29.11.2021 Views

Posuvné priečky MILT ESPERO - katalóg SK

Vysoké požiadavky na variabilitu vnútorných priestor možno vyriešiť mobilnými posuvnými stenami ESPERO. Steny sú tvorené presklenými, plnými alebo čiastočne sklenenými modulmi a možno ich doplniť dverovými segmentmi. Modulový systém stien Vám umožní realizovať zmeny dispozícií veľmi jednoducho a s minimálnymi nákladmi.

Vysoké požiadavky na variabilitu vnútorných priestor možno vyriešiť mobilnými posuvnými stenami ESPERO. Steny sú tvorené presklenými, plnými alebo čiastočne sklenenými modulmi a možno ich doplniť dverovými segmentmi. Modulový systém stien Vám umožní realizovať zmeny dispozícií veľmi jednoducho a s minimálnymi nákladmi.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Espero

MOBILNÉ POSUVNÉ STENY

www.milt.sk


Variabilné predelenie interiérov

Mobilné posuvné steny ESPERO umožňujú variabilné predelenie ľubovoľných vnútorných

priestorov. Steny sú tvorené presklenými, plnými alebo čiastočne presklenými modulmi a môžu

byť doplnené dvernými segmentmi. Ovládanie mobilných stien je tiché a jednoduché, môže byť

manuálne alebo mechanické. Vzhľad stien ako výška, šírka alebo použitý dekor dokážeme plne

prispôsobiť prianiu zákazníka.

2

Espero

Espero

3


Ochrana pred hlukom

Mobilné steny ESPERO spĺňajú vysoké požiadavky na nepriezvučnosť, dosahujú až na hodnoty

58 decibelov pri hrúbke modulu 120 mm. Používateľom vašich priestorov poskytnú pri predelení

interiéru mobilnou stenou požadované súkromie a ochranu pred hlukom. Pri projektoch s vysokými

požiadavkami na nepriezvučnosť vykonávame v mieste styku priečky a stropných podhľadov

adekvátny zvukový presluch.

4

Espero

Espero

5


Dizajnové rozdelenie priestoru

Mobilné posuvné steny ESPERO spĺňajú vysoké požiadavky na dizajn interiérov. Mobilné steny

vkusne a funkčne doplní architektonický zámer vašich priestorov. Mobilné steny dodávame

v širokej palete farieb povrchov: pastelové farby, dekory dreva, metalické povrchy, prírodná dyha,

alebo pieskované sklo. Samozrejmosťou je možnosť realizácie ľubovoľného polepu podľa priania

zákazníka.

6

Espero

Espero

7


Široké možnosti využitia

Mobilné posuvné steny ESPERO SONICO umožňujú rýchlo a ľahko rozdeliť akýkoľvek priestor

na menšie miestnosti. Mobilné steny sú vhodné do kancelárií, kongresových sál, školiacich

centier, učební, spoločenských priestorov, výstavných plôch, rokovacích miestností i športovísk.

Predeliť priestory mobilnou stenou môžete napríklad aj v kaviarni alebo v škôlke. ESPERO sa ako

riešenie pre predelenie priestoru uplatní všade.

8

Espero

Espero

9


Jednoduché a bezpečné používanie

Obsluha mobilných posuvných stien ESPERO je jednoduchá a bezpečná. Moduly sú zavesené

na stropnej koľajnici osadenej v úrovni stropných podhľadov, kotvené priamo do stopu alebo

stropných väzníkov. Posúvanie stien zaisťujú kolieska s ložiskami v koľajniciach. Moduly je možné

elektronicky uzamknúť a manuálne posuvné moduly sú doplnené mobilnou kľukou pre ručné

ovládanie.

10

Espero

Espero 11


Funkčný komfort

Mobilné steny ESPERO SONICO spájajú minimalistický dizajn s komfortným elektrickým systémom

uzatvárania podlahovej a stropnej padacej lišty. Uzavretie steny je jednoduché a tiché. Ovládací panel

je skrytý a nachádza sa pri štandardných modulov na vertikálnej hrane modulu a u teleskopických

modulov na bočnej strane dorazového elementu.

12

Espero

Espero 13


Vizuálna komunikácia

Presklené mobilné steny ESPERO VISIO 100 ponúkajú transparentné a vzdušné riešenie pre

variabilné predelenie interiéru. Steny ESPERO VISIO 100 sa skladajú z jednotlivých presklených

modulov, pričom stena dosahuje najvyšších možných požiadaviek na zvukovú nepriezvučnosť

a exkluzívny dizajn.

14

Espero

Espero 15


Vzdušnosť

Celopresklené mobilné posuvné steny ESPERO VISIO umožňujú rozdelenie priestorov

celosklenenými modulmi bez vertikálnych profilov. Jednotlivé moduly sú tvorené horným a spodným

hliníkovým profilom, bezpečnostným sklom a stropnou vodiacou koľajnicou zavesenou z nosnej

konštrukcie. Každý panel je zaistený samostatne a presklená stena je stabilná a maximálne

bezpečná.

16

Espero

Espero 17


Elegancia

Plne presklené a prekvapivo tenké (šírka skla 5 mm), mobilné steny ESPERO VETRO sú ideálnym

riešením pre moderné priestory, kde je vyžadované zachovanie transparentnosti. Sklenené steny

VETRO s vertikálnymi a horizontálnymi profilmi pre ochranu skiel zachovávajú štandardnú

nepriezvučnosť mobilných stien a ponúkajú komfort ľahkej manipulácie pri skladaní.

18

Espero

Espero 19


Základné stenové moduly sonico

Základné stenové moduly sonico

1 – bodové zavesenie

modulov

2 – bodové zavesenie

modulov

otvorená padacia

stropná lišta

zatvorená padacia

stropná lišta

teleskopický modul

(TM)

komunikačný modul

(KM)

dverný modul

(DM)

dvojkrídlové dvere

(DD)

Axonometria:

parkovanie

modulov

ovládacia kľučka

ovládací panel

sonico electric

otvorená padacia

spodná lišta

spustená padacia

spodná lišta

atypický modul

(AM)

rohové napojenie modulov

(RM 90°)

kolmé napojenie

(KM)

napojenie pod uhlom

(NU)

Parkovanie modulov

štandardný modul

(SM)

presklený modul Sonico 2

(PMS2)

presklený modul Sonico 1

(PMS1)

dverný presklený modul

(DPM)

PARKOVANIE 1

(pre 1-bodové zavesenie)

PARKOVANIE 2

(pre 2-bodové zavesenie)

PARKOVANIE 3

(pre 2-bodové zavesenie)

PARKOVANIE 4

(moduly na sebe rovnobežne)

Sonico 100

Sonico 110

Sonico 120

PARKOVANIE 5

(moduly v nike)

PARKOVANIE 6

(moduly na sebe v dvoch pozíciách)

PARKOVANIE 7

(moduly v nike v dvoch pozíciách)

Rotor pro jednoduché parkovanie

Modulov

20 Espero Espero

21


Základné stenové moduly VISIO 100 / visio 100 elite

Základné stenové moduly VISIO

štandardné nerezové madlo

k preskleným dverám

dverné kovanie stropný profil eloxovaný stropný profil lakovaný

Axonometria:

Parkovanie modulov

Visio 100

Presklené moduly s čírym

sklom a eloxovanými profilmi

Visio 100

Presklené moduly s čírym sklom

a lakovanými profilmi

Visio elite 100

Všetky moduly

s lakovaným sklom

teleskopický

modul

presklený

modul

dverný

modul plný

presklený

modul

komunikačný

dverný modul

vnútorný profil

prírodný elox

lakované sklo v mieste

hliníkového rámu vnútorný profil

lakovaný

Vonkajšie číre sklo predsadené z oboch strán pred vnútorným hliníkovým rámom

zástrč na podlahovom profile zamykanie na podlahovom profile horizontálny vymedzovač podlahového profilu

vertikálne napojenie medzi sklami

bez hliníkového profilu

komunikačný modul

moduly s dvojkrídlovými dvermi

vertikálne napojenie presklených

modulov s hliníkovou zvislou lištou

22 Espero

Espero 23


Kotvenie a zavesenie steny sonico / visio 100

Vertikálny spoj akustických plných modulov

ZÁVITOVÁ TYČ KOTVENÁ

DO ŽB STROPU

AKUSTICKÉ UZAVRENIE PRIESTORU

PRIEČKOU – SDK + IZOLÁCIA

AL KOĽAJNICA

PRE DVOJBODOVÉ ZAVESENIE

ZAVESENÝ PODHĽAD

VERTIKÁLNE REZY:

REZ A-A’: REZ B-B’: REZ C-C’:

NOSNÝ STROP

NOSNÝ STROP

AL KOĽAJNICA

NOSNÝ STROP

AL KOĽAJNICA

Normové požiadavky, optimálny návrh stien

Minimálna požadovaná nepriezvučnosť deliacich konštrukcií stien

v budovách podľa ČSN 730532:

Školné a vzdelávacie inštitúcie

Učebne, výučbové priestory, schodištia, spoločenské priestory

R´ W

= 47 dB

Hlučné priestory (dielne, jedálne)

Espero Sonico 100

– Štandardné prevedenie

– Spoj modulov s viditeľným hliníkovým

vertikálnym profi lom (štandardne

farba prírodný elox)

– Hrúbka steny 100 mm

PRÍTLAČNÝ PROFIL

UTESNENIE MEDZERY

R´ W

= 52 dB

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA

PRÍTLAČNÝ PROFIL

UTESNENIE MEDZERY

FINÁLNA PODLAHA

VÝŠKA STENOVÉHO MODULU

CELOSKLENENÝ AKUSTICKÝ MODUL

Administratívne budovy

– kancelárie a pracovne

Kancelárie a pracovne s bežnou administratívnou činnosťou,

chodby, pomoc. priestory

R´ W

= 37 dB

Kancelárie so zvýšenými nárokmi, pracovne vedúcich pracovníkov

Espero Sonico 110/120

HORIZONTÁLNY REZ (PLNÝMI MODULMI):

REZ D-D’:

R´ W

= 45 dB

Kancelárie a pracovne pre dôverné rokovania alebo iné činnosti

vyžadujúce vysokú ochranu pre hlukom

R´ W

= 50 dB

– Moderné designové prevedenie

– Spoj modulov bez viditeľného profilu

– Hrúbka steny 110/120 mm

POHĽAD NA STENU:

NOSNÝ STROP

KOĽAJNICA

AKUSTICKÁ ZÁBRANA

TELESKOPICKÝ MODUL

STENOVÝ MODUL

– Parkovanie modulov – v prípade požiadaviek na iné parkovanie sa obráťte

na naše technické oddelenie (možnosť prevedenia v 20 rôznych variantách)

– Kotvenie steny cez stropnú koľajnicu k nosnej stropnej konštrukcií alebo

väznici 10 rôznymi spôsobmi – bližšie informácie na vyžiadanie.

Technické detaily (cad)

Informácie o zaslaní podkladov so

spracovanými štandardizovanými

riešeniami a detaily z našej technickej

knižnice na vyžiadanie k dispozícií.

Pri projektoch s vysokými

požiadavkami na výslednú

stavebnú nepriezvučnosť R´w (dB),

doporučujeme pre elimináciu

prenosu hluku vedľajšími cestami

previesť v mieste styku steny

a podlahy dilatačnú špáru v podlahe

( nutné individuálne posúdenie

každého projektu).

Ekológia

Pri výrobe komponentov posuvných

stien sú používané najmodernejšie

technológie šetrné k životnému

prostrediu.

Z dôvodu šírenia hluku v objektoch vedľajšími cestami sa odporúča

navrhnúť posuvné steny s hodnotou laboratórnej nepriezvučnosti

R W

aspoň o 4–8 dB vyššou (riešenie individuálne podľa konkrétneho

projektu). Zároveň je nutné už v projekčnej fáze eliminovať šírenie hluku

vedľajšími cestami.

Sonico 100 Sonico 110 Sonico 120 Visio 100 Visio VETRO

Šírka modulov 450 – 1300 mm 450 – 1 293 mm 450 – 1 293 mm 450 – 1 260 mm 450 – 1 260 mm 600 – 1 200 mm

Výška modulov (max) < 12 000 mm < 12 000 mm < 7 000 mm < 3 500 mm < 3 500 mm < 3 400 mm

Hrúbka modulov (max) 100 mm 110 mm 120 mm 107 mm sklo 10, 12 mm 87 mm

Zvuková nepriezvučnosť

(*)

Váha modulov (kg/m 2 )

Magnetické spojenie

medzi styčnými

vertikálnymi hliníkovými

profi lmi

Vertikálne napojenie

modulov s viditeľným AL

profi lom

Zavesenie stenových

modulov

Uzamykanie modulov

38/40/42/46/50/52/

53/54/55

25/26/27/31/41/42/

45/46/47

38/40/42/44/47/50/

52/54/56

30/31/32/33/40/46/

47/54/56

58 42/45 – 40

56 44 35 30

Ano Ano Ano Ano Ne Ne

Ano – – Ano Je možné Ano

1-bodové aj 2-bodové 1-bodové aj 2-bodové 1-bodové aj 2-bodové 1-bodové aj 2-bodové 1-bodové aj 2-bodové 1-bodové

manuálne

manuálne,

elektrické

manuálne,

elektrické

manuálne

manuálne

24 Espero

Espero 25


Kotvenie a zavesenie steny visio

Poznámky

VERTIKÁLNE REZY:

REZ E-E’:

KOTVENIE KOĽAJNICE DO ZNÍŽENÉHO

PRIEVLAKU OPLÁŠTENÉHO SDK

REZ F-F’:

ZÁVITOVÁ TYČ KOTVENÁ

DO ŽB STROPU

NOSNÝ STROP

(PRIAME KOTVENIE KOĽAJNICE

DO STROPNEJ KONŠTRUKCIE)

NOSNÝ STROP

AKUSTICKÉ UZAVRENIE PRIESTORU

PRIEČKOU – SDK + IZOLÁCIA

AL KOĽAJNICA

PRE JEDNOBODOVÉ ZAVESENIE

NOSNÝ STROP

ZAVESENÝ PODHĽAD

HORIZONTÁLNY HLINÍKOVÝ

KRYCÍ PROFIL

AL KOĽAJNICA

HORIZONTÁLNY HLINÍKOVÝ

KRYCÍ PROFIL

AL KOĽAJNICA

PRE DVOJBODOVÉ ZAVESENIE

HORIZONTÁLNY HLINÍKOVÝ

KRYCÍ PROFIL

BEZPEČNOSTNÉ SKLO

10–12 MM

VÝŠKA STENOVÉHO MODULU

ČISTÁ VÝŠKA POD PODHĽAD

BEZPEČNOSTNÉ SKLO

10–12 MM

BEZPEČNOSTNÉ SKLO

10–12 MM

FINÁLNA PODLAHA

FINÁLNA PODLAHA

FINÁLNA PODLAHA

HORIZONTÁLNY REZ:

REZ G-G’:

PRESKLENÝ MODUL PRESKLENÝ MODUL PRESKLENÝ MODUL

Doplňujúce informácie

POHĽAD NA STENU:

NOSNÝ STROP

AKUSTICKÁ ZÁBRANA

KOĽAJNICA

– Presklené časti je možné podľa

požiadaviek doplniť polepom

pieskovanou fóliou, farebnou

potlačou prípadne grafická

predloha môže byť vypieskovaná

pri výrobe skla.

– Súčasťou presklených stien

môžu byť ako jednokrídlové,

tak dvojkrídlové dvere.

– Parkovanie presklených

segmentov je možno previesť

v 8 základých variantách – bližšie

informácie na vyžiadanie.

26 Espero

Espero

27


PRAHA | BRNO | BRATISLAVA

www.milt.cz | www.milt.sk

08/2019 | Ateliér Tomáš Tuč

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!