Obloge kočionenih pločica

wagenint.rs

Obloge kočionenih pločica

Obloge kočionenih pločica

Oštećenja koja nastaju tokom eksploatacije

Krzanje ivica

IIzkrzane ivice mogu se ignorisati, ne predstavljaju

bezbednosni rizik.

Izkrzane ivice su dopuštene unutar označenog područja, međutim

maksimalno 10% ukupne površine obloge sme biti izkrzano.

Objašnjenje:

• Ove pojave mogu biti različitog

stepena u zavisnosti od nivoa

termičkog i mehaničkog

opterećenja koji su se desili.

• Erodirane ivice se mogu tolerisati

ukoliko ne prelazi 10% ukupne

frikcione površine.

15

Similar magazines