09.11.2021 Views

Greek Hotelier Magazine - Τεύχος 5

Το επίσημο περιοδικό των Ελλήνων ξενοδόχων.

Το επίσημο περιοδικό των Ελλήνων ξενοδόχων.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΤΕΥΧΟΣ 05

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Δ. Φραγκάκης:

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον χειμώνα

τουριστικά, όσο γίνεται περισσότερο»

Α. Καχριμάνης:

«O τουρισμός της Ηπείρου

διευρύνεται και χρονικά και θεματικά»


Γιατί µε τις λύσεις της Omikron Electronics, τα σύγχρονα ξενοδοχεία δεν ικανοποιούν


editorial

Συνεχίζουμε τον αγώνα αντοχής

μέχρι να φτάσουμε

όλοι μαζί στο ξέφωτο

της «επόμενης μέρας»

Το πέμπτο τεύχος του HOTELIER έχει φθινοπωρινά χρώματα. Ανάμεσα στο

ηλιόλουστο καλοκαίρι της αισιοδοξίας και τις αβεβαιότητες ενός δύσκολου

χειμώνα, με την πανδημία να είναι ακόμη εδώ και τα υγειονομικά δεδομένα

να εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο στις ζωές μας.

Πράγματι, η θερινή σεζόν πήγε καλύτερα απ’ όσο αναμενόταν και όλοι είμαστε

μέρος αυτής της επιτυχίας. Η τόλμη, το ρίσκο και ο επαγγελματισμός του

ξενοδόχου. Η προβολή της χώρας και των επιμέρους προορισμών. Η υγειονομική

διαχείριση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι στρατηγικές συνεργασίες

με ισχυρούς εταίρους της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Η τουριστική

διπλωματία. Όλα συνέβαλαν για να πάμε καλύτερα απ’ όσο περιμέναμε και

να επιβεβαιωθεί η αντοχή και η ελκυστικότητα του brand «Ελλάδα».

Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο πως λύθηκαν όλα τα προβλήματα για το ελληνικό

ξενοδοχείο. Ένας Αύγουστος δεν φέρνει την ανάκαμψη. Τα στοιχεία

δείχνουν πως όλα τα μεγέθη από τις δυο σεζόν 2020 και 2021, εμφανίζουν

μεσοσταθμικά κάμψη της τάξης του 55 με 60% σε σχέση με το 2019. Και

σύμφωνα με όλα τα οικονομικά μοντέλα, μετά από μια τέτοια κάμψη απαιτούνται

τρεις με πέντε χρονιές για να φτάσει μια επιχείρηση ξανά εκεί που βρισκόταν

το 2019. Γι’ αυτό και το HOTELIER κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα εκεί

όπου υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα από την μεγάλη κάμψη της

διετίας. Στα ξενοδοχεία του ορεινού και ημιορεινού όγκου και στα συνεχούς

λειτουργίας των πόλεων της ηπειρωτικής χώρας. Εκεί που χρειάζεται να

υπάρξει στοχευμένη στήριξη ώστε η ξενοδοχειακή υποδομή να μπορέσει να

ανακάμψει και να συνεχίσει να προσφέρει στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Ο φυσικός πλούτος της πατρίδας μας, η ιστορία και ο πολιτισμός είναι

πολύτιμα πλεονέκτημα που οφείλουμε να αναδείξουμε και να διαχειριστούμε

με ευθύνη και όραμα, στην κατεύθυνση ενός βιώσιμου τουρισμού 365 μέρες

το χρόνο.

Το μέλλον δεν περιμένει. Με την ενότητα στον κλάδο και με τη συνεργασία

ως σταθερή επιλογή της εκπροσώπησής του από την ΠΟΞ, συνεχίζουμε τον

αγώνα αντοχής μέχρι να φτάσουμε όλοι μαζί στο ξέφωτο της «επόμενης

μέρας». Είναι εξαιρετικά σημαντικό και ενθαρρυντικό πως η στάση ευθύνης

της ΠΟΞ αναγνωρίζεται και η συνεργασία είναι αυτή που χαρακτηρίζει τις

σχέσεις μας με την Πολιτεία, σε όλα τα επίπεδα. Μπροστά στα μεγάλα και στα

δύσκολα, κανείς δεν μπορεί μόνος του. Αυτό είναι το μάθημα της συγκυρίας

και πρέπει να αποδεικνύουμε όλοι καθημερινά πως το έχουμε πάρει. Για να

προχωρήσουμε με εμπιστοσύνη μπροστά και όλοι μαζί να πετύχουμε πολλά

περισσότερα!

Γρηγόρης Τάσιος

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

2


Περιεχόμενα

3 Editorial

8 Τα νέα της ΠΟΞ

14 Τα νέα των Ενώσεων

16

20

Εκδοτική Διαφημιστική Α.Ε

Μάγιερ 11 Αθήνα

τ.κ 10438

Τηλ: 210 5201 500

210 5230 000

www.greekhotelier.gr

htl@smartpress.gr

ΕΚΔΌΤΗΣ:

Κώστας Νόστης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:

Ελένη Σαραντάκη

Συνέντευξη

18 Δημήτρης Φραγκάκης

22 Αλέκος Καχριμάνης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ ΠΌΞ:

Νένα Ουζουνίδου

Επικαιρότητα

26 «Αγώνας» επιβίωσης για τα ξενοδοχεία

ορεινού και ημιορεινού όγκου

Hotel Tech

34 Τα δωμάτια στο σύγχρονο ξενοδοχείο

Marketing

38 Κατασκευή ιστοσελίδας για μικρά

ξενοδοχεία

48 Αποτελεσματικό concept επικοινωνίας

στα ξενοδοχεία

Αφιέρωμα

42 Μια καθοριστικής σημασίας υπηρεσία

για το brand name της επιχείρησης

50 Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με φυτά

εσωτερικού χώρου

64 Οινοτουρισμός

Παρουσίαση

56 Ηλεκτροκίνηση

Events

60 Αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων

Τάσεις

68 Αλλαγές στα ταξίδια

70 Κατάλογος μελών ΠΌΞ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΕΞΩΦΎΛΛΟΎ

Μιχαήλ Βακάρος «Photos from Ioannina»

Διαφημιστείτε στην αγορά της φιλοξενίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ. 210 5201500 | htl@smartpress.gr

24

32

48

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

Ειρήνη Νόστη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΌΜΑΔΑ:

Βλάσης Αμανατίδης

Πέτρος Κυπραίος

Καίτη Κωνσταντάκου

Δημήτρης Σκιάννης

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

Έλλη Μαστρομανώλη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ:

Smart Press lab

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Paper Graph

Πολέμη 1 & Νιρβάνα

Μεταμόρφωση

27440 66240

www.papergraph.gr

al@papergraph.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΌΜΌΣΠΌΝΔΙΑ

ΞΕΝΌΔΌΧΩΝ (Π.Ό.Ξ)

Σταδίου 24, Αθήνα,

Τ.Κ 10564

Τηλ: 210 3312535-6

Fax: 210 3230636

https://www.hhf.gr/

4


Ο ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ!

Εχουμε διανύσει πολύ δρόμο

από την εποχή του «αναλογικού

κόσμου» που τα ξενοδοχεία

διαχειρίζονταν τις κρατήσεις

σε τεράστια βιβλία, σχηματίζοντας

τους πίνακες με χάρακες, και οι πελάτες

συμπλήρωναν τα στοιχεία

τους με το χέρι. Στον 21ο αιώνα

όμως, όπου η γραφική ύλη παίζει

δευτερεύοντα ρόλο, τα συστήματα

διαχείρισης κρατήσεων πρέπει

και αυτά να υποστούν τον δικό τους

ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι πελάτες

πραγματοποιούν κρατήσεις

περισσότερο από τον υπολογιστή,

το tablet και το smartphone τους,

και ελάχιστα πλέον με τους παραδοσιακούς

τρόπους. Ένα Property

Management System πρέπει όχι

μόνο να είναι μηχανογραφημένο,

αλλά και πλήρως διασυνδεδεμένο,

τόσο με τα εσωτερικά συστήματα

του ξενοδοχείου, αλλά και

με το cloud. Έτσι και οι πελάτες θα

μπορούν να πραγματοποιούν τις

κρατήσεις που πραγματικά θέλουν,

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, αλλά

και οι αλυσίδες ξενοδοχείων θα

μπορούν να έχουν μία άμεση και ξεκάθαρη

εικόνα της πορείας που σημειώνει

η κάθε μονάδα. Μεγάλη βοήθεια

από ένα τέτοιο σύστημα στο

cloud θα έχουν και οι ταξιδιωτικοί

πράκτορες, που δεν θα χρειάζεται

να βρίσκονται όλη μέρα σε τηλεφωνική

επικοινωνία με τα ξενοδοχεία.


Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα βασισμένη

στο cloud, που επιτρέπει στους εργαζόμενους στον

τομέα φιλοξενίας να διαχειρίζονται εύκολα όχι μόνο

τις κρατήσεις, αλλά και τις καθημερινές εργασίες των

ξενοδοχειακών μονάδων, από οποιαδήποτε desktop

ή mobile συσκευή. Όντας πλήρως ανταγωνιστική, η

hoteliga από την COSMOTE προσφέρει πλήθος σύγχρονων

χαρακτηριστικών, όπως:

• Διαδραστικό Ημερολόγιο

• Πρόσβαση από Παντού με Οποιαδήποτε Συσκευή

• Ολοκληρωμένες Διασυνδέσεις (PMS – Booking

Engine – Channel Manager – API’s)

• Διαχείριση Πρακτορείων (ΟΤΑ’s – Tour Operators

– Travel Agents)

ΜΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΛΎΣΗ ΓΊΑ ΟΛΑ ΑΎΤΑ ΤΑ ΘΈΜΑΤΑ,

ΠΡΟΣΦΈΡΈΊ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ HOTELIGA ΤΗΣ COSMOTE,

ΠΟΎ ΠΑΡΈΧΈΊ ΣΤΟΎΣ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΊΈΣ ΤΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

ΤΗ ΔΎΝΑΤΟΤΗΤΑ:

• Να τιμολογούν, να εκδίδουν ειδικά παραστατικά

ή ακόμη και να διαχειρίζονται τη συντήρηση των

εγκαταστάσεων μίας ή και περισσότερων ξενοδοχειακών

μονάδων και να οργανώνουν το σύνολο

των καθημερινών τους εργασιών, με τη συνεισφορά

του συστήματος διαχείρισης της υπηρεσίας -

Property Management System (PMS).

• Να διαχειρίζονται, σε πραγματικό χρόνο, όλες

τις κρατήσεις από πλατφόρμες, όπως η booking.

com, η Expedia, η Airbnb, κ.ά., μέσω του Channel

Manager.

• Να παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα

να πραγματοποιούν απευθείας κρατήσεις, με

ασφάλεια πληρωμών και χωρίς προμήθεια, με την

εγκατάσταση Μηχανής Κρατήσεων στο site του

ξενοδοχείου.

• Να αποστέλνουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά τους

στη ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Έ.

• Έυέλικτη Τιμολόγηση

• Διαχείριση Συντήρησης/Έπισκευών Δωματίων

• Πλάνο Δωματίων

• Παρακολούθηση της Καθαριότητας σε Πραγματικό

Χρόνο

• Πολλαπλά Kαταλύματα / Πολλαπλοί χρήστες

με διαφορετικά δικαιώματα

• Έξαγωγή Δεδομένων για τις Στατιστικές/Αστυνομικές

Αρχές

• Στατιστικά / Αναφορές

• Συνεχείς βελτιώσεις με νέες λειτουργίες

• Τοπική και παγκόσμια κάλυψη

Η υπηρεσία παρέχεται σε πολύ οικονομικές τιμές με χαμηλή

συνδρομή είτε με τον μήνα είτε με τον χρόνο (ανάλογα

με τις ανάγκες σας), χωρίς αρχικά κόστη επένδυσης,

προμήθειες και κρυφές χρεώσεις. Με την ευελιξία

να αποτελεί το ζητούμενο και καλύπτοντας τις ανάγκες

των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων,

η πλατφόρμα hoteliga της COSMOTE συμβάλλει

τα μέγιστα στην αύξηση της παραγωγικότητας

και στην εξασφάλιση ενός πιο ομαλού workflow.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία hoteliga μπορείτε να βρείτε στο cosmote.gr/business


τα νέα της ΠΟΞ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

της ΠΟΞ, παρουσία

του υπουργού Τουρισμού

κ. Βασίλη Κικίλια

Ο υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας στο βήμα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΞ

Η

συνολική αποτίμηση της θερινής σεζόν και τα

μεγάλα «αγκάθια» που θα βρει μπροστά του ο

κλάδος μέχρι και την ερχόμενη άνοιξη, απασχόλησαν

την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε

την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 στο Electra Palace

Athens, με σύσσωμη τη συμμετοχή των Μελών της, παρουσία

του υπουργού Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια και των

Προέδρων ΣΕΤΕ κ. Γιάννη Ρέτσου και ΞΕΕ κ. Αλέξανδρου

Βασιλικού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. τονίστηκε η

σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας με την

Πολιτεία και όλους τους συναρμόδιους φορείς, καθώς

και η αναγκαιότητα υλοποίησης ολοκληρωμένης δέσμης

μέτρων για τις κατηγορίες των ξενοδοχείων που αντιμετωπίζουν

τα μεγαλύτερα προβλήματα. Παράλληλα ζητήθηκε

η αξιοποίηση του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για

παράταση των κρατικών ενισχύσεων, λόγω της πανδημίας,

έως και την 30η Ιουνίου του 2022.

«O αγώνας επιβίωσης των

ξενοδοχείων δεν έχει τελειώσει»

Γρ. Τάσιος

«Στο τέλος της μέρας αποδεικνύεται πάντα, πως κανένας

δεν μπορεί μόνος του, όσο μεγάλος κι αν είναι. Χρειάζεται

να ενωθούν πολλές δυνάμεις για να φέρουμε χειροπιαστά

και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτό αποδείχθηκε και

στη φετινή σεζόν. Πήγε καλύτερα απ’ όσο αναμενόταν

και όλοι είμαστε μέρος αυτής της επιτυχίας, διότι έπαιξαν

πολλοί παράγοντες ρόλο», υπογράμμισε μεταξύ άλλων

ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος και αναφέρθηκε

στους λόγους που συνέβαλαν στη θετική αποτίμηση

της θερινής τουριστικής περιόδου. Σημείωσε ωστόσο, ότι

συνολικά, μετά από δύο χρονιές πανδημίας, η μεσοσταθμική

μείωση τζίρου αγγίζει το 55 με 60% για τις επιχειρήσεις,

σε σχέση με το 2019, και εκτίμησε ότι συνεπώς, θα

8


Σύσσωμη η Γενική

Συνέλευση της

ΠΟΞ και στο

βήμα ο υπουργός

Τουρισμού κ.

Βασίλης Κικίλιας

8

Ο Πρόεδρος της ΠΟΞ

κ. Γρηγόρης Τάσιος

Ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος, ο Α΄Αντιπρόεδρος κ. Μανώλης Γιαννούλης,

ο Β΄Αντιπρόεδρος κ. Ευγένιος Βασιλικός, η Γ΄Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνα Σβύνου,

ο Γενικός Γραμματέας κ. Μανώλης Τσακαλάκης και ο Ταμίας κ. Γεράσιμος Τιμοθεάτος

απαιτηθούν τρεις με πέντε χρονιές για να οδηγηθούν στην

πλήρη οικονομική ανάκαμψη.

«Ένας Αύγουστος δεν μπορεί να βγάλει όλα τα «σπασμένα».

Μπορεί να δημιουργεί θετικές εντυπώσεις, αλλά

επιχειρηματίες και εργαζόμενοι δεν ζουν με εντυπώσεις.

Ζουν από το τι μένει τελικά στο ταμείο της επιχείρησης,

του μαγαζιού, του ξενοδοχείου», τόνισε χαρακτηριστικά και

υπενθύμισε ότι «ο αγώνας επιβίωσης των ξενοδοχείων

δεν έχει τελειώσει».

«Όσοι είναι έξω από το χορό πάντα λένε πολλά τραγούδια.

Όμως μόνον όποιος μπαίνει στα «παπούτσια» του ξενοδόχου

μπορεί να κατανοήσει τον καθημερινό αγώνα που

δίνουμε όλοι και πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι των

12μηνης λειτουργίας ξενοδοχείων. Και εδώ επιτρέψτε

μου να σταθώ σε μια πολύ κρίσιμη παράμετρο αυτού του

καθημερινού αγώνα. Αν ανάκαμψη σημαίνει παίρνω ανάσα,

γεμίζω δύναμη για να συνεχίσω και να φτάσω στην

ανάπτυξη, αυτή την ανάσα είναι πολύ δύσκολο να την

πάρει κανείς με τη σφιχτή θηλιά των δανειακών υποχρε-

Στιγμιότυπο από την Ετήσια

Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΟΞ

ώσεων στο λαιμό του», υπογράμμισε ο κ. Τάσιος. Τόνισε

δε, απευθυνόμενος προς τον αρμόδιο υπουργό, ότι ως

γιατρός θα «πρέπει να βρει τη σωστή αγωγή για τις πολλές

ασθένειες που ταλαιπωρούν διαχρονικά τον κλάδο,

από το λαβύρινθο των συναρμοδιοτήτων με άλλα υπουργεία,

μέχρι την ανεξέλεγκτη λειτουργία της βραχυχρόνιας

μίσθωσης».

9


τα νέα της ΠΟΞ

«Στρατηγικοί εταίροι και συμπαίκτες μας

στην προσπάθεια, οι ξενοδόχοι»

Β.Κικίλιας

Οικογενειακή φωτογραφία του Δ.Σ. της ΠΟΞ με τον Πρόεδρο του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρο Βασιλικό, τον τομεάρχη Τουρισμού της ΝΔ

κ. Ανδρέα Φιορεντίνο και την Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σκοπέλου κ. Μαρία Διαμάντη

Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Γιάννης Ρέτσος, ο Υπουργός Τουρισμού

κ. Βασίλης Κικίλιας και ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος

Από την πλευρά του, ο υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης

Κικίλιας προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση, ευχαρίστησε

για την πρόσκληση και δήλωσε τα εξής: «Κύριε

Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στη

Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,

με τη συμμετοχή 52 Ενώσεων με πολύ μεγάλη

ιστορία 73 χρόνων. Είναι τιμή μου που συμμετέχω, που

καλούμαι να συμπορευτώ μαζί σας. Ο τουρισμός είναι

η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και μαζί θα

βρίσκουμε λύσεις σε όποια προβλήματα προκύπτουν. Η

χώρα έδωσε πολύ μεγάλη μάχη μέσα στην πανδημία να

προφυλάξει το τουριστικό της προϊόν, να ενισχύσει την

τουριστική εμπειρία, να αναβαθμίσει υποδομές. Αυτό

θα κάνουμε με δημόσιες επενδύσεις 320 εκ. ευρώ για

τον τουρισμό, μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Καταλαβαίνουμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει

πολλές συναρμοδιότητες και με άλλα Υπουργεία. Η δική

μας δουλειά είναι, με σωστή στρατηγική να προχωράμε

10


τα νέα της ΠΟΞ

μπροστά με σταθερά και

διεκδικητικά βήματα. 1

στα 4 ευρώ του ΑΕΠ της

χώρας προέρχονται από

τον τουρισμό. Είμαστε

εδώ με ειλικρινή διάθεση

συνεργασίας και για κάποια

θέματα που έρχονται

από το παρελθόν. Μαζί θα

στηρίξουμε πρώτα απ’ όλα

τους εργαζόμενους στον

τουρισμό και όλα τα επαγγέλματα

που κινούνται

γύρω από τον τουρισμό.

Στρατηγικοί εταίροι και συμπαίκτες

μας σε αυτήν την

προσπάθεια, είστε εσείς οι

ξενοδόχοι».

«Ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ελληνικής

οικονομίας και μαζί θα βρίσκουμε λύσεις σε όποια

προβλήματα προκύπτουν»

Β.Κικίλιας

12


Στιγμιότυπα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΟΞ, παρουσία του υπουργού Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια

13


τα νέα των ενώσεων

Καρπενήσι: Κοντά στο συνάνθρωπο

Ο ταμίας της Ε.Ξ.Ε.

κ. Γεώργιος Τάκης

Με κυρίαρχο το συναίσθημα την προσφοράς, της συμπαράστασης

και της αλληλεγγύης, η Ένωση Ξενοδόχων

παραδίδει τα είδη

ιματισμού στους

Νομού Ευρυτανίας δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη

πλημμυροπαθείς

της Καρδίτσας

απέναντι σε κατοίκους και ξενοδόχους που δοκιμάζονται

από καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Σε μια κίνηση

ανθρωπιάς, τα μέλη της Ένωσης συγκέντρωσαν και

απέστειλαν στην Καρδίτσα απαραίτητο ιματισμό για την

κάλυψη αναγκών των πλημμυροπαθών, όπως το έπραξαν

και στην περίπτωση της Εύβοιας όπου οι πληγέντες

είδαν τους κόπους και τους αγώνες μιας ζωής να γίνονται

στάχτη, προσφέροντας δωρεάν διαμονή σε όλους

όσοι το είχαν ανάγκη. Με την ευχή να μην ξανασυμβούν

άλλες καταστροφές στο μέλλον και να κατορθώσουν οι

τοπικές κοινωνίες να επουλώσουν γρήγορα τις πληγές τους, οι ξενοδόχοι της Ευρυτανίας θα συνεχίσουν να βρίσκονται

δίπλα σε όποιον το χρειάζεται, με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, όπως το πράττουν πάντα τα τελευταία χρόνια.

Ιωάννινα: Συμμετοχή σε κοινή δράση για τον

ποταμό Αώο

Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων σε συνεργασία με

τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο της χώρας μας, όσο και

της Αλβανίας, συμμετέχει στη δημιουργία της στρατηγικής

δράσεων για την προστασία και την eco-tourism ανάπτυξη

της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου. Πρόσφατα,

πήρε μέρος στη διακρατική συνάντηση στην Κλεισούρα

της Αλβανίας, με τον εκπρόσωπό της κ. Γ. Τάσσο να προτείνει

την αναγκαιότητα της δημιουργίας και επεξεργασίας

της agenda συζητήσεων του επόμενου Forum, που θα διεξαχθεί

στην Κόνιτσα τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2022.

Από ελληνικής πλευράς θα εμπλακούν η «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»,

οι δήμοι που έχουν σχέση με τον Αώο ποταμό, πανεπιστήμια

της χώρας και του εξωτερικού, περιβαλλοντικές

οργανώσεις, το υπουργείο Περιβάλλοντος και η Ένωση

Ξενοδόχων. Η δημιουργία διακρατικής προστατευόμενης

περιοχής και Geopark, ο καθορισμός των κανόνων του

management του ποταμού και το κοινό Branding είναι από

τα πλέον σημαντικά ζητήματα για την Ένωση, μαζί με την

ανάπτυξη του υπεύθυνου και βιώσιμου eco-tourism.

Στιγμιότυπο από τη διακρατική συνάντηση για την ανάπτυξη και

προστασία του Ποταμού Αώου στην Κλεισούρα της Αλβανίας

Μαγνησία: Τουρισμός, αγροτουρισμός και

πανδημία

Στιγμιότυπο από την ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας,

σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας

Ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή,

την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη σύνδεση της

παραγωγής και της ιστορίας με το τουριστικό προϊόν

της Θεσσαλίας, ανέδειξαν στις τοποθετήσεις τους

οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες στην ημερίδα με

θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τουρισμός-Αγροτουρισμός

και νέες τάσεις εν μέσω Πανδημίας», που

πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο του Πηλίου. Η εκδήλωση

οργανώθηκε από την Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας σε

συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας,

με κεντρικό ομιλητή τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ,

αρμόδιο για την κρατική αρωγή και την

αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές κ. Χρήστο

Τριαντόπουλο. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να αποκτήσει

σύντομα η περιοχή ισχυρή 12μηνη τουριστική

ταυτότητα, ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί στις

προκλήσεις της νέας εποχής, με τον πρόεδρο της

Ένωσης κ. Γιώργο Ζαφείρη να αναλύει την κατάσταση

που επικρατεί στον κλάδο και να καταθέτει προτάσεις

για την τουριστική ανάπτυξη και τη στήριξη των

επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

14


Ρέθυμνο: Τιμή στους σταθερούς φίλους της Κρήτης

Πιστούς επισκέπτες του Ρεθύμνου, που το επισκέπτονται κάθε χρόνο και κάθε εποχή, βράβευσαν ο Δήμος, ο

Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης, η Αντιπεριφέρεια και το Σπίτι του Πολιτισμού. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ενώ απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στην οικογένεια του Δημήτρη

Αρχοντάκη (τέως Δημάρχου) για την προσφορά του.

Ο πρόεδρος των ξενοδόχων κ. Μανώλης Τσακαλάκης

χαρακτήρισε τους βραβευθέντες «καλύτερους πρεσβευτές»

και «αληθινούς φίλους» και πρόσθεσε μεταξύ

άλλων: «Βιώσαμε και βιώνουμε μια κρίση με δραματικές

συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και βαρύτατες

για την κοινωνία, πλήττοντας σοβαρά τις πιο ευαίσθητες

ομάδες που βρίσκονται στο περιθώριο. Γι’ αυτό, στην

ανάκαμψη που όλοι επιζητούμε πρέπει να συνδέσουμε

την “βιομηχανία τουρισμός” με τις κοινωνικές, πολιτιστικές

και περιβαλλοντικές πτυχές του ταξιδιού και να

πετύχουμε βιωσιμότητα σε όλα τα σημεία επαφής με τον

άνθρωπο και το περιβάλλον. Ευχόμαστε ο τουρισμός να

ξεπεράσει την κρίση και οι άνθρωποι να βρουν το δρόμο

για να συνεχίσουν τον αγώνα τους».

Βραβείο φιλίας σε πιστούς επισκέπτες του Ρεθύμνου

απονέμει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων

κ. Μανώλης Τσακαλάκης

Κεφαλονιά – Ιθάκη: Όλα για το περιβάλλον

Ένα πρωτοποριακό μοντέλο συνεργασίας για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνα

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, εφαρμόζει η Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς & Ιθάκης, σε συνεργασία με την

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Οργανωμένα και προγραμματισμένα, κάθε ξενοδοχειακή μονάδα έχει την ευκαιρία να

ανακυκλώνει συσκευές, τόνερ και λαμπτήρες με την παραλαβή των αποβλήτων εξοπλισμού να πραγματοποιείται δωρεάν

από συνεργαζόμενο μεταφορέα. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση όλων (ξενοδόχων, εργαζομένων, προμηθευτών,

τεχνικών, μηχανικών κ.α.) σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος, η προώθηση σύγχρονου

ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, η προβολή των νησιών στους επισκέπτες ως προορισμοί

που σέβονται το φυσικό τοπίο και εφαρμόζουν πολιτικές αποτροπής της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και η

ενεργή συμμετοχή των ξενοδόχων με προτάσεις και νέες ιδέες, ώστε το εγχείρημα να αποτελέσει παράδειγμα επιτυχημένης

πρακτικής στην καινοτομία και στην ανακύκλωση ΑΗΗΕ.

Οι ξενοδόχοι της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης προωθούν την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος

15


τα νέα των ενώσεων

#yourchios: Το project που έγινε viral

Χρειάστηκαν μόλις λίγα 24ωρα, ώστε η προσπάθεια

που ξεκίνησαν οι ξενοδόχοι της Χίου και

οι ιδιώτες που συμμετέχουν στον Φορέα Τουρισμού

του νησιού, να γίνει viral και να απαριθμεί

χιλιάδες μέλη σε όλο τον κόσμο. Το project

#yourchios στα social media που ξεκίνησε μέσα

στην πανδημία το 2020, ενεργοποίησε τους

απανταχού φίλους και πρεσβευτές του νησιού

που προβάλλουν τη Χίο ανά την υφήλιο online

μέσα από αυθεντικές, αφιλτράριστες φωτογραφίες,

αναμνήσεις, βίντεο, έθιμα και παραδόσεις,

ιστορίες σταλμένες real time από κάθε γωνιά

του πλανήτη μέσα σε δευτερόλεπτα. Κατά μέσο

όρο, η σελίδα έχει 300.000 επισκέψεις κάθε μήνα από όλο τον κόσμο, ενώ έχει φθάσει τα 1.300.000 reactions στον

πρώτο μήνα ενεργοποίησης της. Σύσσωμη η Ένωση Ξενοδόχων Χίου υποστηρίζει τις ενέργειες του ιδιωτικού φορέα και

στη συγκεκριμένη δράση στάθηκε σημαντικός αρωγός. Τον Ιούνιο του 2021 η πινακίδα #yourchios φωταγωγήθηκε σε

κεντρικό σημείο στο λιμάνι της Χίου.

O πρόεδρος των ξενοδόχων Ρόδου

κ. Μανώλης Μαρκόπουλος στην ομιλία

του στη Γ.Σ. της Ένωσης

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΠΟΞ

κ. Μανώλης Γιαννούλης

Η Γ’ Αντιπρόεδρος της ΠΟΞ

κ. Κωνσταντίνα Σβύνου

Ρόδος: Οι ξενοδόχοι ανταποκρίθηκαν με επιτυχία

στη δύσκολη τουριστική περίοδο

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο η Γενική Συνέλευση

της Ένωσης Ξενοδόχων, με σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και

με μεγάλη συμμετοχή επιχειρηματιών του τουρισμού και εκπροσώπων

φορέων της Δωδεκανήσου. Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Μανώλης Μαρκόπουλος

αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία,

τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «με τη δουλειά μας και με την άψογη συνεργασία

που είχαμε τόσο μεταξύ μας, όσο και με όλους φορείς του τόπου

μας καταφέραμε να διασφαλίσουμε το χαμόγελο των πελατών μας.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, με μεγάλο χορηγό τον

Έλληνα ξενοδόχο, που χρειάστηκε να βάλει «πλάτη» ώστε να ληφθούν

και να υλοποιηθούν δύσκολες αποφάσεις». Παρών στη Γενική Συνέλευση,

μέσω διαδικτύου, ήταν ο υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας,

ο οποίος υποσχέθηκε να συμπαραταχθεί με τους φορείς του τουρισμού

και με ομαδικό πνεύμα, όπως στο μπάσκετ, να πιέσει τα συναρμόδια

υπουργεία

ώστε να

ληφθούν

όλες οι

αποφάσεις

που θα είναι

χρήσιμες

για να

ξεκινήσει

η επόμενη

σεζόν την

Στιγμιότυπο από τη διαδικτυακή παρέμβαση

του υπουργού Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια

1η Απριλίου

2022.

16


συνέντευξη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε

τον χειμώνα τουριστικά,

όσο γίνεται περισσότερο»

Συνέντευξη στη Νένα Ουζουνίδου

«Η νέα στρατηγική του ΕΟΤ

αντιμετωπίζει τη χώρα ολόκληρη ως

έναν εν δυνάμει τουριστικό προορισμό

καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου»,

τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ.

Δημήτρης Φραγκάκης και εκτιμά ότι

η ολική επαναφορά του τουρισμού

μετά την πανδημία δεν θα είναι σπριντ,

αλλά ένας μαραθώνιος διαρκείας.

«Είχαμε δεσμευτεί από πέρυσι ότι

θα πραγματοποιούσαμε μία ειδική

καμπάνια για τον ηπειρωτικό και ορεινό

τουρισμό η οποία θα απευθύνεται και

στην εγχώρια αγορά αλλά και στο

εξωτερικό», επισημαίνει και δηλώνει

αισιόδοξος ότι η τουριστική αγορά θα

επαναλειτουργήσει στο σύνολό της,

σταδιακά αλλά σταθερά.

Το τελευταίο τρίμηνο του έτους είναι πάντα ένα δύσκολο

διάστημα για τον τουρισμό, πόσο μάλλον τώρα

που ο χειμώνας ευνοεί την εξάπλωση της πανδημίας.

Το 2020 «χάθηκε» για τις επιχειρήσεις του ορεινού

όγκου και τις συνεχούς λειτουργίας στην επαρχία γενικότερα,

όπως και οι πρώτοι μήνες του 2021. Ποιες

είναι οι εκτιμήσεις σας για φέτος;

Η ολική επαναφορά του τουρισμού μας μετά την πανδημία

δεν θα είναι σπριντ, αλλά ένας μαραθώνιος διαρκείας.

Με σχέδιο και πολλή δουλειά καταφέραμε φέτος

να έχουμε μία σεζόν πολύ καλύτερη από την περυσινή

και να επανεκκινήσουμε την μηχανή του τουρισμού μας

μετά από πολλούς μήνες ακινησίας. Η καλή πορεία του

τουρισμού μας όμως δεν έγινε τυχαία: ήμασταν η πρώτη

χώρα που ανακοίνωσε έγκαιρα το άνοιγμα της σεζόν, ο

Έλληνας πρωθυπουργός ήταν εκείνος που πρότεινε πρώτος

στην ΕΕ το πράσινο πιστοποιητικό διευκολύνοντας

τα ταξίδια, η Ελλάδα θέσπισε και εφάρμοσε υγειονομικά

18


Ο Γ. Γ. του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης με τον υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια στην IFTM Top Resa στο Παρίσι

πρωτόκολλα και τήρησε ταξιδιωτικές διαδικασίες

που επέτρεψαν το ασφαλές άνοιγμα αλλά και την

ασφαλή λειτουργία του τουρισμού όλη τη σεζόν.

Η κυβέρνηση επιπρόσθετα υλοποίησε ένα από

τα μεγαλύτερα πακέτα οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων

και εργαζόμενων. Όλα αυτά έδωσαν

ξανά πνοή στον τουριστικό κλάδο. Αυτή η καλή

πορεία της καλοκαιρινής περιόδου πιστεύω ότι θα

επηρεάσει θετικά και τις τουριστικές επιχειρήσεις

των πόλεων και των ηπειρωτικών περιοχών. Σε

αυτό θα συμβάλλει και το σταδιακό άνοιγμα της

οικονομίας, η πλήρης απελευθέρωση των μετακινήσεων

φέτος και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση

για τη λειτουργία της εστίασης. Προφανώς έχουμε πολλή

δουλειά μπροστά μας και θα συναντήσουμε και δυσκολίες

αλλά είμαι αισιόδοξος ότι η τουριστική αγορά θα επαναλειτουργήσει

στο σύνολό της, σταδιακά αλλά σταθερά.

Τι περιλαμβάνει η καμπάνια επικοινωνίας του ΕΟΤ για

τον χειμερινό τουρισμό και ποια είναι η γεωγραφική

της στόχευση; Σε ποιες ταξιδιωτικές εμπειρίες και ειδικές

μορφές τουρισμού επενδύει;

Η νέα στρατηγική του ΕΟΤ αντιμετωπίζει τη χώρα ολόκληρη

ως έναν εν δυνάμει τουριστικό προορισμό καθ’

όλη την διάρκεια του χρόνου. Γι’ αυτό και το moto μας

«All You Want is Greece» το αξιοποιήσαμε στην φετινή

μας διεθνή καμπάνια και στηρίζεται ακριβώς σε αυτή την

λογική. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει στον ταξιδιώτη

πολλές και διαφορετικές εμπειρίες όλο το χρόνο και σε

όλη την επικράτειά της.

«Με σχέδιο και πολλή δουλειά

καταφέραμε φέτος να έχουμε μία

σεζόν πολύ καλύτερη από την

περυσινή και να επανεκκινήσουμε την

μηχανή του τουρισμού μας μετά από

πολλούς μήνες ακινησίας»

Είχαμε δεσμευτεί από πέρυσι ότι θα πραγματοποιούσαμε

μία ειδική καμπάνια για τον ηπειρωτικό και ορεινό τουρισμό,

η οποία θα απευθύνεται και στην εγχώρια αγορά

αλλά και στο εξωτερικό. Ήδη η κεντρική διεθνής μας καμπάνια

στο εξωτερικό, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη,

περιλαμβάνει υπαίθριες δραστηριότητες, γαστρονομία, οινοτουρισμό

αλλά και πολιτισμό. Εκεί θα εστιάσουμε και τώρα

αλλά με έμφαση στις ηπειρωτικές περιοχές μας, καθώς

έχουμε μπροστά μας έναν χειμώνα που θα θέλαμε επίσης

να αξιοποιήσουμε τουριστικά όσο γίνεται περισσότερο.

Η ελληνική περιφέρεια «διαμαρτύρεται» για την έλλειψη

υποδομών, πρόβλημα διαχρονικό εδώ και δεκαετίες.

Πότε θα καταφέρει να γίνει 12μηνος διεθνής προορισμός

και με ποιον τρόπο θα συμβάλλει ο ΕΟΤ;

Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μία σειρά από σημαντικά

έργα υποδομής στις μεταφορές, στο περιβάλλον,

στην ενέργεια και αλλού, τα οποία θα αλλάξουν την

19


συνέντευξη

Στιγμιότυπο από τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού

IFTM Top Resa στο Παρίσι

«Η επένδυση στο τρίπτυχο

Αυθεντικότητα – Ταυτότητα

– Άνθρωποι σε συνδυασμό με

καλές δημόσιες υποδομές και

φυσικά υποδομές φιλοξενίας,

είναι οι προϋποθέσεις για

την βιώσιμη ανάπτυξη του

τουριστικού μας προϊόντος»

φυσιογνωμία πολλών προορισμών προς το καλύτερο.

Παράλληλα έχουν δοθεί σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία

στην Αυτοδιοίκηση για μικρά και μεσαία έργα που

θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά

θα δώσουν και μία καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία στους

επισκέπτες μας. Ο ρόλος του ΕΟΤ είναι να εντάσσει στην

επικοινωνιακή του στρατηγική όλα τα θετικά στοιχεία της

χώρας και των προορισμών μας. Για εμάς είναι σημαντικό

να προβάλλουμε μία αυθεντική ολιστική εμπειρία

στους επισκέπτες μας, την οποία η χώρα μας έχει όλες

τις δυνατότητες να προσφέρει. Η επένδυση στο τρίπτυχο

Αυθεντικότητα – Ταυτότητα – Άνθρωποι σε συνδυασμό με

καλές δημόσιες υποδομές και φυσικά υποδομές φιλοξενίας,

είναι οι προϋποθέσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη

του τουριστικού μας προϊόντος.

Η αύξηση της δαπάνης ανά τουρίστα κατά 20% στην

Ελλάδα, δείχνει πως οι ποιοτικοί δείκτες έχουν βελτιωθεί.

Αυτό δημιουργεί πρόσθετη ευθύνη στους ώμους

σας, προκειμένου να καταφέρει ο ελληνικός τουρισμός

να «παγιώσει» τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους

προορισμούς πολυτελείας;

Είναι γεγονός ότι η φετινή σεζόν έχει ορισμένα χαρακτηριστικά

αρκετά διαφοροποιημένα σε σχέση με το παρελθόν.

Ένα από αυτά είναι η διαφαινόμενη αύξηση της κατά

κεφαλήν δαπάνης ανά επισκέπτη. Προφανώς θετική

εξέλιξη και καλοδεχούμενη, νομίζω όμως ότι πρέπει

να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όσον αφορά τα τελικά

συμπεράσματα από την φετινή χρονιά, καθώς ορισμένα

φαινόμενα ενδέχεται να έχουν συγκυριακό και όχι μόνιμο

χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και αυτή μία covid

σεζόν με ό,τι αυτό σημαίνει… Σε κάθε περίπτωση όμως

είναι κεντρικός στόχος η προσέλκυση ποιοτικότερου

τουρισμού και η επένδυση σε αυτό αποτελεί στρατηγική

προτεραιότητα του τουρισμού μας. Και βέβαια η Ελλάδα

διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να στηρίξει ένα τέτοιο

εγχείρημα.

Πώς θα είναι ο ψηφιακός χάρτης του ΕΟΤ για να μπορούν

ευκολότερα οι δυνητικοί επισκέπτες να έχουν

πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με

το τουριστικό μας προϊόν και πότε θα είναι έτοιμος;

Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων και

στον τουριστικό κλάδο. Στον ΕΟΤ μας δόθηκε η ευκαιρία

να υλοποιήσουμε ένα ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης

της ψηφιακής μας παρουσίας στο εξωτερικό. Οι καμπάνιες

μας στο εξωτερικό ήταν πάνω από 80% digital, το

visitgreece.gr ανανεώθηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ δημιουργήσαμε

και ένα εξαιρετικό application, το οποίο έχει

λάβει καλές κριτικές από τους χρήστες του. Μέσα από

αυτά τα ψηφιακά μέσα και ειδικά από το νέο visitgreece

παρουσιάζεται ψηφιακά η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός.

Η νησιωτική αλλά και η ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται

εκεί σε ψηφιακή μορφή, ενώ έχουμε συνδέσει events,

τοπικά προϊόντα και μοναδικές εμπειρίες τα οποία εμπλουτίζουν

το τουριστικό μας προϊόν συνολικά. Προφανώς

είμαστε στο μέσον και όχι στο τέλος του δρόμου, καθώς

αυτή η προσπάθεια «ψηφιοποίησης» του τουριστικού μας

προϊόντος έχει ακόμα δρόμο και πολλή δουλειά για να

ολοκληρωθεί. Όμως τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και σε

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα έχουμε ακόμα καλύτερα

αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.

20


συνέντευξη

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

«O τουρισμός της Ηπείρου

διευρύνεται και χρονικά

και θεματικά»

Συνέντευξη στη Νένα Ουζουνίδου

«Οι ενδείξεις είναι θετικές

για τη χειμερινή περίοδο. Οι

εκτιμήσεις κάνουν λόγο για

επισκέψεις επιπέδου προ κορωνοϊού,

με την προϋπόθεση

βεβαίως να μην προκύψουν

νέα lockdown ή περιοριστικά

μέτρα όχι μόνο στην Ελλάδα,

αλλά και στις χώρες από τις

οποίες προέρχεται μεγάλος

αριθμός τουριστών», δηλώνει

ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Η Ήπειρος τα τελευταία χρόνια, ακόμη και

με μνημόνια, ανέδειξε τουριστικά πολλές

από τις εναλλακτικές μορφές που μπορεί

και υποστηρίξει, τόσο σε Έλληνες όσο και

σε ξένους επισκέπτες. Ποια είναι τα αποτελέσματα

αυτής της προσπάθειας;

Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Έχουμε ήδη ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών

που προτιμούν διάφορες μορφές εναλλακτικού

τουρισμού. Οι προοπτικές είναι ακόμη

πιο αισιόδοξες, καθώς το ενδιαφέρον που

αποτυπώνεται για επισκεψιμότητα περιοχών

που προσφέρονται για τουρισμό είναι

ανοδική. Σε αυτό συνετέλεσε- και συντελεί-

η συστηματική και τακτική παρουσία

της Περιφέρειας Ηπείρου σε στοχευμένες

διεθνείς εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού

και όχι μόνο. Και νομίζω ότι είμαστε από τις

22


«Η Περιφέρεια Ηπείρου εδώ

και χρόνια έχει καταρτίσει ένα

σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης με

έμφαση στο δωδεκάμηνο

τουρισμό, στον τουρισμό των

τεσσάρων εποχών»

λίγες περιφέρειες που το κάνουν αυτό και μάλιστα δεν

σταματήσαμε τις πρωτοβουλίες προβολής της Ηπείρου

και όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει για τουρισμό

τις τέσσερις εποχές του χρόνου ακόμη και στη διάρκεια

της πανδημίας, επιλέγοντας φυσικά άλλους τρόπους,

πέραν των συνηθισμένων, μέσω του διαδικτύου. Ένδεικτικά

να σας αναφέρω ότι στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση

Caravan, που πραγματοποιήθηκε τέλος Αυγούστου- αρχές

Σεπτεμβρίου στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, η Περιφέρεια

Ηπείρου ήταν η μόνη Περιφέρεια της χώρας που

συμμετείχε σε αυτή.

Ποια έργα της Περιφέρειας, που σχετίζονται άμεσα με

την τουριστική ανάπτυξη, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν

από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Οι Περιφέρειες, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν στη διάθεσή

τους υποδομές του τουρισμού, ώστε να σχεδιάσουν οι

ίδιες προγράμματα και να ωριμάσουν μελέτες. Αυτό μπορεί

να γίνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς

και οργανισμούς. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι το

Ταμείο Ανάκαμψης απαιτεί ώριμες μελέτες, καθώς έχει

περιορισμένα χρονικά όρια υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο

αυτό, εκτιμώ ότι μπορεί να αναβαθμιστούν οι τουριστικοί

λιμένες και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ορισμένες

παραλίες. Από την πλευρά μας, έχουμε ήδη σε εξέλιξη

μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων δράσεις βελτίωσης

των ιαματικών λουτρών στις Π.Έ. Ιωαννίνων και Πρέβεζας,

ενώ έχουμε ξεκινήσει και πρόγραμμα για τη διάνοιξη

περιπατητικών, πεζοπορικών διαδρομών, τμήματα των

οποίων ενδεχομένως να επιδιώξουμε να εντάξουμε στο

Ταμείο Ανάκαμψης. Βασικό όμως ρόλο και πρωτοβουλίες

καλείται να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας, που δεν

πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που παρουσιάζεται

για εξασφάλιση χρηματοδότησης βελτίωσης

των υποδομών τουρισμού.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής σας βρέθηκαν

αντιμέτωπες με μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας της

πανδημίας. Τι έκανε η Περιφέρεια για τις βοηθήσει να

επιβιώσουν;

Η Περιφέρεια Ηπείρου κινήθηκε στο γενικότερο πλαίσιο

που χαράχθηκε και εφαρμόστηκε από την Πολιτεία. Άλλωστε

δεν έχει δικούς της πόρους, ώστε να μπορέσει να

αναλάβει επιπλέον πρωτοβουλίες και χρηματοδοτήσεις

για απαλλαγές κ.ο.κ. Έκείνο όμως που φρόντισε είναι να

ενισχύσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό τουριστικών επιχειρήσεων,

μέσω του προγράμματος για τις μικρές και πολύ

μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid με

πόρους που αντλήθηκαν από το Έπιχειρησιακό της Πρόγραμμα.

Ποιες αλλαγές έχει επιφέρει η πανδημία στον τουρισμό

σας και ποιες οι εκτιμήσεις σας για τη σεζόν 2021 –

2022; Είστε αισιόδοξος ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά;

Υπάρχει κάτι που φοβάστε;

Υπήρξαν επιχειρήσεις που στηρίζονταν αποκλειστικά

στον τουρισμό, οι οποίες έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη

θέση και ορισμένες από αυτές έχουν αναστείλει τη

δραστηριότητά τους. Το ακριβές μέγεθος της ζημιάς δεν

μπορεί να αποτυπωθεί τώρα, αλλά θα γίνει σε βάθος χρόνου.

Το καλοκαίρι που πέρασε ξεπέρασε τις προσδοκίες

η τουριστική κίνηση στα παράλια, ενώ άρχισε να επανέρχεται

και η τουριστική κίνηση στα ορεινά, κίνηση όμως

που επηρεάζεται και από το επιδημιολογικό φορτίο στις

23


συνέντευξη

«Υπήρξαν επιχειρήσεις

που στηρίζονταν

αποκλειστικά στον

τουρισμό, οι οποίες

έχουν βρεθεί σε πολύ

δύσκολη θέση και

ορισμένες από αυτές

έχουν αναστείλει τη

δραστηριότητά τους»

χώρες (π.χ. Ισραήλ) από τις οποίες κάθε χρόνο υπάρχει

μεγάλος αριθμός τουριστών. Οι ενδείξεις είναι θετικές

για τη χειμερινή περίοδο, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για

επισκέψεις επιπέδου προ κορωνοϊού, με την προϋπόθεση

βεβαίως να μην προκύψουν νέα lockdown ή περιοριστικά

μέτρα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες από τις

οποίες προέρχεται μεγάλος αριθμός τουριστών.

Σε ποιους τομείς θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να δοθεί

έμφαση και πώς θα συμβάλλει η Περιφέρεια στην

ενίσχυση του μοντέλου δωδεκάμηνου τουρισμού;

Η Περιφέρεια Ηπείρου εδώ και χρόνια έχει καταρτίσει

ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στο δωδεκάμηνο

τουρισμό, στον τουρισμό των τεσσάρων εποχών.

Μέσω του σχεδίου αυτού, επιδιώκεται ο συνδυασμός

του θαλάσσιου τουρισμού με τον ορεινό τουρισμό, του

πολιτισμού με τη γαστρονομία κ.α.. Ο θαλάσσιος τουρισμός

αναπτύσσεται συνεχώς και για μας ζητούμενο είναι

οι χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια να διαχυθούν

και προς άλλες περιοχές, αλλά και το αντίστροφο.

Έχουμε σε εξέλιξη δράσεις για ανάδειξη μνημείων,

«τρέχουμε» πρόγραμμα για την ανάδειξη και προβολή

των Αρχαίων Θεάτρων, βελτιώνουμε τις υποδομές που

αφορούν τον αγροτουρισμό, το θρησκευτικό τουρισμό,

τα σπορ. Όπως προανέφερα, έχουμε ξεκινήσει οργανωμένες

παρεμβάσεις για τη δημιουργία δικτύου μονοπατιών,

ώστε να προσελκύσουμε και μια ακόμη κατηγορία

τουριστών με ξεχωριστά ενδιαφέροντα. Γενικά παρακολουθούμε

τις τάσεις των διεθνών αγορών και αναλόγως

προσαρμόζουμε κι εμείς τις δράσεις μας. Ο Τουρισμός

και ειδικά οι εναλλακτικές μορφές του εξελίσσονται συνεχώς

και ανακαλύπτονται νέα ενδιαφέροντα. Αν δεν

ακολουθούσαμε τις εξελίξεις τότε μπορεί να αναρωτηθεί

κανείς ποια θα ήταν σήμερα η προοπτική του τουρισμού

στην Ήπειρο. Γενικά είμαι αισιόδοξος ότι ο τουρισμός της

Ηπείρου διευρύνεται και χρονικά και θεματικά.

24


επικαιρότητα

«Αγώνας» επιβίωσης

για τα ξενοδοχεία ορεινού

και ημιορεινού όγκου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Της Ελένης Σαραντάκη

Το καλοκαίρι του 2021 ο ελληνικός Τουρισμός

κατάφερε να κερδίσει το «στοίχημα» της σεζόν,

καθώς οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αποδείχτηκαν

«σωτήριοι» για τις επιχειρήσεις του κλάδου και οι

πληρότητες άγγιξαν σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και

το 100%. Θετικά κινήθηκαν οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία

και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, με τη ζήτηση

να κυμαίνεται σε αξιοσημείωτα επίπεδα, δεδομένων των

μεταβολών που προκάλεσε η πανδημία.

Παρά τα εντυπωσιακά δεδομένα όμως, που σημείωσε

με «φόντο» τον κορωνοϊό ο ελληνικός τουρισμός, το

«βλέμμα» πλέον στρέφεται στα ξενοδοχεία 12μηνης

λειτουργίας. Για τους ξενοδόχους, που δραστηριοποιούνται

κυρίως στον ορεινό όγκο της χώρας, τα προβλήματα

παραμένουν πολλά, αφού οι ζημιές που δημιούργησε

η πανδημία ακόμα δεν αποτελούν μακρινό παρελθόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρσι ο τζίρος στα ξενοδοχεία του

ορεινού όγκου παρουσίασε πτώση της τάξεως του 72%.

Από 57,8 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019, διαμορφώθηκε

σε 15,99 εκατ. ευρώ το 2020. Είναι ενδεικτικό της

κατάστασης ότι μόνο το 42% των ξενοδοχείων ορεινού

όγκου, που στην πλειονότητά τους είναι συνεχούς

λειτουργίας, κατάφερε να επαναλειτουργήσει μετά το

lockdown, ενώ οι πληρότητες που κατέγραψαν οι επι-

26


«Περίπου 1.500 μονάδες

επλήγησαν σε μεγάλο

βαθμό από την πανδημία,

καθώς για δύο χρόνια

δεν λειτουργούν επί της

ουσίας, έχοντας χάσει το

χαρακτήρα της συνεχούς

λειτουργίας στην πράξη»

χειρήσεις την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020 ήταν

σαφώς μικρότερες. Με βάση τα στοιχεία της αγοράς, οι

κρατήσεις τον περσινό Αύγουστο, που θεωρείται μήνας

αιχμής, ήταν στο 30%, με τη μέση τιμή δωματίου να

ανέρχεται στα 63,6 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η αντίστοιχη

τιμή για τα εποχικής λειτουργίας ξενοδοχεία ξεπερνούσε

τα 120 ευρώ. Με βάση τα οικονομικά μέτρα στήριξης,

που λήφθηκαν μέχρι το τέλος του 2020, τα ορεινά

ξενοδοχεία πέτυχαν την κάλυψη του 24% των χρηματοδοτικών

τους αναγκών, έναντι 33% του μέσου όρου. Παρόλα

αυτά, οι ξενοδόχοι στους χειμερινούς προορισμούς

φέτος είναι πιο αισιόδοξοι, καθώς οι κρατήσεις κινούνται

ικανοποιητικά μέχρι στιγμής σε αρκετές περιοχές της

Ελλάδας.

ΜΙΚΡΈΣ ΜΟΝΆΔΈΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΆΚΟΎ

ΧΆΡΆΚΤΉΡΆ

Σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 600 μέτρων βρίσκεται

περίπου το 7% των ξενοδοχείων της χώρας, που

στην πλειοψηφία τους αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις

με δυναμικότητα μέχρι 20 δωμάτια. Πρόκειται

για μονάδες κυρίως στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δ. Μακεδονία

και την Πελοπόννησο. Τα μισά ξενοδοχεία από

αυτά ανήκουν στην κατηγορία των 3 αστέρων και πάνω

από το 90% αυτών των επιχειρήσεων λειτουργεί όλο

το χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η

Ήπειρος κατέγραψε αξιοσημείωτη ανάπτυξη του ξενοδοχειακού

δυναμικού, σε ποσοστό που ξεπερνά το 20%.

Αντίθετα, στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα παρατηρήθηκαν

οι μεγαλύτερες μειώσεις.

ΣΎΓΚΡΆΤΉΜΈΝΉ ΆΙΣΙΟΔΟΞΙΆ ΣΤΟΎΣ

ΧΈΙΜΈΡΙΝΟΎΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ

Παρόλο που ο χειμώνας ισοδυναμεί με περιηγήσεις,

υπαίθριες δραστηριότητες, γαστρονομικές απολαύσεις

και διαμονή σε παραδοσιακά καταλύματα, για φέτος οι

ξενοδόχοι σε ορεινούς προορισμούς εκφράζουν αρκετούς

προβληματισμούς, παρά το γεγονός ότι η αισιοδοξία

σταδιακά επιστρέφει στον κλάδο. Σύμφωνα με πρόσφατες

εκτιμήσεις, οι κρατήσεις αναμένεται να κινηθούν

περίπου στο 50% σε σχέση με το 2019, που υπήρξε

χρονιά «σταθμός» για τον ελληνικό τουρισμό. Φυσικά,

τα δεδομένα δεν είναι ίδια για όλα τα ξενοδοχεία. Όπως

όλα δείχνουν, για τις επιχειρήσεις του ορεινού όγκου η

περαιτέρω οικονομική ενίσχυση κρίνεται απαραίτητη,

προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν. Αυτή τη

στιγμή υπάρχουν περίπου 1.500 μονάδες που επλήγη-

27


επικαιρότητα

«Τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοχές όπως

η Δράμα, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλώρινα επηρεάζονται ιδιαίτερα από

τα «σκαμπανευάσματα» στην τιμή των καυσίμων»

σαν σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία. Τα ξενοδοχεία

αυτά σχεδόν δύο χρόνια δεν λειτουργούν επί της ουσίας,

έχοντας χάσει το χαρακτήρα της συνεχούς λειτουργίας

στην πράξη, χωρίς όμως να έχουν και τη δυνατότητα να

δηλώσουν εποχικότητα. Είναι γεγονός ότι, εκτός από

τους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς που χρειάζονται

κυρίως υποδομές, είναι αρκετές οι τοποθεσίες στην

Ελλάδα που έχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η

ζήτηση είναι πιο αυξημένη στις περιοχές που βρίσκονται

σε κοντινότερη χιλιομετρική απόσταση από την Αθήνα. Η

Αράχοβα, οι Δελφοί, τα Καλάβρυτα, η ορεινή Κορινθία,

αλλά και το Πήλιο βρίσκονται ανάμεσα στους δημοφιλείς

προορισμούς. Οι πληρότητες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου

ήταν ικανοποιητικές. Παρόλα αυτά, με το «πέπλο» της

πανδημίας να απλώνεται ακόμα, οι ξενοδόχοι του ορεινού

όγκου δηλώνουν συγκρατημένοι, καθώς αδυνατούν

να προβλέψουν τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να προκαλέσει

από τη μία στιγμή στην άλλη μια μεταβολή στα

επιδημιολογικά δεδομένα.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ «NON STOP» ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ο υπουργός Τουρισμού πάντως, για την ενίσχυση των

χειμερινών προορισμών, προανήγγειλε καμπάνια επικοινωνίας,

με ιδιαίτερη έμφαση στην ηπειρωτική Ελλάδα και

τις ορεινές περιοχές, προκειμένου να υπάρξει ενίσχυση

της λειτουργίας των ξενοδοχείων που είναι ανοιχτά σε

12μηνη βάση. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες, σε

συνεννόηση με τα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία, την

ενίσχυση της ρευστότητας και τη στήριξη της εργασίας

και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, δήλωσε ότι

προσβλέπει σε μια πολύ καλή και καθημερινή συνεργασία

με την ΠΟΞ και προανήγγειλε τη δημιουργία μιας

μικρής και ευέλικτης task force, με την οποία θα ιεραρχούνται

οι προτεραιότητες, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση

του κλάδου για όλα τα κρίσιμα θέματα. Παράλληλα, ο

ΕΟΤ με «Non Stop προγράμματα προβολής και επικοινωνίας»

θα συνεχίσει να προωθεί την Ελλάδα στις αγορές

του κόσμου μέχρι τα τέλη του έτους, ενώ έχει σχεδιαστεί

η καμπάνια προώθησης του χειμερινού τουρισμού που

θα απευθύνεται σε ξένους αλλά και Έλληνες ταξιδιώτες.

Σε ό,τι αφορά το 2022, ήδη προετοιμάζεται η αποστολή

του οργανισμού στις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη χρονιά και φέτος

ο ΕΟΤ θα εκκινήσει με “early καμπάνια” για τους μήνες

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, το διάστημα δηλαδή

που ξεκινάνε και οι κρατήσεις των τουριστών για τη νέα

σεζόν. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΟΤ το τρέχον διάστημα θα

28


αξιολογήσει τα δεδομένα που

προκύπτουν από την φετινή τουριστική

χρονιά, ειδικά στο σκέλος

των αγορών που προτίμησαν

φέτος την Ελλάδα, σημειώνοντας

μάλιστα σημαντικά ποσοστά

ανόδου σε σχέση με το παρελθόν

(Ρουμανία, Πολωνία, Γαλλία κλπ)

και υπό το πρίσμα αυτό θα διαμορφώσει την επικοινωνιακή

του στρατηγική. Παρόλα αυτά, αρκετά είναι τα ζητήματα

που απασχολούν αυτή την περίοδο τους ξενοδόχους

σε απομακρυσμένους από την Αθήνα προορισμούς, με

σημαντικότερο την άνοδο στην τιμή των καυσίμων.

«Η χώρα το καλοκαίρι έμεινε ανοιχτή για τους

τουρίστες, η επιβίωση όμως των ορεινών προορισμών

και της ηπειρωτικής Ελλάδας εξαρτάται καθαρά

από τον εσωτερικό τουρισμό»

«ΑΓΚΑΘΙ» ΟΙ ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοχές

όπως η Δράμα, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλώρινα

επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα «σκαμπανευάσματα»

στην τιμή των καυσίμων. Τα πιο πολλά ξενοδοχεία του

ορεινού όγκου άλλωστε είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις,

που βασίζουν τα έσοδά τους κυρίως σε εγχώριους

επισκέπτες και στην πλειοψηφία τους στηρίζονται

σε last minute κρατήσεις είτε τα Σαββατοκύριακα είτε

τις αργίες. Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σε αυτά

τα ξενοδοχεία επιβάλλουν τη λειτουργία των συστημάτων

θέρμανσης καθ΄ όλη την διάρκεια της εβδομάδας,

ανεξάρτητα αν διαμένουν σε αυτά επισκέπτες. Όπως έχει

ήδη επισημάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων,

την περίοδο Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου η μέση θερμοκρασία

τη νύχτα αγγίζει τους -9 βαθμούς. Η λειτουργία

της θέρμανσης ξεκινά αρκετά νωρίς, περίπου στα μέσα

Σεπτεμβρίου, και διαρκεί μέχρι τα τέλη Απριλίου. Σε μία

μέση ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικής 20 δωματίων,

που βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων, η μέση ετήσια

κατανάλωση ξεπερνά τους 20 με 30 τόνους πετρελαίου.

Ήδη από πέρυσι, η ΠΟΞ με επιστολή της στο υπουργείο

Οικονομικών, είχε ζητήσει να συνεκτιμηθεί «το οικονομικό

αδιέξοδο στο οποίο η μεγάλη πλειοψηφία των ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων έχει φθάσει λόγω των συνεπειών

από τη κρίση του Covid -19», προκειμένου να εξεταστεί

το διαχρονικό της αίτημα «για επιδότηση του πετρελαίου

των ξενοδοχείων που βρίσκονται σε ορεινούς όγκους».

29


επικαιρότητα

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΉ Ή ΤΙΜΉ ΤΉΣ ΒΕΝΖΙΝΉΣ ΓΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΉ Β. ΕΛΛΑΔΑ

Παράλληλα, η πανδημία επηρέασε οικονομικά ένα σημαντικό

ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών, με αποτέλεσμα

η αύξηση στην τιμή της βενζίνης, να αποτελεί

ακόμα έναν ανασταλτικό παράγοντα για μια απόδραση

σε μακρινούς προορισμούς, καθώς πρόκειται για σημαντική

επιβάρυνση. Για παράδειγμα, η διαδρομή Αθήνα –

Δράμα μετ’ επιστροφής υπολογίζεται ότι κοστίζει περίπου

180 με 200 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας τα καύσιμα και

τα διόδια. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε δυο διανυκτερεύσεις

για μια τετραμελή οικογένεια, τις οποίες τις χάνει η

Βόρεια Ελλάδα. Από τις αρχές του έτους οι αυξήσεις που

έχουν σημειωθεί στην αγορά ξεπερνούν το 18% στην

αμόλυβδη και το 20% στο πετρέλαιο κίνησης.

ΕΛΛΙΠΉΣ Ή ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΎ ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων όμως δεν είναι το μοναδικό

προβλήματα για τα ξενοδοχεία της επαρχίας. Οι

χειμερινοί προορισμοί της χώρας έχουν ακόμα σημαντικά

περιθώρια ανάπτυξης, καθώς η φυσική ομορφιά τους

είναι παροιμιώδης. Παραδοσιακά όμως παρατηρείται

ελλιπής εκπαίδευση στα ζητήματα του κλάδου και μια

δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού που θα

τα στελεχώσει αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν. Αρκετοί

φορείς έχουν ήδη επισημάνει την ανάγκη εκπαίδευσης,

κυρίως στις εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, που

όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσουν το μέλλον και στη

χώρα μας, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο. Τα εκπαιδευτικά

προγράμματα στα σχολεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν

το πρώτο βήμα, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή

με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που διαθέτει η

Ελλάδα και να εξελιχθούν σε δυνητικούς επαγγελματίες

σ’ αυτό το είδος, ενισχύοντας και τα ξενοδοχεία του ορεινού

όγκου.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΎΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΎΣ

ΕΛΛΉΝΕΣ

Επιπροσθέτως, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΞ,

επικεφαλής της ομάδας ορεινών ξενοδοχείων και πρόεδρος

των ξενοδόχων Δράμας κ. Άγγελος Καλλίας έχει

θίξει και το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης των

ξενοδοχείων στους ορεινούς όγκους, ενώ για την επιβίω-

«Για την προβολή του χειμερινού τουρισμού θα πρέπει να υπάρχει παρουσία

της ηπειρωτικής Ελλάδας σ’ όλες τις διεθνείς εκθέσεις»

30


«Τα τελευταία

χρόνια παρατηρείται

αυξημένο ενδιαφέρον

για τις εναλλακτικές

μορφές τουρισμού στις

Περιφέρειες Κεντρικής

και Ανατολικής

Μακεδονίας και

Θράκης. Ελάχιστες

όμως επιχειρήσεις

μέχρι τώρα έχουν

αναπτύξει τουριστικές

δραστηριότητες

βιωματικού τουρισμού»

ση των 1.500 ημιορεινών και ορεινών ξενοδοχείων της

χώρας και για την προβολή της Ελλάδας και στο κομμάτι

του χειμερινού τουρισμού επεσήμανε ότι θα πρέπει

να υπάρχει παρουσία της ηπειρωτικής Ελλάδας σ’ όλες

τις διεθνείς εκθέσεις. Παράλληλα, η σεζόν εξαρτάται

σημαντικά και από το «μέτωπο» των εμβολίων και τους

περιορισμούς που θέτει η κυβέρνηση. Η Ελλάδα έμεινε

ανοιχτή για τους τουρίστες, η επιβίωση όμως των ορεινών

προορισμών και της ηπειρωτικής Ελλάδας εξαρτάται

καθαρά από τον εσωτερικό τουρισμό. Αν ένα μέρος των

Ελλήνων δεν επιτρέπεται να επισκεφτεί τα εστιατόρια ή

δεν μπορεί να ταξιδέψει, τότε δεν θα μπει στη διαδικασία

να σχεδιάσει και χειμερινές αποδράσεις. Όλο αυτό αναμένεται

να το πληρώσουν οι ξενοδόχοι στους χειμερινούς

προορισμούς, με την «πίτα» να μικραίνει για ακόμα

μια φορά σε σχέση με το 2019.

Ο ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΎΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΉ

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

αυξημένο ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού,

ειδικά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης, φαίνεται πως ελάχιστες

επιχειρήσεις, μέχρι τώρα έχουν αναπτύξει τουριστικές

δραστηριότητες βιωματικού τουρισμού. Όπως προέκυψε

από έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

το δίπτυχο "ήλιος-θάλασσα" δεν είναι πλέον αρκετό

για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ταξιδιώτη, αλλά

και τις σύγχρονες τάσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται

στην μετα-covid εποχή. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη

του προϊόντος προσανατολίζεται στον επισκέπτη και την

τοπική κοινωνία, δίνοντας έμφαση στις αξίες και ανάγκες

του. Όμως, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που σχετίζονται

με δραστηριότητες βιωματικού τουρισμού, διαπιστώθηκε

ότι λίγες απ’ αυτές κατανοούν, τόσο τον όρο, όσο και

το σύνολο των διαστάσεών του. Πρόκειται κυρίως, για

νεοσύστατες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά

στον βιωματικό τομέα (εναλλακτικές περιηγήσεις

και εμπειρίες). Η φιλοσοφία τους επικεντρώνεται στη

δημιουργία αξέχαστων εμπειριών και στην αποτύπωσή

τους στη μνήμη των επισκεπτών, μέσα από δραστηριότητες

που σχετίζονται με την τοπική ιστορία και κουλτούρα,

καθώς και τον τρόπο ζωής. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις

που συμμετείχαν στην έρευνα, αφορούν υφιστάμενα καταλύματα

ή τουριστικές επιχειρήσεις, που εμπλουτίζουν

το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν τους με φυσικές και

αθλητικές δραστηριότητες, όπως ιππασία, πεζοπορία και

περιπάτους στη φύση.

31


πιστοποίηση

«No Food Waste»

από την

TV AUSTRIA Hellas

ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η πρωτοποριακή υπηρεσία, που απευθύνεται σε όλους

τους Οργανισμούς της διαχειριστικής αλυσίδας τροφίμων,

αναδεικνύει την υπευθυνότητα, την κοινωνική

συνείδηση και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική

ηθική που διέπουν κάθε Οργανισμό, ο οποίος καθορίζει

και ενεργεί σχετικά με την ανάπτυξη διαρκώς αξιολογούμενων

μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων,

με στόχο τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση

της σπατάλης των τροφίμων, σε όλα τα στάδια λειτουργίας

του. Συγκεκριμένα, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης

για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού και

εστιάζοντας στην Εταιρική Ευθύνη, η TV Austria Hellas

ανέλαβε δράση, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή

της στην πρόληψη και εξάλειψη επιβαρυντικών, για το περιβάλλον

και τον άνθρωπο, πρακτικών. Με το καινοτόμο

σχήμα «No Food Waste», απευθύνεται σε όλο το μήκος

της αλυσίδας τροφίμων και παίρνει θέση στον αγώνα

για την εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων,

εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και το θετικό

περιβαλλοντικό πρόσημο.

Εκτός από τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας

και εστίασης αποτελούν έναν εξίσου κρίσιμο

παράγοντα στη σπατάλη τροφίμων τόσο στην

Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη χώρα μας,

παρά το γεγονός ότι αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή

τουριστικό προορισμό, λίγα είναι τα ξενοδοχεία που

έχουν ξεκάθαρη στρατηγική για τη μέτρηση και τη μείωση

της σπατάλης τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η TV AUSTRIA Hellas, με στόχο να

προκρίνει το βιώσιμο μέλλον, παρουσίασε το ιδιωτικό

Σχήμα Πιστοποίησης «No Food Waste», σε συνεργασία

με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», το

οποίο αφορά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των

επιπέδων σπατάλης τροφίμων ενός Οργανισμού, που

προκύπτει ή δύναται να προκύψει σε αυτόν.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟ

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Σημειώνεται ότι το Ιδιωτικό Σχήμα «No Food Waste» αναπτύχθηκε

σε συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ», ο οποίος μάχεται διαχρονικά κατά

της σπατάλης τροφίμων. Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί

ένα παγκόσμιο ζήτημα με συνεχώς αυξανόμενη θέση

στις προτεραιότητες των κρατών. Το Σχήμα, συμβάλει

άμεσα και έμμεσα στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου αυτού

φαινομένου με πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον,

στη διαβίωση, στη συνέχιση της επιχειρηματικότητας

και κατά συνέπεια και στην οικονομία.

Η πρόληψη, η βελτιωμένη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων,

η αξιοποίηση υπολειμμάτων και οι εθελοντικές

συμφωνίες προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες για

επιτάχυνση της προόδου σε ό,τι αφορά την επίτευξη του

Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. για μείωση κατά

50% των παραγόμενων απορριμμάτων τροφίμων, έως

το 2030.

32


hotel tech

Τα δωμάτια στο

σύγχρονο ξενοδοχείο

ΑΠΛΕΣ ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΏΝΟΥΝ

ΤΉΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

Του Πέτρου Κυπραίου

Η

αναβάθμιση των δωματίων είτε με προσθήκες

που διευκολύνουν την διαμονή του επισκέπτη

είτε με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών

εργαλείων αποτελεί ένα πρώτο βήμα, προκειμένου ο

ξενοδόχος να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία στους

πελάτες του, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα έσοδα της

επιχείρησής του. Έχει γίνει πλέον σαφές ότι, μετά την

πανδημία, η τεχνολογία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην

ανάκαμψη του ξενοδοχειακού κλάδου, δίνοντας λύσεις

που διευκολύνουν σημαντικά επαγγελματίες και επισκέπτες.

Τα Smart Rooms είναι ένα trend που θα αναπτυχθεί

περαιτέρω και αρκετοί ξενοδόχοι έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν

αλλαγές στα δωμάτια που οδηγούν προς

αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, απλές προσθήκες στο

δωμάτιο, όπως μια καφετιέρα ή μια «έξυπνη» τηλεόραση,

μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΌ ΊΝΤΕΡΝΕΤ ΧΩΡΊΣ «ΕΜΠΌΔΊΑ»

Τα περισσότερα ξενοδοχεία στη χώρα διαθέτουν στοιχειώδεις

ανέσεις όπως είναι ο κλιματισμός, η ηχομόνωση,

ένα μικρό ψυγείο, πετσέτες και σεντόνια, δωρεάν προϊόντα

περιποίησης και τηλεόραση. Όμως, προκειμένου

η επιχείρηση να παραμείνει ανταγωνιστική, απαραίτητη

προϋπόθεση είναι ο ξενοδόχος να ακολουθεί τις τελευταίες

τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας και να προσφέρει

παροχές που θεωρούνται δεδομένες από τους

τουρίστες. Είναι αυτονόητο ότι ένα ξενοδοχείο, για να

προσελκύσει επισκέπτες το 2021 πρέπει να προσφέρει

34


γρήγορη πρόσβαση στο ίντερνετ. Παρόλα αυτά, δεν είναι

λίγα τα καταλύματα που λαμβάνουν αρνητικές κριτικές

εξαιτίας της κακής ποιότητας του Wi-Fi. Ή σύνδεση του

ξενοδοχείου, για να ικανοποιήσει τους πελάτες, πρέπει

να είναι γρήγορη και να λειτουργεί άψογα ακόμα και στις

περιπτώσεις που το κατάλυμα είναι γεμάτο. Είναι σημαντικό

να γνωρίζει ο ξενοδόχος ότι οι σύγχρονοι επισκέπτες

θέλουν να συνδέονται εύκολα στο διαδίκτυο πάντα

και παντού. Συχνά, το κακής ποιότητας Wi-FI αποτελεί

πηγή απογοήτευσης και μπορεί να αποτρέψει τον πελάτη

να επισκεφτεί το ξενοδοχείο στο μέλλον.

ΠΕΡΊΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΝΕΣΕΊΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

«ΕΞΥΠΝΩΝ» ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ή μετατροπή ενός δωματίου σε Smart Room, δηλαδή σε

ένα χώρο που ξεχωρίζει για τις «έξυπνες» συσκευές που

διαθέτει, δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ελέγχουν

τα πάντα από ένα τηλεχειριστήριο, ένα smartphone,

ένα ηχείο ή ένα tablet. Μεγάλες αλυσίδες, όπως το

Hilton και το Marriott, έχουν ήδη υιοθετήσει το concept

του «έξυπνου» ξενοδοχείου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι

μικρότερα ξενοδοχεία δε μπορούν να προχωρήσουν σε

σταδιακές αλλαγές, ώστε να αναβαθμίσουν τα δωμάτια

χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία. Τα Smart

Rooms γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, αφού βελτιώνουν

σε μεγάλο βαθμό την ταξιδιωτική εμπειρία του επισκέπτη,

προσφέροντας ανέσεις που είναι δύσκολο να έχει στον

προσωπικό του χώρο. Παράλληλα, δίνουν και στον επαγγελματία

μία σημαντική προοπτική να αυξήσει το τζίρο

του, περιορίζοντας τα έξοδα διαχείρισης του ξενοδοχείου

και βελτιώνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα. Επιπλέον,

η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί ευκαιρία για έναν

ξενοδόχο να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό και παρουσιάζει

αυξημένες προοπτικές σε επίπεδο marketing.

ΊΔΑΝΊΚΌ ΠΕΡΊΒΑΛΛΌΝ ΚΑΊ ΕΞΌΊΚΌΝΌΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα ενός αναβαθμισμένου

δωματίου είναι η δυνατότητα να προσφέρει

στον επισκέπτη μεγαλύτερο επίπεδο προσωποποιημένης

εξυπηρέτησης. Σε ένα «έξυπνο» δωμάτιο, για παράδειγμα,

ο πελάτης μπορεί εύκολα και γρήγορα να κάνει

τροποποιήσεις, προκειμένου να διαμορφώσει το περιβάλλον

που επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται

η ευχαρίστησή του και αισθάνεται άνετα στο χώρο. Ένα

έξυπνο ηχείο για παράδειγμα, καθιστά δυνατό τον έλεγχο

της τηλεόρασης, του φωτισμού, της θερμοκρασίας και

άλλων συσκευών με φωνητικές εντολές. Επί προσθέτως,

ενώ στα παραδοσιακά δωμάτια οι βασικές ερωτήσεις

πρέπει να απαντώνται στο γραφείο της reception ή στο

«Μεγάλες αλυσίδες έχουν ήδη

υιοθετήσει το concept του «έξυπνου»

ξενοδοχείου, χωρίς αυτό να σημαίνει

ότι μικρότερα ξενοδοχεία δε μπορούν

να προχωρήσουν σε σταδιακές

αλλαγές, ώστε να αναβαθμίσουν

τα δωμάτια χρησιμοποιώντας

τεχνολογικά εργαλεία»

τηλέφωνο, ένα smart hub έχει την ικανότητα να κατανοήσει

την ερώτηση και να παρέχει άμεση απάντηση, χρησιμοποιώντας

το διαδίκτυο στη αναζήτηση απαντήσεων.

Παράλληλα, ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι και ο περιορισμός

των εξόδων που είναι πάντα ζητούμενο για ένα

ξενοδοχείο. Είναι πολύ βασικό συγκεκριμένες συσκευές

να χρησιμοποιούνται μόνο όταν χρειάζονται. Πλέον, με τη

βοήθεια της τεχνολογίας, τα φώτα μπορούν να ρυθμιστούν

να σβήνουν αυτόματα κατά τη διάρκεια της ημέρας

και η θέρμανση να κλείνει όταν το δωμάτιο φτάσει μια

συγκεκριμένη θερμοκρασία ή όταν είναι άδειο. Αυτό

σημαίνει λιγότερη σπατάλη ενέργειας και ταυτόχρονα το

ξενοδοχείο μπορεί να διαφημίσει την πιο φιλική προς το

περιβάλλον πολιτική που ακολουθεί. Αξίζει να σημειωθεί

επίσης ότι το προσωπικό του ξενοδοχείου με τη χρήση

της τεχνολογίας έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του δω-

35


hotel tech

«Ένα τοπικό γλύκισμα, ένα σαπούνι

από φυσικά συστατικά ή ένα προϊόν

που αντιπροσωπεύει την τοπική

παράδοση ή συνδέεται με την ιστορία

του προορισμού είναι αρκετό για να

κάνει θετική εντύπωση»

ματίου, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο χώρος πρέπει

να ετοιμαστεί για έναν νέο επισκέπτη. Για παράδειγμα,

σε ένα «έξυπνο» δωμάτιο μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία,

προκειμένου να βρίσκεται στα ιδανικά επίπεδα

την ώρα που θα φτάσει ο πελάτης, χωρίς το προσωπικό

να έχει μπει μέσα στο χώρο, εξοικονομώντας χρόνο και

προσπάθεια.

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

ΣΤΌ ΔΩΜΑΤΙΌ

Ένα μεγάλο ποσοστό των σύγχρονων καταναλωτών

στην καθημερινότητά του χρησιμοποιεί smart TV και

πλατφόρμες ψυχαγωγίας, όπως είναι το Netflix. Οι περισσότεροι

έχουν συνηθίσει να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση

σε μια μεγάλη γκάμα ταινιών και πάσης φύσεως

προγραμμάτων, τα οποία παρακολουθούν χωρίς διακοπή

τις ώρες που επιλέγουν. Για το λόγο αυτό, οι συγκεκριμένοι

τρόποι ψυχαγωγίας θεωρούνται βασικές παροχές

για τα ξενοδοχεία του σήμερα και κάθε ξενοδόχος

μπορεί να τα προσθέσει στο κατάλυμά του προκειμένου

να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα αν

πρόκειται για ένα μικρό ξενοδοχείο. Επιπλέον, η εμπειρία

διαμονής μπορεί να αναβαθμιστεί με την προσθήκη μιας

καφετιέρας στο δωμάτιο, ανεξαρτήτως αν το ξενοδοχείο

προσφέρει πρωινό ή όχι. Ειδικά, αν πρόκειται για μια τουριστική

επιχείρηση που απευθύνεται κυρίως σε Έλληνες

επισκέπτες, ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της

καθημερινότητάς τους και σίγουρα θα εκτιμηθεί η απλή

αυτή προσθήκη στη γενική αξιολόγηση του ξενοδοχείου.

Επίσης, μια από τις ανέσεις που αναζητούν οι σύγχρονοι

τουρίστες είναι οι θύρες USB για τη φόρτιση των διαφόρων

ηλεκτρονικών τους συσκευών. Ένα μοντέρνο δωμάτιο

ξενοδοχείου χρειάζεται να διαθέτει πολλές πρίζες

και θύρες USB για άμεση φόρτιση σε πολλά διαφορετικά

σημεία.

ΤΌΠΙΚΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ

Προκειμένου ένας επισκέπτης να εντυπωσιαστεί από ένα

κατάλυμα, χρειάζεται να αισθανθεί ξεχωριστός. Ο πιο

εύκολος τρόπος είναι η πρώτη είσοδος στο δωμάτιο να

συνοδεύεται από ένα συμβολικό δώρο, που θα δηλώνει

σεβασμό προς τον πελάτη. Ο ξενοδόχος δε χρειάζεται

να ξοδέψει πολλά χρήματα, για να ευχαριστήσει όσους

επέλεξαν τη μονάδα του για τη διαμονή τους. Ένα τοπικό

γλύκισμα, ένα σαπούνι από φυσικά συστατικά ή ένα προϊόν

που αντιπροσωπεύει την τοπική παράδοση ή συνδέεται

με την ιστορία του προορισμού είναι αρκετό για να

κάνει θετική εντύπωση.

ΕΥΚΌΛΌΤΕΡΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ

Η πανδημία και η τάση της κοινωνικής αποστασιοποίησης

έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για γρήγορο ανέπαφο

check in στα ξενοδοχεία και εύκολη πρόσβαση στο

δωμάτιο χωρίς ο πελάτης να αγγίζει πολλές επιφάνειες.

Ένα δωμάτιο αναβαθμίζεται αισθητά με την προσθήκη

μιας εξελιγμένης κλειδαριάς. Αρκετά είναι, βέβαια, τα

καταλύματα που διαθέτουν κάρτες αντί για συμβατικά

κλειδιά, όμως η τεχνολογία πλέον προσφέρει πρόσβαση

στο δωμάτιο κατευθείαν από το κινητό του επισκέπτη μέσω

RFID. Με αυτόν τον τρόπο, η είσοδος των επισκεπτών

στα δωμάτιά τους γίνεται ευκολότερη και ασφαλέστερη,

ενώ δε χρειάζεται να ανησυχούν για την απώλεια ή την

απενεργοποίηση των καρτών τους.

36


marketing

Κατασκευή ιστοσελίδας

για μικρά ξενοδοχεία

ΕΞΥΠΝΑ TIPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Του Γεώργιου Κλαδάκη

Σ

ε μία διαρκώς εξελισσόμενη αγορά, που ο ανταγωνισμός

κορυφώνεται, η διαδικτυακή παρουσία

μιας επιχείρησης είναι προϋπόθεση για να συνεχίσει

να υφίσταται. Σήμερα, σχεδόν ο μισός πληθυσμός

της γης είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, έτσι λοιπόν και

οι επιχειρήσεις έχουν μετακινηθεί σε αυτό, με σκοπό να

απευθυνθούν σε μεγαλύτερο κοινό παγκοσμίως. Η κατα-

Γεώργιος Κλαδάκης,

Managing Director της

εταιρείας Younet

σκευή ιστοσελίδων για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οποιουδήποτε

μεγέθους έχει γίνει απαραίτητη. Εάν μια επιχείρηση

δεν διαθέτει ιστότοπο, ενδέχεται να χάσει πολλούς

πιθανούς πελάτες μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το

90% των καταναλωτών πιστεύει πως μία επιχείρηση που

διαθέτει ιστοσελίδα είναι πιο αξιόπιστη από επιχειρήσεις

που έχουν μόνο παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά το κλάδο του τουρισμού, ειδικότερα

σήμερα που, λόγω της πανδημίας, η πλειονότητα των

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και

ειδικά των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων, έχει

πληγεί ανεπανόρθωτα, η ισχυρή διαδικτυακή παρουσία

αποτελεί μονόδρομο για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, η παρουσία μιας επιχείρησης

στα Social Media δεν είναι από μόνη της αρκετή, καθώς

38


«Για να αποτελέσει η

ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου

το πιο σημαντικό εργαλείο

επικοινωνίας και κανάλι

πωλήσεων της επιχείρησης,

θα πρέπει να είναι πάνω από

όλα λειτουργική, υψηλής

αισθητικής με user friendly

περιβάλλον»

πλέον οι ιστοσελίδες αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι

για την online προβολή μιας επιχείρησης. Οι ιστοσελίδες

των ξενοδοχείων αποτελούν σήμερα το σημαντικότερο

online σημείο αναφοράς και παρουσίασης ενός καταλύματος.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η πλειονότητα

των ταξιδιωτών επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα ενός

ξενοδοχείου/καταλύματος για να λάβει πληροφορίες,

ανεξαρτήτως από ποια πηγή θα πραγματοποιηθεί η τελική

κράτηση. Αυτός είναι ο λόγος που η πλειονότητα των

ξενοδοχείων έχει την δική της ιστοσελίδα, και τα περισσότερα

από αυτά πληρούν τις βασικές προδιαγραφές, που

απαιτεί το σύγχρονο Digital Marketing και τα latest trends.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΊΑ ΤΗΝ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ

Η ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου/καταλύματος θα πρέπει

να μπορεί να μεταδώσει στον επισκέπτη την «ταυτότητα»

του ξενοδοχείου/καταλύματος, να του δώσει δηλαδή

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αναζητάει, να

παρουσιάσει τις υπηρεσίες του και σε τι διαφοροποιείται

σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια επιτυχημένη ιστοσελίδα

μπορεί να γίνει το καλύτερο κανάλι πωλήσεων ενός

ξενοδοχείου/καταλύματος. Ωστόσο, για να αποτελέσει

μια ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου/καταλύματος το πιο σημαντικό

εργαλείο επικοινωνίας και κανάλι πωλήσεων της

επιχείρησης, θα πρέπει να είναι πάνω από όλα λειτουργική,

υψηλής αισθητικής με user friendly περιβάλλον,

γρήγορης φόρτωσης και να ανταποκρίνεται στην ποιότητα

του εκάστοτε ξενοδοχείου/καταλύματος. Όσον αφορά

την αισθητική της ιστοσελίδας μιας τέτοιας επιχείρησης,

το layout, τα χρώματα, η επιλογή γραμματοσειρών, οι εικόνες

και τα γραφικά θα πρέπει είναι όλα έτσι διαμορφωμένα

ώστε να αντικατοπτρίζεται η μοναδική ταυτότητα της

και η ‘’ζεστασιά’’ που μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη

του εκάστοτε χειμερινού προορισμού.

Φυσικά, η υψηλή αισθητική μιας ιστοσελίδας μπορεί να

‘’κερδίσει’’ τον πιθανό επισκέπτη, αλλά δεν είναι από

μόνη της αρκετή για να τον μετατρέψει σε πελάτη και να

προβεί σε κράτηση .

ΊΣΟΡΡΟΠΊΑ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΊ

ΑΊΣΘΗΤΊΚΗΣ

Η ισορροπία ανάμεσα στην λειτουργικότητα και την αισθητική,

είναι αυτό που καθιστά επιτυχημένη μια ιστοσελίδα

ενός ξενοδοχείου/καταλύματος. Για παράδειγμα,

ποιο το νόημα της υψηλής αισθητικής, αν ο επισκέπτης

της ιστοσελίδας δεν μπορεί να προχωρήσει εύκολα και

γρήγορα σε κράτηση, ή αν δυσκολεύεται να βρει σημαντικές

πληροφορίες όπως για την τοποθεσία του ξενοδοχείου,

την διαθεσιμότητα, ή τον τρόπο επικοινωνίας με το

ξενοδοχείο. Γι’ αυτό το λόγο στην Younet προτεραιότητα

μας είναι να δημιουργούμε ιστοσελίδες με βάση την φιλικότητα

προς την πλοήγηση του χρήστη (user friendly)

39


marketing

«Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να

νιώσει ασφάλεια ότι τα προσωπικά

του δεδομένα, ιδιαίτερα τα στοιχεία

της κάρτας του, είναι ασφαλή»

και φυσικά ιστοσελίδες βελτιστοποιημένες για όλες τις

κινητές συσκευές(Mobile friendly). Η σωστή αρχιτεκτονική

μιας ιστοσελίδας που θα εμφανίζεται σωστά σε όλες

τις οθόνες και συσκευές και η ορθή τοποθέτηση των πληροφοριών,

ώστε ο επισκέπτης να βρει την πληροφορία

που χρειάζεται γρήγορα και με όσα λιγότερα κλικ, πρέπει

να αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατασκευή μιας

επιτυχημένης ιστοσελίδας.

φυσικά δίνουμε βάση στις εικόνες. Το φωτογραφικό

υλικό που υπάρχει στο site θα πρέπει να είναι αντάξιο της

αισθητικής, του design του website και φυσικά της γενικότερης

αισθητικής του καταλύματος/ξενοδοχείου. Πώς

πιστεύετε ότι θα φαίνεται στον επισκέπτη ένα website με

εντυπωσιακό design αλλά θολές και χαμηλής ποιότητας

φωτογραφίες; Ακόμη, το υλικό του website θα πρέπει

να προσφέρει κάποια αξία στον επισκέπτη/χρήστη. Για

παράδειγμα, θα πρότεινα στο website, να υπάρχουν

χρήσιμες πληροφορίες και προτάσεις για εστιατόρια, διασκέδαση

και άλλες δραστηριότητες στο προορισμό που

βρίσκεται το κατάλυμα.

«ΚΛΕΙΔΙ» Η ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΦΌΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας για ένα επιτυχημένο

website, είναι η ταχύτητα φόρτωσης του και εμφάνισης

του περιεχομένου του. Όσο ελκυστικό και να είναι το

περιεχόμενο, λεκτικό ή γραφιστικό, μιας ιστοσελίδας, αν

αυτό αργεί να ‘’φορτώσει’’, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο επισκέπτης

θα εγκαταλείψει την ιστοσελίδα ‘’ενοχλημένος’’.

Πιο συγκεκριμένα, το 40% των επισκεπτών εγκαταλείπει

μια ιστοσελίδα αν κάνει πάνω από 3 δευτερόλεπτα να

ανοίξει. Επιπλέον, η ταχύτητα φόρτωσης μιας ιστοσελίδας

είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες όχι μόνο

για την εμπειρία του χρήστη, αλλά και για την Google,

καθώς η αργή ταχύτητα έχει αντίκτυπο στην κατάταξη της

ιστοσελίδας και στις μηχανές αναζήτησης. Προβλήματα

με το hosting, πρόσθετα, κώδικας, πολλές διαφημίσεις και

τα plug-in - modules είναι παράγοντες που επηρεάζουν

την ταχύτητα ενός website. To θετικό είναι ότι υπάρχουν

πολλά εργαλεία, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν

να αξιολογήσετε αλλά και να βελτιώσετε την απόδοση και

την ταχύτητα της ιστοσελίδας σας. Ενδεικτικά, θα πρότεινα

εργαλεία όπως το GTMetrix και το Lighthouse της Google.

ΎΨΗΛΗΣ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΚΌ ΎΛΙΚΌ

Προηγουμένως αναφέρθηκα στο ελκυστικό περιεχόμενο

μιας ιστοσελίδας. Όταν μιλάμε για ελκυστικό περιεχόμενο

στην ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου/καταλύματος,

ΒΕΛΤΙΣΤΌΠΌΙΗΜΕΝΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ ΣΕ

ΕΠΙΠΕΔΌ SEO

Αυτό που είναι όμως το πιο σημαντικό, είναι το περιεχόμενο

και τα κείμενα της ιστοσελίδας να είναι βελτιστοποιημένα

σε επίπεδο SEO. Όσο ποιοτικό και να είναι το

περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου/ καταλύματος

σας, αν δεν έχουν εφαρμοστεί όλες οι απαραίτητες

τεχνικές SEO, το website σας θα εμφανίζεται χαμηλά στα

αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Δεδομένου ότι

το 75% των χρηστών της Google δεν επισκέπτονται ποτέ

την 2η σελίδα των αποτελεσμάτων της, αν το κατάλυμα

σας δεν βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι

για καταλύματα στο προορισμό σας δεν θα ΄΄βρουν΄΄

ποτέ την ιστοσελίδα σας. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω

την σημασία της εμπιστοσύνης που πρέπει να εμπνέει μια

ιστοσελίδα, ιδιαίτερα όταν επιδιώκουμε την αύξηση του

αριθμού των απευθείας κρατήσεων μέσω της ιστοσελίδας

μας και όχι μέσω άλλων μηχανών κρατήσεων. Η διαδικασία

της κράτησης οφείλει να είναι απλή και να εμπνέει

στον ταξιδιώτη εμπιστοσύνη. Ο ενδιαφερόμενος θα

πρέπει να νιώσει ασφάλεια ότι τα προσωπικά του δεδομένα

, ιδιαίτερα τα στοιχεία της κάρτας του, είναι ασφαλή.

Μια ιστοσελίδα θα πρέπει να καλύπτεται από το πιστοποιητικό

ασφαλείας SSL. Το πιστοποιητικό αυτό προστατεύει

τα δεδομένα των χρηστών μιας ιστοσελίδας(προσωπικά

στοιχεία, κωδικοί, πιστωτική κάρτα) με ένα επίπεδο ισχυρής

κρυπτογράφησης.

40


αφιέρωμα

Πρωινό στο ξενοδοχείο

ΜΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΣΉΜΑΣΙΑΣ ΥΠΉΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ BRAND NAME

ΤΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΉΣ

Της Ελένης Σαραντάκη

Το πρωινό του ξενοδοχείου αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη

υπηρεσία για τους επισκέπτες, καθώς το

φαγητό θεωρείται αναπόσπαστο μέρος μιας επιτυχημένης

απόδρασης και συνδέεται με τις στιγμές χαλάρωσης

τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους

τουρίστες. Ο μπουφές είναι μέρος άλλωστε των αναμνήσεων

που θα μεταφέρουν μαζί τους οι πελάτες ενός

τουριστικού καταλύματος, με αποτέλεσμα η ποιότητά του

να είναι καθοριστική για το brand name του ξενοδοχείου.

Κάθε ξενοδόχος, ακόμα και στον πιο απομακρυσμένο

προορισμό, χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις

προτάσεις πρωινού που θα διαθέσει στην επιχείρησή

του. Οι απαιτήσεις των πελατών συνήθως είναι υψηλές,

αν και συχνά επικρατεί μια προκατάληψη σχετικά με την

ποιότητα των προϊόντων που παίρνουν θέση στο μπουφέ.

Ανάλογα με την εθνικότητα των επισκεπτών, σίγουρα

οι προτιμήσεις αλλάζουν. Για παράδειγμα, όπως έχουν

δείξει σχετικές έρευνες, ένας ξένος πελάτης προτιμά μια

ποικιλία από κρύες και ζεστές προτάσεις, ενώ ένας Έλληνας

που επισκέπτεται το ξενοδοχείο με την οικογένειά

του κλίνει προς το παραδοσιακό πρωινό. Πέρα από την

εθνικότητα, καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι σύγχρονες

διατροφικές τάσεις που έχουν επικρατήσει στην αγορά

τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, οι νεότερες κυρίως γενιές,

έχουν στραφεί στην άσκηση και την υγιεινή διατροφή

και δε θα έμεναν ικανοποιημένοι από έναν μπουφέ που

42


«Εγγυημένη φαίνεται να είναι η επιτυχία του ξενοδοχειακού

μπουφέ που περιλαμβάνει τοπικές σπεσιαλιτέ, φρέσκα αυγά και

διαφορετικές επιλογές σε καφέ»

περιλαμβάνει κυρίως επιβαρυμένες με λιπαρά επιλογές,

όπως τα κρουασάν, οι πίτες και τα σοκολατένια κέικ. Επομένως,

ένας επιτυχημένος μπουφές ξενοδοχείου πρέπει

να σχεδιάζεται με βάση τις προτιμήσεις του κοινού που

απευθύνεται αλλά και τις σύγχρονες διατροφικές κατευθύνσεις,

προκειμένου να ικανοποιήσει τους επισκέπτες

και να αποκτήσει φήμη το κατάλυμα για τις παροχές του.

ΜΠΟΥΦΈΣ ΜΈ ΞΈΚΆΘΆΡΗ ΤΆΥΤΟΤΗΤΆ

Παράγοντες που επηρεάζουν τον ταξιδιώτη στην τελική

επιλογή ξενοδοχείου είναι, εκτός από την τιμή, οι

πιθανές διατροφικές αλλεργίες, οι προσωπικές προτιμήσεις

στο φαγητό (π.χ χειροποίητα ή τοπικά προϊόντα)

και η δίαιτα που ακολουθεί στην καθημερινότητά του (π.χ

vegetarian). Τα κριτήρια αυτά δε μπορούν να αγνοηθούν

από έναν επαγγελματία που επιθυμεί να προσφέρει

ένα πρωινό ίσης ποιότητας με τις υπόλοιπες παροχές

του ξενοδοχείου. Ακόμα κι αν ένας μπουφές πληροί

ήδη υψηλές προδιαγραφές, περιλαμβάνοντας ποιοτικό

φαγητό και ροφήματα, είναι χρήσιμο να δοθούν στους

επισκέπτες περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να

κάνουν τη σωστή για τους ίδιους επιλογή. Οι πελάτες του

ξενοδοχείου δε νιώθουν άνετα όταν στέκονται πάνω από

ένα μπουφέ και επεξεργάζονται πιατέλες που αδυνατούν

να καταλάβουν τι ακριβώς περιέχουν. Οι πληροφορίες

για τις γευστικές προτάσεις πρωινού είναι τόσο σημαντικές

όσο και η επιλογή των ίδιων των προϊόντων και

μπορούν να αναβαθμίσουν όλη την εμπειρία χωρίς να

επιβαρύνουν τον ξενοδόχο με έξτρα κόστος. Ή επιλογή

των πελατών γίνεται πιο εύκολη όταν παρουσιάζονται

ξεκάθαρες περιγραφές σε ταμπελάκια με το όνομα του

προϊόντος, τα συστατικά του, την προέλευση του, τις

θερμίδες, τη θρεπτική αξία, τον τρόπο μαγειρέματος και

φυσικά όταν υπάρχει και η απαραίτητη μετάφραση στα

αγγλικά για τους αλλοδαπούς.

43


αφιέρωμα

«Είναι σημαντικό για ένα ξενοδοχείο να επενδύσει στη δημιουργία ενός

ποικιλόμορφου μενού, που να επιτρέπει τους επισκέπτες να κάνουν ένα

διάλειμμα από τετριμμένες καθημερινές επιλογές»

ΜΕΓΆΛΗ ΣΗΜΆΣΊΆ ΣΤΟ ΠΡΩΊΝΟ ΔΊΝΕΊ ΤΟ 83%

Η πλειοψηφία των πελατών ενός ξενοδοχείου αναζητά

μεγάλη ποικιλία σε ένα μπουφέ αν και θεωρεί ότι οι προτάσεις

των ξενοδοχείων συνήθως είναι προβλέψιμες.

Αυτή ακριβώς η πεποίθηση μπορεί να δώσει την ευκαιρία

σε έναν ξενοδόχο να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό,

εκπλήσσοντας ευχάριστα τους πελάτες του. Έρευνα που

εξετάζει τις προτιμήσεις του κοινού στο μπουφέ του ξενοδοχείου

έδειξε ότι για το 83% το πρωινό κατά τη διάρκεια

της διαμονής είναι πολύ σημαντικό. Τα 2/3 περίπου αφιερώνουν

περισσότερο από 1 ώρα στο χώρο του μπουφέ,

ενώ το 30% περίπου μισή. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί

επισκέπτες επιθυμούν να απολαύσουν με ησυχία και χωρίς

βιασύνη αυτή την παροχή του ξενοδοχείου, σε αντίθεση

με έναν Ιταλό που έχει συνηθίσει να τρώει και να πίνει

γρήγορα τον καφέ του. Το τυπικό english breakfast είναι

αρκετά δημοφιλές ακόμα. Όμως το στοίχημα φαίνεται να

το κερδίζουν οι ξενοδόχοι που φέρνουν στο «τραπέζι»

παραδοσιακές και τοπικές ελληνικές προτάσεις.

Ανοίγουν το «δρόμο» της επιτυχίας οι τοπικές σπεσιαλιτέ

Εγγυημένη φαίνεται να είναι η επιτυχία του ξενοδοχειακού

μπουφέ που περιλαμβάνει τοπικές σπεσιαλιτέ,

φρέσκα αυγά και διαφορετικές επιλογές σε καφέ. Οι

ξενοδόχοι που επενδύουν στη συγκεκριμένη κατηγορία

κερδίζουν ευκολότερα την εμπιστοσύνη των πελατών

τους, καθώς η παράδοση συχνά συνδέεται με την υψηλή

ποιότητα και τα σχετικά γεύματα δείχνουν ότι προετοιμάστηκαν

από επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την

ικανοποίηση του επισκέπτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της

αγοράς, ένα σημαντικό ποσοστό πελατών στα ξενοδοχεία

είναι μάλιστα διατεθειμένο να πληρώσει ένα μεγαλύτερο

αντίτιμο, προκειμένου να λάβει υψηλότερης ποιότητας

υπηρεσίες που σχετίζονται και με το πρωινό. Αντίθετα,

οι πελάτες παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενοχλημένοι όταν

σερβίρονται προϊόντα που έχουν μείνει από την προηγούμενη

ημέρα ή όταν ο μπουφές δεν είναι γεμάτος. Παράλληλα,

όλο και περισσότεροι πελάτες επιθυμούν ιδιαίτερες

γεύσεις που συνδέονται με την υγιεινή διατροφή.

44


ΟΊ ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΔΊΆΤΡΟΦΊΚΕΣ ΤΆΣΕΊΣ ΣΤΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

H παγκόσμια διατροφή έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο

βαθμό τα τελευταία χρόνια, με τις τάσεις να «έρχονται»

και στα ελληνικά ξενοδοχεία, διαμορφώνοντας τις προτιμήσεις

των πελατών. Τα ξενοδοχεία σε ορεινούς προορισμούς

βασίζονται κυρίως σε εγχώριους επισκέπτες

και είναι απαραίτητο για τον ξενοδόχο να γνωρίζει τις

προτιμήσεις τους και να τις ενσωματώσει στον πρωινό

μπουφέ. Προϊόντα με λιγότερες θερμίδες, χωρίς γλουτένη

και χωρίς ζάχαρη είναι η νέα πραγματικότητα και στην

ελληνική αγορά, ενώ η τάση του βιγκανισμού θεωρείται

η πλέον ανερχόμενη για τα επόμενα χρόνια. Είναι σημαντικό

για ένα ξενοδοχείο να επενδύσει στη δημιουργία

ενός ποικιλόμορφου μενού με επιλογές λίγων θερμίδων,

που να επιτρέπει τους επισκέπτες να κάνουν ένα διάλειμμα

από τετριμμένες καθημερινές επιλογές όπως τα

αυγά με μπέικον. Εξ ίσου σημαντική, όμως, φαίνεται ότι

είναι κι η ζήτηση για προϊόντα με ενισχυμένη πρωτεΐνη,

με αποτέλεσμα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις από τον

κλάδο των τροφίμων και των ποτών να έχουν «στραφεί»

προς τη συγκεκριμένη κατηγορία. Μέσα στην τελευταία

διετία, σχετικοί κωδικοί έχουν «κατακλύσει» την αγορά,

επομένως ένα μέρος του κοινού τα αναζητά και κατά τη

διάρκεια της παραμονής του στο ξενοδοχείο.

και ο φόβος των επισκεπτών μετέβαλλαν τα δεδομένα.

Εκεί που παλιότερα κυριαρχούσε το πρωινό σε μπουφέ,

εν μέσω πανδημίας αναδείχτηκε μια νέα τάση, το πρωινό

σε πακέτο. Παρά το γεγονός ότι αυτή η ιδέα δεν είναι κάτι

καινούργιο για τα ξενοδοχεία, η ζήτηση για γεύματα σε

πακέτο αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς

πολλά καταλύματα έκλεισαν τις κουζίνες τους και προσπαθούσαν

να γεμίσουν το κενό που άφησαν οι περιορισμοί

στην εστίαση μέσα στο ξενοδοχείο. Οι καταναλωτές

όμως θα συνεχίσουν να αναζητούν και στο μέλλον πιο

πρακτικές επιλογές φαγητού, όπως είναι τα φρέσκα προϊόντα

σε πακέτο από ένα μαγαζί μέσα στο ξενοδοχείο. Αυτή

η τάση αυξήθηκε λόγω κορονοϊού, υποκινούμενη και

από τους περιορισμούς για λόγους υγείας. Όμως πλέον

θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία

για ένα μικρό ξενοδοχείο να το προσθέσει και να το διαφημίσει

στις παροχές του, προκειμένου να ξεχωρίσει από

τον ανταγωνισμό.

«Η ποιότητα των ροφημάτων είναι το

άλφα και το ωμέγα ενός επιτυχημένου

μπουφέ, ιδιαίτερα για ένα ξενοδοχείο

που βασίζεται σε Έλληνες επισκέπτες»

ΚΕΡΔΊΖΕΊ ΕΔΆΦΟΣ ΤΟ ΠΡΩΊΝΟ ΣΕ ΠΆΚΕΤΟ

Ένα μεγάλο ποσοστό των ταξιδιωτών θεωρεί ότι το

πρωινό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή παροχή και

κλείνει ξενοδοχείο λαμβάνοντας υπόψη και τις επιλογές

του μπουφέ. Είναι γεγονός ότι η πανδημία έφερε σημαντικές

αλλαγές στο πρωινό των ξενοδοχείων, καθώς για

μεγάλο χρονικό διάστημα τα υγειονομικά πρωτόκολλα

45


αφιέρωμα

VEGAN ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ

Μια κατηγορία που αναπτύσσεται με ταχύτατο ρυθμό τα

τελευταία χρόνια και θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά,

προσθέτοντας ποικιλία στο μπουφέ του ξενοδοχείου είναι

τα vegan προϊόντα, τα οποία πλέον αποτελούν μία από

τις δυναμικότερες τάσεις όχι μόνο στο εστιατόριο αλλά

ακόμη και στο ξενοδοχειακό μπάνιο. Είτε πρόκειται για

φυτικά ροφήματα είτε για plant based τυριά και αλλαντικά,

τα στοιχεία της αγοράς φανερώνουν ότι τα vegan

προϊόντα δεν αποτελούν μια παροδική μόδα αλλά μια

εναλλακτική κατηγορία προϊόντων που θα παίξει καθοριστικό

ρόλο την επόμενη δεκαετία. Πρόσφατες έρευνες,

άλλωστε, δείχνουν ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν

συστηματικά στην καθημερινότητά τους προϊόντα

που να ταυτίζονται με ένα πιο υγιεινό διατροφικό μοντέλο,

ενώ παράλληλα ένα σημαντικό ποσοστό επιδιώκει να

περιορίσει την κατανάλωση κρέατος, κυρίως για ηθικούς

λόγους που ταυτίζονται με τη ζωοφιλία. Αξίζει να σημειωθεί

ότι η συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών εξετάζει

σχολαστικά τις προτάσεις στο μπουφέ ενός ξενοδοχείου

και επιλέγει κατάλυμα σχεδόν αποκλειστικά με διατροφικά

κριτήρια.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ

Τα πιο βασικά είδη που παρέχονται στο πρωινό σε παγκόσμιο

επίπεδο είναι ο καφές και το τσάι. Η ποιότητα των εν

λόγω ροφημάτων είναι το άλφα και το ωμέγα ενός επιτυχημένου

μπουφέ, ιδιαίτερα για ένα ξενοδοχείο που βασίζεται

σε Έλληνες. Ο εγχώριος επισκέπτης έχει ταυτίσει

την καθημερινότητά του με τον καφέ και είναι το πρώτο

πράγμα που επιθυμεί, προτού μπει στη διαδικασία να επιλέξει

τι θα καταναλώσει για πρωινό. Αξίζει να σημειωθεί

ότι ο espresso βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ψηλά στις

προτιμήσεις, όμως οι πελάτες πλέον των ξενοδοχείων

έχουν αρχίσει σταδιακά να αναζητούν όλο και περισσότερο

premium και διαφοροποιημένα προϊόντα καφέ, όπως

κωδικούς 100% Arabica και μονοποικιλιακούς καφέδες.

Η μεταβολή αυτή που παρατηρείται οφείλεται κυρίως στις

υψηλές απαιτήσεις των millennials και Generation X, που

εμφανίζονται ιδιαιτέρως σχολαστικοί με βαθιά γνώση του

αντικειμένου. Ενημερώνονται συστηματικά και διαθέτουν

το προφίλ του συνειδητοποιημένου καταναλωτή. Η τάση

αυτή φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό

διάστημα, οδηγώντας στην ουσία σε μετατόπιση της κατανάλωσης

σε πιο μοντέρνες κατηγορίες.

«Εκεί που παλιότερα κυριαρχούσε το πρωινό σε μπουφέ, εν μέσω πανδημίας

αναδείχτηκε μια νέα τάση, το πρωινό σε πακέτο»

46


ADVERTORIAL

Η ολοκληρωμένη λύση

ηλεκτρονικής υπογραφής για κάθε

επιχειρηματία του ξενοδοχειακού κλάδου

Ηηλεκτρονική υπογραφή έχει μπει για τα

καλά στις ζωές μας, προσφέροντας για

κάθε επιχείρηση (ανεξαρτήτως κλάδου) μια

σειρά από πολλαπλά οφέλη σε σύγκριση

με την παραδοσιακή «χειρόγραφη» υπογραφή. Ένας

από τους επαγγελματικούς κλάδους που μπορεί να

επωφεληθεί σημαντικά από την digital υπογραφή

είναι και ο τουριστικός. Προσφέροντας μεγαλύτερη

άνεση, ταχύτητα, οικονομία και (το κυριότερο) συμβάλλοντας

στην καλύτερη οργάνωση μιας επιχείρησης,

η ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να αποτελέσει

ένα «ισχυρό όπλο» στα χέρια κάθε ιδιοκτήτη ξενοδοχείου,

ο οποίος φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες

που προσφέρει.

Μάλιστα, η ύπαρξη του GDPR (General Data

Protection Regulation), η οδηγία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης που αφορά στη διαχείριση, αποθήκευση και

προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών,

αλλάζει άρδην το workflow σε μια ξενοδοχειακή

επιχείρηση που συγκεντρώνει τα στοιχεία των πελατών.

Με την ηλεκτρονική υπογραφή, απαιτούνται μόλις

3 βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του

GDPR. Στο πρώτο στάδιο δημιουργείται ηλεκτρονικά

το έγγραφο και το δεύτερο βήμα είναι ο πελάτης να

βάλει την digital υπογραφή του. Το τελευταίο στάδιο, αφορά

στην αρχειοθέτηση του αρχείου με τα προσωπικά δεδομένα

για μελλοντική χρήση. Στα παραπάνω που μόλις διαβάσατε,

δεν υπάρχει τίποτα πολύπλοκο ούτε απαιτούνται ειδικές

γνώσεις, καθώς πρόκειται για μια λύση που είναι ευέλικτη

και ευπροσάρμοστη και η οποία μπορεί να γλιτώσει και χρόνο

και χρήμα για κάθε ιδιοκτήτη.

Για να μπορέσει όμως ένα ξενοδόχος να εκμεταλλευθεί στο

έπακρον τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής υπογραφής,

θα πρέπει να επιλέξει τόσο το κατάλληλο hardware όσο

και το software και εδώ είναι η που η ολοκληρωμένη λύση

Wacom for Business της AMY κάνει τη διαφορά!

Χρησιμοποιώντας state-of-the art τεχνολογία, οι γραφίδες

της Wacom for Business μπορούν να καταγράψουν κάθε

υπογραφή με unique τρόπο, καθώς το εξελιγμένο hardware

τους δύναται να αντιληφθεί την μοναδικότητα του γραφικού

χαρακτήρα κάνοντας χρήση της βιομετρικής τεχνολογίας.

Για αυτό με την συγκεκριμένη λύση, δεν υπάρχει ποτέ ο

κίνδυνος της πλαστογράφησης της και έτσι δεν συντρέχει ο

παραμικρός λόγος ανησυχίας και για τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, οι ειδικοί της AMY ανέπτυξαν το AMY

e-sign, ένα υπερπολύτιμο εργαλείο software, στα

χέρια κάθε ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Το ΑΜΥ e-sign πρόκειται για μια εξαιρετικά

ευέλικτη και εύχρηστη εφαρμογή που χρησιμεύει

για την ηλεκτρονική σύλληψη υπογραφών, η

οποία προσφέρει δυνατότητες πλήρους εποπτείας

των εγγράφων, ψηφιακή αρχειοθέτηση, αλλά και

δυνατότητα αναζήτησης κάθε εγγράφου ξεχωριστά.

To κλειδί της επιτυχίας της εν λόγω

εφαρμογής, έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί

να προσαρμοστεί εύκολα σε κάθε περιβάλλον

και να συνεργαστεί με οποιαδήποτε εφαρμογή

τρέχει το ξενοδοχείο CRM, ERR κ.λπ. Επίσης πέραν

του GDPR, το Amy Esign παρέχει την δυνατότητα

της ενσωμάτωσης της υπογραφής σε οποιοδήποτε

έγγραφο το απαιτεί η ροή εργασίας, όπως στο

Check in / out, στο bar για την εκάστοτε χρέωση

στο δωμάτιο, στην έκδοση τιμολογίων κ.λπ. δίνοντας

έτσι την δυνατότητα στην πλήρη ψηφιοποίηση

του work flow.

Με τη λύση Wacom for Business, η επιχείρηση

σας θα κάνει πραγματικότητα το όραμα του ψηφιακού

μετασχηματισμού στην… πράξη, εκτοξεύοντας

την παραγωγικότητά στα ύψη και εξασφαλίζοντας

μέγιστη ασφάλεια απέναντι στους πελάτες σας!

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε

στο www.amyshop.gr/amy-e-sign


επικοινωνία

Αποτελεσματικό

concept επικοινωνίας

στα ξενοδοχεία

«ΚΛΕΙΔΙ» ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ

ΚΙΝΉΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ

Συνέντευξη στην Ελένη Σαραντάκη

Η

δημιουργία ενός αποτελεσματικού concept επικοινωνίας

για ένα ξενοδοχείο σίγουρα δεν αποτελεί

μία απλή υπόθεση. Πολλοί είναι οι ξενοδόχοι

που προβληματίζονται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα

και αναζητούν τρόπους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που

προκύπτουν, βελτιώνοντας τα δεδομένα της επιχείρησής

τους. Ή διαμόρφωση ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο θα

κινηθούν όλες οι ενέργειες, αποτελεί το πρώτο βήμα,

όμως η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος είναι

μια αρκετά σύνθετη διαδικασία και απαιτεί τη συμμετοχή

των κατάλληλων συνεργατών. Οι συνέπειες της πανδημίας

στην ξενοδοχειακή αγορά είναι αδιαμφισβήτητες, με

πολλά ξενοδοχεία να δυσκολεύονται, πλέον, να αναπτύξουν

μια στρατηγική για να προσεγγίσουν τους ταξιδιώτες,

προκειμένου να αυξήσουν τις κρατήσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Greek Hotelier Magazine επικοινώνησε

με την κ. Τίνα Μιχαηλίδου, Founder της Gr8

Communication, η οποία εξηγεί τι περιλαμβάνει μια επιτυχημένη

στρατηγική επικοινωνίας στα ξενοδοχεία.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει ο όρος «επικοινωνία» όταν

μιλάμε για ένα ξενοδοχείο και ποιοι πρέπει να είναι οι

στόχοι της;

Επικοινωνία είναι τα πάντα σε ένα ξενοδοχείο. Από την

εταιρική ταυτότητα, την ψηφιακή παρουσία (site), το

περιεχόμενο (φωτογραφίες- βίντεο), τα social media, τα

google ads, τις δημοσιεύσεις σε έντυπα και διαδικτυακά

μέσα, τις βραβεύσεις, την φιλοξενία influencer μέχρι

και τα events. Όλα αυτά, κάτω από μια συγκεκριμένη

στρατηγική με συγκεκριμένο budget και συγκεκριμένα

αποτελέσματα μπορούν να αποδώσουν. Ένα ένα μόνα

τους χωρίς στρατηγική παραμένουν “πυροτεχνήματα”. Ο

στόχος της επικοινωνίας κάθε φορά είναι διαφορετικός,

ανάλογα με το κάθε ξενοδοχείο και το κοινό του. Δεν

μπορείς να κάνεις την ίδια στρατηγική επικοινωνίας για

παράδειγμα σε ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο, που απευθύνεται

στον ξένο τουρίστα και πουλάει μέση τιμή δωματίου

800€ - 1000€, και την ίδια στρατηγική επικοινωνίας για

ένα ξενοδοχείο στην Αράχοβα, που απευθύνεται στον

Έλληνα επισκέπτη του Σαββατοκύριακου και έχει μέση

τιμή 120€-200€!

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημεία «κλειδιά» για την

αποτελεσματική επικοινωνία των ξενοδόχων με τους

επισκέπτες εν μέσω πανδημίας;

Τα καλά αντανακλαστικά! Το περασμένο καλοκαίρι, όπου

άνοιγε μια χώρα και έκλεινε η άλλη, εκείνη τη στιγμή,

έπρεπε να αλλάζουν άμεσα και όλες οι καμπάνιες και ο

αρχικός στρατηγικός σχεδιασμός της επικοινωνίας. Μέσα

στην πανδημία απλά έπρεπε να μπορείς να κάνεις καλό

crisis management και προσαρμοστικότητα γιατί η συνθήκες

και τα κοινά άλλαζαν ανά εβδομάδα, ανάλογα με

την επιδημιολογική εικόνα της κάθε χώρας.

Ποια είναι η σημασία των social media στη διατήρηση

της επαφής ξενοδόχου-πελάτη;

Τα social media είναι πλέον μέρος της ζωής μας. Ένας

πελάτης πλέον δεν ψάχνει ένα ξενοδοχείο μόνο στις

μηχανές αναζήτησης, αλλά και στο instagram και πρέ-

48


«Παίζει πάρα πολύ σημαντικό

ρόλο να μπορεί ο ξενοδόχος να

είναι ενεργός στα social media

και να κρατά άμεση επαφή με

τον πελάτη»

πει να είσαι εκεί και ενεργός. Άλλωστε εάν δει κάποιος

μια ανενεργή σελίδα, θεωρεί ότι από πίσω κρύβεται μια

ανενεργή επιχείρηση. Επίσης, αισθάνεται πιο οικεία να

στείλει ένα μήνυμα στα social media, παρά ένα email ή

να πάρει ένα τηλέφωνο στο ξενοδοχείο. Οπότε, για μένα,

παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να μπορεί ο ξενοδόχος

να είναι ενεργός στα social media και να κρατά άμεση

επαφή με τον πελάτη.

Ποια συμβουλή θα δίνατε στον ιδιοκτήτη ενός μικρού

ξενοδοχείου που επιθυμεί να βελτιώσει τη στρατηγική

επικοινωνίας του καταλύματος;

Να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό που ξέρει να τον κατευθύνει

σωστά.

Δεν χρειάζονται πολλά λεφτά για να κάνεις επικοινωνία,

αλλά σωστές και στοχευμένες κινήσεις με στρατηγική και

συγκεκριμένο στόχο.


διακόσμηση

Ξεχωριστή ατμόσφαιρα

με φυτά εσωτερικού χώρου

ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Της Ελένης Σαραντάκη

Ε

ίναι γεγονός ότι το ξενοδοχείο παίζει σημαντικό

ρόλο στην επιτυχία ενός ταξιδιού. Οι επισκέπτες,

είτε προγραμματίζουν ολιγοήμερες διακοπές είτε

διαμονή για επαγγελματικούς λόγους, αναζητούν ένα

ευχάριστο περιβάλλον, με αποτέλεσμα η διακόσμηση να

είναι εξίσου σημαντική με τις υπόλοιπες παροχές σε όλα

τα τουριστικά καταλύματα. Τα φυτά αποτελούν κεντρικό

κομμάτι κάθε επιτυχημένης διακόσμησης. Επενδύοντας

σε αυτά, ο ξενοδόχος μπορεί να «μεταμορφώσει» την

επιχείρησή του χωρίς απαραίτητα να ξοδέψει πολλά χρήματα.

Είναι βασικό όμως να γίνουν οι σωστές επιλογές,

προκειμένου το αποτέλεσμα να δικαιώσει τόσο τον ιδιοκτήτη

όσο και όσους διαβαίνουν την είσοδο του ξενοδοχείου,

αποδίδοντας την επιθυμητή ατμόσφαιρα. Κάθε

εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος, που δεν εμπεριέχει

φυτά ή δέντρα, συνήθως μοιάζει γυμνός. Αυτός είναι και

ο λόγος άλλωστε που όλοι οι διακοσμητές συμπεριλαμβάνουν

πάντα το πράσινο στοιχείο στους οικιακούς και

τους επαγγελματικούς χώρους. Τα φυτά και οι συνθέσεις

λουλουδιών δίνουν στο ξενοδοχείο την αίσθηση της ζωντάνιας.

Η ύπαρξή τους γίνεται αντιληπτή από τον κάθε

επισκέπτη ακόμα κι αν πρόκειται για ένα μικρό γλαστράκι

50


«Τα φυτά δίνουν στο ξενοδοχείο την

αίσθηση της ζωντάνιας και η ύπαρξή

τους γίνεται αντιληπτή από τον κάθε

επισκέπτη ακόμα κι αν πρόκειται

για ένα μικρό γλαστράκι πάνω στο

γραφείο της reception».

πάνω στο γραφείο της reception. Παράλληλα, η πλειοψηφία

όσων σχεδιάζουν να περάσουν μερικές μέρες σε

κάποιο κατάλυμα της ελληνικής επαρχίας έχουν συνηθίσει

να περικυκλώνονται στην καθημερινότητά τους από

μεγάλα κτήρια και αναζητούν την επαφή με το φυσικό

στοιχείο. Τα ξενοδοχεία που έχουν σχεδιαστεί με έξυπνο

τρόπο ποτέ δεν παραλείπουν τη σύνδεσή τους με τη φύση,

ειδικά στην Ελλάδα που το τοπίο προσφέρει σημαντικά

πλεονεκτήματα. Ακόμα κι αν το κατάλυμα βρίσκεται σε

κάποιο βουνό ή περιτριγυρίζεται από δάσος, υπάρχουν

αρκετοί τρόποι το στοιχείο αυτό να έχει έντονη παρουσία

και στο εσωτερικό, είτε στους κοινόχρηστους χώρους

είτε στα δωμάτια. Η πρώτη εντύπωση του επισκέπτη είναι

πάντα η είσοδος της επιχείρησης και στη συνέχεια η

reception. Ένα φυτό σε αυτά τα δύο σημεία καλωσορίζει

τους πελάτες και δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Ενώ όμως ο πάγκος της reception μπορεί να φιλοξενήσει

μικρά φυτά, η είσοδος δίνει άπειρες δυνατότητες για

πειραματισμό, καθώς ξενοδόχος μπορεί να επιλέξει φυτά

όλων των μεγεθών.

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ

ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

Το σημαντικότερο σημείο για τον επισκέπτη είναι σχεδόν

πάντα το δωμάτιο, το οποίο λειτουργεί ως «καταφύγιο»

κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε ένα μέρος και

περνά το χρόνο του χαλαρώνοντας. Για το λόγο αυτό, ο

ξενοδόχος καλείται να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον,

το οποίο ξεπερνά κατά πολύ ένα απλό κρεβάτι

και μια τηλεόραση. Η διακόσμηση των δωματίων είναι

ζωτικής σημασίας για την εμπειρία που θα πάρει μαζί

του ο επισκέπτης φεύγοντας από το ξενοδοχείο και δεν

πρέπει να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Τα φυτά εσωτερικού

χώρου αποτελούν εύκολες προσθήκες στο δωμάτιο και

συνήθως τοποθετούνται στις γωνίες, στα παράθυρα ή

στο μπάνιο. Οι γωνίες συνήθως περνούν απαρατήρητες,

όμως αυτό ανατρέπεται με την προσθήκη ενός καλαίσθητου

φυτού. Για τα παράθυρα κατάλληλες επιλογές

θεωρούνται τα φυτά με λουλούδια τα οποία συνοδεύονται

από μια όμορφη γλάστρα που θα δώσει ένα έξτρα

στοιχείο στη διακόσμηση. Στο ξενοδοχειακό μπάνιο ένα

φυτό με ευεργετικές ιδιότητες, όπως η αλόη, μπορεί να

μεγαλώσει χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς μπορεί να

επιβιώσει και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Η πανδημία σίγουρα έχει αλλάξει τα δεδομένα, με αποτέλεσμα

αυτή την περίοδο οι χειμερινοί προορισμοί να

αναμένουν τις εξελίξεις. Τα μικρά ξενοδοχεία είναι αυτά

που έχουν ανάγκη να προσελκύσουν περισσότερους

επισκέπτες και στην προσπάθεια αυτή η όμορφη διακόσμηση,

που «μεταφράζεται» σε εικόνα στα social media

ή στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, μπορεί να βοηθήσει.

Τα ξενοδοχεία που λειτουργούν όλο το χρόνο βασίζονται

51


διακόσμηση

«Ένα περιβάλλον με φυσικά

στοιχεία σωστά φωτογραφισμένο

στις πλατφόρμες κρατήσεων, συχνά

ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των

υποψήφιων πελατών».

κατεξοχήν σε εγχώριους επισκέπτες. Για να προσελκύσουν

αυτό το κοινό καλούνται να φέρουν τη φύση στο

εσωτερικό χρησιμοποιώντας διακοσμητικά κεριά, ψηλά

βάζα με αποξηραμένα φυτά, συνθέσεις από κλαδιά και

φρούτα, συνθέτοντας επιμέρους διακοσμητικές γωνιές,

που προσελκύουν το βλέμμα των επισκεπτών. Ένα περιβάλλον

με φυσικά στοιχεία σωστά φωτογραφισμένο στις

πλατφόρμες κρατήσεων, συχνά ενεργοποιεί το ενδιαφέρον

των υποψήφιων πελατών. Στην περίπτωση αυτή,

τα φυτά, για να αποδώσουν τα μέγιστα, συνδυάζονται με

υφάσματα και διακοσμητικά σε θερμά χρώματα, όπως

το καφέ, το γκρι και το πράσινου και συνοδεύονται από

κατάλληλο φωτισμό.

ΥΨΗΛΌΤΕΡΗ ΒΑΘΜΌΛΌΓΊΑ ΓΊΑ ΤΌ

ΞΕΝΌΔΌΧΕΊΌ

Η παρουσία των φυτών στους χώρους, σε συνδυασμό

με τις ποιοτικές γλάστρες που αποτελούν από μόνες

τους άλλωστε ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία, κάνουν

το εσωτερικό ενός ξενοδοχείου ακόμα πιο φιλόξενο και

άνετο για τους ανθρώπους που εργάζονται ή που τον επισκέπτονται.

Μπορεί να μοιάζει απίστευτο, όμως τα στοιχεία

της αγοράς έχουν δείξει ότι τα φυτά «ανεβάζουν» τη

βαθμολογία των ξενοδοχείων, αφού ιδιαίτερα οι επιλογές

εσωτερικού χώρου αποπνέουν μια αίσθηση πολυτέλειας

που παρακινεί τους πελάτες να μένουν για περισσότερο

στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος ή στο

εστιατόριο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όμως, τα αρώματά

τους να μην είναι έντονα. Τα φρέσκα λουλούδια ή

φυτά και όχι τα τεχνητά προσθέτουν αρκετούς «πόντους»

στην ταξιδιωτική εμπειρία, με αποτέλεσμα πιο θετικές

αξιολογήσεις για την επίσκεψη στο χώρο. Η επιλογή φυτών

εσωτερικού χώρου που πληρούν αυτή την αισθητική

πολυτέλειας, μπορεί να βοηθήσει τα ξενοδοχεία να αυξήσουν

την αξία τους στα μάτια των πελατών τους, σύμφωνα

με τους ειδικούς, αν και απαιτούν αρκετή φροντίδα. Η

διατήρηση των φυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ξενοδοχεία

των 3 αστέρων.

52


Από τη σειρά Canto Stone 80 wide

ΑΥΤΌΠΌΤΊΖΌΜΕΝΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ

ΑΊΣΘΗΤΊΚΗΣ ΑΠΌ ΤΗ LECHUZA

Η LECHUZA, μέλος του ομίλου Geobra Brandstätter

GmbH & Co, έχει λανσάρει γλάστρες με ένα έξυπνο ενσωματωμένο

σύστημα αυτοποτισμού, που χωρίς να απαιτεί

εξειδικευμένη γνώση, τροφοδοτεί αυτόνομα τα φυτά

με την βέλτιστη ποσότητα νερού και θρεπτικών συστατικών

που χρειάζονται για την καλύτερη ανάπτυξή τους. Τα

προϊόντα στέκονται άψογα σε μοντέρνους εσωτερικούς

χώρους, αίθρια και βεράντες ξενοδοχείων. Οι γλάστρες

της εταιρείας έχουν υπεροχή σε design και ποιότητα,

προσφέρουν πλούσια επιλογή σε σχέδια και διαστάσεις

με καθαρές γραμμές και μοντέρνα χρωματική παλέτα και

είναι ιδανικές για τη δημιουργία πράσινων οάσεων σε

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς λειτουργούν

χωρίς εκροές νερού. Το υψηλής ποιότητας υλικό

της γλάστρας, την καθιστά εξαιρετικά ανθεκτική στις καιρικές

συνθήκες αλλά και στις πτώσεις. Διαθέτει έξυπνα

αξεσουάρ για ευκολία στη φύτευση και τη μεταφύτευση

για συχνές εναλλαγές εποχιακών φυτών και αλλαγή

στην διακόσμηση. Κατά την κατασκευή των προϊόντων, η

εταιρεία διασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας,

με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, κατασκευάζοντας

προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Όλα τα προϊόντα

είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, τα δοχεία φύτευσης

παράγονται από 100% ανακυκλωμένο υλικό, κατά την

παραγωγή χρησιμοποιείται κατά 70% βρόχινο νερό και

γίνεται 100% ανακύκλωση των υπολειμμάτων πλαστικού.

Το αυθεντικό σύστημα αυτοποτισμού της LECHUZA

εγγυάται καλύτερη ανάπτυξη των φυτών σε σχέση με μια

απλή γλάστρα. Παρέχει άριστη ύδρευση και σταθερή τροφοδοσία

νερού και σημαντική οικονομία χρόνου, αφού τα

φυτά φροντίζονται αυτόματα και το καθημερινό πότισμα

ή η αναζήτηση ατόμου για να τα φροντίσει ανήκει πια στο

παρελθόν. Κάποια μάλιστα από τα μοντέλα της εταιρείας

είναι ιδανικά για ξενοδοχεία:

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΠΌΛΥΤΕΛΕΊΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΊΡΑ

HAVALO

Η Luxury σειρά της LECHUZA προσδίδει σε κάθε δωμάτιο

κομψή και μοντέρνα πολυτέλεια και αποτελεί κατάλληλη

προσθήκη για ένα ξενοδοχείο. Τοποθετημένα σε

χώρους αναμονής, σε loft ή γραφεία με προχωρημένο

design, τα προϊόντα HAVALO δημιουργούν ένα αλάνθαστο

οπτικό εφέ. Η σειρά είναι ανθεκτική και οι γλάστρες

εναρμονίζονται ιδανικά με τις σύγχρονες διακοσμητικές

53


διακόσμηση

τάσεις. Με το ενσωματωμένο σύστημα αυτοποτισμού

ικανοποιούν ακόμα και τις υψηλότερες απαιτήσεις, ενώ η

λιτή τους φόρμα παραπέμπει σε αξεπέραστη πολυτέλεια,

δημιουργώντας μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα σε κάθε περιβάλλον.

Οι γλάστρες HAVALO κυκλοφορούν σε 3 χρώματα

με ματ επιφάνεια: seashell nude, basalt grey και

moon grey. Κάθε ένα από αυτά αναδεικνύει τη γοητεία

των φυτών και τις υπέροχες ανθοσυνθέσεις, μετατρέποντας

τις σε έργα τέχνης. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία

της LECHUZA στο πλαστικό διαφαίνεται στο σχεδιασμό

τους: H πρωτοποριακή τους εξωτερική επιφάνεια κατασκευάζεται

με καινούρια τεχνική παραγωγής χρησιμοποιώντας

νέα εξειδικευμένα υλικά, που διασφαλίζουν

μια συμπαγή όψη χωρίς ενώσεις, στιβαρή κατασκευή με

προχωρημένο design. Οι αφαιρούμενοι εσωτερικοί κάδοι

φύτευσης με βυθιζόμενες λαβές επιτρέπουν την εύκολη

εναλλαγή των φυτών.

CANTO STONE 80 WIDE ΓΙΑ ΚΟΜΨΉ

ΟΡΙΟΘΈΤΉΣΉ ΧΏΡΏΝ

Η επιμήκης γλάστρα CANTO Stone 80 wide οριοθετεί

κομψά χώρους, χωρίζει γραφεία και δημιουργεί ιδιωτικότητα

για κήπους και βεράντες. Με ύψος άνω των 75

εκ., προσφέρει αποτελεσματική προστασία της ιδιωτικής

ζωής από αδιάκριτα βλέμματα, αποτελώντας ένα μοντέλο

μοντέρνου σχεδιασμού που μπορεί να διαχωρίσει τη

βεράντα από τον κήπο. Με την όψη φυσικής πέτρας, η

γλάστρα εναρμονίζεται με το περιβάλλον γύρω από το

ξενοδοχείο και ταιριάζει απόλυτα με σύγχρονα αρχιτεκτονικά

στυλ, είτε μινιμαλιστικά είτε μεσογειακά. Με δύο

βάσεις με ροδάκια CLASSICO 43, η CANTO Stone wide

μετατρέπεται εύκολα σε κινητό τοίχο.

CUBICO ALTO ΚΑΙ TRIO 30 & 40

Με ύψος που φτάνει τα 105 εκ., η CUBICO ALTO δημιουργεί

μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο χώρο υποδοχής και

τη reception, ενώ αναδεικνύει άψογα τα φυτά που έχει

επιλέξει ο ξενοδόχος. Διατίθεται σε επτά διαφορετικά

χρώματα για να διαλέξει ο επαγγελματίας εκείνο που θα

απογειώσει τη διακόσμηση του χώρου. Παράλληλα, οι

ζαρντινιέρες TRIO 30 & 40 μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ως πράσινο διαχωριστικό με ψηλά φυτά ή ως μίνι

παρτέρι για τα λουλούδια. Χάρη στην ευελιξία της, η TRIO

εύκολα συνδυάζεται με την αντίστοιχη πέργκολα για την

αναρρίχηση φυτών και τη δημιουργία πράσινων τοίχων.

Η φύτευση με μικρά οπωροφόρα δέντρα, ντομάτες ή

αναρριχώμενα φυτά δημιουργεί ένα διαχωριστικό που

προστατεύει από αδιάκριτα βλέμματα.

Γλάστρες Havalo

54


Η ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΕΠΊΛΟΓΗ ΣΤΊΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η axxion group εγγυάται κορυφαίο αποτέλεσμα στις ειδικές κατασκευές ομοιογενών

επιφανειών. Με υλικά υψηλών προδιαγραφών, προσφέρει στα ξενοδοχεία μοναδικά έργα

υψηλής αισθητικής και διακοσμητικής αξίας. Αποτελεί τη Νο1 επιλογή για τη reception,

το εστιατόριο, το bar, τους πάγκους self service, τα έπιπλα δωματίων, την κουζίνα και το μπάνιο.

Λεωφόρος Κρυονερίου 113, Κρυονέρι, 14568, Αττική | athens@axxion.gr | Τηλ.: +30 210 8160625 | Fax: +30 210 8160627


ηλεκτροκίνηση

Σταθμοί φόρτισης EVs

«MUST» ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΎΓΧΡΟΝΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ!

Του Δημήτρη Σκιάννη

Είναι μάλλον ανούσιο να τονίσουμε το προφανές: Η

ηλεκτροκίνηση δεν θα έρθει στο μέλλον, είναι ήδη

«εδώ» και μας καλεί στον κόσμο της. Ήδη χιλιάδες

ηλεκτρικά αυτοκίνητα (αμιγώς ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά)

κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους και συχνά

εμφανίζονται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς,

σε ολόκληρη την επικράτεια. Ωστόσο, η φιλοξενία των

κατόχων τους –πρέπει να- περιλαμβάνει και τη δυνατότητα

φόρτισής τους, στον χώρο στάθμευσης ενός καταλύματος.

Αυτή η δυνατότητα δεν εκτιμάται απλώς από τους

οδηγούς αλλά πλέον εξελίσσεται και σε βασικό κριτήριο

επιλογής καταλύματος. Κανείς δεν θέλει να ξεκινά την

ημέρα του με 50% μπαταρία στο κινητό, τουλάχιστον όχι

κατά τη διάρκεια των διακοπών ή μιας δύσκολης, επαγγελματικής

ημέρας. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν επιθυμεί

το ίδιο και για το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο.

Επιπλέον, με το δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα να πα-

ραμένει σχετικά μικρό και πολλούς δημοφιλείς προορισμούς

να βρίσκονται σε απομακρυσμένα μέρη, μακριά

από σταθμούς φόρτισης (που συνήθως θα βρούμε σε

αυτοκινητόδρομους, εμπορικά κέντρα κ.λπ.), η απουσία

φορτιστή από μια ξενοδοχειακή μονάδα πρακτικά την

αποκλείει από τις πιθανές επιλογές ενός κατόχου EV. Τα

plug-in υβριδικά διατηρούν την ευελιξία της χρήσης καυσίμου,

όταν η μπαταρία αδειάσει. Τα αμιγώς ηλεκτρικά,

όμως, δεν έχουν πολλές επιλογές... Αν λάβετε υπ΄όψιν

και την επιδότηση επιχειρήσεων για την αγοράς φορτιστών,

αλλά και το σχετικά μικρό κόστος λειτουργίας τους,

είναι ένα amenity που κάθε σύγχρονη μονάδα μπορεί και

πρέπει να παρέχει.

EV CHARGING BASICS

Αν ήδη βρίσκεστε... χαμένοι στη μετάφραση της ορολογίας

της ηλεκτροκίνησης και των σταθμών φόρτισης, δεν

56


υπάρχει λόγος. Τα πράγματα είναι απλά και ουσιαστικά

αρκεί να κάνετε την πιο κατάλληλη επιλογή για την μονάδα

σας.

Οι φορτιστές διακρίνονται σε AC (εναλλασσόμενου

ρεύματος) και DC (συνεχούς ρεύματος). Οι AC είναι οι

πλέον κοινοί φορτιστές, φορτίζουν μέσω υποδοχής Type

2, έχουν μικρότερο κόστος, εγκαθιστώνται ευκολότερα

αλλά παρέχουν και μικρότερη ταχύτητα φόρτισης σε

σχέση με τους DC. Στην καλύτερη περίπτωση, ένας AC

φορτιστής μπορεί να αποδώσει έως 22 kW ισχύος. Στην

θεωρία, ένα τυπικό EV θα χρειαζόταν 3 ώρες για μια

πλήρη φόρτιση στα 22kW, ωστόσο περιορίζεται από τον

εσωτερικό φορτιστή του οχήματος (On-Board Charger-

OBC). Στην πράξη, λοιπόν, με AC φόρτιση συνήθως

απαιτούνται περί τις 6-7 ώρες για μια πλήρη φόρτιση. Οι

DC φορτιστές είναι γνωστοί και ως «ταχυφορτιστές», ξεκινούν

από τα 50 kW ισχύος και επαναφορτίζουν ταχύτατα

οποιοδήποτε EV μέσω υποδοχής CCS Combo 2. Ωστόσο,

είναι μια αισθητά μεγαλύτερη επένδυση και εν πολλοίς,

αχρείαστη για μια ξενοδοχειακή μονάδα.

Για εξωτερικούς χώρους υπάρχει η επιλογή εγκατάστασης

wallbox, το οποίο συνήθως τοποθετείται επιτοίχια,

είναι μικρό σε όγκο και μπορεί να έχει ενσωματωμένο

το καλώδιο φόρτισης Type 2, ή να απαιτεί τη χρήση του

καλωδίου του οχήματος. Για ανοικτούς χώρους χωρίς δυνατότητα

επιτοίχιας εγκατάστασης, υπάρχουν και φορτιστές

σε μορφή στήλης, με μια ή δύο υποδοχές φόρτισης.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπόγεια ή καλυμμένη,

επί του εδάφους σύνδεσή τους με το δίκτυο. Προφανώς

όλοι οι φορτιστές είναι προστατευμένοι απέναντι στο

νερό, τις ακραίες θερμοκρασίες και λοιπά καιρικά φαινόμενα,

ενώ υπάρχουν και “smart” μοντέλα που διαθέτουν

«Η απουσία φορτιστή από μια

ξενοδοχειακή μονάδα πρακτικά την

αποκλείει από τις πιθανές επιλογές

ενός κατόχου EV»

μια ευρεία γκάμα έξυπνων λειτουργιών, για την διευκόλυνση

τόσο του χρήστη, όσο και του διαχειριστή τους (π.χ.

ενεργοποίηση μέσω NFC, έξυπνη παρακολούθηση και διαχείριση

λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας κ.λπ.).

ΔΊΚΤΥΑ ΦΌΡΤΊΣΗΣ

Watt+Wolt Chargespot

Το δίκτυο Chargespot της Watt+Wolt είναι ένα από τα

πλέον ανεπτυγμένα στην Ελλάδα και ήδη αρκετές ξενοδοχειακές

μονάδες έχουν ενταχθεί σε αυτό. Η πλατφόρμα

(μέσω app σε Android και iOS συσκευές) είναι εύχρηστη

για τον χρήστη του οχήματος και του επιτρέπει εύκολη και

γρήγορη εύρεση φορτιστή, αλλά και ενεργοποίηση της

φόρτισης με υποστήριξη πολλαπλών μεθόδων πληρωμής

(ή μη). Το δίκτυο αυτό δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά

περιλαμβάνει συνολικά 250.000 φορτιστές σε όλη την

Ευρώπη, ενώ διαρκώς επεκτείνεται. Τόσο ο χρήστης, όσο

και η επιχείρηση που έχει εγκατεστημένους σταθμούς

φόρτισης επωφελούνται από τις smart λειτουργίες της

πλατφόρμας, ενώ η επιχείρηση έχει εσοδα από την φόρτιση,

αλλά και οφέλη στον λογαριασμό ρεύματός της.

Blink

Η Blink έκανε την είσοδό της στην αγορά φόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων της Ευρώπης, με αφετηρία την Ελλάδα

(Blink Charging Hellas) πριν λίγους μήνες, αλλά ήδη

διαθέτει μια αρκετά ενδιαφέρουσα, σύγχρονη πλατφόρμα

εύρεσης, χρήσης αλλά και διαχείρισης φορτιστών. Οι

φορτιστές της χαρακτηρίζονται από τον ελκυστικό σχε-

57


ηλεκτροκίνηση

«Οι φορτιστές διακρίνονται σε (AC) εναλλασσόμενου

ρεύματος και (DC) συνεχούς ρεύματος»

διασμό τους και στη γκάμα της περιλαμβάνονται AC μοντέλα

σε μορφή στήλης ή wallbox (1x22kW ή 2x22kW)

αλλά και DC ταχυφορτιστές των 50kW.

ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ EVS

ABB

Η ABB δεν είναι ένα «τυχαίο» brand στην αγορά φορτιστών

EVs. Μάλιστα, μόλις παρουσίασε τον ισχυρότερο

ταχυφορτιστή του κόσμου, τον Terra 360 των ισάριθμων

kW, ενώ δικής της κατασκευής είναι και οι ταχυφορτιστές

του δικτύου της Porsche. Για ξενοδοχειακές μονάδες και

λοιπές επιχειρήσεις, βέβαια, αρκούν τα Terra DC και AC

wallboxes (έως 22/24kW), αλλά και ο «54άρης» Terra

54 DC, με διακριτική εμφάνιση και εύκολη διαχείριση μέσω

της πλατφόρμα ABB Ability.

Schneider Electric

Φορτιστές για κάθε περίσταση και ανάγκη διαθέτει στη

γκάμα της η Schneider Electric, οι οποίοι περιλαμβάνονται

στην μεγάλη «οικογένεια» EVlink. Ξεκινώντας

από τα 3,7kW για «αργή» φόρτιση με μικρό κόστος και

φθάνοντας μέχρι τα 22/24kW (AC/DC), οι επιλογές

είναι πολλές και αφορούν επιτοίχια ή επιδαπέδια εγκατάσταση.

Οι “smart” δυνατότητες είναι δεδομένες, όπως

και η δυνατότητα χρήσης μέσω RFID ή κλειδιού, ενώ θα

βρείτε μοντέλα ακόμα και με 3 εξόδους φόρτισης (CCS,

CHAdeMO, Type 2), για εξυπηρέτηση πολλών και διαφορετικών

EVs.

58


Πιστεύετε ότι η πολυτέλεια

κοστίζει ακριβά;

Ρωτήστε μας!

● Μελέτη

● Διάθεση

● Κατασκευή

● Τοποθέτηση

Θησέως 48, Καλλιθέα, 176 76, Αθήνα | Τηλ.: +30 6973 512 042 | evasi2021@gmail.com


events

Αίθουσες συνεδρίων

και εκδηλώσεων

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Του Πέτρου Κυπραίου

Τ

α ελληνικά ξενοδοχεία επενδύουν αρκετά στη

φιλοξενία πάσης φύσεως εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, όπως η

Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, οι μονάδες διακρίνονται για

την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, καθώς στην

πλειοψηφία τους διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό,

προσφέροντας επαγγελματικές και οικονομικά συμφέρουσες

λύσεις. Η πανδημία όμως ήρθε να αλλάξει χωρίς

προειδοποίηση τα δεδομένα, με αποτέλεσμα για ένα

μεγάλο χρονικό διάστημα οι εκδηλώσεις και τα συνέδρια

να «παγώσουν». Πρόσφατα όμως ανακοινώθηκε η επιστροφή

των συνεδρίων με τη συμμετοχή εμβολιασμένων

και νοσησάντων με όριο χωρητικότητας της τάξεως του

80% και με κατάλληλη ταξιθεσία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται

η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των συμμε-

τεχόντων. Το υπουργείο και η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων-

Επιδημιολόγων έκανε δεκτά τα αιτήματα συγκεκριμένων

κλάδων του τουρισμού, ενόψει του προγραμματισμού

για την επόμενη τουριστική σεζόν. Παρά το γεγονός ότι η

κατάσταση αρχίζει σταδιακά να επανέρχεται σε φυσιολογικά

επίπεδα, είναι δεδομένο πως έχουμε εισέλθει στην

ψηφιακή εποχή για αυτού του είδους τις δραστηριότητες,

με αποτέλεσμα οι συνεδριακοί χώροι και οι αίθουσες

εκδηλώσεων των ξενοδοχείων να πρέπει να αλλάξουν

προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα.

Η μετάβαση όμως αυτή δεν είναι εύκολη για όλες τις

τουριστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον δείκτη DESI

2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατατάσσεται

στην 27η θέση στο σύνολο των 28 κρατών μελών,

γεγονός το οποίο υπογραμμίζει το έλλειμα ψηφιακής

60


«Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση

σταδιακά επανέρχεται σε

φυσιολογικά επίπεδα, είναι δεδομένο

πως έχουμε εισέλθει στην ψηφιακή

εποχή, με αποτέλεσμα οι συνεδριακοί

χώροι και οι αίθουσες εκδηλώσεων

των ξενοδοχείων να πρέπει να

αλλάξουν»

ωριμότητας της χώρας έναντι των άλλων ευρωπαϊκών

χωρών. Παρόμοια συμπεράσματα προέκυψαν, από την

μελέτη της Accenture για το ΙΝΣΕΤΕ όπου αξιοποιήθηκαν

πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία, επιβεβαιώνοντας

ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα στα αρχικά

στάδια της ψηφιακής τους διαδρομής. Ο ψηφιακός

μετασχηματισμός του ελληνικού τουρισμού μπορεί όμως

να επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση ενός Στρατηγικού

Οδικού Χάρτη που περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας

σειράς πρωτοβουλιών αναγνωρίζοντας 5 βασικούς

πυλώνες δράσης και να επιταχυνθεί με την παράλληλη

δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου υποστήριξης

των επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΣΩΣΤΉ ΠΡΟΒΟΛΉ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ

ΔΙΚΤΎΩΣΉΣ

Είναι γεγονός ότι ο ξενοδόχος και σε αυτή την περίπτωση

καλείται να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει

στη διάθεσή του. Τα social media είναι μονόδρομος για

κάθε επιχείρηση που διαθέτει μια αίθουσα, αφού αποτελούν

έναν εγγυημένο τρόπο για να κρατήσει την επαφή

με τους πελάτες, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

του καταλύματος. Για να είναι αποδοτική όμως αυτή

η πρακτική, απαιτεί χρόνο, φωτογραφικό υλικό υψηλής

ποιότητας και κατά βάση έναν επαγγελματία που να γνωρίζει

πως να προωθήσει τα θετικά σημεία του χώρου στα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα social media του ξενοδοχείου,

εκτός από ποιοτικό υλικό πρέπει να στοχεύουν στο

target group με βάση την περιοχή.

ταχύτητες internet, οι βελτιωμένες ηχητικές εγκαταστάσεις,

τα νέα εργαλεία ταυτόχρονης υλοποίησης εκδηλώσεων

σε φυσικό και διαδικτυακό περιβάλλον είναι θέματα

που θα απασχολήσουν τους ξενοδόχους. Όπως όλα

δείχνουν, τα virtual events ήρθαν για να μείνουν, καθώς

οι σύγχρονες τάσεις στον κλάδο μελλοντικά οδηγούν

στην καθολική γνώση, χωρίς εμπόδια που σχετίζονται με

οικονομικές παραμέτρους, αποστάσεις, διακρίσεις στο

φύλο ή την ηλικία. Είτε πρόκειται για μια μικρή εταιρική

εκδήλωση είτε για ένα μεγάλο meeting, οι πελάτες

αναμένουν μια υψηλής ποιότητας εμπειρία όπου όλα θα

κυλήσουν ομαλά. Τα τεχνολογικά μέσα είναι αυτά που

μπορούν να τους ικανοποιήσουν, προκειμένου να επιλέξουν

την αίθουσα του ξενοδοχείου και στο μέλλον.

ΈΜΦΑΣΉ ΣΤΉΝ ΑΣΦΑΛΈΙΑ

Εν μέσω πανδημίας όλοι ανησυχούν για θέματα που

σχετίζονται με την ασφάλεια. Τα ελληνικά ξενοδοχεία

απέδειξαν ότι εφάρμοσαν με επιτυχία και τις δύο σεζόν

τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, προστατεύοντας

πελάτες και προσωπικό. Στο κομμάτι των εκδηλώσεων

δεν αρκεί όμως να λαμβάνονται απλώς τα ανα-

ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΈΡΓΑΛΈΙΑ ΓΙΑ ΈΚΔΉΛΩΣΈΙΣ

ΧΩΡΙΣ ΈΜΠΟΔΙΑ

Μετά την πανδημία οι αίθουσες εκδηλώσεων των ξενοδοχείων

θα εξακολουθήσουν να βασίζονται στα τεχνολογικά

μέσα. Το χωρίς εμπόδια live streaming, οι υψηλές

61


events

«Το χωρίς εμπόδια live

streaming, οι υψηλές

ταχύτητες internet, οι

βελτιωμένες ηχητικές

εγκαταστάσεις, τα νέα

εργαλεία ταυτόχρονης

υλοποίησης εκδηλώσεων

σε φυσικό και διαδικτυακό

περιβάλλον είναι θέματα

που θα απασχολήσουν τους

ξενοδόχους».

γκαία μέτρα, αλλά πρέπει να γνωστοποιούνται. Υπάρχει

ακόμα αρκετός δισταγμός όσον αφορά τις διοργανώσεις

πάσης φύσεως. Γι’ αυτό, αν το ξενοδοχείο δε έχει

γνωστοποιήσει την πολιτική που ακολουθεί σχετικά με

την καθαριότητα και την ασφάλεια το πιθανότερο είναι

να χάσει ευκαιρίες. Παράλληλα, η νέα πραγματικότητα

έχει δημιουργήσει την ανάγκη για μεγαλύτερους χώρους

εκδηλώσεων για να μπορούν οι συμμετέχοντες να παρευρίσκονται

με ασφάλεια. Αρκετά ξενοδοχεία εξετάζουν

αλλαγές στη διάταξη των χώρων συνεδρίων ή εκδηλώσεων,

προκειμένου οι εγκαταστάσεις να ανταποκρίνονται

στα νέα δεδομένα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η σωστή επικοινωνία με κατάλληλους συνεργάτες είναι

βασική, προκειμένου η αίθουσα εκδηλώσεων να αυξήσει

τις κρατήσεις. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αλλά και αυτοί

πιο διοργανώνουν meetings και events πρέπει να γνωρίζουν

ότι το ξενοδοχείο είναι διαθέσιμο για εκδηλώσεις

στη μετά-covid εποχή. Κάθε ξενοδοχείο πρέπει να δίνει

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους συνεργάτες

του. Σημαντική επίσης είναι η δυνατότητα online κράτησης

της αίθουσας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα

δωμάτια. Αν η online κράτηση δεν είναι κατάλληλη για το

κατάλυμα, βοηθητική θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη

πρακτική, χρησιμοποιώντας το e-mail ή την άμεση τηλεφωνική

επικοινωνία.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί για

τις πόλεις που διαθέτουν τις υποδομές και το know how

σχετικών εκδηλώσεων, καθώς προσελκύουν στοχευμένα

κόσμο, επαγγελματίες που διαθέτουν τη δυνατότητα να

δαπανήσουν χρήματα στον προορισμό, δίνουν πληρότητες

στα ξενοδοχεία σε off season περιόδους και κυρίως,

λειτουργούν ως πρεσβευτές του προορισμού και ενισχύουν

την προβολή δια στόματος, που είθισται να αποκαλείται

word of mouth. Η πανδημία έπληξε τον τουρισμό

και ακόμη περισσότερο τον συγκεκριμένο τομέα καθώς,

όπως εξηγούν οι αρμόδιοι, οι νέες συνθήκες διεξαγωγής

των συνεδρίων δημιουργούν πολλά εμπόδια για την

ανάκαμψη του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος.

Ωστόσο, αυτές επιβάλλονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα

και αφορούν μια περίοδο, αυτή της πανδημίας,

που όλοι εύχονται να ξεπεράσουμε σύντομα και να

επανέλθει μια κανονική ροή στην καθημερινότητα. Η

μεγάλη πρόκληση για τους προορισμούς, να επανέλθει

η Βιομηχανία των Συναντήσεων δυναμικά, με τη διοργάνωση

συνεδρίων και εκδηλώσεων με φυσική παρουσία,

ώστε να μη χαθεί ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της συνολικής

δραστηριότητας των επιχειρήσεων του τουρισμού

που προέρχεται από τη συνεδριακή αγορά. Όμως, ακόμα

και σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές που προκάλεσε η

πανδημία αναμένεται να μεταβάλουν τα δεδομένα στις

σχετικές διοργανώσεις.

62


LET’S… GET TOGETHER

ΜΕ ΤΑ BLUETOOTH SPEAKERS

ΤΗΣ !

Elegant design και unique ήχος που ξεχωρίζει!

EM-JA006-SBA

• Eco-friendly υλικά κατασκευής

• 8 ώρες αυτονομία

• Ενσωματωμένο μικρόφωνο για ατελείωτη

επικοινωνία

EM-JA013-SB

• Compact design

• 10 ώρες αυτονομία

• USB port για δυνατότητα

μουσικής αναπαραγωγής

Η

από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της επενδύει στην Πράσινη Τεχνολογία.

SALAS HEADPHONES,

Άγγελου Κιούση 8,

Κορωπί 19400,

salasheadphones.gr


αφιέρωμα

Οι διαδρομές του κρασιού

ΜΕΓΑΛΏΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

Της Ελένης Σαραντάκη

Ο

οινοτουρισμός αποτελεί μια από τις εναλλακτικές

μορφές τουρισμού, που παρουσιάζει μεγάλα

περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας. Θεωρείται

ως παρακλάδι του αγροτουρισμού, όμως οι διαφοροποιήσεις

του είναι σημαντικές και μπορεί να συνεισφέρει στην

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, προσφέροντας παράλληλα

μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο του οινοτουρισμού, ο τουρίστας συνδυάζει

τις διακοπές του με νέες εμπειρίες και έχει τη δυνατότητα

να περιπλανηθεί στη φύση, να δοκιμάσει ξεχωριστές

ποικιλίες κρασιού, να λάβει μέρος στην παραγωγική διαδικασία

και στη συνέχεια να αγοράσει προϊόντα, που θα

μεταφέρει στον πέρας των διακοπών στον τόπο κατοικίας

του. Πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο κλάδο, αφού,

ιδιαίτερα μετά την πανδημία, οι επισκέπτες των προορι-

σμών σταμάτησαν να καλύπτονται με το κλασικό μοντέλο

«ήλιος και θάλασσα» και έχουν στραφεί στην αναζήτηση

βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων. Η διαδρομή

του κρασιού από το αμπέλι μέχρι το τραπέζι του τελικού

καταναλωτή παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον και θα

μπορούσε στην Ελλάδα να αποφέρει σημαντικά έσοδα,

καθώς πρόκειται για μια χώρα που το φυσικό περιβάλλον

προσφέρει απλόχερα νέες δυνατότητες.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ο οινοτουρισμός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε προηγούμενες

δεκαετίες σε χώρες του εξωτερικού, όπως

η Γαλλία. Στην Ελλάδα, οι σχετικές συζητήσεις έχουν

ενταθεί τα τελευταία χρόνια, αφού πλέον η παραγωγή

64


«Η διαδρομή του

κρασιού από το αμπέλι

μέχρι το τραπέζι του

τελικού καταναλωτή

παρουσιάζει αυξημένο

ενδιαφέρον και θα

μπορούσε στην Ελλάδα

να αποφέρει σημαντικά

έσοδα»

παρουσιάζεται πιο ενισχυμένη και τα σύγχρονα οινοποιία

πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να είναι σε θέση να

δέχονται επισκέπτες. Αυτό το παρακλάδι του αγροτουριμού

είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε όσους ασχολούνται με

τη γαστρονομία είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά και

επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από το κρασί,

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αλλά και τους τρόπους

που συνδυάζεται με τις μαγειρικές παρασκευές στο τραπέζι.

Τα οργανωμένα κτήματα δίνουν τη δυνατότητα στον

ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με όλη τη διαδικασία

και παράλληλα τα προϊόντα της τοπικής κοινωνίας διαφημίζονται

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυξάνοντας

τη ζήτηση και το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού.

Στη διεθνή τάση αναζήτησης ποιοτικότερων ταξιδιωτικών

εμπειριών, η Ελλάδα διαθέτει το μεγάλο πλεονέκτημα

του οινικού της κλάδου, συνδυασμένου με την απαράμιλλη

ελληνική αξία της φιλοξενίας. Τα δύο αυτά στοιχεία,

βρίσκουν τη σύζευξή τους στον οινοτουρισμό, τον οποίο

μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών το υπουργεί Τουρισμού

επιδιώκει να ενισχύσει στο πλαίσιο ενός στρατηγικού

σχεδίου για την γαστρονομία και τις ειδικές μορφές

τουρισμού.

Παράλληλα, ανέδειξε το σχέδιο της κυβέρνησης για την

ενίσχυση του ελληνικού οινοτουρισμού, το οποίο βασίζεται

σε 5 άξονες:

• Αναβάθμιση Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου,

βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής έρευνας που

το Υπουργείο διεξήγαγε και των προτάσεων των

οινοποιείων.

• Δημιουργία της πρώτης ψηφιακής πύλης για τον

ελληνικό οινοτουρισμό, ενός εξειδικευμένου portal

των οινοποιείων που φέρουν Σήμα Επισκέψιμου

Οινοποιείου, με ψηφιακό χάρτη και χρήσιμες πληροφορίες

για αυτά.

• Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού, με την

συμμετοχή των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού

τομέα, για τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής

ανάπτυξης του οινοτουρισμού.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ 5

ΑΞΟΝΕΣ

Όπως έχει αναφέρει η υφυπουργός Τουρισμού κ. Σοφία

Ζαχαράκη στη διάρκεια της συμμετοχής της στην 5η

Συνδιάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

για τον Οινοτουρισμό, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο

καιρό στην Πορτογαλία, στη χώρα μας ο οινοτουρισμός

έχει σημειώσει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια.

65


αφιέρωμα

«Ο οινοτουρισμός προσφέρει μεγάλες

ευκαιρίες για τις οινοπαραγωγικές

περιοχές στη χώρα μας,

αφού αποτελεί πόλο έλξης

τουριστών υψηλών βαλαντίων και

μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά

στην επιμήκυνση της τουριστικής

περιόδου»

• Αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την

επένδυση σε υποδομές, ψηφιακή προβολή και επιμόρφωση

ανθρώπινου δυναμικού.

• Διοργάνωση ενός εθνικού οδοιπορικού για τον

Οινοτουρισμό, που ήδη ξεκίνησε από την Σαντορίνη

και θα συνεχιστεί σε οινοπαραγωγικές και οινοτουριστικές

περιοχές της χώρας, με επόμενη στάση τη

Δυτική Μακεδονία.

ΣΤΌΧΌΣ Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΌΔΌΥ

Ο οινοτουρισμός προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για τις

οινοπαραγωγικές περιοχές στη χώρα μας, αφού αποτελεί

πόλο έλξης τουριστών υψηλών βαλαντίων και μπορεί να

συνεισφέρει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής

περιόδου που είναι και το ζητούμενο των τελευταίων

χρόνων. Για την επαρχία η συμβολή του είναι ιδιαίτερα

σημαντική, όμως οι προκλήσεις διεθνώς που καλείται

να αντιμετωπίσει ο κλάδος είναι αρκετές. Όπως έχουν

επισημάνει και οι αρμόδιοι φορείς, υπάρχει ανάγκη για

χάραξη ολοκληρωμένων εθνικών στρατηγικών και επένδυση

σε υποδομές και δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, η ανάπτυξή του προϋποθέτει την αντιμετώπιση

συνθηκών πανδημίας, αφήγημα (storytelling)

οινοτουριστικής εμπειρίας, χρήση νέων τεχνολογιών

και καινοτομίας, διασφάλιση βιωσιμότητας, εξασφάλιση

συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σύνδεση με

όλες τις εκφάνσεις της γαστρονομίας, διεθνής ανταλλαγή

τεχνογνωσίας, δεδομένων και ιδεών.

ΚΌΙΝΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΝΆΔΕΙΞΗ

ΕΝΆΛΛΆΚΤΙΚΏΝ ΜΌΡΦΏΝ

Ο οινοτουρισμός βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο και

της 2ης Ψηφιακής Τουριστικής Συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου,

την οποία διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Κύπρου μέσω

ειδικής πλατφόρμας που δημιούργησε για τον σκοπό

αυτό. Στη διάρκεια του webinar παρουσιάστηκε στην κυπριακή

αγορά το χαρτοφυλάκιο του οινοτουρισμού στην

Ελλάδα και ειδικότερα οι δυνατότητες των επισκέψιμων

οινοποιείων με ιδιαίτερη αναφορά στον δυναμικό οινοτουριστικό

προορισμό της Ζίτσας, οι διακριτές ποικιλίες

οίνων που αναπτύσσονται στον ελλαδικό χώρο, οι χώροι

διαμονής και εστίασης, τα συνδεόμενα αξιοθέατα, το

ευρύτερο περιβάλλον και τα διαθέσιμα τουριστικά πακέτα

από τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών. Εξετάστηκαν

ακόμα οι τρόποι περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της

66


ελληνικής και της κυπριακής αγοράς, αλλά και ένταξης

στα προσφερόμενα τουριστικά πακέτα νέων οινοτουριστικών

διαδρομών, με τους συμμετέχοντες να εκτιμούν

ο Οινοτουρισμός αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα

του τουριστικού προϊόντος, καθώς προσφέρει εναλλακτική

βιωματική εμπειρία στους επισκέπτες ενισχύοντας

ταυτόχρονα τις τοπικές οικονομίες και, στο πλαίσιο αυτό,

συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κοινές και στοχευμένες

δράσεις για την ανάδειξη αυτής της εναλλακτικής

μορφής τουρισμού.

ΝΕΕΣ ΕΥΚΆΙΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΙΣ ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η μορφή αυτή του εναλλακτικού τουρισμού δημιουργεί

επιπρόσθετη τουριστική κίνηση, ενώ παράλληλα μπορεί

να ενισχύσει τις πωλήσεις του κρασιού και να δώσει νέα

ώθηση τις εξαγωγές του. Πέρα από τα οινοποιία όμως,

ευνοούνται σημαντικά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που

συνδέονται με τον τουρισμό, όπως είναι τα τουριστικά

πρακτορεία, τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στις οινοπαραγωγικές

περιοχές και τα εστιατόρια, που θα μπορούσαν

μέσα από σχετικές δράσεις όπως η διοργάνωση φεστιβάλ

και η προβολή των δραστηριοτήτων της οινοπαραγωγής

στο διαδίκτυο να αυξήσουν τα έσοδά τους. Οι περισσότεροι

φορείς του τουρισμού βλέπουν τον οινοτουρισμό ως

ένα τμήμα της βιομηχανίας με τεράστια δυναμική ανάπτυξης

και δηλώνουν ότι σε ορισμένες περιοχές αξιοποιείται

μόνο ένα μικρό ποσοστό του πλήρους δυναμικού του. Ο

οινοτουρισμός, που εξελίσσεται σε δυναμικό κομμάτι της

παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, είναι κάτι παραπάνω

από την ξενάγηση σε ένα οινοποιείο, είναι μια ολοκληρωμένη

ταξιδιωτική εμπειρία. Μπορεί η Ελλάδα να

μην είναι ακόμη τις πρώτες θέσεις για τους οινόφιλους

τουρίστες, όμως υπάρχουν αξιόλογα οινοποιεία, κυρίως

στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, στην Κρήτη, στα

νησιά του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο και την Αττική. Η

πλειοψηφία αυτών για χρόνια επικεντρώνονταν αυστηρά

στην παραγωγή του κρασιού. Πλέον όμως οι συνθήκες

φαίνεται να ωριμάζουν, με αποτέλεσμα την αύξηση των

οινοποιείων που επενδύουν στην τεχνολογική καινοτομία

αλλά και στις υποδομές υψηλής αισθητικής, προκειμένου

να προσελκύσουν το οινόφιλο κοινό.

«Πέρα από τα οινοποιία, ευνοούνται σημαντικά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις

που συνδέονται με τον τουρισμό, όπως είναι τα τουριστικά πρακτορεία και τα

ξενοδοχεία που βρίσκονται στις οινοπαραγωγικές περιοχές»

67


Η νέα TCL55P615

σε "ταξιδεύει" στα καλύτερα μέρη!


• 55 ίντσες

• Ultra-slim design

• 4K HDR για maximum ευκρίνεια και ρεαλιστικά χρώματα

• Ήχος υψηλής ποιότητας Dolby Audio

• Android TV

• Με λειτουργία Hotel Mode για έλεγχο του περιεχομένου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

43’’ € 339 | 50’’ € 419 | 55’’ € 469


ΤΟΠΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΞ

Α/Α ΕΝΩΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΛ/ΝΟ ΕΝΩΣΗΣ FAX ΕΝΩΣΗΣ Ε- MAIL WEB - SITE

1 ΑΘΗΝΑ -

ΑΤΤΙΚΗ -

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σταδίου 24 -

10564 Αθήνα

210-3235485

210-3235033

aha@otenet.gr

aha@all-athens-hotels.com

www.all-athens-hotels.com

2 ΑΙΓΙΝΑ

22970-32202

sonyak@otenet.gr

3 AITΩΛΟΑΚΑΡ-

ΝΑΝΙΑ

26410-22798

exa@greece.gr

selini2009@gmail.com

4 ΑΡΚΑΔΙΑ

2710-225195

mark@tri.forthnet.gr

5 ΑΡΧΑΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ

& ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

26240-22563

info@hotelneda.gr

6 ΑΧΑΪΑ

Καψάλη 9 26223

Πάτρα

26930-24040

26930-22020

info@achaiahotels.gr

hpb@otenet.gr

www.achaiahotels.gr

7 ΔΡΑΜΑ

8 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλατεία Ελευθερίας

66100 Δράμα

Τ.Θ. 183 52100

Καστοριά

2521401467

6944/100888

2521-039372

unionhoteldrama@gmail.com

iordanis@michailidis.eu

www.drama-hotels.gr

9 ΔΕΛΦΟΙ

6944/396196

apollohotel@windowslive.com

info@delphi-hotel-iniohos.gr

10 ΕΡΜΙΟΝΗ -

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

AKS Λεωφ. Κηφισίας

346 15233 Αθήνα

210-6856992

210-6852440

info@akshotels.com

11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

12 ΕΥΒΟΙΑ

Λ.Δροσιάς 60

34100 Χαλκίδα

2237080132

2237024614

22530-22381

22210-94830

karpenissi.hotels@gmail.com

exeviahotel@gmail.com

13 ΛΑΓΑΝΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Τ.Θ. 191 Λαγανάς,

Ζάκυνθος, ΤΚ 29100

26950-55302

26950-52310

26950-55298

sxlagana@otenet.gr

14 ΗΜΑΘΙΑ

23320-20250

esperide@otenet.gr

15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αθηνάς 18 -

71306 Ηράκλειο

281-0288108

281-0287975

info@heraklion-hotels.gr

www.heraklion-hotels.gr

16 ΘΑΣΟΣ

Λιμένας Θάσου

64004 Καβάλα

25930-51831

info@thassos-hotels.com

www.thassos-hotels.com

17 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Εγνατίας 81Α -

54635 Θεσ/νικη

231-0273993

231-0225904

info@tha.gr

www.tha.gr

18 ΘΡΑΚΗ

Βασ. Γεωργίου 4

69100 Κομοτηνή

2531-036420

2531-028271

info@alexbh.gr

19 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

20 ΚΑΒΑΛΑ

Ερυθρού Σταυρού

44 65403 Καβάλα

26510-25856

2510-600060

info@irha.gr, pr@irha.gr

info@kavala-hotels.gr

www.irha.gr

21 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

26920-22493

info@kalavrita-hotels.gr

www.kalavrita-hotels.gr

22 ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Πηγάδια Καρπάθου

85700 Κάρπαθος

2245-022483

2245-022483

karpathoshotelsassociation

@gmail.com

23 ΚΕΡΚΥΡΑ

24 ΚΕΦ/ΝΙΑ -ΙΘΑΚΗ

25 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Μητροπολίτου Μεθοδίου

5, 4ος όροφος-

49100 Κέρκυρα

28100 Λάσση - Αργοστόλι-

Κεφαλονιά

Πατρών 52 20131

Κόρινθος

2661-022635

26710-25381

27410-304782

2661-036629

26710-25384

cfhotels@otenet.gr

info@kefallonia-hotels.gr

info@corinthiahotels.gr,

hoteltheoxenia@hotmail.com

www.corfuhotelsassociation.gr

www.kefalonia-ithaca-hotels.gr

www.corinthiahotels.gr

26 ΚΩΣ

27 ΛΑΚΩΝΙΑ

28 ΛΑΜΙΑ

Αρτεμισίας 2

Τ.Θ.145 85300 Κω

Θερμοπυλών 93

23100 Σπάρτη

2242-024955

2731-023393

22310-28971

2242-026884

2731-023394

info@koshotels.gr

info@palazzo.gr

info@lakonia-hotels.gr

h-samaras@otenet.gr

www.koshotels.gr

www.laconia-hotels.gr


29 ΛΑΡΙΣΑ

2410-537161

info@hotelmetropol.gr

www.hotelslarissa.gr

30 ΛΑΣΙΘΙ

31 ΛΕΡΟΣ

32 ΛΕΣΒΟΣ

33 ΛΕΥΚΑΔΑ

34 ΛΟΥΤΡΑ

ΑΙΔΗΨΟΥ

35 ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

36 ΜΑΓΝΗΣΙΑ

37 ΜΕΣΣΗΝΙΑ

38 ΜΗΛΟΣ

39 ΜΥΚΟΝΟΣ

40 ΝΑΞΟΣ

41 ΝΟΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

42 ΠΑΡΟΣ

43 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

ΣΕΛΙΝΟΥ (Χανίων)

44 ΠΑΤΜΟΣ

45 ΠΙΕΡΙΑ

46 ΠΡΕΒΕΖΑ

47 ΡΕΘΥΜΝΟ

48 ΡΟΔΟΣ

49 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

50 ΣΕΡΡΕΣ

51 ΣΚΙΑΘΟΣ

52 ΣΚΟΠΕΛΟΣ

53 ΤΡΙΚΑΛΑ

54 ΥΔΡΑ

55 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

56 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

57 ΧΑΝΙΑ

58 ΧΙΟΣ

Δημοκρατίας 23 72100

Άγιος Νικόλαος

Αλίντα Λέρου 85400

Κουντουριώτου 47Α-

Στοά Κουρτζή 81100

Προκυμαία - Μυτιλήνης

Μαρίνα Λευκάδας 3100

Λευκάδα

25ης Μαρτίου 39 -

Λ. Αιδηψού - 34300 -

Εύβοια

Συκουτρή 2 38333

Βόλος

Μεθώνης 11- Καλαμάτα

24100

Λιμάνι Μυκόνου 84600

Μύκονος

Χώρα Νάξου 84300

Χρυσή Ακτή 84400

Πάρος Τ.Θ. 45913

Γ. Παπανδρέου 33 & 25ης

Μαρτίου -54646 Θεσ/κη

Σταλός Χανίων 73100

Χανιά

Λεωφόρος Αιγαίου 50

Χίος 82131 T.Θ. 31,

82131 Χίος

2841-024749

2247-023344

2251-041787

2645-024539

22260-23785

2421-020273

2721-080148

2287023674

2289-024540

2285-025938

28320-31280

22840-21640,

22840-41500

210-6232080

28230-41502

22470-31529

28ης Οκτωβρίου 40 2351-037219

60100 Κατερίνη

26820-28424

Παπαναστασίου 3- 2831-055873

74100 Ρέθυμνο

Πλωτάρχου Μπλέσσα 3 - 2241-074555

85100 Ρόδος

22860-81325

23210-20000

24270-49410

24240-33788

24320-24991

22890-52564

22860-41304,

210-8025208

231-0429020-8

2821-060540-1

2274-021700

2841-024570

22470-22375

2251-040008

2645-024539

22260-23785

2421-020618

2289-024760

2285-026176

22840-42649

210-6232082

2351-046670

2831-055873

2241-074558

22860-22118

231-0429021

2821-060541

info@hal.gr

nefeli0@otenet.gr

exlesvos@otenet.gr

info@lefkashotels.gr

visitedipsos@gmail.com

info@loutrapozarhotels.org

info@travel-pelion.gr

enxemes@otenet.gr

info@ippocampos.gr

mykhotels@otenet.gr

info@naxos-hotels.com

southrethymnohotels@gmail.com

info@paroshotels.gr

info@aris-hotel.gr

patmoshoteliers@gmail.com

pieriahotels@gmail.com

info@prevezahotels.gr

rethotel@otenet.gr

hotels-assoc@rodosisland.gr

santorinihoteliers@gmail.com

cko@elpidahotel.eu

hotelsofskiathos@gmail.com

union.hotelsskopelos@gmail.com

info@hotelsmeteora.gr.com

hydrahotelassociation@gmail.com

info@hotel-vrahos.gr

nfo@halkidiki-hotels.gr

info@haniahotels.gr

hotelschios@gmail.com

https://lesvoshoteliers.

gr/el/

www.lefkashotels.gr

www.visitedipsos.gr

http://www.

loutrapozarhotels.org/gr/

www.hotelsmessinia.com

www.mha.gr

www.naxos-hotels.org

www.paroshotels.gr

www.pieria-hotels.gr

www.prevezahotels.gr

www.rethymnohotels.gr

www.rodosisland.gr

www.santorinihoteliers.gr

www.hotelsmeteora.

gr.com

www.hydrahotels.gr

www.halkidiki-hotels.gr

www.haniahotels.gr

● Τηλ.: 210-3312535–6 ● Fax: 210-3230636 ● E-mail: info@hhf.gr ● Διεύθυνση: Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα


A modern, integrated

guest experience

ENTRANCE & LOBBY

Γιατί πάντα η πρώτη

εντύπωση μετράει!

GUEST ROOMS

Διασκέδαση και ενημέρωση για μια

πιο προσωποποιημένη εμπειρία

RETAIL & DINING

Αυξήστε τις πωλήσεις και μεταδώστε

μοναδικά «συναισθήματά»

Γιατί με τις λύσεις της Omikron Electronics, τα σύγχρονα ξενοδοχεία δεν ικανοποιούν

Εξειδικευμένος Συνεργάτης

DISPLAY+

GOLD

PARTNER 2020


Η Omikron Electronics διαθέτει ένα

διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων

εφαρμογών για τον ξενοδοχειακό κλάδο, με

πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που έχουν

ως στόχο, την άνεση, τη λειτουργικότητα, την

οικονομία σε κατανάλωση ενέργειας & χρόνο

και ασφάλεια, σε όλους τους χώρους ενός

σύγχρονου Ξενοδοχείου.

FITNESS & POOL

Όταν η ευεξία αποκτάει…

high-tech πρόσημο!

BUSINESS CENTER &

CONFERENCING

Η business πλευρά της δημιουργικότητας!

HOTEL OPERATIONS

Μεγαλύτερη ευελιξία στο

καθημερινό workflow

μόνο βασικές ανάγκες, αλλά μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα!

Τηλ.: 211 300 9200 | e-mail: info@omikron.gr | Δερβενίων 31, Μεταφόρφωση Αττικής

Με την υποστήριξη των Συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!