19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Κείμενο Δ’

Κλιματική Συνάντηση για

Εθνική Κλιματική Ενότητα

(Θέσεις 54-63)

Χώρος για σημειώσεις

Η Κλιματική Κρίση είναι το νέο πλαίσιο για όλες τις επιμέρους

πολιτικές

Θέση 54. Η Κλιματική Κρίση είναι το βασικό πολιτικό πρόβλημα της

εποχής μας. Καθορίζει όλα τα άλλα πολιτικά ζητήματα, από την

εξωτερική πολιτική και την άμυνα, έως την οικονομία και τη

λειτουργία του κοινωνικού κράτους.

Χρειαζόμαστε Κλιματικές Κυβερνήσεις, όχι πια Κλιματικά Υπουργεία!

55. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να καθορίσουν εκ νέου τις

προγραμματικές τους θέσεις και τις συμμαχίες τους, υπό το πρίσμα

της Κλιματικής Κρίσης.

56. Χρειαζόμαστε μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν μια «Κλιματική

Συνάντηση» (ΚΛΙΣΥ), που θα υποστηρίζει την «Εθνική Κλιματική

Ενότητα» (ΕΚΕ).

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!