09.12.2021 Views

Vstavky a velíny do hál MiltPro - katalóg SK

Vstavby MiltPro umožňujú vytvorenie nového pracoviska nielen v hale. Rýchlosť výstavby, modulová konštrukcia umožňujúca bezproblémové budúce zmeny a priaznivá cena sú ideálnou voľbou na realizáciu. V prípade budúcich požiadaviek na zmenu sú bez komplikácií prestaviteľné.

Vstavby MiltPro umožňujú vytvorenie nového pracoviska nielen v hale. Rýchlosť výstavby, modulová konštrukcia umožňujúca bezproblémové budúce zmeny a priaznivá cena sú ideálnou voľbou na realizáciu. V prípade budúcich požiadaviek na zmenu sú bez komplikácií prestaviteľné.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MiltPro

VSTAVBY A VELÍNY DO HÁL

www.milt.sk


Praktické riešenie pre veľké priestory

Vstavby MiltPro sú ideálnym konštrukčným riešením pre využitie v komerčných, výrobných

alebo skladových priestoroch väčšieho rozsahu. Vstavby a velíny do hál MiltPro ponúkajú široké

uplatnenie na základe technických a vizuálnych požiadaviek zákazníka. Riešenie MiltPro spája

praktickosť a kvalitu s variabilitou pre budúce zmeny dispozícií výrobných priestorov.

2

MiltPro

MiltPro

3


Rýchlosť a efektivita prevedenia

Vstavby MiltPro je možné vybudovať veľmi rýchlo a efektívne, čo znižuje náklady na prípadné

prerušenie prevádzky vo výrobnej hale. Suchá montáž umožňuje takmer okamžité využívanie

vstavby bez zaťaženia okolitého pracoviska. Súčasťou vstavieb je účelné zabudovanie elektro

rozvodov, kúrenia, vzduchotechniky a systémov riadenia, prípadne ďalších technických prvkov

podľa priania zákazníka.

4

MiltPro

MiltPro

5


Ochrana pred hlukom a prachom

Vstavby do výrobných hál poskytujú ochranu pred hlukom podľa normovaných hodnôt na zvukový

útlm. V prípade požiadavky na vyššiu nepriezvučnosť navrhujeme ideálnu skladbu stenových,

podlahových a strešných vrstiev konštrukcie s použitím akustických obkladov, perforovaných výplní

a znížených stropov. Vstavby a velíny sú vhodné do prostredia, kde je dôležité zachovanie čistoty.

Vďaka ochrane pred prachom, ktorú poskytujú, sú vhodné aj ako laboratória alebo vývojové centrá

umiestnené v blízkosti výroby.

6

MiltPro

MiltPro

7


Prehľadnosť na pracovisku

Vstavané riešenia MiltPro umožňujú zamestnancom súkromie na prácu v rámci výrobnej prevádzky,

a pritom zachovávajú prehľadnosť na pracovisku. Tú umocňujú presklené moduly použité

v modulových priečkach. Vstavby môžu byť inštalované aj bez zastropenia, čo vedie k výraznému

zníženiu nákladov na inštaláciu rozvodov, vzduchotechniky alebo osvetlenia.

8

MiltPro

MiltPro

9


Práca s priestorom bez limitu

Vstavby a velíny MiltPro je možné umiestniť do akéhokoľvek typu objektu, limitom pre realizáciu

nie je výška ani šírka, iba priestorové obmedzenia daného objektu. Realizujeme jednopodlažné,

dvojpodlažné aj zvýšené vstavané riešenia, ktoré umožňujú maximálne využitie pôdorysnej plochy.

Vstavbu možno v objekte umiestniť samostatne, pri stene alebo do rohu, v prípade potreby

s jednoramenným alebo dvojramenným schodiskom.

10

MiltPro

MiltPro 11


Kvalita spracovania a konštrukcie

Vstavby a velíny sú vyrábané na mieru z oceľovej nosnej konštrukcie, ktorá zaručuje funkčnosť,

bezpečnosť a stabilitu riešenia MiltPro po celú dobu jeho životnosti. Zákazníkom vieme dodať celý rad

farieb a povrchov pre ideálne splynutie vstavby z okolitého prostredia. Vybrať si môžete z materiálov

rôznych farieb, prírodných dýh, metalických povrchov a laminátových dekorov. Želanie zákazníka

je pre nás na prvom mieste.

12

MiltPro

MiltPro 13


Výškové usporiadanie vstavieb MiltPro

Technický popis

Jednopodlažná

Vstavba umiestnená v hale, či sklade umožňuje zlepšiť pracovné

prostredie pracovníkom, ktorých činnosť vyžaduje prácu v kľudnejšom

prostredí pri zachovaní kontaktu s výrobnou prevádzkou. V prípade

požiadaviek na výrazné zníženie hladiny hluku vo vnútornej kancelárií

možno dodať steny aj zastropenie v prevedení splňujúcom prísnejšie

hodnoty. Plochu zastropenia kancelárie môžno prakticky využiť

i na skladovanie ľahkých materiálov.

Modulárna vstavba MiltPro je zložená zo stužujúcej

konštrukcie, obvodových a vnútorných stenových modulov,

zastropenia a podláh, doplnená o presklené okná a dverné

moduly. Stužujúca oceľová konštrukcia pozostáva z väzníc,

stĺpov a pomocných väzničiek.

Stenové moduly: sú tvorené hliníkovými viditeľnými profilmi,

vnútornými skrytými tenkostennými oceľovými prvkami,

plnými a presklenými výplňami.

4

Hliníkové profily: povrchová úprava prírodný elox alebo

RAL, metalické farby Tiger.

1

5

Umiestnenie vstavby v objekte

Zvýšená

Pomocou zvýšenej stužujúcej oceľovej konštrukcie môžno vytvoriť

nový kancelársky priestor a zároveň využiť pôdorysnú plochu v hale

v maximálnom rozsahu. Súčasťou vstavby je vždy jednoramenné alebo

dvojramenné schodisko umožňujúce prístup do zvýšeného podlažia.

Vyššia úroveň podlahy kancelárie umožňuje lepšiu kontrolu a prehľad

pracovníkom sediacim v vstavbe o priebehu diania vo výrobe, či sklade.

Dvojpodlažná

V prípade požiadaviek na maximálne využitie zastavanej pôdorysnej

plochy je vhodnejšie použiť kanceláriu vo viacerých úrovniach.

Súčasťou dvojpodlažnej vstavby je vždy minimálne jedno prístupové

jednoramenné alebo dvojramenné schodisko. Steny vstavby sú tvorené

modulmi s nepriezvučnosťou splňujúcou požadované parametre.

Stužujúca konštrukcia môže byť viditeľná alebo skrytá.

samostatne stojaca vstavba pri stene rohová vstavba

Plné výplne stien: sádrokartónové alebo fermacelové dosky

s nakašírovanou fóliou Durafort (250 farieb), laminované

dosky (pastelové farby a dekory drevín), dýhované dosky,

metalické povrchy s vnútornou zvukovou izoláciou. 1

Presklené výplne stien: číre dvojsklo alebo jednosklo.

Možnosť pieskovaných výplní alebo s polepom matnou alebo

farebnou fóliou. 2

Dvere: jednokrídlové alebo dvojkrídlové otváravé (s dverným

nadpanelom), posuvné manuálne i na fotobunku,

kyvné. Výroba v štandardných rozmeroch, i atypické.

Pre jednokrídlové dvere je osová šírka modulu 915 mm (svetlá

šírka 800 mm), pre dvojkrídlové dvere je osová šírka modulu

1 715 mm (svetlá šírka 1 600 mm). 3

Šírky stenových modulov: štandardné plné i presklené

moduly šírky 600,1 000,1 200 mm, podľa požiadaviek môžno

až 1 500 mm, pri presklených stenách s horizontálnym

členením až 2 500 mm. Podľa požiadaviek zákazníka.

Spojenie modulov: moduly sú spojené vertikálnym skrytým

tenkostenným profilom V-Beam s viditeľným vertikálnym

hliníkovým profilom š. 35 mm. Pre stuženie vnútorného rastru

vertikálne V-Beam stužené vnútornými skrytými nosníkmi

H-Beam.

Medzisklenné žalúzie: horizontálne s ovládaním kolieskom,

šnúrkou (retiazkou), s elektrickým ovládaním, možnosť

diaľkového centrálneho ovládania, ovládanie tyčka + šnúrka.

Kovanie: podľa požiadaviek zákazníka , štandardne delené

rozety nerezové, kľučka-kľučka.

Zámok: štandardne AssaAbloy, podľa požiadaviek zákazníka

elektromechanický zámok Befo.

Zastropenie: podľa požiadaviek zákazníka na únosnosť

(možno využiť aj ako skladovací priestor) a zvukovú

nepriezvučnosť je navrhnutá optimálna skladba zastropenia. 4

2

3

Podlaha + zastropenie: podľa požiadaviek zákazníka na

únosnosť a zvukovú nepriezvučnosť je navrhnutá optimálna

skladba zastropenia, vrátane pochôdznej krytiny (pvc,

záťažový koberec). 5

Podlaha: podľa požiadaviek zákazníka podlaha v prevedení

pvc, plávajúca drevená alebo laminátová podlaha.

Pri vstavbách s požiadavkou na vysokú čistotu vnútorného

prostredia nerezová podlaha vrátane vnútorného povrchu

stien. 6

Schodisko: oceľové jednoramenné alebo dvojramenné

(podľa dispozície projektu). Povrchová úprava podľa RAL

(eventuálne žiarovo zinkovaný). Nášľapy v prevedení buď

pororošt. slžičkov plech, eventuálne drevené. Zábradlie

kovové štandardne stĺpik výšky 1 000 mm (jakl 40x40 mm,

Ø 40 mm) madlo kovové (jakl 40x20 mm, Ø 40 mm) farba

podľa RAL.

6

14 MiltPro MiltPro

15


Základné stenové a dverné moduly

Skladby priečok Milt (vybrané)

Spojenie dvoch plných

modulov vertikálnym hliníkovým

profilom š. 35 mm

– systém MilTech

Spojenie dvoch plných

modulov – stena s vyššou

nepriezvučnosťou až Rw= 49 dB

– systém MilTech

modul A modul B modul C modul D modul E

Spojenie plného

a preskleného modulu

– systém MilTech

Spojenie 2 presklených

modulov vertikálnym

hliníkovým profilom

š. 35 mm – systém MilTech

Roh priečok – napojenie

plného a preskleného

modulu – systém MilTech

Spojenie preskleného

modulu s dverným

modulom – systém MilTech

modul F modul G modul H modul I modul J

Skladby zastropenia (vertikálne rezy)

modul K modul I modul M modul N modul O modul P

Nepochôdzny A.1 štandardné prevedenie

Pochôdzny B.1 štandardné prevedenie

Nepochôdzny A.2 s vyššími požiadavkami na nepriezvučnosť

Pochôdzny B.2 s kročajovou izoláciou

modul Q modul R modul S modul T modul U

Parametre stien a vnútorných priečok presklená výplň plná stena dvere

Šírka modulov

štandardne 100–1 200 mm

štandardne 100–1 200 mm

(až 1 500 mm)

jednokrídlové 700, 800, 900 mm

dvojkrídlové 1 600–3 000 mm

Výška modulov < 4 500 mm < 6 000 mm 2 100; 2 500; 3 000; 3 500 mm

Hrúbka priečky

100 mm (Rw < 49 dB)

170 až 230 mm (Rw > 48 dB)

Zvuková nepriezvučnosť Rw (dB) 42 dB; 45 dB 44 dB; 49 dB*; (až 52 dB**) 19 dB; 22 dB; 32 dB; 40 dB

* stenové moduly MilTech VIP ** priečky tl. 170–230 mm

Šírenie zvuku vedľajšími cestami

Pri projektoch s vysokými požiadavkami na výsledné zníženie

hladiny hluku vo vnútorných priestoroch vstavby je absolútne

nevyhnutné previezť opatrenie na zníženie prestupnosti

hluku nielen „vedľajšími cestami“, ale taktiež pri styku vstavby

z existujúcou podlahovou konštrukciou.

Technické detaily (CAD)

Informácie o zaslaní podkladov zo spracovanými

štandardizovanými riešeniami a detaily z našej

technickej knižnice na vyžiadanie k dispozícií.

16 MiltPro

Parametre stien a vnútorných

priečok

MiltPro

17


Príklady návrhov vstavieb MiltPro

Jednopodlažný – MiltPro 5,0 × 3,8

Jednopodlažný – MiltPro 5,0 × 7,4

C

C

PÔDORYS PRÍZEMIA

PÔDORYS PRÍZEMIA

C

C

B

B

BOČNÝ POHĽAD

BOČNÝ POHĽAD

D

D

B

B

3800

3800

B

B

BOČNÝ POHĽAD

BOČNÝ POHĽAD

D

D

E

E

B

B

5000

5000

D

BOČNÝ POHĽAD

A

A

5000

5000

C ZADNÝ POHĽAD A ČELNÝ POHĽAD D BOČNÝ POHĽAD

A

7400 A

7400

D

BOČNÝ POHĽAD

C ZADNÝ POHĽAD A ČELNÝ POHĽAD D BOČNÝ POHĽAD

A

ČELNÝ POHĽAD

E VNÚTORNÁ STENA C ZADNÝ POHĽAD

A

ČELNÝ POHĽAD

E VNÚTORNÁ STENA C ZADNÝ POHĽAD

Jednopodlažný – MiltPro 9,8 × 8,6

Dvojpodlažný – MiltPro 6,2 × 5,0

E

E

PÔDORYS PRÍZEMIA

PÔDORYS PRÍZEMIA

B

B

BOČNÝ POHĽAD

BOČNÝ POHĽAD

1. NP

1. NP

D

D

2. NP

2. NP

C

B

D

D

MOBILNÁ STENA

MOBILNÁ STENA

C

C

B

B

8600

8600

D

D

BOČNÝ POHĽAD

BOČNÝ POHĽAD

C

B

5000

5000

E

ZADNÝ POHĽAD

A

9800

A

9800

C

C

A

VNÚTORNÁ STENA

VNÚTORNÁ STENA

ČELNÝ POHĽAD

A

A

950 6200

950 6200

A ČELNÝ POHĽAD B BOČNÝ POHĽAD D ZADNÝ POHĽAD C BOČNÝ POHĽAD

A ČELNÝ POHĽAD B BOČNÝ POHĽAD D ZADNÝ POHĽAD C BOČNÝ POHĽAD

E

ZADNÝ POHĽAD

A

ČELNÝ POHĽAD

18 MiltPro

MiltPro

19


PRAHA | BRNO | BRATISLAVA

www.milt.cz | www.milt.sk

08/2019 | Ateliér Tomáš Tuč

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!