10.12.2021 Views

PUTOKAZ KROZ DJETINJSTVO

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

PUTOKAZ KROZ

DJETINJSTVODragi roditelji, pred Vama je brošura „Putokaz kroz djetinjstvo“ u kojoj

možete pronaći korisne informacije o razvoju vašeg djeteta.

Sigurno ste se ponekad pitali kada je pravo vrijeme da bočicu zamijenite

čašom, izbacite dudu varalicu ili pak kupite bicikl bez pomoćnih kotača…

Kroz putokaze razvoja u nastavku ove brošure, nastojat ćemo Vam pomoći i

odgovoriti na ova i slična pitanja. Također, želimo Vam ponuditi smjernice

koje ćete moći lako primijeniti u svakodnevnom životu i time doprinijeti

urednom rastu i razvoju Vašeg djeteta.

Važno je napomenuti da je svako dijete različito i ima drugačiji razvojni put.

Manja odstupanja u dosezanju razvojnih koraka ne moraju nužno ukazivati

na teškoću. Ukoliko primijetite određena odstupanja ili imate nedoumice u

vezi rasta i razvoja, nemojte se bojati potražiti pomoć stručnjaka.


Vrijeme je da krenemo putevima i cestama razvoja. Ponekad će biti zapreka

koje ćete morati zaobilaziti, može doći do čekanja, gužvi i zastoja, nekad

ćete se možda naći na klizavom terenu, ali korisno je znati da postoje

znakovi i signali, ali i osobe koje će vam koristiti kako bi Vas usmjerile prema

željenom odredištu.


ZA LAKŠE SNALAŽENJE U BROŠURI SLIJEDITE BOJE

SEMAFORA:

ZELENA BOJA označava vještine i razvojne korake koji se

očekuju u određenoj dobi djeteta

ŽUTA BOJA podrazumijeva savjete i preporuke za poticanje što

skladnijeg razvoja

CRVENA BOJA označava ponašanja ili izostanak određenih

vještina koja mogu ukazivati na potrebu za stručnom podrškom


0 – 3 MJESECA

• Nekontrolirani pokreti cijelog tijela

(vrpoljenje)

• Odiže glavu od podloge, šake u

početku stisnute, kasnije sve češće

poluotvorene

• Pogledom prati predmet koji se

pomiče u stranu (npr. crvena zvečka)

• Hvata predmet kada mu se dodirne

šaka (npr. prst)

• Reagira na jake zvukove i svjetlost s

nelagodom

• Smije se kad mu je ugodno

• Voli gledati ljude, zadržava pogled na

licu majke

• Javlja se gukanje (između 2. i 3.

mjeseca)

• Pojavljuje se socijalni smiješak

• Dijete razvija osjećaj privrženosti -

važno je reagirati na potrebe djeteta,

hraniti dijete u naručju, masirati ga

• U igri pokretati djetetove ruke i noge

što doprinosi razvoju slike tijela

• Od 6. tjedna dobro je uvesti igračke

(mobili) iznad krevetića, najbolje u

kombinaciji crne i bijele boje

• Stavljati predmete u vidokrug djeteta

• Za vrijeme igre stavljati dijete

nakratko u potrbušni položaj – potiče

se podizanje glave, a kasnije i

oslanjanje na ruke

• Dijete pretjerano mirno – ne reagira

na vanjske podražaje

• Otežano sisanje

• Slabo pokreće udove (jako napeto ili

jako mlohavo)

• Ne reagira na nagle zvukove

• Ne slijedi predmet pogledom

• Ne gleda roditelje ni druge osobe u

lice

• Plač jako prodoran ili jako tih, često

plače bez vidljivog razloga


3 – 6 MJESECI

• Kad je na trbuhu odiže glavu od

podloge i oslanja se na ruke

• Sjedi uz oslonac, glavu čvrsto drži (5

mj.)

• Iz potrbušnog položaja se okreće na

leđa (6 mj.)

• Stavlja igračke u usta, igra se rukama

• Vidi i dohvaća igračku u neposrednoj

blizini

• Pokazuje veći interes za roditelje

nego za druge ljude

• Pojavljuje se imitacija glasova iz

svoje sredine

• Pojavljuje se glasan smijeh

• Okružiti dijete sigurnim i poticajnim

predmetima te ugodnim zvukovima -

korisne su igračke za diranje s

različitim površinama, teksturama,

oblicima koje proizvode zvukove ili

vizualne promjene

• Igrati igre koje uključuju puno

tjelesnog kontakta i kontakta očima –

skrivalice, škakljalice, ritmičke

pjesmice...

• Djetetu se obraćati njegovim imenom,

izbjegavati „tepanje“, obraćati se

kratkim rečenicama i komentirati

djetetovu okolinu i sve što se s

djetetom radi (dnevne rutine, igre...)

• Glava zaostaje za ostatkom tijela kod

podizanja u sjedeći položaj, nema

razvijenu kontrolu glave

• U uspravnom položaju križa noge

• Ne primjećuje i ne poseže za

ponuđenim predmetom

• Ne stavlja igrače ni prste u usta

• Ne prati predmete u pokretu

pogledom, gleda u „križ“

• Ne reagira na zvukove

• Osmijeh na licu može se vidjeti samo

za vrijeme spavanja

• Nema kontakta očima ni socijalnog

smješka

• Nema gukanja, dijete većinom šuti


6 – 9 MJESECI

• Kratko sjedi bez oslonca (7 mj.)

• Posjeda se uz malu pomoć (8 mj.)

• Posjeda se samostalno i sjedi

samostalno (9 mj.)

• Počinje puzati (9mj.)

• Stoji uz pridržavanje (9 mj.)

• Uzima predmete svim prstima (8 mj.),

a kasnije palcem i kažiprstom (9 mj.)

• Pokazuje strah pri odvajanju od

roditelja

• Promatra se u ogledalu

• Namjerno baca predmete na pod

• Javlja se brbljanje - ponavlja nizove

jednakih slogova (mamamama,

dadada), oponaša ono što čuje

• Osigurati siguran prostor bez zapreka

kako bi se poticalo puzanje

• Što manje ostavljati dijete u krevetiću

ili u ogradici

• Omogućiti iskustveno istraživanje

okoline – uključiti što više osjetila (vid,

sluh, dodir, njuh, okus)

• Provoditi zabavne igre skrivanja i

traženja predmeta

• Ne pokazuje potrebu za promjenom

položaja (ne okreće se s trbuha na

leđa i obrnuto)

• Koristi samo jednu stranu tijela

• Ne pokazuje interes za predmete iz

okoline

• Ne traži kontakt očima, dodir ni utjehu

od roditelja

• Ne traži osobu pogledom kada ga se

pozove


9 – 12 MJESECI

• Samostalno se posjeda, sjedi i puže

• Samostalno se podiže u stojeći

položaj (10 mj.)

• Kratko stoji samostalno

• Hoda uz pridržavanje/ uz namještaj

(12 mj.)

• Javlja se gesta pokazivanja

• Pije iz šalice, jede krutu hranu

prstima

• Kada ga se zatraži, daje predmet;

usmjerava pogled prema imenovanim

predmetima

• S razumijevanjem reagira na svoje

ime

• Služi se glasom kako bi pridobilo

pažnju

• Počinje spajati različite glasove (papa,

am-am)

• Izrazom lica i tonom glasa davati

djetetu do znanja koje je ponašanje

prihvatljivo, a koje nije – dijete uči

razlikovati poželjna, od nepoželjnih

ponašanja

• Kada dijete počinje stajati i hodati

podloga treba biti čvrsta – izbjegavati

mekane i nestabilne površine poput

kauča

• Poželjno je da djeca budu što više

bosa ili u čarapama

• Ne puže ili kod puzanja vuče jednu

stranu

• Ne može stajati

• Nema gestu pokazivanja

• Ne reagira na tiše zvukove

• Ne pokazuje želju za kontaktom s

djecom ni odraslima

• Ne odaziva se na svoje ime

• Ne brblja, niti privlači pažnju glasom

• Ne reagira na svakodnevne riječi


1 – 2 GODINE

• Održava ravnotežu stojeći bez

oslonca (13 mj.)

• Samostalno hoda (15 mj.)

• Penje se po stepenicama uz

pridržavanje (16 mj.)

• Trči u krug

• Okreće stranice u knjizi

• Slaže kockice u niz i gradi toranj

(24 mj.)

• Skače na mjestu (24 mj.)

• Samostalno se hrani žlicom

• Zna je li dječak ili djevojčica

• Pokazuje interes za vršnjake, ali se

ne igra s njima – gura ih, udara

• Pokazuje ljubomoru

• Oponaša jednostavne radnje

• Javlja se prva riječ sa značenjem –

mama, tata (12-15 mj.)

• Oponaša zvukove životinja

• Razumije naloge poput „daj“ i „dođi“

• U igri koristiti predmete svakodnevne

upotrebe (kutijice s poklopcima,

papirnati tuljci...)

• Povremeno mijenjati igračke i

predmete za igru – dozvoliti djetetu

samostalnost u odabiru

• Kada dijete kreće u jaslice ili vrtić

dobro je ponijeti dragi predmet ili

igračku

• Postavljati granice i jednostavna

pravila ponašanja za dijete – biti

dosljedan u njihovu usvajanju (npr.

spremanje igračaka)

• Čitati djetetu priče i pokazivati slike

• Ponuditi djetetu bojice i papir

• Ne hoda do 18 mjeseci

• Nekontrolirano slinjenje

• Hoda na prstima

• Stereotipni pokreti (mahanje rukama,

treperenje rukama pred očima,

skakutanje, okretanje u krug)

• Izostaje pojava prve riječi

• Ne razumije jednostavne naloge i

pitanja

• Ne pojavljuju se riječi sa značenjem


2 – 3 GODINE

• Sigurno u trčanju

• Sunožno skače (kao zečić)

• Stoji na jednoj nozi uz pridržavanje

• Hoda unatrag

• Uspinje se i silazi po stepenicama nogu po

nogu (silazi uz pridržavanje)

• Baca i hvata loptu

• Samostalno obuva papuče, oblači gaćice i

hlače

• Samostalno pije iz čaše, koristi vilicu

• Odlazi na WC, kontrolira mokrenje tijekom

dana

• Prihvaća kratka odvajanja od roditelja

• Čuva igračke za sebe

• Prepoznaje detalje na slikama i

slikovnicama

• Koristi olovku (povlači crte, precrta krug)

• Koristi rečenice od 2 do 3 riječi

• Govor većinom razumljiv, zna nazive skoro

svih svakodnevnih stvari

• Traži predmete imenujući ih

• Razumije razlike: unutra-vani, idi-stani,

toplo-hladno, veliko-malo

• Omogućiti uvjete za kretanje po različitim

terenima – stube, tobogan, niske penjalice

• Možete plahtom prekriti nekoliko igračaka u

dnevnoj sobi i na taj način napraviti zanimljiv

teren za kretanje i istraživanje

• Poticati samostalnost i istraživanje pomoću

igračaka koje uključuju rastavljanje i

sastavljanje, pražnjenje i punjenje i sl. – na

taj način dijete počinje stvarati koncepte

uzrok - posljedica

• Stalno u pokretu, nespretno, često se

spotiče i pada

• Ne pokušava skočiti ili ne trči

• Potpuno je ovisno o tuđoj pomoći kod

oblačenja

• Burno reagira na svako odvajanje od

roditelja

• Ne zna svoje ime

• Izbjegava vizualne sadržaje, jako udaljava ili

približava slikovnicu, naginje glavu

• Ne razumije i ne slijedi dvostruke naloge

(npr. „Uzmi knjigu i stavi je na stol.“)


3 – 4 GODINE

• Reže papir škarama

• Može držati olovku s 3 prsta

• Vozi bicikl s pomoćnim kotačima

• Samostalno se svlači

• Imenuje članove svoje obitelji

• Grupira predmete po boji

• Prebroji 4 predmeta

• Zna koliko ima godina

• Igra se pored druge djece

• Govor razumljiv i koristi ga za

komunikaciju

• Koristi rečenice od 3, 4 ili više riječi

• Koristi zamjenicu „ja“ kada govori o

sebi

• Postavlja pitanje „zašto?“

• Omogućiti što više kretanja i

uvježbavanja stečenih motoričkih

vještina

• Aktivnosti djetetu moraju biti prije

svega zabavne – dobar su primjer

mali poligoni koji su za dijete veliki

izazov, a mogu uključivati različite

aktivnosti poput skakanja,

zaobilaženja, penjanja, hodanja

unatrag i sl.

• Dijete ne poskakuje na mjestu

• Ne može baciti loptu preko glave

• Ne vozi tricikl

• Ne zna je li dječak ili djevojčica

• Ne zna kako se koriste predmeti iz

okoline

• Ne spaja riječi u rečenice


4 – 5 GODINA

• Može stajati na prstima

• Hoda uz i niz stepenice izmjenjujući

noge

• Baca loptu jednom rukom

• Potpuno samostalno u hranjenju i

oblačenju

• Samostalno koristi toalet

• Pokazuje zanimanje za vlastite

spolne organe

• Slaže slagalicu od više dijelova

• Smisleno broji do 10

• Rečenica je potpuna

• Vodi sve duže razgovore

• Opisuje radnju na slici

• Može izdvojiti prvi glas u riječi,

razumije rimu

• Izgovara sve glasove

• Osigurati vrijeme i prostor za različite

aktivnosti koje uključuju kretanje

(trčanje, skakanje, penjanje)

• U igru ubaciti brojalice i pjesmice s

rimom

• Brojeve predočiti djetetu konkretnim

materijalima – neka broji predmete

koji se svakodnevno koriste (voće,

kamenčići...)

• Omogućiti djetetu da istražuje i uči iz

svog iskustva

• Pohvaliti dijete, ali i poticati unutarnji

osjećaj uspjeha pitanjima poput „Što

ti misliš, je li dobro?“

• Dijete ne može stajati na jednoj nozi

ni na kratko

• Većinu vremena hoda na prstima

• Hoda niz stepenice nogu po nogu, uz

pridržavanje

• Ne pokazuje interes za bojice i papir

• Teškoće u hranjenju i spavanju

• Svoje potrebe mora zadovoljiti sad i

odmah

• Koristi pelene

• Ne uspostavlja kontakt s vršnjacima

• Ne uspijeva spariti predmete po boji

• Izražava se s jednom ili dvije riječi


5 – 6 GODINA

• Uspostavljena ravnoteža

• Skakuće na jednoj nozi

• Hvata malu lopticu jednom rukom

• Reže i lijepi

• Prepoznaje izvor bola

• Vid potpuno razvijen

• Uspostavlja prijateljstva, traži

partnere za igru, poštuje tuđe stvari

• Prisutno suosjećanje

• Primjećuje sličnosti i razlike među

predmetima

• Usvojena gramatička struktura jezika

(množina, padeži, glagolska

vremena, veznici, prijedlozi)

• Prepričava i glumi priču

• Izdvaja zadnji glas u riječi

• Poticati dijete da osim igre sudjeluje i

u aktivnostima za stolom – crtanje,

bojanje, rezanje škarama

• Važno je da aktivnosti za stolom

osobito u početku budu u skladu s

interesom djeteta

• Omogućiti djetetu da sudjeluje u

aktivnostima u kojima može doživjeti

uspjeh

• Izbjegavati osjećaj manje vrijednosti

usporedbama i natjecanjem

• Slabo usmjerava vidnu i slušnu

pažnju

• Agramatičan govor

• Ljutnju često izražava na fizički način

– udara, štipa...

• Ne primjećuje zajednička svojstva

predmeta (crveni predmeti, okrugli

predmeti...)

• Izražava se kratkim, često

nerazumljivim rečenicama


6 – 7 GODINA

• Vozi bicikl

• Veže vezice na obući

• Loptom pogađa cilj

• Palcem može dotaknuti svaki prst

• Koristi kompletan pribor za jelo

• Uspoređuje se s vršnjacima

• Voli igre s natjecanjem

• Razlikuje lijevo i desno na svom tijelu

• Prepoznaje i imenuje okuse

• Imenuje godišnja doba i dane u

tjednu

• Izgovor glasova je pravilan

• Pokazuje interes za brojeve, čitanje i

pisanje

• Raščlanjuje i spaja glasove u riječi

(slovkanje)

• Sluša i sudjeluje u grupnom

razgovoru

• Omogućiti djetetu da planira i provodi

svoje aktivnosti

• Inzistirati na završavanju započete

aktivnosti

• Pomoći djetetu da uskladi svoje želje

i potrebe s potrebama drugih.

• Omogućiti istraživanje okoline i pri

tome korištenje svih osjetila

• Ukoliko izgovor svih glasova nije

pravilan, potražiti stručnu pomoć

logopeda

• Nema nijednog prijatelja

• Strah od neuspjeha je toliko velik da

dijete ni ne započinje neku aktivnost

• Ne uspijeva se zadržati u

aktivnostima za stolom, stalno ustaje

• Teško se orijentira na vlastitom tijelu i

u poznatom prostoru

• Izgovor svih glasova nije pravilan


IGRA I SLOBODNO VRIJEME

Djeca mlađe životne dobi ne mogu se igrati zajedno jer još nemaju razvijene vještine za

zajedničku igru. Kako bi se poticala zajednička igra, potrebno je birati igre i aktivnosti koje je

potiču i zahtijevaju suradnju. Suradničku igru potičemo i na način da se sami u nju

uključujemo - pokazujem djetetu kako da se igra.

U prve tri godine dobro je djecu što više izlagati igri s različitim prirodnim materijalima poput

vode, pijeska, gline…

Djeca predškolske dobi mogu se zajedno igrati do 20 minuta. Djeca tada počinju pokazivati

interes za igre koje zahtijevaju suradnju i igranje uloga. Važno ih je pohvaliti svaki put kada se

lijepo igraju (slijede pravila, ne sukobljavaju se), posebno kada to učine prvi puta. Kada ta

ponašanja postaju uobičajena, više nije potrebno toliko često upućivati pohvale. Poželjno je

nuditi drvene igračke, papir i različite materijale za crtanje.

Broj igračaka ne bi trebao biti prevelik. Potrebno je izdvojiti samo igračke potrebne za

određenu igru, a ostale maknuti kako ne bi odvlačile pažnju. Bolje je birati igračke od prirodnih

materijala, koje što je više moguće bojama imitiraju stvarne predmete i životinje.

Djecu je potrebno poticati da sama spremaju svoje igračke i za to odrediti određenu kutiju ili

ormar kako bi igračke uvijek stajale na istom mjestu.

Čitanje i pričanje djeci od najranije dobi pozitivno utječe na njihov cjelokupni razvoj. Na taj

način razvija se njihova mašta i produljuje pažnja te se razvija pozitivan stav prema čitanju,

koji će svakako biti od koristi kada dijete krene u školu. Djeca u dobi od 2 do 3 godine često

traže da im se stalno čitaju i pričaju iste priče, to je uobičajeno i potrebno im je u tome

udovoljiti.

KORIŠTENJE MEDIJA

Današnje, moderno doba je gotovo nezamislivo bez medijskih platformi, preko kojih koristimo

medijske sadržaje, informiramo se i komuniciramo.

Obiteljski život se često odvija uz televizor. Uz njega jedemo, raspravljamo, radimo i

odmaramo se. Gotovo da i nema djeteta koje dnevno ne pogleda makar jedan crtić, seriju ili

film.

Televizija više nije jedini ili prevladavajući elektronički medij, već se masovno koriste i druge

medijske platforme poput računala, tableta, pametnih telefona i igraćih konzola.

Mediji su danas neizbježni u obrazovanju, informiranju i zabavi djece i adolescenata.

No, njihovi utjecaji mogu biti i štetni za mnoge aspekte djetetovog funkcioniranja.

Djelovanje medija na dijete može biti izravno - preko onoga što dijete samo gleda, ali i

posredovano roditeljima, koji mogu regulirati pristup djeteta brojnim medijima i određenim

sadržajima i tumačiti njihovo značenje.

Preporuke po dobi:

Koliko vremena bi djeca maksimalno trebala provoditi uz elektroničke medije na dan? To ovisi

o njihovoj dobi. Za djecu mlađu od dvije godine preporučljivo je da ne gledaju televiziju i/ili

druge elektroničke medije ili da ih gledaju najviše petnaest minuta dnevno.

Kako djeca rastu, tako se razvija i njihova sposobnost da prate priču. Sposobnost razlikovanja

činjenica od fikcije, odnosno stvarnosti od izmišljenog sadržaja, poboljšava se kako se djeca

približavaju polasku u školu. Preporuča se da predškolska djeca koriste elektroničke medije

do jedan sat na dan. U toj dobi djeca također trebaju provoditi puno vremena sa svojim

obiteljima u mirnim okruženjima, ali treba im i dovoljno sna, vježbanja, kretanja i igre.


Općenite preporuke:

→ Ugasite televizor kad ga nitko ne gleda. Pokazalo se da se djeca igraju

određenom igračkom dvostruko kraće kada je televizor upaljen, nego kada je

isključen te da se znatno manje koncentriraju na igru. Na taj se način ometa razvoj

djeteta i smanjuje njegova mogućnost koncentracije.

→ Uvedite jasna pravila, primjerice: nema korištenja medija prije spavanja ili za

vrijeme obroka.

→ Ne stavljajte televizor i računalo u dječju sobu. Djeca koja imaju televizor u

svojoj sobi gotovo pet sati tjedno više gledaju televiziju od onih koji ga nemaju.

Također je važno nadgledati djecu dok su na internetu i vidjeti koje stranice

posjećuju.

→ Gledajte televiziju s djetetom. Roditelji mogu znatno umanjiti utjecaje nasilnih

sadržaja na djecu na način da tijekom i nakon gledanja objasne djetetu ono što je

vidjelo.

Dodatno:

• Vrijeme provedeno uz medije zamjenjuje vrijeme koje dijete može provesti u

zdravoj i poželjnoj interakciji s roditeljima i drugom djecom

• Socijalni kontakti i interakcija su od iznimne važnosti za zdrav razvoj

djetetovog mozga

• Pričanje, pjevanje, čitanje i slušanje glazbe s roditeljima, za zdrav djetetov

razvoj, daleko su važniji od gledanja bilo koje televizijske emisije

Uvedite „dan bez televizije“ u Vaš tjedni ritam aktivnosti


Ovim putokazom kroz djetinjstvo završili smo dio puta koji

obuhvaća razdoblje do polaska u školu. Ako ste kod svojeg

djeteta uočili neka odstupanja ili ste se našli u izazovnoj situaciji

Vas kao roditelja, s povjerenjem se obratite i potražite savjet na

dolje navedenim mjestima.

"Srce" - Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih

obitelji

Petra Preradovića 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

Predsjednica Udruge: koordinator@udruga-srce-zelina.hr, 098 507 807

Ured: info@udruga-srce-zelina.hr, 099 301 3930

Poludnevni boravak i Klub Srce: voditelj.poludnevni@udruga-srce-zelina.hr , 099

301 3932

Logoped: logoped@udruga-srce-zelina.hr, 099 814 3975

Radni terapeut: radna@udruga-srce-zelina.hr, 099 434 4777

Psiholog: psiholog@udruga-srce-zelina.hr, 099 301 3930

Web stranica: http://www.udruga-srce-zelina.hr/

Dom zdravlja Zagrebačke županije

Bocakova 5, 10380 SV.IVAN ZELINA

Kontakt broj (pedijatrija): 01 2051 201

Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina

Ulica Braće Radić 2, 10380 Sveti Ivan Zelina

Web stranica: http://czss-svetiivanzelina.hr/web/

• pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su:

maloljetna djeca bez roditelja, djeca s teškoćama, djeca i mladi s

problemima u ponašanju


Dječji vrtić Tintilinić

Blaževdolska 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

e - mail: djecji.vrtic.tintilinic@gmail.com

Telefon: 01 2065 330, Mobitel: 091 2065 332

Web stranica: http://www.djecji-vrtic-tintilinic.hr/

• usluge logopeda za korisnike vrtića i za djecu koja nisu upisana u vrtić

Dječji vrtić Proljeće

Bocakova 7, 10380 Sveti Ivan Zelina

e - mail: djecji.vrtic.proljece@zg.t-com.hr

Telefon: 01 2060 713, mobitel: 091/2060-054

Web stranica: http://dv-proljece.hr/

• usluge pedagoga, psihologa i logopeda za djecu koja pohađaju vrtić

Centar za rehabilitaciju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta

Telefon: 01 245 7560

e-mail: centar.info@erf.hr

• usluge procjene, savjetovanja, tretmana i terapija

• usluge edukacijskog rehabilitatora, logopeda, senzornog terapeuta,

psihologa

Također preporučamo web stranicu: http://raniklik.hr/ na kojoj možete pronaći

stručnjake za pojedina područja za bilo koji grad u Hrvatskoj.


DODATNA POJAŠNJENJA:

Logoped je stručnjak osposobljen za rad na prevenciji, probiru, otkrivanju, procjeni,

dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije,

a što podrazumijeva poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i

pisanju, poremećaje oralno-laringealnih funkcija te poremećaje u verbalnoj i

neverbalnoj komunikaciji.

Radni terapeut je zdravstveni djelatnik koji pomaže ljudima sa smanjenim tjelesnim

i mentalnim sposobnostima, kako bi bili što samostalniji i sposobniji za uključivanje u

život zajednice.

Psiholog je stručnjak sa završenim studijem psihologije, područja rada

predškolskog psihologa su prevencija (procjena, identifikacija, edukacija) i rana

intervencija (poduzimanje mjera).

Fizioterapeut je zdravstveni radnik koji obavlja postupke fizikalne terapije i upravlja

procesom fizikalne terapije, pruža usluge razvijanja, zadržavanja i povrata

maksimalne pokretljivosti i funkcionalnosti pokreta.

Edukacijski rehabilitator je stručnjak sa znanjima o dijagnostičkim, edukacijskim i

terapijskim postupcima u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom te

sudjeluje u procesu inkluzivnog odgoja i obrazovanja.„SRCE“ - UDRUGA DJECE S TEŠKOĆAMA U

RAZVOJU, OSOBA S INVALIDITETOM I NJIHOVIH

OBITELJI

Pripremile i uredile:

Jelena Ferin, mag.prim.educ.

Jelena Martan, mag. logped.

Barbara Miletić, mag.psih.

Martina Bertović, bacc.therap.occup.

Amalija Jalžabetić, mag. rehab.educ.

U izradi ilustracija sudjelovali su članovi Udruge Srce.

Brošuru je financirala Zagrebačka županija u sklopu

projekta „Podrška u zajednici“ za 2018. godinu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!