02.12.2021 Views

Zelené steny a machové obrazy GREENBO - katalóg SK

Zelené steny a Machové obrazy GreenBo sú originálnym a pre mikroklímu priestoru prínosným prvkom. Vertikálne interiérové záhrady zlepšia náladu všetkým osobám v ich blízkosti a zodpovedajú štandardom súčasného moderného dizajnu. Kvetinové a machové steny v interiéri harmonizujú okolie, redukujú hladinu zvuku, čistia vzduch a vyžadujú minimálnu starostlivosť.

Zelené steny a Machové obrazy GreenBo sú originálnym a pre mikroklímu priestoru prínosným prvkom. Vertikálne interiérové záhrady zlepšia náladu všetkým osobám v ich blízkosti a zodpovedajú štandardom súčasného moderného dizajnu. Kvetinové a machové steny v interiéri harmonizujú okolie, redukujú hladinu zvuku, čistia vzduch a vyžadujú minimálnu starostlivosť.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GreenBo

POŽÁRNÍ DESIGNOVÉ PŘÍČKY

VERTIKÁLNA KVETINOVÁ ZÁHRADA A MACHOVÉ STENY


Kvetinové zelené steny

Zelené steny GreenBo sú originálnym a vo všetkých smeroch pozitívnym

interiérovým prvkom, odrážajúcim aktuálne zelené trendy v architektúre.

Vertikálne zelené steny sú prírodným stimulantom energie, pozitívne

ovplyvňujú psychiku osôb v ich blízkosti.

Zlepšenie mikroklímy priestorov

Pohlcovanie toxínov a filtrácia vzduchu

Tlmí hladinu hluku a absorbuje akustickú energiu

2 GreenBo GreenBo

3


Konstrukce

Zelená stena GreenBo môže byť súčasťou steny (obr.1), alebo môže

byť samostatne stojacim deliacim prvkom (obr.2). Je z pravidla

osadená v priečke MiltDesign, alebo na inej nosnej konštrukcií.

Spodná zásobníková vaňa je vyrobená z nerezového plechu

s komaxitovou úpravou, v ekonomickom variante v plastovom

prevedení.

Jeden z bočných krytov steny môže byť výklopný, s priestorom

pre umiestnenie technológie. Variabilita konštrukcie a nízke nároky

na podlahovú plochu umožňujú vytvorenie ako veľkolepých zelených

stien vo veľkých priestoroch, tak aj menších inštalácií všade tam, kde

je miesta nedostatok.

Varianty konštrukcie

obr. 1

zelená stena

súčasťou steny

obr. 2

samostatne

stojaca zelená

stena

4

GreenBo

GreenBo

5


Zavlažovací systém

Voda je rozvádzaná obehovým systémom pomocou čerpadla

s mechanickým dopúšťaním. V ideálnom prípade je vhodné napojenie

na zdroj vody a kanalizáciu. Zavlažovací systém je však možné

používať aj v kombinácií s ručne doplňovaným zásobníkom vody,

bez nutnosti napojenia na prívod vody. Automatický spínač závlahy je

riadený časovačom.

Osvetlenie

Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich vitalitu zelenej steny

GreenBo je svetlo. Iba výnimočne svetlé priestory majú dostatočne

dobré prirodzené svetelné podmienky pre úspešné pestovanie rastlín

vo vertikálnych zelených stenách. Pomocou špeciálnych svietidiel,

ktoré vyžarujú určité farebné spektrum, dokážeme rastlinám nahradiť

potrebné zložky slnečného žiarenia a zaistiť tak ich trvalú krásu

a prosperitu. Svetlá s LED diódami s intenzitou osvetlenia max.

600 lx, sú výklopné, s možnosťou správneho nasmerovania a môžu

byť zapustené alebo zavesené v podhľade.

6

GreenBo GreenBo 7


Rastliny

Pestovateľský systém

Široká škála rastlín vhodných pre pestovanie v hydropónií umožňuje

vytváranie koláže na mieru konkrétnemu interiéru. Je nutné brať do

úvahy svetelné a tepelné podmienky a tiež vzdušnú vlhkosť priestoru.

Zelenú stenu GreenBo osádzame vyrastenými rastlinami – ihneď

po inštalácií a odovzdaní diela je dosiahnutý perfektný vizuálny efekt.

Dajte skutočnú zelenú vášmu interiéru. Stena GreeBo, osadená

živými rastlinami, sa stane nielen výrazným prvkom, ale zároveň

vytvorí vám, vašim klientom a zamestnancom prostredie, ktoré bude

trvalo harmonicky pôsobiť na všetky zmysly. Sme pripravení vytvoriť

návrh na mieru, podľa vašich požiadaviek. Zaistíme kompletnú

realizáciu, poradenstvo a servis.

Nádoby na pestovanie rastlín sú vyrobené z tvrdeného PVC.

V ekonomickom variante je pre osadenie rastlín používaná geotextília.

Rastliny sú pestované hydroponicky, v prírodnom kamenive, bez

zeminy. Tým je dosiahnuté výrazné obmedzenie výskytu hmyzu, húb,

plesní a zápachu.

Aglaonema commutatum

Anthurium andreanum

Asplenium nidus

Scindapsus aureus

Scindapsus „Neon“

Schefflera arboricola

Calathea rufibarba

Codiaeum variegatum

Dracaena compacta „White Stripe“

Spathiphyllum

Syngonium

Alocasia x amazonica

Dracaena fragrans

Chlorophytum comosum

Philodendron scandens

Codiaeum

Maranta

Tradescantia

8 GreenBo GreenBo

9


Machové steny a obrazy

Mumifikovaný mach je bezúdržbová záležitosť. Jedná sa o konzervantom

stabilizovaný živý mach, ktorý v krásnom sviežom štádiu vydrží

10–15 rokov. Nemusíte ho zalievať, strihať ani rosiť, nie je totiž už živý,

len tak vyzerá. Mach nepotrebuje starostlivosť bežnej rastliny. Len je

ho potreba decentne oprášiť prachovkou, prípadne fénom s nízkou

teplotou. Mach by nemal byť v blízkosti tepelného zdroja v miestnosti,

ani priamemu svetelnému žiareniu. (nie je odolný voči UV žiareniu).

Prírodné

Bezúdržbové

Vytvára príjemné a pohodové klíma

Indikátor aktuálnej vlhkosti vzduchu

Akustický tlmič

10 GreenBo GreenBo 11


Pracujeme s machom kopčekovým, plochým a lišajníkom.

Lišajník

má rovnaké využitie ako mach, či už na veľkých plochách stien

alebo obrazoch. Tento mäkký a flexibilný mach sa hodí k moderným

materiálom a je symbolom novodobého ekologického myslenia.

Farbený môže byť do rôznych farebných odtieňov.

Kopčekový

je vydutý, čím vytvára zaujímavú štruktúru stien a obrazov, ktoré

z neho vytvárame. Je veľmi vhodné nasvietiť ho LED osvetlením,

čím podčiarkneme jeho štruktúru a odhalíme 3D efekt. Malé farebné

odchýlky sú znakom, že ide o prírodný produkt, nie je to vada výrobku.

Plochý

stabilizovaný mach sa väčšinou používa ako podklad pre kopčekový

mach. Tieto dva druhy je možné kombinovať podľa želania klienta.

Plochý mach v kombinácií s kopčekovým vytvárajú výrazné plastické

plochy.

Okrem už bežného dizajnu vychádzajúceho z kombinácie

rôznych druhov machov realizujeme machové steny a obrazy

naaranžované s konzervovanými rastlinami.

Ponúkame nekonečné množstvo kombinácií a dizajnu. Vďaka

znalostiam machového materiálu a floristického umu vznikajú

úplne originálne diela (napr. firemné logá z machu).

12

GreenBo

GreenBo 13


Druhy prevedenia machových obrazov

Typy orámovania machových obrazov

Plochý a kopčekový Kopčekový Džungľa Hliníkový okraj

Lišajník

Drevený okraj

14

GreenBo

GreenBo 15


Treláž

Interiérové kvetináče

Treláž je interiérový dizajnový prvok z nerezových laniek, ktoré tvoria podporu popínavým rastlinám.

Môže stáť samostatne a vytvárať akýsi paraván v interiéri alebo byť súčasťou priečky. Treláž ponúka

,,zelený plot“ všade tam, kde chete získať súkromie alebo zeleňou oddeliť určitý priestor.

Doplnkovo dodávame do interiérov aj dizajnové voľne stojace kvetináče s narastenými rastlinami.

Nádoby zabudované do skriniek rozdeľujúce interiér. Prípadne previsujúce kvetináče na stenu.

Všetku zeleň navrhujeme na základe požiadaviek klienta a podmienok (svetelných, teplotných)

daného interiéru. Ponúkame aj pravidelný alebo jedno rázový kvetinový servis. Staráme sa aby

kvetiny boli zdravé a zostával z nich dojem hojnosti a čerstvosti.

16

GreenBo

GreenBo 17


Stavebná pripravenosť

Poznámky

Stavebné priestorové umiestnenie

zvolené miesto pre zelenú stenu je nutné zvoliť aj

s ohľadom na elimináciu prípadných negatívnych vplyvov

nutné zvoliť vhodné umiestnenie technológií

technológie môžu byť umiestnené na stene, alebo strope

či nad stropným podhľadom, prípadne v priľahlej nike

Prívod vody

prívod pitnej vody v pravom či ľavom okraji plánovanej

zelenej steny

trubka s vnútorným závitom, zakončená vo vhodnej

výške od podlahy guľovým ventilom

Prívod odpadu

Prívod elektriny

požadujeme pripravenosť súbežne s vodovodným

prívodom v pravom či ľavom okraji plánovanej zelenej

steny

káble ukončené vo vhodnej výške od podlahy (stačí

vysľučkovanie kábla v strope)

samostatné istenie (samostatný okruh)

Osvetlenie

samostatný nezávislý okruh s možnosťou časovania

svietidlá inštalované vo vzdialenosti od steny podľa

výpočtu osvetlenia

farebné spektrum blížiace sa k dennému svetlu, pre rast

rastlín 4000–6500 K a index podania farieb Ra=90

odpadové potrubie zapustené zároveň so stenou

(platí pre verziu s automatickým doplňovaním vody)

Technická špecifikácia

Skladba kvetinovej steny

podkladová drevená OSB doska, kotvená k nosnej

konštrukcií podkladu potiahnutá paropriepustnou fóliou

plastové nádoby na rastliny vzájomne prepojené tak, aby

bola umožnená komplexná závlaha

kvetináče umiestnené v horizontálnych nádobách

nerezová zásobníková vaňa so systémom automatickej

závlahy

bočnica pevná alebo výklopná zakrývajúca technológiu

vertikálnej steny

Typy stien

rovná – od podlahy až po strop alebo podhľad, vrátane

bočníc alebo nadpražia

na konzolách – zavesená nad skriňou alebo v priestore

v nike – obložená dreveným obkladom, alebo zapustená

v stene

rohová – vonkajší alebo vnútorný roh

Celková hrúbka kvetinovej steny od nosnej konštrukcie je

20 cm (v závislosti od zvoleného typu rastlín, až +5–10 cm)

Technológie zavlažovania

Voda sa dopúšťa do zásobníkovej vane buď:

automaticky – riadené regulačným ventilom s časovačom

napojeným na detekčné čidlá umiestnené vo vertikálnej

záhrade (nutný odpad)

manuálne – pomocou guľového ventilu

18 GreenBo GreenBo 19


09/2020 | Ateliér Tomáš Tuč

www.milt.sk

Praha | Brno | Bratislava

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!