29.09.2021 Views

Proposal Penajaan 100 Tahun UPSI

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROPOSAL

PENAJAAN

sempena

SAMBUTAN

SITC 1922 MPSI 1957 MPSI 1987 UPSI 1997


2 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Pengenalan

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) legasi SITC-MPSI-IPSI merupakan

UNIVERSITI NO.1 PENDIDIKAN DI MALAYSIA akan menyambut 100 tahun

penubuhan institusi ini pada 29 November 2022. Kami mempelawa anda

menjadi sebahagian daripada kegemilangan sejarah UPSI.

1922

Sultan Idris Training

College (SITC)

29 November 1922 - 1957

35 tahun

Logo Rasmi 100 Tahun

SITC-MPSI-IPSI-UPSI

1922-2022

1957

Sejarah 4 Era

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi

Awam yang penting dalam lipatan sejarah

pendidikan negara. Institusi ini berkembang

secara berperingkat daripada sebuah kolej ke

sebuah universiti melalui empat era iaitu SITC

(29 November 1922-1957), MPSI (1957 -1987),

IPSI (21 Februari 1987- April 1997) dan UPSI

pada 1 Mei 1997 UPSI telah diperbadankan di

bawah Perintah Universiti Pendidikan Sultan

Idris (Perbadanan) 1997 dan Perintah Universiti

Pendidikan Sultan Idris (Kampus) 1997 menerusi

Warta Kerajaan P.U. (A) 132 & 133 yang bertarikh

24 Februari 1997.

Maktab Perguruan

Sultan Idris (MPSI)

1957 - 1987

Institut Perguruan

Sultan Idris (IPSI)

21 Februari 1987 - 1997

1 Mei 1997 hingga kini

30 tahun

1987

10 tahun

1997

25 tahun

2022


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 3

SITC

Sultan Idris Training College (SITC) dinamakan

sempena nama Almarhum DYMM Paduka Seri

Sultan Idris Mursidul ‘adzam Shah, Sultan Perak

ke 28. Penubuhannya diilhamkan oleh R.O.

Winsted iaitu Penolong Pengarah Pelajaran

Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu

Bersekutu, melaluli laporannya yang disiarkan

pada tahun 1917.

Penubuhan SITC telah menyemarakkan

alam pemikiran dan pendidikan bangsa Melayu

pada waktu itu. Pengetua Pertama bernama

O.T. Dussek dan Guru Besar Pertama adalah

Mohd. Hashim Talib. SITC telah dirasmikan

pada 29 November 1922.

MPSI

Pada tahun 1957 SITC bertukar nama kepada

Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI ). Mandat

yang diberi semakin besar iaitu melaksana dan

memantapkan Dasar Pendidikan Kebangsaan

pada waktu itu. Semangat nasionalis berkobar


4 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Profil

-kobar dalam hati warganya apabila MPSI

diberi gelaran “Cradle of Malay Nationalisme”

oleh YAB Tun Abdul Razak Hussein, Perdana

Menteri Malaysia pada 20 Julai 1973 sempena

Perayaan Jubli Emas SITC – MPSI.

IPSI

Demi memperkasa Latihan Perguruan Negara,

MPSI ditukar nama kepada Institut Perguruan

Sultan Idris ( IPSI ) pada 21 Februari 1987. Perkara

ini adalah hasil perjuangan Persatuan Suluh

Budiman iaitu persatuan alumni SITC/MPSI.

Penghasilan kurikulum baru dalam penawaran

program keguruan yang lebih terkini menjadi

kekuatan institut untuk terus berkembang.

UPSI

Pada 1 Mei 1997 IPSI telah dinaik taraf kepada

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI ) di

bawah Warta Kerajaan P.U (A) 132 & 133 bertarikh

24 Februari 1997 melalui dua buah perintah,

iaitu Perintah Universiti Pendidikan Sultan

Idris (Perbadanan) 1997 dan Perintah Universiti

Pendidikan Sultan Idris (Kampus) 1997.


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 5

Canselor UPSI

DULI YANG MAHA MULIA

RAJA PERMAISURI

PERAK DARUL RIDZUAN

TUANKU ZARA SALIM

D.K, D.K.S.A., D.K.A.


6 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

PRO Canselor UPSI

YBHG. ACADEMICIAN PROFESOR

TAN SRI DATO’ SRI DR.

ZAKRI BIN ABDUL HAMID

PSM, SSAP, DIMP, KMP, PHD, FASC, FTWAS, FIAS

YBHG. TAN SRI DATO’ HJ.

ALIMUDDIN BIN HJ. MOHD DOM

PSM, DPMP, PMP, AMN, PPT


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 7

Ahli Lembaga Pengarah UPSI

YBhg. Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash binti Abdullah

Pengerusi

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Md

Amin bin Md Taff

Ahli

Naib Canselor

YBhg. Dato’ Shamsul Azri

bin Abu Bakar

Ahli

(Mewakili Kementerian Kewangan)

YBhg. Prof. Dr. Siti

Eshah binti Mokhsen

Ahli

(Mewakili Senat)

YBhg. Datuk Dr. Haji

Azhar bin Ahmad

Ahli

(Wakil bagi membantu Lembaga

(Pengetahuan dan Pengalaman)

YBhg. Dato’ Abdul Raof

bin Hussin

Ahli

(Mewakili Masyarakat Setempat)

YBrs. Datuk Dr. Roziah

binti Omar

Ahli

(Mewakili Sektor Swasta)

YBhg. Tan Sri Dato’ Sri Prof

Emeritus IR. Dr. Sahol Hamid

bin Abu Bakar

Ahli

(Mewakili Sektor Swasta)

YBhg. Dato’ Haji Ahmad

bin Hj. Burak

Ahli

(Mewakili Alumni)

YBrs. Helmi Zaifura

bin Abdul Rahman

Setiausaha

Pendaftar


8 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Md. Amin Md. Taff

Naib Canselor

YBrs. Prof. Dr.

Marzita binti Puteh

Timbalan Naib Canselor

(Akademik & Antarabangsa)

YBrs. Prof. Dr. Ts.

Suriani binti Abu Bakar

Timbalan Naib Canselor

(Penyelidikan & Inovasi) dan

menjalankan fungsi TNC HEP&A

YBrs. Helmi Zaifura

bin Abdul Rahman

Pendaftar

Mejar (B) Mohd

Ramli bin Othman

Penasihat Undang-undang,

Bahagian Perundangan

Encik Mohamad

Najib bin Mohamed

Bendahari

Cik Noriha binti

Muhammad

Ketua Pustakawan

Ir. Zulkefly bin

Mohd Yusof

Pengarah, Jabatan

Pembangunan dan

Pengurusan Harta Benda

YBrs. Prof. Madya

Dr. Azmi bin

Mohamed

Pengarah, Bahagian

Perancangan Komunikasi

YBrs. Prof. Madya

Dr. Mohd Izwan bin

Shahril

Pengarah, Bahagian

Komunikasi Koprorat

* Maklumat sehingga 20 September 2021


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 9

KEJAYAAN DAN PENGIKTIRAFAN


10 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

UPSI DI MEDIA


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 11

100 Tahun

Pendidikan

...sedaya upaya melahirkan

graduan berfikiran kreatif,

kritis, inovatif, pintar dan

mempunyai daya kepimpinan

yang tinggi..

Apa yang berjaya kami

lakukan?

Legasi SITC – MPSI – IPSI – UPSI melahirkan guru-guru

yang berwibawa dan guru-guru ini mendidik masyarakat

untuk mendepani arus kehidupan. Pencapaian besar kami

apabila melihat Anak Kandung Suluh Budiman menggapai

kejayaan dan anak didik mereka mencipta pencapaian

yang lebih besar.


12 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Kami sedaya upaya melahirkan graduan berfikiran kritis, inovatif, pintar, dan

mempunyai daya kepimpinan yang tinggi. Sedari dahulu kami berusaha menerapkan

kemahiran asas abad ke-21 dan mengintegrasikannya dalam kurikulum akademik bagi

mempersiapkan graduan untuk berjaya mendapatkan tempat dalam tenaga kerja global

yang semakin kompetitif.

100 tahun SITC – MPSI – IPSI – UPSI, memberi peluang kepada seluruh lapisan masyarakat

dan rakyat Malaysia untuk merenung sejarah, meraikan pencapaian pendidikan yang

kami capai sekarangsekarang dan membayangkan masa depan UPSI yang gemilang

untuk generasi akan datang.

ANTARA TRADISI MASIH KEKAL

IALAH PENDIDIK LEPASAN SITC

HINGGA UPSI DIKENALI SEBAGAI

‘ANAK KANDUNG SULUH BUDIMAN’

MANAKALA INSTITUSI BERKENAAN

IALAH ‘IBU KANDUNG SULUH

BUDIMAN’ YANG MENDIDIK WARGA

PENDIDIK MENJADI INSAN BERJASA

KEPADA TANAH AIR.

NOR HANISAH KAMARUZAMAN

HARIAN METRO, 13 Mei 2016


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 13

Pilihan Tepat

Faedah penajaan

Dengan mengambil inisiatif membantu penajaan acara Sambutan

100 Tahun ini, anda akan mendapat peluang seperti berikut:

Resit bayaran akan dikeluarkan kepada anda bagi menuntut

pengecualian cukai pendapatan

Logo syarikat akan disiarkan bersama-sama logo Universiti

Pendidikan Sultan Idris di bahagian penaja

Logo syarikat akan disiarkan semasa siaran promosi di

saluran iklan TV, radio dan akhbar tempatan

Nama serta logo syarikat akan dipaparkan pada laman web

rasmi, bunting, montaj dan banner rasmi untuk Sambutan

100 Tahun ini


14 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Kebenaran mengedarkan risalah, brosur dan segala bentuk

promosi keluaran syarikat sepanjang program berlangsung

Berpeluang turut serta dalam program bersama-sama Raja

Permaisuri Perak yang juga Canselor UPSI, Tuanku Zara

Salim semasa program Sambutan 100 Tahun

Syarikat dapat menjimatkan kos pengiklanan melalui

sumbangan dalam Sambutan 100 Tahun

Liputan yang luas untuk menaikkan imej pertubuhan/

syarikat di seluruh Malaysia

Meningkatkan imej syarikat sebagai salah sebuah pertubuhan/

syarikat yang dipercayai dan dihormati

Kredibiliti syarikat anda yang semakin mengukuh dan

berdaya saing

Keprihatinan terhadap tanggungjawab sosial

Keterbukaan terhadap pelbagai hubungan dua hala yang

menguntungkan semua pihak


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 15

Sasaran Pengunjung dan

Promosi

Jumlah penduduk di Tanjung Malim adalah sekitar 110,000

orang ditambah pula dengan jumlah warga UPSI yang

hampir mencecah 30,000 orang.

Mempunyai lebih 200,000 alumni Anak Kandung Suluh

Budiman (AKSB) yang kini bertebaran di dalam dan di luar

negara yang telah menyumbang bakti kepada masyarakat

mengikut kemahiran dan kepakaran masing-masing

Lokasi pengiklanan diletakkan dalam laluan bas pelajar,

laluan utama warga Tanjung Malim, dan juga papan iklan

milik UPSI yang berada di sekitar Tanjung Malim

Ruang papan iklan, tempat letak dan struktur pameran

adalah strategik, seperti di kawasan kolej-kolej kediaman

UPSI, di Lebuh raya Utara Selatan terpilih.

Liputan media secara bersasar melalui media cetak, media

elektronik dan media sosial bagi tujuan promosi untuk

meningkatkan nilai penjenamaan di dalam dan di luar negara.


16 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Selaras dengan sambutan 100 Tahun, UPSI

amat berbesar hati dengan perlantikan Prof.

Dato’ Dr. Md Amin bin Md Taff selaku Anak

Kandung Suluh Budiman yang pertama

menyandang jawatan Naib Canselor.

Logo Sambutan

Logo UPSI berwarna

Bangunan Suluh

Warna emas

Universiti Pendidikan

keemasan diletakkan

Budiman yang

melambangkan

Sultan Idris menerajui

dalam angka 100 bagi

bersejarah diletakkan

kejayaan,

dunia pendidikan

menunjukkan legasi

dalam lingkaran

kegemilangan dan

bersandarkan nilai

SITC hingga UPSI

emas. Bangunan

kekayaan ilmu

kebitaraan setiap

telah mencapai 100

ini kekal utuh sejak

pengetahuan; dan

warga UPSI.

tahun.

era SITC pada tahun

warna emas gelap

1922 sehingga kini.

menggambarkan

Bangunan Suluh

kekuatan tenaga

Budiman ini telah

kerja yang mantap,

digazetkan di

berevolusi,

bawah Akta Warisan

berkeyakinan dan

Garis lengkung

merentasi logo 100

tahun menunjukkan

gelombang peredaran

Kebangsaan 2005

sebagai Bangunan

Warisan Kebangsaan

pada 14 Februari 2009

berdaya saing.

Institusi pendidikan

terulung ini senantiasa

memartabatkan

tulisan jawi dan

era kegemilangan

bahasa Melayu

UPSI bermula dengan

sebagai Bahasa

SITC, MPSI, IPSI dan

Kebangsaan.

UPSI.


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 17

100 Program

sempena

100 tahun

Julai

2021

Ogos

2021

Sep

2021

Okt

2021

Nov

2021

Dis

2021

Jan

2022

Feb

2022

Mac

2022

Apr

2022

Mei

2022

▶ PELANCARAN LOGO SAMBUTAN 100 TAHUN SITC-MPSI-IPSI-UPSI

▶ MAJLIS PELANCARAN SAMBUTAN 100 TAHUN SITC-MPSI-IPSI-UPSI

▶ Gudang Lagu

▶ KIESTA

▶ Pelancaran Malim Sarjana

▶ Persidangan Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu

▶ Hari Malaysia

▶ ANUGERAH BITARA PENYELIDIKAN DAN INOVASI (AURA)

▶ Pelancaran E-Pena dan U-Media UPSI

▶ Ucapan Khas 100 Hari Naib Canselor

▶ APCEMAL 2021

▶ MERAKI

▶ MAJLIS PELANCARAN SAMBUTAN 100 TAHUN SITC-MPSI-IPSI-UPSI

▶ Pelancaran Nombor Pendaftaran UPSI

▶ Istiadat Konvokesyen ke-22

▶ 1st International Conference On Social Studies and Citizenship 2021 (iCSSC)

▶ UPSI 100 Year Green campus

▶ KARNIVAL KERJAYA UPSI 2021

▶ Festival Kesenian dan Kebudayaan UPSI (Frekuansi)

▶ 29th Scientific Conference of Microscopy Society of Malaysia 2021 (SCMSM 2021)

▶ Bersama UPSI Membina Kerjaya - Di Komuniti

▶ Hari kualiti UPSI 2021

▶ MAJLIS PERASMIAN 23 LOKASI BERSEJARAH (QR CODE - STAMPING - CENDERAMATA -

WEBSITE 100 TAHUN)

▶ UPSI Mualim Edu-Heritage Ride 100KM

▶ Mahasiswa Bersama Rakyat-Majlis Pengetua KHAR

▶ PAMERAN KERETA F1

▶ Meet The Icon - Community (Series 2) - DI UPSI

▶ ISTIADAT KONVOKESYEN UPSI KE-23

▶ Direktori 100 Pakar Runding @ UPSI

▶ Karnival Sukan Staf UPSI (KIESTA 2022) (Acara wajib UPSI)

▶ Kejohanan Sukan Pelajar (SUPER UPSI)

▶ Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

▶ FESTIVAL 100 TERINDAH SENI ISLAM SEMPENA SAMBUTAN 100 TAHUN UPSI

▶ Majlis Bacaan Yassin dan Berbuka Puasa Perdana Sempena Sambutan 100 Tahun UPSI

▶ Program Forum Perdana Hal Ehwal Islam Sempena Sambutan 100 Tahun UPSI

▶ SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT KEBANGSAAN 2022

▶ Pameran 100 Wajah Guru Malaysia

▶ Wacana Guru Malaysia Merentasi Zaman (Penceritaan Pendidik)

▶ Dart Championship 100 Year SITC-MPSI-IPSI-UPSI

▶ Meet The Icon - Community (Series 3) - Di Komuniti

▶ Sambutan Hari Guru (Taska dan Tadika) Sireh Pulang ke Ganggang

▶ 100 Puisi Guru Malaysia - Pertandingan

▶ Treasure Hunt: Pendidikan Negara Kita


18 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Mei

2022

Jun

2022

Jul

2022

Ogs

2022

Sep

2022

Okt

2022

Nov

2022

▶ Global Educator Awards

▶ Anugerah Akademia Universiti (A2U 2022)

▶ Pameran Bergerak Berkaitan SITC-MPSI-IPSI-UPSI-MPN (360) 3 Month B4

▶ FESTIVAL MUALLIM

▶ Petanque Championship 100 Year SITC-MPSI-IPSI-UPSI

▶ Meet The Icon - Community (Series 4) - Di Komuniti

▶ Kejohanan Dualthon IPT & Terbuka 2022

▶ Webinar/ Wacana Atas Talian (2 KALI)

▶ Khidmat Persatuan Penggerak Muzium UPSI

▶ KONSERT DIRGAHAYU MAHKOTA MUALLIM - SAMBUTAN 100 TAHUN UPSI

▶ Kejohanan Bola Jaring IPT & Terbuka Jemputan Antarabangsa 2022

▶ Kejohanan Bola Jaring IPT & Terbuka Jemputan Antarabangsa 2022

▶ SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA (SUKIPT 2022)

▶ World Perfoming Arts Virtual Festival

▶ Kejohanan E-Sport UPSI, 2022

▶ Pendidikan UPSI Got Talent

▶ International Conference on Innovative Research Practice in Education

▶ Webinar “Pendidikan Era Pandemik: Keperluan Penyelidikan dan Inovasi”

▶ International Exposition Research Innovation in Education (Edu-Ineri)

▶ Persidangan UPSI 100 Tahun

▶ Stem Kicks Off @ UPSI

▶ PESTA BUKU UPSI + 100 TAHUN SITC-MPSI-IPSI-UPSI

▶ Bual Bicara Seleksi 100 Buku Terlaris UPSI

▶ Impactful Innovation in Education Challenge (ImtinovatedED)

▶ Kembara Bahasa

▶ Sajak dan Cerita Bersama

▶ Dokumentari Bersiri Rehlah Ilmu

▶ Kolokium Amalan Pengajaran/ Pedagogi Terbaik Era Pandemik

▶ Perasmian Bangunan Kompleks Pusat Penyelidikan dan Inovasi Sempena Hari Keputeraan

Sultan Perak

▶ Karnival FSKIK

▶ Persidangan Peradaban dan Warisan Melayu Nusantara

▶ ISTIADAT KONVOKESYEN KE-24 + KONVOKESYEN KOMEMORATIF + PELANCARAN KURSI

TUANKU ZARA

▶ Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia (Malaysia)

▶ Karnival UPSIPRENEUR 100 Tahun

▶ Larian Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 1922-2022

▶ 2nd International Conference & Innovation On Early Childhood Care and Education

▶ 3rd International Conference & Innovation On Early Childhood Care and Education

▶ Majlis Anugerah Keterampilan Pelajar 2021

▶ Pameran Tokoh Pelajar UPSI

▶ Meet & Greet NCDRC

▶ Kejohanan Hoki Dewan Antarabangsa UPSI 2022

▶ Pelancaran MyKIDs@UPSI

▶ Seminar Keluarga Bahagia Anak-Anak Sejahtera

▶ Pelancaran Klinik Terapi Psikologi dan Kaunseling Kanak-Kanak

▶ KEMUNCAK SAMBUTAN 100 TAHUN SITC- UPSI

▶ Regatta Kayak IPT& Terbuka Jemputan Antarabangsa 2022

▶ Kejohanan Taekwondo IPT & Terbuka Jemputan Antarabangsa 2022

▶ Kejohanan Golf IPT & Jemputan 2022

▶ Kejohanan Ragbi 10S IPT& Terbuka Jemputan Antarabangsa 2022

▶ Seluhur Budi Sekalung Kasih

▶ Pelancaran Setem Komemoratif

▶ Pelancaran Album UPSI Selamanya

▶ Kongres Melayu Sedunia

Dis

2022

▶ PELANCARAN COFEE TABLE BOOK 100 TAHUN

▶ Kejohanan Sukan Olahraga

▶ 1st International E-Conference Ulul Albab

▶ Kejohanan Bola Jaring IPT& Terbuka Jemputan Antarabangsa 2022

* Sebarang aktiviti yang dirancang tertakluk pada perubahan.


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 19

Pakej

PLATINUM

Selaku Penaja Utama

Penajaan Bernilai

RM 300,000 - Ke Atas

Faedah yang diperoleh

Hak Pemasaran dan Publisiti

• Nama penaja digunakan dalam semua program di bawah Sambutan

100 Tahun di media sosial universiti: Facebook UPSI Malaysia,

instagram, twitter, telegram, laman sesawang 100 Tahun, e-mel

rasmi universiti. Hal ini meliputi paparan nama dan logo pada bahan

promosi program secara bercetak ataupun digital seperti (latar

pentas/ tirai latar), banner, bunting, digital banner dan lain-lain.

• Disediakan satu ruang iklan di Billboard Digital dan akan diulang siar

sepanjang tahun 2022.

• Diberikan ruang iklan khas di facebook UPSI Malaysia dan di pin on

top selama 24 jam untuk setiap posting.

• Wakil penaja akan menjadi jemputan VIP di program yang terpilih

sepanjang Sambutan 100 Tahun.

• Mendapat potongan cukai dibawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai

Pendapatan (ACP) 1967.

• Cenderamata korporat dan sijil penghargaan.

• Nama penaja diumumkan semasa Majlis Perasmian Sambutan 100

Tahun.

• Sesi Penyerahan Replika Cek Sumbangan bersama VVIP semasa

Pelancaran Majlis Sambutan 100 Tahun.

• Jemputan sebagai tetamu kehormat di meja makan bersama VVIP di

Majlis Kemuncak Sambutan 100 Tahun.

• Ruang untuk mempromosikan produk/ perkhidmatan secara

rakaman video dan akan diulang siar di laman facebook rasmi UPSI

Malaysia.


20 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Pakej

BERLIAN

Selaku Penaja Bersama

Penajaan Bernilai

RM 100,000 - RM 299,999

Faedah yang diperoleh

Hak Pemasaran dan Publisiti

• Nama penaja digunakan dalam semua program di bawah Sambutan

100 Tahun di media sosial universiti: Facebook UPSI Malaysia,

instagram, twitter, telegram, laman sesawang 100 Tahun, e-mel

rasmi universiti. Hal ini meliputi paparan nama dan logo pada bahan

promosi program secara bercetak ataupun digital seperti (latar

pentas/ tirai latar), banner, bunting, digital banner dan lain-lain.

• Disediakan satu ruang iklan di Billboard Digital dan akan diulang siar

sepanjang tahun 2022.

• Diberikan ruang iklan khas di facebook UPSI Malaysia dan di pin on

top selama 24 jam untuk setiap posting.

• Wakil penaja akan menjadi jemputan VIP di program yang terpilih

sepanjang Sambutan 100 Tahun.

• Mendapat potongan cukai dibawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai

Pendapatan (ACP) 1967.

• Cenderamata korporat dan sijil penghargaan.

• Nama penaja diumumkan semasa Majlis Perasmian Sambutan 100

Tahun.

• Sesi Penyerahan Replika Cek Sumbangan bersama VVIP semasa

Pelancaran Majlis Sambutan 100 Tahun.

• Jemputan sebagai tetamu kehormat di meja makan bersama VVIP di

Majlis Kemuncak Sambutan 100 Tahun.

• Ruang untuk mempromosikan produk/ perkhidmatan secara

rakaman video dan akan diulang siar di laman facebook rasmi UPSI

Malaysia.


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 21

Pakej

EMAS

Penajaan Bernilai

RM 50,000 - RM 99,999

Faedah yang diperoleh

Hak Pemasaran dan Publisiti

• Nama penaja digunakan dalam semua program di bawah Sambutan

100 Tahun di media sosial universiti: Facebook UPSI Malaysia,

instagram, twitter, telegram, laman sesawang 100 Tahun, e-mel

rasmi universiti. Hal ini meliputi paparan nama dan logo pada bahan

promosi program secara bercetak ataupun digital seperti (latar

pentas/ tirai latar), banner, bunting, digital banner dan lain-lain.

• Disediakan satu ruang iklan di Billboard Digital dan akan diulang siar

sepanjang tahun 2022.

• Diberikan ruang iklan khas di facebook UPSI Malaysia dan di pin on

top selama 24 jam untuk setiap posting.

• Wakil penaja akan menjadi jemputan VIP di program yang terpilih

sepanjang Sambutan 100 Tahun.

• Mendapat potongan cukai dibawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai

Pendapatan (ACP) 1967.

• Cenderamata korporat dan sijil penghargaan.

• Nama penaja diumumkan semasa Majlis Perasmian Sambutan 100

Tahun.

• Sesi Penyerahan Replika Cek Sumbangan bersama VVIP semasa

Pelancaran Majlis Sambutan 100 Tahun.


22 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Pakej

DELIMA

Penajaan Bernilai

RM 30,000 - RM 49,999

Faedah yang diperoleh

Hak Pemasaran dan Publisiti

• Nama penaja digunakan dalam semua program di bawah Sambutan

100 Tahun di media sosial universiti: Facebook UPSI Malaysia,

instagram, twitter, telegram, laman sesawang 100 Tahun, e-mel

rasmi universiti. Hal ini meliputi paparan nama dan logo pada bahan

promosi program secara bercetak ataupun digital seperti (latar

pentas/ tirai latar), banner, bunting, digital banner dan lain-lain.

• Disediakan satu ruang iklan di Billboard Digital dan akan diulang siar

sepanjang tahun 2022.

• Diberikan ruang iklan khas di facebook UPSI Malaysia dan di pin on

top selama 24 jam untuk setiap posting.

• Wakil penaja akan menjadi jemputan VIP di program yang terpilih

sepanjang Sambutan 100 Tahun.

• Mendapat potongan cukai dibawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai

Pendapatan (ACP) 1967.

• Cenderamata korporat dan sijil penghargaan.


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 23

Infografik

Pakej-pakej Penajaan

01

PLATINUM

Penajaan bernilai RM 300,000 - Ke Atas

Nama penaja digunakan dalam semua program di bawah Sambutan 100 Tahun di media sosial universiti:

Facebook UPSI Malaysia, instagram, twitter, telegram, laman sesawang 100 Tahun, e-mel rasmi universiti. Hal

ini meliputi paparan nama dan logo pada bahan promosi program secara bercetak ataupun digital seperti

latar pentas/ tirai latar, banner, bunting, digital banner dan lain-lain.

Disediakan satu ruang iklan di Billboard Digital dan akan diulang siar sepanjang tahun 2022.

Diberikan ruang iklan khas di facebook UPSI Malaysia dan di pin on top selama 24 jam untuk setiap posting.

Wakil penaja akan menjadi jemputan VIP di program yang terpilih sepanjang Sambutan 100 Tahun.

Mendapat potongan cukai dibawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

Cenderamata korporat dan sijil penghargaan.

Nama penaja diumumkan semasa Majlis Perasmian Sambutan 100 Tahun.

Sesi Penyerahan Replika Cek Sumbangan bersama VVIP semasa Pelancaran Majlis Sambutan 100 Tahun.

Jemputan sebagai tetamu kehormat di meja makan bersama VVIP di Majlis Kemuncak Sambutan 100 Tahun.

Ruang untuk mempromosikan produk/ perkhidmatan secara rakaman video dan akan diulang siar di laman

facebook rasmi UPSI Malaysia.

BERLIAN

Penajaan bernilai RM 100,000 - RM 299,999

02

Nama penaja digunakan dalam semua program di bawah Sambutan 100 Tahun di media sosial universiti:

Facebook UPSI Malaysia, instagram, twitter, telegram, laman sesawang 100 Tahun, e-mel rasmi universiti. Hal

ini meliputi paparan nama dan logo pada bahan promosi program secara bercetak ataupun digital seperti

latar pentas/ tirai latar, banner, bunting, digital banner dan lain-lain.

Disediakan satu ruang iklan di Billboard Digital dan akan diulang siar sepanjang tahun 2022.

Diberikan ruang iklan khas di facebook UPSI Malaysia dan di pin on top selama 24 jam untuk setiap posting.

Wakil penaja akan menjadi jemputan VIP di program yang terpilih sepanjang Sambutan 100 Tahun.

Mendapat potongan cukai dibawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

Cenderamata korporat dan sijil penghargaan.

Nama penaja diumumkan semasa Majlis Perasmian Sambutan 100 Tahun.

Sesi Penyerahan Replika Cek Sumbangan bersama VVIP semasa Pelancaran Majlis Sambutan 100 Tahun.

Jemputan sebagai tetamu kehormat di meja makan bersama VVIP di Majlis Kemuncak Sambutan 100 Tahun.

Ruang untuk mempromosikan produk/ perkhidmatan secara rakaman video dan akan diulang siar di laman

facebook rasmi UPSI Malaysia.


24 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

Infografik

Pakej-pakej Penajaan

03

EMAS

Penajaan bernilai RM 50,000 - RM 99,999

Nama penaja digunakan dalam semua program di bawah Sambutan 100 Tahun di media sosial universiti:

Facebook UPSI Malaysia, instagram, twitter, telegram, laman sesawang 100 Tahun, e-mel rasmi universiti. Hal

ini meliputi paparan nama dan logo pada bahan promosi program secara bercetak ataupun digital seperti

latar pentas/ tirai latar, banner, bunting, digital banner dan lain-lain.

Disediakan satu ruang iklan di Billboard Digital dan akan diulang siar sepanjang tahun 2022.

Diberikan ruang iklan khas di facebook UPSI Malaysia dan di pin on top selama 24 jam untuk setiap posting.

Wakil penaja akan menjadi jemputan VIP di program yang terpilih sepanjang Sambutan 100 Tahun.

Mendapat potongan cukai dibawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

Cenderamata korporat dan sijil penghargaan.

Nama penaja diumumkan semasa Majlis Perasmian Sambutan 100 Tahun.

Sesi Penyerahan Replika Cek Sumbangan bersama VVIP semasa Pelancaran Majlis Sambutan 100 Tahun.

DELIMA

Penajaan bernilai RM 30,000 - RM 49,999

04

Nama penaja digunakan dalam semua program di bawah Sambutan 100 Tahun di media sosial universiti:

Facebook UPSI Malaysia, instagram, twitter, telegram, laman sesawang 100 Tahun, e-mel rasmi universiti. Hal

ini meliputi paparan nama dan logo pada bahan promosi program secara bercetak ataupun digital seperti

latar pentas/ tirai latar, banner, bunting, digital banner dan lain-lain.

Disediakan satu ruang iklan di Billboard Digital dan akan diulang siar sepanjang tahun 2022.

Diberikan ruang iklan khas di facebook UPSI Malaysia dan di pin on top selama 24 jam untuk setiap posting.

Wakil penaja akan menjadi jemputan VIP di program yang terpilih sepanjang Sambutan 100 Tahun.

Mendapat potongan cukai dibawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

Cenderamata korporat dan sijil penghargaan.

-


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 25

Perbandingan

Pakej

PLATINUM

Penajaan bernilai

RM 300,000 -

Ke Atas

BERLIAN

Penajaan bernilai

RM 100,000 -

RM 299,999

EMAS

Penajaan bernilai

RM 50,000 -

RM 99,999

DELIMA

Penajaan bernilai

RM 30,000 -

RM 49,999

HAK PEMASARAN DAN PUBLISITI

Nama penaja digunakan dalam semua program di

bawah Sambutan 100 Tahun di media sosial universiti:

Facebook UPSI Malaysia, instagram, twitter, telegram,

laman sesawang 100 Tahun, e-mel rasmi universiti .

Hal ini meliputi paparan nama dan logo pada bahan

promosi program secara bercetak ataupun digital

seperti (latar pentas/ tirai latar), banner, bunting, digital

banner dan lain-lain.

PENAJA

UTAMA

PENAJA

UTAMA

PENAJA

BERSAMA

PENAJA

BERSAMA

Disediakan satu ruang iklan di Billboard Digital dan

akan diulang siar sepanjang tahun 2022.

PENAJA

UTAMA

PENAJA

UTAMA

PENAJA

BERSAMA

PENAJA

BERSAMA

Diberikan ruang iklan khas di facebook UPSI Malaysia

dan di pin on top selama 24 jam untuk setiap posting.

12 KALI

10 KALI

8 KALI

6 KALI

Wakil penaja akan menjadi jemputan VIP di program

yang terpilih sepanjang Sambutan 100 Tahun.

12 KALI

10 KALI

8 KALI

6 KALI

Mendapat potongan cukai di

bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan (ACP)

1967.

Cenderamata korporat dan sijil penghargaan.

Nama penaja diumumkan semasa Majlis Perasmian

Sambutan 100 Tahun.

Sesi Penyerahan Replika Cek Sumbangan bersama

VVIP semasa Pelancaran Majlis Sambutan 100 Tahun.

Jemputan sebagai tetamu kehormat di meja makan

bersama VVIP di Majlis Kemuncak Sambutan 100

Tahun.

Ruang untuk mempromosikan produk/ perkhidmatan

secara rakaman video dan akan diulang siar di laman

facebook rasmi UPSI Malaysia.

3 KALI 1 KALI


26 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

PAKEJ ALA CARTE

Apa yang dimaksudkan dengan Pakej ALA

CARTE?

Kami juga amatlah berbesar hati menjemput mana-mana badan

kerajaan, separa kerajaan, pihak swasta atau orang perseorangan untuk

bersama-sama menjayakan Sambutan 100 Tahun ini dengan menaja

secara “Pick and Mix”. Pihak anda boleh memilih dan mencampurkan

sebarang pakej tajaan yang difikirkan sesuai bagi mendapatkan

faedah dan ganjaran berdasarkan setiap peringkat tajaan.

Bagaimana untuk menaja?

Bagi membincangkan perkara ini atau idea mengenai pakej tajaan

yang sesuai dengan objektif dan memenuhi keperluan anda, kami

menyediakan tiga kaedah penajaan yang boleh dipilih mengikut

kesesuaian masing-masing iaitu:

1

2

3

ePayment

Cek/ Tunai/ Pemindahan Akaun

Barangan/ Penganjuran Program

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut pihak tuan/puan boleh hubungi:-

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

BANGUNAN CANSELORI,

KAMPUS SULTAN ABDUL JALIL SHAH

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

35900 TANJUNG MALIM, PERAK DARUK RIDZUAN

No. Tel: 05-4506661

E-mel: 100tahun@upsi.edu.my

URUS SETIA SEKRETARIAT SAMBUTAN 100 TAHUN

1) En. Ramli Mosmin

E-mel: ramli_m@upsi.edu.my & No.tel: 019-3661972

2) En. Muhammad Zafir Mohd Saman

E-mel: mzafir@upsi.edu.my & No.tel: 013-7899337

3) Pn. Nur Sya’Ira Nor Ahmad

E-mel: syaira@upsi.edu.my & No.tel: 017-5957253

4) Cik. Amira Syahira Abd Rahman

E-mel: amira.syahira@upsi.edu.my & No.tel: 011-51431412


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 27

KAEDAH PENAJAAN

1

EPayment

Langkah untuk melakukan pembayaran melalui

epayment UPSI adalah seperti berikut:

1. Layari portal ePayment@UPSI http://epayment.upsi.edu.my/

2. Pilih menu Wakaf/Donation

3. Taip nama dan IC kemudian pilih 100 Tahun UPSI

4. Masukkan jumlah sumbangan dan klik Add To Cart

5. Klik View Cart

6. Klik Proceed to checkout/ Payment

7. Semak maklumat dan klik Pay Now and Submit

8. Pilih Payment Gateway

• 8.1 Pilih MEPS/FPX jika ingin membuat pembayaran melalui

perbankan Internet

• 8.2 Pilih Visa/Mastercard jika ingin membuat pembayaran

menggunakan Kad Kredit atau Kad Debit

9. Sahkan pembayaran

10. Cetak resit sebagai bukti pembayaran

11. Pembayaran yang berjaya akan diproses


28 PROPOSAL PENAJAAN

https://www.upsi.edu.my/

KAEDAH PENAJAAN

2

Cek/ Tunai/ Pemindahan Akaun

NAMA AKAUN

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

NOMBOR AKAUN: 0 8 0 6 8 0 1 0 0 4 5 1 9 2 (BANK ISLAM MALAYSIA BHD)

E-MEL BUKTI PENAJAAN (Tujuan Pengecualian Cukai)

E-MEL RASMI SAMBUTAN 100 TAHUN SITC-MPSI-IPSI-UPSI

100tahun@upsi.edu.my

3

Barangan/ Penganjuran Program

Sumbangan dalam bentuk barangan/ penganjuran program. (sila

hubungi urus setia sambutan 100 Tahun:

En. Ramli Mosmin

E-mel: ramli_m@upsi.edu.my

No.tel: 019-3661972

Pn. Nur Sya’Ira Nor Ahmad

E-mel: syaira@upsi.edu.my

No. tel: 017-5957253

En. Muhammad Zafir Mohd Saman

E-mel: mzafir@upsi.edu.my

No.tel: 013-7899337

Cik. Amira Syahira Abd Rahman

E-mel: amira.syahira@upsi.edu.my

No. tel: 011-51431412


Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI 29

Terma & Syarat

Segala pakej penajaan hanya tertakluk pada program-program Sambutan 100 Tahun

SITC-MPSI-IPSI-UPSI.

Semasa penempahan pakej, semua butiran yang diberi kepada Bahagian

Komunikasi Korporat UPSI merupakan maklumat yang akan kami guna pakai bagi

menyempurnakan pakej yang dilanggani.

Anda dikehendaki menyemak semua butiran maklumat sebelum melakukan

pembayaran deposit. Sekiranya tiada pembetulan dilakukan selepas semakan,

maka semua maklumat yang diberikan dianggap muktamad.

Pihak penganjur tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi sebarang kejadian atau

masalah yang timbul kerana kesilapan maklumat yang diberi selepas semakan

dilakukan.


Terima kasih

PENGHARGAAN KAMI

Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melihat tawaran pakej tajaan kami.

Sambutan 100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI merupakan acara gilang gemilang dan

dinantikan oleh semua. Hal ini kerana, UPSI merupakan antara universiti awam terawal

di Malaysia dan juga merupakan tunjang utama sistem pendidikan di negara kita.

Pelbagai program telah dirancang sempena sambutan yang penuh berprestij ini

yang merangkumi aspek pendidikan, khidmat sosial, sukan dan aktiviti kebudayaan.

Kami berharap agar dapat memeterai perkongsian pintar dengan semua penaja.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi kami untuk

mengetahui cara agar anda boleh terlibat secara langsung untuk Sambutan 100

Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI.

Hubungi

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut pihak

tuan/puan boleh hubungi:-

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

BANGUNAN CANSELORI,

KAMPUS SULTAN ABDUL JALIL SHAH

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

35900 TANJUNG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

Tel: 05-4506661

E-mel: 100tahun@upsi.edu.my

Atau terus hubungi urus setia sambutan 100 Tahun:

1) En. Ramli Mosmin

E-mel: ramli_m@upsi.edu.my & No.tel: 019-3661972

2) En. Muhammad Zafir Mohd Saman

E-mel: mzafir@upsi.edu.my & No.tel: 013-7899337

3) Pn. Nur Sya’Ira Nor Ahmad

E-mel: syaira@upsi.edu.my & No.tel: 017-5957253

4) Cik. Amira Syahira Abd Rahman

E-mel: amira.syahira@upsi.edu.my & No.tel: 011-51431412

Sila imbas saya


BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

TEL: 05-4506000/6661 FAKS: 05-4582776

UPSI/BKK/B18 Pindaan: 00 m/s 1/1

BORANG PENAJAAN PENGANJURAN PROGRAM

BAHAGIAN A: MAKLUMAT PENAJA

Nama : ....................................................................................................................................................................

Jawatan : ....................................................................................................................................................................

Syarikat/ Agensi Kerajaan : ....................................................................................................................................................................

Alamat : ....................................................................................................................................................................

E-mel : ....................................................................................................................................................................

No. Tel : ....................................................................................................................................................................

No. Cukai Pendapatan : ....................................................................................................................................................................

BAHAGIAN B: KATEGORI PENAJAAN

(Sila tandakan (/) bagi pakej yang berkaitan)

Pakej Platinum

Pakej Berlian

Pakej Emas

Pakej Delima

Lain-lain sumbangan (nyatakan): ...........................................................................................................

BAHAGIAN C: SALURAN PENAJAAN

i) epayment@UPSI : (https://epayment.upsi.edu.my/)

ii) Nama Bank : Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

iii) Nombor Akaun : 08068010045192

iv) Nama Akaun : Universiti Pendidikan Sultan Idris

TANDATANGAN DAN COP RASMI

Nama pegawai untuk dihubungi:

No. Telefon:

E-mel:

Sila imbas saya

Sila isi dan kembalikan borang ini bersama bukti pembayaran kepada Bahagian Komunikasi Korporat

atau emel: 100tahun@upsi.edu.my bagi tujuan perekodan dan pengecualian cukai.

BAHAGIAN D: (UNTUK KEGUNAAN PEJABAT)

Saya mengesahkan bahawa sumbangan di atas telah diterima dan maklumat dikemukakan disahkan

benar.

Tarikh: _________________________ __________________________________

Tanda tangan dan Cop Rasmi

* Sila potong disini.


Terima

kasih

ATAS SOKONGAN ANDA

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

BANGUNAN CANSELORI,

KAMPUS SULTAN ABDUL JALIL SHAH

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

35900 TANJUNG MALIM, PERAK DARUK RIDZUAN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!