19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Παράρτημα

Q&A: Τι είναι και τι θέλει το Κόμμα για τα Ζώα

Παρακάτω δίνουμε έναν τύπο απαντήσεων στα συνήθη ερωτήματα που διατυπώνουν οι δημοσιογράφοι και οι

πολίτες, ώστε να απαντούμε με παρόμοιο και αξιόπιστο τρόπο στη δημόσια επικοινωνία μας. Παρακαλούμε να

μελετήσετε τις ερωταποκρίσεις.

Q: Τι πρεσβεύει το κόμμα σας;

• 6η μαζική εξαφάνιση των ειδών: Σήμερα τα είδη

Α: Εμείς λέμε πως η αλλαγή της στάσης μας προς όλα

εξαφανίζονται γρηγορότερα από ότι εδώ και 66

τα ζώα είναι όρος για να ζήσουν τα Ζώα, η Φύση και οι

εκατομμύρια χρόνια (6η μαζική εξαφάνιση των ειδών,

Άνθρωποι. Τα είκοσι φιλοζωικά κόμματα του κόσμου

αλλά η πρώτη που είναι ανθρωπογενής). Η κτηνοτροφία

εκπροσωπούμε αυτή την αλλαγή.

είναι ο κύριος παράγοντας της εξαφάνισης των

οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής (κατάληψη

Θέλουμε:

εκτάσεων, εισβολή σε οικοσυστήματα, αποψίλωση

• Φιλοζωία (Απελευθέρωση των Ζώων)

δασών). Τα «παραγωγικά» θηλαστικά είναι πια

• Φυτοφαγία (Φυτοφαγική Μετάβαση)

δεκαπέντε φορές περισσότερα από ότι τα άγρια

• Οικολογία (Οικολογικό Μετασχηματισμό).

θηλαστικά (60% της βιομάζας, έναντι 4%, με το 36%

που απομένει να είναι οι άνθρωποι), ενώ πριν από

Q: Ποια είναι αυτά τα μεγάλα προβλήματα της

μερικούς αιώνες η σχέση αυτή ήταν αντίστροφη!

ανθρωπότητας που συνδέονται άμεσα με τον

τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα ζώα;

• Κλιματική Κρίση: Η κτηνοτροφία είναι μια από τις

βασικές αιτίες της Κλιματικής Κρίσης, μαζί με τα ορυκτά

Η αλλαγή αυτή υπαγορεύεται από τη Φύση, την Υγεία

καύσιμα (μην μπαίνουμε στη σύγκριση ποιος ρύπος είναι

και την Ηθική.

ο πιο επιβαρυντικός, δεν έχει νόημα, είναι μια πολύ

A: Ως προς τη ΦΥΣΗ, έχουμε το τρίπτυχο:

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!