creator

SILVIA ŽABKOVÁ

projektová manažérka

JAKUB ŽABKA

foto & video

ALENA TRNKOVÁ

koordinátorka

mentoringu


P R E D S T A V E N I E Š T U D E N T O V / 5

PREDSTAVUJEME VÁM NAŠICH ABSOLVENTOV

VANESSA

MARTINA

KATARÍNA

TOMÁŠ

BABIAKOVÁ

LIETAVOVÁ

ŠKULTÍKOVÁ

FLEK

MATÚŠ

VIKTOR

TOMÁŠ

MARTIN

KÁČER

KELEBERC

KUBÍK

MELICHER

SAMUEL

KLAUDIA

NINA

TAMARA

SCHNEIDER

DÚBRAVOVÁ

BALKOVÁ

PÁTROVIČOVÁ

FILIP

JÁN

TOMÁŠ

SAMUEL

BIRKA

ČERVÍK

ŠKAMLA

MATONOK


6 / P R E D S T A V E N I E U Č I T E Ľ O V

ODVÁŽNI UČITELIA, KTORÍ SA

ODHODLALI VSTÚPIŤ DO NÁŠHO PROGRAMU

PETER KAVACKÝ

TOMÁŠ KUVÍK

ANDREA LAŠKOVÁ

ANNA MASLÍKOVÁ

Náš program by sa nikdy nestal realitou bez ochotných a odhodlaných učiteľov,

ktorí sa doňho zapojili dobrovoľne a venovali mu veľa svojho voľného času.

Úlohou pedagógov bolo študentov podporovať, viesť ich k tímovej práci

a pomáhať im prekonávať prekážky pri realizácii projektu.

PATRÍ VÁM VEĽKÁ VĎAKA, ste pre nás inšpiráciou!


A M B A S Á D O R I P R O G R A M U / 7

SHOW YOUR TALENT

PODPORILI ZNÁME TVÁRE A OSOBNOSTI

KATARÍNA

JANKA

MICHAL

DANIEL

RUSŇÁKOVÁ

BERNAŤÁKOVÁ

MEŠKO

CSÚR

DALIBOR

IVAN

ONDREJ

JURAJ

SLÁVIK

ZAŤKO

GRENČÍK

PORUBSKÝ

„Každý človek má talenty, ktorých objavovanie a rozvíjanie z nás robí

podnikateľov. Podnikáme s darmi, ktoré dostali, aby sme ich

rozmnožovali a obohacovali svet. Preto som rád, že môžem pomáhať

ľuďom, ktorí pomáhajú druhým hľadať svoju vlastnú cestu a prežiť tak

kvalitný život.“

Ján Košturiak, spoluzakladateľ IPA Slovakia

Podnikateľskej univerzity

JÁN KOŠTURIAK


8 / P R E D S T A V E N I E M E N T O R O V

NAŠI MENTORI, KTORÍ INVESTOVALI ČAS

DO ROZVOJA MLADÝCH ĽUDÍ

MARTIN MATÚŠKA

Vyrástol som v súkromnej rodinnej firme v ktorej som v sučastnosti

spolumajiteľom. Som zakladateľom formulového pretekárskeho teamu,

automobilový pretekár, hokejový hlásateľ a moderátor.

ANDREA DOLINSKÁ

Viedla Radu študentov mesta BB, pracovala ako vedúca oddelenia

medzinárodných vzťahov. Dnes organizuje medzinárodné mládežnícke

výmeny, lektoruje workshopy a venuje sa práci s mládežou.

MARTIN ALMÁŠI

Venujem sa reportážnej a fashion fotografii a lektorovaniu komunikačných

zručností a NLP. Trénujem ľudí, ako účinnejšie komunikovať a dosahovať

vplyv a navyšovať svoju charizmu

MICHAELA ČAJKOVÁ

Pracuje v OSSR od roku 2016. Pôsobí na útvare čestnej stráže prezidentky SR

Veľmi jej záleží na ľuďoch, tak sa rozhodla vo voľnom čase venovať ľuďom

s nadváhou. Už pár rokov pomáham komunite, kde ľuďom nosí oblečenie,

pretože až tam si človek uvedomí, čo všetko má

LUCIA KUKOVÁ

Manželka, matka a študentka. Založila projekt Nevädza, ktorým sa snaží pomôcť

dievčatám a ženám s poruchami príjmu potravy. Prispieva tiež článkami na portál

Bezhranicna.sk, vo voľnom čase hrá na gitare a spieva.

MARTIN ONDRUŠ

Vyštudoval žurnalistiku a počas školy pracoval pre portál Startitup.sk. Dnes

je z neho videomaker, fotograf a v neposlednom rade aj vlogger. Má tiež na

starosti marketing a PR festivalu Lumen

PAVEL ČABA

Absolvent SPŠ Dopravná vo Zvolene a od roku 2012 pracuje v Policajnom

zbore. Momentálne na Obvodnom odd. vo Zvolene na Stalej službe.

JÁN KULICH

Pracuje ako riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania na pôde Žilinskej univerzity, kde aj

študovala. Venuje sa vedeniu ľudí, organizovaniu formálneho a neformálneho vzdelávania a

tvorbe vzdelávacích projektov. Vo voľnom čase nepohrdne dobrou detektívkou, folklórom a

objavovaním cudzích, neobjavených miest.

ZUZANA ALMÁŠI KOREŇOVÁ

V súčasnosti je Zuzana vedúca odboru školstva

Má vyštudovanú montessori pedagogiku.

Momentálne podniká a má skúsensti v oblasti komunikácie a s vnútornou

motiváciou. V minulosti pôsobila ako mediátorka

Je autorkou troch kníh.

MARIÁN DZURJO

Pôsobí ako profesionálny vojak na letisku na Sliačí. Verí v to že kvlitné

vzdelanie je ta najôležitejŠia vec pre mladého človeka. Mimo práce rád

športuje


P O H Ľ A D Č L E N O V T Í M U / 9

AKO VYZERAL 3. ROČNÍK OČAMI TÍMU

3. ročník z pohľadu komunikačného manažéra.

Za chvíľu to bude rok, kedy ma oslovili, aby som sa stal členom

realizačného tímu programu SYT na SPŠ dopravnej vo Zvolene.

Váhal som dobré 2 týždne, či sa ma to dám alebo nie, no po prvom

stretnutí s Mariánom Hríňom sa niečo vo mne zlomilo a začal som

o tejto ponuke viac a viac uvažovať. Oslovení sme boli napokon

štyria, paradoxne všetci z jednej triedy. Paťo Dzurjo, referent

marketingu, Aďa Luptáková ako líderka študentov a ja spolu s

Dadou Švolíkovou sme nastúpili na post komunikačných

manažérov.

Našou prvou úlohou ako tím bolo odprezentovať program pre

všetky ročníky na našej škole. Zo začiatku sme mali obavy, že ako

nás budú brať naši starší spolužiaci, no myslím si, že sme to zvládli

celkom dobre. Predsa len rozprávali sme z vlastných skúseností,

keďže sme všetci účastníkmi 2. ročníka programu na našej škole.

Potom prišla naša prvá víkendovka. Pôvodne som si myslel, že tam

pôjdeme ako „podrž tašky,„ no opak bol pravdou. Dodnes si pamätám, ako

za mnou prišiel Majo s Jarom a požiadali ma, aby som účastníkov privítal a

urobil s nimi spoznávaciu aktivitu. Bol som prekvapený, že práve ja som

dostal za úlohu urobiť dobrý prvý dojem ale nejako som to zvládol. Takže z

víkendovky, kde som si myslel že môj hlavný účel bude podávať veci,

zvolávať účastníkov, či upratovať miestnosť na konci dňa sa stal víkend, na

ktorom som viedol rôzne aktivity a lektoroval účastníkov.

Po víkendovke sa začala moja práca komunikačného manažéra. Žiaci

dostali svojich mentorov a začali si dohadovať svoje prvé stretnutia. Pri

veciach spojených s mentoringom nám vždy pomáhala Ali, ktorá nám

dávala úžasné rady a typy ako našu prácu vylepšovať.

Občas to bolo náročné podchytiť žiakov, aby dodržali stanovené

termíny, no vždy sme všetko nakoniec dokončili. Táto práca si

vyžaduje veľa trpezlivosti a schopnosť komunikovať, ktorú sme si ja aj

Dada určite rapídne zlepšili.

Teraz nás už čaká len pár posledných krokov, pretože mentoring

máme ukončený a študenti zrealizovali svoje tímové projekty. Na

Slávnostnej konferencii, ma čaká veľká výzva, na ktorú sa nesmierne

teším. Ja a Dada ju budeme vďaka mentoringu Mariany

Kovačechovej celú moderovať. ĎAKUJEME!

3.ročník programu mi otvoril oči. Celý program som začal vnímať

úplne z inej perspektívy. Uvedomil som si, že čo všetko sa skrýva v

zákulisí a ešte viac aké dôležité je spolupracovať


1 0 / P R E D S T A V E N I E T Í M O V Ý C H P R O J E K T O V

POZRITE, AKÍ SÚ ŠIKOVNÍ!

Show Your Heart for

Sme mladí tím zo Strednej priemyselnej školy

dopravnej vo Zvolene, ktorý chcel zrealizovať

„projekt pomoci“ a vďaka Show your talent sa nám

to aj podarilo. V spoločnom nasadení členov nášho

tímu, s podporou trpezlivých a inšpiratívnych ľudí v

programe, sme prijali výzvu a popasovali sme sa s

ňou. Od prvého momentu keď nás do projektu

vybrali, nás čakalo niečo nové, nepoznané. Prišli

sme s nápadom, ktorý veľa ľudí potešil a prekvapil.

Bol to príjemný pocit vedieť, že ľudia na našej škole

nie sú ľahostajní a našu ideu prijali s rešpektom a s

nadšením.

Stretli sme sa - štvorica žiakov z rôznych tried.

Nepoznali sme sa, nevedeli sme ako budeme

vychádzať a ako to spolu všetko zvládneme. No

napokon to vidím ako jedno veľké plus, že nás tento

projekt zblížil, spojil a mnohému naučil. Zvládli sme

rozdeľovanie úloh, dohodli sme sa na deľbe práce a

šup, išli sme do toho.

Našim cieľom bolo pomôcť dušiam, ktorých život bol

cesta blatom. Propagovať náš projekt, vyzbierať veci,

peniaze, veľa lásky a nakoniec všetko odovzdať

zodpovedným osobám starajúcim sa o psíkov v

útulku. Môže sa to zdať ako jednoduchý cieľ a ešte

jednoduchšia realizácia, no zdanie veľakrát klame. Aj

napriek tomu, že situácia s Covid 19 naše pôvodné

plány zmenila, prispôsobili sme sa okolnostiam a

pocit z výsledku, ktorý sme zvládli aj cez všetky

nepríjemnosti, bol ešte krajší, ako keby šlo všetko

hladko a jednoducho. Vybrali sme dva útulky- OZ

Zvieratkovo Detva a OZ zatúlaný chlpáčik Liptovský

Hrádok. Som vďačná za pomoc a podporu ľuďom z

okolia, našim profesorom a samozrejme aj

organizačnému tímu Show your talent. Podarilo sa

nám získať prostriedky na nákup potravy, ale aj

materiálnej pomoci do menovaných útulkov pre

opustené zvieratká.

SHOW YOUR HEART FOR znamená jedným slovom

pomoc. Pomoc tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu a

za svoj osud nie sú zodpovední.

Katarína Škultíková

Žiačka SPŠ dopravnej vo Zvolena a líderka tímu


1 1 / P R E D S T A V E N I E T Í M O V Ý C H P R O J E K T O V

POZRITE, AKÍ SÚ ŠIKOVNÍ!

VAMANITO

Kto sme ? Sme Vamanito . V tejto chvíli je už možné

o nás povedať, že sme tím, sme zohraní, poznáme sa

a vieme, že sa jeden na druhého môžeme spoľahnúť.

Ale každému je asi jasné, že nie vždy tomu tak bolo.

V tíme sme piati. Matej Hegedüs, Vanessa

Babiaková, Nina Balková, Tomáš Flek a v

neposlednom rade pán profesor Tomáš Kuvik. Vec

sa má tak, že sme sa predtým, ako sme vstúpili do

programu Show Your Talent, takmer vôbec

nepoznali. A to presne bola naša prekážka a výzva.

Zrazu sme stáli pred neľahkou úlohou v tíme piatich

ľudí, ktorých sme poznali možno z videnia. S touto

výzvou sme sa popasovali už na prvej víkendovke,

kde sme sa zoznámili a začali sme spolupracovať.

Spoločnými silami sme prišli na to, čo sa nám

nepáči, čo by sme chceli zmeniť, vylepšiť. A tam sa

naozaj započala naša cesta plná driny a problémov.

Neboli sme spokojní s brannými cvičeniami, ktoré

boli nezáživné. Chceli sme ich oživiť a keď sme sa

dozvedeli, že na škole sú vzduchovky, chopili sme sa

príležitosti ich využiť. Museli sme vymyslieť, kde by

sa strieľalo. Vzduchovky sme dali repasovať,

objednali sme terče, lapače a vymysleli, ako túto

novinku predstavíme spolužiakom. No vzhľadom na

pandemickú situáciu sme sa museli pohybovať najmä

v online priestore. To nebol až taký problém, väčší

problém predstavovalo to, že sme sa nemohli stretnú

so žiakmi a predstaviť im náš projekt. Tento problém

sme vyriešili online súťažou v streleckej hre. Táto

súťaž slúžila ako trailer na náš projekt a veľký deň D,

ktorý sa do chvíle písania tohto príspevku ešte stále

neuskutočnil. Do budúcnosti by sme chceli, aby si z

nás zobrali príklad aj iné školy a možno sa raz

stretneme na medziškolskej súťaži v streľbe zo

vzduchovky. V tomto projekte sme veľmi budovali

svojho tímového ducha, schopnosť byť dochvíľny a

vyskúšali sme si, aké to je byť zodpovedný za projekt

takýchto rozmerov.

Tak čo myslíte? Zvládli sme to? My sme spokojní s

tým, ako sme našu víziu naplnili.


P R E D S T A V E N I E T Í M O V Ý C H P R O J E K T O V / 1 2

POZRITE, AKÍ SÚ ŠIKOVNÍ!

TÍM M2TV

Program Show your talent chápeme ako

jedinečnú príležitosť, vďaka ktorej si

môžeme povedať, že sme niečo dokázali,

niečo sa naučili, zvládli a zároveň spoznali

vlastné schopnosti. O to viac nás teší

výsledok nášho snaženia. Zámerom nášho

teamu bolo spríjemniť spolužiakom chvíle

strávené na chodbe horného podlažia školy

počas prestávok, voľných hodín, či po

vyučovaní, vytvorením príjemnej

oddychovej zóny.

Nápadov bolo veľa, zložitejšia bola realizácia.

Nie všetko išlo podľa plánov. Situácia s

vírusom Covid-19 spôsobila, že sme úplne

stratili medzi sebou osobný kontakt. Do cesty

nám postupne padlo ešte veľa rôznych

prekážok, no nevzdali sme to a dotiahli

realizáciu chill out zóny do úspešného konca.

K pohovke, vlastnoručne vyrobenému stolíku a

dvom sedacím vakom, ktoré sme mali ako

prvé, sme postupne dolaďovali ďalšie prvky.

Pribúdali aj aktéri, ktorí nám pomáhali projekt

ďalej rozvíjať.

Ale ani tento stav nepovažujeme za konečný.

Radi by sme sa do budúcna tejto zóne naďalej

venovali a rozvíjali ju. Plánujeme v nej

organizovať školské turnaje v spoločenských

hrách a stolnom futbale pre študentov školy.

Sme radi, že sme mali vďaka Show your talent

možnosť spoločne vytvoriť na našej škole

niečo pekné a užitočné pre všetkých. .


1 3 / P R E D S T A V E N I E T Í M O V Ý C H P R O J E K T O V

POZRITE, AKÍ SÚ ŠIKOVNÍ!

TÍM SHARKS

Show your talent,

program s ktorým som sa zoznámil na

ochutnávke. Keďže rád skúšam nové veci, tak to

bola pre mňa ideálna možnosť, ako sa priučiť

niečomu novému.

Po podaní prihlášky, som sa ocitol na pohovore, z

ktorého som, prekvapivo nebol v strese. Úspešne

som prešiel a tak som bol pozvaný spolu s

ostatnými na víkendovku.

Keď sme už boli rozdelení, pustili sme sa do

práce. Navrhnúť logo a názov. Ťažká to úloha.

Popravde, nevedeli sme sa posunúť ďalej, no náš

profesor prišiel so skvelým návrhom. Logo a názov

žraloka. Skoro každý pozná povahu žraloka, je tak?

Nie? Ak nevieš, je to dravosť a to nás mladých

vystihuje. Keď sme si nakreslili logo a navrhli

názov SHARKs, bol náš projekt schválený a

pripravený k začiatku.

Našim cieľom bolo skrášliť priestory školskej

chodby. Vybrali sme si vhodnú stenu a ďalšou

úlohou bolo namaľovať ju. Bolo zaujímavé

pozorovať nás čo sme to nikdy nerobili. Asi by ste

sa nasmiali. No aj tak sme sa do toho dali.

Podarilo sa nám to.

Keď sme mali úlohu splnenú, pustili sme sa do

nekonečného brúsenia paliet, na ktoré pôjdu

autodiely. Maľovanie paliet išlo už od ruky. Po

dvoch týždňoch, sme mali naše hlavné úlohy

splnené, ostávalo nám už len ich upevniť na stenu.

S tým nám tiež pomohol pán školník, za čo mu

týmto chcem ja a celý môj tím vysloviť veľké

ĎAKUJEME

Čo mne a môjmu tímu tento projekt dal? Každému

to dačo dalo asi niečo iné. Ja som sa naučil

maľovať a spolupracovať v tíme.

Za zvyšok tímu môžem povedať, že nás projekt

predovšetkým naučil podržať sa navzájom vtedy,

keď niekto strácal chuť pracovať alebo z rôznych

dôvodov nevládal. A predovšetkým dotiahnuť veci

do konca a prekonať sám seba.


S P O L O Č N Á C E S T A / 1 4

NÁHĽAD DO NAŠEJ SPOLOČNEJ CESTY

SHOW YOUR TALENT

#1 ROZDELENIE TÍMOVÝCH ROLÍ

Na to, aby sme mohli študentov učiť tímovej práci,

sme si my museli vytvoriť nový lokálny tím ,rozdeliť

tímove role, stanoviť si tímové hodnoty a prejsť

spoločnú víziu tretieho ročníka.

Nebolo to jednoduché, pretože nikto z nás ani len

netušil ako sa bude vyvíjať pandemická situácia.

#2 ÚVODNÉ OCHUTNÁVKY

Nie, neučíme študentov kuchárskemu umeniu.

Cieľom ochutnávok je dať všetkým študentom

možnosť zažiť podobné aktivity ako v programe. Tak

ako aj priebeh ročníka je dynamický aj samotná

prezentácia je pod časovým limitom. Študentom sa

za 45 min. snažíme predstaviť celý program. Potom je

už na nich, či sa rozhodnú podať prihlášku.

#3 VÝBEROVÉ KONANIE

Že sa výberové konania robia len v profesíjnej

oblasti? Prihlás sa a my ťa presvedčíme o opaku.

Táto každoročná tradícia robí program

výnimočnejším a pre študentov hodnotnejším. Či

už sa dostanú do programu, alebo nie, je to

skúsenosť do života. Sme rozvojový program a

preto chceme uprednostniť študentov, ktorý ešte

presne nevedia čo chcú, no sú odhodlaný v sebe

svoj talent objaviť.


1 5 / S P O L O Č N Á C E S T A

NÁHĽAD DO NAŠEJ SPOLOČNEJ CESTY

SHOW YOUR TALENT

#4 VÍKENDOVÉ ŠKOLENIE

#5 MENTORING

Pojem víkendové školenie v spojitosti so stredoškolákmi

môže znieť zavádzajúco, no v skutočnosti je to víkend v

krásnom horskom prostredí, sprevádzaný zbieraním

teoretických a praktických poznatkov. Chceme za 1 víkend

študentov naučiť čo najviac o tímovej práci, komunikácii,

projektovom manažmente. Aj v tomto ročníku sa nám to

podarilo práve vďaka jedinečným aktivitám, pri ktorých sa

účastníkom môže zdať, že sa len zabávajú, popri tom sa

však učia aplikovať všetku teóriu v praxi.

A práve takéto aktivity sú možnosťou ako študentov

efektívne učiť celý deň bez toho, aby sa nudili.

Študenti si pojmy mentor,kouč a líder často pletú. Preto

im už na začiatku predstavíme rolu mentora. Každý

študent má svojho vlastného mentora. Najčastejšie sú to

úspešní ľudia z oblastí ako: biznis, umenie, kultúra,

motoršport, fotenie. Každý rok sú nároky študent na

mentorov iné a my sa tomu operatívne prispôsobime tak

abý pre každého bol mentoring prínosom. Počas roka

študenti absolvujú minimálne 4 mentoringové stretnutia.

#6 WORKSHOPY

Workshopy prispievajú podobne akovíkendové školenie k

teoretickým a praktickým zručnostiam. Tento rok sme ich

museli organizovať v online priestore, čím možno trochu

utrpeli na atraktivite u študentov. Treba však poznamenať,

že práve vďaka 4 workshopom študenti dokázali vymyslieť,

naplánovať, zrealizovať a vyúčtovať a to teda vôbec nie je

na jeden online ročník málo


D O S A H P R O G R A M U , P O D P O R A A P A R T N E R I / 1 6

TRETÍ ROČNÍK PROGRAMU

SHOW YOUR TALENT V ČÍSLACH

64

110

1 550

60 000

mentoringových stretnutí spolu absolvovali žiaci SPŠ dopravnej vo Zvolene

hodín zoom hovorov, vzdelávaní a mentoringov prebehlo počas programu

učiteľov a žiakov absolvovalo naše aktivity na všetkých 5 školách

zobrazení dosiahli naše marketingové výstupy (vizibilita)

MOŽNOSŤ PODPORY

Realizovať rozvojový program na 5 školách naraz si vyžaduje neuveriteľné množstvo úsilia,

ruky ochotné pomáhať, ale aj nemalé množstvo finančných prostriedkov. Bez vašej pomoci to

naozaj nedokážeme.

Podporiť nás môžete akoukoľvek čiastkou na číslo účtu:

SK41 0900 0000 0051 5323 8725 (účet OZ TEAM)

Do poznámky pri platbe, prosím uveďte: vaše meno, priezvisko a mailovú adresu

Ďakujeme! ❤

Ďakujeme za podporu

Program je finančne podporený Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja,

n.o. Realizuje sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedníčky ŽSK,

Ing. Eriky Jurinovej a predsedu BBSK, Ing. Jána Luntera.

HLAVNÍ PARTNERI:

PARTNERI:

Aktivita podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“,

ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

@showyourtalentsk

@spsdopravnazv

/showyourtalentsk

/stredná priemyselná

škola dopravná Zvolen

showyourtalent.sk

dopravnazv.sk

V y d á v a : S h o w y o u r t a l e n t , O Z T E A M ,

O b s a h a g r a f i k a : M a r i á n H r í ň , š t u d e n t s k é t í m y

N e p r e š l o j a z y k o v o u k o r e k t ú r o u

T l a č : E K - P R O M O T I O N B a n s k á B y s t r i c a

V y c h á d z a v n á k l a d e : 1 3 0 k u s o v

Z a p r í p a d n é c h y b y s a v o p r e d o s p r a v e d l ň u j e m e

More magazines by this user
Similar magazines