17.05.2022 Views

AKTIVITY DO DAZDA FINAL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aktivity do dažďa

vyžadujúce vhodné oblečenie do vonkajších podmienok...

1. Hľadanie pokladov. Vymyslite si ciele, vytvorte indície a zadajte deťom úlohy. Nechajte sa hrať

a riešiť úlohy deti samotné, či zahrajte sa spolu s nimi.

2. Postavte si bunker. Stavanie bunkrov patrí medzi najobľúbenejšie aktivity. Čím je bunker väčší a

útulnejší, tým lepšie. Môžete využiť všetok materiál a pomôcky, ktoré nájdete. V bunkri môžete spolu

s deťmi stanovať, čítať, piť čaj, pozorovať dážď, rozprávať či vymýšľať príbehy alebo sa hrať hry. Ak

nemáte možnosť postaviť s deťmi bunker, môžete spolu postaviť normálny stan a stanovať pod ním.

Pozorujte z neho a počúvajte dážď.

3. Čaj o piatej/desiata či olovrant vonku. Jednou z obľúbených aktivít pre malé deti sú čajové

posedenia či pikniky. Uvarte čaj a rozlejte ho do maličkých šálok. Nezabudnite pridať keksíky alebo

koláčiky, aby vaše posedenie čo najviac pripomínalo čaj o piatej či piknik. V prípade silnejšieho dažďa

sa ukryte v altánku. Prípadne nechajte deti, aby pripravili čajovú párty pre vás.

4. Zahrajte sa v pieskovisku. Kopanie jamy v pieskovisku veľkou lopatkou, robenie potôčikov,

jazierok, vodnej priehrady. Zafarbite potôčiky potravinárskymi farbami. Priehradu nezabudnite

postaviť premyslene tak, aby pri roztrhnutí nezaplavila obyvateľov žijúcich v jej blízkosti...Pozorujte,

ako piesok v daždi mení tvary, hmotnosť, štruktúru. Pieskovisko dokáže byť dobrým miesto pre

tvorivú zábavu v daždi rovnako, ako i počas slnečných dní. Vyberte von nákladné autíčka a použite ich

na prepravu materiálu.

5. Vytvorte si vonku „výskumnú stanicu“ a podmienky na pozorovanie dažďa. Ako vzniká dážď?

Odkiaľ prichádza a kam sa stráca?

6. Brodenie kaluží, skákanie cez ne, pozorovanie kruhov na vode a ich zmien po vhodení kamienkov,

miešanie vody paličkami, meranie hĺbky kaluží, pozorovanie odrazov predmetov a skúmanie obrazov

v kalužiach. Obujte si gumáky a naplno si to užite...

7. „Varenie“ s blatom, „pečenie koláčikov“. Nezabudnite ich ozdobiť lupienkami kvetov, šiškami,

trávou, vetvičkami, listami...Tvorenie s blatom/modelovanie, maľovanie


8. Hľadanie, pozorovanie a skúmanie chrobákov, slimákov a dážďoviek a ich správania sa

v daždi...Spočítajte, koľko ste ich objavili.

9. Zachraňujte dážďovky a slimáky. Preneste ich z asfaltu na trávnik, vyberte ich z kaluží, zahrabte do

zeme, vytvorte im úkryt pred drozdami, domček...

10. Tvorba „krajiny pre zvieratká“ - chodníčkov, domčekov, mostíkov, ale aj okolitej scenérie...

Nechajte deti tvoriť, vymýšľať, popustiť uzdu fantázii. Na tvorbu môžete využiť prírodný materiál,

ktorý spolu nájdete, ale i lego kocky a drobné hračky prinesené von zvnútra...

11. Zmyslové vnímanie vonku počas dažďa – počúvanie zvuku dažďa v tichu, na rôznych povrchoch,

precítenie kvapiek na tvári, rukách, nose, chytanie kvapiek jazykom...ako chutí dážď? Vnímanie vône

vzduchu, mokrej trávy, zeme; pozorovanie kvapiek lupou...dotýkanie sa mokrej trávy, lupienkov

kvetov, listov...preciťovanie teploty asfaltu, dreva, zeme, rôznych typov povrchov v

daždi....pozorovanie a vnímanie zmien farieb v prírode počas dažďa a po ňom, hľadanie dúhy...

12. Zachytávanie vody do rôzne veľkých nádob – skúmanie, ako rýchlo sa napĺňajú, vytvorenie si

mierky na meranie výšky dažďa v nádobe, polievanie záhradky/kvetov vonku či vnútri nachytanou

vodou. Naháňajte kvapky, pobehujte a zbierajte dážď do mištičiek...

13. Pozorovanie ako rýchlo nasáva vodu či ju odpudzuje rôzny materiál a čo sa s ním deje (kocka

cukru, marshmellow, špongia, vata, bavlnená látka, uterák, drevo, papier,...) Hrajte sa, ako sa v daždi

rozpúšťate tiež...

14. Pozorovanie predmetov – čo pláva na hladine (v kaluži alebo v nádobe s vodou) a čo sa ponára

(korok, kancelárska sponka, kvietok, lego kocka, šiška zo stromu, ...)

15. Pohybové aktivity – napodobňovanie správania sa živočíchov a zvieratiek v daždi, kačka, žabka,

ryba, dážďovka či myš - tvorba cestičiek pre zvieratká a chodenie po nich rôznym spôsobom/v drepe,

dozadu, na jednej nohe, ... tvorba prístreškov pre zvieratká, behanie za potravou


16. Tvorba príbehov po pozorovaní – kam odchádza a odkiaľ prichádza dážď, kde býva či ukrýva sa

dažďová voda, ako reagujú zvieratká či rastliny, kam sa schovávajú v daždi; dramatizácia príbehov

vonku...

17. Ukryte sa v bunkri/stane/altánku, vezmite si termosku s čajom, sadnite si na deky a prečítajte

rozprávku...

18. Spravte si prehliadku po meste v daždi/alebo ju spoločne s deťmi pripravte pre niekoho iného

Poznáte históriu budov, ulíc, fontán, parkov? Všimnite si dlažbu na uliciach, fasády domov, dvere

a brány, ploty. Spoznajte tak spod dáždnikov ešte viac mesto, v ktorom žijete a ukážte jeho krásy aj

ostatným.

19. Choďte spolu na výlet

Vhodne a primerane nepremokavo sa oblečte a obujte, zoberte si pršiplášť, čajík do termosky,

desiatu a vyberte sa na poznávací výlet do mesta, parku či prírody. Broďte cestou kaluže a pozorujte

okolie.

20. Tvorte hudbu v daždi. Vyložte von rôzne nádoby/hrnce, fľaše, alobalovú fóliu a pod. a skúmajte,

ako dážď na nich hrá...

21. Spievajte a tancujte vonku. Napr. Gene Kelly. “I’m singing in the rain, I’m singing in the rain!

What a glorious feeling I’m happy again!”... Zaháňajte tancom dážď, alebo ho oslavujte tancom.

Urobte si pršiplášťový či dáždnikový sprievod.

22. Tvorte umelecké diela. Použite potravinárske a iné neškodné farby na táckach, výkresoch a pod.

a nechajte ich rozpíjať sa v daždi. Potravinárskymi farbami zafarbite vodu, ktorú ste si nachytali

v rôznych nádobách. Pokreslite mokrý chodník kriedou.

23. Zoberte do kaluží plávajúce hračky do vody. Vytvorte si papierové lodičky, prípadne ako plavidlá

použite listy stromov, drievka a pod. Poháňajte ich paličkami.

24. Urobte si vonku v daždi umývačku dinosaurov, bicyklov či autíčok.


25. Rozdajte deťom kefy, lopatky, vedrá a metly a vyčistite spoločne v daždi dažďom chodník...

26. Zoberte si plastové vrecia a spúšťajte sa na nich po trávniku/blate...

27. Vyberte sa na výlet do „divočiny“. Zoberte si obľúbený pršiplášť, gumáky a choďte do prírody.

28. Pozorujte kvety v daždi. Ako sa menia, keď prší? Ako reagujú? Predstavte si, že ste kvietky

a precíťte, ako im je, keď po dlhom období sucha konečne prší...

29. Zoskupte sa pod stromom a dajte si dažďovú sprchu z listov.

30. Otestujte vonku v daždi bublifuk...

Užite si spoločné chvíle vonku naplno...!

Použité zdroje:

www.eduworld.sk

https://www.modrykonik.sk/forum/sporty-hobby-a-zaujmy/co-robit-s-detmi-vonku-po-dazdi/

https://domov.sme.sk/c/20199840/62-veci-ktore-mozete-cez-leto-spravit-a-financne-vas-nezruinuju

https://sk.pinterest.com/

http://www.housingaforest.com/rain-painting/

http://www.sunhatsandwellieboots.com/2012/03/20-ways-to-play-in-rain.html

https://www.muminthemadhouse.com/wet-weather-play-ideas-for-all-weathers/

https://mothernatured.com/nature-play/50-ways-to-play-in-the-rain/

pre TAKE ME OUT, ERASMUS+ spracovalo INAK, oz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!