19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Κείμενο Α’

Η στρατηγική μας για τις εκλογές

(Θέσεις 1-6)

Χώρος για σημειώσεις

Θέση 1. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα θα συμμετέχουμε στις

επόμενες εκλογές με σκοπό:

(α) να καταγραφούμε στον πολιτικό χάρτη της χώρας,

(β) να αναδείξουμε την πολιτική επιρροή της φιλοζωίας,

(γ) να γίνουμε πόλος συσπείρωσης ευρύτερων δυνάμεων της

Πολιτικής Φιλοζωίας,

(δ) να αναδείξουμε την Πολιτική Φιλοζωία σε συστατικό στοιχείο

κάθε κλιματικής και οικολογικής πολιτικής.

2. Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε «ανοιχτά», μη κομματικά

ψηφοδέλτια, στα οποία θα συμμετέχουν μέλη του κόμματος αλλά και

όσες/όσοι αποδέχονται την Εκλογική Διακήρυξη, την Κλιματική

Συνάντηση και το Πρόγραμμα Β’ για τις αρχές και τις αξίες μας

στις κοινωνίες των ανθρώπων.

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!