07.03.2022 Views

Osmi mart - JU Srednja ugostiteljsko - turistička škola

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• Najnagrađivanija glumica današnjice je

definitivno Meryl Streep. Ukupno 26 puta je

nominirana za Golden Globe, a 17 puta za

nagradu Oscar. Smatra se jednom od

najtalentovanijih glumica ikad, odlično

imitira strane i domaće naglaske, pjeva,

pleše i improvizira, kako u pozorišnim, tako i

filmskim ulogama. Jedna je od rijetkih

glumica koja je i u svojim 60-ima zatrpana

ponudama za posao, a pobijedila je i

stereotip da u svijetu filma uspijevaju samo

jako zgodne žene koje nisu previše

inteligentne.

MERYL STREEP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!