13.10.2021 Views

SPORT-130TURK-SMALL

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

№ 130 / 2021 / 10 манат

www.sportsman.az

Журнал 2004-ъц илдян няшр олунур

Türkiyə paralimpiyaçılarının

Tokioda uğurlu çıxışı

2 qızıl, 4 GÜMÜŞ, 9 BÜRÜNC

BİR MİLLƏT

İKİ DÖVLƏT!

ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ

ñÿù.6

Türkiyə paralimpiyaçılarının Tokioda uğurlu çıxışı

2 qızıl, 4 GÜMÜŞ, 9 BÜRÜNC

Ahmet Ak

TÜRK SPOR YOL HARITASI

ñÿù.18

DUMESF BAŞKANI ILICAK

GENÇLERE SESLENDİ

ñÿù.20

Áàø ðåäàêòîð:

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó

Redaktor: Ahmet AK

Öíâàí: Áàêû, Фятяли Хан Хойски 10,

Тофиг Бящрамов адына

Республика Стадиону

Òåëåôîí: 012 511 15 32

å-ìàèë: sportsmagazine@mail.ru

www.sportsman.az

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí

êå÷ìèøäèð. ¹1164

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè

óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ

æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Raf” Poliqraf

ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.

Öç ñÿùèôÿäÿ:

Stolüstü tennis üzrə

Paralimpiya Çempionu

Abdullah Öztürk


TOKIO 2020

S P O R T S M A N

Türkiyə paralimpiyaçılarının

Tokioda uğurlu çıxışı

2 qızıl, 4 GÜMÜŞ, 9 BÜRÜNC

6 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO 2020

Yaponiyada təşkil olunan 16-cı Yay Parailmpiya Oyunları

Türkiyə yığması üçün uğurlu alınıb.

спортсман № 130 / 2021

7


TOKIO 2020

S P O R T S M A N

Tokioda 13 idman növündə 87 idmançı ilə təmsil olunan qardaş ölkə

təmsilçiləri yüksək göstəriciyə imza atıblar. “Ay-ulduzlular” iki qızıl,

dörd gümüş və doqquz bürünc medal qazanıblar.

8 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO 2020

спортсман № 130 / 2021

9


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

Qadınlardan ibarət qolbol komandası

ən yüksək nəticə göstərib.

Yığma bütün rəqiblərinə qalib

gələrək fəxri kürsünün ən yüksək

pilləsində yer alıb. Yarımfinalda

ev sahiblərinə 8:5 hesabı ilə məğlub

edən türklər, həlledici görüşdə

ABŞ idmançıları ilə qarşılaşıblar.

Bu matçda 9:2 hesabı ilə uğur qazanan

Türkiyə yığması Rio-de-Janeyro-2016-da

qazanılan nailiyyəti

təkrarlayıb.

10 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO - 2020

Paralimpiya çempionu

Reyhan Yılmaz:

“Hər zaman ailəm mənə dəstək oldu. Uğur əldə

edəcəyimizə inanırdıq. Çempion komandanın üzvü

olduğum üçün qürur hissi keçirirəm. Növbəti turnirdə

də uğur qazanmaq arzusundayıq”.

спортсман № 130 / 2021

11


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

Abdullah Öztürk

Stolüstü tennisdə Abdullah Öztürk tarixi qələbəyə imza atıb. 5 il

əvvəl keçirilən olimpiadada qızıl medal qazanan tennisçi, bu dəfə

də ən yüksək əyarlı medal əldə edib. O, yarımfinalda çinli, finalda

isə koreyalı rəqibinə qalib gəlib.

Paralimpiya çempionu

Abdullah Öztürk:

“Rəqiblərimə 5 oyunda cəmi iki setdə uduzdum.

Final görüşü 30 avqust Zəfər Bayramına təsadüf

edirdi. Bu amil mənə əlavə motivasiya verdi. Özözümə

qızıl medal qazanmalı olduğumu düşünürdüm.

Ən böyük uğurları əldə etmək istəyirəm. Niyə,

üçüncü Paralimpiya qızılı olmasın?!”.

12 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO - 2020

Nesimi Turan

Ümumiyyətlə,

Tokioda stolüstü

tennis yığması

uğurlu çıxışı ilə

yadda qalıb. Nesimi

Turan, Ali Öztürk və

Kübra Korkut bürünc

medal qazanaraq,

fəxri kürsüdə

yer alıblar.

Ali Öztürk

Kübra Korkut

спортсман № 130 / 2021

13


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

Sevilay Öztürk

Üzgüçülük yarışlarında

Türkiyə komandası

Paralimpiya

oyunları tarixində ilk

medalını qazanıb.

Ölkəyə bu uğuru Sevilay

Öztürk yaşadıb.

O, 50 m məsfəyə

arxasıüstə üzmədə

3-cü yeri tutub.

Nihat Türkmenoğlu

Bahattin

Hekimoğlu

Öznur

Cüre-Bülent

Korkmaz

Oxatma növündə qonşu ölkə idmançıları üç medala

seviniblər. Nihat Türkmenoğlu yalnız finalda uduzaraq

gümüşlə kifayətlənib. Təklərin mübarizəsində Bahattin

Hekimoğlu və qoşalarda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz

cütünün qazancı bürünc olub.

14 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

TOKIO - 2020

Meryem Çavdar

Recep Çiftçi

Cüdo və taekvondo növlərində

də diqqətiçəkən uğurlar qazanılıb.

Teakvondoda Meryem Çavdar (49

kq) həlledici görüşdə məğlub olaraq

qızıl medal qazanmaq şansını

qaçırıb. Mahmut Bozteke (61 kq)

isə bürünc medala sevinib. Cüdoçuların

qazancı isə 2 bürünc olub.

Kişilərin mübarizəsində Recep

Çiftçi (60 kq), qadınlarda isə Zeynep

Çelik (57 kq) üçüncü pillədə

qərarlaşıblar.

Zeynep Çelik

спортсман № 130 / 2021

15


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

Ayşegül Pehlivanlar

Atıcılıqda 10 m məsafəyə pnevmatik tapançadan atəşaçmada

Ayşegül Pehlivanlar gümüş medala sevinib.

Besra Duman

Ağırlıqqaldırmada isə Besra Duman (55 kq) bürünc medal qazanıb.

16 спортсман № 130 / 2021


AÇ, YE, XOŞBƏXT OL!


TOKIO - 2020

S P O R T S M A N

MEDAL SIRALANMASI

YER ÖLKƏ QIZIL GÜMÜŞ BÜRÜNC TOPLAM

1 People's Republic of China 96 60 51 207

2 Great Britain 41 38 45 124

3 United States of America 37 36 31 104

4 RPC 36 33 49 118

5 Netherlands 25 17 17 59

6 Ukraine 24 47 27 98

7 Brazil 22 20 30 72

8 Australia 21 29 30 80

9 Italy 14 29 26 69

10 Azerbaijan 14 1 4 19

11 Japan 13 15 23 51

12 Germany 13 12 18 43

13 Islamic Republic of Iran 12 11 1 24

14 France 11 15 28 54

15 Spain 9 15 12 36

16 Uzbekistan 8 5 6 19

17 Poland 7 6 12 25

18 Hungary 7 5 4 16

19 Switzerland 7 4 3 14

20 Mexico 7 2 13 22

21 New Zealand 6 3 3 12

22 Israel 6 2 1 9

23 Canada 5 10 6 21

24 India 5 8 6 19

25 Thailand 5 5 8 18

26 Slovakia 5 2 4 11

27 Belarus 5 1 1 7

28 Tunisia 4 5 2 11

29 Algeria 4 4 4 12

30 Morocco 4 4 3 11

31 Belgium 4 3 8 15

32 Ireland 4 2 1 7

33 Nigeria 4 1 5 10

34 South Africa 4 1 2 7

35 Cuba 4 1 1 6

36 Jordan 4 0 1 5

37 Colombia 3 7 14 24

38 Venezuela 3 2 2 7

39 Malaysia 3 2 0 5

40 Denmark 3 1 1 5

41 Republic of Korea 2 10 12 24

42 Turkey 2 4 9 15

43 Indonesia 2 3 4 9

44 Czech Republic 2 3 3 8

45 Chile 2 3 1 6

45 Serbia 2 3 1 6

18 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

Paralimpiyada

MEDAL SIRALANMASI

YER ÖLKƏ QIZIL GÜMÜŞ BÜRÜNC TOPLAM

47 Norway 2 0 2 4

48 Singapore 2 0 0 2

49 Austria 1 5 3 9

50 Sweden 1 5 2 8

51 Greece 1 3 7 11

52 Finland 1 3 1 5

52 Kazakhstan 1 3 1 5

54 United Arab Emirates 1 1 1 3

55 Costa Rica 1 1 0 2

56 Ecuador 1 0 2 3

57 Cyprus 1 0 1 2

57 Sri Lanka 1 0 1 2

59 Ethiopia 1 0 0 1

59 Mongolia 1 0 0 1

59 Pakistan 1 0 0 1

59 Peru 1 0 0 1

63 Argentina 0 5 4 9

64 Egypt 0 5 2 7

65 Croatia 0 3 4 7

66 Latvia 0 3 2 5

67 Georgia 0 3 0 3

68 Hong Kong, China 0 2 3 5

69 Bulgaria 0 2 0 2

70 Iraq 0 1 2 3

71 Kuwait 0 1 1 2

71 Namibia 0 1 1 2

71 Romania 0 1 1 2

71 Slovenia 0 1 1 2

75 Vietnam 0 1 0 1

76 Lithuania 0 0 3 3

77 Portugal 0 0 2 2

78 Bosnia and Herzegovina 0 0 1 1

78 El Salvador 0 0 1 1

78 Kenya 0 0 1 1

78 Saudi Arabia 0 0 1 1

78 Montenegro 0 0 1 1

78 Oman 0 0 1 1

78 Qatar 0 0 1 1

78 Chinese Taipei 0 0 1 1

78 Uganda 0 0 1 1

спортсман № 130 / 2021

19


ANALИZ

S P O R T S M A N

Ahmet Ak

hususlar, uluslararası sportif faaliyetler

ve spora yönelik tehditler olmak

üzere 5 ana başlık altında sorunların

toplandığı görülmektedir.

Bu sorunların aşılabilmrsi için,

yeni bir Türk Sporu politika belgesi

oluşturularak, Stratejik hedefler ve

yol haritasi ortaya konmalıdır.

Bu çercevede;

1) Spor Kulüpleri ve Okullar:

Türkiye de toplam 18.873 adet

spor kulübü vardır. Nufusu bizden

az olan bir çok ülkede Spor kulübü

sayısı bizden katbe kat daha fazladır.

Örneğin; 5.700 bin nufuslu

Danimarka ve Finlandiya’nın spor

kulübü sayısı 15.000, Almanyanın

spor kulübü sayısı, 93.000,Fransanın

spor kulübü sayısı 175.000,

İngilterenin spor kulübü sayısı,

151.000, İtalyanın spor kulübü sayısı

ise 60.000 civarındadır. Bunun

dışında Ülkemizde 67.000 civarında

ilk-orta-lise eğitim kurumlarında

spor kulübü sayısı 1500 civarında

TÜRK SPOR YOL HARITASI

Spor Genel Müdürlüğünün faaliyetleri

ile Bağımsız spor federasyon

uygulamaları konusunda

yürütülen araştırma, incelemelerin

sonucunda tespit edilen hususlar

ve bunlara ilişkin değerlendirme

kapsamında, spor faaliyetlerinin

gerek Türkiye’de gerekse diğer

ülke uygulamalarında ortaya çıkan

örgütlenme yöntemlerine baktığımızda;

Günümüzde sporun toplum

hayatında; ekonomiden turizme,

sağlıktan emniyet ve asayişin sağlanmasına

kadar çok önemli rolleri

bulunmaktadır. Bu nedenle, Devletin

spor alanındaki kaynak aktaran,

teşvik eden, düzenleyen ve

denetleyen rolünün yeniden tanımlanması

suretiyle söz konusu faaliyetlerin

verimli ve etkin bir şekilde

yürütülmesinin sağlanması Devlet

açısından Anayasal bir sorumluluk

olmasına rağmen maalesef uygulama

politikalarında anayasal sorumlulukların

önemli kısımlarınin

lokal olarak ancak, uygulanabildigi

görülmüştür.

Bu çerçevede; Türkiye’de sporun

örgütlenme ile ilgili mevcut

yapısı ele alınarak; uluslararası

eğilimler ve ülkesel koşullar dikkate

alınarak Spor Teşkilatı yeniden

yapılandırılmalıdır. Spor yapılarının

görevlerini daha etkin, düzenli ve

verimli bir şekilde yerine getirebilmesine

yönelik bir yaklaşım ortaya

konulmalıdır.

Hazırladığımız Raporun “Spor

Faaliyetleri ve Yönetimine İlişkin

Tespit ve Değerlendirmeler” Bölümünde,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

ile spor federasyonlarının

mevcut sorunları ile bunlara karşı

alınması gereken tedbirler ve çözüm

önerileri; spor mevzuatı, mali

hususlar, insan kaynakları, idari

olup,okullarımızda spor tesisi sayısı

ise normal şartlardadır.

İlk-Orta-Lise’de eğitim,öğretim

gören öğrenci sayısı 18.000.000

civarına yakın olmasına rağmen

okullarımızda lisanslı spor yapan

öğrenci sayısı 2,5 Milyon kişi civarındadır.Avrupa

ülkelerinde ise, bu

yaş gurubundaki öğrencilerin ortalama

% 98’i Aktif spor yapmaktadır.

Üniversitelerimizde de spor yapan

öğrenci sayısı ise daha olumsuz

durumdadır. Y.Ö.K verilerine göre

üniversitelerimizde, Ön lisans,-

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora

yapan öğrenci sayısı 8.600.000

civarında olmasına rağmen aktif

lisanslı spor yapan öğrenci sayısı

sadece 30.000 bin kişidir.

2) Nitelikli Personel Unsuru:

Spor Genel Müdürlüğünde nite-

20 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

ANALИZ

likli personel sayısı konusunda da

benzer sıkıntılar yaşanmaktadır.

Ayrıca, Spor Genel Müdürlüğü merkez

ve taşra teşkilatında memurlar

arasındaki statü farklılığının giderilememesi,

idari ve teknik atamalar

konusunda liyakata önem verilmemesi

Sporun bir başka önemli sorunu

olarak tartışılmaktadır.

3) Spor Federasyonları: Spor

Federasyonlarının yapısı, Bağımsız

oluşlarından taviz verilmeden

güçlendirilmeli, Secim mevzuatları

usulune gore yeniden yapilandirilmali

ve reforme edilmelidir.

4) Spor Tesisi Sorunu: Ülkemizde

spor tesisi planlaması bölge

ve insan faktörü göz önüne alınmadan

yapılan spor tesislerinin yerini

daha iyi planlanmış, daha iyi organize

edilmiş spor tesisleri almalıdır.

SGM envanterinde kayıtlı bulunan

spor tesisi sayısı 5.700 civarındadır,

bunun dışında 3000 civarındada

özel spor tesislerinin mevcudiyetini

de göz önüne alırsak 9 bin spor

tesisinden söz edebiliriz.

Ülkemizde herşeyden õnce çok

amaçlı operasyonel semt saha ve

tesislerine olan ihtiyaç gün geçtikçe

kendini daha çok hissettirmektedir.

Bazı Avrupa ülkelerinde spor tesisi

sayısına baktığımızda karşımıza

korkunç bir rakam çıkmaktadır.

Danimarkada 15.000, İngilterede

.000, Almanyada 103.000, Finlandiyada

16.300, İtalyada 29.890

spor tesisi bulunmaktadır. Dolayısı

ile hem spor kulübü yatırımlarında,

hem spor tesisi yatırımlarında adı

geçen ülkelerin olimpiyatlarda kazandıkları

madalyalarda ortadadır.

Örneğin,Tüm yaz olimpiyat

oyunlarında (2020 Tokyo hariç) Finlandiya

303 madalya kazanirken,

Danimarka, 285, Almanya 732, İngiltere

823, Fransa 712, İtalya 680

Olimpiyat madalyası kazanmışlardır.

Türkiye ise tüm yaz olimpiyatlarında

kazandığı madalya sayısı

ise 2020 Tokyo dahil toplamda 104

madalyadır. Bu 104 madalyanın ise

66 tanesini güreş,11 tanesini halter,

9 tanesini Taekwondo,7 tanesini

Boks, 3 tanesini Atletizm, 2 tanesini

ise, Judocularımız, 4 tanesini karayeciletimiz,

1 tane cimnastikcimiz

ve birde Okçulukta kazanmışlardır.

5) Spor Politikaları: Türkiyede

iki tür spor politikası uygulanmaktadır.

A) Yazılı spor politikaları: Spor

ilk defa 1937 yılında Hükümet programlarında,1963

yılında ise ilk defa

kalkınma planlarında yer almıştır. B)

Uygulanan spor politikaları: Türkiyede

yazılı politikalar doğru olsada

uygulama politikaları maalesef aynı

doğrultuda uygulanamamıştır. Yazılı

politikalar uygulanmadığından uygulamalardaki

problemler günden

güne kendisini daha çok belirginleştirmiştir.

Çünkü Spor Teşkilatının temelleri

1922 yılında Türkiye İdman

Cemiyetleri İttifakı ile atılmış, 1935

yılında Resmi olarak Türk Spor Kurumu

adı altında yeniden yapılandırılmış,

1938 yılında Beden Terbiyesi

Genel Müdürlüğü ismiyle Bakanlığa

bağlanmış, 1942 yılında Milli Eğitim

Bakanlığına bağlanmış, 1960-1970

yılları arasında Bakanlık olarak yeniden

yapılandırılmış, 1983 yılında

tekraren Milli Eğitim Bakanlığına

bağlanmış, 1986 ve 1989 Yılında

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

olarak 3289 Sayılı Kanunla yeniden

yapılandırılmış ve en sonunda 2011

yılında yeniden Müstakil Gençlik

ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü

olarak bir kez daha idari

yapisı değişmiştir. En son 2018 yili

Temmuz ayinda 703 Sayili KHK ile

birkez daha yapisi degistirilen Spor

Teşkilatın yapısi yeniden formatlanmistir.

Eğer yazılı spor politikaları

doğru bir şekilde uygulansa idi Spor

Teşkilatı bu kadar değişikliğe uğramazdı.

En istikrarlı olması gereken

kurumların başında faaliyet yapan

Spor Teşkilatında 2002 yılından bugüne

7 Bakan, 3 Genel Müdür görev

yapmiştir.

Türk sporunun yeni yol haritasi

nasil olmalıdır?

1) Bu çerçevede, Türk Sporu,

Gençlik ve spor alanlarında alternatif

politika seçeneklerini ve ulusal

ölçekli stratejilerini yeniden belirlemelidir,

2) Sporun tüm dallarının ülkemizde

yaygın olarak icra edilebilmesine

ve sporun tabana yayılabilmesine

imkân verecek fiziki ve

teknik ortamlar hazırlamalıdır,

3) Gençliğin serbest zamanlarının

değerlendirilmesine ve zararlı/

kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılmasına

yönelik politikalar oluşturulmalı,

projeler geliştirilmeli, uygulanmasına

destek verilmelidir,

4) Gençlik ve spor faaliyetlerine

ayrılan kaynakları geliştirilmeli,-

çeşitlendirilmeli ve bu kaynakların

etkin ve verimli bir çerçevede spor

yapıları adil bir şekilde finanse edilmelidir,

5) Ülke genelinde, Gençlik ve

spor faaliyetlerine yönelik tesis ihtiyaçları

doğru bir şekilde tayin edilmelidir,

6) Uzun yıllardır çıkarılamayan,

Spor Kulüpleri Kanunu çıkarılmalı,

Spor Kulüpleri mevzuatı Dernekler

Masası kapsamından çıkarılmalıdır.

7) Bağımsız Spor yapıları İdari,Teknik

ve Finans yönünden güçlendirilmeli,

Avrupa örnekleri analiz

edilerek yeniden Türk Spor Sistemi

kurulmalıdır.

8) Avrupa ülkelerinde olduğu

gibi, Ülkemizde de 7 bölgeli, Yüksek

Performans Elit Spor Merkezleri ve

Antrenör Eğitim merkezleri kurulmalıdır.

Ülkemizde SGM verilerine

göre 8.320.000 Lisanslı sporcu,

251.229 Antrenör bulunmaktadır.

Türk sporu uzun yıllardır Nicelikten,

Niteliğe geçmede zorlandığı için

performans sporuna arzu edildiği

ölçüde yön verememiştir.

Türk Kamu yönetim sisteminin

yenilendiği günümüzde

sportif yapılanmada kurumsal

hedeflere ulaşmada operasyonel

adımlar atilmalidır.Yani kişisel

başarılardan faha çok kurumdal

başarı hedeflenmelidir.

спортсман № 130 / 2021

21


DUMESF

S P O R T S M A N

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

Genel Başkan

Kaya Muzaffer ILICAK

DUMESF BAŞKANI ILICAK GENÇLERE SESLENDİ

Dünya Uyuşturucuyla

Mücadele Eden Sporcular

Federasyonu (DUMESF) Başkanı

Kaya Muzaffer Ilıcak,

İstanbul, Büyükçekmece

Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü

tarafından düzenlenen

“Uyuşturucu ve Dopingle

Mücadele” seminerinde

gençlere seslendi.

Büyükçekmece Atatürk Kültür

Merkezi, Bedia Muvahhit Gösteri

Salonu’nda düzenlenen seminere,

Büyükçekmece Belediye Başkanı

Dr. Hasan Akgün, Belediye Meclis

Üyesi Tamer Canbaz, Belediye

Başkan Yardımcıları Adem Yazır,

Reşit Oral, Serap Erdil, Koordinatör

Selami İnce, Büyükçekmece Belediyesi

Spor İşleri Müdürü Namık

Yüksel, Büyükçekmece Belediyesi

Spor Akademisi Koordinatörü Murat

Atik, sivil toplum kuruluşlarının

temsilcileri ve Büyükçekmece’deki

yedi liseden öğrenciler katıldı. Büyükçekmeceli

gençlerin yoğun ilgi

gösterdiği seminere yaklaşık 750

kişi katıldı.

Seminerde açıklamalarda bulunan

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Genel Başkanı

Kaya Muzaffer Ilıcak, doping

ve uyuşturucunun sportif faaliyetler

üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat

çekti. Konuşmasında doping ve

uyuşturucu kullanımının insan bedeni

üzerindeki zararlarını örneklerle

anlatan Kaya Muzaffer Ilıcak,

temiz sporun önemine vurgular

yaptı.

Ilıcak, yaş gruplarındaki tehlikelere

dikkat çekerek, uyuşturucu ve

madde bağımlılığına karşı temiz,

dopingsiz sporun önemini vurguladı.

"DOPİNG EŞİTTİR

UYUŞTURUCU"

Ilıcak, bu yaş grubunda özellikle

arkadaş seçimine dikkat çekerek,

spora başlamanın önemine değindi.

Ilıcak, ülkeyi yönetecek kişilerin

ileride bu sıralardan çıkacağını,

önemli olanın sağlıklı ve ahlaki

değerlere bağlı bir nesil yetişmesi

olduğunu ifade etti. Ilıcak Büyükçekmece’nin

sporda çok önemli bir

potansiyeli olduğunu ve tesisleşme

hızına uygun olarak milli sporcuların

da Büyükçekmece’den daha

fazla çıkması gerektiğini söyledi.

"En büyük yatırım insana yatırımdır"

diyen Kaya Muzaffer Ilıcak,

çocuklara uyuşturucu ve dopingin

birbirinden ayrılmaz tehlikeler olduğunu

anlattı.

"BEDENİMİZ BİZE YARADANI-

MIZIN BİR EMANETİ"

Ilıcak, "Alışkanlıkların kazanılmasında

arkadaş seçimi çok

önemlidir. Bir öğrencinin ailesinden,

öğretmeninden ve spor hocasından

gizleyeceği bir arkadaşı

olmamalı" dedi.

Ayrıca öğrencilerin, bilmedikleri

ve tanımadıkları kişilerden yardım

almamaları gerektiğinin önemini

vurgulayan Ilıcak, "Bedenimiz bize

Yaradanımızın bir emaneti, onu korumamız

gerekir. Bedenimizi her

türlü uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan

dopingsiz spor yaparak koruyabiliriz"

şeklinde konuştu.

22 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

DUMESF

"DOPİNG VE UYUŞTURUCU

BİRBİRİNE EŞİTTİR"

Ilıcak, dopingin uyuşturucu ile

eşit olduğunu söyleyerek, temiz

spor, temiz nesil olgusu geliştirmek

için geleceğimizin teminatı olan

gençlerin gerek okullarında gerekse

sosyal yaşamlarında bilinçli,

bilgili ve farkında bireyler olarak yetiştirerek

kötü alışkanlıklardan uzak

bir nesil yetiştirmeleri gerektiğini

vurguladı.

Bazı sporcuların hak etmedikleri

başarıları kazanmak adına "doping"

denilen güç veren ve acıyı hissettirmeyen

ilaçları kullandıklarını

vurgulayan Ilıcak, "Bu sporcuların

başarılı olsa dahi daha sonraki çalışmalarında

doping yaptıkları ortaya

çıkmaktadır. Doping yaptıran

bu sporcular hem hak etmedikleri

başarıyı kazanmakta hem dürüst

olmamakta hem de temsil ettikleri

ülkeleri de dünya nezdinde haksız

yere rezil etmektedirler" açıklamasını

yaptı.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE

BAKMAMALIYIZ, GÖRMELİYİZ"

Her bireyin bir engelli adayı olduğunu

belirten Ilıcak, "Hayatın

içinde engelli insanlar da vardır.

Herkesin en az 1 tane engelli arkadaşı

olmalıdır. Engel, bir kusur, eksiklik

ve utanılacak bir durum değildir.

Engeli aşmanın önemli bir yolu

da spor yapmaktır. İster engelli ister

engelsiz olsun her birey mutlaka en

az bir spor dalında kendini ifade etmelidir"

diye konuştu.

BAŞKAN AKGÜN "DOPİNG

İNSANI REZİL EDER, UYUŞTURUCU

REZİL-İ RÜSVA EDER"

Büyükçekmece Belediye Başkanı

Dr. Hasan Akgün, salonu dolduran

gençlere seslenerek, “Geleceğinizi

doğru şekillendirmek

için spor yapın, folklor oynayın, iyi

arkadaşlar edinin. Kötü arkadaşlar

hayatınızı karartmasın. Dopingden,

uyuşturucudan uzak durun. Örnekleri

gördük biliyorsunuz; doping insanı

rezil eder, uyuşturucu rezil-i

rüsva eder” dedi.

"HER ŞEY GENÇLER İÇİN"

Büyükçekmece’nin her alanda

öncü olması için çalışmalar yürütüldüğünü

vurgulayan Başkan Dr.

Hasan Akgün, “Halk Akademisi’ni

hepiniz biliyorsunuz; şu an 23 bin

öğrencimiz var. Halk Akademisi

Büyükçekmece’nin her tarafında

hizmet veriyor. Sporu hayatın bir

parçası yapmak ve yaygınlaştırmak

için de Spor Akademisi’ni kurduk.

Spor Akademisi’nde şu an 3 bin

olan öğrenci sayısını iki yıl içinde

15 bine çıkaracağız. Sizlerin spor

yapmanız için her türlü olanağı sağlayacağız”

ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı

Dr. Hasan Akgün daha sonra

bir süre gençlerle sohbet etti.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE

UYUŞTURUCU UYARISI

DUMESF Genel Başkanı Kaya

Muzaffer Ilıcak, Hitit üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi’nde üniversite

öğrencileriyle bir araya geldi.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

(DUMESF) Genel Başkanı Kaya

Muzaffer Ilıcak, uyuşturucu madde

bağımlılığının Türkiye’deki genç

jenerasyonu öldürmek için kurulan

ve tasarlanan bir sistem olduğunu

açıkladı. DUMESF Genel Başkanı

Kaya Muzaffer Ilıcak, Hitit üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi’nde

üniversite öğrencileriyle bir araya

geldi. “Uyuşturucu ile Mücadelede

Tek Yol Spor” konulu bir konferans

veren Ilıcak, Türkiye’ye yöneltilen

uyuşturucu silahına dikkat çekti.

Dünyada silah ticareti yapan tüccarlar

olduğu gibi madde bağımlılığı

alanında da çalışma yapan gruplar

olduğuna dikkat çeken Ilıcak, geçtiğimiz

yıl madde bağımlılığından

dolayı 800 çocuğun hayatını kaybettiğine

dikkat çekti.

“Bonzaiden bin 300 kişi

hayatını kaybetti”

Uyuşturucu maddeler içerisinde

en göze çarpan maddenin bonzai

olduğunu vurgulayan Ilıcak, “Bu bir

zehir. Önceki yıl bonzai kullanımından

dolayı bin 300 çocuk hayatını

kaybetti. Bunların içerisinde maalesef

üniversiteli sayısı yüzde 15.

Kıbrıs’ta 20 tane vaka var. Üniversiteliler

denemek için bu işi yapıyor.

Bunun yarını yok. Üniversite öğrencilerine

değişik isimlerde değişik

kimliklerde sunmak için uyuşturucu

maddeler hazırlanıyor.

Dünyada ülke insanlarını öldürmek

isteyen bir sistem varsa dünyada

da hiçbir ülkenin sahip olmadığı

Türkiye’deki genç jenerasyonu

öldürmek için kurulmuş tasarlanmış

bir sistem. Uyuşturucu silahı ile bir

nesli yok etmeye çalışıyorlar. Bunların

tamamı sizi yok etmeye, ortadan

kaldırmaya yeterli bir sebep”

dedi. Alkol konusunda Türkiye’de

bir tiyatro oynandığına dikkat çeken

Ilıcak, “Alkol zararlı hepimiz biliyoruz.

Ama şöyle bir tehlike var. Bağımlılık

noktasında sizi avucunun

спортсман № 130 / 2021

23


DUMESF

S P O R T S M A N

içine alır. Orada şu yoktur. Ben ister

içerim ister içmem deme gibi bir

şansınız yoktur. Bir de Türkiye’de

bir dümen var. Sosyal çevresi biraz

daha sözüm ona üst seviyede

olan insanlar arasında sosyal içicilik

kavramı var. İster içerim ister içmem

böyle bir dünya yok. Bir çizgi

düşünün ya içersiniz ya içmezsiniz”

ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu ile doping arasında

hiçbir fark yok”

Dopingle ilgili Türkiye’de ciddi

sıkıntılar olduğunun altını çizen Ilıcak,

“Olimpiyat madalyalı sporcularımızdan

doping çıktı. Uyuşturucu

ile doping arasında hiçbir fark yok.

İkisi de zehirliyor. İkisi de bağımlılık

yapıyor. Olimpiyat şampiyonu

olan bir kardeşimizin 6 ay sonra

yüzünde gözünde şişmeler oluyor.

Ve ilacı almadığı sürece de ölüyor.

Bunun en güzel anlatımını asrın güreşçisi

Cumhurbaşkanı Danışması

Hamza Yerlikaya yaptı. Bu işin çok

iyi farkında. Ha uyuşturucu ha doping

açıklamasını yaptığı yıllar Türkiye’de

bazı antrenörler, anne baba

antrenörler çocukları madalya alsın

diye doping yapıyorlardı” diye konuştu.

Ilıcak, konferans sonrası öğrencilerden

gelen soruları yanıtladı.

Konferansı Spor Bilimleri Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner ve

DUMESF İl Temsilcisi Kenan Biçer

de izledi. (İHA)

Dumesf Genel Başkanı

Ilıcak: "Gece Hayatı Şampiyonluktan

Eder"

Dumesf Genel Başkanı Ilıcak:

"Gece Hayatı Şampiyonluktan

Eder"

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu (DU-

MESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer

Ilıcak, gece hayatının bireysel

olarak sporcuları olumsuz etkilediği

gibi takımları da şampiyonluktan

edebileceğini belirtti.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesinde

verdiği "Uyuşturucu ile mücadelede

sporun gücü" konulu seminer

sonrası açıklamada bulunan

Kaya Muzaffer Ilıcak, “Gece hayatı

yüzde 100 şampiyonluktan eder.

Spor ahlakı olmayan ve temiz spor

yaşantısı olmayan sporcunun davranışı

şampiyonluktan eder. Özellikle

büyük şehirlerde gece sabaha

kadar gezebilen, içki içen, sigara

içen sporcuların performansı doğal

olarak düşük olacaktır. Bu takımı

etkileyecektir. Direkt takımı şampiyonluktan

edebilir mi? Evet eder”

dedi.

Türkiye’de disiplinli, spor ahlakı

olan sporcuların olduğunu anlatan

DUMESF Genel Başkanı Ilıcak,

“Bunlar zirveye oynuyorlar. Ama

takım oyunlarında özellikle futbolda

günümüzde sporcunun spor ahlakı

yoksa ve çeşitli sebeplerle sosyal

alandaki açlık öne çıkar. Sporcu

Anadolu’da çok iyi top oynuyordur.

İstanbul’un büyük takımlarının bir

tanesine transfer olmuştur. 6 ay içerisinde

de performans düşüklüğü

gözüküyordur. Adam kaybolmuştur.

Bunun bir sürü örnekleri var. Çünkü

onların ifadesine göre sosyal hayatları

bir kişiyle olmaz. En az takım

içerisinde 3 kişi bir araya gelmeden

de o sporcular o sosyal alanlara gidemezler”

diye konuştu.

Kazandıkları şampiyonlukların

yanı sıra uyuşturucu ve dopinge

karşı mücadele eden başarılı

sporcuların yaşantılarından kesitler

anlatan Ilıcak, öğrencilerden alkol

ile sigara gibi zararlı maddelerden

uzak durmalarını istedi.

Semineri, çok sayıda öğrencinin

yanı sıra Amasya Gençlik Merkezi

Müdürü Şahin Gümüş ile DUMESF

Çorum İl Temsilcisi Kenan Biçer de

izledi.

WFAAD DÜNYA UYUŞTURU-

CUYLA MÜCADELE EDEN

SPORCULAR FEDERASYONU

Şehir şehir gezip, uyuşturucu ve

dopingle mücadele ediyor

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, şehir

şehir gezerek sporcuların ve çocukların

uyuşturucu ile dopinge bulaşmaması

için seminer verip, etkinlikler

gerçekleştiriyor.

Şehir şehir gezip, uyuşturucu ve

dopingle mücadele ediyor

Şehir şehir gezip, uyuşturucu ve

dopingle mücadele ediyor

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, şehir

şehir gezerek sporcuların ve çocukların

uyuşturucu ile dopinge bulaşmaması

için seminer verip, etkinlikler

gerçekleştiriyor.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

(DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer

Ilıcak, şehir şehir gezerek, uyuşturucu

ile dopinge bulaşmamaları

sporculara ve çocuklara ulaşıyor.

DUMESF Başkanı Kaya Mu-

24 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

DUMESF

zaffer Ilıcak, Amasya Gençlik Hizmetleri

ve Spor İl Müdürlüğünün

katkılarıyla, kentteki minik ve genç

güreşçilerle bir araya gelip, uyuşturucu

ile dopingin zararlarını çarpıcı

örneklerle anlattı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu Başkanı

Kaya Muzaffer Ilıcak, yaptığı

açıklamada, 13 senede 400`e yakın

seminer verip, uyuşturucu ve

dopingle mücadele temalı birçok

uluslararası şampiyona düzenlediklerini,

aynı zamanda Milli Eğitim

Bakanlığıyla iş birliği içinde okullara

kütüphane kurduklarını söyledi.

"Doping ve uyuşturucu

aynı şey"

Uyuşturucuya ve dopinge başlandıktan

sonra değil, başlanmadan

önce sporcuları eğitmek için

çalıştıklarını vurgulayan Ilıcak, şöyle

konuştu:

"Doping ve uyuşturucu aynı şey

aslında. İkisinin de ham maddesi

aynı ve ikisi de ölüme götürüyor. Bizim

amacımız dopingden ve uyuşturucudan

sporcuları uzak tutup,

onların asıl ihtiyacı olan şeyin iyi bir

aile yaşantısı ile temiz spor olduğunu

göstermek. Yapmak istediğimiz,

iyi sporcuların, temiz spor yapanların

makbul olduğunu genç arkadaşlara

anlatmak. Bizim yaptığımız

uyuşturucuyu engellemek adına bir

eylem değil. Bağımlı olmadan da

yaşanabileceğini genç kardeşlerimize

anlatmak."

Judo, tekvando ve kick boks

sporlarıyla ilgilendiğini belirten Ilıcak,

hayatının büyük bir bölümünün

sporla geçtiğini, spor hayatı boyunca

dopinge bulaşıp hayatı mahvolan

çok sporcu gördüğünü, 13 yıldır

da şehir şehir gezerek dopingle

mücadele ettiğini aktardı.

"Doping kullanımı bir hayli fazla"

Uyuşturucu ile dopingle mücadele

konusunda ailelere, okul öğretmenlerine

ve antrenörlere çok

iş düştüğünün altını çizen Ilıcak,

birçok genci uçurumun eşiğinden

aldıklarını belirtti.

Madde bağımlılığının genelde

özenti ve arkadaş çevresiyle başladığına

değinen Ilıcak, şunları kaydetti:

"Türkiye`de maalesef doping

kullanımı bir hayli fazla. Hocalarımız

da bundan şikayetçi. Bunu

anlatabilmek için uluslararası organizasyonlar

yapıyor, şampiyonalar

düzenliyoruz. Ana temamız her zaman,

`uyuşturucuya ve dopinge hayır`

oluyor. Bunları yaparken de bütün

federasyonlardan yardım alıp,

onlarla iş birliği içerisinde oluyoruz.

Türkiye`deki genç jenerasyonun

hayatıyla, onların ölümleriyle sonuçlanan

bir oyun oynanıyor. Uyuşturucu

bağımlısı hale getirerek, zehir

satarak, genç jenerasyonumuzu

öldürmeye çalışıyorlar. Bizim en

yakın yol arkadaşlarımız, okul öğretmenlerimiz

ve spor hocalarımız.

Onlar daha dikkatli olmalı."

Bağımlılıkla Mücadelede Sporun

Önemi Büyük

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

(DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer

Ilıcak, uyuşturucu, doping ve

bağımlılıkla mücadele seferberliği

yolculuğuna Muğla’nın Bodrum ilçesinde

devam ediyor.

DUMESF Başkanı Muzaffer Ilıcak,

Bodrum`da gençlere seslendi

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

(DUMESF), Hapkido Mücadele

Sanatları Federasyonu (THMAF)

Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, `Ha

Uyuşturucu Ha Doping` konferanslarına

Bodrum`da Hüseyin Turgut

Karabağlı Ortaokulu ve Mahinur

Cemal Uslu Ortaokulu`nda devam

ediyor.

DUMESF Başkanı Muzaffer Ilıcak,

Bodrum`da gençlere seslendi

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

(DUMESF), Hapkido Mücadele

Sanatları Federasyonu (THMAF)

Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, `Ha

Uyuşturucu Ha Doping` konferanslarına

Bodrum`da Hüseyin Turgut

Karabağlı Ortaokulu ve Mahinur

Cemal Uslu Ortaokulu`nda devam

спортсман № 130 / 2021

25


DUMESF

S P O R T S M A N

ediyor.

DUMESF Başkanı Muzaffer

Ilıcak, Bodrum İlçe Milli Eğitim

Müdürü Emin Geçin`i makamında

ziyaret ederek, çalışmaları hakkında

bilgi verdi. Bodrum`da gerçekleşen

`Uyuşturucu ve Dopinge

Yaklaşma` sloganı ile farkındalık

konferanslarına, Hüseyin Turgut

Karabağlı Ortaokulu Okul Müdürü

Erkan Güngör, Mahinur Cemal

Uslu Ortaokulu Okul Müdürü Arzu

Gül, Yukarı Mazı İlk Okulu Müdürü

Songül Arslan, Kanuni Sultan

Süleyman Anadolu Lisesi Müdürü

Yakup Batuhan Giraz ve öğrenciler

katıldı.

"Bedenimiz bize Allah`ın bir

emaneti"

İlk konferansını Hüseyin Turgut

Karabağlı Ortaokulu gerçekleştiren

Dumesf Başkanı Kaya Muzaffer

Ilıcak, "Hayatımızın genelinde arkadaş

seçimi çok önemlidir. Bir öğrencinin

ailesinden, öğretmeninden

ve spor hocasından gizleyeceği bir

arkadaşı olamaz" dedi. Ayrıca öğrencilerin,

bilmedikleri ve tanımadıkları

kişilerden yardım almamaları

gerektiğinin önemini vurgulayan

Ilıcak, "Bedenimiz bize Allah`ın bir

emaneti, onu korumamız gerekir.

Bedenimizi her türlü uyuşturucu

ve kötü alışkanlıklardan doping siz

spor yaparak koruyabiliriz" şeklinde

konuştu.

"Doping ve uyuşturucu birbirine

eşittir"

İkinci konferansını da Mahinur

Cemal Uslu Ortaokulu`nda yapan

Başkan Ilıcak, dopingin uyuşturucu

ile eşit olduğunu söyleyerek,

temiz spor, temiz nesil olgusu geliştirmek

için Beden Eğitimi ve Antrenörlük

Bölümü öğrencilerinin,

geleceğin öğretmeni ve antrenörleri

olarak doping ve uyuşturucu

konularında, gerek çalıştıkları yerde

gerekse sosyal yaşamlarında

bilinçli, bilgili ve farkında bireyler

yetiştirerek kötü alışkanlıklardan

uzak bir nesil yetiştirmeleri gerektiğini

vurguladı.

"Olimpiyat şampiyonu Türk

sporcular rol model olabilir"

Ilıcak, sağlıklı bir insan için mutlaka

spor yapılması gerektiğini dile

getirerek, "Rol model olarak kendimize

iyi bir sporcuyu örnek almalıyız.

Rol model alacağımız sporcu

daha önce doping ve uyuşturucu

kullanmamış, vatana bağlı birisi

olmalıdır. Rol model alınacak kişiler

daha önce olimpiyat şampiyonu

Türk sporculardan dahi seçilebilir"

ifadelerini kullandı.

"Herkesin en az 1 tane engelli

arkadaşı olmalı"

Her bireyin bir engelli adayı olduğunu

da belirten Ilıcak, "Hayatın

içinde engelli insanlar da vardır.

Herkesin en az 1 tane engelli arkadaşı

olmalıdır. Engel, bir kusur,

eksiklik ve utanılacak bir durum

değildir. Engeli aşmanın önemli bir

yolu da spor yapmaktır. İster engelli

ister engelsiz olsun her birey mutlaka

en az bir spor dalında kendini

ifade etmelidir" diye konuştu.

Konuşmasında dünya ve ülke

çapında birçok başarılı Türk sporcuyu

örnek gösteren Muzaffer

Ilıcak, bazı sporcuların hak etmedikleri

başarıları kazanmak adına

`doping` denilen güç veren ve acıyı

hissettirmeyen ilaçları kullandıklarını

bildirerek, "Bu sporcuların başarılı

olsa dahi daha sonraki çalışmalarında

doping yaptıkları ortaya

çıkmaktadır.

Doping yaptıran bu sporcular

hem hak etmedikleri başarıyı kazanmakta,

hem dürüst olmamakta

hem de temsil ettikleri ülkeleri de

dünya nezdinde haksız yere rezil

etmektedirler" açıklamasını yaptı.

Ilıcak, `Ha Uyuşturucu Ha Doping`

sloganının bu konuyu çok güzel

özetlediğini de sözlerine ekleyerek,

hayatın her alanında ve sporda,

dürüstlük kavramlarının genel kural

olması gerektiğini söyledi.

Bağımlılıkla Mücadelede Sporun

Önemi Büyük

Muzaffer Ilıcak: “Bağımlılıkla Mücadelede

Sporun Önemi Büyük”

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele

Eden Sporcular Federasyonu

(DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer

Ilıcak, uyuşturucu, doping ve

bağımlılıkla mücadele seferberliği

yolculuğuna Muğla’nın Bodrum ilçesinde

devam ediyor.

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer

Ilıcak, ‘Bağımlılıkla Mücadelede

Sporun Önemi’ konulu seminerlerde,

Bodrum ilçesinde bulunan

Yukarı Mazı İlk Okulu, Kanuni

Sultan Süleyman Anadolu Lisesi,

Merkez Turgutreis Ortaokulu,

Gündoğan Fahriye Ilıcak Anadolu

Meslek Lisesi ve Gündoğan Nafiz

Ilıcak İlkokulu öğrencileri ile buluş-

26 спортсман № 130 / 2021


S P O R T S M A N

DUMESF

tu. Ilıcak, çocukları bilinçlendirerek,

bilgilendirerek bağımlı olmadan da

yaşanabilecek kaliteli ve sağlıklı

bir yaşamın olduğunu, spor yapan

çocukların, gençlerin hayatlarında

daha başarılı olduklarını belirtti.

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer

Ilıcak, sözlerine burada olmaktan

gurur duyduğunu ve kendisine

bu güzel imkanı sağlayan Yukarı

Mazı İlk Okulu Müdürü Songül Arslan,

Kanuni Sultan Süleyman Anadolu

Lisesi Müdürü Yakup Batuhan

Giraz, Zeynep Günay Açıkgöz,

Merkez Turgutreis Ortaokulu Müdürü

Filiz Fidan, Gündoğan Fahriye

Ilıcak Anadolu Meslek Lisesi Ömer

Faruk Ruhi, Aziz Yılmaz ve Gündoğan

Nafiz Ilıcak İlkokulu Müdürü

Köksal Başaran’a teşekkür ederek

başladı.

Sunumlarında çeşitli spor branşlarında

Avrupa ve Dünya olimpiyatlarıyla,

Türkiye ve Dünya Şampiyonlarını

örnek gösteren Ilıcak,

doping kullanmadan spor yapılabileceğini

ispatladı. Spor yapmanın

ve kitap okumanın önemini vurgulayarak

bunların yaşam kalitesini

arttırdığı gibi, uyuşturucu gibi zararlı

maddelerin yanında günümüzde

önemli sorunlardan biri olan teknoloji

bağımlılığından da kurtarabileceğini

anlattı.

Ilıcak, “Ülkemizde uyuşturucuya

karşı açılan savaşların çoğu kazanıldı

ve tüm merdiven altı imalathaneler

ortadan kaldırıldı ancak; yurt

dışından getirilen uyuşturucuya

mani olamıyoruz. O yüzden federasyon

olarak seferberliğimizle okul

okul gezerek hiçbir maddi beklentiye

girmeden, gönüllülük esasına

dayalı başta ilkokul, ortaokul, lise

öğretmenleri, antrenörler ve anne

babalar olmak üzere çocuklarımızı

bilinçlendirerek bu savaşta yer alıyoruz.

Son yıllarda çok küçük yaşlara

düşen bağımlılık yaşı ülkemiz

geleceği için ciddi bir tehdittir. Bu

mücadelede sporun önemini anlatmak

ve sağlıklı nesiller yetişmesine

katkı sağlamak en büyük hedefimizdir”

dedi.

“Bağımlı olmadan da yaşanabilecek

bir hayat var”

Ilıcak, “İçişleri Bakanlığı tarafından

da desteklenen madde bağımlılığı

ile mücadeleyi konu alan

sosyal içerikli projeler kapsamında

sürdürdüğümüz projemizde, özellikle

okul çağındaki çocuklarımızın

ve gençlerimizin spor yapmaları

teşvik edilerek madde ve teknoloji

bağımlılığından uzak durmaları

hedeflenmektedir. İçişleri Bakanımız

Süleyman Soylu’nun bir lafı

var, bunu çok önemsiyorum. Bence

okul önlerindeki torbacıların ayağını

kesen o laftı. Şunu söylemişti, ‘Okul

önlerine giden torbacıyı yakalayın,

ayağını kırın.’ Bu laf son derece etkili

oldu. Demek ki geleceğimiz olan

çocuklarımızın sağlığı için, kolluk

kuvvetlerinin yanı sıra ciddi, sert

tedbirler almak lazım” şeklinde konuştu.

Bazı sporcuların hak etmedikleri

başarıları kazanmak adına ‘Doping’

denilen güç veren ve acıyı hissettirmeyen

ancak sonucu bağımlılık

ve ölümlere yol açan ilaçları kullandıklarını

bildiren Ilıcak, bu sporcular

başarılı olsa dahi daha sonraki çalışmalarında

‘Doping’ yaptıklarının

ortaya çıktığını vurguladı.

‘Ha Uyuşturucu Ha Doping’ sloganının

bu konuyu çok güzel özetlediğini

bildiren Ilıcak, hayatımızın

her alanında ve sporda dürüstlük

kavramlarının düsturumuz olması

gerektiğini vurguladı.

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer

Ilıcak, uyuşturucuyla mücadelede

seferberlik ilan ettiklerini belirterek,

“İlkokul, ortaokul öğretmeni,

antrenör ve başta anne baba olmak

üzere, çocuklarımızı bilinçlendirerek,

bilgilendirerek bağımlı olmadan

da yaşanabilecek bir hayatın olduğunu

anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

спортсман № 130 / 2021

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!