28.07.2021 Views

Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 275

Μηνιαίο Περιοδικό για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας.

Μηνιαίο Περιοδικό για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΚΩ∆. ΤΑΧ.:217064 ΤΑΧ.:7064

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεύχος 194 • Αύγουστος - Σεπτέµβριος 2021 • ∆΄ Περίοδος

Cover Story

Ανεπαρκή για

τους στόχους της

Ψηφιακής ∆εκαετίας

της Ε.Ε. τα Σχέδια

Ανάκαµψης

Συνέντευξη

Γιώργος Μαρκατάτος

Πρόεδρος ΣΕΚΕΕ

«Η ισχύς εν τη ενώσει»

• RESEARCH: συνεργασία της Συµµετοχές 5G µε το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος

• CULTURE: Μουσείο Μπενάκη - το πρώτο 5G µουσείο στην Ελλάδα από τη WIND

• EUROPE: η EE ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόµενη παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού από την Google


index

08-09

*21

editorial3 άκρως4 point of view6 interview8

cover story12 nova era14 culture16 vantage18

remote20 plan22 research24 business26 sekee30

europe32 persona grata34

CULTURE

16

24

RESEARCH

editorial

Ανοίγουν οι «κάνουλες» του RRF

Ανοίγει η κάνουλα του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και 4,6

δισ. ευρώ αφορούν ψηφιακά έργα.

Ουσιαστικά πρόκειται για το 23% των συνολικών κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στην

Ελληνική οικονομία μέχρι το 2026.

Η επιτυχία είναι ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έκανε πολύ καλή προεργασία

σχετικά με τη στοιχειοθέτηση των μελετών που κατατέθηκαν για έγκριση, και

έτσι τα περισσότερα «πέρασαν» και εντάχθηκαν στο Σχέδιο.

Στην ανάλυση της Επιτροπής εξετάστηκε κατά πόσο οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις

του σχεδίου της Ελλάδας στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση,

συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό της,

τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά της.

Τα μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας, περιλαμβάνουν

επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, όπως δίκτυα 5G και οπτικών ινών, μέτρα για τη

στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και επενδύσεις

και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη

έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων

σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, και μέσω ειδικών

προγραμμάτων κατάρτισης για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Προφανώς ο σωστός σχεδιασμός και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι ένα

σοβαρό ποσοστό στο δρόμο προς το ψηφιακό άλμα της χώρας.

Όμως -κακά τα ψέματα- όλα θα κριθούν στην υλοποίηση, που έχει πολύ σφικτά χρονοδιαγράμματα,

και σε άλλες εποχές θα λέγαμε ότι ήταν άπιαστα, αλλά τώρα πλέον

-που καταφέραμε το ακατόρθωτο- φαίνονται να είναι εφικτά, χωρίς όμως ιδιαίτερα

περιθώρια εφησυχασμού.

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κώστας Νόστης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Θωμαδάκης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαγγέλης Ξανθάκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ:

Γιάννης Καραδημητρόπουλος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Κ. Αγγέλου, H. Aραβαντινός, Μ. Βαρδάκη,

Γ. Γιαγλής, Τ. Ηγουμενίδη, Π. Κουρής,

Π. Κυπραίος, Κ. Κωνσταντάκου,

Α. Κωνσταντίνου, Β. Παπακωνσταντίνου,

I. Ρούσσος, Δ. Σκιάννης

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΈΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ:

O. Hansen, M. Hnig, D. Hnig (Γερμανία)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γ. Ιωσηφέλης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ε. Μαστρομανώλη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: E. Καπιτσάκη

DTP: Θ. Παπουτσής, Ν. Χαλκιαδάκης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: I. Μαρμάρας, I. Ρούσσος

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ SOCIAL MEDIA: Δ. Θωμαδάκης

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Α. Λουλάκης

Consulting by SPEG Co.

T 210 5238777

www.speg.gr, info@speg.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: SMART PRESS

EΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Μάγερ 11, 104 38 Αθήνα

τηλ. 210-5230000, 210-5201500, fax 210-5241900

Β. Ξανθάκης

οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε

συμπίπτουν απαραίτητα με αυτές του περιοδικού

Τ 194 (275) p

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ


ΑΚΡΩΣ

G-Cloud v2.0

Νέες υποδομές G-Cloud ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής

Πολιτικής, σε μία προσπάθεια να αναβαθμίσει κατά

μία γενιά τις υπάρχουσες υπηρεσίες. Το G-Cloud NxG

(Next Generation), έχει προϋπολογισμό 49,120 εκατ.

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων

προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου) και θα χρηματοδοτηθεί από

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα

και Καινοτομία». Στόχος είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας

της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που

φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιπλέον, στόχο του έργου αποτελεί και η

παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η διάθεση έτοιμων

παραμετροποιημένων συστημάτων (Platform as a Service), η υλοποίηση

εικονικών σταθμών εργασίας (VDI - Desktop as a service), η επίτευξη του

μέγιστου δυνατού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του

συστήματος και στην εξυπηρέτηση τελικών χρηστών, καθώς και η τήρηση

υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και υψηλής

διαθεσιμότητας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάζεται

η ενίσχυση των υποδομών να πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση δύο

σύγχρονης τεχνολογίας, συμμετρικών Data Centers, σε διαφορετικές

τοποθεσίες, με σύγχρονη αρχιτεκτονική λειτουργίας Active-Active η

οποία πέραν της παροχής εναλλακτικού Data Center (DRS) θα επιτρέπει

την παροχή διαφορετικών επιπέδων SLA ακόμη και αυτά της μηδενικής

απώλειας δεδομένων ή του μηδενικού χρόνου πτώσης της υπηρεσίας για

επιλεγμένα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο

G-Cloud. Έτσι, οι φυσικές υποδομές Data Centers, έρχονται να καλύψουν

τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν με την ολοένα επιταχυνόμενη

εφαρμογή υπηρεσιών του Ψηφιακού Κράτους, οι οποίες θα οδηγήσουν σε

ελαχιστοποίηση των φυσικών συναλλαγών με το Δημόσιο και στην πορεία

προς τον μηδενισμό της γραφειοκρατίας και της παθογένειας που παράγει.

για 4,5 δις. ευρώ τελικώς… Δεν τα λες και

λίγα. Κοίτα να δεις που βρέχει δισ.!

Στην επόμενη φάση του περνάει το έργο

Ultrafast Broadband, αφού έγινε και επίσημα

η προκήρυξη του από τον ίδιο τον

Κυριάκο Πιερρακάκη, με το deadline για

την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών

να έχει οριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου.

Η σχετική πρόσκληση απευθύνεται στις εταιρείες

που έχουν ήδη καταθέσει προσφορές.

Άρα, από ενδιαφερόμενους έχουμε: ΟΤΕ,

Vodafone, Wind όπως και Intrakat, Τέρνα (μαζί

με Grid Telecom), Μυτιληναίο -ΜΕΤΚΑ και

ΔΕΗ. Θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα πάρουν

τι, σε ένα ΣΔΙΤ των 700 εκατ. ευρώ. Από κοντά

βεβαίως αγωνιούν και οι προμηθευτές

εξοπλισμού…

Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει αρχίσει να

κινείται και οι επόμενοι μήνες θα έχουν

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Βίβλος Ψηφιακού

Μετασχηματισμού έγινε πλέον

και επίσημο κείμενο, αλλά αν ρωτήσει

κάποιος ποιες είναι οι διαφορές με το

προσχέδιο που είδαμε λίγο πριν τα περασμένα

Χριστούγεννα, η απάντηση δεν

είναι εύκολη…

Αλλαγές υπάρχουν, αλλά πόσο σημαντικές είναι,

ουδείς μπορεί να το πει με βεβαιότητα.

Αν και σίγουρα έχουμε κάποια επιπλέον έργα.

Η αρχική λίστα έκανε λίγο για 448 έργα,

η νέα για 455 έργα, από τα οποία 105 είναι

ήδη σε εξέλιξη! Όσο για τα χρήματα μιλάμε

Την απόλυτη λύση -που θα σπάσει ταμείαέχει

δώσει σε όλους μας η Cosmote, ώστε

να έχουμε flat rate mobile broadband παντού

το καλοκαίρι, χωρίς την ανάγκη για

σταθερή συνδεσιμότητα.

Με μόλις 9,90 ευρώ (!), μπορείτε να ενεργοποιήσετε

το πακέτο για απεριόριστα mobile

data στη σύνδεση σας, το οποίο έχει διάρκεια

30 ημερών και ισχύ μέχρι το ημερολογιακό

τέλος του καλοκαιριού, 31 Αυγούστου.

Το καλύτερο μάλιστα είναι ότι αν π.χ. το ενεργοποιήσετε

σήμερα, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε

ξανά, με άλλα 9,90 ευρώ, όταν λή-

4 infocom•08-09•21


ξει, και γενικά όσες φορές θέλετε, έτσι ώστε

να καλύψετε όλο το καλοκαίρι σας.

Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένας «κόφτης»

(πολιτική ορθής χρήσης), οπότε μπορείτε

να χρησιμοποιείτε αυτά τα data τόσο για διασκέδαση

όσο και για απομακρυσμένη εργασία.

Το πακέτο ισχύει τόσο για συμβόλαια όσο

και για καρτοκινητά.

Η πρόβλεψη της στήλης: Θα υπάρξουν ανάλογα

πακέτα και από άλλους παρόχους, ενώ

δεν είναι πολύ μακριά η μέρα που τέτοια πακέτα

θα διατίθενται για όλο το χρόνο. Άλλωστε,

το μόνο βέβαιο στην Ελλάδα είναι οι…

διακοπές!

Στον «αέρα» είναι και το τρίτο επεισόδιο της

σειράς «πώς το 5G θα αλλάξει τον κόσμο» από

την Cosmote, που αυτή τη φορά επικεντρώνεται

γύρω από την εκπαίδευση. Παρακολουθήστε

το για να δείτε πως το 5G σε συνεργασία

με το AR και το VR μπορούν να εμπλουτίσουν

και να αλλάξουν ριζικά την εμπειρία της μάθησης.

Τι κρίμα που μεγαλώσαμε…

Μία πολύ σημαντική συνεργασία πέτυχε

η Infoquest με την Acronis, γνωστή

στον κόσμο της πληροφορικής για τις

κορυφαίες λύσεις backup, επαγγελματικού

επιπέδου.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Infoquest

θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις

backup στο cloud, το οποίο γίνεται όλο και

πιο δημοφιλές, με παράγοντες το αυξανόμενο

bandwidth των επιχειρήσεων μέσω VDSL και

FTTH, αλλά και την ανάγκη τους για διαθεσιμότητα

των δεδομένων τους, παντού και πάντα.

Ο Γερμανός… πάει Πάρνηθα, όχι για εκδρομή,

αλλά για να εγκαινιάσει το νέο του επισκευαστικό

κέντρο, έκτασης 1.100 τετραγωνικών

μέτρων, που καλύπτει 11 κατηγορίες

προϊόντων από 60 κατασκευαστές.

Το προσωπικό της εταιρείας δέχεται πάνω

από 6.000 ώρες τεχνικής εκπαίδευσης ετησίως.

Ως προς το αποτέλεσμα το τμήμα service

επισκευάζει πάνω από 80.000 συσκευές το

χρόνο, με το 60% των επισκευών να πραγματοποιούνται

αυθημερόν. Service λοιπόν με…

«γερμανικές» προδιαγραφές!

Ένα σημαντικό έργο κοινωνικής υπευθυνότητας

υλοποίησε η Vodafone στα Τρίκαλα, που

περιλαμβάνει ένα έξυπνο σύστημα parking

για ΑμΕΑ μέσω της τεχνολογίας NB-IoT. Αυτό

το σύστημα καταγράφει τη διαθεσιμότητα

των θέσεων parking για ΑμΕΑ που έχει ορίσει

ο δήμος, ενώ μέσα από μία εφαρμογή, ο κάθε

χρήστης μπορεί να αναζητήσει θέσεις στα

σημεία που τον ενδιαφέρουν, και να πλοηγηθεί

απρόσκοπτα σε αυτά. Εμείς πάντως βλέπουμε

πολλά… καλά στα Τρίκαλα. Μπράβο!

Αντίστοιχο ενδιαφέρον έδειξε και η Wind, τοποθετώντας

ράμπες για ΑμΕΑ σε όλα τα καταστήματα

της, σε όλη την επικράτεια, που

ξεπερνούν τα 180.

Με μία σημαντική ομιλία έδωσε το παρών ο

Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Κωνσταντίνος Μασσέλος,

στο 21ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Ρυθμιστών

της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης.

Επίσης, συμμετείχε σε round table σχετικά

με τις ρυθμιστικές προκλήσεις στο νέο,

αναδυόμενο ψηφιακό οικοσύστημα. Αναφέρθηκε

μεταξύ άλλων στην Πρόταση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για τις Ψηφιακές Αγορές

(Digital Markets Act), επισημαίνοντας πως

προσθέτει πολύτιμα εργαλεία παρέμβασης

στην κοινή προσπάθεια για ρύθμιση των ψηφιακών

πλατφορμών.

Πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα της Focus Bari

που παρουσίασε η Ξένια Κούρτογλου στο Mobile

& Connected World. Γενικώς, δείχνει ότι οι Έλληνες

είμαστε «τρελοί».

Από τη μία μεριά ανησυχούμε για το 5G -δείγμα

του ότι χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση- και από

την άλλη ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που ανησυχούν,

που αγγίζει το 70%, υμνούν τα οφέλη

του 5G και σκοπεύουν να αποκτήσουν ανάλογη

συσκευή !!! Να δείτε που μόλις αποκτήσουν

τη συσκευή θα εκλείψουν και οι αμφιβολίες…

Η έρευνα ανέδειξε πάντως και την πολύ καλή

δουλειά που κάνουν όλοι οι πάροχοι, αφού

την Ελλάδα το 34% δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί

από τις διαφημίσεις των εταιρειών κινητής

τηλεφωνίας για το 5G, ενώ στην Αγγλία

μόνο το 18%!

Μετά από την Ookla, τώρα και η Umlaut

απεφάνθη ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

της Cosmote είναι το καλύτερο στην

Ελλάδα. Η εταιρεία έλαβε την πιστοποίηση

Best in Test για 7η συνεχή χρονιά,

τόσο για τις υπηρεσίες φωνής, όσο και

για τα mobile data. Αν θέλετε να κατεβάσετε

όλο το report κάντε κλικ εδώ.

Εντυπωσιακό είναι ότι από την περυσινή μέτρηση,

ο μέσος όρος ταχυτήτων της Cosmote

αυξήθηκε κατά 57% όχι μόνο στα αστικά κέντρα,

αλλά επίσης στην επαρχία και στις εθνικές

οδικές αρτηρίες. Οι μετρήσεις της Umlaut

πραγματοποιήθηκαν 10-23 Απριλίου 2021.

Η Microsoft παρουσίασε τα Windows 11 που

δείχνουν πολύ ωραία και έρχονται και σχετικά

σύντομα. Αν και η παρουσίαση είχε πολλά

τεχνικά προβλήματα. Δεν ήταν και πολύ καλό

αυτό για το image της εταιρείας θα έλεγε

κάποιος, αν και έδωσε αφορμή για πολλά

και επιτυχημένα tweets, ενώ τα social media

γενικά πήραν φωτιά…

Την επιτυχημένη πορεία του συνεχίζει ο Γιάννης

Σύρρος, καθώς επανεκλέχθηκε ως μέλος

του διοικητικού συμβουλίου του DigitalEurope,

διατηρώντας φυσικά και τη θέση του ως γενικός

διευθυντής του ΣΕΠΕ. Θυμίζουμε ότι θέση

στο ΔΣ του DigitalEurope διατηρεί εδώ και

επτά χρόνια. Δεν μπορεί, όταν είσαι 7 χρόνια

στην κορυφή της Ευρώπης, κάτι κάνεις σωστά…

Πάντα τέτοια!

infocom•08-09•21 5


POINT OF VIEW


Γράφει ο

Βασίλης Κορκίδης,

Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Οι αλλαγές στον «διαδικτυακό ΦΠΑ»

της ΕΕ ανοίγουν τις ψηφιακές αγορές

στους μικρομεσαίους

Οι κανόνες της ΕΕ στο «Digital Services Act» και «Digital

Markets Act» αποτέλεσαν το πρώτο βήμα προς τη σωστή

κατεύθυνση για να καταστήσουν την ψηφιακή ενιαία

αγορά ένα μέρος όπου οι μικρές και ΜμΕ θα μπορούν να

ανταγωνίζονται σε δίκαιη βάση. Το νέο πλαίσιο ΦΠΑ δίνει

τη δυνατότητα στις μικρότερες εταιρείες να προσφέρουν

προϊόντα και υπηρεσίες με τη θέσπιση σαφών κανόνων

σχετικά με τις πρακτικές από τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες απάντησαν στις

προκλήσεις των καιρών με τη θέσπιση νέων μέτρων και

τη ρύθμιση της ψηφιακής συμπεριφοράς. Με αυτόν τον

τρόπο, η ΕΕ αντιμετωπίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

οι ΜμΕ κατά τη διαδικτυακή λειτουργία τους, δεδομένης

της χαμηλότερης διαπραγματευτικής τους δύναμης στην

παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η εφαρμογή των αλλαγών

στον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ψηφιακές

υπηρεσίες είναι ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση

ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Η προσέγγιση της Επιτροπής δίνει τη δυνατότητα

να αυξηθεί η διαφάνεια των διαδικτυακών συναλλαγών,

χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τις πολύ μικρές ή μικρές

επιχειρήσεις. Οι εφαρμογές για τις ψηφιακές αγορές και οι

υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση

για να διασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού

και να αντιμετωπίσουν συστημικές αθέμιτες πρακτικές,

οι οποίες επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζονται από τη

νομοθεσία περί ανταγωνισμού που συνήθως ενεργεί εκ

των υστέρων. Από την 1η Ιουλίου, οι κανόνες ΦΠΑ για τις

διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου

μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών B2C, αλλάζουν για

να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις

που προκύπτουν από τα διάφορα καθεστώτα ΦΠΑ

για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και για την εισαγωγή

αποστολών χαμηλής αξίας. Οι βασικές αλλαγές είναι πως

οι διαδικτυακοί πωλητές μπορούν να εγγραφούν σε ένα

κράτος μέλος της ΕΕ και αυτό θα ισχύει για τη δήλωση και

6 infocom•08-09•21


την καταβολή ΦΠΑ για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις

αγαθών και τις διασυνοριακές παραδόσεις υπηρεσιών

σε πελάτες εντός της ΕΕ, ώστε να επωφεληθούν από τη

μείωση της γραφειοκρατίας έως και 95% με την εγγραφή

τους στο νέο One Stop Shop (OSS). Τα υφιστάμενα κατώτατα

όρια για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εντός της

ΕΕ θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από ένα νέο

κατώτατο όριο 10.000 ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. Κάτω

από αυτό το όριο για προμήθειες υπηρεσιών και πωλήσεις

αγαθών εντός της ΕΕ μπορεί να παραμείνει υπόχρεος ΦΠΑ

στο κράτος μέλος, όπου είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος

στον φόρο. Εισάγονται διατάξεις σύμφωνα με τις

οποίες οι πλατφόρμες που διευκολύνουν την προμήθεια

αγαθών θεωρούνται προμηθευτές και είναι υπόχρεες στις

νέες απαιτήσεις για τη συλλογή και αποστολή ΦΠΑ. Το νέο

σύστημα «IOSS» Import One Stop Shop για online πωλήσεις

χαμηλών αγαθών από τρίτες χώρες θα απλοποιήσει

τη δήλωση και πληρωμή ΦΠΑ, ενώ θα θεσπιστούν μέτρα

απλούστευσης για εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων

αγαθών σε αποστολές που δεν υπερβαίνουν τα 150

ευρώ, σε περίπτωση που το IOSS δεν χρησιμοποιηθεί. Οι

καταναλωτές θα εκτιμήσουν ότι όταν αγοράζουν προϊόντα

μέσω Διαδικτύου εντός ή εκτός της ΕΕ, ο εφαρμοστέος

συντελεστής ΦΠΑ είναι ο ίδιος με εκείνον που αγοράζεται

στη χώρα καταγωγής τους, αφού πλέον οι νέοι κανόνες

διασφαλίζουν ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται όταν και όπου

πραγματοποιείται η κατανάλωση. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ

θα είναι σε θέση να αναπτυχθούν σε ένα απλοποιημένο,

πιο δίκαιο περιβάλλον και να ξεπεράσουν τα εμπόδια στις

διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις, αφού η Ευρωπαϊκή

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά στοχεύει να κάνει την τεχνολογία να

λειτουργεί σε μια δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία. Οι

πωλητές εντός ΕΕ έχουν την επιλογή να εγγραφούν σε μια

μόνο χώρα, συμπληρώνοντας δήλωση ΦΠΑ κάθε τρίμηνο,

αποφεύγοντας πολλαπλές καταχωρήσεις. Οι πωλητές

εκτός ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την

καταχώριση «EU VAT» και να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ

επιλέγοντας μια χώρα, στην οποία θέλουν να εγγραφούν

ως φορολογούμενοι. Οι ταχυμεταφορείς για αγαθά 150€

ή λιγότερο θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν

ένα απλοποιημένο σύνολο δεδομένων H7, να υποβάλουν

μηνιαίες δηλώσεις και να πληρώνουν ΦΠΑ εκ μέρους των

πελατών τους. Τέλος, όλα τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν,

αφού θα δουν τα δημόσια έσοδα να αυξάνονται, όχι όμως

από επιπλέον επιβολή φόρων, αλλά από αυξημένες καταβολές

και λιγότερες απώλειες του «διαδικτυακού ΦΠΑ».

Συμπερασματικά, οι αλλαγές στην εφαρμογή του ΦΠΑ για

τις διαδικτυακές πωλήσεις εντός χωρών μελών της ΕΕ

θα επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες ευελιξία

στη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς μεγάλες

αποκλίσεις τιμές. Ανυπομονούμε βεβαίως να δούμε από τα

θεσμικά όργανα της ΕΕ την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης

της ψηφιακής οικονομίας, ώστε στο μέλλον να καταστεί

κατάλληλη και ανταποδοτική στην ενδυνάμωση και μεγέθυνση

όλων των ΜμΕ.

infocom•08-09•21 7


INTERVIEW


Συνέντευξη στην

Τέτη Ηγουμενίδη

Γιώργος Μαρκατάτος

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΕΚΕΕ

«Η ισχύς εν τη ενώσει»… επισημαίνει ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών

Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) Γιώργος Μαρκατάτος αναλύοντας το νέο

ρόλο που διαδραματίζει ο Σύνδεσμος και εξηγεί: Το οικοσύστημα έχει μεγαλώσει και

χρειάζεται ένα μοντέλο «κυψέλης», όπου σε κάθε cell υπάρχει και ένας μικρός σύνδεσμος

ή οργάνωση με εξειδίκευση. «Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει μόνο ένας που να

μπορέσει να τα ενσωματώσει όλα και να κάνει καλή δουλειά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στο οικοσύστημα υπάρχει μια γενιά νέων που μεγάλωσαν ή

μεγαλώνουν με άλλες αξίες, που βλέπουν την εξέλιξή τους μέσα από την εξέλιξη όλου

του οικοσυστήματος και όχι ως μια μοναχική (ή εγωιστική) προσπάθεια. Αυτοί μας

οδηγούν, αυτή τη νοοτροπία ενστερνιζόμαστε».

Ο κ. Μαρκατάτος στη συνέντευξή του στο InfoCom αναφέρεται μεταξύ άλλων στην

παρουσία του ΣΕΚΕΕ στη Βαρκελώνη, στις στρατηγικές συνεργασίες του Συνδέσμου και

στον τρόπο που θα στέκεται αρωγός στο οικοσύστημα.

I.C.: Δώστε μας την εικόνα της φετινής ελληνικής παρουσίας

στο μεγάλο συνέδριο - έκθεση της Βαρκελώνης.

Γ.Μ.: Η φετινή μας παρουσία δεν είχε τίποτα να ζηλέψει

από το παρελθόν. Μας έλειπε η παρουσία στο 4YFN όμως

συνολικά είχαμε έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών, από τα

εθνικά περίπτερα το δικό μας ξεχώριζε καθώς ήταν από

τα μεγαλύτερα, ενώ είχαμε όλη την υποστήριξη του οικοσυστήματος

τεχνολογίας και καινοτομίας της Ελλάδος.

Οι σημαντικότεροι συνεργάτες στην προώθηση της καινοτομίας

ήταν πάλι μαζί μας, όπως οι Corallia, Hetia, ΣΕΠΕ,

ΕΕΚΤ, Invent ICT, ενώ φέτος για πρώτη φορά είχαμε μαζί

μας το Elevate Greece, το ΦΑΙΣΤΟΣ Fund, τον Accelerator

Archimedes, το Ahedd του Δημόκριτου, της HEMEXPO και

της ΕΒΙΔΙΤΕ.

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε με το Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, το Enterprise Greece και τον ΣΕΚΕΕ, και

τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη

σε μια τόσο ιδιαίτερη χρονιά.

I.C.: Επιλέξατε τη φυσική παρουσία, μάλιστα.

Γ.Μ.: Όταν προωθείς την καινοτομία, αυτό δεν γίνεται a la

carte. Πρέπει να είσαι εκεί όταν παρουσιάζονται μεγάλες

εξελίξεις -στα εύκολα δηλαδή- πρέπει να είσαι εκεί και

στα δύσκολα, όταν το συνέδριο είναι μικρότερο με χαμηλό

ενδιαφέρον και χωρίς σημαντικές αποκαλύψεις. Ήμαστε

εκεί όταν άλλες εθνικές αποστολές αποφάσισαν να μην

παρευρεθούν καν. Ευτυχώς, τόσο στον ΣΕΚΕΕ όσο και

στους υπόλοιπους συνδιοργανωτές υπάρχουν σύγχρονες

αντιλήψεις που βλέπουν μία πανδημία ή ένα πρόβλημα ως

μία ευκαιρία για διαφοροποίηση. Αυτή η νοοτροπία δε θα

μας επέτρεπε ποτέ να μην συμμετάσχουμε.

I.C.: Γενικότερα ποια είναι τα μηνύματα από τη συγκεκριμένη

έκθεση, όσον αφορά τις εξελίξεις στην τεχνολογία;

Γ.Μ.: Αυτό το συνέδριο δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον,

αντίστοιχο με όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα παλαιότερα

χρόνια. Άνοιξε λίγο η συζήτηση για το 6G, για

τους τρόπους που μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες

γύρω από το 5G, ο ρόλος του διαστήματος σε έναν πλήρως

διασυνδεδεμένο πλανήτη. Δεν είχε όμως τα breakthroughs

ή τις αποκαλύψεις νέων συσκευών που βλέπαμε στο παρελθόν.

Θα το σύγκρινα με το MWC Los Angeles σε μέγεθος

και περιεχόμενο.

I.C.: Ο ΣΕΚΕΕ, άλλαξε σελίδα και διευρύνεται σημαντικά.

Τί σας οδήγησε να ηγηθείτε σε αυτές τις αλλαγές;

Γ.Μ.: Ο ΣΕΚΕΕ βρίσκεται σε έναν χώρο που χρειάζεται

ευελιξία, διότι οι τεχνολογίες αλλάζουν τόσο γρήγορα, που

μας πιάνουν οι εξελίξεις απροετοίμαστους. Πριν από 10

χρόνια λέγαμε Mobile First, τώρα λέμε Mobile Everything.

I.C.: Έχετε μιλήσει και για αλλαγή νοοτροπίας.

Γ.Μ.: Το οικοσύστημα έχει μεγαλώσει και χρειάζεται ένα

μοντέλο «κυψέλης», όπου σε κάθε cell υπάρχει και ένας

μικρός σύνδεσμος ή οργάνωση με εξειδίκευση. Οι «συμπαίκτες»

της καινοτομίας που ανέδειξα προηγουμένως

(για να χρησιμοποιήσω τον ποδοσφαιρικό όρο λόγω των

ημερών), έχουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά: είναι

8 infocom•08-09•21


Όταν προωθείς

την καινοτομία,

αυτό δεν γίνεται

a la carte.

infocom•08-09•21 9


INTERVIEW

Όταν

λειτουργήσουμε

όλοι αλυσιδωτά,

τότε η Ελλάδα θα

βγει μπροστά.

I.C.: Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που έγιναν στον Σύνδεσμο;

Γ.Μ.: Η κλασική συνταγή των επιχειρήσεων: μείωση του

κόστους, rebranding, αλλαγή διοίκησης, σχεδίαση στρατηγικής

από λευκή σελίδα, σεβόμενοι πάντα τις σχέσεις

ετών με τους συνεργάτες μας.

I.C.: Τί σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές;

Γ.Μ.: Σηματοδοτούν ένα νέο ΣΕΚΕΕ, τον ΣΕΚΕΕ 4.0 που

έχει ως μοναδικό και απώτερο σκοπό την προώθηση της

τεχνολογικής καινοτομίας μέσω των παραγωγών αυτής,

ώστε οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να

τη βρίσκουν χρήσιμη, και η χώρα να τοποθετηθεί στον

παγκόσμιο χάρτη εκεί που της αξίζει.

I.C.: Μιλήστε μας για τις στρατηγικές συμμαχίες που έχετε

αναπτύξει, για να βοηθήσετε την ελληνική καινοτομία.

Γ.Μ.: Ανέφερα προηγουμένως κάποιους συνεργάτες που

αποδεδειγμένα έχουν καταφέρει να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις

της Ελλάδας. Σε αυτούς προσθέσαμε το Hellenic

Innovation Network, το Enterprise Europe Network, καθώς

και αρκετές συμμαχίες σε νέους τομείς με άλλα κράτη,

οι οποίες προέκυψαν από τη Βαρκελώνη φέτος, όπως με

την Ολλανδία, την Ελβετία, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Ισραήλ

και τη Δανία.

μικροί, ευέλικτοι και εξειδικεύονται σε ένα κομμάτι της

τεχνολογικής εξέλιξης, ενώ όλοι μαζί μπορούμε να εξυπηρετήσουμε

την εξέλιξη. Το είπα και στην παρουσίαση

της στρατηγικής του ΣΕΚΕΕ: «η ισχύς εν τη ενώσει». Το

διάστημα έχει τους ανθρώπους και τα θεσμικά όργανα

που όλα αυτά τα χρόνια το εξυπηρετούν. Το ίδιο και το

5G. Το ίδιο και το IoT, και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει και

δεν μπορεί να υπάρξει μόνο ένας που να μπορέσει να τα

ενσωματώσει όλα και να κάνει καλή δουλειά. Δεν μπορεί

να υπάρξει one-stop-shop. Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας

πρέπει να γίνει.

Ευτυχώς στο οικοσύστημα υπάρχει μία γενιά νέων που

μεγάλωσαν ή μεγαλώνουν με άλλες αξίες, που βλέπουν την

εξέλιξή τους μέσα από την εξέλιξη όλου του οικοσυστήματος

και όχι ως μία μοναχική (ή εγωιστική) προσπάθεια.

Αυτοί μας οδηγούν, αυτή τη νοοτροπία ενστερνιζόμαστε.

I.C.: Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το οικοσύστημα, έπειτα

από τη ριζική αλλαγή του ΣΕΚΕΕ;

Γ.Μ.: Η αλλαγή δεν ήταν τόσο ριζική. Θα έλεγα ότι έγιναν

οι απαραίτητες βελτιώσεις, που μας ανάγκασε να κάνουμε

η πανδημία αλλά και η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη.

Οπότε απλώς διευρύνουμε τις υπηρεσίες μας, έχοντας

όμως την εμπειρία και την τεχνογνωσία των προηγούμενων

ετών. Στο παρελθόν ότι κάναμε ήταν επιτυχές. Αυτό

δεν το απεμπολούμε, ίσα-ίσα που το βελτιώνουμε. Οπότε

κάνουμε ότι κάναμε στο παρελθόν για το οικοσύστημα,

μαζί με νέα πραγματάκια που θα έχουν σάρκα και οστά τον

Σεπτέμβριο - Οκτώβριο.

I.C.: Δώστε μας κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα.

Γ.Μ.: Ας πούμε ότι μία ομάδα βγαίνει από έναν accelerator

με μια καινοτομία πάνω στο 5G. Εκεί η ακαδημαϊκή κοινότητα

και οι συμπαίκτες στο funding θα αναλάβουν δράση για

να δημιουργηθεί ένα νέο καινοτόμο προϊόν από την ιδέα.

Ο ΣΕΚΕΕ μπορεί να καθοδηγήσει στους τρόπους σύνταξης

του business plan για να υπάρχει μία σωστή στρατηγική

προς το εξωτερικό. Όταν η ιδέα γίνει πράξη, τότε ο ΣΕΚΕΕ

θα βοηθήσει στην εξωστρέφεια, στη δημιουργία δικτύων

με το εξωτερικό. Όταν αυτή η ιδέα πλέον θα γιγαντωθεί,

10 infocom•08-09•21


Ο ΣΕΚΕΕ 4.0

έχει ως σκοπό

την προώθηση

της τεχνολογικής

καινοτομίας.

εκεί ο ΣΕΚΕΕ θα παραδώσει τη σκυτάλη σε έναν επόμενο

Σύνδεσμο μεγάλων επιχειρήσεων, που έχει δομές και τεχνικές

για να βοηθήσει στην περαιτέρω εξέλιξη. Υπάρχει

μία αλυσίδα που παίρνει κάποια ιδέα από τα γεννοφάσκια

της και τη γιγαντώνει. Εκεί ο ΣΕΚΕΕ είναι μέρος αυτής

της αλυσίδας.

I.C.: Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει

σήμερα το οικοσύστημα τεχνολογίας;

Γ.Μ.: Μίλησα πριν από λίγο για την αλυσίδα εξέλιξης της

καινοτομίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να βλέπει ο

κάθε θεσμικός συμπαίκτης τον εαυτό του ως μέρος της

αλυσίδας και να μη λειτουργεί ως κρίκος, προσπαθώντας

να επιτύχει την ευελιξία της αλυσίδας. Δεν είναι φυσικά

δυνατό ούτως ή άλλως! Όταν λειτουργήσουμε όλοι αλυσιδωτά,

τότε η Ελλάδα θα βγει μπροστά, όπως κάνουν άλλες

χώρες της Μεσογείου που έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς

αυτήν την πρόκληση εδώ και χρόνια.

I.C.: Ακούμε συχνά ότι η Ελλάδα έχει μυαλά. Τι είναι αυτό

που δεν έχουμε και χρειάζεται να αναπτύξουμε, για να

πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο παγκόσμιο στίβο

της τεχνολογίας;

Γ.Μ.: Έχουμε όλα τα συστατικά. Έχουμε πολιτικές προς την

σωστή κατεύθυνση. Έχουμε τη νοοτροπία νεοεισερχόμενων

επιχειρηματιών με τις νέες αξίες. Έχουμε δηλαδή καύσιμο,

οξυγόνο και σπινθήρα. Η ανάφλεξη θα γίνει αν το οικοσύστημα

συνεργαστεί ουσιαστικά και όχι μόνο στους τύπους.

Γιώργος Μαρκατάτος

Ο Γιώργος Μαρκατάτος είναι έμπειρος

Διευθύνων Σύμβουλος με καταξιωμένη

πορεία στην αγορά λογισμικού υπολογιστών,

και ειδικά στον χώρο της Κινητικότητας

Επιχειρήσεων. Πρόκειται για έναν ισχυρό

επαγγελματία στον χώρο της επιχειρηματικότητας,

με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση

Καινοτομίας και Αλλαγής από το Πανεπιστήμιο

York Saint John και MSc στην Επιστήμη

Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας από

το Πανεπιστήμιο του Warwick, ενώ έχει κάνει

σπουδές στην Πληροφορική (BSc) από το

Πανεπιστήμιο του Southampton.

infocom•08-09•21 11


COVER STORY

Ανεπαρκή για τους στόχους της

Ψηφιακής Δεκαετίας της Ε.Ε. τα

Σχέδια Ανάκαμψης


Γράφει η

Τέτη Ηγουμενίδη

Η Ευρώπη πρέπει να καλύψει σημαντικά κενά, προκειμένου

να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους Ψηφιακής Δεκαετίας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, σύμφωνα

με νέα έκθεση με τίτλο «Achieving the Digital Decade:

Recovery & Resilience Plan Contribution», η οποία διενεργήθηκε

από την Deloitte για λογαριασμό της Vodafone.

Παρόλο που οι Ψηφιακές Υποδομές αποτελούν το θεμέλιο

που θα στηρίξει και τις τέσσερις προτεραιότητες της

Ψηφιακής Δεκαετίας (Δεξιότητες, Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επιχειρήσεων, Ασφαλείς και Βιώσιμες Ψηφιακές

Υποδομές και Ψηφιοποίηση Δημόσιων Υπηρεσιών), τα

κράτη - μέλη φαίνεται να επενδύουν το χαμηλότερο ποσό

Κεφαλαίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) προς

την κατεύθυνση αυτή. Τα συνδυασμένα σχέδια ανάκαμψης

της ΕΕ από τα 20 κράτη μέλη κατανέμουν 47 δισ. ευρώ

σε Δεξιότητες, 40 δισ. ευρώ στην στήριξη της Ψηφιοποίησης

των ΜμΕ και της υιοθέτησης cloud για επιχειρήσεις,

30 δισ. ευρώ στις Δημόσιες Υπηρεσίες και μόλις 18 δισ.

ευρώ στις Ψηφιακές Υποδομές. Οι επενδύσεις σε 20

Εθνικά Σχέδια Ευρυζωνικότητας κρατών μελών και τα σχέδια

ανάκαμψης της ΕΕ για ψηφιακή συνδεσιμότητα ανέρχονται

σε μόλις 46% των εκτιμώμενων επενδύσεων ύψους

210 δισ. ευρώ που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των

στόχων του 2025, ενώ απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις

για την κάλυψη αυτού του κενού.

Ενώ υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις από τα κράτη

- μέλη μέσω των Εθνικών Σχεδίων Ευρυζωνικότητας, μόνον

τα Κεφάλαια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν θα

επιφέρουν την επιτάχυνση που απαιτείται για την επίτευξη

των στόχων της Ψηφιακής δεκαετίας για το 2030. Θα

απαιτηθούν περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, επιπλέον

των πολιτικών μεταρρυθμίσεων που ενθαρρύνουν τις

ιδιωτικές επενδύσεις και βελτιώνουν τη συνολική υγεία

του κλάδου, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να πετύχει τους

στόχους της έως το τέλος της δεκαετίας. Αναφορικά με

την Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη της Deloitte

για λογαριασμό του Ομίλου Vodafone, απαιτείται μεγάλη

προσπάθεια στους τομείς ψηφιακών υποδομών, ψηφιακών

δεξιοτήτων και ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, ώστε να

μην μείνει πίσω.

Αντίθετα, φαίνεται να αποδίδει η προσπάθεια της χώρας

μας για ψηφιοποίηση του κράτους. Παρόλο που η Ελλάδα

υπολείπεται ελαφρώς του μέσου ευρωπαϊκού όρου στην

online ολοκλήρωση δημοσίων υπηρεσιών (84% έναντι

90%), ωστόσο έχει καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα

που καταγραφόταν τα τελευταία χρόνια. Στο ελληνικό

πρόγραμμα προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους περίπου

800 εκατ. ευρώ που θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση του

κράτους, συμβάλλοντας στον στόχο του 2030 (100%).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την μελέτη, περίπου το 25%

της χρηματοδότησης του Ελληνικού Προγράμματος Ανθεκτικότητας

και Ανάκαμψης είναι αφιερωμένο σε δράσεις

ψηφιακής μετάβασης, εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ συνδέονται

με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14 infocom•04•16


Όπως αναφέρεται, η επίτευξη των στόχων αυτών από την

Ελλάδα θα απαιτήσει σημαντική προσπάθεια και επενδύσεις,

ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών υποδομών και

δεξιοτήτων, αλλά και στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων.

Ο φιλόδοξος στόχος της Ευρώπης είναι να φτάσει την κάλυψη

των νοικοκυριών σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων στο

100% και σήμερα, κατά μέσο όρο, βρίσκεται στο 44%. Η

Ελλάδα έχει την χαμηλότερη ίσως κάλυψη σε δίκτυα υψηλών

ταχυτήτων, η οποία το 2020, έφτανε μόλις το 7%, με

αποτέλεσμα να υπολείπεται σημαντικά από τις επιδόσεις

των υπολοίπων κρατών - μελών.

Βάσει της σημερινής κάλυψης και των προβολών στο

μέλλον, η Ελλάδα θα χρειαστεί να κάνει κοπιώδεις προσπάθειες

και να κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε

υποδομές δικτύου, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του

2030.

Η Ελλάδα έχει να καλύψει μεγάλη απόσταση και στις ψηφιακές

δεξιότητες. Ο στόχος της Ευρώπης είναι να γίνουν

κτήμα του 80% του πληθυσμού έως το 2030. Το 2020

στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες στη χώρα μας διέθετε

το 51% του πληθυσμού.

Παράλληλα, ενώ ο αριθμός επαγγελματιών στις τεχνολογίες

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει αυξηθεί

τα τελευταία χρόνια (κατά 30% την τελευταία πενταετία),

η Ελλάδα συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά από τον

στόχο του 2030, και θα πρέπει να εξαπλασιάσει τις σημερινές

επιδόσεις της (80.000 επαγγελματίες), εάν θέλει

να τον επιτύχει και να φτάσει τους 480.000 επαγγελματίες

στο τέλος της δεκαετίας.

Τόσο ο δείκτης ψηφιακής έντασης των ελληνικών επιχειρήσεων

όσο και η χρήση υπηρεσιών cloud παραμένουν

στην Ελλάδα σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τον

μέσο όρο της ΕΕ, καθώς κυμαίνονται σε 32% και 7% έναντι

60% και 18%, αντίστοιχα. Μάλιστα, είναι άξιο σημείωσης

ότι η ψηφιακή ένταση των ελληνικών ΜμΕ μειώθηκε

τα τελευταία χρόνια από 46% σε 32%, διευρύνοντας έτσι

ακόμη περισσότερο το χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Έτσι, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει άλματα ώστε να επιτύχει

τους στόχους του 2030 που φτάνουν το 90% στην ψηφιακή

ένταση και το 75% στη χρήση Cloud πανευρωπαϊκά.

Βάσει των νέων αυτών ευρημάτων, η Vodafone ενθαρρύνει

τα κράτη μέλη, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,

τις ρυθμιστικές αρχές και τους παρόχους να εξετάσουν

τις παρακάτω 5 δράσεις:

• Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν επαρκή κεφάλαια

για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να επιτύχουν τους

φιλόδοξους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας. Χωρίς

αυτήν τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση, είναι σαφές ότι το

επενδυτικό χάσμα θα διευρυνθεί, ιδίως σε ό,τι αφορά στη

συνδεσιμότητα που θα τροφοδοτήσει τη μετάβαση προς

μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

• Τα κράτη μέλη πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να καθορίσουν

σαφή ορόσημα και στόχους για επενδύσεις και

μεταρρυθμίσεις στα εθνικά τους σχέδια.

• Πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις

για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας. Οι κυβερνήσεις

πρέπει να εξαλείψουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη και να

διευκολύνουν την κοινή χρήση των υποδομών, προκειμένου

να μειώσουν το κόστος ανάπτυξης και να μειώσουν την

επικάλυψη όταν αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τον ανταγωνισμό,

βοηθώντας έτσι περισσότερους Ευρωπαίους να

έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας με

ενεργειακά αποδοτικό τρόπο.

• Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αδειοδότηση

χρήσης του ραδιοφάσματος ενθαρρύνει τις επενδύσεις

και όχι τη στόχευση τελών που δεν συμβάλλουν στην

ανάπτυξη περισσότερων δικτύων υψηλής ταχύτητας σε

ολόκληρη την Ευρώπη.

• Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδοτούν το 5G σε αγροτικές

περιοχές όπου θεωρείται οικονομικά ασύμφορο, προκειμένου

να βοηθήσουν στο γεφύρωμα του αυξανόμενου

χάσματος αστικής- αγροτικής συνδεσιμότητας και να

πετύχουν τον στόχο της Ψηφιακής Δεκαετίας για τη συνδεσιμότητα

5G για όλες τις κατοικημένες περιοχές. Αυτό

συνεπάγεται την αναγνώριση ότι το 5G θα φέρει σημαντικές

αλλαγές στην ποιότητα και τις ταχύτητες.

infocom•04•16 15


NOVA ERA

Επιστροφή της Nova

(πρώην Forthnet) στο «παιχνίδι»

του ανταγωνισμού

κατά την διαδικτυακή παρουσίαση του νέου λογοτύπου.

Η κα. Boklag καλά ενημερωμένη επί όλων των θεμάτων

απάντησε σε μια σειρά από ερωτήματα και έδωσε ενδιαφέρουσες

απαντήσεις.

Καταρχάς για την Wind: «Ναι ενδιαφερόμαστε για τη Wind,

είναι ένα λογικό βήμα για εμάς η απόκτησή της ώστε να

παγιώσουμε τη θέση μας στην Ελλάδα και να γίνουμε

ολοκληρωμένος πάροχος», σημείωσε, ωστόσο, αρνήθηκε

να παρέχει περισσότερη πληροφόρηση όταν ρωτήθηκε αν

βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές διαπραγματεύσεις. Από

την πλευρά της Wind κύκλοι της εταιρείας ανέφεραν:

«Όποιος ενδιαφέρεται για τη Wind μπορεί να επικοινωνήσει

με τους μετόχους μας.»


Γράφει η

Τέτη Ηγουμενίδη

Τις προϋποθέσεις για την επαναφορά της Nova (πρώην

Forthnet) στην κανονικότητα και κατ΄ επέκταση στον

ανταγωνισμό «κτίζει» η νέα διοίκησή της υπό τη στενή

καθοδήγηση της μητρικής United Group. Η Nova (η ονομασία

Forthnet αποτελεί παρελθόν) βρίσκεται εν μέσω ενός

συνολικού μετασχηματισμού.

«Αυτή είναι η αρχή μίας δυναμικής νέας εποχής για τη

Nova. Χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά καινοτομίας της

εταιρείας και μεταμορφώνουμε τη Nova σε έναν ισχυρό

ανταγωνιστή στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και

media, ενδυναμώνοντάς τη με τη σημαντική εμπειρία

μας, την εξειδίκευση και το εκτόπισμά μας» τόνισε η διευθύνουσα

σύμβουλος της United Group Victoriya Boklag

Για την εμπορική συνεργασία της Nova με τις Vodafone

και Wind στο τηλεοπτικό περιεχόμενο: Όπως είπε η διευθύνουσα

σύμβουλος της United βρίσκονται σε εξέλιξη

διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου

που πουλά η Nova χονδρική στις Vodafone και

Wind. Τα σχετικά συμβόλαια λήγουν στο τέλος του έτους

και από ότι έγινε φανερό από τις απαντήσεις που δόθηκαν

από την επικεφαλής της United η Nova δεν συζητά μείωση

των τιμών χονδρικής επικαλούμενη τις επενδύσεις της σε

περιεχόμενο, ύψους 100 εκατ. ετησίως. «Οι δύο εταιρείες

πιθανόν να ανέμεναν πτώση τιμών…» σημείωσε σχετικά

και συμπλήρωσε ότι αμφότερες οι εταιρείες θα δουν αύξηση

καταναλωτών όταν υπάρξει ανάσχεση της πειρατείας.

14 infocom•08-09•21


«Στόχος μας είναι να γίνουμε ξανά κερδοφόροι, προσφέροντας

νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Το βάρος των

προσπαθειών μας σήμερα είναι να μεταμορφώσουμε τη

Nova» συμπλήρωσε.

Όπως είπε η κα. Boklag δεν έχει αποφασιστεί ακόμα

αν η εταιρεία θα κτίσει τις δικές της τηλεπικοινωνιακές

υποδομές ή αν θα συνεχίσει να βασίζεται στις υποδομές

τρίτων ως πάροχος λιανικής.

Μεταξύ άλλων συζητά με τη ΔΕΗ την πιθανότητα συνεργασίας.

Η ΔΕΗ όπως είναι γνωστό έχει ανακοινώσει πως

θα εισέλθει στις τηλεπικοινωνίες παρέχοντας υπηρεσίες

χονδρικής που θα βασίζονται στο υφιστάμενο εναέριο

δίκτυό της.

Σύμφωνα με την κα. Boklag τα τελευταία δύο χρόνια έχει

αυξηθεί σημαντικά το φαινόμενο της πειρατείας στερώντας

πόρους από την ανάπτυξη περιεχομένου. Η εκτίμησή

της, βασισμένη και σε σχετική μελέτη είναι ότι σήμερα

υπάρχουν στη χώρα μας περί τις 400 χιλ. πειρατικές συνδέσεις.

Ειδικά όσο αφορά το ποδόσφαιρο η διοίκηση της

Nova είπε ότι οι επενδύσεις που έκανε πέρσι η εταιρεία

δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και αυτό οφείλεται σε μεγάλο

βαθμό στην πειρατεία. Για τις υποδομές: «Η Ελλάδα

είναι η πρώτη χώρα όπου δε μας ανήκει η υποδομή και

υπάρχουν αυτή την στιγμή πολλές συζητήσεις σε εξέλιξη»

ανέφερε η επικεφαλής της United, προσθέτοντας πως αν

υπάρξει πληθώρα υποδομών δεν αποκλείεται η Nova να

συνεχίσει παρέχοντας υπηρεσίες μέσω τρίτων δικτύων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nova Παναγιώτης Γεωργιόπουλος

συμπλήρωσε σχετικά πως ένας σημαντικός

στόχος της εταιρείας είναι η εξασφάλιση πρόσβασης σε

ανοιχτά NGA δίκτυα και -όπου είναι εφικτό- η κατασκευή

ιδιόκτητων υποδομών, ενώ προανήγγειλε την ανάπτυξη

και τοπικού περιεχομένου από τη Nova. Για την είσοδο

της Nova στην κινητή τηλεφωνία ο κ. Γεωργιόπουλος είπε

πως συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Vodafone για

τις τιμές χονδρικής.

Από την επόμενη σεζόν και παράλληλα με το ελληνικό

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, τη EuroLeague και άλλα

αθλήματα που προβάλλονται παραδοσιακά στη Nova, οι

Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν

μεταξύ άλλων αγώνες στους προκριματικούς

της UEFA, τη Bundesliga και τη LaLiga καθώς και τις αναμετρήσεις

αστέρων του τένις στο Wimbledon, το Davis

Cup και το ATP Cup. Η Nova έχει επίσης εξασφαλίσει τα

δικαιώματα για σημαντικές διοργανώσεις της FIBA, το

Coppa Italia, τα ολλανδικά και βελγικά πρωταθλήματα.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του επενδυτικού της σχεδίου,

η United Group προχωρά σε επένδυση επιπλέον 50

εκατ. ευρώ στην Nova μέχρι το τέλος του έτους. Περίπου

150 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν το τελευταίο εξάμηνο για την

απόκτηση και την αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η United Group είναι πάροχος υπηρεσιών

τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,

που εξυπηρετεί 11 εκατομμύρια πελάτες και παράγει 55

κανάλια σε 8 χώρες. Πλειοψηφικός μέτοχος της United

Group είναι η BC Partners, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές

εταιρείες παγκοσμίως, της οποίας Managing

Partner είναι ο Νίκος Σταθόπουλος.

infocom•08-09•21 15


CULTURE

Μουσείο Μπενάκη: το πρώτο 5G

μουσείο στην Ελλάδα από τη WIND

Στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία του πρώτου 5G

μουσείου στην Ελλάδα υπεγράφη σήμερα μεταξύ της WIND

Ελλάς και του Μουσείου Μπενάκη. Στη νέα ψηφιακή εποχή

περνάει το Μουσείο Μπενάκη αυξάνοντας την ψηφιακή του

ικανότητα να προωθήσει το πολιτιστικό του έργο μέσα από

τα δίκτυα νέας γενιάς της WIND. Χάρη στις δυνατότητες

που προσφέρει το 5G δίκτυο της εταιρείας, το Μουσείο

ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες του κοινού του

για ψηφιακές δράσεις υλοποιώντας εναλλακτικές εικονικές

εμπειρίες και προωθώντας την ψηφιακή πρόσβαση

στον πολιτισμό.Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού

του Μουσείου Μπενάκη ξεκινά από το εμβληματικό κτήριο

της Πειραιώς 138. Στη συνέχεια θα επεκταθεί στο

Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού και στα υπόλοιπα κτήρια

του Μουσείου. Ο μέσος ετήσιος αριθμός επισκεπτών

στα παραρτήματα του Μουσείου Μπενάκη που μπορούν

να περιηγηθούν και να θαυμάσουν χιλιάδες εκθέματα

από όλον τον κόσμο ξεπερνά τις 500.000. «Στο Μουσείο

Μπενάκη αναζητούμε πάντα τρόπους να καινοτομούμε

και να εξελισσόμαστε με στόχο να καθιστούμε ευρύτατα

προσιτό το πλούσιο και μοναδικό περιεχόμενο που διαθέτει

το Μουσείο, τόσο ως προς τις μόνιμες συλλογές, όσο

και ως προς τις περιοδικές εκθέσεις που φιλοξενεί. Η

συνεργασία με την WIND και η στήριξη που αυτή παρέχει

στο Μουσείο Μπενάκη μας εφοδιάζουν με την απαραίτητη

τεχνολογική υποδομή που θα μας δώσει τη δυνατότητα να

μεταφέρουμε το Μουσείο στο κοινό σε όποιο σημείο και αν

βρίσκεται με καινοτόμο τρόπο. Βίντεο 360° και παραγωγές

επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality), θα

συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην πολιτιστική αποστολή

του Μουσείου», ανέφερε χαρακτηριστικά o Χάρης Σιαμπάνης,

Διευθύνων Σύμβουλος του Μουσείου Μπενάκη,

«Με αυτή τη συνεργασία η WIND μετασχηματίζει ψηφιακά

το πολιτιστικό τοπίο και τον τρόπο που το κοινό βιώνει

την τέχνη και την ιστορία. Μέσα από τις δυνατότητες που

προσφέρουν τα δίκτυα νέας γενιάς, το Μουσείο Μπενάκη,

το οποίο αποτελεί την ελληνική κιβωτό του παγκόσμιου

πολιτισμού, περνάει στη νέα ψηφιακή εποχή με στόχο να

υλοποιήσει δράσεις που «ταξιδεύουν εκτός τειχών» και

είναι διαθέσιμες παντού από όλους. Η τεχνολογία γίνεται

16 infocom•08-09•21


σύμμαχος για το πολιτιστικό προϊόν της χώρας μας ώστε

αυτό να προωθηθεί σε όλο τον κόσμο με πιο δημιουργικούς

και εντυπωσιακούς τρόπους», δήλωσε ο Γιώργος

Τσαπρούνης, Διευθυντής Επικοινωνίας της WIND Ελλάς.

Η WIND, ως ένας ολοκληρωμένος πάρoχος υπηρεσιών

επικοινωνίας και τεχνολογίας, είναι αρωγός στην προσπάθεια

ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και με

τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους της

συμβάλει σε ένα έργο που θα δώσει νέες δυνατότητες

στο πολιτιστικό τοπίο.

Tο Μουσείο Μπενάκη, από την ημέρα των εγκαινίων του,

τον Απρίλιο του 1931 μέχρι τις ημέρες μας, έχει μετεξελιχθεί

σε έναν από τους μεγαλύτερους και πρωτοποριακότερους

μουσειακούς οργανισμούς της Ευρώπης, ο

οποίος διαθέτει πλέον μια σειρά από παραρτήματα: το

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, το μοναδικό

στον κόσμο που εκτείνεται από την προϊστορική εποχή

έως τη δεκαετία του 1940· την Πινακοθήκη Γκίκα, μια

προσωπογραφία του μοντερνισμού στην Ελλάδα· το Μουσείο

Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης˙ το Εργαστήριο Γιάννη

Παππά, ενός σημαντικού γλύπτη του 20ού αιώνα· την

Πειραιώς 138, ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο˙ την

Συλλογή Βαλαδώρου, το σπίτι ενός συλλέκτη˙ το Μουσείο

Μπενάκη Παιχνιδιών, με εκθέματα από όλον τον κόσμο˙

την Οικία Patrick και Joan Leigh Fermor, το παραθαλάσσιο

ησυχαστήριο του παγκοσμίου φήμης συγγραφέα˙ και τη

Νηματουργία Μέντης-Αντωνόπουλος, ένα εργαστήριο

μεταξουργίας. Το Μουσείο ιδρύθηκε από τον Αντώνη

Μπενάκη, έναν οραματιστή, κοσμοπολίτη και πατριώτη

συλλέκτη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια

της Αιγύπτου. Παρά την ανάπτυξή του, το Μουσείο Μπενάκη

παραμένει οικείο, ανοικτό σε όλα τα κοινά και πιστό

στην αποστολή του, τη δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού

χώρου όπου πολιτισμοί, εποχές και τόποι συναντούν τον

σύγχρονο πολιτισμό.

infocom•08-09•21 17


VANTAGE

Σε τροχιά ανάπτυξης η Vantage

Towers Greece


Γράφει η

Τέτη Ηγουμενίδη

«Συναρπαστικό περιβάλλον» που δύναται να προκαλέσει

disrupt (αναστάτωση - μεγάλες αλλαγές) στις τηλεπικοινωνίες

χαρακτήρισε την Vantage Towers Greece (VTG)

θυγατρική της Vantage Towers, ο διευθύνων σύμβουλός

της, Αθανάσιος Έξαρχος.

Όπως είπε κατά τη διαδικτυακή ενημέρωση, η ανάπτυξη

της πελατειακής βάσης και των σημείων παρουσίας της

VTG αποτελούν βασικούς στόχους της εταιρείας πύργων

τηλεπικοινωνιών (5.200 στην Ελλάδα και συνολικά ο όμιλος

στην Ευρώπη 82.000 σημεία σε δέκα χώρες).

Η Vantage Towers Greece στην Ελλάδα συγκεντρώνει

τον παθητικό εξοπλισμό των κεραιών των Vodafone και

Wind ωστόσο ήδη σύμφωνα με τον επικεφαλής της έχει

και άλλους πελάτες (περίπου 20 συνολικά μαζί με τους

βασικούς, τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες) ενδεικτικά,

δήμους πυροσβεστική, Αστυνομία, Digea.

Στα σημεία της VTG μπορούν να συνδεθούν φορείς που

παρέχουν υπηρεσίες όπως είναι τα διαδικτυακά παιχνίδια

μέσω κινητών (gaming) για τα οποία είναι αναγκαίο να

μην υπάρχει καθυστέρηση στην ανταπόκριση του δικτύου.

Με άλλα λόγια δυνητικοί πελάτες της είναι, μεταξύ

άλλων, όσοι χρειάζονται υπολογιστική ισχύ πολύ κοντά

στον χρήστη.

Στις υποδομές της VTG έχει συνδεθεί και η Cosmote στο

πλαίσιο της συνεγκατάστασης των παρόχων (σε κάποια

άλλα σημεία οι Vodafone και Wind έχουν εγκατασταθεί σε

σημεία της Cosmote) ενώ με ενδιαφέρον παρακολουθούν

τα στελέχη της την είσοδο της Starlink στη χώρα μας, εταιρεία

η οποία θα παρέχει υπηρεσία δορυφορικού internet

μέσω δικτύου δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Σύμφωνα με τον κ. Έξαρχο η Starlink βρίσκεται στις προτεραιότητες

της VTG προς εξέταση πιθανής συνεργασίας. Η

18 infocom•08-09•21


αμερικάνικη εταιρεία μπορεί να ενδιαφερθεί για σύνδεση

σε κάποια επίγεια σημεία, ενώ και η VTG θα μπορούσε να

είναι πελάτης της Starlink για τη συνδεσιμότητα (backhaul)

ή για backup.

Υπό συζήτηση βρίσκονται επίσης εφαρμογές για πρόβλεψη

πυρκαγιών. Δεν αποκλείονται οι συνεργασίες με εταιρείες

ενέργειας που διαθέτουν παρόμοιες υποδομές. Σε επίπεδο

ανάπτυξης σημείων το δίκτυο της VTG θα αυξηθεί κατά

500 σημεία, την επόμενη πενταετία, όπως έχουν πει οι

Vodafone και Wind. Πιθανές είναι και ορισμένες εξαγορές

ακινήτων (με εγκατάσταση κεραίας).

Η VTG διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 815 εκατ. ευρώ, 126

εκατ. ευρώ ετήσια έσοδα, και 53 εκατ. ευρώ EBITDA (κέρδη

προ φόρων τόκων και αποσβέσεων). Σύμφωνα με τον κ.

Έξαρχο συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις 50 εταιρείες με

το μεγαλύτερο EBITDA στην Ελλάδα. Έχει περίπου 6.500

εκμισθωτές σε όλη την Ελλάδα και επενδύει ετησίως 100

εκατ. συνολικά για έργα στην χώρα μας.

Σύμφωνα επίσης με τα στελέχη της VTG ο χρόνος που

χρειάζεται για να αδειοδοτηθεί στη χώρα μας μια κεραία

έχει βελτιωθεί, πλέον είναι 1,5 χρόνος, όμως απέχει πολύ

από το επιθυμητό. Όπως σημείωσαν στη Γερμανία είναι

2 μόνον δύο μήνες.

Στην Αθήνα βρίσκεται στο μεταξύ ο διευθύνων σύμβουλος

του Ομίλου Vantage Towers, Vivek Badrinath. Συνάντησε

κυβερνητικούς αξιωματούχους, δημόσιες αρχές και βασικούς

ενδιαφερομένους της αγοράς για ζητήματα κοινού

ενδιαφέροντος.

Όπως είπε, «ο ρόλος της Vantage Towers Greece στον

Όμιλο είναι πολύ σημαντικός. Η Ελλάδα είναι η 3η πιο

σημαντική αγορά για εμάς όσον αφορά το μέγεθος. Το

όραμα της εταιρείας μας είναι να ενισχύσουμε ψηφιακά τις

αστικές και τις αγροτικές κοινότητες μέσω λύσεων συνδεσιμότητας,

οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Η επένδυσή μας στην Vantage Towers Greece αποτελεί

ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της

Ελλάδας.»

infocom•08-09•21 19


REMOTE

Accenture: εργασία από οπουδήποτε

επιθυμούν οι εργαζόμενοι σήμερα

Καθώς οι εταιρείες σε όλον τον κόσμο σχεδιάζουν την

επιστροφή των εργαζομένων τους στο χώρο εργασίας, η

πρόσφατη μελέτη της Accenture σημειώνει ότι 83% των

ερωτηθέντων προτιμά ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας -

όπου οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται

εξ αποστάσεως μεταξύ 25% και 75% του χρόνου τους.

Η μελέτη “The Future of Work: Productive Anywhere”, η

οποία βασίζεται σε έρευνα 9.326 εργαζομένων από 11

χώρες, αποκάλυψε ότι 40% των εργαζομένων αισθάνεται

ότι μπορεί να είναι παραγωγικό και υγιές δουλεύοντας από

οπουδήποτε -είτε εξ αποστάσεως, είτε από το γραφείο

ή συνδυάζοντας και τα δύο- καθώς το υβριδικό μοντέλο

εργασίας εξελίσσεται.

Επιπλέον, 85% εξ αυτών, υποστηρίζει ότι σκοπεύει να

παραμείνει στην ίδια εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, πρόκληση αποτελεί η εύρεση ενός υβριδικού

μοντέλου εργασίας κατάλληλου για όλες τις γενιές, καθώς

το 74% των Gen Zers επιθυμεί να δουλεύει περισσότερο

με συναδέλφους δια ζώσης, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση

με τους Gen Xers (66%) και τους Baby Boomers (68%).

«Υπάρχει ένας νέος τύπος εργαζόμενου που αναδύεται

από την πανδημία, αυτός του παραγωγικού εργαζόμενου

που δουλεύει από οπουδήποτε», δήλωσε ο Νικόλαος

Μοσχάτος, επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture

για Ελλάδα και Βουλγαρία. «Αυτός ο νέος τύπος αναφέρεται

σε εργαζόμενους που παραμένουν παραγωγικοί

είτε δουλεύοντας από το γραφείο είτε από το σπίτι, διαθέτοντας

τους κατάλληλους πόρους σε προσωπικό και

σε εργασιακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε να

επικεντρώσουμε το διάλογο για το εργασιακό μέλλον όχι

απλά στον τόπο εργασίας, αλλά πρωτίστως στους παράγοντες

που επηρεάζουν την παραγωγικότητα, την υγεία

και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων μας.»

Η μελέτη αποκάλυψε ότι αυτό που διαχωρίζει τους εργαζόμενους

εκείνους που είναι παραγωγικοί δουλεύοντας από

οπουδήποτε (40%) από εκείνους που αισθάνονται απομονωμένοι

και απογοητευμένοι (8%), δεν είναι το άγχος,

αλλά το εάν έχουν τους κατάλληλους πόρους σε ατομικό

και οργανωτικό επίπεδο που τους βοηθούν να είναι παραγωγικοί

από οπουδήποτε. Αυτοί οι πόροι καλύπτουν μια

ευρεία γκάμα, από την αυτονομία εργασίας και τη θετική

ψυχική υγεία έως μια υποστηρικτική ηγεσία και μια ψηφιακά

ώριμη εταιρεία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι προσπάθειες

των εταιρειών για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού

ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο είναι παραγωγικό και

20 infocom•08-09•21


υγιές δουλεύοντας από οπουδήποτε, μεταφράζονται και

σε σημαντικά οικονομικά οφέλη: Το 63% των εταιρειών με

υψηλή αύξηση εσόδων έχει ήδη ενεργοποιήσει μοντέλα

παραγωγικότητας και εργασίας από οπουδήποτε για τους

ανθρώπους τους, οι οποίοι έχουν την επιλογή να εργάζονται

εξ αποστάσεως ή από το γραφείο. Στον αντίποδα,

το 69% των εταιρειών με αρνητική ή μηδενική ανάπτυξη

εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην τοποθεσία που οι

άνθρωποι θα εργαστούν, προωθώντας αποκλειστικά είτε

την εργασία από το σπίτι είτε από το γραφείο.

«Οι εργαζόμενοι που έχουν την επιλογή ενός υβριδικού

μοντέλου εργασίας είναι σε θέση να διαχειριστούν καλύτερα

την ψυχική τους υγεία, να οικοδομήσουν ισχυρότερες

εργασιακές σχέσεις και είναι αυτοί που σχεδιάζουν να

παραμείνουν στις εταιρείες τους για μεγάλο χρονικό

διάστημα», πρόσθεσε ο Νικόλαος Μοσχάτος. «Πολλές

συζητήσεις για το μέλλον της εργασίας περιστρέφονται

γύρω από την τοποθεσία εργασίας, αλλά οι επικεφαλής

των εταιρειών θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους

στο πώς να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των ανθρώπων

τους δουλεύοντας από οπουδήποτε.»

Καθώς οι διοικητικές ομάδες των οργανισμών αξιολογούν

διάφορα σενάρια για το ανθρώπινο δυναμικό, οφείλουν

να κινηθούν πέρα από την φυσική τοποθεσία εργασίας,

διαμορφώνοντας ένα μέλλον εργασίας που θα παρέχει

στους εργαζόμενους τους πόρους που χρειάζονται για να

είναι παραγωγικοί από οπουδήποτε. Η Accenture προτείνει

στις εταιρείες να στηριχθούν σε 4 πυλώνες:

• Σύγχρονο HR - Ο κόσμος γύρω μας έχει αλλάξει και συνεπώς

οι πολιτικές και οι πρακτικές HR κάθε εταιρείας

πρέπει να εξελιχθούν αναλόγως. Συνεπώς, οι οργανισμοί

πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική που διασφαλίζει ότι

οι εργαζόμενοι έχουν «Θετικό Πρόσημο - Net Better Off»

-σε έξι διακριτές και αλληλένδετες διαστάσεις στο χώρο

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σχεσιακών, φυσικών,

συναισθηματικών και ψυχικών- καθώς μεταβαίνουν

σε νέους χώρους εργασίας, ομάδες και ρόλους.

• Σχεδιασμός εργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο - Οι

εταιρείες πρέπει να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται

στις ανάγκες όλων των εργαζομένων. Μάλιστα, εκείνες

που παρέχουν ψυχολογική και σωματική ασφάλεια θα

ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων τους.

• Ψηφιακές δεξιότητες - Οι ψηφιακά ώριμες εταιρείες

έχουν υψηλότερη αύξηση εσόδων και είναι πιο πιθανό

να θεωρηθούν εργοδότες επιλογής. Έτσι λοιπόν είναι

απαραίτητος ο σχεδιασμός για διαρκή εκπαίδευση και

ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων που εξυπηρετούν τις

ανάγκες όλων των τμημάτων/εργαζομένων.

• Ανθρωποκεντρική ηγεσία - Οι υπεύθυνοι ηγέτες θα πρέπει

να δημιουργούν εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία

τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η CEO και ολόκληρο

το C-suite συνεργάζονται αποτελεσματικά, ανεξάρτητα

από το πού βρίσκονται.

infocom•08-09•21 21


PLAN

Σε τρεις πυλώνες: πελάτες, δίκτυα

και λειτουργίες, το νέο στρατηγικό

σχέδιο του ΟΤΕ


Γράφει η

Τέτη Ηγουμενίδη

Το στρατηγικό σχέδιο του ΟΤΕ για την τρέχουσα δεκαετία

περιέγραψε η διοίκηση του Ομίλου και παράλληλα επανέλαβε

τη δέσμευση για την υλοποίηση επενδύσεων ύψους

2 δισ. ευρώ έως το 2024. Στόχος είναι η πληθυσμιακή

κάλυψη 60% με δίκτυο 5G μέχρι το τέλος του 2021 και

550 χιλ. συνδέσεις οπτικής ίνας έως το σπίτι (Fiber to the

Home) από 300 χιλ. στο τέλος του 2020.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των

μετόχων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ

Μιχάλης Τσαμάζ αφού περιέγραψε τι έχει προηγηθεί τα

προηγούμενα χρόνια επεσήμανε: «Δεν σταματάμε εδώ.

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Το disruption, η απότομη

αλλαγή, μπορεί να έρθει από παντού. Δεν μπορούμε να

εφησυχάσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε το

μέλλον με την τεχνολογία.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι σήμερα enabler και επιταχυντής του

ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, της κοινωνίας και

των επιχειρήσεων. Όραμά μας για την επόμενη δεκαετία,

είναι να παγιώσουμε τη θέση μας ως κορυφαίος πάροχος

ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το στρατηγικό σχέδιο

που θα μας πάει στο 2030, βασίζεται σε τρεις πυλώνες -

πελάτες, δίκτυα και λειτουργίες.»

Σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ «τα επόμενα δέκα χρόνια, οι

πελάτες μας, ιδιώτες ή επαγγελματίες, βιομηχανίες ή

το Δημόσιο, δεν θα επιζητούν από εμάς έναν κατάλογο

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Θα χρειάζονται ένα

τεχνολογικό οικοσύστημα, συνδεδεμένο με ολόκληρο

τον κόσμο και προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες.

Χτίζουμε συστηματικά τις υποδομές που στηρίζουν αυτό το

τεχνολογικό οικοσύστημα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε

την τεχνολογική βάση στην οποία θα στηριχθεί η ανάκαμψη

της χώρας. Η τεχνογνωσία του ΟΤΕ σε έργα ICT και τα

μεγάλα έργα που έχει ήδη υλοποιήσει, όπως η άυλη συνταγoγράφηση,

ισχυροποιούν τη θέση μας ως συνεργάτη

επιλογής για έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και

22 infocom•08-09•21


Ανθεκτικότητας.» Ο επικεφαλής του ΟΤΕ χαρακτήρισε

το 2020 «δύσκολη χρονιά γεμάτη προκλήσεις» ωστόσο

τα έσοδα του Ομίλου παρουσίασαν πτώση 1%, ενώ στην

Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, παρά την απουσία

τουριστών. Ταυτόχρονα, η κερδοφορία διατηρήθηκε σχεδόν

σταθερή. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές σημείωσαν

σημαντική αύξηση, «πιάνοντας» τους στόχους που είχαν

τεθεί γεγονός που επιτρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις

για την πολιτική αμοιβών των μετόχων.

Όπως επίσης είπε «είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς

θα είναι ο Οργανισμός σε 10 χρόνια. Ξέρουμε όμως ότι θα

είναι πιο ψηφιακοποιημένος, θα έχουμε αυτοματοποιήσει

ό,τι είναι εφικτό, θα έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς

συνεργάτες ό,τι δεν ανήκει στις βασικές μας λειτουργίες,

θα έχουμε μειώσει τα επίπεδα της διοίκησης και

θα έχουμε μάθει να δουλεύουμε σε μικρότερες και πιο

ευέλικτες ομάδες. Με άλλα λόγια, θα έχουμε αποβάλλει

ό,τι έχει απομείνει από το μονοπώλιο του παρελθόντος

και θα έχουμε υιοθετήσει τη στάση και τον τρόπο σκέψης

που θα μας πάνε μπροστά.»

Επεσήμανε ακόμη ότι αποτελεί δέσμευση ο ΟΤΕ να πετύχει

τους στόχους του για το 2030, με αίσθημα ευθύνης προς

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε,

«η όποια αναδιοργάνωση και τα προγράμματα εθελούσιας

αποχώρησης θα συνεχίσουν να υλοποιούνται με κατανόηση

και γενναιοδωρία για όλους τους εργαζομένους».

Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη

εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η συνολική

συμβολή της δραστηριότητας του Ομίλου αντιστοιχεί στο

3% περίπου του ελληνικού ΑΕΠ. O OTE αντιπροσωπεύει

το 12% περίπου της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου

Αθηνών.

Τον Ιούνιο η μετοχή του ΟΤΕ «έπιασε» υψηλό δεκαετίας,

στα 15 ευρώ. Υπεραποδίδοντας, τόσο σε σχέση με τον

Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και με τον

κλάδο των Ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών παρόχων, η μετοχή

του ΟΤΕ είναι, σταθερά τα τελευταία χρόνια, μια από

τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές για τους μεγαλύτερους

διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους, όπως Citi, JP

Morgan, Bank of America και Goldman Sachs. Παράλληλα,

μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων οι Amundi,

Blackrock, Fidelity, Franklin, MFS, Pictet, Schroders και

Vanguard, έχουν περιλάβει τον ΟΤΕ στο portfolio τους.

Για το 2021, η διοίκηση του ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες

ταμειακές ροές 480 εκατ. περίπου, οι οποίες και θα αποτελέσουν

τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για

το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από

την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε

σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το πληρωτέο μέρισμα

τον Ιούλιο θα είναι 0,68 ανά μετοχή.

infocom•08-09•21 23


RESEARCH

Συνεργασία της Συμμετοχές 5G με το

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

H Συμμετοχές 5G και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών

Επιστημών Δημόκριτος ανακοινώνουν την υπογραφή μνημονίου

συνεργασίας στο πλαίσιο της διαμόρφωσης οικοσυστήματος

για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών

νέας γενιάς στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της σύμπραξης,

επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στο Τεχνολογικό Πάρκο

«Λεύκιππος» και εταιρείες-τεχνοβλαστοί του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

θα μπορούν να εξετάζονται από τη Συμμετοχές

5G για ενδεχόμενη χρηματοδότηση από το Επενδυτικό

Ταμείο Φαιστός.

επιλέγονται (σε συνεργασία με τη Συμμετοχές 5G).

• Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βάσεις γνώσης

και κέντρα αριστείας & καινοτομίας όπως το ahedd, Digital

Innovation Hub και τo Τεχνολογικό Πάρκο του Κέντρου.

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος συμμετέχει με το Ινστιτούτο Πληροφορικής

και Τηλεπικοινωνιών που θα συμβάλλει στην υποστήριξη

των επιχειρήσεων που επιλέγονται, στο πλαίσιο

προγραμμάτων επιτάχυνσης ή θερμοκοιτίδας, παρέχοντας

μεταξύ άλλων:

• Δυνατότητα αξιοποίησης των δοκιμαστικών 5G τηλεπικοινωνιακών

υποδομών που έχει αναπτύξει το Κέντρο μέσα

από τα ευρωπαϊκά προγράμματα 5GENESIS, EVOLVED-5G

και 5GDRONES.

• Ανάπτυξη test beds με σκοπό την τεχνική δοκιμή εφαρμογών,

υπηρεσιών ή τεχνολογιών των επιχειρήσεων που

24 infocom•08-09•21


Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και η Συμμετοχές 5G θα ανταλλάσσουν

πληροφορίες πάνω σε θέματα τεχνολογίας,

επιστήμης και καλών πρακτικών δίνοντας έμφαση στα

ανοιχτά μοντέλα καινοτομίας, καθώς και σε θέματα σχετικά

με την ανάπτυξη οικοσυστήματος επιχειρήσεων και

την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Μέσα από αυτή

τη συνεργασία των δύο οργανισμών επιδιώκονται ποικίλες

δραστηριότητες, όπως:

• Παροχή καθοδήγησης και συμβουλών προς τις επιχειρήσεις.

• Διοργάνωση σεμιναρίων και workshops από προσωπικό

της Συμμετοχές 5G ή εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει

το Φαιστός, προς το ερευνητικό προσωπικό του

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

• Σεμινάρια και workshopsγια προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

φοιτητές πάνω στην επιχειρηματικότητα,

τις επενδύσεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, το marketing και την

οργάνωση πωλήσεων.

• Προώθηση συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων,

του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και της βιομηχανίας.

• Δικτύωση των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει το Φαιστός

με ερευνητικούς συνεργάτες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,

καθώς και δημιουργία και υποστήριξη τμημάτων έρευνας

και καινοτομίας (R&D) των επιχειρήσεων αυτών.

• Δικτύωση με ταμεία επενδυτικών κεφαλαίων και ιδιώτες

επενδυτές.

Η Συμμετοχές 5G A.E., θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας

Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχειρίζεται το Επενδυτικό

Ταμείο Φαιστός και σηματοδοτεί μια καινοτόμο προσέγγιση

για την υποστήριξη ενός ακμάζοντος 5G οικοσυστήματος

στην Ελλάδα. Το Ταμείο Φαιστός υποστηρίζει επιχειρήσεις

που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν

σχέση με το 5G και αποτελεί μια αποτελεσματική γέφυρα

μεταξύ Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδύσεων, συνδυάζοντας

τα καλύτερα στοιχεία του κάθε τομέα. Προσφέρει

μοναδικές δυνατότητες και, μέσω της εστίασης στην

αγορά 5G, το Φαιστός είναι στη βέλτιστη θέση για να προσφέρει

αξιοσημείωτες αποδόσεις και εθνική οικονομική

ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες

στo website στη διεύθυνση www.5gventures.gr, στο Twitter

στον λογαριασμό @5GVenturesSA και στο LinkedIn στη

σελίδα https://www.linkedin.com/company/5gventures.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος

αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο διεπιστημονικό

Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας με περίπου 180 Ερευνητές

και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και περισσότερα

από 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό που

απασχολείται σε έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικά

κονδύλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς

και τη Βιομηχανία. Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε ανεξάρτητα

Ινστιτούτα που επικεντρώνουν την έρευνά τους

σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Διοικείται από

το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και εποπτεύεται

από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η

οποία ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στo website

στη διεύθυνση http://www.demokritos.gr και στο Twitter

στον λογαριασμό @NCSR_Demokritos.

infocom•08-09•21 25


ΒUSINESS

Έρευνα EY: προτεραιότητα η

τεχνολογία για τους Έλληνες CEOs

Τους προβληματισμούς και τις προτεραιότητες των Ελλήνων

CEOs σχετικά με τις νέες προκλήσεις και την ανάγκη

μετασχηματισμού των επιχειρήσεών τους, παρουσιάζει

η νέα έρευνα CEO Imperative Study 2021, που διεξήχθη

για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Forbes Insights για

λογαριασμό της EY. Η έρευνα, που αποτελεί μέρος της

παγκόσμιας σειράς ερευνών CEO Imperative Series της EY,

καταγράφει τις απόψεις των επικεφαλής των μεγαλύτερων

ελληνικών επιχειρήσεων – 69% των οποίων σημειώνουν

έσοδα άνω του ενός δισ. δολαρίων – για τις μεγάλες

τάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων,

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη μετά την πανδημία

εποχή και τους τομείς όπου θα δώσουν προτεραιότητα τα

επόμενα χρόνια.

Η υγειονομική κρίση του COVID-19 και τα περιοριστικά

μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, φαίνεται

να είχαν σημαντικά ισχυρότερο αντίκτυπο στα έσοδα των

ελληνικών επιχειρήσεων, σε σχέση με τις επιχειρήσεις

παγκοσμίως, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότεροι

από τρεις στους πέντε επικεφαλής των μεγάλων

ελληνικών επιχειρήσεων (62%), αναφέρουν κάμψη του

κύκλου εργασιών τους κατά το τελευταίο οικονομικό έτος,

ποσοστό τριπλάσιο από το παγκόσμιο δείγμα (19%) και

σχεδόν πενταπλάσιο από το ευρωπαϊκό (13%). Παράλληλα,

όμως, αισθάνονται συγκριτικά πιο αισιόδοξοι για την

πορεία των εσόδων κατά το άμεσο μέλλον, με το 72% των

ερωτηθέντων στην Ελλάδα να εκτιμούν ότι τα έσοδά τους

θα αυξηθούν κατά το τρέχον οικονομικό έτος - ποσοστό

υπερτριπλάσιο των ευρωπαίων ομολόγων τους (22%) και

υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου δείγματος (34%). Για την

επόμενη τριετία, το 69% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα

αναμένουν αύξηση εσόδων 2% έως 10%, έναντι 32%

στην Ευρώπη και 41% παγκοσμίως, αντανακλώντας μια

αυξημένη εμπιστοσύνη στα θεμελιώδη μεγέθη και τις

προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. H έρευνα, τόσο σε

παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει

ότι ο δραστικός μετασχηματισμός είναι μια επιταγή την

26 infocom•08-09•21


οποία δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν οι επιχειρήσεις.

Ειδικότερα για τη χώρα μας, η έρευνα της ΕΥ επιβεβαιώνει

ότι οι CEOs των κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων έχουν

πλήρη επίγνωση αυτής της πραγματικότητας και είναι αποφασισμένοι

να λάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες μέσα

στο επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, 78% σχεδιάζουν

σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία και τα δεδομένα

το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ 63% θα αναλάβουν μια νέα

πρωτοβουλία για τον ολοκληρωμένο μετασχηματισμό των

επιχειρήσεών τους.

Η τεχνολογία και τα δεδομένα στην

κορυφή της agenda των Ελλήνων

CEOs

Όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι

στην Ελλάδα αναφέρουν την επιτάχυνση της τεχνολογίας

και την ψηφιακή καινοτομία, ως τη σημαντικότερη τάση

που επηρεάζει την επιχείρησή τους, ενώ αναγνωρίζουν,

επίσης, την κρισιμότητα των επιπτώσεων των μεταβαλλόμενων

προσδοκιών και εμπειριών των καταναλωτών (53%),

αλλά και των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική

αλλαγή (44%). Ακολουθούν τα αναδυόμενα νέα επιχειρηματικά

μοντέλα (41%), οι αλλαγές στις παγκόσμιες

εφοδιαστικές αλυσίδες (31%) που προκάλεσε η πανδημία,

αλλά και οι γεωπολιτικές αλλαγές (31%).

Με βάση αυτά τα δεδομένα, δυο στους τρεις επικεφαλής

των ελληνικών επιχειρήσεων (66%, έναντι 38% παγκοσμίως)

δηλώνουν ότι οι αλλαγές που σχεδιάζουν θα

επικεντρωθούν στις διαδικασίες καινοτομίας. Αισθητά

μικρότερη βαρύτητα σκοπεύουν να δώσουν σε ζητήματα,

όπως οι αλλαγές στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

για την κατανομή / διάθεση κεφαλαίων και η εφοδιαστική

αλυσίδα (34%), ή η διαχείριση κινδύνων (31%).

Παρότι το ζήτημα της καινοτομίας κυριαρχεί σαφώς στη

μετασχηματιστική ατζέντα των Ελλήνων CEOs, τα θέματα

που συνδέονται με το ανθρώπινο στοιχείο -ανθρώπινο

δυναμικό και ταλέντο (25%), ηγεσία (25%), οργανωτική

δομή (16%) και εταιρική κουλτούρα και σκοπός (28%)-

συνδυαστικά συγκεντρώνουν την προσοχή ενός επίσης

σημαντικού μεριδίου των CEOs. Την ίδια ώρα, οι επικεφαλής

των ελληνικών επιχειρήσεων εμφανίζονται λιγότερο

ικανοποιημένοι από τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες,

όσον αφορά τις επιδόσεις τους σε σχετικούς δείκτες,

όπως η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζόμενων,

η ύπαρξη και αναγνώριση ενός σαφούς εταιρικού

σκοπού, ή η δημιουργία ομάδων με διαφορετικότητα και

χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα.

Σημαντική, αλλά όχι άμεση

προτεραιότητα η δημιουργία

μακροπρόθεσμης αξίας σήμερα

- ψηλά τα ζητήματα κλιματικής

αλλαγής

Η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, δηλαδή η επιδίωξη

της βελτιστοποίησης της οικονομικής, κοινωνικής και

περιβαλλοντικής αξίας της επιχείρησης μακροπρόθεσμα,

και η προετοιμασία της για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο

οικονομικό μοντέλο, βρίσκεται στο επίκεντρο του εταιρικού

μετασχηματισμού, διεθνώς.

Οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται

τη στροφή αυτή, καθώς εκφράζουν, σε υψηλά ποσο-

infocom•08-09•21 27


ΒUSINESS

στά, τη βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθούν σημαντικές

αλλαγές προς αυτήν την κατεύθυνση στη διάρκεια της

επόμενης πενταετίας, ενώ ένας στους τρεις περιλαμβάνει

τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και τη σύνταξη

σχετικών εταιρικών αναφορών, μεταξύ των ικανοτήτων

που πρέπει να διαθέτουν τα διευθυντικά στελέχη. Δε

φαίνεται, όμως, να θεωρούν το ζήτημα αυτό ως άμεση

προτεραιότητα. Μόλις 13%, έναντι 27% στην Ευρώπη και

35% στον υπόλοιπο κόσμο, αναφέρουν την «τάση προς

την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τον καπιταλισμό

των ενδιαφερόμενων μερών» μεταξύ των τριών τάσεων

με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους.

Αντίθετα, ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό (44%) θεωρούν

ότι επηρεάζονται άμεσα από τις προκλήσεις της κλιματικής

αλλαγής και της βιωσιμότητας, ενώ ένας στους

πέντε (22%) θεωρεί ότι η επιτυχημένη επιχείρηση του

μέλλοντος θα είναι πρωτίστως βιώσιμη και με χαμηλές

εκπομπές άνθρακα.

Οι μεταβαλλόμενες συνήθειες και

προσδοκίες των καταναλωτών δεν

φαίνεται να κινητοποιούν τους

Έλληνες CEOs

Όπως και οι ομόλογοί τους παγκοσμίως, οι Έλληνες Διευθύνοντες

Σύμβουλοι κατατάσσουν τις δραστικές αλλαγές

στις συνήθειες, τις προσδοκίες και τις εμπειρίες των

καταναλωτών, ως τη δεύτερη σημαντικότερη τάση που

επηρεάζει σήμερα την επιχείρησή τους. Κατατάσσουν,

επίσης, υψηλότερα από τους Διευθύνοντες Συμβούλους

παγκοσμίως, την ικανότητα κατανόησης του καταναλωτή

μέσω άμεσων εμπειριών, μεταξύ των χαρακτηριστικών

ενός αποτελεσματικού CEO. Ωστόσο, μόνο ένας στους

τρεις (34%) περιλαμβάνει τις αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο

των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησής του, μεταξύ

των πρωτοβουλιών που θα αναλάβει στο επόμενο δωδεκάμηνο,

και μόλις 16%, έναντι 31% παγκοσμίως και 36% στην

Ευρώπη, δηλώνουν ότι θα προβούν σε κάτι τέτοιο κατά την

επόμενη τριετία. Πρόκειται για μια επιλογή υψηλού ρίσκου,

καθώς οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι

πρωτοφανείς σε κλίμακα και οι επιπτώσεις τους για τις

επιχειρήσεις δε θα εξαντληθούν σε διάστημα λίγων μηνών.

Υστέρηση στη δημιουργία και τη

διαχείριση οικοσυστημάτων

Οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων είναι, επίσης,

λιγότερο ικανοποιημένοι από τους συναδέλφους τους

παγκοσμίως, σε σχέση με την ανάπτυξη οικοσυστημάτων

και την ένταξή τους στη στρατηγική της επιχείρησης,

διαπιστώνοντας ελλείψεις σε μια σειρά από επιμέρους

τομείς. Παράλληλα, μόλις 6% ορίζουν την επιτυχημένη

επιχείρηση του μέλλοντος ως «ενσωματωμένη σε οικοσυστήματα».

Ωστόσο, οκτώ στους δέκα (81%, έναντι 47%

παγκοσμίως και στην Ευρώπη) δηλώνουν ότι προχωρούν

σε σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και διαχείριση

συνεργασιών στο πλαίσιο ενός οικοσυστήματος, για να

καλύψουν την υστέρηση αυτή.

Ανάληψη ρίσκου και στήριξη από

το Διοικητικό Συμβούλιο και τους

μετόχους - προβληματισμοί για την

καταλληλότητα της διευθυντικής

ομάδας

Οι Έλληνες CEOs αναγνωρίζουν την ανάγκη να προχωρήσουν

σε επενδύσεις που θα ενισχύσουν τον μετασχηματισμό

των επιχειρήσεών τους, ακόμη και όταν αυτές

συνεπάγονται έντονο στοιχείο ρίσκου. Ωστόσο, μόλις

16%, έναντι 46% παγκοσμίως, δηλώνουν ότι έχουν την

28 infocom•08-09•21


υποστήριξη των μετόχων για στρατηγικές επενδύσεις

που ενέχουν βραχυπρόθεσμο ρίσκο, ενώ το ίδιο ποσοστό,

έναντι 39% παγκοσμίως, εκτιμούν ότι η διευθυντική τους

ομάδα συμφωνεί ομόφωνα για τους πιθανούς επενδυτικούς

κινδύνους και οφέλη.

Εμφανίζονται, επίσης, λιγότερο σίγουροι, σε σχέση με

τους συναδέλφους τους παγκοσμίως, ως προς τον βαθμό

στον οποίον η δομή, η εμπειρία και οι δυνατότητές της

διευθυντικής τους ομάδας μπορούν να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις και τις αναδυόμενες ευκαιρίες της επόμενης

πενταετίας, αλλά και μετέπειτα: το 44% των Ελλήνων

CEOs δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό,

έναντι 52% παγκοσμίως και 60% στην Ευρώπη, ενώ, το

31% του ελληνικού δείγματος εκτιμά ότι αυτό ισχύει σε

περιορισμένο βαθμό, σε αντίθεση με 13% του παγκόσμιου

και 5% του ευρωπαϊκού δείγματος.

Ως σημαντικότερη απαραίτητη αλλαγή στη διευθυντική

ομάδα προκρίνουν τη δημιουργία νέων ρόλων που θα

ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιταγές της αγοράς,

ενώ, την ίδια ώρα, εκτιμούν, με μεγάλη πλειοψηφία

(91%), ότι αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί στον ψηφιακό

μετασχηματισμό.

Οι προτάσεις της ΕΥ

Με βάση τις απόψεις που καταθέτουν οι επικεφαλής

των επιχειρήσεων, η έρευνα καταλήγει σε μια σειρά από

προτάσεις που θα βοηθήσουν τους Έλληνες CEOs να

γεφυρώσουν το «χάσμα» μεταξύ των διαπιστώσεων, των

προθέσεων και της υλοποίησης των μετασχηματιστικών

τους σχεδίων, όπως η ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την

ηγεσία και σχεδίου επιχειρηματικού μετασχηματισμού,

η δημιουργία του ρόλου του Διευθυντή Εταιρικής Κουλτούρας

(Chief Culture Officer), η δημιουργία πλέγματος

οικοσυστημάτων, και η τοποθέτηση του ανθρώπινου στοιχείου

στο επίκεντρο των διαδικασιών καινοτομίας και

λήψης αποφάσεων.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Διευθύνων

Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Παπάζογλου,

δήλωσε: «Η έρευνα της ΕΥ, CEO Imperative Study 2021,

την οποία φέτος πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά και

στην Ελλάδα, διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των CEOs παγκοσμίως,

αντιλαμβάνονται το μέγεθος των προκλήσεων

που αντιμετωπίζουμε και θέτουν τον μετασχηματισμό των

επιχειρήσεών τους ως πρώτη προτεραιότητα. Οι Έλληνες

CEOs ευθυγραμμίζονται με τους ομολόγους τους παγκοσμίως,

εστιάζοντας στα ζητήματα της τεχνολογίας και των

δεδομένων. Θα πρέπει, όμως, να δώσουν εξίσου μεγάλη

βαρύτητα και σε ζητήματα, όπως η δημιουργία μακροπρόθεσμης

αξίας, οι συνεργασίες σε ένα πλαίσιο οικοσυστημάτων

και η ανάγκη μεγαλύτερης έμφασης στον πελάτη

και στον εργαζόμενο. Ευελπιστούμε ότι η μελέτη αυτή θα

συμβάλει στο εγχείρημα του μετασχηματισμού των ελληνικών

επιχειρήσεων, που σήμερα αποτελεί προϋπόθεση

για να αναπτυχθούν και να διακριθούν στον παγκόσμιο

επιχειρηματικό στίβο. Η αναβολή των αποφάσεων και των

πρωτοβουλιών για τον μετασχηματισμό των ελληνικών

επιχειρήσεων, δεν αποτελεί, πλέον, επιλογή.»

infocom•08-09•21 29


ΣΕΚΕΕ

Διετές πλάνο του ΣΕΚΕΕ για την

ενίσχυση του οικοσυστήματος της

καινοτομίας

παραγωγικές βιομηχανίες, ο αγροδιατροφικός κλάδος, η

υγεία, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι έξυπνες πόλεις,

το IoT και οι τηλεπικοινωνίες.

Παράλληλα, ο ΣΕΚΕΕ ξεκινά να παρέχει μία σειρά από

υπηρεσίες προς τα μέλη του, στις οποίες, μεταξύ άλλων,

περιλαμβάνονται:


Γράφει η

Τέτη Ηγουμενίδη

Στην περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματος και στη

διαμόρφωση των προϋποθέσεων ώστε τα μέλη του και οι

καινοτόμες ελληνικές εταιρείες να κερδίσουν το στοίχημα

της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας εστιάζει ο Σύνδεσμος

Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών (ΣΕΚΕΕ) για την

επόμενη διετία (2021-2022).

«Βασικό συστατικό στοιχείο της προσπάθειάς μας είναι να

αναπτύξουμε συνέργειες και συνεργασίες με όλους τους

φορείς, που έχουν ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας

και της εξωστρέφειας. Μόνο μέσω των συνεργασιών θα

καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε

θέσει», τόνισε ο Γιώργος Μαρκατάτος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

του ΣΕΚΕΕ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης

Τύπου.

Ο ΣΕΚΕΕ έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες

με φορείς, όπως το Elevate Greece, το Enterprise Europe

Network και το Hellenic Innovation Network. Επιδίωξη του

Συνδέσμου είναι να υπάρξουν περαιτέρω συνεργασίες

με φορείς από την εγχώρια ακαδημαϊκή και ερευνητική

κοινότητα, αλλά και με συνδέσμους καινοτομίας από το

εξωτερικό.

Μέσα στην επόμενη διετία ο ΣΕΚΕΕ σχεδιάζει να ενισχύσει

την αναγνωρισιμότητα του Συνδέσμου και να αυξήσει τον

αριθμό των μελών του με εταιρείες που παρέχουν καινοτόμες

λύσεις για πολυάριθμους κλάδους, όπως είναι

η ναυτιλία, τα logistics, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, οι

• Παρεμβάσεις και υποστήριξη στη σχεδίαση πολιτικών για

το επιχειρείν και την τεχνολογία στην Ελλάδα.

• Υποστήριξη για συμμετοχή στις μεγαλύτερες εκθέσεις

διεθνώς, όπως είναι το MWC και το 4YFN στη Βαρκελώνη,

σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις σε συνεργασία με το

Enterprise Greece, αλλά και σε επιχειρηματικές αποστολές

σε άλλες χώρες, με τη συνεργασία των αντίστοιχων συνδέσμων

καινοτομίας.

• Υπηρεσίες δικτύωσης με αμερικανικές και ευρωπαϊκές

εταιρείες, μέσω του Enterprise Europe Network και του

Hellenic Innovation Network.

• Αναζήτηση συνεργασιών με εισαγωγή στη βάση δεδομένων

προϊόντων και υπηρεσιών της Europa.

• Εκπαίδευση πάνω σε νέες τεχνολογίες που προσφέρουν

σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

• Εύρεση χρηματοδότησης για επιχειρησιακά σχέδια μέσω

τραπεζικών φορέων.

• Ανάδειξη των λύσεων και του ελληνικού 5G οικοσυστήματος.

• Διάχυση ελληνικών εφαρμογών στο εξωτερικό και διασύνδεση

του ελληνικού δικτύου μεταπώλησης λογισμικού

στην Ελλάδα με πολυεθνικές εταιρείες που αναζητούν

συνεργάτες.

Στο άμεσο μέλλον ο ΣΕΚΕΕ προτίθεται να προχωρήσει και

σε νέες δράσεις, προκειμένου να αναδείξει περαιτέρω

τη σημασία που έχει για τις ελληνικές επιχειρήσεις και

την κοινωνία των πολιτών η έλευση των δικτύων 5G. Στο

πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερη οργάνωση των

δράσεων του ΣΕΚΕΕ έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας

για τομείς όπως είναι η καινοτομία και το 5G, η ναυτιλία,

η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και η επιχειρησιακή

ανάπτυξη.

30 infocom•08-09•21


EUROPE

H EE ξεκίνησε έρευνα για

ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων

του ανταγωνισμού από την Google


Γράφει η

Τέτη Ηγουμενίδη

Έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον η Google παραβιάζει

τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ ευνοώντας τις

δικές της υπηρεσίες τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης

στην αλυσίδα εφοδιασμού διαφημιστικής τεχνολογίας

(ad tech), σε βάρος των ανταγωνιστών της παρόχων

υπηρεσιών διαφημιστικής τεχνολογίας, διαφημιστών και

διαδικτυακών εκδοτών ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επίσημη έρευνα θα εξετάσει κατά πόσον η Google στρεβλώνει

τον ανταγωνισμό περιορίζοντας την πρόσβαση

τρίτων σε δεδομένα χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς

σε ιστότοπους και εφαρμογές, ενώ διατηρεί τα δεδομένα

αυτά για δική της χρήση. Η έρευνα της Επιτροπής θα

επικεντρωθεί στη διαφήμιση προβολής, όπου η Google

προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών τόσο σε διαφημιστές

όσο και σε εκδότες. Εάν αποδειχθούν, οι διερευνώμενες

πρακτικές ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού

της ΕΕ περί συμφωνιών μεταξύ εταιρειών που

θίγουν τον ανταγωνισμό (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και/ή για την κατάχρηση

δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή

θα διεξαγάγει την έρευνα της κατά προτεραιότητα.

Η κα. Margrethe Vestager, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της

Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε

σχετικά: «Οι διαδικτυακές διαφημιστικές υπηρεσίες

είναι καίριας σημασίας για τον τρόπο που η Google και οι

εκδότες αποκομίζουν κέρδη από τις διαδικτυακές υπηρεσίες

τους. Η Google συλλέγει δεδομένα για στοχευμένη

διαφήμιση, πουλά διαφημιστικό χώρο και επίσης ενεργεί

ως μεσάζοντας διαδικτυακών διαφημίσεων. Έτσι, η Google

είναι παρούσα σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της αλυσίδας

εφοδιασμού των διαδικτυακών διαφημίσεων προβολής.

Ανησυχούμε ότι η Google έχει καταστήσει δυσκολότερο για

τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης να

την ανταγωνιστούν στον τομέα των τεχνολογιών διαφήμισης.

Η ύπαρξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού είναι ουσιαστικής

σημασίας για όλους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ο

θεμιτός ανταγωνισμός είναι σημαντικός, τόσο για τους

διαφημιστές, ώστε να φτάσουν τους καταναλωτές στους

ιστότοπους των εκδοτών, όσο και για τους εκδότες που

πωλούν χώρο στους διαφημιστές, ώστε να αποκομίσουν

έσοδα και χρηματοδότηση για διαδικτυακό περιεχόμενο.

Θα εξετάσουμε επίσης τις πολιτικές της Google για την

παρακολούθηση των χρηστών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι

συνάδουν με τον θεμιτό ανταγωνισμό.»

32 infocom•08-09•21


PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά

Αθανάσιος Έξαρχος

CEO, Vantage Towers Greece

Ο κ. Αθανάσιος Έξαρχος είναι CEO της Vantage Towers Greece,

της νέας εταιρείας που δημιούργησαν η Vodafone Ελλάδας και η

Wind Hellas. Προηγούμενα, διατέλεσε Strategy Manager στην ομάδα

στρατηγικής πωλήσεων της Nokia σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη

διάρκεια της θητείας του στη Nokia, στην οποία εντάχθηκε το 1998,

ανέλαβε μια σειρά ηγετικών θέσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής

του Διευθυντή Πωλήσεων Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας και του

Strategy Manager για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Ήταν μέλος

της στρατηγικής διοικητικής ομάδας της Nokia στην Ελλάδα από το

2003 και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από το 2009 έως το

2020. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 από το R&D της Siemens

και ήταν ιδρυτικό στέλεχος του τμήματος που σήμερα είναι γνωστό

ως Nokia Technology Center Athens. Είναι κάτοχος BSc in Computer

Science και MSc in System Design από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ

στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι πιστοποιημένος Business coach και

πιστοποιημένος Project Management Professional. Στον ελεύθερό του

χρόνο ασχολείται με τα ταξίδια, το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, τη

φωτογραφία, το coaching, το mentoring και τον εθελοντισμό. Είναι

παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

@eleven: Και εγένετο Windows 11. Αυτή τη

φορά ξεχνώντας τη στροφή προς τα tablets,

αφού η αγορά απεφάνθη ότι τα Windows

δεν είναι δημοφιλή σε αυτές τις συσκευές.

Desktop λειτουργικό λοιπόν η νέα έκδοση,

με το interface να μοιάζει ολίγον τι στο

macOS. Τόσο στη διάταξη της taskbar, που

«κεντροποιήθηκε», όσο και στο layout των

εφαρμογών. Δεν πειράζει, το macOS είναι

πανέμορφο λειτουργικό, κάτι που έλειπε από

τα Windows, ενώ τα Windows είναι ευέλικτο

λειτουργικό, κάτι που λείπει από το macOS.

@kodak: Εκεί που νομίζαμε ότι η πάλαι

ποτέ κραταιά της φωτογραφίας έχει πιάσει…

επίπεδο, συνάπτει μια συμφωνία με τη

Realme. Έτσι η νέα ναυαρχίδα των κινέζων θα

ενσωματώνει κάμερα της Kodak στο μοντέλο

GT Master Edition. Δεν είναι ακόμα γνωστές οι

προδιαγραφές αυτής της κάμερας, όμως μία

φωτογραφία που διέρρευσε, δείχνει σχεδίαση

στην κλασσική γραμμή των ρετρό μηχανών με

τις οποίες μεγαλώσαμε.

@fold: Τελικά η κούρσα των foldables δεν

θα κριθεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά

στον μηχανισμό που θα αποδειχθεί ο πιο

πρακτικός για καθημερινή χρήση. Γι’ αυτό η

Xiaomi ξεφεύγει από το concept που έχουμε

όλοι στο μυαλό μας, και κατέθεσε μία πατέντα

για οθόνη που επεκτείνεται και από τις δύο

πλευρές του κινητού. Φυσικά όπως κάθε άλλη

εκδοχή, θα φανεί μόνο στο hands-on αν έχει

την αναμενόμενη επιτυχία.

@data: Μετά από ένα χρόνο συνεχούς

lockdown, το μυαλό όλων είναι στις

καλοκαιρινές διακοπές. Ακόμα και στις

αποδράσεις μας όμως, χρειαζόμαστε

συνδεσιμότητα, όχι μόνο για κοινωνική

δικτύωση αλλά και για… work from anywhere.

Η Cosmote συνεχίζει την περσινή προσφορά

της, δίνοντας σε όλους τους συνδρομητές

συμβολαίου και καρτοκινητής απεριόριστα

mobile data για 30 μέρες με 9,90€. Το ίδιο

κάνει φέτος και η Wind, και παρ’ όλο που όσο

γράφονται αυτές οι γραμμές η Vodafone δεν

έχει ανακοινώσει κάτι αντίστοιχο, η κοινή

λογική λέει ότι αυτή η προσφορά δεν μπορεί

παρά να γίνει… τρικολόρ.

34 infocom•08-09•21


Τεχνολογία Σύνθεσης

Bandwidth

Η καινοτόμος προσέγγιση

στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

Δημιουργούμε την αξιόπιστη σύνδεση που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας

Οι υπηρεσίες comBOX βασίζονται στην πραγματική σύνθεση του εύρους ζώνης πολλών

broadband συνδέσεων (Bandwidth Bonding) και δημιουργούν μία ενιαία σύνδεση υψηλής ταχύτητας και μέγιστης

αξιοπιστίας για την υποστήριξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.

Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες comBOX και αποκτήστε αδιάκοπη σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το Internet ή το

εταιρικό σας VPN.

Τel.: +30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr


How To: πως να μεγιστοποιήσετε την αυτονομία στο iPhone σας!

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021 | ΤΕΥΧΟΣ 275 | TIMH: €5.30

παρουσιάσεις

9ακόμα

HOT SPOT: 4Lenovo Smart Clock 24Qualcomm Snapdragon 888+4Vivo X60T Pro

PREVIEWS: 4Honor 50 Pro4Motorola Defy4Xiaomi Mi Watch Revolve Active

REVIEWS: 4Huawei Watch 3 Pro4OnePlus Nord CE 5G4Realme GT 5Gς


3ης Σεπτεμβρίου 1, Ομόνοια

| Τ: 2144 168 901 (Αστ. Χρέωση)


CONTENTS

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021 / Τεύχος 275

16 Motorola Defy

Για... δύσκολες αποστολές!

EDITORIAL....................... 6

HOT SPOT......................... 8

PREVIEW

Honor 50 Pro.............................. 14

Motorola Defy............................ 16

Xiaomi Mi Watch Revolve Active.... 18

REVIEW

Huawei Watch 3 Pro.................... 20

OnePlus Nord CE 5G.................... 24

Realme GT 5G............................. 26

HOW TΟ

Αύξηση αυτονομίας στο iPhone!…….28

USER GUIDE................. 30

GREEK EVENTS.......... 32

EXIT....................................... 34

Eκδότης: Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτης: Πέτρος Κυπραίος

[p.kypraios@smartpress.gr]

Διεύθυνση έκδοσης: Δημήτρης Σκιάννης

[d.skiannis@smartpress.gr]

Σύνταξη: Μ. Κωνσταντινιάδης

Συνεργάτες: Γ. Γιαγλής, Χ. Ζέινος, Δ. Θωμαδάκης,

Δ. Καλογερόπουλος, Α. Κωτσογιαννίδης, Α. Κωνσταντίνου,

Γ. Μαντζάνας, Α. Μαυροφυλλίδης, Ν. Μουμούρης,

Π. Μπελιμπασάκης, Ι. Ρούσσος

Ανταποκριτές εξωτερικού: O.Hansen, M. Henig,

D. Henig (Γερμανία)

Υπεύθυνος διαφήμισης: Γιώργος Ιωσηφέλης

Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη

dtp: Θ. Παπουτσής, Ν. Χαλκιαδάκης

Φωτογραφίες: A. Λαγόπουλος, Ι. Ρούσσος

Φωτορεπορτάζ: Σταμάτης Λαγάνης-Σέκερης

Γραμματεία: Έλλη Μαστρομανώλη

Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Consulting by SPEG Co.

T 210 5238777, www.speg.gr, e-mail: info@speg.gr

Ιδιοκτησία: SMART PRESS A.E

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τηλ.: 210 5230000, 210 5231555, 210 5201500

Fax.: 210 5241900

e-mail: smart@smartpress.gr

Το περιοδικό «ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο. Οι απόψεις που εκφράζονται

σε ενυπόγραφα άρθρα δε συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του

περιοδικού. Υλικό που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται,

ανεξαρτήτως τού αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική ή μερική

αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου, διαγράμματος ή φωτογραφίας,

με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή

άδεια του εκδότη.

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Κύπρου)

Huawei Watch 3 Pro

Πολυτελές και σπορτίφ!20

5G26

Realme GT

Ποιοτικό 5G για όλους!

Διευθυντής έκδοσης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

Σολωμός Κυριάκου

Υπεύθυνη διαφήμισης: Αλεξία Σπύρου

Σύνταξη: Π. Θεοχαρίδης, Μ. Λυσάνδρου, Μ. Μενελάου

SMARTPRESS CYPRUS LTD

Phone: (+357) 22 76 50 39

Fax: (+357) 22 76 50 62

E mail: kintilefonia@thesmartcom.com

Καλλιπόλεως 17, ΤΚ 1055, Λευκωσία, Κύπρος

4 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


digitallife.gr

Η τεχνολογία στη

ζωή μας

infocom.gr

Τεχνολογία - Πληροφορική

- Media με άποψη

myphone.gr

The unwired

revolution

socialmedialife.gr

Τα social media είναι

φίλοι μας!

thatslife.gr

Life as it is!

gameslife.gr

Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr

Όλη η διασκέδαση

σε ένα site!

Thedots

D Dare, O Ocean,

T Travel, S Snow

agapimono.gr

Τα πάντα για την Αγάπη, τον

Έρωτα και τον Χωρισμό

coolhome.gr

Εκεί που νιώθεις

cool, είναι σπίτι

mwc.gr

It’s a mobile

world!

infocomsecurity.gr

Rethink IT security

strategy

e-businessworld.gr

Real e-life stories

doriforikanea.gr

Δορυφορική - Επίγεια

ψηφιακή - IPTV

satguide.gr

Οδηγός αγοράς για SAT -

DTV - IPTV

securityproject.gr

Κορυφαία συνάντηση

των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr

Enterprise computing &

IT security

securitymanager.gr

Σημείο αναφοράς για την

ασφάλεια

Όλος ο κόσμος στην οθόνη σας!

Τα sites της Smart Press σε περιμένουν!

SMART PRESS A.E.

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555

F. 210.5241900

www.smartpress.gr

smart@smartpress.gr


EDITORIAL

c.nostis@smartpress.gr

Τα καλά του Γιάννη τα

θέλουμε, τον Γιάννη

δεν τον θέλουμε!

Κάθε τεχνολογική έρευνα αποδεικνύει ότι ο Έλληνας... άλλα λέει και

άλλα κάνει. Κυρίως, το γεγονός ότι «φοβάται» την τεχνολογική (και

μη) πρόοδο ως κάτι «ξένο» και «μη δοκιμασμένο», αλλά τα οφέλη

που υπόσχεται τον δελεάζουν και με το παραπάνω.

Δεν θα σχολιάσουμε το τι λέει αυτό για το μορφωτικό μας επίπεδο

γενικότερα, αλλά αξίζει να εστιάσουμε στη γνώμη των Ελλήνων για

το 5G, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Focus Bari |

YouGov που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Mobile & Connected

World Conference.

Από τη μια, λοιπόν, το 52% των Ελλήνων δηλώνει πως ανησυχεί

για τις πιθανές επιπτώσεις της λειτουργίας των 5G δικτύων στην

υγεία του. Από την άλλη, 7 στους 10 θεωρούν ότι η ζωή τους θα

βελτιωθεί με την έλευση του 5G! Μάλιστα, το 74% δηλώνουν πως

είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν περισσότερο για τις υπηρεσίες του.

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου!

Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με το γεγονός ότι η κύρια ενημέρωση

περί 5G για τους Έλληνες είναι από τα ΜΜΕ και τις διαφημίσεις των

παρόχων τηλεπικοινωνιών, καθώς και με το γεγονός πως το μοναδικό,

ουσιαστικά, πλεονέκτημα που υπόσχεται αυτή τη στιγμή το 5G στους

απλούς χρήστες είναι οι υψηλότερες ταχύτητες «κατεβάσματος» και

«ανεβάσματος», οδηγεί σε ένα απλό συμπέρασμα, κατά την ταπεινή

μας άποψη.

Ο Έλληνας είναι τεχνοφοβικός (κατά δήλωσή του) αλλά είναι και τόσο

«διψασμένος» για τεχνολογία, τόσο «κουρασμένος» από την κάτω

των προσδοκιών εμπειρία του με την τεχνολογία και το διαδίκτυο, που

θα κάνει τα πάντα για μερικά επιπλέον Mbps και μια υψηλή ποιότητα

υπηρεσιών. Και το 5G υπόσχεται αυτά (και τα πραγματοποιεί), οπότε...

βουρ στο 5G!

Φυσικά, αυτό γίνεται ακόμα πιο εύκολο και «θέμα χρόνου» χάρη στην

τιμή των 5G smartphones που πέφτει κατακόρυφα. Τον περασμένο

μήνα γράφαμε για τα πρώτα sub-€200 μοντέλα 5G στην ελληνική

αγορά και η τάση αυτή συνεχίζεται. Πρακτικά, ένα μεγάλο ποσοστό

των αγοραστών νέων smartphones από εδώ και πέρα θα έχουν 5G

enabled συσκευή, άρα και 5G σύνδεση μέσω του παρόχου τους,

αφού προσφέρεται χωρίς επιπλέον κόστος.

Βέβαια, τα GB είναι αυτά που κοστίζουν, αλλά και στον τομέα αυτό

γίνεται διαρκής πρόοδος ώστε να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό

μέσο όρο τιμών. Βοηθούν και οι εποχιακές ή περιστασιακές

προσφορές των παρόχων σε GB, π.χ. τα σαββατοκύριακα, το Πάσχα,

το καλοκαίρι, τα τριήμερα κ.λπ. Όσο για τα υπόλοιπα οφέλη του

5G, μάλλον οι περισσότεροι δεν θα τα συνειδητοποιήσουν παρά σε

αρκετά χρόνια από σήμερα, όταν θα ζούμε ήδη σε smart cities…

Μπορεί η Huawei να αποσύρεται, σταδιακά, από την αγορά των

smartphones (πλην Κίνας) αλλά η Honor κάνει ένα τεράστιο

comeback με τα νέα Honor 50 series, με Google Services, κανονικά

και... με το νόμο! Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι από το Σεπτέμβριο

η γκάμα της θα γεμίσει με προϊόντα κάθε είδους, πέραν των

smartphones, ακόμα και με IoT και home συσκευές τεχνολογίας.

Αναμένονται επικές «μάχες» στην αγορά, ιδίως με νέα, ανερχόμενα

brands όπως η Realme, αλλά και με τις Oppo και Vivo που δειλάδειλά

μπαίνουν στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να υποτιμάμε αυτά

τα brands καθώς έχουν μια τεράστια δυναμική στην Ασία, με πολύ

υψηλά μερίδια αγοράς και... παράλληλους βίους εδώ και αρκετά

τρίμηνα. Όταν αποφασίσουν να μπουν στην αγορά, σίγουρα θα

γυρίσουν πολλά κεφάλια. Και αυτό δεν θα αργήσει καθόλου,

πιστέψτε μας! Η Oppo έχει ίσως ένα μικρό πλεονέκτημα καθώς πλέον

είναι «ένα» με την OnePlus, η οποία αλλάζει ελαφρώς τη στρατηγική

της, αλλά θα εξακολουθήσει να μας προσφέρει τηλέφωνα υπό το

δικό της brand. Όπως, το πολύ ενδιαφέρον Nord CE 5G που θα

βρείτε στις σελίδες του παρόντος τεύχους. Μόνη πρώτη, βέβαια,

παραμένει η Samsung και όλοι περιμένουμε τις αρχές Αυγούστου, οι

οποίες πλέον έχουν καθιερωθεί ως ημερομηνίες Unpacked events.

Στο μεγάλο event των Κορεατών, καταμεσής των διακοπών,

αναμένουμε τα περιβόητα Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy

Watch 4 και Galaxy Buds 2, τα οποία θα καλύψουν επάξια την

απουσία του Note 21. Για να πούμε την αλήθεια, μάλλον το Note

20 ήταν το τελευταίο της οικογένειας, αν και η εταιρεία δεν το

επιβεβαιώνει ακόμα. Με τα Galaxy S να έχουν υποστήριξη S Pen και

τα foldable μοντέλα της πιο ώριμα από ποτέ, ίσως δεν υπάρχει πλέον

χώρος στην αγορά για ένα Galaxy Note μοντέλο. Αν το Z Fold τα πάει

καλά, εμπορικά, τότε ίσως οι κάτοχοι Note 20 να έχουν ένα ιστορικό

μοντέλο στα χέρια τους, το τελευταίο Note ever. Σε λίγο καιρό θα

ξέρουμε...Γενικά, στην ίδια φάση με το κοινό -βάσει της έρευνας

που αναφέραμε πιο πάνω- δηλαδή «δεν ξέρω τι θέλω και δεν θα

ησυχάσω αν δεν το αποκτήσω», βρίσκονται για άλλους λόγους και

όλοι οι χρήστες, γιατί είναι τόσο πολλές οι καλές συσκευές και τόσοι

οι πειρασμοί και οι σειρήνες, που αναπόφευκτα μας οδηγούν σε hot

τεχνολογικά όνειρα. Και είναι και καλοκαίρι! Καλές διακοπές.

Κώστας Νόστης

6 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


8 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


Σχεδίαση

Το... διαστημικό πίσω μέρος του TCL

20 L+ μας κλέβει τις εντυπώσεις με τη

χρήση μικρο-κρυστάλλων που θυμίζουν

μεταλλικό, «περλέ» χρώμα και τον

έναστρο ουρανό!

NXTVISION

Η TCL μας έχει... κακομάθει με τις

οθόνες NXTVISION που προσφέρουν

ανώτερη εμπειρία θέασης, ακόμα και σε

σύγκριση με πολύ ακριβότερα μοντέλα

της αγοράς!

Αυτονομία

Η τεράστια μπαταρία των 5000mAh

προσφέρει άνετα 1,5 ημέρα χρήσης και

επαναφορτίζεται ταχύτατα με τον φορτιστή

των 18 Watts!

Κάμερες

Η τετραπλή 64MP κάμερα του TCL 20L+

προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες λήψεις

για κάθε περίσταση, ενώ και η 16MP selfie

θα κάνει τις video-κλήσεις και το vlogging

σας, απόλαυση!

HTCL έχει, πλέον, εδραιωθεί

στη συνείδηση των χρηστών

ως ένα top tier brand, διατηρώντας

και εμπλουτίζοντας

διαρκώς τη γκάμα των

mobiles της με ελκυστικές

και high-tech συσκευές. Νεότερη προσθήκη της,

το TCL 20L+, το οποίο έρχεται να προσφέρει

προσιτές επιδόσεις με απίστευτη σχεδίαση και

μια εξαιρετική οθόνη!Το TCL 20L+ είναι... large,

όπως υποδηλώνει και η ονομασία του. Έχει μια

οθόνη IPS των 6,67”, με FullHD+ ανάλυση και

20:9 aspect ratio, ενώ η μέγιστη φωτεινότητά

της αγγίζει τα 500 nits. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

της, όμως, είναι η τεχνολογία NXTVISION

που βρίσκουμε σε όλα τα μοντέλα της TCL. Έτσι,

η ποιότητα θέασης αυξάνεται κατακόρυφα, το

περιεχόμενο μπορεί να αναβαθμιστεί σε HDR

αυτόματα και επιπλέον η οθόνη προστατεύει τα

μάτια σας από το επιβλαβές μπλε φως και σας

βοηθάει να διαβάζετε ξεκούραστα τα αγαπημένα

σας e-books ή απλώς να κάνετε browsing

μέσω του ειδικού reading mode.

Αυτό που κλέβει τις εντυπώσεις πάνω στο TCL

20L+, είναι αναμφίβολα το πίσω μέρος του. Η

ειδική επίστρωση με νανο-κρυστάλλους προσφέρει

μια απίστευτη εμφάνιση στην πλάτη της

συσκευής, με ένα χρώμα που θυμίζει τον έναστρο

ουρανό και μια υφή λεία αλλά όχι glossy,

που δεν «ελκύει» τις δαχτυλιές και ταυτόχρονα

προσφέρει μια ποιοτική αίσθηση.

Το Qualcomm Snapdragon 662 προσφέρει

ικανοποιητικότατες επιδόσεις σε κάθε εφαρμογή,

σε συνδυασμό με 6GB RAM και 256GB

αποθηκευτικού χώρου UFS 2.1, ενώ το Android

11 με το TCL UI εξασφαλίζουν μια ομαλή και

απολαυστική εμπειρία χρήσης. Φυσικά, δεν

έγινε καμία έκπτωση στην κάμερα της συσκευής,

με ένα quad setup στο πίσω μέρος, αποτελούμενο

από κύριο αισθητήρα 64MP με PDAF, 8MP

ultra-wide κάμερα, 2MP macro κάμερα και 2MP

depth κάμερα, ώστε να πραγματοποιήσετε κάθε

φωτογραφική σας έμπνευση! Η selfie κάμερα

είναι wide με αισθητήρα 16MP και υποστηρίζει

HDR αλλά και video 1080p/60FPS, οπότε θα

σας υπερκαλύψει!

Τέλος, η τεράστια μπαταρία των 5.000mAh

προσφέρει σχεδόν 1,5 ημέρα αυτονομίας με βαριά

χρήση και επαναφορτίζεται αρκετά γρήγορα

χάρη στον παρεχόμενο φορτιστή των 18W, για

να μην μείνετε ποτέ από ενέργεια!

9 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


HOT SPOT

Qualcomm Snapdragon 888+

Η νέα ναυαρχίδα των mobile chipsets!

H MWC 2021 πραγματοποιήθηκε μετά από 1,5 χρόνο απουσίας,

και η πρώτη μεγάλη ανακοίνωση ήταν της Qualcomm. Η εταιρία

κατασκευής chip, ανακοίνωσε τον Snapdragon 888 Plus με

3GHz βασικό πυρήνα CPU και βελτιωμένη AI Engine, που τώρα

αποδίδει 20% καλύτερα.

Το chip είναι αρκετά ίδιο με το γνωστό SD 888, που είδαμε για

πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, με τον μεγάλο πυρήνα να είναι ARM

Cortex-X1. Η διαφορά είναι ότι ο χρονισμός του πυρήνα έχει

ανέβει στα 2.995GHz, αυτό είναι το πραγματικό νούμερο.

Ο έκτης γενιάς Qualcomm Hexagon 780 AI processor, μπορεί

πλέον να εκτελέσει 32TOPS (Tera Operations Per Second), και έχει

βελτιωθεί από τα 26TOPS στον αρχικό SD 888.

Οι υπόλοιπες προδιαγραφές έχουν μείνει αρκετά ίδιες: Adreno 660 GPU, Snapdragon X60 5G modem με 7.5Gbps Download και FastConnect

6900, το οποίο υποστηρίζει τα τελευταία Wi-Fi standards.

Αντιπρόσωποι από την Asus, Motorola, Xiaomi και vivo έχουν ήδη επιβεβαιώσει την συνεργασία τους με την Qualcomm και θα χρησιμοποιήσουν τον

νέο Snapdragon 888 Plus στα νέα τους κινητά, τα οποία πρόκειται να δούμε μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2021.

Lenovo Smart Clock

Πολλά περισσότερα από ένα... ξυπνητήρι!

Το πρώτο μοντέλο Smart Clock που έκανε το ντεμπούτο του πριν από μερικά χρόνια, μας είχε κερδίσει με την υπερβολική

του απλότητα και φυσικά την εξαιρετικά χαμηλή του τιμή. Στο πλαίσιο του MWC 2021, η Lenovo αποφάσισε να συνεχίσει την

κληρονομιά του Smart Clock, με τη δεύτερη edition του! Το Google-Assistant based Smart Clock 2 προσφέρει

μια σειρά από βελτιώσεις και ανεπτυγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τον προκάτοχο του, ενώ ένα

από τα σημαντικά ατού του είναι ότι έρχεται με wireless charger και παράλληλα μπορείτε να λειτουργήσει

και ως… φωτάκι νυκτός. Ακολουθώντας παρόμοιο σχεδιασμό με τον πρόγονο του, το Smart Clock

2 της Lenovo διαθέτει display 4 ιντσών, το οποίο φιλοξενείται στο

εσωτερικό ενός πυραμοειδούς σχήματος. Ωστόσο, διαθέτει μια πιο

ψηλή βάση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Lenovo αποφάσισε

να μετακινήσει τα ηχεία της συσκευής στο εμπρόσθιο τμήμα της, έτσι

ώστε ο ήχος να ακολουθεί μια διαφορετική κατεύθυνση. Η πιο μεγάλη

διαφορά στο hardware σε σύγκριση με τις προηγούμενες versions

του Smart Clock είναι ότι έρχεται με ένα charging dock για

wireless φόρτιση άλλων συσκευών (χωρίς ωστόσο να έχει

αποσαφηνιστεί εάν το εν λόγω pad θα περιλαμβάνεται

σε όλες τις αγορές). Τα δε υπόλοιπα features του Smart

Clock 2 δεν διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με

το original, καθώς με ένα swipe μπορείτε να ενεργοποιήσετε

την οθόνη και να ορίσετε alarms, να δείτε την πρόγνωση του

καιρού και φυσικά να ελέγξετε τις υπόλοιπες smart συσκευές του

σπιτιού. Με κόστος κοντά στα 90 δολάρια, αναμφίβολα πρόκειται

για μια πρόταση που θα τη λατρέψουν οι fans των tech gadgets!

10 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10

MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000


HOT SPOT

Vivo X60T Pro+

Ο ορισμός του high-end phone!

Ανέκαθεν Vivo έβγαζε αξιόλογες συσκευές και οι τελευταίες μας πληροφορίες είναι πως η εταιρεία «έρχεται» επίσημα και στην

Ευρώπη! Εκτός αυτού, η εταιρεία φέρνει ένα ακόμη smartphone στην οικογένεια X60, το Vivo X60T Pro +. Το νέο smartphone είναι

βασικά ένα X60 Pro+ με υποβαθμισμένο φακό πορτραίτου.

Το Vivo X60T Pro + διαθέτει οθόνη AMOLED με καμπύλες άκρες (Full HD +), μεγέθους 6,56 ιντσών με ανάλυση 2,376 x 1.080

pixel. Το πάνελ επιτυγχάνει 1300 nits μέγιστη φωτεινότητα και προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 120 Hz με HDR10 +. Η οθόνη φέρει

έναν σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων και μια κεντρική οπή για την selfie κάμερα.

Κάτω από αυτή την μεγάλη οθόνη και εσωτερικά της συσκευής, βρίσκεται ένας οκταπύρηνος επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon

888. Αυτό το chip κατασκευάζεται με την λιθογραφική διαδικασία κατασκευής 5 nm. Διαθέτει επίσης μια ενσωματωμένη GPU

Adreno 660 που χειρίζεται όλες τις εργασίες που σχετίζονται με γραφικά και η συσκευή διατίθεται σε παραλλαγές με 8 GB ή 12 GB

RAM LPDDR5. Οι παραλλαγές συνοδεύονται από 128 GB και 256 GB αποθηκευτικού χώρου UFS 3.1 αντίστοιχα. Το smartphone

διαθέτει Android 11 με βάση το OriginOS 1.0. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα εκτεταμένης μνήμης RAM είναι διαθέσιμη

προσφέροντας 3 GB επιπλέον RAM αξιοποιώντας τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

Το X60T Pro + διαθέτει ρύθμιση Quad-Camera με LED φλας. Η κύρια κάμερα αποτελείται από έναν 50 MP αισθητήρα (Samsung

GN1) με μεγάλο διάφραγμα φακού f/1.57. Υπάρχει επίσης αισθητήρας Sony IMX598 48 MP με ultrawide φακό 114,5 μοιρών.

Συνεχίζουμε με φακό με διάφραγμα f / 3,4 και οπτικό ζουμ 5x, συνδυαζόμενο με 8MP αισθητήρα. Τέλος, έχουμε μια κάμερα

πορτραίτου 12 MP. Στο μπροστινό μέρος, η συσκευή διαθέτει αισθητήρα 32 MP με διάφραγμα f / 2,45 για βιντεο-κλήσεις.

Όλη η απαιτούμενη ενέργεια εξασφαλίζεται από μια μπαταρία 4.200 mAh που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 55 W. Το smartphone

διαθέτει επίσης μια θύρα USB Type-C που χρησιμεύει και ως έξοδος ήχου. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η συσκευή διαθέτει

Dual-SIM, 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS και GLONASS. Το τηλέφωνο έχει διαστάσεις 158,59 x 73,35 x 9,10 mm και ζυγίζει

περίπου 190 γραμμάρια.

Ταχεία φόρτιση

Ελάχιστες ναυαρχίδες,

πλέον, υποστηρίζουν

φόρτιση κάτω των 50W

και το μοντέλο της Vivo

δεν αποτελεί εξαίρεση,

με μπαταρία σχετική

μικρή (4.200mAh) που

όμως γεμίζει ταχύτατα

στα 55W.

Εξαιρετική οθόνη

Το κυρτό (στις πλευρές) AMOLED

panel είναι χάρμα οφθαλμών,

με «κανονική» διαγώνιο αλλά

πολύ υψηλή φωτεινότητα,

σε συνδυασμό με HDR10+

υποστήριξη.

12 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


BE SMART!

www.yumpu.com/user/smartpress


PREVIEW

HONOR 50 PRO

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

6,72” LED, 1236x2676 pixels

CPU

Qualcomm Snapdragon

778G 5G

CAMERA

108+8+2+2MP quad camera,

12+32MP dual selfie camera

RAM

8GB

STORAGE

256GB

OS

Android 11

TIMH

€699 (εκτιμώμενη)

STRONG

POINT

Ταχεία φόρτιση

Αρκετά είναι τα δυνατά specs των

νέων Honor 50 series αλλά η

ενσύρματη φόρτιση 100W για το Pro

και 66W για το “vanilla”, ανοίγουν

το δρόμο για υπερ-ταχεία φόρτιση

από όλους τους κατασκευαστές!

έα σελίδα άνοιξε η Honor στην

ιστορία της και αυτό το πέτυχε

N με την κυκλοφορία της νέα σειράς

Honor 50. Τα Honor 50 Pro ,

Honor 50 και Honor 50 SE είναι οι πρώτες συσκευές

της εταιρείας που θα κυκλοφορήσουν

με υποστήριξη GMS ξεπερνώντας τα προβλήματα

που αντιμετώπιζε η εταιρεία όσο ανήκε

στη Huawei. Το Honor 50 και το αντίστοιχο Pro

είναι επίσης τα πρώτα τηλέφωνα που τροφοδοτούνται

από το chipset Snapdragon 778G

της Qualcomm. Καλύτερο απ’ όλα είναι φυσικά

το μοντέλο Honor 50 Pro που συσκευάζει

μια καμπύλη οθόνη AMOLED 6,72 ιντσών με

ανάλυση FHD + και ρυθμό ανανέωσης 120Hz.

Υπάρχει ένα ζευγάρι φωτογραφικών μηχανών

selfie (32MP main + 12MP ultrawide) που

βρίσκονται μέσα σε μια οπή που θυμίζει την

μορφή ενός χαπιού. Η οθόνη φέρνει ρυθμό

δειγματοληψίας αφής 300Hz, δυναμικό ρυθμό

ανανέωσης που θα βοηθήσει στη διάρκεια

ζωής της μπαταρίας και είναι επίσης πιστοποιημένο

με HDR. Το κανονικό Honor 50 περιλαμβάνει

πάνελ 6,57 ιντσών με τις ίδιες βασικές

προδιαγραφές με το πάνελ του μοντέλου Pro,

αν και φέρει μόνο μια κάμερα ανάλυσης 32MP.

Στην πλάτη τους, τα δύο νέα τηλέφωνα μοιράζονται

πανομοιότυπες κάμερες που στεγάζονται

σε δύο μεγάλα πλαίσια κυκλικής μορφής.

Υπάρχει μια κύρια κάμερα 108MP στον επάνω

δακτύλιο με αισθητήρα 1 / 1,52 ιντσών και 9

έως 1 pixel binning. Οι συνοδευτικοί φακοί

περιλαμβάνουν 8MP και δύο μονάδες 2MP

για macro-εντολές και δεδομένα βάθους. Η

Honor προσφέρει επίσης ειδικές λειτουργίες

Vlog που καταγράφουν ταυτόχρονα βίντεο

από την μπροστινή και την πίσω κάμερα. Αυτά

είναι τα πρώτα smartphones που χρησιμοποίησαν

τη νέα πλατφόρμα κινητής τηλεφωνίας

778G της Qualcomm, η οποία φέρνει CPU

Kryo 670 σε συνδυασμό με GPU Adreno 642L

για απόδοση κοντά στο Snapdragon 780G. Το

SoC συνδυάζεται με μνήμη RAM 8 ή 12 GB.

Σε θέμα λογισμικού υπάρχει Magic UI 4.2 με

βάση το Android 11. Οι διεθνείς μονάδες α-

ναμένεται να φτάσουν με υποστήριξη GMS. Το

Honor 50 Pro διαθέτει μπαταρία 4.000 mAh

και ταχύτητες ενσύρματης φόρτισης 100W,

ενώ το μοντέλο vanilla διαθέτει μεγαλύτερη

μπαταρία των 4.300 mAh με φόρτιση 66W.

Το Honor 50 και το Honor 50 Pro αναμένονται

στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2021.

14 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


PREVIEW

MOTOROLA DEFY

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

6,5” IPS, 720x1600 pixels

CPU

Qualcomm Snapdragon 662

CAMERA

48+2+2MP triple camera, 8MP

selfie camera

RAM

4GB

STORAGE

64GB, microSD

OS

Android 11 (αναβάθμιση σε

Android 11)

TIMH

€329

ΓΙΑ...

ΔΎΣΚΟΛΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΈΣ!

STRONG

POINT

Ανθεκτικότητα

Το Motorola Defy «δανείζεται» το

know-how της Bullitt από τα CAT

phones και έτσι διαθέτει απίστευτη

αντοχή ακόμα και στις πιο αντίξοες

συνθήκες και «ατυχήματα»!

ια νέα εποχή ανθεκτικών κινητών

τηλεφώνων ξεκινά με την ανακοίνωση

του Motorola Defy, της

M

πρώτης συσκευής σε αυτή τη

νέα οικογένεια. Για το νέο αυτό smartphone,

η Motorola επέλεξε το Bullitt Group, έναν

παγκόσμιο ηγέτη στα βραβευμένα στιβαρά

κινητά τηλέφωνα, για να δημιουργήσει μια

συσκευή που μπορεί να αντιμετωπίσει το άγχος

της καθημερινής ζωής και των περιπετειών έξω

στη φύση. Είναι ένα αδιάβροχο τηλέφωνο,

πιστοποιημένο σύμφωνα με τα βιομηχανικά

πρότυπα (IP68) και μπορεί να βυθιστεί σε βάθος

έως 1,5 μέτρα για 35 λεπτά, χάρη ως ένα

βαθμό στο περίβλημα με διπλή στεγανοποίηση

που διαθέτει. Επιπλέον, είναι ανθεκτικό

στα και πιστοποιημένο με βάση τα στρατιωτικά

πρότυπα (MIL SPEC 810H), αντιμετωπίζοντας

με επιτυχία θερμικά σοκ, κραδασμούς και

δονήσεις. Το 34% των καταναλωτών έχουν

σπάσει ή χαλάσει το smartphone τους τα τελευταία

τρία χρόνια, οπότε το motorola defy

παρέχει επίσης ολοκληρωμένη προστασία

από αυτήν την καθημερινή απογοήτευση. Από

την πτώση από την οροφή του αυτοκινήτου,

μέχρι την πτώση από την τσέπη σας, τη ρίψη

καφέ έως την παραμονή έξω στον ήλιο, αυτό

το ανθεκτικό smartphone θα βγάλει σε πέρας

πολλές καθημερινές ατυχίες, όπου κι αν σας

οδηγήσει η μέρα σας. Σε έναν κόσμο όπου

η υγιεινή δεν ήταν ποτέ πριν τόσο σημαντική

όσο είναι σήμερα, είναι εξίσου καθησυχαστικό

το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα αυτή σημαίνει

ότι μπορείτε να πλένετε το motorola defy όσο

συχνά πλένετε τα χέρια σας. Για πιο ευκρινείς,

πιο φωτεινές φωτογραφίες σε οποιεσδήποτε

συνθήκες χάρη στον αισθητήρα4 48MP f /

1.8 με τεχνολογία Quad Pixel, ιδανικό για

λήψεις ανατολής ηλίου ή ηλιοβασιλέματος και

οτιδήποτε στο ενδιάμεσο, αυτή η κάμερα ξεχωρίζει

στην κατηγορία στιβαρών τηλεφώνων.

Και μπορείτε να τις απολαύσετε στην οθόνη

HD+ 6,5 ιντσών που προστατεύεται από παχύ

Corning Gorilla Glass Victus. Επιπλέον, δεν

θα χρειαστεί ποτέ να χάσετε ούτε μια στιγμή

με τη μπαταρία διάρκειας ζωής δύο ημερών5

με μία μόνο φόρτιση, χάρη στην μπαταρία

5.000 mAh με φόρτιση TurboPower. Αυτό

είναι το τηλέφωνο για άτομα που αψηφούν

όλα τα εμπόδια και απαιτούν ένα τηλέφωνο

που κάνει το ίδιο. Το motorola defy διατίθεται

σε σφυρήλατο πράσινο ή μαύρο χρώμα με

κομψό, ανάγλυφο σχεδιασμό για καλύτερο

κράτημα και διαθέτει αποσπώμενο λουράκι

για να το κρεμάτε στο χέρι σας, όποτε νιώθετε

την ανάγκη για μεγαλύτερη σιγουριά.

16 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


Θήκες speck

για iPad και

ΜacBook

Το σημαντικότερο που έχεις να σκεφτείς όσον αφορά το νέο σου iPad δεν είναι απλά

η χρήση του, αλλά κυρίως η προστασία του! Και οι ξεχωριστές, νέες προστατευτικές

θήκες Balance Folio της Speck προσφέρουν την απόλυτη προστασία σε κάθε

κάτοχο, αποτελώντας μία λύση που εντυπωσιάζει στο κομμάτι της εμφάνισης,

αλλά και της χρηστικότητας. Είτε έχεις στην κατοχή σου ένα νέο

iPad 9,7, είτε το iPad 10.2 ή το iPad 10.5 ή το iPad 11 ή το iPad 12.9,

θα αποτελέσουν σύμμαχο στη “μακροζωΐα” της συσκευής σου.

Τοποθετώντας το iPad σου στις Balance Folio αντέχει αυτόματα

σε πτώσεις από τα 1,22 μέτρα χωρίς να ανησυχείς καθόλου. Θα

σε διευκολύνει σε κάθε περίπτωση, προσφέροντας ασφαλές

κλείσιμο της συσκευής, δυνατότητα auto sleep/

wake, αλλά και δυνατότητα multiple viewing &

typing angles.

Οι Balance Folio Slim Protective Folio Cases

έρχονται σε τέσσερις εντυπωσιακές

χρωματικές επιλογές (Black / Slate Gray, Marine

Blue / Twilight Blue, Stormy Grey / Charcoal

Grey και Dark Poppy Red / Velvet Red).

Έχεις MacBook; Τότε χρειάζεσαι και θήκη Speck. Είτε έχεις στην κατοχή σου έναν Mac-

Book Pro, είτε το “αέρινο” Air είτε έναν MacBook χρειάζεσαι την προστασία εκείνη που

θα κάνει το μοντέλο σου να “επιβιώσει” ακόμη και από την καλοκαιρινή σου απόδραση.

Χωρίς να μειώνουν σε τίποτα από τη γοητεία των προϊόντων οι θήκες της Speck θα σε

ενθουσιάσουν.

• Αντοχή σε γρατσουνιές και χτυπήματα με τη μεγαλύτερη αντοχή από θήκες του είδους.

• Εύκολες στην εγκατάσταση, διατηρώντας την “ελευθερία” χρήσης και τον light

χαρακτήρα των μοντέλων.

• Μοναδικό στυλ που απογειώνει τους αγαπημένους σου Mac.


PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

1,39” AMOLED, 454x454 pixels

XIAOMI MI WATCH

REVOLVE ACTIVE

CPU

-

CAMERA

-

RAM

-

STORAGE

eMMC

OS

Mi OS

TIMH

€179 (εκτιμώμενη)

«ΑΘΛΗΤΙΚΌ»

ΚΑΙ ΙΚΑΝΌΤΑΤΟ

STRONG

POINT

Αυτονομία

Η μπαταρία των 450mAh σε

συνδυασμό με τη χαμηλή

κατανάλωση εγγυώνται έως και

50 ώρες αυτονομίας με διαρκή

εντοπισμό θέσης μέσω GPS και

καταγραφή της δραστηριότητάς σας!

ια τους τύπους που λατρεύουν

τις σωματικές δραστηριότητες και

Γ ζουν με έντονη ενέργεια την ζωή

τους, η Xiaomi προτείνει το νέο της

Mi Watch Revolve Active smartwatch, το οποίο

αναμένεται να τοποθετηθεί στην τιμολογιακή

κατηγορία μεταξύ €150 και €200.

Το νέο smartwatch είναι εξοπλισμένο με οθόνη

AMOLED των 1,39 ιντσών με ανάλυση 454 ×

454 pixel και προστασία Corning Gorilla Glass

3. Επιπλέον, υπάρχει υποστήριξη Bluetooth 5.0

για επικοινωνία με smartphone και επιπλέον

έχουμε ένα πλούσιο σετ αισθητήρων: Έναν

αισθητήρα καρδιακού ρυθμού, ένα επιταχυνσιόμετρο,

ένα γυροσκόπιο, μια ηλεκτρονική

πυξίδα, ένα βαρόμετρο και έναν αισθητήρα

φωτός. Υπάρχει και ένας δέκτης δορυφορικού

συστήματος πλοήγησης GPS / GLONASS.

Αυτό το ρολόι μπορεί να ανιχνεύσει το επίπεδο

οξυγόνου στο αίμα, καθώς και να παρακολουθεί

τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου.

Υπάρχουν 117 διαθέσιμες αθλητικές λειτουργίες,

συμπεριλαμβανομένων 17 επαγγελματικών

αθλητικών τρόπων και 100 εκτεταμένων

αθλητικών τρόπων.

Πέρα των παραπάνω λειτουργικών, αυτό το

gadget είναι εξοπλισμένο με μικρόφωνο: Οι

ιδιοκτήτες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν

με τον έξυπνο βοηθό Alexa. Άλλο ένα θετικό

χαρακτηριστικό είναι πως η συσκευή μπορεί

να αντέξει σε βάθος νερού 50 μέτρων. Οι διαστάσεις

είναι 45,9 x 53,35 x 11,8 mm και το

βάρος είναι 32,5 g. Από αυτονομία, η συσκευή

αντέχει έως 14 ημέρες σε κανονική λειτουργία

και 50 ώρες με συνεχή χρήση GPS / GLONASS.

Τέλος, έμφαση έχει δοθεί και στην εξωτερική

εμφάνιση και σχεδίαση του Mi Watch Revolve

Active, καθώς δεν παύει να είναι ένα wearable

και μας συνοδεύει σε διάφορες κοινωνικές

περιστάσεις. Λιτό, σχεδιαστικά, αλλά με λουράκια

σε διάφορα χρώματα και με πολύ ενδιαφέροντα

watchfaces, το νέο μοντέλο της

Xiaomi ταιριάζει περισσότερο σε αθλητικούς

χρήστες και την περιστασιακή, casual εμφάνιση.

18 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


powered by


REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

1,43” AMOLED

466x466 pixels

CPU

-

CAMERA

-

RAM

2GB

STORAGE

16GB

OS

Harmony OS 2.0

TIMH

€499

ΠΟΛΥΤΕΛΈΣ

ΑΛΛΆ ΚΑΙ

ΣΠΟΡΤΊΦ!

HUAWEI WATCH

3 PRO

Huawei Watch Series 3 έρχεται

με δυναμισμό για να συνεχίσει

Η αυτή την εξαιρετική παράδοση,

με τις δύο ναυαρχίδες Watch 3

Pro και Watch 3 να αλλάζουν

για πάντα όλα όσα γνωρίζαμε για την high-end

και premium κατηγορία στα smartwatches.

Όμως για πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα το

Pro μοντέλο, το οποίο όπως θα διαπιστώσετε

διαβάζοντας το hands-on review, αν μη τι άλλο

σχεδιάστηκε για να… ξεχωρίζει!

Κατασκευή και σχεδίαση

Το 3D κυρτό γυαλί δένει άψογα με το ανοξείδωτο

ατσάλι, ενώ το τιτάνιο και το κεραμικό υλικό που

πλαισιώνει το σώμα του Watch 3 Pro χαρίζει μια

συναρπαστική αίσθηση που φλερτάρει με το

elegant και συγχρόνως το περιπετειώδες.

Η οθόνη OLED στις 1.43 ίντσες (466x466 pixels

με 326PPI) διακρίνεται για το εξαιρετικά μικρό

περίγραμμα, χαρίζοντας μια εκπληκτική ποιότητα

απεικόνισης των δεδομένων που μπορεί να

θεωρηθεί πραγματικά κορυφαία. Παράλληλα,

από σχεδιαστικής απόψεως δεν θα μπορούσαμε

να μην εκθειάσουμε την απόφαση της κινεζικής

εταιρείας να προσθέσει μια σούπερ βολική περιστρεφόμενη

κορώνα.

Tο Huawei Watch 3 Pro δεν είναι μόνο όμορφο

στο μάτι, αλλά παράλληλα προσφέρει δυνατότητες

και λειτουργίες που είναι έτη φωτός

μπροστά και αποδεικνύουν το πόσο πολύ έχουν

εξελιχθεί τα smartwatches. Συγκεκριμένα, το

high-end smartwatch της Huawei επιτρέπει τη

χρήση eSIM για κλήσεις από το ίδιο το ρολόι,

πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά μπορεί

να υπάρξει ένας αριθμούς τηλεφώνου για δύο

συσκευές, με το Watch 3 Pro και το Watch 3

να επιτρέπουν ανεξάρτητες κλήσεις χωρίς να

χρειάζεται το smartphone σας.

Health and fitness

Παράλληλα, ένα από τα πιο επαναστατικά

features (το οποίο και το συναντούμε για πρώτη

φορά) είναι ότι το Watch 3 Pro δύναται να παρακολουθήσει

την θερμοκρασία του δέρματος και

έτσι να υπολογίσει τις αλλαγές της θερμοκρασίας

στο σώμα μας. Αν και δεν «συμπεριφέρεται»

ακριβώς όπως ένα θερμόμετρο σώματος, ένας

έξυπνος αισθητήρας μπορεί να αντιληφθεί τη

θερμοκρασία στο δέρμα και στη συνέχεια να

υπολογίσει την ακριβή θερμοκρασία του σώματος.

Tο Watch 3 Pro δύναται να ανιχνεύσει την

πτώση του χρήστη του και να ενεργοποιήσει μια

SOS λειτουργία εκτάκτου ανάγκης. Η εν λόγω

λειτουργία κυριολεκτικά σώνει ζωές, καθώς μια

αποθηκευμένη επαφή, η οποία έχει τον χαρακτήρα

της έκτακτης ανάγκης μπορεί να ενεργοποιηθεί

αυτόματα και έτσι ένα κοντινό άτομο σας,

να σπεύσει σε άμεση βοήθεια. Tο Watch 3 Pro

θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ο

απόλυτος σύμβουλος υγείας και συνεχούς 24/7

καταγραφής όλων των ζωτικών λειτουργιών σας.

Υποστηρίζοντας το εξελιγμένο TruSeen 4.5+

δύναται να αναλύσει και να παρακολουθήσει

τον καρδιακό ρυθμό σας, ενώ επιπλέον μπορεί

να καταγράψει τα επίπεδα του οξυγόνου SpO2

στο αίμα σας. Με 100+ διαφορετικά προγράμ-

STRONG

POINT

Δυνατότητες

Τόσο σαν smartwatch όσο και σαν

fitness tracker, το Huawei 3 Pro είναι

εξαιρετικό, συνεπικουρούμενο από

το ενσωματωμένο GPS και την eSIM.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

HUAWEI FREEBUDS PRO

Χάρη στη συνδεσιμότητα Bluetooth 5.1 που

διαθέτει, αλλά και τα 4GB αποθηκευτικού χώρου,

το Huawei Watch 3 Pro συνδυάζεται ιδανικά με τα

Freebuds Pro για να ακούτε μουσική ενώ αθλείστε,

χωρίς να έχετε μαζί σας το smartphone σας!

20 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


01

Η υποστήριξη eSIM εξασφαλίζει

πως το Watch 3 Pro μπορεί να

λειτουργήσει τελείως αυτόνομα,

υποκαθιστώντας το smartphone

σας!

02

Χάρη στο GPS μπορείτε ακόμα και

να δείτε τη διαδρομή που έχετε

ακολουθήσει και να βρείτε εύκολα

το δρόμο της επιστροφής!

ματα προπόνησης και άσκησης (19 επαγγελματικές

λειτουργίες, για αθλήματα εσωτερικού

και εξωτερικού χώρου και 85 προσαρμοσμένες

λειτουργίες, με αυτόματη ανίχνευση άσκησης

για τους 6 πιο συνηθισμένους τύπους προπόνησης),

δυνατότητες της λειτουργίας του ύπνου

σας, αλλά και μέτρηση των επιπέδων stress,

το Watch 3 Pro μεταμορφώνεται εύκολα σε

ένα πραγματικό tech «υπερόπλο» που θα σας

βοηθήσει να υιοθετήσετε έναν πιο fit και active

τρόπο ζωής, δίνοντας σας τη δυνατότητα για τον

πλήρη εποπτικό έλεγχο της υγείας σας.

Αυτονομία και συνδεσιμότητα

Tο σχεδιαστικό team της Huawei γνωρίζοντας

ότι σε πολλά αντίστοιχα προϊόντα, η «αχίλλειος

πτέρνα» τους δεν είναι άλλη από την αυτονομία,

προχώρησε στην βελτιστοποίηση της αυτονομίας

που χαρίζει το Watch 3 Pro και Watch

3. Ειδικότερα, η αρχιτεκτονική dual chipset, η

οποία βασίζεται σε έναν έξυπνο αλγόριθμο ε-

ξοικονόμησης ενέργειας χαρίζει στο τυπικό smart

mode περίπου 5 μέρες αυτονομίας, ενώ με το

ultra-long battery life mode ενεργοποιημένο το

Watch 3 Pro μπορεί να «αντέξει» μακριά από τον

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

φορτιστή του ακόμη και… 21 ολόκληρες μέρες!

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να προσθέσουμε ότι το

Watch 3 Pro της Huawei διαθέτει 2GB RAM και

16GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ υποστηρίζει

Bluetooth 5.2, NFC, GPS (Beidou, GLONASS

και Galileo), wireless και reverse charging, ενώ

είναι συμβατό με όλα τα smartphones που διαθέτουν

έκδοση Android 6.0 ή μεταγενέστερη και

έκδοση iOS 9.0 ή μεταγενέστερη. Τέλος, δύναται

να αντέξει την επαφή με το νερό και διαθέτει

αδιαβροχοποίηση στις 5 ATM, ενώ υποστηρίζει

δεκάδες εφαρμογές από το Huawei App Gallery

και μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό δεκάδες

διαφορετικά Watch faces.

Συμπέρασμα

Χωρίς αμφιβολία, το Huawei Watch 3 Pro διαθέτει

όλα εκείνα τα features που ονειρεύεται ακόμη

και ο πιο απαιτητικός high-end user. To Watch

3 Pro στοιχίζει 499 ευρώ και μπορεί το προαναφερθέν

ποσό να σας φανεί κάπως υψηλό, όμως

υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείτε να κάνετε

με το πανίσχυρο smartwatch της Huawei στον

καρπό σας, που πραγματικά αξίζει κάθε cent που

θα δαπανήσετε για την αγορά του.

9.0/10 9.0/10 9.0/10 8/10 - 9.5/10

OΘΟΝΗ HARDWARE SOFTWARE ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

03

Πρακτικά μπορείτε να περιμένετε

περίπου 7-8 ημέρες αυτονομίας

με αρκετά «βαριά» χρήση, με

καθημερινή άθληση 1 ώρας!

FINAL

VERDICT

Το Huawei Watch 3 Pro θα γίνει «ένα»

με το χέρι σας σε κάθε περίσταση, από

ένα επίσημο δείπνο μέχρι μια σκληρή

προπόνηση σε «σκληρές» συνθήκες!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9.2/10

8/10

21 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

6,43” Fluid AMOLED,

1080x2400 pixels

CPU

Qualcomm Snapdragon

750G 5G

CAMERA

64+8+2MP triple camera,

16 MP selfie camera

ONEPLUS

NORD CE 5G

OnePlus παρουσίασε επίσημα

το νέο mid-ranger 5G μοντέλο

της, το Nord CE 5G (Core

Η

Edition), με στόχο να προσφέρει

premium χαρακτηριστικά στη

μεσαία κατηγορία, με μια ελκυστική συσκευή,

προσιτή στο μέσο απαιτητικό χρήστη. Την είχαμε

στα χέρια μας οπότε πάμε να την δούμε!

RAM

6/8/12GB

STORAGE

128/256GB

OS

Android 11

TIMH

€359

ΠΟΙΟΤΙΚΌ

5G

ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ!

Κατασκευή και σχεδίαση

Η συσκευή ονομάστηκε Nord από τον Βορρά

και CE από το «Core Edition», με ένα ελκυστικό

χρώμα, το Blue Void, να παραπέμπει στο... Nord.

Έχει διαστάσεις 159,2 x 73.5 x 7,9 mm και βάρος

170 gr, έτσι είναι ένα πολύ λεπτό και ελαφρύ

smartphone για τα δεδομένα της εποχής μας.

Κατά τα άλλα έχουμε να κάνουμε με μια συσκευή

με αρκετά μικρά bezels και 84,9% screen-to-body

ratio, με το camera module να εξέχει λίγο στο

πίσω μέρος και το alert slider να βρίσκεται στη

δεξιά μεριά. Στη συσκευασία θα βρείτε φορτιστή

Warp Charger 30W, κόκκινο καλώδιο Type-C,

μια ημιδιάφανη θήκη σιλικόνης και τα απαραίτητα

έντυπα.

Hardware, Software και

δυνατότητες

Ξεκινώντας από την οθόνη του Nord CE 5G,

πρόκειται για μια Fluid AMOLED 6,43» με α-

νάλυση 2400x1080 pixels, 20:9 aspect ratio

και 90Hz refresh rate, κάτι που θα ευχαριστήσει

τους gamers και όχι μόνο. Η OnePlus θέλησε

να ασχοληθεί και με την υγεία των... ματιών

του χρήστη, έτσι η οθόνη του Nord προσφέρει

διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας και ειδικά

modes όπως το reading mode για άνετη ανάγνωση

(monochrome), το φιλτράρισμα του μπλε

φωτός, video enhancement κ.λπ. Στο εσωτερικό

της συσκευής και υπεύθυνο για τις επιδόσεις είναι

το Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Είναι κατασκευασμένο

στα 8nm και έτσι εγγυάται μειωμένη

κατανάλωση ενώ η Adreno 619 GPU θα καλύψει

και τις ανάγκες των gamers, αλλά και κάθε χρήστη,

εκτός από των υπερ-απαιτητικών και των

οπαδών των... benchmarks. «Δίπλα» στο chipset

υπάρχει και ένα 5G modem της Qualcomm το

οποίο εγγυάται συνδεσιμότητα 5G με υψηλές

ταχύτητες.

Το SD750G συνδυάζεται με 8 ή 12GB RAM και

128 ή 256GΒ αποθηκευτικού χώρου UFS 2.1,

χωρίς δυνατότητα επέκτασης μέσω microSD.

Αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν πριν κάνετε την

αγορά, καθώς η διαφορά στην τιμή μεταξύ των 2

εκδοχών είναι €70. Από πλευράς συνδεσιμότητας

έχουμε Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band,

Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.1, A2DP, LE,

aptX HD, NFC και την Type-C USB 2.0 θύρα με

OTG στο κάτω μέρος. Ο αισθητήρας δακτυλικών

αποτυπωμάτων βρίσκεται μέσα στην οθόνη, φυσικά.

Ειδικής μνείας αξίζει το OxygenOS 11 που

τρέχει το Nord CE 5G, το οποίο σε συνδυασμό

με την 90Hz οθόνη, καθιστά τη χρήση απολαυστική,

πολύ ομαλή και γρήγορη. Έχει εκατοντάδες

optimizations που δεν είναι «ορατά» από

το χρήστη, αλλά και αρκετά που είναι, ενώ αν

προέρχεστε από άλλη μάρκα κινητών, το OnePlus

STRONG

POINT

Οθόνη

Η Fluid AMOLED οθόνη των 90Hz

είναι χάρμα οφθαλμών και ταυτόχρονα

προστατεύει τα μάτια σας κατά την

πολύωρη χρήση, οπότε... win-win!

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

ONEPLUS BUDS

Τι πιο «ταιριαστό» με ένα τέτοιο smartphone από

τα αντίστοιχα true wireless ακουστικά από την ίδια

«μητέρα», τα OnePlus Buds θα σας προσφέρουν

εξαιρετικό ήχο και αυτονομία!

24 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


01

Η οθόνη του Nord CE 5G

προσφέρει διαφορετικά επίπεδα

φωτεινότητας και ειδικά modes

όπως το reading mode για άνετη

ανάγνωση, το φιλτράρισμα του

μπλε φωτός κ.λπ.!

02

«Δίπλα» στο chipset υπάρχει και

ένα 5G modem της Qualcomm το

οποίο εγγυάται συνδεσιμότητα 5G

με υψηλές ταχύτητες.

Switch θα σας βοηθήσει να μεταφέρετε τα πάντα

από το παλιό σας smartphone στο Nord CE 5G,

μέσα σε λίγα λεπτά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κάμερα, ήχος και αυτονομία

Αν η OnePlus έδωσε ιδιαίτερα έμφαση στην ο-

θόνη, το έκανε εις διπλούν με τις κάμερες του

Nord. Ξεκινώντας από το εμπρός μέρος, η selfie

κάμερα έχει HDR, αισθητήρα 16 MP, διάφραγμα

φακου f/1.5 και κάνει λήψη βίντεο 1080p στα

30/60FPS ενώ υποστηρίζει και face unlock. Πάμε

στην τριπλή, οπίσθια κάμερα, η οποία διαθέτει

τον γνώριμο 64MP, ένα high-end αισθητήρα που

συνδυάζεται με φακό f/1.8 και διαθέτει PDAF.

Συνδυάζεται με 8MP ultra-wide κάμερα (119

μοιρών), 2MP depth sensor, με το LED flash να

είναι ικανοποιητικά ισχυρό. Η κάμερα μπορεί

να κάνει λήψη 4K video στα 30FPS, 1080p στα

120FPS και διαθέτει gyro-EIS για σταθεροποίηση.

Δε θα μπορούσε να απουσιάζει ένα εξαιρετικό

Nightscape mode για νυχτερινές λήψεις, μαζί με τα

Portrait, Pro mode, RAW mode και Quick Share

για γρήγορο διαμοιρασμό αρχείων. Ο ήχος προέρχεται

από το μονό ηχείο της OnePlus στο κάτω

μέρος και είναι ισχυρός αλλά και καθαρός, θα σας

ικανοποιήσει λοιπόν, παρ’ότι θα προτιμούσαμε

stereo ηχεία για ταινίες και gaming. Υπάρχει και

audio jack οπότε θα απολαύσετε υψηλής ποιότητας

ήχο μέσω ασύρματων ακουστικών. Όσο

για την αυτονομία, οφείλεται στη μπαταρία των

4.500mAh που επαναφορτίζεται ταχύτατα μέσω

του Warp Charge 30T, από το 0% στο 70% μέσα

σε 30’! Το Nord CE 5G θα βγάλει τη μέρα σας, πιθανότατα,

αλλά ακόμα κι αν δεν το καταφέρει, μια

5λεπτη ή 10λεπτη φόρτιση αρκεί για να το κάνει.

Συμπέρασμα

Το OnePlus Nord CE 5G είναι ο ορισμός του

καλού 5G mid-ranger, μια συσκευή που αξίζει

τα «λεφτά» της χάρη στην εξαιρετική οθόνη, τις

καλές κάμερες, το Oxygen OS 11 και τη 5G συνδεσιμότητα,

όλα μέσα σε ένα πολύ ελκυστικό

«περιτύλιγμα». Η εταιρεία έχει κάνει άλματα προόδου

τα τελευταία χρόνια και προσφέρει ώριμα

μοντέλα στην αγορά, ενώ κοιτάζει «στα μάτια»

τον ανταγωνισμό!

8.5/10 8.5/10 9.0/10 8/10 8.0/10 9.0/10

OΘΟΝΗ HARDWARE SOFTWARE ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

03

Η αυτονομία οφείλεται στη μπαταρία

των 4.500mAh που επαναφορτίζεται

ταχύτατα μέσω του Warp Charge

30T, από το 0% στο 70% μέσα σε

30’!

FINAL

VERDICT

Το OnePlus Nord CE 5G είναι μια εξαιρετική

πρόταση στη mid-range κατηγορία

με πολύ “cool” εμφάνιση και όλες τις

δυνατότητες που θέλει ο μέσος χρήστης!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.6/10

8/10

25 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


REVIEW

REALME GT 5G

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

6,43” Super AMOLED,

1080x2400 pixels

CPU

Qualcomm Snapdragon 888

5G

CAMERA

64+8+2MP triple camera, 16

MP selfie camera

RAM

8/12GB

STORAGE

128/256GB

OS

Android 11

TIMH

€599

ΕΚΡΗΚΤΙΚΈΣ

ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΜΙΣΉ ΤΙΜΉ!

realme το τελευταίο χρονικό

διάστημα δεν έχει κάνει α-

Η πλώς ορισμένα μικρά βήματα

ανάπτυξης και προόδου, αλλά

κυριολεκτικά έχει πραγματοποιήσει

εντυπωσιακά άλματα. Το είδαμε με το

realme 8 και τώρα έφτασε η σειρά για τo GT,

ένα πραγματικά πανίσχυρο smartphone από

άποψη performance, το οποίο έρχεται σε μια

πραγματικά ασυναγώνιστη τιμή!

Εμφάνιση και κατασκευή

Sleek γωνίες, elegant γραμμές και στιβαρή κατασκευή,

πραγματικά λείες επιφάνειες που τρελαίνεσαι

να τις αγγίζεις. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά

λεπτό και ελαφρύ, με το βάρος του να κυμαίνεται

μόλις στα 186 γραμμάρια. Aξίζει να σημειωθεί

ότι κάθε button του έχει τοποθετηθεί με τέτοιο

τρόπο, ώστε να προσφέρει maximum ευελιξία

και ευκολία στη χρήση. Και επειδή πάντοτε το

μάτι πέφτει στην… οθόνη, το GT της realme βασίζεται

σε ένα Super AMOLED display στις 6.43

ίντσες με FHD+ ανάλυση στα 2400x1800 pixels.

Με screen-to-body ratio στo 91.7% χαρίζει απόλυτο

ρεαλισμό και έντονα χρώματα με απίστευτη

φωτεινότητα (αγγίζει τα 1000 nits). Επιπλέον, το

μεγάλο ατού δεν είναι άλλο από το εντυπωσιακό

refresh rate των 120Hz, το οποίο μεταφράζεται

σε απίστευτη κύλιση και ομαλότητα.

Hardware, software

και δυνατότητες

Ο «κινητήρας» του δεν είναι άλλος από το

Snapdragon 888, το chipset που σπάει τα κοντέρ

με την υψηλή ταχύτητα και την αξιοπιστία που

προσφέρει ακόμη και στα πιο απαιτητικά tasks

και στις πιο ζόρικες εφαρμογές. Με καλύτερη

ενεργειακή διαχείριση, επιτάχυνση του διπλού

καναλιού με το συνδυασμό 5G και Wi-Fi 6 και με

8 ή 12GB RAM το GT της realme σχεδιάστηκε για

να κάνει μονίμως τον ταχύτερο γύρο (και κυρίως

αδιάκοπα), χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να το

περάσεις μία βόλτα από τα pits.

Φυσικά, για ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία,

το race car των smartphones θα πρέπει να…

«παγώνει» που και πού. Ειδικότερα, η realme

προτίμησε στο GT να αντικαταστήσει τον «παραδοσιακό»

χαλκό με ένα σύνθετο θερμοαγώγιμο

υλικό νέας γενιάς, το οποίο συνδυάζει χαλκό και

ανοξείδωτο ατσάλι για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

στην ψύξη. Λιγότερη ανάπτυξη

θερμότητας δεν μεταφράζεται απλώς σε καλύτερη

απόδοση, αλλά και σε αυξημένη αντοχή!

Το main camera triple setup του, αποτελείται

από ένα ΙΜΧ 682 camera sensor που φέρει την

ποιοτική υπογραφή της Sony, ενώ παράλληλα

συνεργάζεται άψογα με έναν ευρυγώνιο φακό

στα 8MP και έναν Macro sensor στα 2MP. Η λειτουργία

Pro μειώνει το θόρυβο, ενώ με το Super

Nightscape εξασφαλίζεται ότι το φωτογραφικό

αποτέλεσμα θα είναι υψηλών προδιαγραφών και

στο μέγιστο επίπεδο λεπτομέρειας, ακόμη κι όταν

το φως ίσα που… αχνοφαίνεται. Παράλληλα, έ-

να εξαιρετικά χρήσιμο φωτογραφικό feature του

STRONG

POINT

VFM

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για

τον παράγοντα value for money…

Snapdragon 888 με €599; Πολλοί θα

πουν το «ναι» χωρίς δεύτερη σκέψη!

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

REALME BUDS AIR 2

Η Realme φρόντισε να προσθέσει και true wireless

ακουστικά στο mobile οικοσύστημά της, οπότε τα Buds

Air 2 συμπληρώνουν ιδανικά το Realme GT 5G!

26 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


01

Ο «κινητήρας» του Realme GT 5G

δεν είναι άλλος από το Snapdragon

888, το chipset που σπάει τα κοντέρ

ακόμη και στα πιο απαιτητικά tasks!

02

Το main camera triple setup του,

αποτελείται από έναν 64MP ΙΜΧ

682 camera sensor που φέρει την

ποιοτική υπογραφή της Sony.

realme GT είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να

τραβήξετε μια φωτογραφία τύπου διαβατηρίου,

εκμεταλλευόμενοι τις εξελιγμένες δυνατότητες

της τεχνητής νοημοσύνης. Το τελικό αποτέλεσμα

πιστέψτε μας δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από

ένα επαγγελματικό φωτογραφικό studio. Ως

είθισται και οι λάτρεις των selfies δεν θα μπορούσαν

να μείνουν παραπονεμένοι, για αυτό και

το realme GT προσφέρει μια εμπρόσθια κάμερα

με ευρυγώνιο φακό και ανώτερη ανάλυση στα

16MP. Το δε beautification filter που προσφέρει

συνδυάζει τεχνικές AI για ακόμη πιο eye-candy

αποτέλεσμα στις selfies σας. Αξίζει να προσθέσουμε

πως το realme GT πετυχαίνει εξαιρετικές

επιδόσεις και στον τομέα του video recording

(με διάφορα modes που ξεκινούν από τα 720p /

960fps και καταλήγουν σε 4Κ στα 60 και 30 fps).

ρίζει Wi-Fi 6, όπως επίσης Bluetooth 5.2, NFC,

GPS διπλής συχνότητας (GLONASS, BEIDOU,

GALILEO). Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με τον α-

ποθηκευτικό χώρο, η «γρήγορη σαν αστραπή»

πρόταση της έρχεται με storage στα 128 και

256GB (UFS 3.1). Από πλευράς αυτονομίας και

φόρτισης, ο αναβαθμισμένος Super Dart φορτιστής

των 65W δύναται να φορτίσει τη μπαταρία

(με χωρητικότητα στα 4500mAh) της συσκευής

στο 100% μέσα σε μόλις 35 λεπτά. Προβάλλοντας

μια σειρά από smart λειτουργίες ενεργειακής

διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας (όπως

είναι για παράδειγμα η βελτιστοποίηση μπαταρίας

οθόνης, η κατάσταση αναμονής αδράνειας

κ.ά.), το GT της realme δεν θα μπορούσε παρά

να ανέβει στην πρώτη θέση του βάθρου και σε

ότι έχει να κάνει με την αυτονομία…

03

Από πλευράς αυτονομίας και

φόρτισης, ο Super Dart φορτιστής

των 65W γεμίζει την μπαταρία των

4.500mAh σε μόλις 35 λεπτά!!

Συνδεσιμότητα και αυτονομία

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα που

προσφέρει το «αγωνιστικό» της realme, εκτός

από υποστήριξη 5G που όπως προαναφέραμε

βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας του, το

GT παίζει στα κανάλια 2.4 και 5GHz, υποστη-

Συμπέρασμα

Ταχύτατο, με αξιοπιστία, design που μαγνητίζει

τα βλέμματα, σε τιμή άκρως προσιτή για αυτά

που προσφέρει, το realme GT πατάει το γκάζι και

βάζει φωτιά στα φρένα! Με τα παραπάνω ρίχνει

με άνεση την καρό σημαία στην κατηγορία του!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.5/10 8.0/10 8.5/10 8.0/10 9.0/10

OΘΟΝΗ HARDWARE SOFTWARE ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

8/10

FINAL

VERDICT

Το Realme GT 5G δείχνει ξεκάθαρα τις

«άγριες» διαθέσεις της κινεζικής εταιρείας

που ήρθε να «βάλει φωτιά» στην αγορά,

προσφέροντας επιδόσεις σε άκρως

ανταγωνιστική τιμή!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.4/10

27 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


HOW TO

1. Ρύθμιση της φωτεινότητας στην οθόνη

Η ένταση της φωτεινότητας της οθόνης του iPhone αποτελεί ίσως το

σημαντικότερο λόγο περιορισμού της αυτονομίας του, αφού αποδεικνύεται

ιδιαιτέρως ενεργοβόρα. Μεταφερθείτε επομένως στο μενού Ρυθμίσεις

-Φωτεινότητα και τοποθετήστε την μπάρα στο μέσο, για βελτιωμένη

αυτονομία. Εναλλακτικά, αφήστε τα πάντα στην αυτόματη ρύθμιση επιλέγοντας

«On» στο Auto-Brightness.

2. Απενεργοποίηση υπηρεσίας Push e-mail

Όσο καλή και χρήσιμη και αν είναι η push e-mail τεχνολογία, δεν παύει να

είναι και ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Αν βλέπετε ότι η μπαταρία του iPhone σας

δεν αντέχει λοιπόν την «πολυάσχολη» καθημερινότητά σας, μεταφερθείτε

στο μενού Ρυθμίσεις - Μηνύματα, Επαφές, Ημερολόγιο και απενεργοποιήστε

την υπηρεσία, επιλέγοντας χειροκίνητο έλεγχο για νέα e-mail. Το μόνο

σίγουρο είναι ότι θα δείτε σημαντική βελτίωση.

HOW TO Hot battery tips για το iPhone σας!

3. Επιλεκτική απενεργοποίηση GPS δέκτη

Για ποιον λόγο να έχετε διαρκώς στο On τον GPS δέκτη της συσκευής,

όση ώρα βρίσκεστε στο γραφείο ή το σπίτι; Απενεργοποιήστε τη συγκεκριμένη

λειτουργία στο μενού «Υπηρεσίες Τοποθεσίας», καθώς αυτή

πρόκειται για μία κίνηση που σίγουρα θα την εκτιμήσει ιδιαίτερα η μπαταρία

του iPhone. Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε συγκεκριμένες

εφαρμογές που θα έχουν πρόσβαση στο GPS, μόνο όταν το επιθυμείτε.

4. Επιλεκτική απενεργοποίηση WLAN λειτουργίας

Αν ζητάτε το κάτι παραπάνω από την μπαταρία του νέου σας iPhone,

τότε θα πρέπει και εσείς να το «βοηθήσετε» όταν μπορείτε. Τί να

το κάνετε το WLAN όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας; Όταν

οδηγείτε το αυτοκίνητο ή τη μηχανή, ή βρίσκεστε σε χώρους χωρίς

WLAN κάλυψη; Μη ρωτήσετε πως απενεργοποιείται... σίγουρα γνωρίζετε

τον τρόπο!

28 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


5. Απενεργοποίηση λειτουργίας 4G

Μπορεί πλέον να αποτελεί απαραίτητη προσθήκη σε κάθε κορυφαίο

smartphone, αλλά όταν δεν έχεις κάλυψη, τί να την κάνεις;

Ο λόγος για την 4G υποστήριξη του iPhone, η οποία είναι ιδιαίτερα

«αχόρταγη» σε θέματα ενέργειας. Εάν λοιπόν βρίσκεστε σε

κάποιο χωριό χωρίς σήμα, ή στη μέση του Αιγαίου, τότε μπορείτε

να την απενεργοποιήσετε προσωρινά, μέχρι να επιστρέψετε ξανά

στον πολιτισμό.

6. Επιλογή κλειδώματος οθόνης

Λίγοι θα έχουν παρατηρήσει ότι το iPhone διαθέτει λειτουργία αυτόματου

κλειδώματος μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η default

ρύθμιση είναι 2 λεπτά, αλλά σίγουρα μπορείτε και καλύτερα, επιλέγοντας

«30 δευτερόλεπτα». Μεταφερθείτε λοιπόν στο μενού Ρυθμίσεις

- Γενικά - Αυτόματο Κλείδωμα και επιλέξτε το! Πιστέψτε μας, το iPhone

και η μπαταρία του θα σας... λατρέψουν.

Ελάτε να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι τα μυστικά της αυτονομίας του iPhone που κρατάτε στα χέρια σας.

Ακολουθήστε τα 8 tips που σας προτείνουμε και πείτε... «αντίο» στον φορτιστή!

7. Αυτόματος τερματισμός περιττών εφαρμογών

Το iOS είναι αλήθεια πως δεν κάνει και την καλύτερη διαχείριση ενέργειας,

σε ότι αφορά τις εφαρμογές που τρέχουν στο background. Δεν

αποκλείεται ότι ύστερα από αρκετές ώρες χρήσης, μπορεί να έχετε έως

και 20 εφαρμογές να τρέχουν «κρυφά», καταναλώνοντας πόρους (και

ενέργεια) από τη συσκευή. Ανοίξτε το multitasking μενού πιέζοντας

δύο φορές το πλήκτρο Home και αρχίστε τις διαγραφές, αν επιθυμείτε

να «ζήσει» το «μήλο» σας για λίγο παραπάνω!

8. Απενεργοποίηση λειτουργίας δόνησης

Αν -παρόλες τις συμβουλές μας- τα πράγματα με την αυτονομία της

συσκευής σας είναι ακόμα δύσκολα, τότε μία ακόμα λύση ίσως σας

ικανοποιήσει. Απενεργοποιείστε τη λειτουργία δόνησης του iPhone,

αφού αποτελεί σημαντική απώλεια ενέργειας για τη συσκευή κάθε

φορά που χρησιμοποιείται. Μπορείτε εναλλακτικά να την απενεργοποιήσετε

για εισερχόμενες κλήσεις, αλλά να την αφήσετε μόνο για τη

σιωπηλή λειτουργία.

29 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021


USER GUIDE

Apps υπενθύμισης - To Do

Σημειώστε τα πάντα στο κινητό σας. Από μια ιδέα που σας ήρθε μια στιγμή, μέχρι

το πρόγραμμα της ημέρας, τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, τις καθημερινές υποχρεώσεις

στην δουλειά ή τις πληρωμές στις τράπεζες! Οι εφαρμογές που ακολουθούν

υπόσχονται να σας λύσουν πραγματικά τα χέρια!

Android

iOS

Blackberry

Windows Phone

2Do

€Δωρεάν

Αντικειμενικά είναι από τις πληρέστερες

εφαρμογές. Υποκειμενικά

(επειδή την χρησιμοποιούμε)

δεν υπάρχει καλύτερη.

Εντυπωσιακό UI, δυνατότητα

προσθήκης άπειρων πρακτικά

υποχρεώσεων, υπενθυμίσεων,

ραντεβού, γενεθλίων με

δυνατότητα ενημέρωσης από

τη συσκευή μέσω Push μηνύματος,

ειδική κατηγοριοποίηση,

ελληνική υποστήριξη κ.ά.

Evernote

€Δωρεάν

Για τους γνώστες, η συγκεκριμένη

εφαρμογή είναι το Α και το Ω

του καλού επαγγελματία. Μετατρέψτε

τις σκέψεις σας σε κείμενο,

εικόνα και ήχο, δημιουργήστε

υπενθυμίσεις, ραντεβού, υποχρεώσεις

και κατηγοριοποιήστε

τις ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Η εφαρμογή για τον Η/Υ, θα α-

ναλάβει τον άμεσο συγχρονισμό με το κινητό για να μη χάνετε χρόνο,

ενώ υπάρχει και λειτουργία «Αναζήτησης», αν έχετε αρκετές δεκάδες

υποχρεώσεις/σημειώσεις.

ListPro

€4,99

Οργανώστε την καθημερινότητά σας, από μία βόλτα

στα μαγαζιά, μέχρι τις πληρωμές των λογαριασμών,

την επιλογή δώρων για τις γιορτές, την αγορά εισιτηρίων

για διακοπές κ.ά. Όλες οι καθημερινές

υποχρεώσεις, εμφανίζονται μπροστά σας σε λίστα,

κατηγοριοποιημένες και η διαχείρισή τους γίνεται

αρκετά εύκολα, δυστυχώς όμως, σε κάποιες

περιπτώσεις θα χρειαστεί να εφοδιαστείτε με αρκετή

υπομονή αν το πρόγραμμά σας είναι ασφυκτικά

γεμάτο.

Note everything

€Δωρεάν

Έστω και αν δεν μπορεί... ακόμα, να συγκριθεί με

τις προτάσεις άλλων λειτουργικών συστημάτων,

η συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει απλά τη

δυνατότητα για σημειώσεις μέσα από το «ανδροειδές»

σας. Ο χρήστης μπορεί να κρατήσει

σημειώσεις γραπτές (με το on-screen QWERTY

πληκτρολόγιο), φωνητικές (ηχογραφώντας τη

φωνή του) ή εναλλακτικά να ζωγραφίσει τη

σημείωσή του στην οθόνη της συσκευής (για

κατόχους Galaxy Note 4) και να αποθηκεύσει

το οπτικό αποτέλεσμα για μελλοντική χρήση.

30 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


Notes

€Δωρεάν

Μερικές φορές οι προεγκατεστημένες ε-

φαρμογές στο κινητό είναι και οι καλύτερες.

Η εφαρμογή Σημειώσεις που εδώ και

χρόνια συναντούμε στα μενού του iPhone/

iPad έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση

με την πρώτη φορά που την χρησιμοποιήσαμε.

Πλέον προσφέρει συγχρονισμό

με iCloud, Gmail και MSN/Outlook λογαριασμούς

για να έχετε πάντα κοντά τις

σημειώσεις, επιτρέπει τον εύκολο διαμοιρασμό

τους μέσω email και υποστηρίζει

5 διαφορετικές γραμματοσειρές!

Remember the Milk

€Δωρεάν

Όχι μόνο το… γάλα της ημέρας,

αλλά κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς

σας μπορείτε να

θυμηθείτε, με τη συγκεκριμένη

εφαρμογή. Καθορίστε τις

υποχρεώσεις και τις καθημερινές

σας εργασίες, είτε είναι

επαγγελματικές, είτε αφορούν

απλά, προσωπικά σας θέματα.

Η εφαρμογή είναι απλή, εύχρηστη, υπενθυμίζει στο χρήστη τις υποχρεώσεις

του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ προσφέρει και online

Sync μέσω Web.

Things

€9,99

Μπορεί το όνομά της να

μην εντυπωσιάζει, τα καταφέρνει

περίφημα όμως στο

να βάζει τη ζωή σας σε…

τάξη. Μέσα από τα μενού

της εφαρμογής, ο χρήστης

μπορεί να δημιουργήσει

λίστες υποχρεώσεων, υ-

πενθυμίσεις και ραντεβού

για κάθε τύπο δουλειάς,

να ενημερωθεί για όσες έχει ξεχάσει ή να δημιουργήσει εβδομαδιαία προγράμματα

υποχρεώσεων! Τα μενού της εφαρμογής είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα,

ενώ είναι δυνατός και ο συγχρονισμός με τον Η/Υ μέσω WLAN!

ToDoIst

€Δωρεάν

Όπως αποκαλύπτει και το όνομά της, η συγκεκριμένη

εφαρμογή επιχειρεί να γίνει ο πιο στενός σας

συνεργάτης υπενθυμίζοντας διαρκώς τις υποχρεώσεις

και τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς σας.

Από το… που παρκάρατε και την ανάγκη για να

αγοράσετε ψωμί, μέχρι την ειδοποίηση για εκείνο

το σημαντικό meeting την ερχόμενη εβδομάδα,

η εφαρμογή ToDo, σας «οργανώνει» μέσα από

ένα απλό και λειτουργικό UI, που δεν διακρίνεται

όμως για τις δάφνες πρωτοτυπίας της.

ToodleDo

€Δωρεάν - €2,99

Αν θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά

σας και να βάλετε σε τάξη την

καθημερινότητα της δουλειάς ή του σπιτιού,

τότε… Toodledo. Περίεργο όνομα,

καθόλου περίεργες δυνατότητες όμως:

εισαγωγή κειμένου για υπενθύμιση ή

σημείωση, καθορισμός καθημερινών

αρμοδιοτήτων, πρόσβαση στις λίστες

εργασιών ή υποχρεώσεων μέσω Web

(Toodledo.com) και φυσικά, άμεσος

συγχρονισμός με τη συσκευή σας!

Wunderlist

€Δωρεάν

Σχεδιασμένη για όσους λατρεύουν το

cloud η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για

iOS συσκευές αλλά ταυτόχρονα για

Mac, Windows και Linux υπολογιστές.

Διαθέτει web application για πρόσβαση

μέσω Η/Υ, αλλά και εφαρμογή

μέσω iOS, ενώ μπορεί να συγχρονίζει

σε πραγματικό χρόνο όλες τις υποχρεώσεις

και τις εργασίες που έχετε να

κάνετε δημιουργώντας τις καλύτερες

συνθήκες καθημερινής εργασίας.

31 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


GREEK EVENTS

Η Forthnet γίνεται (και επίσημα) Nova

Η Forthnet ανακοίνωσε σήμερα τη μετονομασία της εταιρείας σε

Nova. Στο πλαίσιο μίας ευρύτερης αλλαγής, που ευθυγραμμίζει την

εταιρική ονομασία με το εμπορικό brand, η Nova ανανεώνει την

οπτική της ταυτότητα σηματοδοτώντας την αρχή μίας νέας εποχής

για την εταιρεία και την ελληνική αγορά.

Η Nova βρίσκεται εν μέσω ενός συνολικού μετασχηματισμού, με την

στήριξη που έχει ως πλήρες (100%), πλέον, μέλος της United Group,

του ηγετικού παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και media

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που εξυπηρετεί 11 εκατομμύρια

πελάτες και παράγει 55 κανάλια σε 8 χώρες. Παράλληλα,

πλειοψηφικός μέτοχος της United Group είναι η BC Partners, μία

από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες παγκοσμίως, της οποίας

Managing Partner είναι ο Νίκος Σταθόπουλος.

«Αυτή είναι η αρχή μίας δυναμικής νέας εποχής για τη Nova.

Χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά καινοτομίας της εταιρείας και

μεταμορφώνουμε τη Nova σε έναν ισχυρό ανταγωνιστή στην

ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και media, ενδυναμώνοντάς τη

με τη σημαντική εμπειρία μας, την εξειδίκευση και το εκτόπισμά

μας» τόνισε η CEO του United Group κ. Victoriya Boklag.

Η Nova είναι ιστορικά ο μεγαλύτερος επενδυτής σε περιεχόμενο

Pay TV στην Ελλάδα, με ετήσιες δαπάνες που αγγίζουν τα €100

εκατομμύρια. Με την περιφερειακή εμβέλεια της United Group, οι

αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες της Nova θα είναι ισχυρότερες

από ποτέ.

Από την επόμενη σεζόν, και παράλληλα με το Ελληνικό

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, τη EuroLeague και άλλα αθλήματα

που προβάλλονται παραδοσιακά στη Nova, οι Έλληνες φίλαθλοι

θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν συναρπαστικές προσθήκες

ώστε να μη χάνουν στιγμή δράσης από τα πιο δημοφιλή αθλητικά

γεγονότα στον κόσμο. Μεταξύ αυτών είναι οι αγώνες των

αγαπημένων τους ομάδων στους προκριματικούς της UEFA, τη

Bundesliga και τη LaLiga καθώς και οι αναμετρήσεις αστέρων του

τένις στο Wimbledon, το Davis Cup και το ATP Cup. Η Nova έχει

επίσης εξασφαλίσει τα δικαιώματα για σημαντικές διοργανώσεις της

FIBA, το Coppa Italia, τα ολλανδικά και βελγικά πρωταθλήματα αλλά

και πολλά ακόμη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nova, Παναγιώτης

Γεωργιόπουλος, ανέφερε πως επιπλέον η εταιρεία πραγματοποιεί

επενδύσεις για την κατασκευή νέων υποδομών, την υιοθέτηση νέων

τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής, την ανάπτυξη νέων

προϊόντων, τον ανασχεδιασμό του brand Nova και την αναβάθμιση

των σημείων επαφής με τους πελάτες.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του επενδυτικού της σχεδίου, η

United Group προχωρά σε επένδυση επιπλέον €50 εκατομμυρίων

στην Nova μέχρι το τέλος του έτους. Το ποσό αυτό προστίθεται στα

περισσότερα από €150 εκατομμύρια που επενδύθηκαν το τελευταίο

εξάμηνο για την απόκτηση και την αναδιάρθρωση της εταιρείας,

ενώ η δεύτερη φάση του πενταετούς επενδυτικού σχεδίου για τη

Nova βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Ο κύριος Γεωργιόπουλος υπογράμμισε το γεγονός πως ένας

σημαντικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η εξασφάλιση πρόσβασης

σε ανοιχτά NGA δίκτυα και -όπου είναι εφικτό- η κατασκευή

ιδιόκτητων υποδομών ώστε η Nova να έχει τη δυνατότητα να

προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό γρήγορου ίντερνετ, νέων

τεχνολογιών και κορυφαίου περιεχομένου αλλά και τη καλύτερη

εμπειρία χρήστη σε ελληνικές επιχειρήσεις και καταναλωτές.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να αναπτύξουμε μοναδικά νέα προϊόντα

και υπηρεσίες για τους πελάτες και θα μπορούμε να παρέχουμε

στους Έλληνες καταναλωτές κάποια από αυτά αμέσως μετά το

καλοκαίρι. Τους επόμενους μήνες θα δείτε σημαντικές αλλαγές

αλλά και νέες υπηρεσίες και προϊόντα», είπε.

«Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα που έρχονται. Είναι μία κομβική

στιγμή για όλους εμάς στη Nova», πρόσθεσε ο κος Γεωργιόπουλος,

CEO της Nova, ο οποίος ανέλαβε τον Απρίλιο στο πλαίσιο της

νέας διοίκησης και εξειδίκευσης που φέρνει η United Group

αναβαθμίζοντας την εταιρεία.

Η κα Bloklag δήλωσε πως η United Group, που διαχειρίζεται πολλά

από τα πιο επιτυχημένα brands τηλεπικοινωνιών και media της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχει εντυπωσιαστεί από τις ευκαιρίες

που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.

«Πιστεύουμε ότι η είσοδός μας στην ελληνική αγορά θα τονώσει

τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, προς όφελος των Ελλήνων

καταναλωτών», πρόσθεσε η Victoriya Boklag.

32 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


Μουσείο Μπενάκη: το πρώτο 5G μουσείο στην

Ελλάδα από τη WIND

Στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία του πρώτου 5G μουσείου στην

Ελλάδα υπεγράφη μεταξύ της WIND Ελλάς και του Μουσείου Μπενάκη.

Στη νέα ψηφιακή εποχή περνάει το Μουσείο Μπενάκη αυξάνοντας την

ψηφιακή του ικανότητα να προωθήσει το πολιτιστικό του έργο μέσα από τα

δίκτυα νέας γενιάς της WIND. Χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει το 5G

δίκτυο της εταιρείας, το Μουσείο ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες

του κοινού του για ψηφιακές δράσεις υλοποιώντας εναλλακτικές εικονικές

εμπειρίες και προωθώντας την ψηφιακή πρόσβαση στον πολιτισμό.

Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Μουσείου Μπενάκη ξεκινά

από το εμβληματικό κτήριο της Πειραιώς 138. Στη συνέχεια θα επεκταθεί

στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού και στα υπόλοιπα κτήρια του

Μουσείου. Ο μέσος ετήσιος αριθμός επισκεπτών στα παραρτήματα του

Μουσείου Μπενάκη που μπορούν να περιηγηθούν και να θαυμάσουν

χιλιάδες εκθέματα από όλον τον κόσμο ξεπερνά τις 500.000.

«Στο Μουσείο Μπενάκη αναζητούμε πάντα τρόπους να καινοτομούμε

και να εξελισσόμαστε με στόχο να καθιστούμε ευρύτατα προσιτό το

πλούσιο και μοναδικό περιεχόμενο που διαθέτει το Μουσείο, τόσο ως

προς τις μόνιμες συλλογές, όσο και ως προς τις περιοδικές εκθέσεις που

φιλοξενεί. Η συνεργασία με την WIND και η στήριξη που αυτή παρέχει

στο Μουσείο Μπενάκη μας εφοδιάζουν με την απαραίτητη τεχνολογική

υποδομή που θα μας δώσει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε το Μουσείο

στο κοινό σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται με καινοτόμο τρόπο. Βίντεο

360° και παραγωγές επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality),

θα συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην πολιτιστική αποστολή του

Μουσείου», ανέφερε χαρακτηριστικά o Χάρης Σιαμπάνης, Διευθύνων

Σύμβουλος του Μουσείου Μπενάκη, «Με αυτή τη συνεργασία η WIND

μετασχηματίζει ψηφιακά το πολιτιστικό τοπίο και τον τρόπο που το κοινό

βιώνει την τέχνη και την ιστορία. Μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν

τα δίκτυα νέας γενιάς, το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο αποτελεί την

ελληνική κιβωτό του παγκόσμιου πολιτισμού, περνάει στη νέα ψηφιακή

εποχή με στόχο να υλοποιήσει δράσεις που «ταξιδεύουν εκτός τειχών»

και είναι διαθέσιμες παντού από όλους. Η τεχνολογία γίνεται σύμμαχος

για το πολιτιστικό προϊόν της χώρας μας ώστε αυτό να προωθηθεί σε όλο

τον κόσμο με πιο δημιουργικούς και εντυπωσιακούς τρόπους», δήλωσε ο

Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Επικοινωνίας της WIND Ελλάς. Η WIND,

ως ένας ολοκληρωμένος πάρoχος υπηρεσιών επικοινωνίας και τεχνολογίας,

είναι αρωγός στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και

με τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους της συμβάλει σε

ένα έργο που θα δώσει νέες δυνατότητες στο πολιτιστικό τοπίο. Tο Μουσείο

Μπενάκη, από την ημέρα των εγκαινίων του, τον Απρίλιο του 1931

μέχρι τις ημέρες μας, έχει μετεξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους

και πρωτοποριακότερους μουσειακούς οργανισμούς της Ευρώπης, ο

οποίος διαθέτει πλέον μια σειρά από παραρτήματα: το Μουσείο Μπενάκη

Ελληνικού Πολιτισμού, το μοναδικό στον κόσμο που εκτείνεται από την

προϊστορική εποχή έως τη δεκαετία του 1940· την Πινακοθήκη Γκίκα, μια

προσωπογραφία του μοντερνισμού στην Ελλάδα· το Μουσείο Μπενάκη

Ισλαμικής Τέχνης˙ το Εργαστήριο Γιάννη Παππά, ενός σημαντικού γλύπτη

του 20ού αιώνα· την Πειραιώς 138, ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο˙

την Συλλογή Βαλαδώρου, το σπίτι ενός συλλέκτη˙ το Μουσείο Μπενάκη

Παιχνιδιών, με εκθέματα από όλον τον κόσμο˙ την Οικία Patrick και Joan

Leigh Fermor, το παραθαλάσσιο ησυχαστήριο του παγκοσμίου φήμης

συγγραφέα˙ και τη Νηματουργία Μέντης-Αντωνόπουλος, ένα εργαστήριο

μεταξουργίας. Το Μουσείο ιδρύθηκε από τον Αντώνη Μπενάκη, έναν

οραματιστή, κοσμοπολίτη και πατριώτη συλλέκτη, που γεννήθηκε και

μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Παρά την ανάπτυξή του, το

Μουσείο Μπενάκη παραμένει οικείο, ανοικτό σε όλα τα κοινά και πιστό

στην αποστολή του, τη δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού χώρου όπου

πολιτισμοί, εποχές και τόποι συναντούν τον σύγχρονο πολιτισμό.

33 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021


EXIT

Με ποια κριτήρια επιλέγουμε

smartphone;

Τα κριτήρια επιλογής smartphone, όταν έρθει η ώρα της αγοράς νέας συσκευής, δεν είναι κοινά για

όλους μας. Άλλοι δίνουν σημασία στην οθόνη, άλλοι στην κάμερα, άλλοι στη μπαταρία. Μερικοί

συνεχίζουν να ψάχνουν την «τέλεια» συσκευή, αυτή που τα κάνει όλα και δεν υπολείπεται σε κανένα

τομέα, ακόμα κι αν η τιμή της αγγίζει τετραψήφια νούμερα. Καθώς οι περισσότεροι, όμως, αρκούνται

σε smartphones των 200-300 ευρώ, πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Εσείς, με ποια κριτήρια επιλέγετε;

Σίγουρα, μια συσκευή του «χιλιάρικου»

μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα με απόλυτες

επιδόσεις και αξοπιστία, αλλά επειδή το

budget μας, συνήθως, κινείται χαμηλότερα,

πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Για μένα,

η αυτονομία είναι πολύ σημαντική, αν και

τα fast-charging powerbanks που κυκλοφόρησαν

τα τελευταία χρόνια έχουν λύσει

το πρόβλημα. Επιπλέον, θέλω οπωσδήποτε

καλή ασύρματη συνδεσιμότητα, αλλά και

μια κάμερα με πολλές δυνατότητες και highend

αισθητήρες στο πίσω μέρος. Τέλος, στα

«απαραίτητα» είναι πάντα μια μεγάλη οθόνη

με υψηλή ποιότητα απεικόνισης και δύο ι-

σχυρά stereo ηχεία. Μάλλον θα λέγαμε πως

είμαι “multimedia” τύπος…

Δημήτρης Σκιάννης

Σίγουρα, το σημαντικότερο κριτήριο στην

αγορά κάποιου smartphone από τον καθένα

μας είναι το διαθέσιμο budget. Άλλο

να μπορούμε να δώσουμε 1000 ευρώ και

άλλο 300 και σίγουρα ανάλογα με το πόσα

μπορούμε να ξοδέψουμε κάνουμε (ή όχι)

τους αντίστοιχους συμβιβασμούς. Σε κάθε

περίπτωση πάντως, προσωπικά, δεν κάνω τα

τελευταία χρόνια ποτέ συμβιβασμούς στον

τομέα της κάμερας, καθώς το smartphone

είναι πλέον η βασική μου φωτογραφική

μηχανή, ενώ δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα και

στο κομμάτι της απόδοσης, καθώς, ακόμη

κι αν προτιμήσω μία mid-range συσκευή,

θα ήθελα να έχει τα specs εκείνα ώστε να

«αντέχει» όλα εκείνα που θέλω να κάνω

απροβλημάτιστα και χωρίς κολλήματα.

Βαρβάρα Ντέντη

Για εμένα δύο είναι οι τομείς που φροντίζω

στο να δίνω μεγαλύτερη προσοχή, πριν

να καταλήξω στην αγορά Smartphone.

Πρώτο και κύριο είναι η απόδοση, όπου

εκεί γνωρίζω ότι όσο μεγαλύτερη RAM και

όσο καλύτερο είναι το SoC που «φοράει» η

συσκευή, τόσο πιο πολύ θα έχω το κεφάλι

μου ήσυχο, καθώς δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσω

ενοχλητικές περιπτώσεις lag και

slow-downs. Το δεύτερο στοιχείο που κοιτάζω

εξίσου με την απόδοση είναι η κάμερα,

καθώς πλέον όλοι θέλουμε ένα smartphone

που να μπορεί να τραβήξει απίθανες φωτογραφίες,

οι οποίες να διακρίνονται για

την εξαιρετική λεπτομέρεια τους, αλλά και

ποιοτικά videos. Οπότε η δική μου ψήφος

πάει στον τομέα του performance και της

κάμερας.

Πέτρος Κυπραίος

Όσα χαρακτηριστικά υπάρχουν για τα

κινητά σήμερα, άλλες τόσες απαντήσεις

δίνονται στην επιλογή κριτηρίων. Προσωπικά

ξεκινάω την έρευνα αγοράς από

τις ναυαρχίδες κάθε κατασκευαστή, για

λόγους «βιωσιμότητας». Όσο πιο ισχυρό

είναι το hardware, τόσο περισσότερο

χρόνο θα αντέξει στις απαιτήσεις των νέων

εκδόσεων OS. Επίσης έχουν πιο ανθεκτικά

υλικά κατασκευής (μέταλλο & γυαλί VS

πλαστικό). Δεύτερον, πηγαίνω στο μέγεθος

της οθόνης. Είναι σημαντική η εργονομία,

δηλαδή το σωστό ratio μεταξύ διαστάσεων

συσκευής και χεριού. Τα smartphones

έχουν ουσιαστικά εκτοπίσει τις αυτόνομες

μηχανές, τουλάχιστον της consumer

κατηγορίας, έτσι η ποιότητα των οπτικών

βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα κριτηρίων

μου. Ένα όχι ακριβώς δημοφιλές χαρακτηριστικό,

αλλά σημαντικό για εμένα, είναι

το UI. Κάθε κατασκευαστής ενσωματώνει

στα smartphones του ένα proprietary περιβάλλον

για τις κεντρικές οθόνες, συνοδευόμενο

από εφαρμογές που αντικαθιστούν

τις default του Android. Με όλο αυτό το

οικοσύστημα δουλεύω όλη μέρα, και έτσι

επιλέγω κάτι που να με βολεύει.

Δημήτρης Θωμαδάκης

34 KT AYΓ-ΣΕΠ 2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!