Obloge kočionenih pločica

wagenint.rs

Obloge kočionenih pločica

Obloge kočionenih pločica

Svi nevedeni simptomi oštećenja, dati kao primer, zavise od dizajna samog kočionog

sistema vozila, mogu imati različite posledice.

Služe kao smernica, međutim, ne mogu da budu zamena za procenu oštećenja na

licu mesta od strane eksperta. Veoma često se javljaju kao kombinacija faktora ranije

pomenutih u prethodnom tekstu.

27

Similar magazines