05.12.2021 Views

Skleněné stěny GlassTech - katalóg SK

Celosklenené steny GlassTech umožnia kreatívne členenie priestoru s dôrazom maximálnu vizuálnu komunikáciu, exkluzívny dizajn a vytvorenie akustickej zábrany medzi dvoma priestormi. Jednoduché zasklenie bez zvislých stĺpikov vo všetkých spojeniach prináša ohromnú funkčnú variabilitu deliacich stien.

Celosklenené steny GlassTech umožnia kreatívne členenie priestoru s dôrazom maximálnu vizuálnu komunikáciu, exkluzívny dizajn a vytvorenie akustickej zábrany medzi dvoma priestormi. Jednoduché zasklenie bez zvislých stĺpikov vo všetkých spojeniach prináša ohromnú funkčnú variabilitu deliacich stien.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GlassTech

BEZRÁMOVÉ PRIEČKY S JEDNOSKLOM

www.milt.sk


Štýlové predelenie priestoru

Priečky GlassTech umožňujú vyhotoviť presklené bezrámové interiérové steny s jednosklom

s dôrazom na maximálnu vizuálnu komunikáciu, exkluzívny dizajn a vytvorenie akustickej zábrany

medzi dvoma priestormi. Povrchová úprava a farebnosť priečok sa vždy navrhuje s ohľadom

na zachovanie súladu s interiérom a zachovanie celkovej harmónie priestoru.

2

GlassTech

GlassTech

3


Exkluzívne interiéry

Bezrámové priečky GlassTech z jednoskla vyhovujú požiadavkám najhonosnejších priestorov.

Špičková úroveň spracovania, funkčná variabilita a široká paleta povrchových materiálov poskytuje

vysokú estetickú hodnotu a zaistí reprezentatívnosť kancelárskych priestorov.

4

GlassTech

GlassTech

5


Akustická pohoda

Nepriezvučnosť priečok GlassTech možno zvýšiť inštaláciou bezpečnostných lepených skiel

v kombinácii s dvernou zárubňou Glazmo. Technické riešenie navrhneme s ohľadom na zachovanie

akustickej pohody na pracovisku a každodenný život v kancelárii.

6

GlassTech

GlassTech

7


Vizuálna komunikácia

Sklenené bezrámové priečky GlassTech dodajú interiérom ľahkosť a vzdušnosť. Priestory budú

príjemne otvorené a umožnia vizuálny kontakt medzi zamestnancami. Grafi cký motív umiestnený

na skle podľa želania zákazníka zaistí dostatočnú mieru súkromia na prácu aj na obchodné

rozhovory.

8

GlassTech

GlassTech

9


Variabilita

Priečky GlassTech je možné presúvať a meniť ich dispozície s ohľadom na budúce potreby

interiérov. Modulárny systém priečok možno variabilne upraviť a prestavať do inej dispozície.

Celosklenené priečky umožnia vašej fi rme ďalej rásť a meniť smer.

10 GlassTech GlassTech 11


Harmónia

Zaoblené sklenené priečky vnesú do interiéru moderné organické tvary a z interiéru urobia štýlový

skvost. Osekajte hrany vašich priestorov a vpustite do nich nový vietor. Zaoblené steny zaistia

rovnaký komfort akustickej pohody ako rovné celosklenené priečky.

12 GlassTech GlassTech 13


Mnoho variantov úpravy povrchu

Povrchová úprava a farebnosť bezrámových priečok GlassTech sa navrhuje v súlade

s interiérom a s dôrazom na zachovanie celkovej harmónie priestoru. Priečky možno potlačiť

pomocou digitálnej tlače, UV tlače alebo polepiť fóliou s ľubovoľným motívom. Pre ešte väčšie

súkromie ponúkame aj zatemňovacie fólie a rôznofarebné sklá.

14 GlassTech GlassTech 15


Funkčnosť a bezpečnosť

Naše priečky spĺňajú najvyššie požiadavky kvality a pri výrobe komponentov sa používajú výhradne

technológie šetrné k životnému prostrediu. Pre zaistenie bezpečnosti možno sklenené dvere osadiť

bezpečnostnými prvkami.

16 GlassTech GlassTech 17


Jednokrídlové dvere bezrámové

Jednokrídlové dvere bezrámové v zárubni GLAZMO

Dverný modul:

• výška dverí až 2 600 mm

• dverné krídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm

• kovanie vo vyhotovení brúsená nehrdzavejúca oceľ,

s/bez cylindrickej vložky, kľuka – kľuka, kľuka – guľa

• viditeľné pánty štandardne s povrchovou úpravou

nehrdzavejúca oceľ, prípadne v čiernej

Presklené moduly:

• výška presklenia až 3 500 mm

• bezpečné jednosklo ESG 10 – 12 mm,

prípadne lepené VSG 55.2, 66.2

• vertikálne napojenie skiel s 3M čírou páskou

Dverný modul:

• výška dverí až 2 600 mm

• dverné krídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm

• hliníková zárubňa typu GLAZMO s tesnením

• kovanie vo vyhotovení brúsená nehrdzavejúca oceľ s/bez

cylindrickej vložky, kľuka – kľuka, kľuka – guľa

• viditeľné pánty: so štandardne povrchovou úpravou

brúsená nehrdzavejúca oceľ, pevné alebo nastaviteľné

v troch smeroch

Presklené moduly:

• výška presklenia až 3 500 mm

• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,

prípadne lepené VSG 55.2, 66.2

• vertikálne napojenie skiel s 3M čírou páskou

Dverný modul:

• výška dverí až 2 600 mm

• hliníková zárubňa typu GLAZMO s tesnením s plným

dverným krídlom v úprave CPL/HPL, prípadne farebnosť

podľa RAL

• kovanie: kľuka – kľuka, kľuka – guľa, s/bez cylindrickej

vložky, brúsená nehrdzavejúca oceľ, delené rozety

• pánty:

– viditeľný pánt s povrchovou úpravou brúsená

nehrdzavejúca oceľ, nastaviteľný v troch smeroch

– skrytý pánt nastaviteľný v troch smeroch

Presklené moduly:

• výška presklenia až 3 500 mm

• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,

prípadne lepené VSG 55.2, 66.2

• vertikálne napojenie skiel s 3M čírou páskou

horizontálny rez

dverným modulom

horizontálny rez

dverným modulom

horizontálny rez

dverným modulom

vertikálny rez

dverným modulom

vertikálny rez

dverným modulom

vertikálny rez

dverným modulom

18 GlassTech GlassTech 19


Jednokrídlové dvere bezrámové v. = 3,0 m

Jednokrídlové dvere bezrámové v zárubni GLAZMO v. = 3,0 m

Dverný modul:

• výška dverí až 3 000 mm

• dverné krídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm

• kovanie: vertikálne madlo v prevedení brúsená nerez

• viditeľné pánty štandardne s povrchovou úpravou

nehrdzavejúca oceľ, prípadne v čiernej

Presklené moduly:

• výška presklenia až 3 500 mm

• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,

prípadne lepené VSG 55.2, 66.2

• vertikálne napojenie skiel s 3M čírou páskou

Dverný modul:

• výška dverí až 3 000 mm

• dverné krídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm

• hliníková zárubňa typu GLAZMO s tesnením

• kovanie vo vyhotovení brúsená nehrdzavejúca oceľ s/bez

cylindrickej vložky, kľuka – kľuka, kľuka – guľa

• viditeľné pánty: so štandardne povrchovou úpravou

brúsená nehrdzavejúca oceľ, pevné alebo nastaviteľné

v troch smeroch

Presklené moduly:

• výška presklenia až 3 500 mm

• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,

prípadne lepené VSG 55.2, 66.2

• vertikálne napojenie skiel s 3M čírou páskou

Dverný modul:

• výška dverí až 2 600 mm (s nadpanelom až 3 500 mm)

• hliníková zárubňa typu GLAZMO s tesnením s plným

dverným krídlom v úprave CPL/HPL, prípadne farebnosť

podľa RAL

• kovanie: kľuka – kľuka, kľuka – guľa, s/bez cylindrickej

vložky, brúsená nehrdzavejúca oceľ, delené rozety

• pánty:

– viditeľný pánt s povrchovou úpravou brúsená

nehrdzavejúca oceľ, nastaviteľný v troch smeroch

– skrytý pánt nastaviteľný v troch smeroch

Presklené moduly:

• výška presklenia až 3 500 mm

• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,

prípadne lepené VSG 55.2, 66.2

• vertikálne napojenie skiel s 3M čírou páskou

horizontálny rez

dverným modulom

horizontálny rez

dverným modulom

horizontálny rez

dverným modulom

vertikálny rez

dverným modulom

vertikálny rez

dverným modulom

vertikálny rez

dverným modulom

20 GlassTech GlassTech 21


Napojenie presklenej priečky na kolmú SDK stenu

Poznámky

presklenie

pred SDK priečkou

SDK ostenia

viditeľné v líci presklenia

ostenie SDK

s AL krycím plechom

detail zárubne

a presklenia

Napojenie skiel

Technické detaily (cad)

Informácie o zaslaní podkladov so spracovanými

štandardnými riešeniami a detaily z našej technickej knižnice

máme na vyžiadanie k dispozícií.

Dekorovanie skla

Presklené časti je podľa požiadaviek možno doplniť polepom

pieskovanou alebo farebou fóliou, pieskovaním, sieťotlačou

alebo digitálnou tlačou.

s 3M páskou

s čírym H-profi lom

podlahový

štandardný

U-profi l 30/30

podlahový

upínací

U-profi l 38/34

podlahový

upínací

U-profi l 90/36

Vertikálne rezy presklenej priečky s podlahovým/stropným U profilom

20

34

20

38

30

38

podlahový štandardný

U-profi l 20/20, 30/20

podlahový upínací

U-profi l 38/34

podlahový

upínací

U-profi l 90/36

podlahový upínací

U-profi l 110/36

20

34

22

23


PRAHA | BRNO | BRATISLAVA

www.milt.cz | www.milt.sk

06/2019 | Ateliér Tomáš Tuč

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!