19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Εθνική Κλιματική Ενότητα

57. Προτείνουμε τρεις κεντρικές ιδέες γύρω από τις οποίες μπορεί να

συναφθεί μια Εθνική Κλιματική Ενότητα, που θα μας μετακινήσει

οριστικά, ως έθνος και ως κοινωνικό σχηματισμό, πέραν της

«κλιματικής αμεριμνησίας» των τελευταίων τριάντα ετών.

Ι. Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα

58. Χρειάζεται εμπέδωση και επιτάχυνση της απεξάρτησης από τα

ορυκτά καύσιμα. Να σταματήσει κάθε επιδότηση στην παραγωγή και

στην κατανάλωσή τους και κάθε εξόρυξη ή αναζήτηση νέων

κοιτασμάτων ή πηγών ορυκτών καυσίμων.

59. Να ενταχθεί στους στόχους της εξωτερικής μας πολιτικής μία

διεθνής συμφωνία για το σταμάτημα των εξορύξεων στη

Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την κοινή προστασία των

θαλασσίων ειδών, των βιοτόπων τους, της θαλάσσιας

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

ΙΙ. Τιμολόγηση του Κλιματικού Κόστους σε όλα τα προϊόντα

και τις υπηρεσίες

60. Χρειάζεται τιμολόγηση του κλιματικού κόστους σε όλα τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες, με αρχική τιμή τα 120€/tCO2e, όπως

προτείνει ο ΟΟΣΑ.

61. Απαιτείται άρα γενναία αναδιανομή πλούτου από τους

πλουσιότερους προς τους φτωχότερους καθώς και ταχεία, εντός της

τετραετίας.

• Με καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ίσου με

το 40% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, για όλους τους πολίτες από 21 ετών

και άνω.

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!