19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• Εξίσωση των επιδοτήσεων στη φυτική και στη

ζωική παραγωγή ανά μονάδα προϊόντος: με βάση

τα επίσημα στοιχεία, σήμερα στην Ελλάδα η ζωική

παραγωγή επιδοτείται ανά μονάδα προϊόντος έξι φορές

περισσότερο από ότι η φυτική! Εξίσωση των

επιδοτήσεων θα σήμαινε μεσοσταθμική μείωση 40% των

επιδοτήσεων στη ζωική παραγωγή και αύξηση 350%

στη φυτική παραγωγή.

Υγεία

Η φυτοφαγία:

• Αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από δέκα

χρόνια 6 .

• Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 7 ,

εγκεφαλικών επεισοδίων 8 , καρδιοπάθειας 9 .

Η κτηνοτροφία αυξάνει το ρίσκο να εμφανιστούν νέες

πανδημίες, πολύ πιο μεταδοτικές και θανατηφόρες από

την COVID-19.

Παιδεία

Για την Παιδεία και την Υγεία

Για τη Νομοθεσία

Q: Ποια είναι η νομική κατάσταση των ζώων στην

Ελλάδα;

A: Είμαστε πάνω-κάτω στον μέσο όρο των

αναπτυγμένων κρατών. Η νομοθεσία μας όμως πάσχει

και σε αυτόν τον τομέα από τη μη εφαρμογή της, από

τη «λιποταξία της εκτελεστικής εξουσίας».

Προτείνουμε:

• H αναγνώριση των δικαιωμάτων των ζώων να γίνει

βασικός σκοπός της εκπαίδευσης.

• Να αναπτυχθούν μαθήματα και δραστηριότητες που θα

προωθούν τη φιλοζωία και τη φυτοφαγία.

• Να απαλειφθούν από τα προγράμματα διδασκαλίας τα

περιεχόμενα που καλλιεργούν/προωθούν τον

Υπάρχει μεγάλο κενό στη ζήτημα της νομικής

κατοχύρωσης των ιπποειδών.

6 https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pme

d.1003889

7 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/feb/24/vegetarianshave-14-lower-cancer-risk-than-meat-eaters-study-finds

8 https://n.neurology.org/content/94/11/e1112

9 https://www.heart.org/en/news/2021/08/04/eating-a-plant-based-

σπισισισμό.

diet-at-any-age-may-lower-cardiovascular-risk

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!