19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Τα δεξιά, κεντρώα ή αριστερά μας ψηφοδέλτια προετοιμάζουν

πόλεμο αντί για ειρήνη, φτώχεια αντί για ευημερία, τυραννία αντί για

ελευθερία.

10. Απελευθέρωση των ζώων, φυτοφαγική μετάβαση και

οικολογικός μετασχηματισμός

Με το ανοιχτά ψηφοδέλτια για τα ζώα συμμετέχουμε σε μια μεγάλη

Αλλαγή. Ψηφίζουμε με νόημα, πάει να πει με τον νου και την καρδιά

στραμμένα στα ζώα και στη φύση.

Επιλέγουμε:

• Φιλοζωία: Απελευθέρωση των ζώων από τις ανθρώπινες ανάγκες.

Τα ζώα έχουν δικαιώματα!

• Φυτοφαγία: Μετά από αιώνες κυνηγιού και κτηνοτροφίας,

προχωράμε στη διατροφική επανάσταση, που είναι σωτήρια για τα

ζώα, για τη φύση και για το Κλίμα, για την υγεία μας.

• Οικολογία: Ελέγχουμε την Κλιματική Κρίση, προστατεύουμε τη

βιοποικιλότητα, κάνουμε πράξη τη βιωσιμότητα.

11. Τα ζώα και η φύση μας χρειάζονται

Στα ανοιχτά ψηφοδέλτια για τα ζώα συμμετέχουμε άνθρωποι που

αγωνιζόμαστε για τα ζώα και τη φύση. Αποφασίσαμε να είμαστε η

φωνή των ζώων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και να

αλλάξουμε τους νόμους υπέρ τους. Για να ακουστεί δυνατά αυτή η

φωνή, χρειαζόμαστε το ενδιαφέρον και τη βοήθειά σου.

12. Ήρθε η ώρα της Φιλοζωίας!

Η Πολιτική Φιλοζωία είναι το πρώτο αυθεντικό πολιτικό κίνημα του

21ου αιώνα. Είμαστε παρόντες σε είκοσι κράτη στον κόσμο. Χάρη

στο κίνημά μας, πολλοί βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!