19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

75. Η τήρηση του γράμματος και του πνεύματος των διεθνών

κανόνων για την υποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών είναι

«κόκκινη γραμμή» που ξεχωρίζει μία δημοκρατική πολιτεία από ένα

ανελεύθερο καθεστώς.

76. Θεωρούμε εντελώς απαράδεκτες παράνομες και βάναυσες

πρακτικές σε πρόσφυγες και μετανάστες όπως είναι τα push backs,

τα βασανιστήρια, οι κακοποιήσεις και οι ληστείες, οι κρατήσεις σε

κλειστές δομές κ.λπ, στις οποίες εδώ και πολλά χρόνια καταφεύγουν

όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις.

77. Θεωρούμε επιτακτικό η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις

καταδικαστικές αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων για παραβιάσεις

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να πάψει έτσι να πληρώνει σχετικά

πρόστιμα.

Δικαιώματα LGBTQ+

78. Υποστηρίζουμε την πλήρη ελευθερία στην έκφραση όλων των

έμφυλων ταυτοτήτων και κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού.

79. Είμαστε υπέρ της νομικά κατοχυρωμένης συμβίωσης όλων των

ανθρώπων και της τεκνοθεσίας τους.

Δικαιώματα ΑΜΕΑ

80. Τα ΑΜΕΑ έχουν πλήρη δικαιώματα στην εργασία, στην πρόσβαση

στον δημόσιο χώρο, στη σεξουαλική και οικογενειακή ζωή, στην

άσκηση των πολιτικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, στην

εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη στέγαση, την

ασφάλεια και τη μετακίνηση και η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει

κατά προτεραιότητα την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

81. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ να αναγνωρίζεται ως

παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

82. Να πιστοποιηθεί η αναπηρία με ειδική κάρτα αναπηρίας, που

αυτομάτως θα εξασφαλίζει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ

από τους φορείς της.

83. Να θεσπισθεί στο πλαίσιο του Συνήγορου του Πολίτη η

ανεξάρτητη αρχή του Συνήγορου των ΑΜΕΑ

Κοινωνική ισότητα

84. Η άδικη και άνιση κατανομή του πλούτου ταυτίζεται με άδικη και

άνιση κατανομή δικαιωμάτων.

85. Χρειάζεται αναδιανομή του πλούτου και της εξουσίας μεταξύ

ζώων και φύσης και ανθρώπων, αλλά και μεταξύ των διαφόρων

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!