22.11.2021 Views

Infolist 2/2022

Infolist združenia Na každom záleží poskytuje základné informácie o činnosti a aktivitách združenia.

Infolist združenia Na každom záleží poskytuje základné informácie o činnosti a aktivitách združenia.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Z D R U Ž E N I E N K Z / I N F O L I S T / R O Č N Í K 30 / 2 / 2 0 2 1

V poslednom čase sa zaoberáme zväčša veľkými vecami.

Takými, ktoré rezonujú na celospoločenskej, národnej, alebo

až globálnej úrovni. Žiadne oriešky... V akých farbách covid

automatu sa ocitneme, ako ceny elektriny na burze zdvihnú

naše mesačné výdavky, s čím je spojená potenciálna energetická

kríza a globálna politika, plynovod Nordstream 2, voľby

amerických alebo ruských prezidentov, globálna svetovláda,

celosvetové pandémie a trendy, atď. Kým ustane jedna veľká

téma, objavia sa dve nové. A my máme znova nad čím híkať,

k čomu zaujímať stanovisko a na čom sa názorovo líšiť.

Potom sa delíme do dvoch či viacerých skupín. V skupine

názorovo podobných sa cítime doma a navzájom sa povzbudzujeme,

alebo pohoršujeme, aký je ten svet, krajina, alebo

druhá skupina zlá, neprajná či nezodpovedná.

Túto hru hráme dokola a takto sa ľahko sústreďujeme len na

to, čo nás rozdeľuje. Našimi hlavnými poznávacími znakmi

sú postoje k citlivým otázkam a je nám úplne jasné, že s

človekom opačného názoru si proste nemôžeme rozumieť.

Pretože je nad slnko jasné, že taký človek škodí mne, spoločnosti,

alebo rovno celej planéte. Je predsa rozhodujúce, či si

očkovaná, ateista, rómska rodina, preoperovaná žena, rozvedený

vlastnou vinou, liberálna "pro choice" aktivistka, alebo

popierač globálneho otepľovania. Je toho toľko, prečo sa s

druhými nemôžem rozprávať. Prečo mi nemôžu rozumieť.

Ako zachrániť svet

To, čo nás spája, to musím predsa hľadať. Ono to

nekričí ako neónové tričko z čínskeho obchodu. Nevidieť

to na prvý pohľad. Tam sa už treba zahľadieť

hlbšie, inými očami. Pod povrch. Tomuto pohľadu sa

treba učiť od duchovných učiteľov, pravých svätcov.

O tieto oči treba prosiť v modlitbe. Je to len a len naše

rozhodnutie. A keď nás Ten, ktorý z milosti dáva,

tomuto pohľadu naučí, mnohé sa zrazu mení. Františkánska

tradícia hovorí, že nevidíme veci také, aké

sú, ale také, akí sme. Musíme sa teda meniť my, ak

chceme meniť svet.

Potom už nebude až tak dôležité, kto je v akej skupine

a aký svetový poriadok uznáva. Zrazu bude dôležitá

stará pani odvedľa, ktorá ráta centy na rožky, utrpenie

mladej mamičky snažiacej sa uživiť deti a zabudnúť

na ponižovanie od exmanžela, úprimná túžba po

pochopení tínedžera zápasiaceho s príťažlivosťou k

rovnakému pohlaviu, alebo vnútorné utrpenie

Tomáša z kontinuálneho neúspechu v jeho živote.

Ľudia už nebudú skupiny, ani anonymní. Budú mať

mená a príbehy. Už ich nebudeme vidieť len tam, kde

stoja, ale celostne - ako a odkiaľ prichádzajú. Oveľa

dôležitejšie než zachrániť Zem bude nastaviť plece

kamarátovi, ktorý plače, lebo to v živote pohnojil.

Dôležitejší než celý svet bude správny moment lásky

a spojenia s jediným človekom, lebo práve v tom

momente mu môžem ukázať alebo pripomenúť, že

jeho svet má stále ešte zmysel, že na jeho živote

záleží. Ba možno oveľa viac, než si je schopný predstaviť.

Že má zmysel vydržať a ísť ďalej. V záchrane

dňa jediného človeka mám možnosť zachrániť celý

svet - a preňho možno navždy. Tomuto úprimne

verím, akokoľvek pateticky to vyznie.

Gabriel Kosmály

riaditeľ


Nová tvár nášho

združenia

Dlhšie oznamovaná zmena názvu nášho združenia z Ježiš pre

každého ( JPK) na Na každom záleží je dnes už realitou. Od 28.

mája 2021 oficiálne nesie naše združenie nové meno.

S novým názvom ide ruka v ruke aj nové logo. Nebolo to

ľahké. Chvíľu sa nám páčilo jedno, potom iné, neskôr žiadne.

Až grafikovi Samuelovi Kušnírovi zo Štúdia Mlieko a Med sa

podarilo navrhnúť pre nás logo, ktoré sa nám páči a zároveň

použitím známeho symbolu kresťanstva - rybiek - stvárňuje

to, na čom nám záleží.

Na tom, aby sme dobrú správu o Božej zachraňujúcej láske

dostali rôznymi komunikačnými kanálmi (cez noviny, knihy,

web, FB, podcast, vianočné pohľadnice, atď.) k čo

najväčšiemu počtu ľudí v našej krajine. Aby sme nikdy neprestali

hľadať relevantný spôsob, ako dnešnému človeku

zvestovať, že Bohu na ňom záleží. Na tom, aby sme v tomto

istom poslaní prakticky a čo najefektívnejšie podporovali

miestne zbory a miestnych kresťanov rôznych cirkví v ich

osobnej misii.

Nová kniha na obzore

Biblia má medzi ľuďmi vybudovanú istú povesť: tak medzi

kresťanmi ako aj medzi neveriacimi. To, na čom sa zhodnú

asi všetci je, že rozumieť jej nie je úplne jednoduché. Oku

pozorného čitateľa neujdú jej zdanlivé protirečenia, a pri

prechádzaní jej stránkami sa vynorí nejedna otázka.

A do toho prichádza naša kniha. Jej autorom je renomovaný

slovenský autor, výtvarník, prozaik a kazateľ Daniel Pastirčák.

Čitateľovi ponúka náhľad „do kuchyne“, pohľad za oponu

tejto starej knihy. Kniha Labyrintom Biblie nie je „kľúčom“ k

Biblii. Nie je ani systematickým výkladom jednotlivých

textov alebo kníh. Je omnoho viac. Autor pred nás predostiera

zásadné existenčné témy a ich hlboké súvislosti. Intelektuálne

poctivo a duchovne zrelo kráča s čitateľom Bibliou,

zamýšľa sa a poukazuje na krásne paradoxy, univerzálne

pravdy a nápadité prepojenia. Venuje sa niektorým základným

témam tak, ako sa postupne v jednotlivých textoch

Starej zmluvy vynárajú. Zamýšľa sa nad tvorivosťou a

stvorením, aktivitou a odpočinkom, slobodou a zákonom,

vývojom sveta a problémom zla, a mnohým iným. Kniha

ponúka istý kompas, ktorý môže čitateľovi Biblie pomôcť

zorientovať sa v jej spletitom labyrinte.

Neponúka však definitívne riešenia, skôr naopak. Pozýva

hlbšie a svojho čitateľa nabáda dať sa unášať prúdom Ducha,

ktorý textami Biblie dynamicky prúdi.

Radi by sme vás pozvali k čítaniu tohto najnovšieho knižného

Veľké veci v Sabinove

Naše združenie Na každom záleží, podporuje existujúci

misijný potenciál kresťanov, ktorí fungujú v nejakej službe. K

nim patria aj Marián Kaleja a Rinaldo Olah zo zboru Apoštolskej

cirkvi v Sabinove. Primárne podporujeme ich činnosť

šírenia evanjelia formou osobnej evanjelizácie a realizáciu

projektov pre deti v okolitých rómskych osadách a to aj prostredníctvom

literatúry v rómskom jazyku. Vytlačili sme kalendár

v rómskom jazyku pre rok 2022.

„Rómovia, čo uverili v Krista, sa stávajú najvoňavejšími ľuďmi na

svete.“

Petr Šimmer

... súčasťou zboru je škôlka. Potreba absolvovať nultý ročník už

prestala byť akútnou. Školská dochádzka sa zlepšila a

ukončené stredoškolské vzdelanie spolu s prvými prihláškami

na vysoké školy jasne ukazujú progres. Dospelí začínajú chodiť

do práce, opúšťajú samodeštruktívne koľaje, prípadne sa

rozhodnú dokončiť si vzdelanie. Zbor sa stal miestom transformácie

jednotlivcov, ale i celej komunity. Tento fakt si

uvedomuje aj miestna samospráva. Preto nie je náhoda, že

priamo v ňom zriadila očkovacie centrum. Znie to ako

science-fiction? Realitu zrejme najlepšie vystihuje výsledok

misijných aktivít spomínaného spoločenstva. Je ním takmer

dokončená stavba pre ďalší zbor, a rozbiehajúci sa projekt pre

ten tretí v poradí.

Darček

Aj tento rok by sme vás chceli

obdarovať jednou z pohľadníc, ktoré

ponúkame kresťanom, aby ich

podarovali a povzbudili niekoho, kto

Božiu lásku nepozná. Aj vás pozývame k

tejto myšlienke. Ak by ste sa budúci rok

chceli k pohľadnicovej iniciatíve pridať a

pohľadnice rozdať širšiemu okruhu ľudí

(napr. kolegom, priateľom, susedom v

bytovke, na vašom sídlisku…), nahláste sa

nám už teraz, my si vás poznačíme

a v roku 2022 vás budeme kontaktovať

s aktuálnou ponukou.

Do najbližších dní vám chceme zapriať Boží

pokoj a radosť z Kristovho narodenia. Nech

vás sprevádzajú aj novým rokom, ktorý je

už za dverami!

Rozhodli sme sa i pre zmenu názvu našich evanjelizačných

novín. Bývalé PRESSlive nesú dnes názov Na každom záleží. V

lete sme dokončili doručovanie do domácností v Bratislavskom

kraji a presunuli sa do Trenčianskeho.

prírastku. Knihu si môžete objednať emailom na

info@nakazdomzalezi.sk alebo na našej poštovej adrese.

Možno ju dokonca stihnete darovať niekomu k Vianociam.

Od nového roka bude dostupná aj v e-shope na našej novej

stránke www.nakazdomzalezi.sk

Boh sa nám dáva spoznať v prvom rade skrze druhých ľudí.

Niektorých z týchto ľudí pritom povolá, aby to bolo ich

životnou úlohou a skrze nich potom osloví, požehná a premení

celé komunity. Práve k nim možno priradiť Mariána a

Rinalda. Marián sa po strate manželky na prahu milénia

vybral hľadať šťastie do Švajčiarska ako pouličný muzikant.

Záleží nám na tom, aby ľudia, čo budú čítať naše noviny mali

možnosť dozvedieť sa o Bohu viac, objednať si knihy, počúvať

podcasty a spoznať kresťanov v meste, kde žijú. Tak sa zrodila

myšlienka „regionovín“ a novej spolupráce so zbormi. V no-

Boh ho zaviedol do miestneho kresťanského spoločenstva a on

uveril. Tu spoznal svoju druhú manželku Elizabeth. Následne

ich Pán povolal do Sabinova a na zelenej lúke vyrástol zbor ...

vinách ponúkame priestor na zviditeľnenie zboru, pozvanie

na jeho aktivity ľudí z mesta v regióne, kde noviny rozdávame.

Prvá takáto spolupráca prebieha v Novom Meste nad

Váhom. Mladí kresťania z dvoch zborov (AC a ECAV) na jeseň

osobne rozdali do domácností v meste noviny Na každom

záleží. Na zadnej strane je pozývajúce info o ich zboroch a

aktivitách. Modlíme sa s vierou za požehnanie tejto spolupráce

a túžime v nej pokračovať i na iných miestach. V novinách

tiež ponúkame reklamu kresťanským podnikateľom (s

celoslovenským alebo regionálnym dosahom) za prijateľnú

cenu. Ak máte záujem o niektorú z týchto spoluprác, napíšte

nám na marcela@nakazdomzalezi.sk.

Chceme sa poďakovať všetkým našim verným spolupracovníkom

z rôznych miest na Slovensku, ktorí sa snažia dobrou

správou osloviť ľudí vo svojom okolí aj prostredníctvom

našich novín.

Misijná konferencia

a oslava 30. výročia

Uprostred zhonu a zmätku, čo so sebou priniesla pandémia,

naše združenie dosiahlo významný míľnik svojej existencie –

oslávilo 30. rokov od svojho vzniku. Už 30 rokov sa snažíme

napomáhať tomu, aby bolo evanjelium dostupné všetkým na

Slovensku a do tejto práce sa usilujeme motivovať aj cirkevné

zbory. Veríme, že ak okolnosti dovolia, budeme môcť toto

jubileum osláviť v júni 2022 na misijnej konferencii. Pôjde o

stretnutie našich spolupracovníkov, podporovateľov, priateľov,

a všetkých tých, ktorých túžbou je prinášať ľuďom evanjelium,

či už pracujú pre cirkevný zbor/misijnú organizáciu, alebo

nie. Naše pozvanie prijal rečník Ted Turnau, ktorý bude rozprávať

o tom, ako dať „starému poslaniu“ - zvestovať ľuďom

Krista - „novú formu“. Spoločne sa pozrieme aj na výsledky

Vypočujte si

nové epizódy

nášho

podcastu

nášho ročného Výskumu misijného potenciálu kresťanov na

Slovensku. Srdečne vás pozývame byť súčasťou konferencie,

klásť si ťažké otázky a spoločne s nami hľadať odpovede.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!