11.10.2021 Views

Home&Life 1/2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HOME&LIFE | 1


HOME&LIFE | 3


REDAKCJA:

Sara Duszyńska

s.duszynska@montemmedia.pl

Adrianna Pasternak

a.pasternak@montemmedia.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY REKLAM:

Katarzyna Śliwa

Kierownik działu sprzedaży

tel. 504 743 341

k.sliwa@montemmedia.pl

od redakcji

DZIAŁ GRAFICZNY:

Izabela Niedziałkowska

Koordynator działu graficznego

i.niedzialkowska@montemmedia.pl

GrafiK:

Dawid Szynalewski

d.szynalewski@montemmedia.pl

ILUSTRACJA NA OKŁADCE:

SUNNY DAYS

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA:

Anny Speina

Iwony Idziak

Agnieszki Gajewskiej

PRENUMERATA:

www.montemmedia.pl

WYDAWCA:

Montem Media Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 10f, 80-175 Gdańsk

NIP: 583-319-78-74, REGON: 363968370

Najnowsze wydanie drukowanego katalogu

Home&Life to podsumowanie najlepszych

propozycji z roku 2018. Znajdziesz tutaj

wyjątkowe meble, dodatki oraz elementy

wykończeniowe do domu. Nie zabrakło

również rozwiązań dla miłośników ogrodów

i architektury. Na kolejnych stronach odkryjesz

urocze produkty dla dzieci i rodziców,

oferty wypoczynku w najpiękniejszych

krajach świata oraz kosmetyki i akcesoria

wspomagające dbałość o urodę i zdrowie.

Twojej uwadze szczególnie polecamy

pierwszy dział, będący zbiorem produktów

i usług najczęściej poszukiwanych

przez naszych Czytelników. Jeśli tak, jak

my – lubisz niespodzianki, zapewne ucieszysz

się z kodów rabatowych, które

możesz wykorzystać podczas zakupów.

Przeglądaj, przebieraj i wybieraj spośród

wszystkich propozycji. Wierzymy, że dzięki

różnorodności ofert, wybierzesz tutaj coś

dla siebie i najbliższych.

Przyjemnej lektury

Sara Duszyńska / Adrianna Pasternak


HOME&LIFE | 5


HOME&LIFE | 7


HOME&LIFE | 9


HOME&LIFE | 11


HOME&LIFE | 13


HOME&LIFE | 15


HOME&LIFE | 17


HOME&LIFE | 19


HOME&LIFE | 21


HOME&LIFE | 23


HOME&LIFE | 25


HOME&LIFE | 27


HOME&LIFE | 29


HOME&LIFE | 31


HOME&LIFE | 33


HOME&LIFE | 35


HOME&LIFE | 37


HOME&LIFE | 39


HOME&LIFE | 41


HOME&LIFE | 43


HOME&LIFE | 45


HOME&LIFE | 47


HOME&LIFE | 49


HOME&LIFE | 51


HOME&LIFE | 53


HOME&LIFE | 55


HOME&LIFE | 57


HOME&LIFE | 59


HOME&LIFE | 61


HOME&LIFE | 63


HOME&LIFE | 65


HOME&LIFE | 67


HOME&LIFE | 69


HOME&LIFE | 71


HOME&LIFE | 73


HOME&LIFE | 75


HOME&LIFE | 77


HOME&LIFE | 79


HOME&LIFE | 81


HOME&LIFE | 83


HOME&LIFE | 85


HOME&LIFE | 87


HOME&LIFE | 89


HOME&LIFE | 91


HOME&LIFE | 93


HOME&LIFE | 95


HOME&LIFE | 97


HOME&LIFE | 99


HOME&LIFE | 101


HOME&LIFE | 103


HOME&LIFE | 105


HOME&LIFE | 107


HOME&LIFE | 109


HOME&LIFE | 111


HOME&LIFE | 113


HOME&LIFE | 115


HOME&LIFE | 117


HOME&LIFE | 119


HOME&LIFE | 121


HOME&LIFE | 123


HOME&LIFE | 125


HOME&LIFE | 127


HOME&LIFE | 129


HOME&LIFE | 131


HOME&LIFE | 133


HOME&LIFE | 135


HOME&LIFE | 137


HOME&LIFE | 139


HOME&LIFE | 141


HOME&LIFE | 143

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!