Obloge kočionenih pločica

wagenint.rs

Obloge kočionenih pločica

22

Uzrok:

Kočiona pločica nepravilno

montiran.

Uzrok:

Potrebni dodaci na pločici u vezi su sa

primenom kočione pločice, zavise od

modela i tipa i uvek su sastavni deo seta

pločica.

Uzrok:

Pažnja na delove koji pozicioniraju

potisnu ploču na metalnom nosaču

izostala

Pažnja:

Voditi računa o tome kako je pločica

smeštena u samim čeljustima da biste

osigurali perfektno funkcionisanje celog

sistema.

Obloge kočionenih pločica

Nepravilnosti nastale tokom montaže

Opruga za potiskivanje polomljena.

Pritisni limovi istrošeni.

Otisak klipa na deli pločice koja je pozicionira u čeljustima.

Similar magazines