19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1


ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙΣ να γραφτείς μέλος ή φίλος στο ελληνικό Κόμμα για

τα Ζώα στο https://www.animalpolitics.gr/home/registration για να

συμμετέχεις στο Συνέδριό μας, το Σαββατοκύριακο 16-17/4/2022

στην Οδό Αθηνάς 57, στην Ομόνοια!

2


Περιεχόμενα

Κείμενο Α’

Η στρατηγική μας για τις εκλογές 5

Σχέδιο Πολιτικής Απόφασης:

Κείμενο Β’

Εκλογική Διακήρυξη της Πολιτικής Φιλοζωίας 7

Κείμενο Γ’

Οι άμεσοι στόχοι μας 11

Κείμενο Δ’

Κλιματική Συνάντηση για Εθνική Κλιματική Ενότητα 17

Κείμενο Ε’

Πρόγραμμα Β’ – Αξίες και αρχές στην κοινωνία των ανθρώπων 21

Παράρτημα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Κόμμα για ΤΑ Ζώα 26

3


4


Κείμενο Α’

Η στρατηγική μας για τις εκλογές

(Θέσεις 1-6)

Χώρος για σημειώσεις

Θέση 1. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα θα συμμετέχουμε στις

επόμενες εκλογές με σκοπό:

(α) να καταγραφούμε στον πολιτικό χάρτη της χώρας,

(β) να αναδείξουμε την πολιτική επιρροή της φιλοζωίας,

(γ) να γίνουμε πόλος συσπείρωσης ευρύτερων δυνάμεων της

Πολιτικής Φιλοζωίας,

(δ) να αναδείξουμε την Πολιτική Φιλοζωία σε συστατικό στοιχείο

κάθε κλιματικής και οικολογικής πολιτικής.

2. Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε «ανοιχτά», μη κομματικά

ψηφοδέλτια, στα οποία θα συμμετέχουν μέλη του κόμματος αλλά και

όσες/όσοι αποδέχονται την Εκλογική Διακήρυξη, την Κλιματική

Συνάντηση και το Πρόγραμμα Β’ για τις αρχές και τις αξίες μας

στις κοινωνίες των ανθρώπων.

5


3. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα θα είναι έτσι μέρος ενός

ευρύτερου συνασπισμού που θα οργανώσουμε εμείς οι ίδιες/ίδιοι,

προκαλώντας φορείς και άτομα που θα αποδέχονται 100% το

πρόγραμμά μας. Το ελληνικό ΚΓΤΖ διατηρούμε το δικαίωμα να

κάνουμε ξεχωριστή καμπάνια για τις υποψήφιες/ τους υποψήφιους

που είναι μέλη μας.

4. Ο τίτλος του συνδυασμού θα αποφασιστεί από συνδιάσκεψη των

υποψηφίων του. Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα

θα αναφέρεται εμφανώς ως ένα συστατικό στοιχείο των ανοιχτών

ψηφοδελτίων και του εκλογικού συνδυασμού.

5. Τα ντοκουμέντα της πολιτικής μας συμφωνίας είναι τρία:

(α) Η κεντρική πολιτική μας Απόφαση (κείμενα Β’ και Γ’ «Εκλογική

Διακήρυξη της Πολιτικής Φιλοζωίας» και «Οι Άμεσοι Στόχοι

μας»

(β) Η Απόφασή μας για την Κλιματική Πολιτική (κείμενο Δ’ «Εθνική

Συνάντηση για Εθνική Κλιματική Ενότητα»)

(γ) Το κείμενο Ε’ «Πρόγραμμα Β’: Αξίες και αρχές στην

κοινωνία των ανθρώπων»

Τα κείμενα αυτά θα απασχολήσουν τον εσωκομματικό μας διάλογο

έως το Συνέδριο (16-17/4/2022). Για τη διευκόλυνση του

προσυνεδριακού μας διαλόγου, έχει γίνει αρίθμηση των παραγράφων

των κειμένων.

6. O παραπάνω σχεδιασμός αφορά τις εκλογές εφόσον διενεργηθούν

μετά τον Αύγουστο του 2022. Σε άλλη περίπτωση το ΚΓΤΖ:

(α) θα ανακοινώσει πως δεν συμμετέχει στις εκλογές

(β) θα θέσει ερωτήματα στα άλλα κόμματα και στους εκλογικούς

συνδυασμούς προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να υποστηρίξει

επισήμως κάποιο από αυτά, ως το «μικρότερο κακό»

(γ) θα αδειοδοτήσει κατά περίσταση μέλη και στελέχη του να

συμμετέχουν στις εκλογές ως υποψήφιοι μέλη του ΚΓΤΖ στα

ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων.

6


Κείμενο Β’

Εκλογική Διακήρυξη της Πολιτικής Φιλοζωίας

(Θέσεις 7-17)

Χώρος για σημειώσεις

Θέση 7. Η πολιτική όπως νομίζαμε πως είναι

Μέχρι σήμερα, η πολιτική ήταν μια υπόθεση ανταγωνισμού μεταξύ

ανθρώπινων συμφερόντων. Ψηφίζαμε ό,τι νομίζαμε καλύτερο για

τον εαυτό μας, για τον επαγγελματικό μας κλάδο, για τον τόπο μας,

για το μέλλον των παιδιών μας, ό,τι τιμούσε τους αγώνες των

προγόνων μας.

8. Μία νέα εποχή

Αλλά οι καιροί άλλαξαν: οι άνθρωποι σήμερα καταστρέφουμε το

κλίμα, εξαφανίζουμε τα είδη, σπαταλούμε τις πρώτες ύλες. Αυτή η

πορεία μας οδηγεί στην καταστροφή, εμάς και τις επόμενες γενιές,

αλλά και τη φύση και τα ζώα.

9. Αποφασίζουμε διαφορετικά!

Τώρα πια καλούμαστε να ψηφίσουμε και για τα ζώα, τα

οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα. Αν συνεχίσουμε

όπως σήμερα, τίποτα από όσα ελπίζουμε για μας και τα παιδιά μας

δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

7


Τα δεξιά, κεντρώα ή αριστερά μας ψηφοδέλτια προετοιμάζουν

πόλεμο αντί για ειρήνη, φτώχεια αντί για ευημερία, τυραννία αντί για

ελευθερία.

10. Απελευθέρωση των ζώων, φυτοφαγική μετάβαση και

οικολογικός μετασχηματισμός

Με το ανοιχτά ψηφοδέλτια για τα ζώα συμμετέχουμε σε μια μεγάλη

Αλλαγή. Ψηφίζουμε με νόημα, πάει να πει με τον νου και την καρδιά

στραμμένα στα ζώα και στη φύση.

Επιλέγουμε:

• Φιλοζωία: Απελευθέρωση των ζώων από τις ανθρώπινες ανάγκες.

Τα ζώα έχουν δικαιώματα!

• Φυτοφαγία: Μετά από αιώνες κυνηγιού και κτηνοτροφίας,

προχωράμε στη διατροφική επανάσταση, που είναι σωτήρια για τα

ζώα, για τη φύση και για το Κλίμα, για την υγεία μας.

• Οικολογία: Ελέγχουμε την Κλιματική Κρίση, προστατεύουμε τη

βιοποικιλότητα, κάνουμε πράξη τη βιωσιμότητα.

11. Τα ζώα και η φύση μας χρειάζονται

Στα ανοιχτά ψηφοδέλτια για τα ζώα συμμετέχουμε άνθρωποι που

αγωνιζόμαστε για τα ζώα και τη φύση. Αποφασίσαμε να είμαστε η

φωνή των ζώων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και να

αλλάξουμε τους νόμους υπέρ τους. Για να ακουστεί δυνατά αυτή η

φωνή, χρειαζόμαστε το ενδιαφέρον και τη βοήθειά σου.

12. Ήρθε η ώρα της Φιλοζωίας!

Η Πολιτική Φιλοζωία είναι το πρώτο αυθεντικό πολιτικό κίνημα του

21ου αιώνα. Είμαστε παρόντες σε είκοσι κράτη στον κόσμο. Χάρη

στο κίνημά μας, πολλοί βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί

8


σύμβουλοι, σε πολλές χώρες είναι πια η φωνή των ζώων και της

φύσης στον δημόσιο χώρο!

13. Είμαστε ανεξάρτητοι και τίμιοι: δεν συγκολλούμαστε με

διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, δεν συμμετέχουμε σε κυβερνήσεις.

14. Εμένα με νοιάζει!

Στις επόμενες εκλογές, χάρη στα ανοιχτά ψηφοδέλτια για τα ζώα, θα

έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ευκαιρία να ψηφίσουμε

αλλιώς.

• Γιατί Εμένα με Νοιάζει να μας εκπροσωπήσουν άνθρωποι που

αγαπούν τα ζώα και τη φύση.

• Γιατί Εμένα με Νοιάζει να ακουστεί στη Βουλή η φωνή της

συμπόνιας, της ελευθερίας, της ισότητας και της βιωσιμότητας.

• Γιατί Εμένα με Νοιάζει να εκφραστεί η μόνη ολοκληρωμένη

πολιτική πρόταση, που αφορά και τα ζώα και τη φύση και τους

ανθρώπους.

• Γιατί Εμένα με Νοιάζει να στραφούμε στις λύσεις και στο μέλλον.

Να βγούμε από τον φαύλο κύκλο, της χειροτέρευσης των ίδιων

πάντοτε προβλημάτων και των ανούσιων διλημμάτων, που μας

έρχονται από εποχές που δεν υπάρχουν πια.

To Δίλημμα

15. Για όλα τα άλλα κόμματα:

• Η γούνα είναι… ανάπτυξη!

• Το κυνήγι… σπορ!

• Τα αδέσποτα… όχληση και

• Τα σφαγεία… ευημερία!

16. Στις επόμενες εκλογές, όποια και όποιος δεν υποστηρίξει το

Κόμμα για τα Ζώα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη Γούνα, στο Κυνήγι,

στην διαιώνιση των Αδέσποτων και στα σφαγεία!

17. Για εμάς, το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι: Γούνα,

Κυνήγι, Αδέσποτα, Σφαγεία ή Πολιτική Φιλοζωία;

Γ.Κ.Α.Σ ή Μαζί Για τα Ζώα;

9


10


Κείμενο Γ’

Οι άμεσοι στόχοι μας

(Θέσεις 18-53)

Χώρος για σημειώσεις

Θέση 18. Οι προτάσεις μας

Με τις μικρές δυνάμεις που θα έχουμε στην επόμενη Βουλή θα

φέρουμε σε συζήτηση και θα αγωνιστούμε ώστε να γίνουν πράξη:

Ζώα συντροφιάς

19. Τσιπάρισμα και στείρωση ζώων συντροφιάς χωρίς δαπάνη για

τον οικοδεσπότη τους.

20. Δημοτικά κτηνιατρικά νοσοκομεία σε κάθε πρωτεύουσα

Περιφέρειας, ανοικτά 24/7, με προοπτική την επέκταση σε όλες τις

πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Άγρια ζωή

21. Ζώνες προστασίας της θαλάσσιας ζωής και απαγόρευσης της

αλιείας ίσες με το 30% της έκτασης των παραθαλάσσιων

Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών).

11


22. Απαγόρευση της γουνοποιίας και της εμπορίας προϊόντων

γούνας.

23. Δημοψήφισμα για το κυνήγι.

«Παραγωγικά» ζώα

24. Απαγόρευση μεταφορών ζώντων ζώων πέραν μιας χρονικής

διάρκειας.

25. Κάμερες στα σφαγεία! Υποχρεωτική μαγνητοσκόπηση όλων των

χώρων των κτηνοτροφικών μονάδων και των σφαγείων

26. Απαγόρευση της παραγωγής και της εξαγωγής προϊόντων

σφαγής χωρίς αναισθησία για θρησκευτικούς λόγους («κοσέρ» και

«χαλάλ»).

Όλα τα ζώα

27. Πολιτική Προστασία για όλα τα ζώα. Η προστασία της ζωής, της

ασφάλειας, της κατοικίας και των οικοσυστημάτων των ζώων να

ενταχθούν οργανικά στα οργανογράμματα και στα επιχειρησιακά

σχέδια της Πολιτικής Προστασίας.

28. Όλα τα έργα και οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον να

συνοδεύονται από Μελέτη Επιπτώσεων στα Ζώα και στα

Οικοσυστήματα (ΜΕΖΟ) που να αντικαταστήσουν τις Μελέτες

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

29. Δημιουργία ενός Υπουργείου για τα Ζώα και τα Οικοσυστήματα,

στο οποίο θα ενταχθούν όλες οι αρμοδιότητες για όλα τα ζώα, άγρια,

«παραγωγικά» και συντροφιάς.

30. Νομική κατοχύρωση δικαιωμάτων των ζώων στον αστικό κώδικα

και στο Σύνταγμα. Τα ζώα είναι συναισθανόμενα πλάσματα, όχι

πράγματα!

12


Φυτοφαγική Μετάβαση

31. Νομική προστασία του Ηθικού Βιγκανισμού ως φιλοσοφίας που

συνδέεται με την ατομική συνείδηση.

32. Βίγκαν επιλογές σε όλα τα συσσίτια (νοσοκομεία, σχολεία,

ένοπλες δυνάμεις, σωφρονιστικά καταστήματα, κατασκηνώσεις,

γηροκομεία κ.λπ).

33. Άμεση εξίσωση στις επιδοτήσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή

(αντίστοιχα αύξηση 330% και μείωση 40%) με προοπτική τη

δημιουργία Ταμείου Φυτοφαγικής Μετάβασης και επιδοτήσεις μόνο

στη φυτική παραγωγή.

34. Επιμορφωτική σήμανση στα τρόφιμα

Για πολλούς λόγους, η διατροφή γίνεται πολιτικό ζήτημα. Αιτία είναι:

(α) οι ολέθριες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις της

κτηνοτροφίας,

(β) η κατοχυρωμένη από επιστημονικά ευρήματα σχέση της υγείας

και της μακροζωίας με την καλή διατροφή,

(γ) η εμφάνιση της παχυσαρκίας ως πρόβλημα δημόσιας υγείας

στον αναπτυγμένο κόσμο.

35. Η προώθηση της υγιεινής διατροφής είναι συστατικό στοιχείο

του νέου κοινωνικού κράτους.

36. Ένας από τους τρόπους να γίνει αυτή, είναι η ενημερωτική

σήμανση στις συσκευασίες όλων των τροφίμων. Αυτή ενδυναμώνει

τους καταναλωτές, ώστε να αποφασίζουν με γνώση και συνείδηση

τον τρόπο διατροφής τους.

37. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα προτείνει να

συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων εναλλάξ

ενημερωτικές επιγραφές με απλά και περιεκτικά μηνύματα,

13


πορίσματα της επιστήμης που όλοι οι καταναλωτές αξίζουμε να

γνωρίζουμε.

Προτείνουμε συγκεκριμένα τα εξής έξι μηνύματα, που αφορούν την

έγκυρη και εμπεδωμένη επιστημονικά γνώση για την ποιότητα της

διατροφής μας και για ένα υγιεινό τρόπο ζωής:

38. Τρώω τουλάχιστο πέντε φρούτα και λαχανικά την ημέρα

39. Περιορίζω τα λίπη, το αλάτι, τη ζάχαρη και το κόκκινο κρέας

40. Πίνω τουλάχιστο οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα

41. Μετακινούμαι συχνά με τα πόδια και το ποδήλατο

42. Τα αλλαντικά προκαλούν καρκίνο

43. Δημητριακά και όσπρια έχουν όσες πρωτεΐνες χρειάζομαι.

44. Σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Η γνώση είναι

δύναμη για τους καταναλωτές. Όλες και όλοι μας έχουμε δικαίωμα

στην αντικειμενική και εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση για το

τι τρώμε και ποιες διατροφικές συνήθειες και αξίες διαμορφώνουμε

στα παιδιά μας.

45. Ξεκινάμε μια μεγάλη εκστρατεία επιμορφωτικής σήμανσης στα

τρόφιμα, βελτιώνοντας με λίγα έξοδα σημαντικά τη δημόσια υγεία.

Εκπαίδευση

46. Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες να «πρασινίσει»

και να εμποτισθεί από τις αρχές της φιλοζωίας και της οικολογίας.

Κλίμα

47. Εθνική Κλιματική Ενότητα (σύμφωνα με την πρότασή μας για

Κλιματική Συνάντηση)

48. Δίκαιη τιμολόγηση όλων των προϊόντων και των αγαθών. Άμεσα

ΦΠΑ 6% στα τρόφιμα με βαρύ κλιματικό αποτύπωμα.

14


49. Απόσυρση της Ελλάδας από την ομάδα των κρατών-μελών της

ΕΕ που υποστηρίζουν τη γούνα και την πυρηνική ενέργεια.

Άλλες προτάσεις

50. Εκπόνηση νέων, πιο συμπεριληπτικών δεικτών ευημερίας, προς

αντικατάσταση του ΑΕΠ.

51. Νέος εκλογικός νόμος με πρόβλεψη για ηλεκτρονική και πρόωρη

ψηφοφορία.

52. Σταθεροποίηση του εκλογικού κύκλου: η θητεία κάθε Βουλής

είναι τετραετής. Σε περίπτωση διάλυσής της στο μέσο της τετραετίας,

το νέο σώμα έχει διάρκεια ζωής έως το τέλος της θητείας της

προηγούμενης Βουλής.

Δεσμευτική δήλωση για την κυβερνησιμότητα της χώρας

53. Δεν διεκδικούμε τη συμμετοχή ως ελάσσων εταίρος σε καμία

κυβέρνηση, αλλά δεν πρόκειται να εμποδίσουμε την

κοινοβουλευτική πλειοψηφία να κυβερνήσει τη χώρα. Δουλειά

μας είναι να εκφράζουμε τα ζώα και τη φύση στο Κοινοβούλιο, όχι

να συμμετέχουμε σε κομματικά παιχνίδια.

Για τον σκοπό αυτό, στις ψηφοφορίες για παροχή ψήφου

εμπιστοσύνης σε κάθε κυβέρνηση:

-Είτε θα παρέχουμε ψήφο εμπιστοσύνης, εφόσον αποφασιστεί με

εσωκομματικό δημοψήφισμα πως η κυβέρνηση δεσμεύεται να

υλοποιήσει αρκετές από τις θέσεις μας,

-είτε θα απέχουμε από την ψηφοφορία.

15


16


Κείμενο Δ’

Κλιματική Συνάντηση για

Εθνική Κλιματική Ενότητα

(Θέσεις 54-63)

Χώρος για σημειώσεις

Η Κλιματική Κρίση είναι το νέο πλαίσιο για όλες τις επιμέρους

πολιτικές

Θέση 54. Η Κλιματική Κρίση είναι το βασικό πολιτικό πρόβλημα της

εποχής μας. Καθορίζει όλα τα άλλα πολιτικά ζητήματα, από την

εξωτερική πολιτική και την άμυνα, έως την οικονομία και τη

λειτουργία του κοινωνικού κράτους.

Χρειαζόμαστε Κλιματικές Κυβερνήσεις, όχι πια Κλιματικά Υπουργεία!

55. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να καθορίσουν εκ νέου τις

προγραμματικές τους θέσεις και τις συμμαχίες τους, υπό το πρίσμα

της Κλιματικής Κρίσης.

56. Χρειαζόμαστε μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν μια «Κλιματική

Συνάντηση» (ΚΛΙΣΥ), που θα υποστηρίζει την «Εθνική Κλιματική

Ενότητα» (ΕΚΕ).

17


Εθνική Κλιματική Ενότητα

57. Προτείνουμε τρεις κεντρικές ιδέες γύρω από τις οποίες μπορεί να

συναφθεί μια Εθνική Κλιματική Ενότητα, που θα μας μετακινήσει

οριστικά, ως έθνος και ως κοινωνικό σχηματισμό, πέραν της

«κλιματικής αμεριμνησίας» των τελευταίων τριάντα ετών.

Ι. Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα

58. Χρειάζεται εμπέδωση και επιτάχυνση της απεξάρτησης από τα

ορυκτά καύσιμα. Να σταματήσει κάθε επιδότηση στην παραγωγή και

στην κατανάλωσή τους και κάθε εξόρυξη ή αναζήτηση νέων

κοιτασμάτων ή πηγών ορυκτών καυσίμων.

59. Να ενταχθεί στους στόχους της εξωτερικής μας πολιτικής μία

διεθνής συμφωνία για το σταμάτημα των εξορύξεων στη

Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την κοινή προστασία των

θαλασσίων ειδών, των βιοτόπων τους, της θαλάσσιας

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

ΙΙ. Τιμολόγηση του Κλιματικού Κόστους σε όλα τα προϊόντα

και τις υπηρεσίες

60. Χρειάζεται τιμολόγηση του κλιματικού κόστους σε όλα τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες, με αρχική τιμή τα 120€/tCO2e, όπως

προτείνει ο ΟΟΣΑ.

61. Απαιτείται άρα γενναία αναδιανομή πλούτου από τους

πλουσιότερους προς τους φτωχότερους καθώς και ταχεία, εντός της

τετραετίας.

• Με καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ίσου με

το 40% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, για όλους τους πολίτες από 21 ετών

και άνω.

18


• Με σταδιακή, αλλά ταχεία και προοδευτική μεταφορά της

φορολογικής ύλης από την φορολόγηση των εισοδημάτων

στη φορολόγηση της ρύπανσης.

ΙΙΙ. Ενεργητική προσαρμογή της Ελλάδας στα διεθνή

κλιματικά και περιβαλλοντικά στάνταρντ

62. Τρίτο: Χρειάζεται η προσαρμογή της Ελλάδας σε όλες τις

περιβαλλοντικές και κλιματικές προδιαγραφές που θέτει η ΕΕ και ο

ΟΗΕ.

Σχέσεις της ΚΛΙΣΥ με τους συμμετέχοντες πολιτικούς

οργανισμούς

63. Τα μέλη της Κλιματικής Συνάντησης, άτομα και συλλογικότητες,

διατηρούμε την πολιτική μας αυτονομία σε όλα τα ζητήματα πέραν

της ΕΚΕ. Ως μέλη της ΚΛΙΣΥ όμως, σε ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη

συνάντησή μας, δεσμευόμαστε πως δεν πρόκειται να καταψηφίσουμε

οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία προέρχεται από πολιτικούς

οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτήν.

19


20


Κείμενο Ε’

Πρόγραμμα Β’

Αξίες και Αρχές στην Κοινωνία των Ανθρώπων

(Θέσεις 64-93)

Χώρος για σημειώσεις

Θέση 64. Η Πολιτική Φιλοζωία δεν μπορεί να είναι αδιάφορη σε

θέματα αξιών και αρχών στις κοινωνίες των ανθρώπων.

65. Η στάση μας προς τα ζώα διαπνέεται από ορισμένες ηθικές

παραδοχές, που αφορούν και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Μη-Βία και Ειρήνη

66. Το Κόμμα για τα Ζώα είναι κόμμα πασιφιστικό. Θεωρούμε πως η

βία είναι πάντοτε λάθος. Η βία έχει την τάση να αυτονομείται από τις

αιτίες που την προκαλούν. Δημιουργεί εύκολα καταστροφικό ήθος

και γίνεται κακοήθης αυτοσκοπός. Η μη-βία είναι πάντοτε η δική μας

επιλογή.

67. Στις διακρατικές σχέσεις, είμαστε πάντοτε με τη μεριά της

Ειρήνης. Όλα τα διεθνή προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με

διάλογο και συμβιβασμό. Ο Πόλεμος βοηθάει να κυριαρχήσουν οι

ισχυροί στους αδύναμους, οι αυταρχικοί στους δημοκράτες, οι

εξουσιαστές στους πολίτες.

21


68. Είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ της βίας που ασκεί

ο αδύναμος, ο αμυνόμενος, ο ολιγάριθμος, από τη βία του δυνατού,

του επιτιθέμενου, του πολυάριθμου.

Ανθρώπινα δικαιώματα

69. Οι άνθρωποι έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα, ανεξαρτήτως φυλής,

φύλου, θρησκεύματος, κοινωνικής τάξης, επαγγέλματος, τόπου

διαμονής, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ.

Γυναικεία δικαιώματα

70. Θεωρούμε αυταπόδεικτο δικαίωμα των γυναικών την πλήρη

εξίσωση με τους άνδρες, την ίση αμοιβή για ίση εργασία, την

πραγματική πρόσβαση σε όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές

επιλογές, την κατοχύρωση της ασφάλειας, την προστασία της ζωής

και της σωματικής ακεραιότητάς τους.

71. Στα παραπάνω δικαιώματα συμπεριλαμβάνεται η προστασία της

μητρότητας, και της αυτοδιάθεσης του σώματος κάθε γυναίκας και

γενικά κάθε ανθρώπου.

72. Μόνο η γυναίκα δικαιούται να αποφασίζει για την πορεία της

εγκυμοσύνης της -και η Πολιτεία οφείλει να κατοχυρώνει αυτή την

επιλογή.

73. Η γυναικοκτονία πρέπει να αναγνωριστεί ως αδίκημα.

Δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών

74. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να ζουν με ειρήνη, με ευημερία,

με ελευθερία και να αναζητούν αυτές τις συνθήκες όταν δεν τις

βρίσκουν στην πατρίδα τους.

22


75. Η τήρηση του γράμματος και του πνεύματος των διεθνών

κανόνων για την υποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών είναι

«κόκκινη γραμμή» που ξεχωρίζει μία δημοκρατική πολιτεία από ένα

ανελεύθερο καθεστώς.

76. Θεωρούμε εντελώς απαράδεκτες παράνομες και βάναυσες

πρακτικές σε πρόσφυγες και μετανάστες όπως είναι τα push backs,

τα βασανιστήρια, οι κακοποιήσεις και οι ληστείες, οι κρατήσεις σε

κλειστές δομές κ.λπ, στις οποίες εδώ και πολλά χρόνια καταφεύγουν

όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις.

77. Θεωρούμε επιτακτικό η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις

καταδικαστικές αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων για παραβιάσεις

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να πάψει έτσι να πληρώνει σχετικά

πρόστιμα.

Δικαιώματα LGBTQ+

78. Υποστηρίζουμε την πλήρη ελευθερία στην έκφραση όλων των

έμφυλων ταυτοτήτων και κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού.

79. Είμαστε υπέρ της νομικά κατοχυρωμένης συμβίωσης όλων των

ανθρώπων και της τεκνοθεσίας τους.

Δικαιώματα ΑΜΕΑ

80. Τα ΑΜΕΑ έχουν πλήρη δικαιώματα στην εργασία, στην πρόσβαση

στον δημόσιο χώρο, στη σεξουαλική και οικογενειακή ζωή, στην

άσκηση των πολιτικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, στην

εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη στέγαση, την

ασφάλεια και τη μετακίνηση και η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει

κατά προτεραιότητα την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

81. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ να αναγνωρίζεται ως

παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

82. Να πιστοποιηθεί η αναπηρία με ειδική κάρτα αναπηρίας, που

αυτομάτως θα εξασφαλίζει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ

από τους φορείς της.

83. Να θεσπισθεί στο πλαίσιο του Συνήγορου του Πολίτη η

ανεξάρτητη αρχή του Συνήγορου των ΑΜΕΑ

Κοινωνική ισότητα

84. Η άδικη και άνιση κατανομή του πλούτου ταυτίζεται με άδικη και

άνιση κατανομή δικαιωμάτων.

85. Χρειάζεται αναδιανομή του πλούτου και της εξουσίας μεταξύ

ζώων και φύσης και ανθρώπων, αλλά και μεταξύ των διαφόρων

23


κοινωνικών κατηγοριών των ανθρώπων: των αναπτυγμένων και των

υπό ανάπτυξη περιοχών του Πλανήτη, των πλούσιων και των

φτωχών σε κάθε κοινωνία, των σημερινών και των μελλοντικών

γενεών.

86. Τα ζώα και η φύση έχουν αξία, που θα πρέπει να ενσωματωθεί

στα συναλλακτικά (οικονομικά) εργαλεία που χρησιμοποιούμε.

87. Ο απόλυτα αναγκαίος Οικολογικός Μετασχηματισμός (αλλά και

ορισμένες πλευρές της Απελευθέρωσης των Ζώων και της

Φυτοφαγικής Μετάβασης) έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος. Αυτό

καθιστά απόλυτα αναγκαία την ισχυρή αναδιανομή του πλούτου,

αλλά και την συνειδητοποίηση πως η (ηγεμονική σήμερα) προσδοκία

για διαρκή «ανάπτυξη» (αύξηση του ατομικού πλουτισμού και της

ιδιωτικής κατανάλωσης) λειτουργεί στην πραγματικότητα υπέρ της

οικονομικής κατάρρευσης για όλους τους ανθρώπους και τις

κοινωνίες μας.

88. Θεωρούμε βασικά οικονομικά εργαλεία για το μέλλον:

(α) την αναδιανομή του εισοδήματος και τη ραγδαία μείωση της

απόστασης του πλούτου μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων,

στον κόσμο και σε κάθε κοινωνία

89. (β) την καθιέρωση του εγγυημένου βασικού (ή οικουμενικού)

εισοδήματος,

90. (γ) την πρόκριση των κοινών αγαθών επί της ιδιωτικής

κατανάλωσης,

91. (δ) την υιοθέτηση της οικονομικής θεωρίας που οριοθετεί τη

στόχευση της πολιτικής από τη φέρουσα ικανότητα της φύσης

(doughnut economics),

24


92. (ε) την αλλαγή του ειδικού βάρους της μισθωτής εργασίας επί

της χρηματοπιστωτικής οικονομίας,

93. (στ) την απαλοιφή των φορολογικών παραδείσων και των κάθε

είδους άσυλου ανομίας για τα κεφάλαια.

25


Παράρτημα

Q&A: Τι είναι και τι θέλει το Κόμμα για τα Ζώα

Παρακάτω δίνουμε έναν τύπο απαντήσεων στα συνήθη ερωτήματα που διατυπώνουν οι δημοσιογράφοι και οι

πολίτες, ώστε να απαντούμε με παρόμοιο και αξιόπιστο τρόπο στη δημόσια επικοινωνία μας. Παρακαλούμε να

μελετήσετε τις ερωταποκρίσεις.

Q: Τι πρεσβεύει το κόμμα σας;

• 6η μαζική εξαφάνιση των ειδών: Σήμερα τα είδη

Α: Εμείς λέμε πως η αλλαγή της στάσης μας προς όλα

εξαφανίζονται γρηγορότερα από ότι εδώ και 66

τα ζώα είναι όρος για να ζήσουν τα Ζώα, η Φύση και οι

εκατομμύρια χρόνια (6η μαζική εξαφάνιση των ειδών,

Άνθρωποι. Τα είκοσι φιλοζωικά κόμματα του κόσμου

αλλά η πρώτη που είναι ανθρωπογενής). Η κτηνοτροφία

εκπροσωπούμε αυτή την αλλαγή.

είναι ο κύριος παράγοντας της εξαφάνισης των

οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής (κατάληψη

Θέλουμε:

εκτάσεων, εισβολή σε οικοσυστήματα, αποψίλωση

• Φιλοζωία (Απελευθέρωση των Ζώων)

δασών). Τα «παραγωγικά» θηλαστικά είναι πια

• Φυτοφαγία (Φυτοφαγική Μετάβαση)

δεκαπέντε φορές περισσότερα από ότι τα άγρια

• Οικολογία (Οικολογικό Μετασχηματισμό).

θηλαστικά (60% της βιομάζας, έναντι 4%, με το 36%

που απομένει να είναι οι άνθρωποι), ενώ πριν από

Q: Ποια είναι αυτά τα μεγάλα προβλήματα της

μερικούς αιώνες η σχέση αυτή ήταν αντίστροφη!

ανθρωπότητας που συνδέονται άμεσα με τον

τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα ζώα;

• Κλιματική Κρίση: Η κτηνοτροφία είναι μια από τις

βασικές αιτίες της Κλιματικής Κρίσης, μαζί με τα ορυκτά

Η αλλαγή αυτή υπαγορεύεται από τη Φύση, την Υγεία

καύσιμα (μην μπαίνουμε στη σύγκριση ποιος ρύπος είναι

και την Ηθική.

ο πιο επιβαρυντικός, δεν έχει νόημα, είναι μια πολύ

A: Ως προς τη ΦΥΣΗ, έχουμε το τρίπτυχο:

26


τεχνική συζήτηση χωρίς πολιτικό αντίκρισμα. Για εμάς,

κτηνοτροφία και ορυκτά καύσιμα είναι οι δύο πυλώνες

της Κλιματικής Κρίσης). Η κτηνοτροφία καταλαμβάνει

για βοσκοτόπια και για καλλιέργεια ζωοτροφών 40

εκατομμύρια km2 (όσο ολόκληρη η Αμερική, από τον

Βερίγγειο Πορθμό έως τη Γη του Πυρός ή όσο δέκα

φορές η έκταση της ΕΕ των «27»), ή όσο το 80% της

καλλιεργήσιμης γης, για να μας δώσει κάτω από το

20% των θερμίδων και λίγο πάνω από το 30% της

πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε. Χωρίς κτηνοτροφία,

θα μπορούσαμε να ταΐσουμε 10 δις ανθρώπους και να

απελευθερωθούν 30 εκατομμύρια km2. Τα μισά από

αυτά να αναδασώνονταν, το διοξείδιο του άνθρακα

(CO2) στην ατμόσφαιρα θα έπεφτε στα προβιομηχανικά

επίπεδα!

• Μη βιώσιμος τρόπος ζωής: Από το 1971 δαπανούμε

περισσότερες πρώτες ύλες από όσες δημιουργεί ο

Πλανήτης. Τα τελευταία χρόνια, δανειζόμαστε από τα

παιδιά μας και τα εγγόνια μας περίπου μισό πλανήτη τον

χρόνο! Το «περιβαλλοντικό χρέος» μας είναι 1,300% (!)

και το ετήσιο «περιβαλλοντικό έλλειμμα» 40%! Καμία

οικονομία δεν θα επιβίωνε με τέτοιες επιδόσεις, και στην

περίπτωση του Πλανήτη, δεν υπάρχει Δανειστής για να

μας δανείσει έναν άλλο… Πλανήτη!

καταναλώνεται στην κτηνοτροφία. Οι κτηνοτροφικές

μονάδες είναι επωαστήριο πολυανθεκτικών μικροβίων,

• Πανδημίες: Η εισβολή μας στα οικοσυστήματα της

άγριας ζωής, για να βρούμε βοσκοτόπια και να

καλλιεργήσουμε ζωοτροφές μας φέρνει σε επαφή με

μισό εκατομμύριο άγνωστων ιών που μπορούν να

βλάψουν τον άνθρωπο. Τρεις στις τέσσερις νέες

ασθένειες είναι ζωονόσοι.

Ως προς την ΗΘΙΚΗ. Στους καιρούς μας η επιστήμη

μας διδάσκει πως όλα τα ζώα είναι συναισθανόμενα

πλάσματα. Στο δίκαιό μας αναγνωρίζεται πως όλα τα

ζώα έχουν δικαιώματα. Κι όμως, στους καιρούς μας

σκοτώνουμε τα ζώα με πιο μαζικό, συστηματικό και

επώδυνο τρόπο από ότι οποτεδήποτε στην ανθρώπινη

ιστορία.

Σκοτώνουμε κάθε χρόνο 80 δις ζώα στεριάς για τα τα

φάμε, και μερικά τρισεκατομμύρια θαλάσσια ζώα. Σε

αυτόν τον φοβερό λογαριασμό δεν υπολογίζουμε καν

πόσα άγρια ζώα εξολοθρεύουμε για να βρούμε χώρο για

την κτηνοτροφία, τις υποδομές και τις πόλεις μας.

Q: Το Κόμμα για τα Ζώα ανήκει στη Δεξιά ή στην

Αριστερά;

Α1: O διαχωρισμός δεξιάς-αριστεράς είναι μια διαίρεση

που απαντά στο ερώτημα πώς να μοιραστεί ο πλούτος

που παράγουν οι άνθρωποι.

Αλλά σήμερα, το κεντρικό ερώτημα είναι πώς θα

μπορέσουμε οι άνθρωποι να ζήσουμε σε αρμονία με τα

ζώα και τη φύση και να υπηρετούμε την κοινή ευημερία

των ζώων, της φύσης και των ανθρώπων.

Ως προς την ΥΓΕΙΑ, έχουμε τέσσερις επιπτώσεις:

• Παχυσαρκία: Η κτηνοτροφία συνδέεται με την

παχυσαρκία, που είναι η δεύτερη αιτία πρόωρου

θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο.

• Καρκίνος: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας, τα επεξεργασμένα κρέατα και τα αλλαντικά είναι

καρκινογόνα. Πολλές έρευνες συνδέουν το κόκκινο

κρέας με την καρκινογένεση.

• Αντιβιοτικά- Δημιουργία Πολυανθεκτικών

Μικροβίων: Η μεγάλη πλειοψηφία των αντιβιοτικών

Α2: Το ζήτημα δεν είναι εάν εμείς, που κάνουμε

πολιτική για τη σωτηρία των ζώων και του Πλανήτη

είμαστε δεξιοί ή αριστεροί, αλλά εάν η δεξιά και η

αριστερά αγωνίζονται για τη σωτηρία των ζώων και του

Πλανήτη.

Α3: Είμαστε πιο συντηρητικοί από τους συντηρητικούς,

γιατί θέλουμε η φύση να αποκατασταθεί στην

παραδοσιακή της μορφή και να προστατευθεί από αυτό

που πολλοί θεωρούν «πρόοδο» και «εξέλιξη».

Είμαστε πιο φιλελεύθεροι από τους φιλελεύθερους, γιατί

θέλουμε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των ζώων

και να απελευθερωθούν αυτά από τις ανθρώπινες

ανάγκες.

27


Είμαστε πιο κοινωνιστές από τους αριστερούς, γιατί

θέλουμε ισότητα, όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων, αλλά

μεταξύ των ανθρώπων, των ζώων και της φύσης.

Είμαστε πιο ριζοσπάστες από τους επαναστάτες γιατί

ζητάμε ένα νέο πολιτισμό της συμπόνιας και της

βιωσιμότητας, που σημαίνει ανατροπή στην ηθική, στην

οικονομία, στην πολιτική όπως τα γνωρίζουμε εδώ και

αιώνες.

Q: Είστε μονοθεματικό κόμμα;

Α: Έχουμε προτεραιότητες, αλλά μονοθεματικοί δεν

είμαστε, κάθε άλλο!

Μέχρι τώρα παγκοσμίως θεωρείται πως η πολιτική

αφορά μόνο τους ανθρώπους και τα συμφέροντά τους

(εθνικά, κοινωνικά, οικογενειακά, τοπικά κ.λπ).

Αλλά αυτό είναι πια μια αυταπάτη. Στην

πραγματικότητα, η μοίρα των ζώων, των ανθρώπων και

της φύσης είναι κοινή!

Q: Πώς τοποθετήστε στα ζητήματα πως

απασχολούν τον κόσμο/την επικαιρότητα;

A: Εμείς καλούμε τον κόσμο να απασχοληθεί με τα

σημαντικά για τη ζωή του και εκείνη των παιδιών του.

Όσον αφορά στα θέματα που τίθενται από τα άλλα

κόμματα, θα τοποθετούμαστε, εφόσον έχουμε σχετική

εντολή από το εκλογικό σώμα, εκπροσωπούμαστε σε

κέντρα αποφάσεων, είμαστε υποχρεωμένοι θεσμικά να

το κάνουμε.

Όταν ένα θέμα τίθεται με έμφαση από την επικαιρότητα

ή/και από την κοινή γνώμη, έχουμε βαριά ΕΥΘΥΝΗ να

μην αποπροσανατολιζόμαστε από το βασικό μας έργο,

την ριζική αλλαγή στη σχέση ανθρώπων και άλλων

ζώων.

Σε κάθε περίπτωση, κριτήριο για τη θέση μας είναι οι

αξίες μας. Θέλουμε έναν Νέο Πολιτισμό με ΣΥΜΠΟΝΙΑ,

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΙΣΟΤΗΤΑ.

Εμείς ζητάμε η πολιτική να φέρει τη φωνή των ζώων και

της φύσης στα κέντρα των αποφάσεων. Αυτό είναι όρος

για να διεκδικούμε Ελευθερία, Ειρήνη και Ευημερία.

Δουλειά μας είναι να φέρουμε αυτή την «Κοπερνίκεια

Επανάσταση» στην πολιτική. Όλα τα άλλα κόμματα

εκπροσωπούν, με διαβαθμίσεις, τη σύγκρουση του

ανθρώπου με τη φύση, μια σύγκρουση στην οποία

σήμερα ξέρουμε πως είμαστε καταδικασμένοι!

Έτσι, μονοθεματικά είναι όλα τα άλλα κόμματα, που

ασχολούνται μόνο με τα συμφέροντα των ανθρώπων

και καθόλου με αυτά των ζώων και της φύσης.

Η παραβολή της πολιορκημένης πόλης

Πολλά από όσα απασχολούν την επικαιρότητα είναι

επουσιώδη.

Θυμίζουμε πολύ συχνά μια πόλη υπό πολιορκία, στην

οποία οι κάτοικοι δεν ασχολούνται με τα στίφη των

εχθρών που συρρέουν έξω από τα τείχη, αλλά με την

ερωτική ζωή των αρχόντων τους, την ποιότητα του

συσσιτίου, τη διακόσμηση των δημοσίων κτιρίων!

Πάει πολύ να εγκαλούμαστε κιόλας όσοι δείχνουμε με το

δάκτυλο έξω από τα τείχη πως δεν ασχολούμαστε με

«όσα ενδιαφέρουν τον κόσμο»!

Για τα Εθνικά Θέματα και την Οικονομία

Εθνικά Θέματα

Εάν δεν γίνει η αλλαγή που μόνο εμείς πρεσβεύουμε, η

Πατρίδα και το Έθνος μας, ο λαός μας, είμαστε

καταδικασμένοι.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εάν παραμείνουμε δεσμώτες της

κτηνοτροφίας και των ορυκτών καυσίμων:

• Η Ευρώπη θα κατακλυσθεί από εκατό εκατομμύρια

κλιματικούς πρόσφυγες έως το τέλος του αιώνα.

• Η Ελλάδα θα μετατραπεί σε έρημο.

• Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, το κόστος της

αδράνειας στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης

υπολογίζεται έως το τέλος του αιώνα σε 700 δις ευρώ,

πάνω από διπλάσιο από το σημερινό «μη βιώσιμο»

δημόσιο χρέος μας.

Εάν δεν ακολουθηθεί η πολιτική που μόνο εμείς

πρεσβεύουμε, αυτά που σήμερα θεωρούμε

28


«εθνικά» προβλήματα θα σαρωθούν σαν κάστρα

στην άμμο από την πραγματικότητα που επωάζουν

όσοι μας εγκαλούν πως... δεν ασχολούμαστε με

αυτά.

Εάν συνεχίσουμε έτσι, καταδικάζουμε τα παιδιά μας να

παλεύουν για το ψωμί και τα εγγόνια μας για τη ζωή

τους .

Συγκεκριμένη πρόταση: πέραν του ανταγωνισμού,

υπάρχει και το πεδίο της συνεργασίας. Η ελληνική

εξωτερική πολιτική να θέσει ως στόχο τη σύγκληση

μιας διεθνούς διάσκεψης όλων των κρατών της

Ανατολικής Μεσογείου, με θέμα το σταμάτημα των

εξορύξεων και την προστασία της ζωής και των

οικοσυστημάτων στην κοινή μας θάλασσα.

Οικονομία

Μερικές από τις προτάσεις μας για την οικονομία:

• Δίκαιη τιμολόγηση όλων των προϊόντων και των

υπηρεσιών: Θέλουμε να τιμολογηθεί το κόστος της

κλιματικής ρύπανσης που ελκύεται στον κύκλο

παραγωγή-τυποποίηση-εμπορία-κατανάλωση όλων των

προϊόντων και των αγαθών (και όχι μόνο ορισμένων

από τα πιο ρυπογόνα, όπως σήμερα).

Παράδειγμα: Σήμερα πληρώνουμε λιγότερο από το 20%

της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ του αρνίσιου και του βοδινού

κρέατος. Το υπόλοιπο 80% το πληρώνουν, με τη μορφή

των επιπτώσεων στο Κλίμα και στην Υγεία, όσοι δεν

τρώνε κρέας, οι πιο φτωχοί (που κυρίως πλήττονται από

τις επιπτώσεις της Κλιματικής Κρίσης, και οι επόμενες

γενιές)

• Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Προτείνουμε τη

σταδιακή καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου

εισοδήματος 1 που θα ξεπερνάει το όριο της φτώχειας 2 .

Η σημερινή κατανομή του πλούτου παρεμποδίζει την

αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 3 : Λιγότερο από

το 1% των ανθρώπων κατέχουν πάνω από το μισό του

πλούτου. Αυτό καθιστά πολιτικά αδύνατη την

καταβολή της πραγματικής τιμής των προϊόντων και

των αγαθών 4 .

• Μεταφορά της φορολογικής ύλης από τη

φορολόγηση της περιουσίας/των εισοδημάτων

στη φορολόγηση της ρύπανσης: Η φορολογική ύλη

στην Ελλάδα φτάνει γύρω στα €50 δις τον χρόνο

(περίπου 50% άμεσοι και έμμεσοι φόροι). Το κόστος της

κλιματικής ρύπανσης φτάνει (με τιμή τα 120€/tCO2e)

τα €6 δις. Αυτό σημαίνει πως το 10-15% της

φορολογικής ύλης θα έπρεπε να μεταφερθεί στη

φορολόγηση της ρύπανσης, με προοδευτικό τρόπο 5 .

• Νέοι δείκτες αποτύπωσης της οικονομικής

πραγματικότητας: Ο δείκτης του ΑΕΠ είναι

προβληματικός. Όταν ανοίγει ένα χαμπουργκεράδικο το

ΑΕΠ αυξάνει γιατί δουλεύουν τα σφαγεία, οι

καρδιολόγοι, οι διαιτολόγοι κ.λπ.

Θέλουμε δείκτες που να αποτυπώνουν την ευζωία. Δεν

πιστεύουμε στην μεγέθυνση «ανάπτυξη» της

οικονομίας, αλλά στην κοινή ευημερία ζώων, φύσης και

ανθρώπων.

• Μείωση του ΦΠΑ στα ωφέλιμα τρόφιμα: Με

αφορμή την εκτίναξη του τιμαρίθμου, συζητιέται το

ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Προτείνουμε να υπάρξει μικρότερος ΦΠΑ στα τρόφιμα

που ρυπαίνουν λιγότερο (που είναι επίσης αυτά που

ωφελούν τη δημόσια υγεία).

Τα τρόφιμα δεν είναι όλα ίδια: άλλα ρυπαίνουν, άλλα

όχι. Άλλα ωφελούν, άλλα βλάπτουν τη δημόσια υγεία.

καταβάλλει «κλιματικό φόρο» από 400€-2,500€ τον χρόνο, ανάλογα

με το πώς υπολογίζουμε την τιμή του ρύπου.

4 H τιμολόγηση του «τόνου ρύπου ισοδυνάμου προς το διοξείδιο

του άνθρακα» (tCO2e) είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα. Η τιμή

1 Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αφορά μόνο εκείνες/εκείνους που

εισοδηματικά βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Υπάρχει και το

του στην ΕΕ έχει έντονα αυξητικές τάσεις (από 10-20€ τη δεκαετία του

2010 έφτασε σχεδόν στα 100€ το 2022). Ο ΟΟΣΑ συστήνει ως

οικουμενικό (καθολικό) εγγυημένο εισόδημα, που αφορά «αποτελεσματική τιμή» για την «απανθρακοποίηση έως το 2050» τα

όλες/όλους. Εμείς προς το παρόν αναφερόμαστε μόνο στο πρώτο.

120€/tCO2e έως το 2030. Τα περισσότερα κρατικά ινστιτούτα

2

Το όριο της φτώχειας υπολογίζεται με βάση το 50% του περιβάλλοντος εκτιμούν πως η «πραγματική τιμή» του tCO2 θα πρέπει

ΑΕΠ/κάτοικο. Αυτό για την Ελλάδα θα σήμαινε (16,207€/2) 8,000€ τον να πλησιάσει στα 500€.

χρόνο.

5 Το 10% των πλουσιότερων ανθρώπων ευθύνεται για το 50% της

3 Στην Ελλάδα, η κατά κεφαλήν ρύπανση με CO2e το 2019 έφτανε κλιματικής ρύπανσης. Το 1% των πλουσιότερων ρυπαίνει κατά κεφαλή

τους 5t (από 10t το 2007!). Κάθε Έλληνας θα έπρεπε έτσι να 10,700% όσο το 50% των φτωχότερων ανθρώπων!

29


• Εξίσωση των επιδοτήσεων στη φυτική και στη

ζωική παραγωγή ανά μονάδα προϊόντος: με βάση

τα επίσημα στοιχεία, σήμερα στην Ελλάδα η ζωική

παραγωγή επιδοτείται ανά μονάδα προϊόντος έξι φορές

περισσότερο από ότι η φυτική! Εξίσωση των

επιδοτήσεων θα σήμαινε μεσοσταθμική μείωση 40% των

επιδοτήσεων στη ζωική παραγωγή και αύξηση 350%

στη φυτική παραγωγή.

Υγεία

Η φυτοφαγία:

• Αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από δέκα

χρόνια 6 .

• Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 7 ,

εγκεφαλικών επεισοδίων 8 , καρδιοπάθειας 9 .

Η κτηνοτροφία αυξάνει το ρίσκο να εμφανιστούν νέες

πανδημίες, πολύ πιο μεταδοτικές και θανατηφόρες από

την COVID-19.

Παιδεία

Για την Παιδεία και την Υγεία

Για τη Νομοθεσία

Q: Ποια είναι η νομική κατάσταση των ζώων στην

Ελλάδα;

A: Είμαστε πάνω-κάτω στον μέσο όρο των

αναπτυγμένων κρατών. Η νομοθεσία μας όμως πάσχει

και σε αυτόν τον τομέα από τη μη εφαρμογή της, από

τη «λιποταξία της εκτελεστικής εξουσίας».

Προτείνουμε:

• H αναγνώριση των δικαιωμάτων των ζώων να γίνει

βασικός σκοπός της εκπαίδευσης.

• Να αναπτυχθούν μαθήματα και δραστηριότητες που θα

προωθούν τη φιλοζωία και τη φυτοφαγία.

• Να απαλειφθούν από τα προγράμματα διδασκαλίας τα

περιεχόμενα που καλλιεργούν/προωθούν τον

Υπάρχει μεγάλο κενό στη ζήτημα της νομικής

κατοχύρωσης των ιπποειδών.

6 https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pme

d.1003889

7 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/feb/24/vegetarianshave-14-lower-cancer-risk-than-meat-eaters-study-finds

8 https://n.neurology.org/content/94/11/e1112

9 https://www.heart.org/en/news/2021/08/04/eating-a-plant-based-

σπισισισμό.

diet-at-any-age-may-lower-cardiovascular-risk

30


Α2: Οι πολιτικοί καταλαβαίνουν τη γλώσσα των ψήφων

και με αυτήν θα τους μιλήσουμε. Τη δεκαετία του 1990

οι Κυνηγοί έλαβαν σε βουλευτικές εκλογές έως 0.26%

και σε ευρωεκλογές 1-1.27% (από το 1999 έως το

2014) και από τότε θεωρούνται μεγάλη πολιτική

δύναμη! Εμείς οι φιλόζωοι είμαστε πολύ περισσότεροι.

Φυσικά, όπως σε όλα τα κράτη και στην ΕΕ, η φιλοζωική

νομοθεσία υπηρετεί έναν κατά βάση εχθροζωικό

πολιτισμό, που βλέπει τα ζώα σαν «πρώτη ύλη», σαν

φαγητό, σαν εμπόδιο στην ανάπτυξη κ.λπ.

Α3: Δεν πρόκειται να εμποδίσουμε την όποια

πλειοψηφία να κυβερνήσει. Σε κάθε ψηφοφορία για

ψήφο εμπιστοσύνης είτε θα υπερψηφίζουμε, είτε θα

απέχουμε, ανάλογα με το αποτέλεσμα του

εσωκομματικού μας δημοψηφίσματος.

Δεν θα σύρουμε τον τόπο σε εκλογές, εξαιτίας μας.

Q: Ποιο είναι το πρώτο που θα κάνατε εφόσον

εκλεγείτε;

Α: Έχουμε πολλές προτάσεις για όλα τα ζώα, για την

οικονομία, την παιδεία, την υγεία κ.λπ (Θέσεις 18-53).

Για τις Εκλογές και το Κόμμα

Q: Γιατί συμμετέχετε στις εκλογές;

A1: Τα μη ανθρώπινα ζώα είναι το 98% του συνόλου.

Δικαιούνται τουλάχιστο 3% στα κέντρα λήψης των

αποφάσεων!

Α2: Εάν δεν αποκτήσουμε αυτόνομη πολιτική φωνή.

Εμείς οι φιλόζωοι θα συνεχίσουμε να είμαστε ζήτουλες

στις εχθροζωικές πολιτικές δυνάμεις και τους

εκπροσώπους τους.

Q: Ποιος είναι ο εκλογικός σας στόχος;

A1: Να ακουστεί η φωνή των ζώων και της φύσης. Δεν

σας ζητάμε να μας ψηφίσετε, αλλά να μας ακούσετε!

Q: Με ποιο μεγάλο κόμμα θα συγκυβερνήσετε;

A1: Θέλουμε να μεταφέρουμε τον λόγο των ζώων και

της φύσης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, όχι να

συγκυβερνήσουμε με τον οποιονδήποτε. Στόχος μας

είναι να προωθούμε τις πολιτικές μας, όχι τους

πολιτικούς μας.

Το σημαντικότερο όμως θα ήταν να αλλάξει η νομική

θέση των ζώων και από πράγματα (!) να θεωρηθούν

αυτό που πραγματικά είναι, μη ανθρώπινες νομικές

προσωπικότητες με εγγενή δικαιώματα.

Q: Είστε το κόμμα των vegan;

A1: Είναι αδιανόητο κάποια ή κάποιος βίγκαν να

υποστηρίξει κάποιο από τα κόμματα που υποστηρίζουν

το ΓΚΑΣ (Γούνα, Κυνήγι, Αδέσποτα, Σφαγεία). Βέβαια

πολλές και πολλοί βίγκαν δεν πιστεύουν στα κόμματα

και στην πολιτική και αυτή είναι μια σεβαστή γνώμη.

Α2: Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει η απελευθέρωση των

ζώων, όχι ποιοι θα την κάνει! Όποιος άνθρωπος

συμφωνεί με τις θέσεις μας και με το καταστατικό μας,

είναι ευπρόσδεκτος.

Q: Γιατί δεν συνεργάζεστε με άλλα (π.χ.

οικολογικά) κόμματα;

A: Όλα τα άλλα κόμματα υποστηρίζουν το τετράπτυχο

ΓΚΑΣ (Γούνα, Κυνήγι, Αδέσποτα, Σφαγεία).

31


32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!