07.09.2021 Views

SPORTSMAN-129-TURK-SMALL

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

№ 129 / 2021 / 10 манат

www.sportsman.az

Журнал 2004-ъц илдян няшр олунур

Oxatma və boksda

tarixi qələbə

2 QIZIL, 2 GÜMÜŞ, 9 BÜRÜNC

BİR MİLLƏT

İKİ DÖVLƏT!

ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ

Oxatma və

boksda tarixi

qələbə

Türkiyə

komandası

108 idmançı ilə...

ñÿù.6

ñÿù.8

Karateçilərdən

4 medal

Taha Akgüldən

2-ci Olimpya

medalı

ñÿù.12

ñÿù.14

MEDAL

SIRALANMASI

TOKIO 2020 -

gülməcə

ñÿù.16

ñÿù.18

Ahmet Ak

Azerbeycan

sporu analiz

UYUŞTURUCUYLA

MÜCADELEDE

TEK ÇARE SPOR

ñÿù.20

ñÿù.21

Áàø ðåäàêòîð:

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó

Redaktor: Ahmet AK

Öíâàí: Áàêû, Фятяли Хан Хойски 10,

Тофиг Бящрамов адына

Республика Стадиону

Òåëåôîí: 012 511 15 32

å-ìàèë: sportsmagazine@mail.ru

www.sportsman.az

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí

êå÷ìèøäèð. ¹1164

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè

óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ

æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Raf” Poliqraf

ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.

Öç ñÿùèôÿäÿ:

Tokio 2020-nin qalibləri:

Mete Qazoz,

Busenaz Sürmeli


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

Oxatma və boksda

tarixi qələbə

2 QIZIL, 2 GÜMÜŞ, 9 BÜRÜNC

44 спортсман № 129 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO - 2020

Tokio Yay Olimpiya Oyunlarında qardaş Türkiyə yığması uğurlu

nəticəyə imza atıb. “Qırmızı-ağlar” Olimpiadada 2 qızıl,

2 gümüş və 9 bürünc medal qazanıblar. Bununla da, türklər

1948-ci ildəki göstəricini yaxşılaşdırıblar. Onlar 73 il əvvəl

London-1948 Olimpiadasında da 12 medal əldə edə bilmişdilər.

спортсман № 129 / 2021

45


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

Türkiyə komandası Yaponiya paytaxtında 18 idman

növündə 108 idmançı ilə təmsil olunub. Onlardan

50 nəfəri qadınların, 58 idmançı isə kişilərin

mübarizəsində qələbə uğrunda yarışıb.

46 спортсман № 129 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO - 2020

спортсман № 129 / 2021

47


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

Mete Qazoz

“Ay-ulduzlular”ın heyətində

ən yüksək nəticə oxatma və boks

yarışlarında qeydə alınıb. Türkiyə

komandası hər iki növdə Olimpiya

oyunlarında ilk dəfə ən yüksək

əyarlı medal qazanıb. Oxatma

yarışlarında Mete Qazoz qələbəni

bayram edib. O, həlledici yarışda

kifayət qədər güclü italyan rəqibini

məğlubiyyətə uğradıb. Bu cütdə

London-2012 Olimpiadasının qalibi

Mauro Naspoli favorit sayılsa da,

Mete dəqiq atışlarla karyerasının

ən yüksək nəticəsinə imza atıb.

48 спортсман № 129 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO - 2020

Busenaz Sürmeli

Digər uğurlu nəticə qadınların boks yarışında əldə olunub.

Busenaz Sürmeli (64-69 kq) bütün rəqiblərinə qalib

gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində yer alıb. O,

həlledici görüşdə çinli rəqibinə qalib gəlib. Onun həmkarı

Buse Naz Çakıroğlu isə eyni nailiyyətə imza ata bilməyib.

Boksçu finalda bolqarıstanlı rəqibinə uduzaraq gümüş

medalla kifayətlənib.

Buse Naz

Çakıroğlu

спортсман № 129 / 2021

49


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

Eray Şamdan

Merve Çoban

Uğur Aktaş

Türkiyə yığması ən çox medalı

karatedə qazanıb. Qardaş ölkə karateçiləri

bir gümüş, üç bürünc medala

sahib çıxıblar. Eray Şamdan 67 kq

çəki dərəcəsində kumite yarışlarında

ikinci yeri tutub. Bu növdə daha iki

medal Merve Çoban (61 kq) və Uğur

Aktaş tərəfindən komandanın aktivinə

yazılıb. Onların hər ikisi bürünc medal

əldə ediblər. Eyni uğuru katada Ali

Sofuoğlu təkrarlayıb.

Ali Sofuoğlu

50 спортсман № 129 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO - 2020

İdman gimnastikasında

Türkiyə idmançısı Olimpiya tarixində

ilk dəfə medal qazanıb.

Ferhat Arıcan paralel qollarda

oyunları 3-cü pillədə başa vurub.

Onun uğuru qardaş ölkədə

böyük əks-səda doğurub.

Əvəzində ağırlıqqaldırma və

güləşdə arzuolunan nəticələr

qazanılmayıb. Halil Mutlu, Nail

Süleymanoğlu kimi Olimpiya

çempionları ilə tanınan komanda

budəfəki oyunlarda medalsız

qalıb.

Ferhat Arıcan

Rıza Kayaalp

Güləşçilərin uğuru 3 bürünc

medal olub. Yunan-Roma güləşçisi

Rıza Kayaalp növbəti dəfə Olimpiya

qızılı qazanmaq arzusunu reallaşdıra

bilməyib. Dördqat dünya, 10 qat

Avropa çempionu olimpiadalarda

üçüncü medalını əldə edib. Londonda

bürüncə sahib çıxan Kayaalp,

Rio-de-Janeyro-2016-da yalnız

finalda uduzmuşdu. Tokioda yarımfinalda

güclü rəqibi Mijain Lopesə

məğlub olan Rıza yüksək əyarlı

medaldsız qalıb. Maraqlıdır ki, hər

üç olimpiada – London, Rio-de-janeyro

və Tokioda türkiyəli güləşçi

məhz Lopesə uduzaraq, qızıl qazanmaq

şansını qaçırıb. Lopes ardıcıl

4 Olimpiya Oyunlarında qızıl medal

qazanmaqla, tarixə düşüb. İndiyədək

Oyunların tarıxındə heç bir

güləşçi 4 qızıl medal qazanmayıb.

спортсман № 129 / 2021

51


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

Ötən olimpiadanın qızıl

medalçısı, sərbəst güləşçi

Taha Akgül (125 kq) Tokioda

eyni uğuru təkrarlaya bilməyib.

O, ¼ finalda gələcək

çempion Qabl Setevensona

uduzub. Nəticədə Taha

bürünc qazanmaq şansını

qaçırmayıb. O, monqolustanlı

həmkarını məğlub edərək,

ikinci Olimpya medalını qazanıb.

Daha bir bürüncü isə eyni

növdə Yasemin Adar (76 kq)

hesabına yazdırıb.

Taha Akgül

Yasemin Adar

52 спортсман № 129 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO - 2020

Hatice Kübra İlgün

Taekvondo yarışlarında

Türkiyə yığması

iki dəfə fəxri kürsüdə

yer alıb. Hatice Kübra

İlgün (57 kq) və Hakan

Reçber (68 kq) Olimpya

oyunlarının bürünc

mükafatçısı olub.

Hakan Reçber

200 m. məsafəyə qaçışda Türkiyə yığmasının

heyətində çıxış edən Ramil Quliyev medal

qazana bilməyib. Analoji məsafədə dünya

çempionu olan Ramil, mötəbər turnirdə yarımfinalda

mübarizəni dayandırıb.

Kamal RZA

спортсман № 129 / 2021

53


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

MEDAL SIRALANMASI

1 ABŞ 39 41 33 113

2 Çin 38 32 18 88

3 Yaponiya 27 14 17 58

4 Böyük Britaniya 22 21 22 65

5 Rusiya OK 20 28 23 71

6 Avstraliya 17 7 22 46

7 Niderland 10 12 14 36

8 Fransa 10 12 11 33

9 Almaniya 10 11 16 37

10 İtaliya 10 10 20 40

11 Kanada 7 6 11 24

12 Braziliya 7 6 8 21

13 Yeni Zelandiya 7 6 7 20

14 Kuba 7 3 5 15

15 Macarıstan 6 7 7 20

16 Cənubi Koreya 6 4 10 20

17 Polşa 4 5 5 14

18 Çexiya 4 4 3 11

19 Keniya 4 4 2 10

20 Norveç 4 2 2 8

21 Yamayka 4 1 4 9

22 İspaniya 3 8 6 17

23 İsveç 3 6 0 9

24 İsveçrə 3 4 6 13

25 Danimarka 3 4 4 11

26 Xorvatiya 3 3 2 8

27 İran 3 2 2 7

28 Serbiya 3 1 5 9

29 Belçika 3 1 3 7

30 Bolqarıstan 3 1 2 6

31 Sloveniya 3 1 1 5

32 Özbəkistan 3 0 2 5

33 Gürcüstan 2 5 1 8

34 Çin Taypeyi 2 4 6 12

35 Türkİyə 2 2 9 13

36 Uqanda 2 1 1 4

36 Yunanıstan 2 1 1 4

38 Ekvador 2 1 0 3

39 İrlandiya 2 0 2 4

39 İsrail 2 0 2 4

40 Qətər 2 0 1 3

42 Baham adaları 2 0 0 2

42 Kosovo 2 0 0 2

44 Ukrayna 1 6 12 19

45 Belarus 1 3 3 7

46 Rumıniya 1 3 0 4

46 Venesuela 1 3 0 4

54 спортсман № 129 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO - 2020

MEDAL SIRALANMASI

48 Hindistan 1 2 4 7

49 Honq Konq 1 2 3 6

50 Filippin 1 2 1 4

50 Slovakiya 1 2 1 4

52 CAR 1 2 0 3

53 Avstriya 1 1 5 7

54 Misir 1 1 4 6

55 İndoneziya 1 1 3 5

56 Həbəşistan 1 1 2 4

56 Portuqaliya 1 1 2 4

58 Tunis 1 1 0 2

59 Estoniya 1 0 1 2

59 Fici 1 0 1 2

59 Latviya 1 0 1 2

59 Tailand 1 0 1 2

63 Bermud adaları 1 0 0 1

63 Mərakeş 1 0 0 1

63 Puerto Riko 1 0 0 1

66 Kolumbiya 0 4 1 5

67 Azərbaycan 0 3 4 7

68 Dominikan Respublikası 0 3 2 5

69 Ermənistan 0 2 2 4

70 Qırğızıstan 0 2 1 3

71 Monqolustan 0 1 3 4

72 Argentina 0 1 2 3

72 San Marino 0 1 2 3

74 İordaniya 0 1 1 2

74 Malayziya 0 1 1 2

74 Nigeriya 0 1 1 2

77 Bəhreyn 0 1 0 1

77 Səudiyyə Ərəbistanı 0 1 0 1

77 Litva 0 1 0 1

77 Şimali Makedoniya 0 1 0 1

77 Namibiya 0 1 0 1

77 Türkmənistan 0 1 0 1

83 Qazaxıstan 0 0 8 8

84 Meksika 0 0 4 4

85 Finlandiya 0 0 2 2

86 Botsvana 0 0 1 1

86 Burkina Faso 0 0 1 1

86 Fil Dişi Sahili 0 0 1 1

86 Qana 0 0 1 1

86 Qrenada 0 0 1 1

86 Küveyt 0 0 1 1

86 Moldova 0 0 1 1

86 Suriya 0 0 1 1

340 338 402 1080

спортсман № 129 / 2021

55


TOKIO 2020 - gülməcə

S P O R T S M A N

56 спортсман № 129 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO 2020 - gülməcə

спортсман № 129 / 2021

57


ANALИZ

S P O R T S M A N

Ahmet Ak

Kardeş Azerbaycan halkını selamlıyorum

Bundan sonraki Sportman dergisindeki süreli

yazılarımızda Azerbaycan ve Türk sporunun haricinde

dünya sporu ile ilgili bilgileri ve çalışmalarımízı

sizlerle paylaşacağım.

İlk önce kendimi tanıtayım;

Ahmet Ak, küçük yaşta güreşe başladı. Afşin T.E.K.

Spor Kulübünde güreşe başladı. Avni Tarhan tarafından

eğitildi. 1.63 metre boyundaki güreşçi, serbest stilde

güreşti. Kariyeri boyunca Yıldızlar, Ümitler, Gençler ve

Büyükler kategorilerinde birçok madalya almıştır. Olipiyatlarda

da mücadele eden güreşçimiz, 1988 yılı Seul

Olimpiyatlarında Serbest stil 57 Kg da 4. olmuştur. 1987

yılında Fransa'da dünya 3 ncülüğü, 1989 yılında Avrupa

şampiyonluğu, Dünya kypasi şampiyonlar nlugu ve bir çok

kereler il slararasi şampiyona ve turnuvalarda madalya

kazandı.

25 yaşında uluslararası aktif güreş kariyerini sona erdirdi.

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksek

okulunu bitirdi. Yıldız, Genç ve A millî güreş millî takımlarında

uzun yıllar görev alarak antrenörlük ve teknik

direktörlük yaptı. 2003 yılına Kahramanmaraş Gençlik ve

Spor İl Müdürü olarak atandı. 2007 yılında Gençlik Spor

Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı olarak

atandı. Güreş Federasyonu Başkan Vekili olarak 3 dönem

görev yaptı. Spor Genel Müdürlüğü’nde Personel ve Eğitim

Daire Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Daha

sonra Spor Teşkilatı’nda Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve

ikinci kez Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı pozisyonunda

vekaleten görev aldı. Şu anda Araştırmacı kadrosunda

görevine devam etmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra Güreş

Vakfı Denetleme Kurulu Başkanlığı, Güreşimiz Dergisinde

editör olarak yıllarca görev yaptı. Evli ve iki erkek

çocuk babasıdır.

Ahmet Ak’ın 6 adet yazılı kitabı bulunmaktadır.

Bunlar, “Türk Sporunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri”

" Avrupa da ve Türkiye de spor", " Türk Spor Teşkilatı

Mevzuat", " Dünden bugüne olimpiyatlar", Madalyanın

öteki yüzü", Spor, terör ve diplomasi adlı kitabı da vardır.

Azerbaycan sporu analiz;

Azerbaycan 19 Ekim 1991 yılında Azerbaycan

Cumhuriyeti Millî Meclisi, Azerbaycan'ın Bağımsızlık

Deklarasyonuyla ilgili bir Anayasa Yasasını kabul etti.

Aralık 1991'de bir referandum tarafından onaylanan

beyan oldu. Azerbaycan bağımsız bir úlke olmasından

sonra 1992 Barcelona olimpiyatlarına Bağimsız Devletler

Topluluğu bayrağı altında olimpiyatlara katıldı.

İlk defa Ulus Devlet olarak 1996 Atalanta olimpiyatlarına

kendi Milli bayrağı altında oyunlara katılan

Azerbaycan bu oyunlarda sadece bir gümüş madalya

kazandı.

Azerbaycan 2000 Sydney olimpiyatlarında yükseliş

trendini yakalayarak iki altın ve bir bronz madalya

AzerbAycan sporu analiz

kazandı.

2004 Atina olimpiyatlarında Azerbaycan madalya sayısı

5'e yükseltti.

2008 Pekin olimpiyatlarında madalya sayísını 7'ye,

2012 Londra olimpiyatlarında 10 madalyaya, 2016 Rio

olimpiyatlarında ise 18 madalyaya yükseltti.

Ancak; Dünyanın Corona pandemisiyle mücadele ettiğı

bir süreçte 2020 Tokyo olimpiyatlarında 7 madalya

kazandı.

Azerbaycan'ın olimpiyatlardaki mücadelesi takdir edilebilecek

bir başarı trendini yakalamıştır.

Ancak daha yapílacak çok işler olduğunu düşünüyorum.

Olimpiyatların temel felsefesine baktığımızda " Daha

güçlü, daha hızlı, daha yüksek" mantığından yola çıktığımızda

elde edilen madalyalar başarı olarak değerlendirilebilir.

Azerbaycan spor sistemi ve gençliği daha iyisini yapacak

güçte ve inançtadır. Bunun içinde spora daha çok

yatırım yapılması gerekiyor. Õzellik sporcuların yetişme

süreçlerine yapılacak yatırımların daha aciliyeti olduğunda

gözlemlenmektedir. Bunun içinde; Okullarda Beden

eğitimi dersi saatlerinin artırılmasının yanında, kulüpleşmeye

õnem verilmesi gerekmektedir. Yani Azerbaycan'da

spor sisteminin yerleşik anlayışından ziyade daha farklı

açılımlara yönelmesi, halk sporu ve alt yapí sporunun

desteklenmesi kaçınılmazdır.

Dünya spor arenasínda "Meydan okuyucu" bir formatta

yeniden yapılandırılması gereken sistem ve sistem

destekçileri yeni nesil sporlarada fırsat vermesi gerekmektedir.

Benzer sıkıntılar Türk sporunda da vardır.

Ancak her alanda iş birliğine ve kardeşliğe önem veren

Azerbaycan ve Türkiye'nin 2024 Paris olimpiyatlarına birlikte

hazırlanmaları başarıyı artıracaktır.

58 спортсман № 129 / 2021


S P O R T S M A N

DUMESF

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

Genel Başkan

Kaya Muzaffer ILICAK

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE

TEK ÇARE SPOR

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

(DUMESF) olarak

hem spor yapıp hem de kötü

alışkanlıklarla mücadele etmeyi

amaçlıyoruz. “Maalesef

son 2 yıldan beri Türkiye’de

dev gibi patlayan ve çok

ucuz olarak sokak aralarında

satılan bonzai adında bir

uyuşturucu var. Bu uyuşturucu

değil, aslında tamamen

zehir. Bunun araştırmasını

yapan laboratuvarlar, içinde

insanı öldürebilecek bazı

malzemelerin, insan sağlığına

direkt zarar verebilecek

zehirlerin olduğunu tespit

etmiştir.

спортсман № 129 / 2021

59


DUMESF

S P O R T S M A N

‘GENÇ JENERASYONU

ZEHİRLEMEYİ

HEDEFLEYENLER VAR’

Masa tenisi, Güreş, Aba güreşi,

Futbol, Yüzme, Judo, Karate, Hapkido,

Kickboks, Ju Jitsu ve Brezilya

Jiu Jitsu ve Muaythai dallarında organizasyonlar

ve okullarda konferanslar

düzenleyerek '' Uyuşturucu

= Doping ile Mücadelede Tek Çare

Spor'' çalışmaları yapıyoruz. Hedefimiz

Uyuşturucu ve Doping ‘in ne

olduğunu anlatmak. Geleceğimizin

teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi

bu tehlikelerden korumak.

“GENÇLİĞİ SPORA

YÖNELTMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Gençlerimiz bir şekilde bu maddeye

alışıyor “Bonzai’nin en tehlikeli

tarafı alışma zamanı olmaması. 2

defa kullandığında insanı öldürüyor.

Biz federasyon olarak Türkiye’de

temiz toplum oluşturmak adına

gençlerimize bu tip bağımlıklara tevessül

etmeden hayatını spor yaparak

kazanabileceğini, spor yaparak

başarılı olabileceğini anlatmaya

çalışıyoruz. Türkiye çapında 70-80

civarında kulübümüz var. Bu geniş

bir yelpaze. Bütün mücadele kulüpleriyle

alakalı basketbol, futbol gibi

çeşitli dallarda spor kulüplerimiz var.

Bu kulüplerle organizasyon yapmak

suretinde gençliği spora yöneltmeye

çalışıyoruz”

“ŞAMPİYON SPORCULARLA

BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Bağımlı insanların tekrar hayata

kazandırılması son derece zor. “Bunun

en kestirme yolu gençliğimizin

bu tür kötü alışkanlıklara hiç başlamadan

hayatını daha iyi şartlarda

yaşayabileceğini anlatmak. Rol model

olarak seçtiğimiz sporcularımız

var. Bu sporcular Avrupa, Dünya

Şampiyonu ve Olimpiyat Şampiyonu.

Bu sporcular bizlerle çalışıyor.

Yaklaşık 40 okulda konferans yaptık.

Avrupa'da ve Türkiye’nin çeşitli

yerlerinde yaklaşık 20 civarı Judo,

Karate, Hapkido, Kickbok ve Muaythai

organizasyonları düzenledik. En

son Çorum, Mersin ve Kayseri illerimizde

okullarda konferanslar gerçekleştirdik.

Üniversitelerde gençlere

farkındalık yaratmak amacıyla

konferansla düzenledik. Orada da

Avrupa ve Dünya Şampiyonu üyelerimiz

vardı.

60 спортсман № 129 / 2021


S P O R T S M A N

DUMESF

Uyuşturucu ve Doping bu günlerde yaygınlaşmadı.

Her dönemde yaygındı ancak bu kadar duyulmuyordu

AMAÇ

Bu büyük sorunla mücadelede toplumun tüm kesimlerine

özellikle antrenörlere, ailelere, eğitimcilere

ve sivil toplum örgütlerine büyük görev düşmektedir.

Başta çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi olmak

üzere tüm halkımızı BAĞIMLILIK ve DOPİNG yapan

maddeler konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

amacıyla eğitim konferansları, müsabaka organizasyonları

gerçekleştirmektir.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular

Federasyonu (DUMESF) olarak bizim üzerinde durduğumuz

en önemli konu, uyuşturucu madde ve doping

le tanışmadan spor yaparak kaliteli yaşama biçimi kazanılacağını

ve toplumda faydalı insanlar olabileceklerini

gençlerimize anlatmaktır.

DÜNYA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDEN

SPORCULAR FEDERASYONU

• DUMESF Tüm insanlara ve mutlaka çocuklara

hangi spor olursa olsun bedenini eğitmeye ihtiyacı olduğunu

anlatır. Mücadele sporları, sporcu ve eğiticileri

ile yakın savunmada bedenin sağlığını ve insanın özgüvenini

kazanmasını sağlayacak araç olduğunu ifade

etmek için çalışır.

• DUMESF Tüm insanların, bilerek veya bilmeden,

uyuşturucu kullanımının kendinde yarattığı zararlardan

korunma ve tedavi edilme hakkına sahip olduğunu anlatır.

• DUMESF Uluslararası anlaşmalarla hangi biçimde

olursa olsun uyuşturucu kullanımın da, insanları,

özellikle çocukları korumak için yasal olan, idari, sosyal

ve eğitsel anlaşmalar yaparak, sporla uyuşturucu

mücadelesinde bütün dünyadaki destekleri sağlamak

için çalışır.

• DUMESF sivil toplum kuruluşu olmasının yanı sıra

Dünyada ve Türkiye’de kurulan ilk Dünya Federasyonudur

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular

Federasyonu (DUMESF), sivil toplum kuruluşudur.

Sporcu ağırlıklı duyarlı bireylerin bir araya geldiği, çok

yönlü bir topluluktur. 2011 yılında kurulan federasyonumuzun

amacı uyuşturucuyla savaşarak, uyuşturucudan

arınmış dünya gençliğini spora yöneltmektir.

• DUMESF kurucuları ve üyeleri uyuşturucuyla savaşta

en etkin mücadelenin sporla olacağını gerçekleştirmek

için çalışır.

• DUMESF hangi biçimde olursa olsun uyuşturucu

kullanımının sağlıklı insanda ve toplumların geleceği

çocuklarda, geleneksel değerleri, örf, anane ve insani

duyguları zayıflatarak yok ettiğine inanır.

• DUMESF Uyuşturucuyla Mücadelesinde, insan

gelişimi, çocukların geleceği, çocuklara spor yaptırma

hedefi, insan onuru, demokrasi, hoşgörü, eşitlik, özgürlük

ve adaleti savunur ve gerçekleştirme çabasındadır

спортсман № 129 / 2021

61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!