07.12.2021 Views

Montované deliace priečky MilTech - katalóg SK

Prestaviteľné deliace steny MilTech sú obľúbenou voľbou na rozdelenie priestoru kancelárií, prevádzok a miest, kde je potrebné vytvoriť plne hodnotný súkromný priestor s výbornou akustickou izoláciou, dobrou vizuálnou komunikáciou s okolím a moderným dizajnom podľa posledných trendov. Priečky MilTech sú charakteristické napojením jednotlivých modulov vertikálnym hliníkovým stĺpikom. Tento systém umožňuje kombinovať rôzne druhy výplní, od skla, lamino dosiek, prírodných dyh, až po metalické povrchy.

Prestaviteľné deliace steny MilTech sú obľúbenou voľbou na rozdelenie priestoru kancelárií, prevádzok a miest, kde je potrebné vytvoriť plne hodnotný súkromný priestor s výbornou akustickou izoláciou, dobrou vizuálnou komunikáciou s okolím a moderným dizajnom podľa posledných trendov. Priečky MilTech sú charakteristické napojením jednotlivých modulov vertikálnym hliníkovým stĺpikom. Tento systém umožňuje kombinovať rôzne druhy výplní, od skla, lamino dosiek, prírodných dyh, až po metalické povrchy.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MilTech

Prestaviteľné priečky


Design

Vysoké požiadavky na design a variabilitu

vnútorných dispozícií možno jednoducho

splniť použitím prestaviteľných priečok

MILT. Priečky sú tvorené presklenými,

plnými alebo čiastočne presklenými

modulmi, doplnené dvernými

segmentmi. Modulárny systém stien Vám

umožní vykonávať zmeny dispozícií veľmi

jednoducho a s minimálnymi nákladmi.

Pre zachovanie vizuálnej komunikácie

a možnosti súkromia vnútorných

priestorov doporučujeme použiť

medziskelnné horizontálne žalúzie.

ktorý sa Vám

prispôsobí

2 | 3


Reprezentatívne priestory

Vysokú mieru vizuálnej komunikácie

v nových priestoroch spoločnosti

SkyTool v Bratislave umožňuje

kombinácia presklených priečok MilTech

s bezrámovými dvernými krídlami výšky

2 800 mm. Inštalačné panely š. 200 mm

vedľa dverí sú doplnené aktívnym

informačným systémom – dotykovými

dispejmi Evoko. Presklené moduly sa

dodávajú v čírom prevedení, s farebnými

tónovanými sklami, prípadne s polepem

pieskovanou alebo farebnou fóliou.

Vizuálna

komunikácia

4 | 5


Architektonické

Spracovanie vizualizácie nových

dispozícií vám vždy umožní bližšiu

predstavu o budúcom usporiadaní

nových kancelárskych priestorov alebo

koridorov. Naši technickí konzultanti

s vami budú konzultovať vaše

požiadavky, presne ich zapracujú do

návrhu a predložia vám vizualizáciu

s možnosťou riešenia. Povrchová úprava

a farebnosť priečok je navrhovaná

s ohľadom na farebné zjednotenie

so stávajúcim interiérom. Naopak ale

dokážeme navrhnúť i také riešenie,

kde sa napr. presklené priečky stanú

elegantnou dominantou vašich

priestorov.

riešenie

6 | 7


Garancia

Výroba komponentov prestaviteľných

priečok využíva najmodernejšie

technológie šetrné k životnému

prostrediu. Na dodávané systémy

garantujeme 5-ročnú záruku, pretože sme

si istý ponúkanou kvalitou. Dodávané

steny spĺňajú najvyššie požiadavky

na prevedenie, o čom hovorí spokojnosť

našich klientov. Na všetky naše

riešenia poskytujeme i servisné služby,

týkajúce sa predovšetkým dodatočných

požiadaviek na úpravu interiéru.

kvality

8 | 9


Rozdelenie priestoru

Podľa charakteru využitia možno zvoliť

vhodný typ priečok v takom prevedení,

aby spĺňal požiadavky na vzhľad,

nepriezvučnosť a náklady. Hlavnou

výhodou realizácie dispozície pomocou

prestaviteľných priečok sú budúce

jednoduché zmeny interiéru pri použití

pôvodných modulov. Vďaka tomu

môžete v prípade zmeny požiadaviek

na rozdelenie vášho priestoru

jednoducho priečky prestavať a ušetriť

tým vysoké náklady oproti inému

systému rozdelenia plochy.

Praktické

riešenie

10 | 11


Funkčnosť

Systém presklených akustických priečok

MilTech vytvára vysoko exkluzívne

priestory. Modulárny presklený systém

umožňuje jednoduché a rýchle zmeny

dispozície, pričom spĺňa vysoké

požiadavky na moderný design

interiéru. Súčasťou presklenia môže byť

jednoduchý bezpečnostný polep fóliou.

Design,

nepriezvučnosť

12 | 13


Ochrana pred

Na základe požiadaviek zákazníka

navrhneme technické riešenie, ktoré

maximálne zohľadní budúce využitie

z hľadiska akustickej pohody. Zvolený

variant realizácie vždy spĺňa najvyššie

akustické štandardy, ale i požiadavky

na design a funkčnosť. Minimalizuje tak

prípadné budúce náklady spôsobené

dodatočnými stavebnými úpravami.

hlukom

14 | 15


Vizuálna

Presklené moduly systémových

priečok Miltech pomáhajú výrazne

vniesť svetlo do vnútorných priestorov,

chodieb a spoločenských priestorov

novej budovy Mendelovej zemědělskej

akadémie, pričom výborne odhluční

odlišné priestory tak, aby nedochádzalo

k prenosu hluku podľa požadovaných

noriem. Súčasťou dvojitého presklenia

môžu byť vnútorné medzisklenné

horizontálne alebo vertikálne žalúzie.

komunikácia,

akustická pohoda

16 | 17


Harmónia

Moderným trendom dnešnej doby pri

návrhu nových dispozícií s prestaviteľnými

priečkami je požiadavka na zachovanie

vizuálnej komunikácie pri zaistení

akustickej pohody. Pre dosiahnutie ale

aspoň čiastočnej intimity vnútorných

kancelárií môžno presklené výplne

polepiť mliečnymi fóliami s vhodnou

potlačou, motívom alebo i fi remným

logom. Farebného zjednotenia s okolitým

priestorom možno docieliť i za použitia

farebných fólií alebo farebných skiel.

Celopresklené priečky v chodbách

a koridoroch sú vždy označené ale

aspoň bezpečnostným horizontálnym

matným polepom v súlade s normovými

požiadavkami.

18 | 19


Základné priečkové a dverné moduly

Technické detaily

VERTIKÁLNE REZY

POHĽAD NA STENU

REZ A-A´ REZ B-B´ REZ C-C´

+3,500

A

B

C

akustická

zábrana

+3,000

akustická zábrana

zavesený

podhľad

D D´

MODUL A MODUL B MODUL C MODUL D MODUL E

E E´

+0,000

+0,000

MODUL F MODUL G MODUL H MODUL I MODUL J
HORIZONTÁLNE REZY:

REZ D-D´

REZ E-E´

MODUL K MODUL L MODUL M MODUL N MODUL O MODUL P

Najčastejšie používané spôsoby napojenia priečok MilTech na stropný podhľad

a zdvojenú podlahu:

Vertikálny SDK presluch

nad pozíciou priečky

Dodatočne osadený vertikálny

SDK presluch nad pozíciou priečky

Súčasťou stropného rastru integrovaný

bandrastrový profil a v ňom vsadený

SDK presluch, alebo vata hr. 2x50 mm

s hliníkovou fóliou

MODUL Q MODUL R MODUL S MODUL T MODUL U

Dvere s presklenými segmentmi

MODUL V MODUL W MODUL X MODUL Y MODUL Z

Dodatočne vložená zvuková izolácia

pod zdvojenou podlahou

Dodatočne vložená zvuková

izolácia pod zdvojenou podlahou

Priečka na zdvojenej podlahe na rozhraní

dlažba a koberec s vloženou izoláciou

20 | 21


Technický popis priečok

Skladby priečok MILT (vybrané)

Prestaviteľné interiérové priečky Miltech

Konštrukcia: Priečka je tvorená hliníkovými viditeľnými profilmi,

vnútornými skrytými tenkostennými oceľovými profilmi,

plnými a presklenými výplňami.

Medzisklenné žalúzie: Horizontálne s ovládaním kolieskom,

šnúrkou (retiazkou), s elektrickým ovládaním, možnosť diaľkového

centrálneho ovládania, ovládanie tyčka + šnúrka.

Spojenie dvoch plných

modulov vertikálnym

hliníkovým profilom

š. 35 mm – systém MilTech

Spojenie dvoch presklených

modulov vertikálnym

hliníkovým profilom

š. 35 mm – systém MilTech

Hliníkové profily: Povrchová úprava prírodný elox alebo

podľa RAL, metalické farby Tiger.

Plné výplne: Sádrokartónové alebo femcellové dosky s nakašírovanou

vinylovou fóliou Durafort (250 farieb), laminované

dosky (pastelové farby a dekory drevín), dýhované dosky,

metalické povrchy s vnútornou zvukovou izoláciou.

Presklené výplne: Číre dvojsklo alebo jednosklo.

Možnosť pieskovaných výplní, možnosť polepu matnou

alebo farebnou fóliou, sklá s elektroluminiscenčnými bielymi

alebo farebnými diódami.

Dvere: Jednokrídlové alebo dvojkrídlové otváravé

(s naddverným panelom), posuvné manuálne i na fotobunku,

kyvné. Výroba v štandardných rozmeroch, môžno i atypické.

Moduly: Stenové: štandardné plné i presklené moduly šírky

600,1000,1200 mm, podľa požiadaviek možno až 1500

mm, pri presklených stenách s horizontálnym delením až

3000 mm. Podľa požiadaviek zákazníka. Dverné: pre jednokrídlové

dvere osová šírka modulu 930 mm (svetlá šírka

800 mm), pre dvojkrídlové dvere o svetlej šírke 1600 mm

osová šírka modulu 1750 mm.

Spojenie modulov: Moduly sú spojené vertikálnym skrytým

tenkostenným profilom V-Beam s viditeľným vertikálnym

hliníkovým profilom šírky 35 mm. Pre ztuženie vnútornej

konštrukcie plných modulov sú vertikálne V-Beam doplnené

vnútornými skrytými nosníkmi H-Beam.

Kovanie: Podľa požiadaviek zákazníka, štandardne delené

nerezové rozety HOLAR, kľučka-kľučka.

Zámok: Štandardne HOBES, podľa požiadaviek zákazníka

elektromechanický zámok Abloy, alebo elektrický otvárač

dverí Befo.

Kotvenie priečok: Priečky kotvené medzi podlahu a znížený

stropný kazetový alebo sádrokartónový podhľad (eventuálne

priamo do stropnej konštrukcie) – viz CAD detaily na predchádzajúcej

strane.

Šírenie zvuku vedľajšími cestami

• Pri projektoch s vysokými požiadavkami na

výslednú nepriezvučnosť je nutné z dôvodu

eliminovania prenosu zvuku vedľajšími cestami

previesť v mieste styku priečky a zavesených

stropných podhľadov a zdvojených podláh zvukový

presluch (vertikálna zábrana) – viz predchádzajúca

strana.

Technické detaily (CAD)

• Informácie o zaslaní podkladov so zapracovanými

štandardizovanými riešeniami a detaily z našej

technickej knižnice na vyžiadanie k dispozícií.

Spojenie dvoch plných modulov

(bez profilov) – systém

MilTech

Spojenie plného

a preskleného modulu

– systém MilTech

Roh priečok – napojenie

plného a preskleného

modulu – systém MilTech

Spojenie dvoch plných

modulov – stena s vyššou

nepriezvučnosťou

Rw= 48dB – systém MilTech

Normové požiadavky, optimálny návrh stien

Spojenie dvoch presklených

modulov (bez hliníkového

stĺpiku) – systém

MiltDesign

Spojenie preskleného

modulu s dverným

modulom – systém MilTech

Roh priečok – napojenie

dvoch presklených stien

– systém MilTech alebo

MiltDesign

Spínače na priečkach

Minimálna požadovaná nepriezvučnosť deliacich konštrukcií stien v budovách:

• bežné priestory kancelárií a pracovne s technickou činnosťou R'w = 37 dB

• zasadacie miestnosti, učebne, kancelárie managementu firmy R'w = 47 dB

Vedľa dverí plný modul š. 100–180mm pre osadenie spínačov, zásuviek a ovládania

k vzduchotechnike

Spínač osadený na AL stĺpiku

vedľa dvernej zárubne

Pri projektoch s vysokými požiadavkami na výslednú nepriezvučnosť je nutné z dôvodu eliminovania prenosu

zvuku vedľajšími cestami previesť v mieste styku priečky a zavesených stropných podhľadov a zdvojených

podláh zvukový presluch (vertikálna zábrana).

Parametre prestaviteľných priečok

plné priečky

presklené priečky

Šírka modulu 100–1200 mm 100–1200 mm (až 2500 mm)

Výška priečky < 4500 mm (až 7000 mm) < 4500 mm (až 6000 mm)

Hrúbka priečky

100 mm

Zvuková nepriezvučnosť R w (dB) 44 dB, 46 dB, 48 dB (až 56 dB *) 42 dB, 45 dB **

Vertikálne napojenie modulov s viditeľným hliníkovým profilom Áno Áno

Vertikálne napojenie modulov bez hliníkového stĺpiku je možné je možné ***

* priečky hr. 170–250 mm; ** podľa typu použitého skla; *** technické riešenie na vyžiadanie

22 | 23


BRATISLAVA | PRAHA | BRNO

www.milt.sk | www.milt.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!