15.06.2022 Views

Katalog opreme za sodobna učna okolja

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inovativna oprema<br />

<strong>za</strong> <strong>sodobna</strong> <strong>učna</strong> <strong>okolja</strong><br />

inovatio<br />

inovativne rešitve <strong>za</strong> prihodnost


Shift+ Landscape<br />

mobilni moduli <strong>za</strong><br />

shranjevanje<br />

2<br />

Shift+ Landscape<br />

moduli <strong>za</strong> sedenje


Vsebina kataloga<br />

Oblikovati navdihujoče prostore <strong>za</strong> učenje - to je izziv, ki si ga podjetje VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken<br />

GmbH & Co. KG, postavi preden na trg lansira nov produkt. VS je eden od vodilnih evropskih<br />

proizvajalcev šolskega pohištva in ostale <strong>opreme</strong> s širokim portfoliom. Strankam ponujajo celovite in<br />

inovativne rešitve pri opremljanju prostorov s pohištvom in multimedijskimi dodatki <strong>za</strong> izobraževalne<br />

ustanove.<br />

Izdelki podjetja VS izstopajo po kakovosti, funkcionalnosti in trajnosti, kar dokazujejo primerjave po vsem<br />

svetu. Za podjetje je pomembna tako trajnost, kot tudi varnost izdelkov. Več o tem lahko preberete na naslednjih<br />

straneh kataloga.<br />

Dimenzije produktov so v tem katalogu vedno <strong>za</strong>pisane v naslednjem <strong>za</strong>poredju: dolžina x širina x višina.<br />

Z nami do celovitih rešitev ...................................................................................................................................................... 6<br />

O proizvajalcu . ............................................................................................................................................................................. 8<br />

Inovativne fleksibilne mize .................................................................................................................................................... 16<br />

Klasične mize ............................................................................................................................................................................. 22<br />

Mize <strong>za</strong> delo stoje in/ali sede .................................................................................................................................................. 26<br />

Mize <strong>za</strong> specifične potrebe .................................................................................................................................................... 32<br />

Ergonomsko oblikovani stoli <strong>za</strong> dinamično sedenje ....................................................................................................... 36<br />

Ergonomsko oblikovani stoli <strong>za</strong> specifične potrebe ........................................................................................................ 42<br />

Ergonomsko oblikovani oblazinjeni stoli ........................................................................................................................... 46<br />

Inovativni oblazinjeni sedežni elementi ........................................................................................................................... 50<br />

Inovativni elementi <strong>za</strong> delo na tleh ................................................................................................................................... 54<br />

Fiksne omare <strong>za</strong> shranjevanje ............................................................................................................................................... 60<br />

Mobilne omare <strong>za</strong> shranjevanje ........................................................................................................................................... 66<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

Table, ki se prilagajajo ............................................................................................................................................................. 72<br />

Materiali in površine .............................................................................................................................................................. 76<br />

3


INOVATIO – strokovnost, inovativnost in podpora<br />

Inovatio predstavlja inovativen pristop k učenju in delu. Ponujamo napredno tehnologijo in opremo <strong>za</strong><br />

<strong>sodobna</strong> <strong>učna</strong> ter delovna <strong>okolja</strong>. Svojim strankam <strong>za</strong>gotavljamo pomoč pri implementaciji rešitev ter širok<br />

nabor trajnega svetovanja.<br />

Z vrednotami, načeli in smernicami, vas naša strokovna ekipa popelje do kvalitetnega in navdihujočega<br />

opremljanja prostorov.<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

4


5


Z nami do celovitih<br />

storitev<br />

Vaša odločitev in nakup sta z našimi celovitimi storitvami veliko lažja. Strokovno podkovana ekipa vas popelje skozi celoten proces, vse od prvega<br />

obiska, do končne postavitve v prostor.<br />

obisk na lokaciji - izmera prostora 3D izris prostora obisk demo centra v Ljubljani ali Mariboru<br />

testiranje demo <strong>opreme</strong> dostava in vnos <strong>opreme</strong> montaža in postavitev <strong>opreme</strong><br />

izobraževanje in usposabljanje<br />

uporabnikov<br />

priročnik <strong>za</strong> vzdrževanje <strong>opreme</strong> in brošure<br />

<strong>za</strong> inovativne postavitve<br />

trajnostna podpora<br />

6


Primeri dobrih praks<br />

v sliki<br />

TLORIS<br />

3D IZRIS<br />

KONČNA POSTAVITEV<br />

PISARNA PROSTOR ZA SPROSTITEV<br />

UČILNICA<br />

7


Proizvajalec šolskega pohištva že<br />

od leta 1898<br />

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG je eden izmed<br />

najbolj strokovnih in najbolj dinamičnih ponudnikov v Evropi, s široko<br />

paleto šolskega pohištva, ki omogoča celovite koncepte <strong>opreme</strong> <strong>za</strong><br />

šole, javne ustanove, pisarne in konferenčne prostore.<br />

Je družinsko podjetje, ki razvija, izdeluje in prodaja pohištvo, že več<br />

kot 120 let. Edino proizvodno mesto je na sedežu podjetja v Tauberbischofsheimu<br />

v Nemčiji.<br />

Podjetje VS iz tega kraja s svojimi produkti <strong>za</strong>laga cel svet, kar<br />

vključuje dobavo produktov, sveto vanje in načrtovanje ter podporo<br />

strankam. Podjetje razvija visoko zmogljive in ekonomsko privlačne<br />

celovite rešitve <strong>za</strong> svoje stranke.<br />

Medtem ko je bil v preteklosti poudarek na tem, da se naj ideje<br />

prenašajo v prakso, je danes poudarek na sodobnih pedagoških in<br />

izobraževalnih <strong>za</strong>htevah:<br />

• oblikovati šole kot učni in življenjski prostor <strong>za</strong> učence in<br />

učitelje;<br />

• <strong>za</strong>gotoviti prostor <strong>za</strong> spremenljive načine učenja;<br />

• ustvariti možnosti <strong>za</strong> diferencirano in individualno, sodelovalno<br />

in samostojno, v sebe in učitelja osredotočeno učenje.<br />

Maria Tecla Artemisia Montessori<br />

italijanska zdravnica, učiteljica, filozofinja in<br />

dobrodelnica<br />

* 31. avgust 1870, † 6. maj 1952.<br />

Na <strong>za</strong>četku 20. stoletja je italijanska zdravnica Maria Montessori<br />

<strong>za</strong>čela razvijati reformo izobraževanja <strong>za</strong> dojenčke in osnovnošolce.<br />

Njena skrb je bila pomoč otrokom, da sami odkrijejo svoje prednosti<br />

in sposobnosti. V ta namen naj bi se uporabljali učni materiali, pa<br />

tudi pohištvo in arhitektura.<br />

Razstave Montessori imajo dolgo tradicijo. Prvi prispevek v Nemčiji<br />

je bil v obliki popolnoma opremljene vzorčne otroške hiše, ki jo<br />

je leta 1914, na razstavi Werkbund, v Kölnu, predstavil ustanovitelj<br />

podjetja P. Johannes Müller. Zaradi svojih ekskluzivnih pravic proizvodnje<br />

in distribucije je bilo podjetje VS vedno tesno pove<strong>za</strong>no z<br />

načinom izobraževanja Marie Montessori.<br />

Podjetje VS je poleg pohištva <strong>za</strong> Montessori šole izdelovalo tudi<br />

specifična <strong>učna</strong> gradiva, ki so bila lahko izdelana le pod licenco Marie<br />

Montessori.<br />

Več o zgodovini šolskega pohištva in učnih gradivih si lahko ogledate<br />

v šolskem muzeju v Tauberbischofsheimu.<br />

8


Zanesljivo, trajnostno in odgovorno<br />

podjetje<br />

Dejstva in številke<br />

• Podjetje VS je bilo ustanovljeno leta 1898 kot Vereinigte Schulbankfabriken.<br />

Eden od mejnikov v zgodovini podjetja je bil razvoj<br />

lesenega drsnega stola leta 1950.<br />

• VS je družinsko podjetje s 1400 <strong>za</strong>poslenimi in generalnim direktorjem<br />

Philippom Müllerjem.<br />

• VS že od nekdaj podpira sodobne pedagoške pristope in pobude.<br />

Skupaj z različnimi strokovnjaki odkriva sodobne koncepte<br />

postavitve učilnic.<br />

Kakovostni in okoljski standardi<br />

• sistem vodenja kakovosti v skladu z DIN EN ISO 9001: 2015<br />

• sistem ravnanja z okoljem v skladu z ISO 9001: 2015<br />

• sistem upravljanja z energijo v skladu z DIN EN ISO 50001: 2011<br />

• različni certifikati kakovosti (opisani na strani 12)<br />

Korporativna filozofija<br />

Podjetje VS izdeluje pohištvo najvišje kakovosti in <strong>za</strong>htev. Uporabljajo<br />

naravne surovine z najmanjšim možnim vplivom na okolje, saj so okolju<br />

prijazno podjetje. Reciklirajo les, jeklo, plastiko in druge odpadne snovi.<br />

Vse proizvodne dejavnosti neprestano spremljajo in tako <strong>za</strong>gotavljajo<br />

čim manjše izpuste emisij in čim manjšo porabo surovin.<br />

Primeri trajnostne proizvodnje<br />

VS kolikor je le mogoče uporablja obnovljive vire, ki izpolnjujejo njihove<br />

energetske potrebe. Delež obnovljivih virov je glede na celotno porabo<br />

več kot štirideset odstoten.<br />

• Od avgusta 2015 VS upravlja plinski kogeneracijski sistem s<br />

kapaciteto 841 kW, kar pokriva 40 % celotne porabe električne<br />

energije podjetja VS.<br />

• Da je pohištvo VS visoke kvalitete in vzdrži velike obremenitve,<br />

uporabljajo izjemno močne in kakovostno izdelane jeklene cevi.<br />

• Jekleni okvirji pohištva so prevlečeni s prašnimi delci in epoksi<br />

smolo. S to tehnologijo brez topil izpolnjujejo tudi najvišje ekološke<br />

standarde. Uporabljajo najsodobnejše sisteme praškastega prema<strong>za</strong>,<br />

ki ga je mogoče kasneje enostavno reciklirati.<br />

• Polipropilenski odpadki so odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji<br />

plastičnih lupin stolov. Odpadke zdrobijo, predelajo v zrnca in vrnejo<br />

v proizvodni postopek.<br />

• Odpadke bukovega lesa predelajo v sekance in jih zlepijo s posebnim<br />

lepilom v ploščo. Površina je na zgornji strani laminirana z dekorativno<br />

folijo in prevlečena z melaminsko smolo vse preko robov. Tako<br />

nastanejo na udarce odporne LIGNOdur plošče, ki so edinstvene <strong>za</strong><br />

podjetje VS in se lahko uporabljajo <strong>za</strong> izdelavo določenih tipov miz.<br />

9


Okolju prijazna proizvodnja<br />

3<br />

2<br />

1<br />

Fotovoltaični sistemi (1)<br />

Fotovoltaični moduli v obratu 5<br />

Sadovnjaki (2)<br />

Sadje se predela v sok in prodaja<br />

<strong>za</strong>poslenim<br />

Drobilnik sekancev (3)<br />

Predelava ostankov bukovega<br />

lesa s certifikatom PEFC, ki ga<br />

pridobijo iz regionalnih gozdov,<br />

kot surovine <strong>za</strong> izdelavo plošč<br />

LIGNOdur<br />

Kotlovnica 3 (4)<br />

Proizvaja toploto <strong>za</strong> obrat 3 in 4<br />

VS termoelektrarna (5)<br />

Pokriva 40 % potreb po elektriki<br />

in z ogrevanjem oskrbi velik del<br />

prostorov<br />

Obrat 6 (6)<br />

Koncept stavbe je certificiran z<br />

energetsko izkaznico<br />

Nakladalna rampa (7)<br />

Za pakiranje in transport pohištva<br />

uporabljajo reciklirane materiale<br />

Stiskalnica <strong>za</strong> izdelavo plošč<br />

LIGNOdur (8)<br />

Obrat <strong>za</strong> pridelavo LIGNOdur<br />

plošč (9)<br />

Fotovoltaični sistemi (10)<br />

Fotovoltaični moduli v obratu 1<br />

VS kantina (11)<br />

Lastna kuhinja <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslene in<br />

goste<br />

Lakirnica (12)<br />

Okolju prijazna uporaba barv na<br />

vodni osnovi že več kot 20 let<br />

10


4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

17<br />

8<br />

9<br />

10 12<br />

20<br />

19<br />

18<br />

16<br />

15<br />

14<br />

11<br />

13<br />

VS vrt 2000 m 2 (13)<br />

Ekološka pridelava sadja in<br />

zelenjave<br />

Za uporabo v kantini in nadaljnjo<br />

prodajo <strong>za</strong>poslenim VS<br />

Drobilnica <strong>za</strong> sekance (14)<br />

Odpadke bukovega lesa predelajo<br />

v sekance, ki jih nato termično<br />

predelajo v namen izdelave<br />

namiznih plošč<br />

Ribnik (15)<br />

Zajetje deževnice služi <strong>za</strong> gašenje<br />

morebitnih požarov in splakovanje<br />

stranišč v upravnih stavbah<br />

Kotlovnica 1 (16)<br />

Stroškovno učinkovita in CO 2<br />

prijazna prozvodnja lesa iz lesnih<br />

sekancev (lastni odpadni les)<br />

Cev <strong>za</strong> daljinsko ogrevanje (17)<br />

Povezuje energijske centre pod<br />

zemljo<br />

Obrat <strong>za</strong> prašno lakiranje (18)<br />

Sodoben objekt z visokim izkoristkom<br />

Tovarna 3.2 (19)<br />

Popolnoma opremljena<br />

z LED osvetlitvijo<br />

Nakladalne rampe (20)<br />

11


Trajnostno poslovanje<br />

v sožitju z naravo<br />

Trajnostno poslovanje pomeni, da VS v vsakem trenutku<br />

deluje odgovorno do ljudi, <strong>okolja</strong> in družbe ter izdeluje<br />

izjemne produkte v ekonomsko razumnih pogojih.<br />

Pohištvo izdeluje okolju prijazno in odgovorno. Vsi<br />

izdelki so prizvedeni v Nemčiji.<br />

Odgovornost do produkta<br />

Odgovornost se <strong>za</strong>čne pri VS-u z razvojem izdelkov.<br />

Sega od nakupa surovin, izdelave, skladnosti s standardi<br />

kakovosti in emisij, dobave, namestitve in servisa do<br />

koncepta prevzema ter recikliranja rabljenega pohištva.<br />

Okoljske informacije<br />

Za vsak produkt podjetje VS poda okoljske informacije, z<br />

informacijami o materialu in emisijah CO 2<br />

, ki nastanejo<br />

kot posledica proizvodnega procesa, prevo<strong>za</strong> delov dobaviteljev<br />

do proizvodnje in pohištva do kupca, pa tudi<br />

pridobivanja in predelave materialov pred proizvodnim<br />

postopkom.<br />

Trajnost<br />

Podjetje VS proizvaja trajne izdelke in izbira okolju prijazne<br />

materiale. Tako poskrbi, da se lahko izdelki ponovno<br />

vrnejo v materialni cikel. Pri uporabi surovin poskrbijo<br />

<strong>za</strong> minimalno količino odpadnih materialov.<br />

Strogo nadzorovano in varno<br />

Podjetje VS svoje produkte preda neodvisnim in<br />

priznanim inštitutom, ki skrbno preverjajo kakovost,<br />

varnost in združljivost z okoljem.<br />

Cradle to Cradle Certified,<br />

potrdilo o trajnosti <strong>za</strong> človeka<br />

okolju prijazna in družbeno<br />

sprejemljiva proizvodnja brez<br />

odpadkov<br />

BIFMA stopnja 3<br />

najvišja stopnja certifikata<br />

trajnosti<br />

European Level, trajnostno potrdilo industrijskega združenja<br />

Pisarniški in delovni svet e. V. (IBA)<br />

GS-Siegel „geprüfte Sicherheit“, temelji na nemškem <strong>za</strong>konu o<br />

varnosti izdelkov<br />

Posamezne certifikate <strong>za</strong> ustrezne modele in različice<br />

modelov je mogoče najti na: www.vs.de/kataloge/zertifikate/en/.<br />

Certifikata <strong>za</strong>gotavljata, da mejne vrednosti onesnaženosti<br />

zraka ustre<strong>za</strong>jo oz. so znotraj <strong>za</strong>htev <strong>za</strong>konitega<br />

Globalni sporazum ZN na področju<br />

korporativne družbene odgovornosti<br />

12<br />

AGR certifikat <strong>za</strong> zdravo<br />

hrbtenico<br />

Požarna varnost - DIN EN 1021<br />

srednja in DIN EN 54341 visoka<br />

Certifikat <strong>za</strong> les iz trajnostno<br />

upravljanih gozdov in nadzorovanih<br />

virov<br />

Certifikat, ki ga podeljuje zvezno združenje <strong>za</strong> držo in spodbujanje<br />

gibanja


POSKENIRAJTE KODO<br />

Okoljske informacije o izdelkih<br />

(Environmental Product Information - EPI)<br />

Okoljske informacije o izdelkih so velikokrat tiste, ki odločilno vplivajo na nakup. Ker imajo izdelki različne faze življenjskega cikla, je pomembno,<br />

kako le-ti vplivajo na okolje. Nanj vplivajo z materiali, transportom, proizvodnjo in možnostjo recikliranja.<br />

Kaj je EPI?<br />

Epi je dokument, ki ponuja informacije o deležu materialov v izdelku, deležu recikliranih materialov, vsebnosti emisij CO 2<br />

med proizvodnjo in vplivu<br />

izdelka na okolje v določenem življenjskem ciklu.<br />

UN<br />

13


Priporočene višine stolov in miz glede na telesno<br />

višino po standardu DIN EN 1729<br />

Višina uporabnika<br />

Minimum:<br />

Maksimum:<br />

108,0 cm<br />

121,0 cm<br />

119,0 cm<br />

142,0 cm<br />

133,0 cm 146,0 cm 159,0 cm<br />

159,0 cm 176,5 cm 188,0 cm<br />

174,0 cm<br />

207,0 cm<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Velikost lupine<br />

S M L XL<br />

Višina stola in mize<br />

Stol:<br />

30,5 cm<br />

34,0 cm 38,5 cm<br />

43,0 cm<br />

46,0 cm 50,0 cm<br />

Mi<strong>za</strong>: 53,0 cm 59,0 cm<br />

64,0 cm<br />

71,0 cm<br />

76,0 cm<br />

82,0 cm<br />

Šest višin stolov in miz, po standardu DIN EN 1729, je enostavno razlikovati po barvah. Najnižji stol je v velikosti 2, temno modre barve, najvišji stol<br />

pa v velikosti 7, rjave barve in je visok 50 cm. S tem se ujemajo tudi višine miz, ki so visoke med 53 in 82 cm. Tako imajo lahko učenci, ki so visoki 108<br />

cm in učenci, ki so visoki 169 cm, enake pogoje <strong>za</strong> udobno in ergonomsko sedenje ter učenje.<br />

14


Priporočene višine Hokki stolov in miz glede na<br />

telesno višino po standardu DIN EN 1729<br />

108,0 cm<br />

121,0 cm<br />

133,0 cm 159,0 cm<br />

159,0 cm 188,0 cm<br />

174,0 cm<br />

207,0 cm<br />

175,0 cm<br />

133,0 cm 133,0 cm<br />

< 207,0 cm<br />

<<br />

4<br />

6<br />

7<br />

S<br />

M<br />

2<br />

31,0 cm<br />

53,0 cm<br />

38,0 cm<br />

64,0 cm<br />

46,0 cm<br />

76,0 cm<br />

50,0 cm<br />

82,0 cm<br />

62,0 cm 38,0 - 50,0 cm<br />

do 95,0 cm<br />

64,0 - 82,0 cm<br />

50,0 - 68,0 cm<br />

82,0 - 120,0 cm<br />

Pravilno sedenje in ergonomsko delo v šoli predpostavljata, da se višina miz in stolov ujema z<br />

višino učencev in učiteljev. Standard DIN EN 1729 povezuje višino telesa z višino stola in/ali mize<br />

ter določa šest višin le-teh.<br />

Zelo pomembno je, da občasno preverite in primerjate te višine, saj učenci potrebujejo stol in<br />

mizo, ki ustre<strong>za</strong>ta njihovi višini telesa. V nasprotnem primeru je lahko njihova drža oslabljena, kar<br />

lahko povzroči bolečine v hrbtu in posledično glavobole.<br />

15


Vstopite v svet<br />

fleksibilnega<br />

pohištva<br />

02 828 00 54<br />

Shift+ Base<br />

konkavna in konveksna<br />

mi<strong>za</strong><br />

Shift+ Base<br />

zložljiva mi<strong>za</strong><br />

16


Fleksibilno pohištvo <strong>za</strong> fleksibilno<br />

poučevanje<br />

Fleksibilno pohištvo v razredu omogoča ureditev kot to <strong>za</strong>hteva trenutna <strong>učna</strong> situacija. Pohištvo se lahko<br />

hitro postavi na<strong>za</strong>j v osnovno razporeditev. Tako lahko naslednja skupina učencev, po ustaljenem redu,<br />

ponovno uporabi prostor.<br />

Inovativne fleksibilne mize<br />

Otroci in mladostniki <strong>za</strong> učenje potrebujejo več kot samo mizo in stol. Svoje delovno okolje in držo<br />

želijo in morajo redno spreminjati. Takšne spremembe ustre<strong>za</strong>jo njihovemu naravnemu vedenju in jim<br />

omogočajo boljše učenje. Tudi <strong>za</strong>radi tega so potrebni prostorski koncepti, ki spodbujajo tako učence kot<br />

učitelje, da pogosto spreminjajo držo.<br />

6 značilnosti dobrega fleksibilnega pohištva<br />

višinsko nastavljivo<br />

raznoliko<br />

uporabno<br />

opremljeno s<br />

kolesci<br />

omogoča gibanje<br />

med sedenjem<br />

sposobno<br />

medsebojnega<br />

kombiniranja<br />

dovolj<br />

lahko<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

Dobro sedenje, ki je kratkoročno sproščujoče in zdravo, je srednjeročno in dolgoročno neprimerno. Zato je<br />

v učilnicah potrebno upoštevati čim več ergonomije - s čim večjo dinamiko.<br />

Po besedah ergonomskega strokovnjaka dr. Dieterja Breitheckerja v vsak učni prostor sodijo različni kotički<br />

<strong>za</strong> delo. Na primer mize, ki spodbujajo k stanju in so primerne <strong>za</strong> projektno ali pa tudi individualno delo.<br />

Sedežni elementi, ki so idealni <strong>za</strong> koncentrirano branje in udobno sedenje ali učni prostori <strong>za</strong> <strong>za</strong>časno<br />

individualno delo.<br />

17


www.inovatio.si<br />

Shift+ Base<br />

konkavna in konveksna mi<strong>za</strong><br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v 7-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729) ali z<br />

možnostjo nastavitve višine (3-7)<br />

Dimenzije površine mize:<br />

96,8 x 54 / 39,1 cm<br />

98,5 x 54 / 38,9 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, HPL ali ve<strong>za</strong>na plošča<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

Shift+ Base<br />

zložljiva / fiksna mi<strong>za</strong><br />

Fiksna mi<strong>za</strong> je na voljo v 7-ih fiksnih višinah (DIN EN<br />

1729) ali z možnostjo nastavitve višine (3-7)<br />

Zložljiva mi<strong>za</strong> je na voljo v 3-eh fiksnih višinah (5-7)<br />

DIN EN 1729<br />

Dimenzije površine mize:<br />

140,8 x 78,8 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, HPL ali ve<strong>za</strong>na plošča<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

18


Shift+ Base<br />

polkrožna mi<strong>za</strong><br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v 7-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729) ali z<br />

možnostjo nastavitve višine (3-7)<br />

Dimenzije površine mize:<br />

168 x 78 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, HPL ali ve<strong>za</strong>na plošča<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

Inovativne fleksibilne mize<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

Tano<br />

mi<strong>za</strong> v obliki trape<strong>za</strong><br />

Na voljo v 7-ih fiksnih višinah DIN EN 1729. V fiksni<br />

višini 30 in 74 cm ali z možnostjo nastavitve višine (3-7)<br />

Dimenzije površine mize:<br />

70 x 66 / 43 in 80 x 69 / 43 cm<br />

DIN EN 1729<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal ali HPL<br />

Opcijsko na voljo:<br />

• plastični pladenj in kavelj <strong>za</strong> odlaganje potrebščin<br />

• ReCharge by VS® - modul <strong>za</strong> polnjenje<br />

tabličnih računalnikov<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

19


www.inovatio.si<br />

TriTable<br />

trikotna mi<strong>za</strong><br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v 7-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729) ali z<br />

možnostjo nastavitve višine (3-7)<br />

Dimenzije površine mize:<br />

111 x 80 x 80 cm, 118 x 85 x 85 cm, 125 x 90 x 90 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, HPL ali ve<strong>za</strong>na plošča<br />

Opcijsko na voljo:<br />

• plastični pladenj <strong>za</strong> odlaganje potrebščin<br />

• ReCharge by VS® - modul <strong>za</strong> polnjenje<br />

tabličnih računalnikov<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

UnoBean<br />

mi<strong>za</strong> v obliki fižolčka<br />

Na voljo v 6-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729) ali z<br />

možnostjo nastavitve višine (3-7)<br />

DIN EN 1729<br />

Dimenzije površine mize:<br />

79,7 x 58,6 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal-PUR<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

20


Shift+ Base<br />

mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> enega učenca<br />

(konkavna / konveksna)<br />

Puzzle<br />

prosto oblikovana mi<strong>za</strong><br />

Inovativne fleksibilne mize<br />

Puzzle<br />

prosto oblikovana mi<strong>za</strong><br />

Na voljo v 6-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729)<br />

DIN EN 1729<br />

Dimenzije površine mize:<br />

165 x 114 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

21


Stopite iz<br />

klasičnega v<br />

neklasično<br />

contact@inovatio.si<br />

LiteTable - AL<br />

lahka naložljiva mi<strong>za</strong><br />

22


Klasične mize, ki niso klasične<br />

Predstavljamo vam 8 lastnosti klasičnih miz, ki niso klasične:<br />

1<br />

Imajo zelo trpežne mizne plošče<br />

Pripravljene so iz ostankov bukovega lesa<br />

in zlepljene s posebnim lepilom v termodinamičnem<br />

procesu, ki je edinstven <strong>za</strong><br />

podjetje VS. Površina je na zgornji strani<br />

laminirana z dekorativno folijo in prevlečena<br />

z melaminsko smolo vse preko robov.<br />

5<br />

Opremljene<br />

z raznimi dodatki<br />

Mize so lahko opremljene s kavljem<br />

<strong>za</strong> obešanje torbe in poličko ali pladnjem<br />

<strong>za</strong> odlaganje šolskih potrebščin.<br />

polička ali plastični pladenj <strong>za</strong><br />

odlaganje šolskih potrebščin<br />

kavelj <strong>za</strong><br />

šolsko torbo<br />

Klasične mize<br />

dekorativna<br />

folija<br />

melaminska<br />

smola<br />

2<br />

reciklirani ostanki<br />

bukovega lesa<br />

Robustno podnožje mize, ki ga je nemogoče<br />

zviti<br />

6<br />

So izjemno lahke in naložljive<br />

Mize imajo podnožje iz aluminija,<br />

<strong>za</strong>to so zelo lahke, hkrati pa nudijo<br />

možnost nalaganja ene na drugo.<br />

3<br />

Omogoča svobodo gibanja nog<br />

Podnožje mize je <strong>za</strong>snovano tako, da<br />

omogoča največjo možno svobodo nog.<br />

7<br />

Varno nalaganje stolov<br />

Ob čiščenju učilnice lahko na mrežo<br />

<strong>za</strong> odlaganje varno odložite stol.<br />

podnožje mize<br />

v obliki črke C<br />

4<br />

Višinsko nastavljive mize<br />

Mize so višinsko nastavljive in jih je mogoče<br />

uporabiti <strong>za</strong> različno visoke učence.<br />

Opremljene s kolesi<br />

Za enostavno premikanje so mize<br />

8opremljene s kolesi.<br />

23


www.inovatio.si<br />

Uno-M<br />

klasično oblikovana mi<strong>za</strong> pravokotne oblike<br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v 6-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729) ali z<br />

možnostjo nastavitve višine (3–7)<br />

Dimenzije površine mize:<br />

70–150 x 50–65 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOdur, LIGNOpal ali LIGNOpal-PUR<br />

Funkcije in dodatki:<br />

• Na voljo z LIGNOdur mizno ploščo,<br />

katere robovi in površina so izjemno<br />

trpežni in odporni na udarce<br />

• Kavelj <strong>za</strong> torbo in polička <strong>za</strong> knjige<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

LiteTable-AL / ST<br />

lahka naložljiva mi<strong>za</strong><br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v 7-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729)<br />

Dimenzije površine mize:<br />

70–240 x 55–80 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, HPL ali ve<strong>za</strong>na plošča<br />

Na voljo:<br />

LiteTable-AL<br />

mi<strong>za</strong> z izjemno lahkim aluminijastim ogrodjem<br />

LiteTable-ST<br />

mi<strong>za</strong> s kovinskim ogrodjem<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

24


Uno-C<br />

kompaktna mi<strong>za</strong> pravokotne oblike<br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v 6-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729) ali z<br />

možnostjo nastavitve višine (2–7)<br />

Dimenzije površine mize:<br />

70 / 75 / 130 x 50 / 65 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, LIGNOpal-PUR, LIGNOdur ali HPL<br />

Klasične mize<br />

Dodatki:<br />

• sprednja mizna plošča<br />

• kavelj <strong>za</strong> torbo<br />

• polička <strong>za</strong> knjige<br />

• nosilec <strong>za</strong> stol<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

EcoTable<br />

mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> vsak prostor<br />

Na voljo v 6-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729), 74 cm<br />

ali z možnostjo nastavitve višine<br />

Dimenzije površine mize:<br />

70–200 x 50–90 cm<br />

DIN EN 1729<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, LIGNOpal-FURNIR, HPL ali ve<strong>za</strong>na plošča<br />

Dodatki: plastični pladenj, kavelj <strong>za</strong> torbo, polička,<br />

nosilec <strong>za</strong> stol, sprednja mizna plošča itd.<br />

Na voljo:<br />

EcoTable-Q<br />

mi<strong>za</strong> s kovinskim ogrodjem (kvadratne noge)<br />

EcoTable-R<br />

mi<strong>za</strong> s kovinskim ogrodjem (<strong>za</strong>obljene noge)<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

25


Naj bo vaše<br />

delovno mesto<br />

raznoliko<br />

www.inovatio.si<br />

26


Zakaj delo stoje?<br />

Naš življenjski stil se je spremenil do te mere, da je sedenje<br />

postalo naša rutina.<br />

Mnogi znanstveniki dolgotrajno sedenje povezujejo z raznimi<br />

zdravstvenimi težavami, kot so debelost, povišan krvni tlak,<br />

sladkor in holesterol v krvi. Nekateri pa celo poudarjajo, da<br />

je lahko dolgotrajno sedenje eden izmed vzrokov <strong>za</strong> nastanek<br />

kardiovaskularnih bolezni.<br />

Delo stoje:<br />

• krepi zdravje in zmanjšuje bolečine v hrbtu<br />

• pipomore k optimalni ergonomski drži<br />

• povečuje motivacijo in s tem produktivnost<br />

• ob primerni mizi daje dovolj fizične <strong>za</strong>ščite in s tem<br />

poveča samo<strong>za</strong>vest pri govornih nastopih<br />

• je idealna izbira <strong>za</strong> skupinske razprave<br />

• nudi počitek od sedenja<br />

Mize <strong>za</strong> delo stoje in/ali sede<br />

Priporočila <strong>za</strong> šolski dan:<br />

Ergonomski strokovnjak Dieter Breithecker, ki se ukvarja s področjem ergodinamike,<br />

priporoča:<br />

• 50 % sedenja (dinamično sedenje)<br />

• 30 % stanja (mize <strong>za</strong> delo stoje)<br />

• 20 % gibanja (učenje v gibanju)<br />

Izognite se pastem dolgotrajnega sedenja<br />

V enem kosu naj ne bi sedeli:<br />

• otroci od 6. do 10. leta več kot 5 minut<br />

TriUnion<br />

mobilna mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> delo<br />

stoje<br />

• najstniki od 11. do 15. leta več kot 15 minut<br />

• najstniki in starejši od 16 let več kot 20 minut<br />

Zato uporabite pohištvo, ki omogoča, da se lahko učenci in učitelji med učenjem gibajo, stojijo ali<br />

sedijo.<br />

27


www.inovatio.si<br />

TriUnion<br />

mobilna mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> delo stoje<br />

Na voljo v 3-eh fiksnih višinah - 88 cm, 106 cm in 120 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

163 x 117 x117 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, LIGNOpal-FURNIR, LIGNOpal-LINOLEJ, HPL<br />

ali plošča iz ve<strong>za</strong>nega lesa<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

88 106 120<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

TeamTable<br />

fiksna mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> delo stoje<br />

Na voljo v 2-eh fiksnih višinah - 103 cm in 110 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

165 x114 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, LIGNOpal-FURNIR ali LIGNOpal-LINOLEJ<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

1031 110<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

28


TeamTable<br />

fiksna mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> delo<br />

stoje<br />

Mize <strong>za</strong> delo stoje in/ali sede<br />

Shift+ Base<br />

nastavljiva mi<strong>za</strong><br />

Na voljo v 2-eh fiksnih višinah (91,5 in 110,2 cm) ali z<br />

možnostjo nastavitve višine od 71 do 115 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

67 x 50,6 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, HPL ali ve<strong>za</strong>na plošča<br />

Možne postavitve in kombinacije miz:<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

29


www.inovatio.si<br />

Ergo<br />

nastavljiva mi<strong>za</strong><br />

DIN EN 1729<br />

Višinsko nastavljiva od 56,5 cm do 82 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

75 / 130 x 65 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal-PUR<br />

Na voljo:<br />

Ergo-I<br />

mi<strong>za</strong> s fiksno vodoravno delovno površino<br />

Ergo-III<br />

mi<strong>za</strong> z nastavljivim naklonom (0° - 16°)<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

ErgoUp<br />

stoječa mi<strong>za</strong> z 8° naklonom<br />

Višinsko nastavljiva od 82 cm do 96 cm ali od 96 cm<br />

do 110 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

75 x 65 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal-PUR<br />

Funkcije in dodatki:<br />

• kavelj <strong>za</strong> torbo<br />

• polička <strong>za</strong> knjige<br />

Mi<strong>za</strong> je nastavljiva, s sistemom višinske nastavitve, z<br />

brezstopenjskim prestavljanjem z ročico.<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

30


Pareto<br />

električno višinsko nastavljiva mi<strong>za</strong><br />

Višinsko nastavljiva 68–118 ali 65–125 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

120–200 x 80 / 90 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, LIGNOpal-FURNIR ali LIGNOpal-LINOLEJ<br />

Nastavitev višine:<br />

pomično gor in dol ali 2 do 4 spominska mesta<br />

Funkcije in dodatki:<br />

• akustična pregrada <strong>za</strong> mizo<br />

• dodatki <strong>za</strong> ureditev kablov<br />

• polička <strong>za</strong> računalnik, monitor<br />

• integrirane vtičnice itn.<br />

Mize <strong>za</strong> delo stoje in/ali sede<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

Rondo<br />

mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> delo stoje ali stoje in sede<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

RondoLift-ST višinsko nastavljiva od 69 cm do 113 cm<br />

RondoStand-ST je na voljo v višinah 103 cm in 105 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

kvadrat (70–100 cm), krog (70–120 cm), elipsa (130 x<br />

80 cm) in <strong>za</strong>obljeni pravokotnik (120 x 84 cm)<br />

ReCharge by VS® - modul <strong>za</strong> polnjenje tabl. računalnikov<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, LIGNOpal-FURNIR ali LIGNOpal-LINOLEJ<br />

Na voljo:<br />

RondoLift-ST<br />

višinsko nastavljiva mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> delo stoje in sede<br />

RondoStand-ST<br />

mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> delo stoje<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

31


Prilagojeno<br />

vašim<br />

potrebam<br />

02 828 00 54<br />

Network<br />

vsestransko uporabna mi<strong>za</strong><br />

Network CPU holder<br />

polica <strong>za</strong> računalnik<br />

32


Imate specifične potrebe glede izgleda in<br />

funkcionalnosti delovnega mesta?<br />

Ranolikost oblik in površin miz<br />

Linija miz Network nudi raznolike oblike in<br />

površine miz. Strukturna osnova je štirinožna<br />

mi<strong>za</strong> z okroglimi ali kvadratnimi nogami iz<br />

jekla in vsestranskim polovalnim okvirjem. Dodatne<br />

mize in poličke so pritrjene na okvir mize,<br />

medtem ko so lahko pisarniški pripomočki integrirani.<br />

Dodatne mize se lahko pritrdijo na vse<br />

stranice, po širini in globini.<br />

Kompleksna tehnologija, inteligentno integrirana<br />

Mize iz linije Network so zelo primerne tudi <strong>za</strong><br />

pisarne, saj imajo veliko možnosti <strong>za</strong> priklop<br />

električne energije. Pod mizo je lahko pritrjena<br />

žična košara <strong>za</strong> kable ali plastični moduli. Prav<br />

tako je lahko integrirana vtičnica s priključki.<br />

Da kabli ne visijo povsod, so lahko ti speljani<br />

skozi plastično kabelsko verigo, ki je pritrjena na<br />

zgornji del mize in v tla.<br />

Mizne plošče<br />

Mi<strong>za</strong> omogoča namestitev sprednje podmizne<br />

plošče, nadmizne plošče in poličke. Sprednja<br />

mizna plošča je na voljo v različnih barvah in<br />

izvedbah <strong>za</strong> vse tipe kvadratnih miz NetWork.<br />

Namesti se lahko na vse stranice, po širini in<br />

globini.<br />

Mize <strong>za</strong> specifične potrebe<br />

Polička <strong>za</strong> stacionarni računalnik ali tiskalnik<br />

Na strani mize imate lahko po želji nameščeno tudi poličko <strong>za</strong> stacionarni računalnik ali tiskalnik, ki je<br />

lahko obrnjena navzven ali navznoter.<br />

Zakaj <strong>za</strong> risanje izbrati mizo z naklonom?<br />

Ergonomija<br />

Če redno rišete na vodoravni površini, boste<br />

veliko časa preživeli z glavo navzdol, kar slabo<br />

vpliva na mišice vratu, ki se tako lahko vnamejo<br />

ali pa pride do <strong>za</strong>tegnjenosti.<br />

Perspektiva<br />

Če imate mizo nagnjeno, vam ta omogoča boljše<br />

izhodišče pri vašem delu. Tako boste imeli hkrati<br />

pogled tako na risbo kot tudi na predmet opazovanja,<br />

kar pa pomeni, da je manj verjetno, da<br />

boste svojo risbo izkrivili s perspektivnimi napakami.<br />

Oprijem risalnega orodja<br />

Nagnjena površina podlage omogoča enostavno<br />

uporabo risalnega orodja. Ti prijemi vam<br />

omogočajo upravljanje le-tega tako, da namesto<br />

<strong>za</strong>pestja uporabite ramo in komolec. Pri uporabi<br />

celotne roke so možne dolge in enakomerne<br />

črte. Ti prijemi in vaše linije bodo imeli bolj<br />

naraven in sproščen občutek.<br />

33


www.inovatio.si<br />

Duo-Tec Drawing table<br />

mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> risanje z naklonom<br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v fiksni višini (DIN EN 1729) 76 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

75 x 60 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal<br />

Na voljo:<br />

s fiksno mizno ploščo<br />

z možnostjo nastavitve naklona od 0°do 90°<br />

s fiksnimi nakloni: na 0°, 5°, 10° in 16°<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

Network<br />

vsestransko uporabna mi<strong>za</strong><br />

Na voljo v fiksnih višinah (DIN EN 1729 - 64 in 76<br />

cm), 52, 58, 70 in 72 cm ali višinsko nastavljiva 65–85<br />

cm<br />

DIN EN 1729<br />

Dimenzije površine mize:<br />

70–220 x 60–100 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal, LIGNOpal-FURNIR ali LIGNOpal-LINOLEJ<br />

Možni dodatki:<br />

• polička <strong>za</strong> stacionarni računalnik ali tiskalnik<br />

• veriga <strong>za</strong> ureditev kablov<br />

• usnjena podlaga <strong>za</strong> združitev osnovne in dodatne<br />

mize<br />

• podmizna in nadmizna plošča<br />

• integrirane vtičnice itn.<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

34


Duo-Media<br />

računalniška mi<strong>za</strong> s potisno mizno<br />

ploščo, s prostorom <strong>za</strong> napeljavo kablov<br />

Kanal <strong>za</strong> napeljavo kablov<br />

Na voljo v fiksni višini 72 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

80–180 x 80 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal<br />

Funkcije in dodatki:<br />

• različne poličke <strong>za</strong> računalnik<br />

• vertikalni kanali <strong>za</strong> speljevanje kablov<br />

Osnovna plošča je potisna, kar pomeni, da se potisne<br />

k uporabniku in s tem omogoči dostop do prostora <strong>za</strong><br />

napeljavo kablov, ki je vgrajen v mizno ploščo.<br />

Mize <strong>za</strong> specifične potrebe<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

Network-Media<br />

računalniška mi<strong>za</strong><br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

Kanal <strong>za</strong> napeljavo kablov<br />

Na voljo v fiksni višini 72 cm ali z možnostjo nastavitve<br />

višine od 65 do 85 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

120–200 x 70 cm / 80 cm<br />

Material mizne plošče:<br />

LIGNOpal<br />

Funkcije in dodatki:<br />

• različne poličke <strong>za</strong> računalnik in tiskalnik<br />

• vertikalni kanali <strong>za</strong> speljevanje kablov<br />

Prostor <strong>za</strong> napeljavo kablov je dodan mizi na <strong>za</strong>dnjem<br />

delu in omogoča, da se le-ta enostavno odpre in v<br />

njem uredi vso potrebno kabliranje.<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

35


Ergonomsko, a<br />

hkrati udobno<br />

contact@inovatio.si<br />

36


PantoMove-Lupo<br />

stol, ki omogoča<br />

gibanje<br />

Ergonomija sedenja<br />

Aktivno sedenje<br />

Otroci in mladostniki v fazi rasti potrebujejo fleksibilno pohištvo. To pomeni, da se pohištvo zlahka prilagodi<br />

različnim višinam uporabnikov.<br />

V bistvu vsi ljudje, še zlasti pa mladostniki, ne bi smeli<br />

dlje časa sedeti. Zato je dobro uporabljati stole, ki imajo<br />

3D nagibni mehanizem, ki podpirajo že najmanjše individualne<br />

gibe in tako spodbujajo zdravo aktivno sedenje.<br />

Osrednji gibalni center je medenica, s pomočjo katere<br />

se aktivira celotni mišično skeletni sistem. Tako ostanejo<br />

hrbtenica, ramena in vrat sproščeni, krvni obtok pa je<br />

stimuliran.<br />

Pozitivni učinki dinamičnega sedenja:<br />

• Spreminjanje telesne drže<br />

• Medvretenčnim ploščam se konstantno dobavljajo<br />

hranila<br />

• Dinamična obremenitev in sproščanje notranjih<br />

organov<br />

• Krvni obtok in s tem pove<strong>za</strong>na dobava kisika sta<br />

optimalna<br />

• Aktivira se več kot 100 sklepov hrbtenice<br />

• Krepitev kompleksnih hrbtnih mišic<br />

• Podpora presnovi maščob in sladkorja<br />

• Možganski procesi potekajo hitreje, s<br />

tem pove<strong>za</strong>na koncentracija in pozornost<br />

sta povečani<br />

• Premiki hrbtenice so redni in raznoliki<br />

Ergonomsko oblikovani stoli <strong>za</strong> dinamično sedenje<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

Vir: LUDWIG UND BREITHECKER, 2008.<br />

Na slikah je prika<strong>za</strong>na temperatura telesa in s tem prekrvavitev in<br />

oksigenacija mišic, ko sedite togo (levo) in aktivno, s 3D nagibnim<br />

mehanizmom (desno). Z aktivnim sedenjem se občutno poveča tako<br />

prekrvavitev kot oksigenacija mišic.<br />

Empirični podatki so poka<strong>za</strong>li fiziološke koristi 3D nagibnega mehanizma,<br />

ki pozitivno vpliva na kratkoročno in srednjeročno sposobnost<br />

koncentracije, kot tudi možganske aktivnosti.<br />

statična sedalna površina<br />

gibajoča sedalna površina<br />

37


www.inovatio.si<br />

PantoSwing<br />

stol, ki omogoča gibanje sedišča naprej<br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v 6-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729)<br />

Drsniki FloorCare: filc, plastika ali univer<strong>za</strong>lni<br />

Piggy-back mehanizem <strong>za</strong><br />

nalaganje stola na mizo<br />

PantoSwing-Lupo<br />

stol s plastično lupino<br />

PantoSwing-VF<br />

stol z leseno lupino<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastične lupine<br />

barve lesene lupine<br />

PantoMove<br />

stol, ki omogoča 3D gibanje sedišča<br />

Na voljo v fiksni višini (DIN EN 1729) ali višinsko nastavljiv<br />

34,1–43 cm, 42,4–55,2 cm in 50,3–70,3 cm<br />

(Plus)<br />

Drsniki in kolesa <strong>za</strong> različna tla<br />

DIN EN 1729<br />

Višinsko nastavljivi obroč <strong>za</strong> noge, v kolikor uporabnik<br />

ne doseže tal<br />

3D nagibni mehanizem omogoča gibanje sedišča<br />

v vse smeri<br />

PantoMove-Lupo<br />

stol s plastično lupino<br />

PantoMove-VF<br />

stol z leseno lupino<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastične lupine<br />

barve lesene lupine<br />

38


Jumper ® Meet<br />

konferenčni stol<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

Jumper ® Active<br />

stol, ki omogoča gibanje sedišča naprej<br />

DIN EN 1729<br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v fiksni višini 46 cm (DIN EN 1729)<br />

Drsniki FloorCare: filc, plastika ali univer<strong>za</strong>lni<br />

Opcijsko na voljo: naslon <strong>za</strong> roko,<br />

XL lupina <strong>za</strong> udobnejše sedenje<br />

Možnost oblazinjenega sedala ali stola v celoti:<br />

S40, 46, 51, 52, 64, 73, 74, 78, 79, 80 in 81*<br />

Jumper® Air Meet<br />

stol s plastično lupino<br />

Jumper® Ply Meet<br />

stol z leseno lupino<br />

Na voljo v 6-ih fiksnih višinah (DIN EN 1729)<br />

Drsniki FloorCare: filc, plastika ali univer<strong>za</strong>lni<br />

Opcijsko na voljo: naslon <strong>za</strong> roko<br />

barve plastične lupine<br />

barve lesene lupine<br />

Ergonomsko oblikovani stoli <strong>za</strong> dinamično sedenje<br />

Možnost oblazinjenega sedala ali stola v celoti:<br />

S40, 46, 51, 52, 64, 73, 74, 78, 79, 80 in 81*<br />

Jumper® Air Active<br />

stol s plastično lupino<br />

Jumper® Ply Active<br />

stol z leseno lupino<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastične lupine<br />

barve lesene lupine<br />

*barve tekstilnega oblazinjenja so na strani 82 in 83<br />

39


www.inovatio.si<br />

Jumper ® Move<br />

stol <strong>za</strong> ergonomsko sedenje s 3D nagibnim<br />

mehanizmom<br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v fiksni višini 46 cm (DIN EN 1729) ali višinsko<br />

nastavljiv: 35–43,9 cm (3-5) ; 41,8–54,6 cm (5-7) ; 50,3–<br />

75,1 cm (Plus) in 53–77,8 cm (Plus)<br />

Piggy-back mehanizem <strong>za</strong> nalaganje stola na mizo<br />

Drsniki in kolesa <strong>za</strong> različna tla<br />

Funkcije in dodatki: obroč <strong>za</strong> naslon noge, naslon <strong>za</strong><br />

roko ali oblazinjenje sedala oz. celote<br />

(S40, 46, 51, 52, 64, 73, 74, 78, 79, 80 in 81*)<br />

Jumper® Air Move<br />

stol s plastično lupino<br />

Jumper® Ply Move<br />

stol z leseno lupino<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastične lupine<br />

barve lesene lupine<br />

NF-Swing<br />

stol, ki omogoča gibanje sedišča naprej<br />

Na voljo v fiksni višini 46 cm (DIN EN 1729)<br />

Drsniki FloorCare: filc, plastika ali univer<strong>za</strong>lni<br />

DIN EN 1729<br />

Funkcije in dodatki:<br />

Naslon <strong>za</strong> roko<br />

Piggy-back mehanizem <strong>za</strong><br />

nalaganje stola na mizo<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastične lupine<br />

40


NF-Move<br />

stol, ki daje udobje<br />

Jumper® Move<br />

stol <strong>za</strong> ergonomsko<br />

sedenje s 3D nagibnim<br />

mehanizmom<br />

Na voljo v 2-eh višinah: 41,9–57,1 cm in 50,9–78,2<br />

cm (Plus)<br />

Možnost oblazinjenja sedala in naslona (S46, 51,<br />

52, 64, 73, 74, 76, 78, 79, 80 in 81)*<br />

3D nagibni mehanizem omogoča gibanje naprej in<br />

na<strong>za</strong>j ter levo in desno<br />

Funkcije in dodatki:<br />

Ergonomsko oblikovani stoli <strong>za</strong> dinamično sedenje<br />

Naslon <strong>za</strong> roko<br />

Višinsko nastavljiv<br />

obroč <strong>za</strong> noge<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastične lupine<br />

*barve tekstilnega oblazinjenja so na strani 82 in 83<br />

41


Da posebnost<br />

ne bo ovira<br />

www.inovatio.si<br />

42


Hokki®<br />

stolček <strong>za</strong> aktivno učenje<br />

Stol, ki je prilagojen<br />

posamezniku<br />

Vse več šol spodbuja skupinsko delo, ki združuje učence različnih starosti in individualnih posebnosti.<br />

Ta pristop ima očitne učne koristi, prav tako pa je tudi v mnogih primerih zelo praktična rešitev. Zato je<br />

zelo pomembno, da se stoli prilagodijo posamezniku, da le-ta sedi udobno in lahko maksimalno izkoristi<br />

prednosti tovrstnega načina učenja.<br />

Učenje na isti višini oči - skupna delovna površina <strong>za</strong> majhne in velike<br />

Fizična aktivnost ni samo zdrava, ampak nam pomaga tudi pri koncentraciji<br />

in učenju<br />

Za aktivne učence, tako mlajše kot tudi <strong>za</strong> starejše učence, sta klj<strong>učna</strong> dejavnika <strong>za</strong>bava in fleksibilnost,<br />

ki poskrbita <strong>za</strong> motivacijo, spodbujanje in ohranjanje <strong>za</strong>nimanja.<br />

Tovrstno potrebo učencev potešijo stolčki, ki omogočajo mobilnost v kontroliranih pogojih, torej gibanje<br />

na različne načine. Takšna dejanja, ne samo da izboljšajo njihovo počutje, ampak spodbujajo tudi telesno<br />

in intelektualno odraščanje.<br />

Ergonomsko oblikovani stoli <strong>za</strong> specifične potrebe<br />

Fizična aktivnost je zdravilo <strong>za</strong><br />

hiperaktivnost<br />

V strokovni reviji Pediatrics (2014) je bila objavljena<br />

študija, ki je vključevala otroke z ADHD, ki so sodelovali<br />

v programu pogostejšega in rednega gibanja. Študija je<br />

poka<strong>za</strong>la, da se je tem otrokom izboljšala tako kognitivna<br />

uspešnost kot delovanje možganskih funkcij. Prof.<br />

Charles Hillman torej poudarja, da telesna aktivnost<br />

pozitivno vpliva na razvoj možganov.<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

brez gibanja<br />

gibanje<br />

43


www.inovatio.si<br />

Hokki ® / Hokki+ ®<br />

stolček <strong>za</strong> aktivno učenje<br />

barve<br />

plastične<br />

lupine<br />

Level<br />

stol <strong>za</strong> nižje učence, ki ne dosežejo mize<br />

DIN EN 1729 DIN EN 1729<br />

Na voljo v 4-ih fiksnih višinah DIN EN 1729. V fiksni<br />

višini 62 cm ali višinsko nastavljiv: S (38 do 50 cm) in<br />

M (50 do 68 cm)<br />

Hokki® - stolček fiksne višine<br />

Hokki+® - stolček nastavljive višine<br />

Funkcije in dodatki:<br />

Oblazinjeno sedalo<br />

- opcijsko<br />

Sedalo iz penastega<br />

materiala<br />

(2/3, 4/5, 6)<br />

Na voljo v 3-eh višinah (DIN EN 1729)<br />

Drsniki FloorCare: filc, plastika ali univer<strong>za</strong>lni<br />

Na voljo <strong>za</strong> sedenje ob mi<strong>za</strong>h<br />

višine 71 in 76 cm<br />

Višinsko nastavljiv naslon <strong>za</strong> nogo<br />

Na voljo:<br />

Level-Lupo<br />

stol s plastično lupino<br />

Level-VF<br />

stol z leseno lupino<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastične lupine<br />

barve lesene lupine<br />

44


Stakki<br />

naložljivi stolček<br />

barve<br />

plastične<br />

lupine<br />

Jumper ® Level<br />

stol <strong>za</strong> nižje učence, ki ne dosežejo mize (2/3, 4/5, 6)<br />

Na voljo v 3-eh višinah (DIN EN 1729)<br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v fiksni višini 46 cm (DIN EN 1729)<br />

Drsniki FloorCare: plastika ali univer<strong>za</strong>lni<br />

Material: monoblok iz stabilnega, izjemno trpežnega<br />

in na praske odpornega polipropilena, ki je<br />

ojačan s steklenimi vlakni<br />

Funkcije in dodatki:<br />

Stol je mogoče nalagati enega na drugega (do 10).<br />

Stol je <strong>za</strong>radi odpornega materiala primeren tudi <strong>za</strong><br />

zunanjo uporabo.<br />

Ergonomsko oblikovani stoli <strong>za</strong> specifične potrebe<br />

DIN EN 1729<br />

Drsniki FloorCare: filc, plastika ali univer<strong>za</strong>lni<br />

Opcijsko se lahko<br />

drsniki menjujejo<br />

Na voljo:<br />

Jumper® Air Level<br />

stol s plastično lupino<br />

Jumper® Ply Level<br />

stol z leseno lupino<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastične lupine<br />

barve lesene lupine<br />

45


Udobje s<br />

stilom<br />

02 828 00 54<br />

PantoSwing - Soft<br />

oblazinjeni stol, ki omogoča<br />

gibanje sedišča naprej<br />

46


Nasveti <strong>za</strong> izbiro udobnega<br />

oblazinjenega stola<br />

Pri izbiri oblazinjenega stola je najpomembnejše udobje. Prav tako je pomemben di<strong>za</strong>jn, saj naj bi se stol<br />

prilegal tudi dekorju prostora.<br />

Pri izbiri stola je pomembna tudi vaša višina<br />

Iskanje udobnega stola vključuje upoštevanje vaše<br />

višine, načina sedenja in vašega težišča. Da vam bo<br />

udobno, se mora stol popolnoma prilagoditi vaši<br />

obliki in višini telesa. Za udobno sedenje naj bi bila<br />

vaša stegna pod kotom 90°.<br />

Nasloni <strong>za</strong> hrbet<br />

Izbira višine naslona je odvisna od tega, kaj boste<br />

med sedenjem počeli. V določenih primerih potrebujete<br />

višje naslone, ki nudijo oporo tudi vratu.<br />

Naslon <strong>za</strong> roke<br />

Če stol uporabljate redno, je dobro, da ima tudi<br />

naslon <strong>za</strong> roke, saj boste tako ob sedenju veliko<br />

bolj sproščeni.<br />

Dobro počutje<br />

Občutek sedenja na stolu mora biti mehak, hkrati<br />

pa mora biti dovolj trd, da nudi trdno oporo hrbtu.<br />

Če je stol premehak, boste potrebovali več energije,<br />

da boste vstali.<br />

Požarno varno<br />

Ustre<strong>za</strong> <strong>za</strong>htevam glede preventivne <strong>za</strong>ščite pred<br />

požarom v javnih zgradbah.<br />

Ergonomsko oblikovani oblazinjeni stoli<br />

Izgled stola<br />

Izbirate lahko med različnimi barvnimi kombinacijami<br />

<strong>za</strong> barvno sinergijo prostora, v katerega bo<br />

stol umeščen.<br />

Naslon <strong>za</strong> noge<br />

Pri določenih modelih stolov je na voljo tudi naslon<br />

<strong>za</strong> noge, ki uporabniku, ki ni dovolj visok, omogoča<br />

dodatno oporo.<br />

Različna podnožja stola nudijo več ali manj ergonomije<br />

Od podnožja stola je odvisno koliko gibanja le-ta omogoča. PantoMove-Soft <strong>za</strong> razliko od PantoSwing-Soft<br />

omogoča tako gibanje naprej in na<strong>za</strong>j <strong>za</strong> 7,5° kot gibanje levo in desno <strong>za</strong> 3,5°. Medtem ko<br />

PantoSwing-Soft omogoča le gibanje naprej in na<strong>za</strong>j.<br />

7,5° 7,5° 3,5°<br />

3,5°<br />

47


www.inovatio.si<br />

PantoSwing-Soft<br />

stol, ki daje udobje<br />

Na voljo v fiksni višini 48 cm<br />

Drsniki FloorCare:<br />

filc, plastika ali univer<strong>za</strong>lni<br />

Oblazinjenje mogoče v tkaninah:<br />

S51, 52, 73, 74, 78, 79 in 80<br />

Funkcije in dodatki:<br />

Naslon <strong>za</strong> roko<br />

Piggy-back mehanizem<br />

<strong>za</strong> nalaganje stola na<br />

mizo<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

ostale barve tekstilnega<br />

oblazinjenja so na strani<br />

82 in 83<br />

PantoMove-Soft<br />

stol, ki daje udobje<br />

Na voljo v 2-eh nastavljivih višinah: 49,2–62 cm in<br />

57,5–82,5 cm<br />

Drsniki in kolesa <strong>za</strong> različna tla<br />

Oblazinjenje mogoče v tkaninah:<br />

S51, 52, 73, 74, 78, 79 in 80<br />

Funkcije in dodatki:<br />

Naslon <strong>za</strong> roko<br />

Višinsko nastavljivi<br />

obroč <strong>za</strong> noge<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

ostale barve tekstilnega<br />

oblazinjenja so na strani<br />

82 in 83<br />

48


PantoMove - Soft<br />

stol, ki daje udobje<br />

Ergonomsko oblikovani oblazinjeni stoli<br />

NF-Swing Soft<br />

stol, ki daje udobje<br />

Na voljo v fiksni višini 48 cm<br />

Drsniki FloorCare:<br />

filc, plastika ali univer<strong>za</strong>lni<br />

Oblazinjenje sedala in naslona mogoče v tkaninah:<br />

S46, 51, 52, 64, 73, 74, 76, 78, 79, 80 in 81*<br />

Funkcije in dodatki:<br />

Naslon <strong>za</strong> roko<br />

Piggy-back mehanizem<br />

<strong>za</strong> nalaganje stola na<br />

mizo<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastične lupine<br />

barve oblazinjenja<br />

*barve tekstilnega oblazinjenja so na strani 82 in 83<br />

49


Najdi prostor<br />

<strong>za</strong>se<br />

contact@inovatio.si<br />

ClubLounge<br />

sedežni elementi<br />

in mi<strong>za</strong><br />

50


Kotički <strong>za</strong> počitek kot dodatni<br />

učni prostori<br />

Spremenite miselnost: od učilnice do odprte učne krajine<br />

Ali je uspešno učenje <strong>za</strong>res mogoče samo v običajnih učilnicah? Šola se spreminja v diferenciran učni<br />

prostor s prilagodljivim pohištvom, kot so stolčki, blazine ali preproge, s pomočjo katerih je mogoče pripraviti<br />

delovni prostor tudi na hodniku. Tako bo šola pridobila nove učne prostore, učenci in učitelji pa<br />

bodo z menjavo pozicije in prostora veliko bolj sproščeni in spodbujeni k novim oblikam dela.<br />

Inovativni oblazinjeni sedežzni elementi<br />

Požarno varno<br />

Ustre<strong>za</strong> <strong>za</strong>htevam glede preventivne <strong>za</strong>ščite pred požarom v javnih zgradbah.<br />

Sproščen počitek<br />

Oblazinjeno pohištvo in sedežni elementi tako učiteljem kot učencem <strong>za</strong>dovoljijo naravno spreminjajočo<br />

se potrebo po spremembi: od stresa do olajšanja ali od napetosti do sprostitve - kar je idealno po napornem<br />

dnevu v šoli.<br />

Vendar ti elementi niso primerni samo <strong>za</strong> učenje, ampak tudi <strong>za</strong> sproščena neformalna druženja in<br />

počitek.<br />

51


www.inovatio.si<br />

Shift+ Landscape<br />

moduli <strong>za</strong> sedenje<br />

DIN EN 1729<br />

Na voljo v 3-eh fiksnih višinah (DIN EN 1729)<br />

Dimenzije:<br />

• modul <strong>za</strong> shranjevanje iz LIGNOpal plošče:<br />

105,5 x 52,75 cm<br />

110 x 52,75 cm<br />

• sedežni moduli:<br />

52,75 / 105,5 x 52,75 cm<br />

110 x 52,75 cm<br />

140,8 / 105,5 x 72,5 / 52,75 cm<br />

Oblazinjenje mogoče v tkaninah: S40, 64 in 81<br />

Možne postavitve in kombinacije:<br />

barve<br />

tekstilnega<br />

oblazinjenja<br />

Puzzle<br />

prosto oblikovani sedežni element<br />

Višina sedežnega modula je odvisna od ogrodja:<br />

drsniki (min. višina 24 cm maks. višina 43 cm)<br />

leseno (min. višina 45 cm maks. višina 64 cm)<br />

kovinsko (min. višina 45 cm maks. višina 64 cm)<br />

Dimenzija:<br />

180 x 130 cm<br />

Oblazinjenje mogoče v tkaninah:<br />

S40, 46, 51, 64 in 81<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

lesenega<br />

ogrodja<br />

ostale barve tekstilnega<br />

oblazinjenja so<br />

na strani 82 in 83<br />

52


Puzzle<br />

prosto oblikovan<br />

sedežni element<br />

Inovativni oblazinjeni sedežzni elementi<br />

ClubLounge<br />

moduli <strong>za</strong> sedenje<br />

Na voljo v 2-eh višinah: 34 cm (naslon 64 cm) in<br />

42 cm (naslon 80 cm) ter mi<strong>za</strong> višine 42 cm<br />

Dimenzije<br />

• sedežni moduli brez naslona:<br />

53 x 54,6 cm / 65 x 56 cm<br />

106 x 54,6 cm / 130 x 56 cm<br />

159 x 54,6 cm / 180 x 56 cm<br />

• sedežni moduli z naslonom:<br />

53 x 62,4 cm / 65 x 88 cm<br />

106 x 62,4 cm / 130 x 88 cm<br />

159 x 62,4 cm/ 180 x 88 cm<br />

• kotni sedežni modul z naslonom:<br />

106 x 106 cm / 130 x 130 cm<br />

• mi<strong>za</strong>:<br />

65 x 85 cm<br />

barve<br />

tekstilnega<br />

oblazinjenja<br />

53


Ustvarjaj<br />

na tleh<br />

www.inovatio.si<br />

Shift+ Landscape<br />

igralne blazine FloorFriends<br />

<strong>za</strong> učenje na tleh<br />

Gugl<br />

okrogla mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> učenje na<br />

tleh<br />

Stapelstein<br />

večnamenski igralni kamni<br />

54


Odkrijte učenje na tleh - koncept<br />

FloorFriends<br />

Razmišljanje in učenje se ne odvijata le v glavi. V vsak<br />

miselni proces je vključeno celotno telo. Do otrokovega<br />

enajstega oziroma dvanajstega leta otrokovi možgani potrebujejo<br />

stalne mišične dražljaje. Bolj se torej otrokovo<br />

telo giba, več informacij <strong>za</strong>beležijo možgani. Posledično si<br />

<strong>za</strong>pomnijo in naučijo več. To je tudi vzrok, <strong>za</strong>kaj otroci tako<br />

radi ustvarjajo na tleh.<br />

Kaj je koncept FloorFriends?<br />

Čo - ko - la - da<br />

Do približno dvanajstega leta starosti otroci radi delajo na tleh, bodisi ležijo na hrbtu, sedijo ali klečijo.<br />

Otroci se radi odmikajo v <strong>za</strong>grajene prostore, kot so jame in šotori, kjer občutijo lastno varnost. Z elementi<br />

Leaf lahko učencem ustvarite takšne prostore, kjer se bodo lahko umaknili in samostojno delali. Tako<br />

lahko intuitivno spremenijo svoj položaj. To ustre<strong>za</strong> njihovi potrebi po gibanju in njihovemu naravnemu<br />

vedenju pri učenju.<br />

Inovativni elementi <strong>za</strong> delo na tleh<br />

Naj bo odmor med učenjem kvaliteten<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

Poleg običajnega pohištva, kot so mize in stoli, so<br />

pomembni vabljivi in igrivi elementi, ki otrokom<br />

omogočajo učenje in delo na tleh. Otroci so tako lahko<br />

v različnih po<strong>za</strong>h - ležijo, sedijo, so naslonjeni<br />

itn. Pomembno je, da se njihova drža idealno ujema z<br />

njihovim naravnim učnim vedenjem.<br />

Obdobje prostega časa med fa<strong>za</strong>mi učenja in dela<br />

pomaga otrokom <strong>za</strong>gotoviti ravnovesje in strukturo<br />

šolskega dneva. Tudi v šoli se je skoraj mogoče počutiti<br />

kot doma, pod pogojem, da so na voljo prostori<br />

namenjeni sprostitvi.<br />

55


www.inovatio.si<br />

Shift+ Landscape<br />

igralne blazine FloorFriends <strong>za</strong> učenje na tleh<br />

Dimenzije:<br />

105 x 85 cm, višina 8 cm<br />

106,2 / 250 x 86,8 cm, višina 8 cm<br />

41 x 33,4 cm, višina 3 cm<br />

Ø 20 cm, dolžina 52,5 cm<br />

Funkcije: antibakterijsko, požarno varno, protizdrsno in<br />

enostavno <strong>za</strong> čiščenje<br />

Oblazinjenje mogoče v tkaninah: S40, 64 in 81<br />

barve<br />

tekstilnega<br />

oblazinjenja<br />

Gugl<br />

okrogla mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> učenje na tleh<br />

Na voljo v višini 40 cm<br />

Dimenzije površine mize:<br />

• premer mizne plošče 63,5 cm<br />

• premer plastične lupine 47,3 cm<br />

Material mize:<br />

HPL (mizna plošča) in polipropilen (lupina)<br />

Funkcije in dodatki:<br />

• Mizna plošča ima utor <strong>za</strong> <strong>za</strong>ščito pred drsenjem<br />

• Ogrodje mize je izdelano iz ABS plastike in<br />

omogoča zlaganje mize v mizo<br />

• Opcijsko: držalo <strong>za</strong> pisala<br />

• Gugl je cilindrična mi<strong>za</strong>, ki je votla in ima tako<br />

na voljo prostor <strong>za</strong> shranjevanje<br />

barve<br />

mizne<br />

plošče<br />

barve<br />

plastične<br />

lupine<br />

56


Gugl<br />

okrogla mi<strong>za</strong> <strong>za</strong> učenje na<br />

tleh<br />

Leaf<br />

šotorsko jadro<br />

Inovativni elementi <strong>za</strong> delo na tleh<br />

1031<br />

Leaf<br />

šotorsko jadro<br />

3.<br />

2.<br />

1.<br />

4.<br />

Možnosti namestitve jadra:<br />

1. na blazine FloorFriends<br />

2. na blazine FloorFriends z uporabo šotorskega<br />

droga<br />

3. na blazine FloorFriends in mizo Gugl s šotorskim<br />

drogom<br />

4. na blazine FloorFriends s pritrdivijo zgornjega<br />

dela na kakršno koli magnetno površino (kot<br />

npr. mobilne omare)<br />

Material:<br />

Trevira CS - izredno obstojen in požarno varen<br />

Funkcije in dodatki:<br />

• Torba <strong>za</strong> shranjevanje šotorskega jadra<br />

barve<br />

šotorskega<br />

platna<br />

57


www.inovatio.si<br />

Stapelstein, Kreiselstein<br />

večnamenski igralni kamni Floorfriends<br />

<strong>za</strong> učenje na tleh<br />

Dimenzije igralnih kamnov:<br />

• Stapelstein Ø 27 cm, višina 12 cm, teža180 g<br />

• Kreiselstein Ø 35,5 cm, višina 8 cm, teža 268 g<br />

Material:<br />

Ekspandiran polipropilen - brez vonja, vodoodporen,<br />

brez kemičnih sredstev, prenese temperaturo med<br />

-10°C in 100°C<br />

Na voljo:<br />

• Kreiselstein 1 kos<br />

• set 4-ih igralnih kamnov Stapelstein<br />

• set 12-ih igralnih kamnov Stapelstein<br />

barve<br />

polipropilena<br />

Cloud<br />

vreče <strong>za</strong> sedenje in učenje na tleh<br />

Dimenzije:<br />

Ø 40 cm, višina 52 cm<br />

Ø 120 cm, višina 30 cm<br />

Ø 105 cm, višina 140 cm<br />

180 cm x 140 cm, višina 25 cm<br />

Material:<br />

• Snemljiva prevleka iz najlona (S41), ki je izjemno<br />

odporen proti obrabi, hkrati pa ne vpija vode, olja<br />

in uma<strong>za</strong>nije. Požarno varen glede na DIN 4102 B1.<br />

• Notranja vreča je napolnjena s sveže ekspandiranimi<br />

EPS polistirenskimi zrni premera 3-6 mm.<br />

barve<br />

tekstilnega<br />

oblazinjenja<br />

58


Shift+ Up<br />

oder <strong>za</strong> predstavitve in učenje na tleh<br />

Dimenzije:<br />

104 x 104 x 32 cm<br />

106 x 85 x 32 cm<br />

Material:<br />

LIGNOpal - zgornja površina protizdrsna, spodnja<br />

gladka in primerna <strong>za</strong> pisanje ter risanje<br />

Elementi so modularni in se lahko med seboj zlagajo<br />

ter sestavljajo<br />

Funkcije in dodatki:<br />

• transportni voziček<br />

• plastični pladnji<br />

• protizdrsna podlaga<br />

• <strong>za</strong>slonka<br />

• horizontalni konektorji<br />

Inovativni elementi <strong>za</strong> delo na tleh<br />

1031<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastičnih pladnjev<br />

barve lesene plošče<br />

Shift+ Up<br />

oder <strong>za</strong> predstavitve in<br />

učenje na tleh<br />

59


Pregledno<br />

in urejeno<br />

02 828 00 54<br />

Serie 800<br />

Kombinirane omare in regali<br />

Serie 800 Add-on<br />

Kombinirane omare in regali<br />

60


Kako izbrati popolno omaro<br />

<strong>za</strong> vzdrževanje reda<br />

Omare je moč najti v različnih prostorih šole: v tajništvu, kabinetu, zbornici ali ravnateljevi pisarni, pa tudi<br />

v učilnicah, knjižnici, arhivu itn. Različni prostori imajo različne kriterije <strong>za</strong> izbiro prave omare.<br />

Omogočite učiteljem oseben prostor <strong>za</strong> shranjevanje<br />

Sistem omar iz serije 800 nudi učiteljem tako<br />

omarice <strong>za</strong> odlaganje osebnih stvari kot mesta<br />

<strong>za</strong> odlaganje pošte.<br />

Fiksne omare <strong>za</strong> shranjevanje<br />

Omare z vitrinami<br />

Omare z vitrinami so zelo primerne <strong>za</strong> varno<br />

shranjevanje eksponatov in različnih pripomočkov,<br />

ki so hkrati vidni in nedostopni, saj so<br />

<strong>za</strong>klenjeni.<br />

Plastični pladnji v omarah <strong>za</strong>gotavljajo več<br />

reda<br />

S pladnji so opremljene različne omare, kot so<br />

na primer omare <strong>za</strong> pospravljanje šolskih torb,<br />

učnih pripomočkov itn.<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

Omara <strong>za</strong> Orffova glasbila<br />

Izbirate lahko tudi med specializiranimi omarami,<br />

v katere lahko enostavno odložite in shranite<br />

določene pripomočke.<br />

61


www.inovatio.si<br />

Serie 800<br />

regali<br />

Na voljo:<br />

• širina: 40, 60, 80, 100 in 120 cm<br />

• globina: 42,5–58 cm<br />

• višina: 84,5–234,5 cm<br />

Število nastavljivih polic je odvisno od višine regala: 2 - 6<br />

Možnost notranje sredinske predelne stene<br />

Material regala:<br />

LIGNOpal<br />

Funkcije in dodatki:<br />

• možnost izre<strong>za</strong> odprtine <strong>za</strong> talno letev, <strong>za</strong> popolno prileganje<br />

k steni<br />

• obdelana <strong>za</strong>dnja stena regala<br />

barve<br />

lesenega dela<br />

omare<br />

Serie 800<br />

omare<br />

Na voljo:<br />

• širina: 40, 60, 80, 100 in 120 cm<br />

• globina: 42,5–58 cm<br />

• višina: 84,5–234,5 cm<br />

Število nastavljivih polic je odvisno od višine omare: 2–7<br />

Možnost notranje sredinske predelne stene<br />

Vrata: enokrilna / dvokrilna / dvokrilna ločena - nihajna, steklena<br />

drsna ali rolo<br />

Ročaji: kovinski, plastični ali leseni<br />

Zaklepanje: na voljo opcijsko<br />

barve<br />

lesenega dela<br />

omare<br />

62


Serie 800<br />

predalniki / omare s predalniki<br />

Na voljo:<br />

• širina: 40, 60, 80, 100 in 120 cm<br />

• globina: 42,5–58 cm<br />

• višina: 84,5–234,5 cm<br />

Material: LIGNOpal in LIGNOpal-FURNIR<br />

Vrata: enokrilna ali dvokrilna<br />

Zaklepanje: na voljo opcijsko<br />

Ročaji: kovinski, plastični ali leseni<br />

Sistem varnega odpiranja predalov: preprečuje prevrnitev<br />

(sistem dovoljuje, da je lahko naenkrat odprt samo en predal)<br />

Fiksne omare <strong>za</strong> shranjevanje<br />

barve<br />

lesenega dela<br />

omare<br />

Serie 800<br />

omare s plastičnimi pladnji<br />

Na voljo:<br />

• širina: 40, 60, 80, 100 in 120 cm<br />

• globina: 42,5–58 cm<br />

• višina: 84,5–234,5 cm<br />

Material: LIGNOpal, LIGNOpal-FURNIR, polipropilen (pladnji)<br />

Vrata: dvokrilna<br />

Ročaji: kovinski, plastični ali leseni<br />

Zaklepanje: na voljo opcijsko<br />

Plastični pladnji: 31,2 cm x 37,5 cm - višine 7,5 cm ali 15 cm<br />

Lesene škatle: 23 cm / 26 cm x 34 cm / 36 cm - višine 14 cm<br />

barve<br />

lesenega dela<br />

omare<br />

barve plastičnih pladnjev<br />

barve lesenih škatel<br />

63


www.inovatio.si<br />

Welcome<br />

garderobni sestav<br />

Garderobni panel: LIGNOpal plošča s 4-imi certificiranimi<br />

ukrivljenimi kavlji<br />

Dimenzije: 100 x 121,5 / 159 cm<br />

Omara <strong>za</strong> 8 parov čevljev: opcijsko na voljo <strong>za</strong>ščitna podlaga<br />

Dimenzije: 100 x 40,4 x 35 cm<br />

Viseči stenski regal:<br />

Dimenzije: 100 x 30 x 25 cm<br />

Plošča <strong>za</strong> sedenje:<br />

Dimenzije: 100 x 35,5 x 1,3 cm<br />

barve<br />

lesenega dela<br />

omare<br />

Serie 800<br />

vgradne niše <strong>za</strong> omare<br />

in regale<br />

Na voljo:<br />

• širina: 100, 120 in 200 cm<br />

• globina: 47,5 in 63 cm<br />

• višina: 47,9; 112,4; 149,9 in 197 cm<br />

Uporabnost:<br />

• niša <strong>za</strong> sedenje z blazino FloorFriends<br />

• niša <strong>za</strong> shranjevanje pripomočkov<br />

• niša z delovnim prostorom<br />

barve<br />

lesenega dela<br />

omare<br />

64


Serie 800<br />

omare s čajno kuhinjo<br />

Dimenzije:<br />

• širina: 120 cm<br />

• globina: 58 cm<br />

• višina: 197 cm in 234,5 cm<br />

Vrata: les ali rolo<br />

Ročaji: kovinski, plastični ali leseni<br />

Oprema omare:<br />

• hladilnik z <strong>za</strong>mrzovalnim delom ali pomivalnim strojem<br />

• pomivalno korito s pipo<br />

• steklokeramična plošča<br />

• grelnik vode<br />

• LED luč<br />

Fiksne omare <strong>za</strong> shranjevanje<br />

barve<br />

lesenega dela<br />

omare<br />

HomeBox<br />

omare s prostori <strong>za</strong> shranjevanje<br />

Dimenzije:<br />

• širina: 50 cm<br />

• globina: 80 in 90 cm<br />

• višina: 54 cm (z blazino 56,5 cm) in<br />

112 cm (z blazino 114,5 cm)<br />

Postavitev: levo ali desno<br />

Ročaji: kovinski<br />

Material: LIGNOpal, LIGNOpal-FURNIR<br />

Dodatki: izvlečni pladenj <strong>za</strong> materiale, električni priključki, blazina<br />

<strong>za</strong> sedenje, držalo <strong>za</strong> vizitke itn.<br />

barve<br />

lesenega dela<br />

omare<br />

65


Vedno na<br />

dosegu rok<br />

contact@inovatio.si<br />

Serie 600 School<br />

mobilne omare<br />

66


Mobilna omara omogoča nenehno<br />

spreminjanje učnih prostorov<br />

Otroke lahko tudi v šoli poučujemo o ključnih kompetencah 21. stoletja, kjer se uporabljajo<br />

metode poučevanja, katerih cilj je <strong>za</strong>gotavljanje uspešnega učenja <strong>za</strong> sedanjost in prihodnost. Učenje<br />

in učno okolje sta torej tesno pove<strong>za</strong>na. Zato je nujno potrebno ustvariti učne prostore, ki pomagajo<br />

učencem pri njihovem osebnem razvoju.<br />

Diferenciacija pri poučevanju<br />

Pohištvo naj bi omogočalo prilagoditev<br />

prostorov glede na spremenjene učne<br />

potrebe. Učenci in učitelji lahko sami<br />

ustvarijo nove postavitve brez kakršnekoli<br />

zunanje pomoči. Tako lahko učilnice<br />

sproti spreminjajo svojo podobo in se<br />

prilagodijo trenutnim potrebam učencev.<br />

Mobilne omare <strong>za</strong> shranjevanje<br />

Razdelite prostor z mobilnimi omarami<br />

S Shift+ Landscape, moduli <strong>za</strong> shranjevanje in sedenje, lahko na hiter in enostaven način ustvarimo<br />

prostore <strong>za</strong> učenje, ki jih potrebujemo v danem trenutku. Moduli <strong>za</strong> shranjevanje so na voljo v različnih<br />

višinah. Omogočajo razdelitev prostora glede na učno situacijo. Na voljo so tudi moduli <strong>za</strong> povezovanje,<br />

ki jih lahko uporabite <strong>za</strong> <strong>za</strong>gotovitev stabilne pove<strong>za</strong>ve med posameznimi moduli.<br />

stoječe mobilno<br />

delovno mesto<br />

shranjevanje šolskih<br />

potrebščin in torb<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

naslonjalo, ko učenci<br />

sedijo na oblazinjenih<br />

sedežnih elementih<br />

shranjevanje<br />

pripomočkov v<br />

plastičnih pladnjih<br />

ali na policah<br />

polnjenje tabličnih<br />

računalnikov<br />

pritrjevanje didaktičnih<br />

pripomočkov (magnet)<br />

67


www.inovatio.si<br />

Shift+ Landscape<br />

mobilni moduli <strong>za</strong> shranjevanje<br />

Na voljo v višinah 91,5, 110,2 in 129 cm<br />

Dimenzije:<br />

105,5 x 42,5 / 53 cm<br />

152,6 x 42,5 / 163 x 53 cm<br />

Material okvirja modula <strong>za</strong> shranjevanje:<br />

LIGNOpal<br />

Na voljo: mobilni moduli s policami, mobilni moduli<br />

<strong>za</strong> shranjevanje z vrati, mobilni moduli <strong>za</strong> shranjevanje<br />

<strong>za</strong> specializirane prostore in mobilni moduli <strong>za</strong><br />

shranjevanje s pladnji<br />

Možne postavitve in kombinacije:<br />

barve okvirja,<br />

polic in vrat<br />

barve<br />

kovinskega<br />

dela<br />

Shift+ Landscape, ReCharge by VS ®<br />

sistem modulov <strong>za</strong> brezžično polnjenje<br />

tabličnih računalnikov<br />

Sistem modulov je sestavljen iz treh delov:<br />

1. ovitek <strong>za</strong> tablični računalnik iPad (od osme<br />

generacije naprej)<br />

2. polnilna postaja<br />

3. omara <strong>za</strong> polnjenje polnilnih postaj<br />

Polnilna postaja je kompatibilna z različnimi<br />

modeli miz VS.<br />

Kapaciteta polnjenja:<br />

• 3 <strong>za</strong>poredna polnjenja<br />

Omara <strong>za</strong> polnjenje polnilnih postaj:<br />

• omogoča polnjenje do 36-ih postaj hkrati<br />

• omara se lahko kombinira s plastičnimi pladnji<br />

ali policami<br />

barve okvirja,<br />

polic in vrat<br />

barve<br />

kovinskega<br />

dela<br />

68


LearnBox<br />

mobilna omara s prostorom <strong>za</strong> shranjevanje<br />

Osnovna omara višine 76 cm, dodatna omara višine<br />

38 cm<br />

Dimenzije:<br />

36,5 x 70 cm<br />

Zadnja stran dodatne omare je perforirana kovinska<br />

plošča <strong>za</strong> uporabo z magneti<br />

Možni dodatki:<br />

• s 3-emi ali 4-imi predali, s krilnimi vrati in predalom<br />

ali kot odprta omara s plastičnim izvlečnim<br />

pladnjem<br />

• kolesa ali višinsko nastavljivi drsniki<br />

• različne vrste <strong>za</strong>klepanja<br />

Mobilne omare <strong>za</strong> shranjevanje<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

lesenega<br />

dela<br />

OfficeBox<br />

predalnik <strong>za</strong> mizo na kolesih<br />

Dimenzije predalnika:<br />

60 / 80 x 33 / 43 x 55 / 60 / 72 cm<br />

Dodatki: blazina <strong>za</strong> sedenje, ključavnica <strong>za</strong> <strong>za</strong>klepanje,<br />

ročaj <strong>za</strong> premikanje, različni pripomočki <strong>za</strong> organi<strong>za</strong>cijo<br />

reda v predalih, različni ročaji<br />

Na voljo s 3-emi, 4-imi ali 5-imi predali<br />

Oblazinjenje mogoče v tkaninah: S46, 51, 52, 74, 78,<br />

79 in 80.<br />

barve okvirja,<br />

fronte in<br />

predalov<br />

ostale barve tekstilnega<br />

oblazinjenja so<br />

na strani 82 in 83<br />

69


www.inovatio.si<br />

SpaceWalk-G, SpaceStation-G<br />

modularne omare s plastičnimi pladnji<br />

Na voljo:<br />

• SpaceWalk-G: mobilne omare<br />

• SpaceStation-G: fiksne omare<br />

Material:<br />

barvana kovina in polipropilenski pladnji<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve plastičnih pladnjev<br />

Serie 800-Mobil<br />

lesene mobilne omare<br />

Na voljo:<br />

• <strong>za</strong>prta omara<br />

• regal<br />

• omara <strong>za</strong> shranjevanje s plastičnimi pladnji<br />

• omara <strong>za</strong> shranjevanje čevljev, oblačil in torb<br />

Material:<br />

LIGNOpal<br />

Možni dodatki:<br />

• plastični pladnji različnih dimenzij s pokrovi<br />

barve<br />

lesenega dela<br />

omare<br />

barve plastičnih pladnjev<br />

70


Serie 600<br />

mobilna čajna kuhinja<br />

Na voljo:<br />

• modul <strong>za</strong> pripravo kave<br />

• modul s hladilnikom (62 l)<br />

• modul <strong>za</strong> pripravo kave s hladilnikom (62 l)<br />

Material:<br />

LIGNOpal in barvana kovina<br />

Oprema:<br />

• predali, predal z rezervoarjem vode<br />

• površina <strong>za</strong> kavni avtomat<br />

• možnost <strong>za</strong>klepanja<br />

Mobilne omare <strong>za</strong> shranjevanje<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

lesenega<br />

dela<br />

Serie 600 School<br />

mobilne omare<br />

Na voljo:<br />

• <strong>za</strong>prta omara<br />

• regal<br />

• omara <strong>za</strong> shranjevanje s plastičnimi pladnji<br />

• omara <strong>za</strong> shranjevanje čevljev, oblačil in torb<br />

• omara <strong>za</strong> papir in orodja<br />

• omara <strong>za</strong> multimedijske pripomočke<br />

Material:<br />

LIGNOpal in barvana kovina<br />

Možni dodatki:<br />

• plastični pladnji različnih dimenzij s pokrovi<br />

• organi<strong>za</strong>torji <strong>za</strong> zlaganje papirja<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

kovinskega<br />

ogrodja<br />

barve<br />

lesenega<br />

dela<br />

71


Pritegni<br />

pozornost<br />

www.inovatio.si<br />

72


MediaPilon<br />

sistem tabel <strong>za</strong><br />

souporabo z<br />

interaktivnimi<br />

<strong>za</strong>sloni<br />

Table, ki se prilagajajo<br />

Tabla je osnovna komponenta vsakega učnega <strong>okolja</strong>. Je tista, ki pritegne pozornost učencev, učitelju<br />

pa z njeno praktičnostjo olajša izpeljavo učnega procesa. Razvoj tabel se skozi čas nenehno spreminja.<br />

V <strong>za</strong>dnjih desetljih smo prišli od klasične zelene table do široke palete različnih interaktivnih tabel<br />

oz. <strong>za</strong>slonov.<br />

Izberite najprimernejšo tablo glede<br />

na vašo učno situacijo<br />

VS ponuja širok nabor različnih tabel. Izbirate<br />

lahko med sistemi s tirnicami (obojestranska<br />

uporaba delovnih površin), sistemi dvižnih tabel<br />

(z različnimi delovnimi površinami, kot so<br />

npr. emajl, tekstil itn.), sistemi tabel <strong>za</strong> souporabo<br />

z interaktivnimi <strong>za</strong>sloni (z električnim<br />

ali plinskim dvižnim mehanizmom) in sistemi<br />

mobilnih tabel (z opcijo 360°obračanja).<br />

Table, ki se prilagajajo<br />

Površine table, prilagojene posamezniku<br />

Različne starosti učencev in različna predmetna področja <strong>za</strong>htevajo takšno tablo, ki bo prilagojena,<br />

tako starostnemu obdobju učencev kot tudi predmetu. Potrebe prve triade se razlikujejo od potreb višjih<br />

starosti. Prav tako glasbeni pouk <strong>za</strong>hteva drugačno tablo kot matematični. Table se lahko med seboj<br />

razlikujejo ne samo po barvi, temveč tudi po vzorcu.<br />

Na voljo so:<br />

Tabla posamezniku olajša delo z različnimi pripomočki<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

73


www.inovatio.si<br />

FlexiPanel<br />

sistem tabel s tirnicami<br />

Montaža:<br />

• na steno<br />

• na regale Serie 800<br />

Dimenzije tabel:<br />

80 /100 / 112,5 x 112,5 cm<br />

Sistem je sestavljen iz dveh tirnic in enostranskih ali<br />

dvostranskih tabel.<br />

Izbira materialov in barv stranskih tabel:<br />

• emajl<br />

• tekstil<br />

Dodatki:<br />

• magneti<br />

• risalni žebljčki<br />

• kavlji<br />

• mini tabla<br />

barve<br />

emajla<br />

barve<br />

tekstila<br />

TopPilon<br />

sistem dvižnih tabel<br />

Na voljo:<br />

• tabla z eno površino <strong>za</strong> pisanje<br />

• tabla z dvema površinama <strong>za</strong> pisanje<br />

• tabla s petimi površinami <strong>za</strong> pisanje (stranski<br />

krili <strong>za</strong> pisanje na obeh straneh)<br />

Dimenzije:<br />

• višine nosilcev: 225, 275, 325 ali 425 cm<br />

• višine tabel: 100, 120 ali 150 cm<br />

• dolžine tabel: 200, 250, 300 ali 400 cm<br />

Vsaka dvižna tabla je samostojno vpeta med stebre. Ko<br />

dvigujemo eno tablo, druga ostaja na svojem mestu.<br />

barve<br />

emajla<br />

74


MediaPilon<br />

sistem tabel <strong>za</strong> souporabo z<br />

interaktivnimi <strong>za</strong>sloni<br />

Na voljo:<br />

• sistem z električnim pomikom tabel<br />

• sistem s plinskim dvižnim mehanizmom (ročno)<br />

Dimenzije stranskih tabel:<br />

• 100 / 112 x 121 cm<br />

Izbira materialov in barv stranskih tabel:<br />

• emajl<br />

Table, ki se prilagajajo<br />

Dodatki:<br />

• orodja <strong>za</strong> merjenje: šestilo, ravnilo geotrikotnik, kotomer itn.<br />

• brisalke, krede, magneti itn.<br />

• odlagalne površine (<strong>za</strong> brisalko, krede, papirje)<br />

barve<br />

emajla<br />

TopMobil<br />

sistem mobilnih tabel<br />

Na voljo:<br />

• sistem mobilne table<br />

• sistem mobilne table z mehanizmom <strong>za</strong> 360° obračanje<br />

površine <strong>za</strong> pisanje<br />

Dimenzije površin <strong>za</strong> pisanje:<br />

• 150 / 200 x 100 / 120 / 150 cm<br />

Izbira materialov in barv stranskih tabel:<br />

• emajl<br />

barve<br />

emajla<br />

75


www.inovatio.si<br />

Materiali in površine:<br />

Lesni, kovinski, plastični in tekstilni materiali<br />

Lesni materiali<br />

Za omare in mizne plošče podjetje VS uporablja LIGNOpal, LIGNOdur, HPL, CDF, LIGNOpal - PUR, LIGNOpal - FURNIR in LIGNOpal - LINOLEJ<br />

plošče. Izbirate lahko med troslojlnimi ivernimi ploščami, ki se uporabljajo npr. <strong>za</strong> osnovo omar; izjemno stabilnimi in masivnimi HPL ploščami,<br />

pa vse tja do posebej odpornih LIGNOdur plošč. Vse plošče, ki jih proizvaja podjetje VS, ustre<strong>za</strong>jo emisijskemu razredu E1 (evropski standard in<br />

tudi standard VI TSCA v skladu s fazo II CARB - California Air Resources Board). Plošče so prevlečene z različnimi dekorativnimi folijami, furnirji<br />

iz pravega lesa ali linolejem. Robovi plošč so oblikovani tako, da ustre<strong>za</strong>jo površini plošče, na njih pa je lahko prilepljen plastični rob (ABS),<br />

furniran rob, lahko pa je le-ta vlit s poliuretansko maso; brušen ali brizgan (pri ploščah HPL, CDF in LIGNOdur).<br />

Iverne plošče (LIGNOpal) z različnimi robovi in površinami<br />

Troslojne iverne plošče so narejene iz stisnjenih lepljenih lesnih sekancev. Zunanja plast plošče je sestavljena iz manjših sekancev. Plošča je lahko<br />

prevlečena z laminirano dekorativno folijo, ki je prevlečena z melaminsko smolo; s furnirjem iz masivnega lesa ali linolejem.<br />

Robove ploščam nalepijo v lastni prozvodnji, da dosežejo boljše mejne vrednosti <strong>za</strong> certificiranje LGA. Iverne plošče so izdelane iz do 35 %<br />

recikliranih materialov, deloma <strong>za</strong>radi uporabe odpadnega lesa žag. Les, ki se uporablja <strong>za</strong> izdelavo plošč je pridobljen izključno iz trajnostnega<br />

gozdarstva in certificiran v skladu s PEFC.<br />

Vrste troslojnih ivernih plošč glede na izbrani material površine in ustrezni <strong>za</strong>ključni rob:<br />

LIGNOpal - iverna plošča je na obeh straneh laminirana z dekorativno<br />

folijo in prevlečena z melaminsko smolo. Ima tesno<br />

prilegajoči se plastični <strong>za</strong>ključni rob.<br />

.<br />

LIGNOpal - PUR - iverna plošča je na obeh straneh laminirana<br />

z dekorativno folijo in prevlečena z melaminsko smolo. Ima<br />

trpežni poliuretanski rob (PUR), ki se zlije z iverno ploščo in ne<br />

prepušča vode.<br />

LIGNOpal - FURNIR - iverna plošča je na zgornji strani laminirana<br />

s furnirjem iz pravega lesa, kar daje površini edinstven in kakovosten<br />

videz. Ima tesno prilegajoči se <strong>za</strong>ključni rob iz pravega<br />

lesa. Naravni videz lesa ustvarja topel in prijeten občutek.<br />

LIGNOpal - LINOLEJ - iverna plošča je na zgornji strani<br />

laminirana z linolejem, kar daje površini eleganco in je tako<br />

prijetna na otip. Ima tesno prilegajoči se plastični <strong>za</strong>ključni rob.<br />

Linolej se zelo dobro obnese kot površina <strong>za</strong> pisanje.<br />

76


Ve<strong>za</strong>na plošča <strong>za</strong> večje obremenitve<br />

Plošče iz ve<strong>za</strong>nega masivnega lesa in stisnjenih sekancev na obeh<br />

straneh. Plošča je na obeh straneh laminirana z dekorativno folijo<br />

in prevlečena z melaminsko smolo. Ima tesno prilegajoči se plastični<br />

<strong>za</strong>ključni rob. Ta kombinacija je bolj enotna in manj dovzetna<br />

<strong>za</strong> upogibanje. Prenese visoke kompresijske obremenitve.<br />

Izjemno odporna in trajna LIGNOdur plošča<br />

Materiali in površine<br />

LIGNOdur plošča je proizvedena izključno iz ostankov lesa (ostružki,<br />

žagovina in prah), ki nastanejo pri predelevi pravega lesa.<br />

Proizvodni postopek je unikaten in se uporablja še danes. Leta<br />

1960 ga je patentiralo podjetje VS. V termičnem postopku drobne<br />

lesene delce, pod visokim pritiskom, povežejo skupaj s posebnim<br />

lepilom, brez uporabe sintetičnih sredstev. Površina je na<br />

zgornji strani laminirana z dekorativno folijo in prevlečena z<br />

melaminsko smolo vse preko robov. Tako dobljena mizna plošča je<br />

izjemno trpežna, odporna na udarce in ima dolgo življenjsko dobo.<br />

Izjemno trpežna in vodoodporna HPL plošča (kompakt<br />

plošča)<br />

HPL plošča je sestavljena iz plasti celuloze, ki se v visokotlačnem<br />

procesu gosto stisne in veže s fenolnimi smolami. Površina je<br />

na obeh straneh laminirana z dekorativno folijo in prevlečena z<br />

melaminsko smolo. Rob mize je <strong>za</strong>obljen, brušen in naoljen. HPL<br />

plošča je zelo stabilna in odporna na udarce ter vodo, vendar je<br />

<strong>za</strong>radi svoje visoke gostote tudi razmeroma težka. Primerna je <strong>za</strong><br />

prostore z visoko obremenitvijo.<br />

Za lupine lesenih stolov se uporablja ve<strong>za</strong>ni les<br />

Za izdelavo lupin stolov se uporablja večinoma bukov les, lahko pa se uporabi tudi hrastov.<br />

Po razrezu in brušenju lesene dele pobarvajo in nato večkrat premažejo s prozorno ali barvno<br />

glazuro. VS <strong>za</strong> barvanje lesa uporablja samo barve na vodni osnovi.<br />

Les dobi ob barvanju značilno zrnato strukturo, obdelana površina pa ohranja svoj naravni videz.<br />

Laki na vodni osnovi, ki jih uporablja VS, so razvrščeni v kategorijo nizkih onesnaževalcev <strong>okolja</strong>.<br />

Za razliko od običajnih lakov na osnovi topil, laki na vodni osnovi vsebujejo le 6 %, namesto 70 %,<br />

hlapnih organskih spojin (HOS). Posledično je VS znatno pod <strong>za</strong>konsko <strong>za</strong>htevano mejo, določeno v<br />

31. nemškem zveznem <strong>za</strong>konu o čistem zraku (Odlok o topilih).<br />

77


www.inovatio.si<br />

Kovinski materiali<br />

VS uporablja jeklene cevi, izdelane iz približno 40 % recikliranih materialov. Ko pridejo do<br />

konca življenjskega cikla, jih je mogoče popolnoma reciklirati.<br />

Površine jeklenih cevi so prevlečene z epoksi smolo. Ta tehnologija ustre<strong>za</strong> tudi visokim<br />

ekološkim standardom. Epoksi smole so sintetične smole, ki se s trdilcem pretvorijo v termoreaktivno<br />

plastiko. Tako dobljena visokokakovostna površinska prevleka ima dobre mehanske<br />

lastnosti, pa tudi visoko temperaturno in kemično odpornost.<br />

Poleg jekla podjetje VS <strong>za</strong> ogrodja miz in stolov uporablja tudi aluminij.<br />

Uporabljena aluminijeva zlitina je izdelana iz 90 % recikliranih materialov, ki jo je po<br />

uporabi mogoče popolnoma reciklirati.<br />

Aluminijaste površine so polirane, anodizirane ali <strong>za</strong>ključene s srebrno kovinsko barvo.<br />

Poleg različnih kovinskih barv so lahko določeni izdelki tudi kromirani.<br />

78


Plastični materiali<br />

VS poleg lesenih in kovinskih materialov <strong>za</strong> lupine stolov in plastične pladnje uporablja plastiko, kot so polipropilen<br />

PP, polietilen PE ali poliamid PA, ki so identificirani z oznakami, z uradnimi imeni materiala, med izdelavo<br />

<strong>za</strong> kasnejši postopek recikliranja.<br />

Vsa plastika, ki se uporablja <strong>za</strong> sestavne dele pohištva VS, ne vsebuje<br />

mehčalcev ali drugih kemičnih dodatkov, kot so težke kovine ali <strong>za</strong>viralci<br />

gorenja. 90 % plastike, ki se uporablja pri VS, je polipropilen (PP).<br />

VS uporablja polipropilen, tako <strong>za</strong> lupine z zračnimi blazinami, kot<br />

tudi <strong>za</strong> Hokki stolčke, saj je tovrsten material trdovraten in odporen na<br />

praske.<br />

Materiali in površine<br />

Tudi lupina NF stola je proizvedena iz recikliranega polipropilena. Jedro lupine stola je ojačano s steklenimi vlakni,<br />

ki stolu <strong>za</strong>gotavljajo stabilnost na bolj izpostavljenih mestih, lupina pa na robovih ostane prožna. Tehnologija<br />

“monosandwich” omogoča izdelavo lupin stolov z zelo specifičnimi lastnostmi, s kombiniranjem različnih materialov.<br />

Z uporabo te tehnologije ena komponenta tvori zunanji del produkta, druga pa jedro produkta.<br />

Kot mono material se lahko polipropilen brez težav reciklira. Obnovljeni material se uporablja <strong>za</strong> nove izdelke in<br />

s tem se prihranijo viri.<br />

Tudi plastični pladnji Gratnells so izdelani iz polipropilena, ki ga je mogoče 100 %<br />

reciklirati.<br />

Plastični pladnji so se na mnogih šolah odlično izka<strong>za</strong>li pri vsakodnevni uporabi. Primerni so <strong>za</strong><br />

shranjevanje orodja, <strong>za</strong> razvrščanje didaktičnih pripomočkov pri različnih predmetih itn. Polipropilenski<br />

pladnji so stabilni in nelomljivi, so kemično odporni in zelo enostavni <strong>za</strong> čiščenje.<br />

Igralni kamni Stapelstein in Kreiselstein so izdelani iz ekspandiranega polipropilena<br />

(EPP)<br />

Material je odporen na vodo, slino in celo na ugrize. Material je razširjen s čisto vodno paro<br />

brez mehčalcev in potisnih plinov. Delci pene so izdelani in predelani na okolju odgovoren<br />

način brez klorofluoroogljikovodikov. EPP ne vsebuje težkih kovin, halogenov (CFC) in <strong>za</strong>viralcev<br />

gorenja, kot je HBCD (heksabromciklododekan).<br />

Material je mogoče popolnoma reciklirati in ga vrniti v materialni cikel.<br />

79


www.inovatio.si<br />

Tekstilni materiali<br />

VS <strong>za</strong> oblazinjenje pohištva uporablja tekstile iz različnih materialov. S tem lahko <strong>za</strong>dostijo širokemu naboru <strong>za</strong>htev. Poleg poliestra in poliestrske<br />

tkanine Trevira CS so na voljo tudi materiali, kot sta volna in sintetično usnje.<br />

Pri izbiri materiala oblazinjenega pohištva so pomembni tako kakovostni vidiki, kot tudi okoljski kriteriji. Pena <strong>za</strong> oblazinjenje in večina<br />

tekstilnih materialov je certificiranih v skladu s standardom 100 by Öko-Tex, ki je mednarodno priznan certifikat. Podeljuje ga mednarodno<br />

združenje <strong>za</strong> raziskave in preizkušanje na področju ekologije tekstila in usnja, kjer potekajo testi na škodljive snovi. Tako je ves tekstil, ki ga<br />

uporablja podjetje VS, v skladu s pravili in pod mejnimi vrednostmi, ki ogrožajo ljudi in okolje.<br />

Preizkušanje kakovosti materiala:<br />

• Za določanje odpornosti obrabe materialov <strong>za</strong> oblazinjenje se uporablja metoda Martindale. Rezultat testa je število ciklov drgnjenja.<br />

Višje kot je število ciklov, bolj je tkanina odporna na obrabo. V institucijah, kjer se oblazinjeno pohištvo pogosteje uporablja, je priporočljiva<br />

najmanjša vrednost Martindale testa 40.000 ciklov. Podjetje VS uporablja tkanine, ki imajo višje vrednosti od 50.000 ciklov.<br />

• Obstojnost barve tekstila: vrednotenje je razdeljeno na osem stopenj. Na splošno je pričakovana stopnja odpornosti na svetlobo <strong>za</strong><br />

pohištvo v <strong>za</strong>prtih prostorih od 4 do 5.<br />

Lastnosti tkanin:<br />

Poliester<br />

Trevira CS<br />

Poliester je trden in na trganje odporen material. Je zelo enostaven<br />

<strong>za</strong> vzdrževanje in skoraj ne tvori gub. Absorbira zelo malo vlage,<br />

<strong>za</strong>to se tudi zelo hitro suši. Tkanine iz poliestra je običajno mogoče<br />

reciklirati in jih vrniti v materialni cikel.<br />

Tekstili: S41 Cordura, S46 Extreme, S52 Nexus, S73 Erika in S74 Era<br />

V nasprotju z običajnim poliestrom je pri tovrstni tkanini požarna<br />

<strong>za</strong>ščita optimizirana in je integrirana v sama vlakna. Tako je material<br />

Trevira CS trajno požarno varen. Poleg tega se pri obrabi materiala<br />

požarna varnost ohrani. Material je certificiran v skladu z Öko-Tex 100.<br />

Tekstili: S76 Mirage E, S77 Step in S79 Trevi D<br />

Volna<br />

Sintetično usnje<br />

Volna je naravna, organska in obnovljiva surovina. Uravnava toploto,<br />

<strong>za</strong>gotavlja izolacijo v hladnem vremenu in absorbira vlago v<br />

toplem vremenu. Kot rezultat ustvari prijetno in zelo udobno sedenje<br />

skozi vse leto. Zaradi svoje naravne vsebnosti lanolina volna<br />

absorbira le majhne količine vonja in uma<strong>za</strong>nije. Je idealna izbira<br />

<strong>za</strong> visokokakovostno oblazinjeno pohištvo z dolgo življenjsko dobo.<br />

Ker ni vnetljiva, volna <strong>za</strong>gotavlja tudi naravno požarno <strong>za</strong>ščito.<br />

Čista volnena vlakna se lahko običajno brez težav reciklirajo. VS <strong>za</strong><br />

oblazinjenje uporablja materiale iz čiste, visokokakovostne novozelandske<br />

“nove volne”, pridobljene pri odgovornih rejcih.<br />

Tekstili: S51 Blazer in S80 Select<br />

Sintetično ali umetno usnje je običajno sestavljeno iz kompozita,<br />

izdelanega iz tekstilne podlage in plasti, prevlečene s sintetiko (npr.<br />

polivinilklorida). Tkanine so lahko v obliki naravnih vlaken, sintetičnih<br />

vlaken ali kombinacije obeh - pogosto prevlečenih z mehkim PVC-jem.<br />

Glede na uporabo je ta prevleka lahko kompaktna ali celična. Površina<br />

ima pogosto zrnato strukturo, tako da videz spominja na usnje.<br />

Sodobna umetna usnja so pogosto prevlečena s poliuretanom namesto<br />

s PVC-jem. Da bi dosegli določeno mehkobo prevleke, ki materialu daje<br />

ustrezno polnost in udobje sedenja, prevleka dobi celično strukturo.<br />

Tekstili: S40 Stamskin Top in S64 Mover<br />

80


Materiali in površine<br />

81


www.inovatio.si<br />

Tekstil S40<br />

Stamskin<br />

Top<br />

Material:<br />

sintetično usnje<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 120.000<br />

Tekstil S41<br />

Cordura<br />

Material:<br />

100% poliamid<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 200.000<br />

Tekstil S46<br />

Xtreme<br />

Material:<br />

100% reciklirani<br />

poliester<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 100.000<br />

Tekstil S51<br />

Blazer<br />

Material:<br />

100% volna<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 50.000<br />

Tekstil S52<br />

Nexus<br />

Material:<br />

100% poliester<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 100.000<br />

Tekstil S64<br />

Mover<br />

Material:<br />

100% poliester<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 200.000<br />

Tekstil S74<br />

Era<br />

Material:<br />

100% poliester<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 100.000<br />

S868<br />

S947<br />

S299<br />

S277<br />

S302<br />

S313<br />

S354<br />

S867<br />

S970<br />

S319<br />

S276<br />

S325<br />

S312<br />

S353<br />

S866<br />

S972<br />

S315<br />

S271<br />

S279<br />

S314<br />

S352<br />

S986<br />

S973<br />

S295<br />

S322<br />

S326<br />

S311<br />

S351<br />

S864<br />

S977<br />

S316<br />

S323<br />

S281<br />

S310<br />

S350<br />

S865<br />

S963<br />

S317<br />

S273<br />

S324<br />

S309<br />

S349<br />

S987<br />

S989<br />

S847<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1;<br />

EN 1021-2;<br />

S971<br />

S975<br />

S978<br />

S962<br />

S318<br />

S296<br />

S293<br />

S291<br />

S290<br />

S274<br />

S272<br />

S320<br />

S270<br />

S266<br />

S278<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

Obstojnost barve:<br />

5 (1-8)<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

Obstojnost barve:<br />

6-7 (1-8)<br />

S340<br />

S341<br />

S342<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

Obstojnost barve:<br />

6 (1-8)<br />

Obstojnost barve:<br />

5 (1-8)<br />

82


Tekstil S74<br />

Era<br />

Material:<br />

100% poliester<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 100.000<br />

S343<br />

Tekstil S76<br />

Mirage E.<br />

Material:<br />

100% Trevira CS<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 100.000<br />

S368<br />

Tekstil S78<br />

Step/StepMelange<br />

Material:<br />

100% Trevira CS<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 100.000<br />

S396<br />

S382<br />

Tekstil S79<br />

Trevi D.<br />

Material:<br />

100% Trevira CS<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 100.000<br />

S406<br />

Tekstil S80<br />

Select<br />

Material:<br />

85% volna,<br />

15% poliamid<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 200.000<br />

S422<br />

Tekstil S81<br />

Evida<br />

Venezia<br />

Material:<br />

sintetično usnje<br />

Test odrgnjenosti:<br />

Martindale 50.000<br />

S427<br />

Materiali in površine<br />

S344<br />

S367<br />

S397<br />

S385<br />

S405<br />

S421<br />

S425<br />

S345<br />

S366<br />

S394<br />

S384<br />

S404<br />

S420<br />

S426<br />

S346<br />

S365<br />

S392<br />

S387<br />

S400<br />

S419<br />

S424<br />

S347<br />

S361<br />

S395<br />

S386<br />

S401<br />

S411<br />

S423<br />

S348<br />

S339<br />

S360<br />

S362<br />

S393<br />

S375<br />

S389<br />

S388<br />

S402<br />

S403<br />

S412<br />

S413<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

S338<br />

S363<br />

S374<br />

S391<br />

S399<br />

S414<br />

S337<br />

S364<br />

S377<br />

S390<br />

S398<br />

S415<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

S359<br />

S358<br />

S357<br />

S376<br />

S379<br />

S381<br />

S372<br />

S373<br />

S370<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

Obstojnost barve:<br />

6 (1-8)<br />

S416<br />

S417<br />

S418<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

Obstojnost barve:<br />

6 (1-8)<br />

Obstojnost barve:<br />

5 (1-8)<br />

S378<br />

S380<br />

S383<br />

S371<br />

S396<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

Obstojnost barve:<br />

5-7 (1-8)<br />

S409<br />

S410<br />

S408<br />

S407<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 1021-2<br />

Obstojnost barve:<br />

5-8 (1-8)<br />

83


www.inovatio.si<br />

Protipožarna <strong>za</strong>ščita oblazinjenega pohištva je ena izmed osnovih <strong>za</strong>htev varnosti v javnih zgradbah<br />

V javnih zgradbah iz varnostnih razlogov veljajo zelo visoke <strong>za</strong>hteve glede preventivne <strong>za</strong>ščite pred požarom. Tako kot <strong>za</strong> gradbene materiale<br />

veljajo tudi <strong>za</strong> pohištvo.<br />

Za smiselno uvrstitev oblazinjenega pohištva je le-to treba upoštevati kot celoten izdelek in ne ločeno po posemeznih materialih. To je edini<br />

način <strong>za</strong> dosego smiselne razvrstitve. Za to so potrebni posebni testi, ki <strong>za</strong>gotavljajo natančne informacije gorljivosti materiala v primeru<br />

požara, ob upoštevanju celotnega pohištva. Tu je priznani standard požarne <strong>za</strong>ščite DIN 66084 z razredi P-c, P-b in P-a. Kaj ta standard <strong>za</strong>gotavlja<br />

oblazinjenemu pohištvu v primeru požara? Razvrstitev temelji na treh standardiziranih preizkusnih postopkih: testu s prižgano cigareto<br />

(v skladu z DIN EN 1021, 1. del), testu s prižgano vžigalico (po DIN EN 1021, del 2) in testu s prižganim papirjem (v skladu z DIN 54341).<br />

DIN 4102<br />

razvršča posamezne<br />

gradbene materiale<br />

v testu gorljivosti<br />

DIN 66084<br />

razvršča oblazinjeno<br />

pohištvo v testu<br />

gorljivosti<br />

Ognjevarna podloga (<strong>za</strong> P-a<br />

standard) je lahko všita pod<br />

plastjo tekstila in ne vpliva na<br />

izgled pohištva ter udobje sedenja.<br />

Preprečuje, da bi plamen<br />

dosegel poliuretansko peno<br />

oblazinjenja.<br />

P-c P-bP P-a<br />

Test s prižgano<br />

cigareto<br />

po<br />

DIN EN 1021 1. del<br />

Test s prižgano<br />

vžigalico<br />

po<br />

DIN EN 1021 2. del<br />

Test s prižganim<br />

papirjem<br />

po<br />

DIN 54341<br />

Test s prižgano cigareto<br />

Testiranje poteka s prižgano cigareto,<br />

ki je nameščena na sedalu oblazinjenega<br />

pohištva. Pohištvo prejme<br />

nizko (P-c) kvalifikacijo, če oblazinjenje<br />

v 60-ih minutah ne <strong>za</strong>čne tleti<br />

ali se ne vname.<br />

Test s prižgano vžigalico<br />

Pri tem testu gorljivosti se na sedež namesti<br />

prižgana vžigalica. Ta na testu 15 minut simulira<br />

plinski plamen na sedelu pohištva. Pohištvo<br />

prejme srednjo klasifikacijo (P-b), če plamen na<br />

oblazinjenju sam ugasne po dveh minutah in<br />

tlenje ne doseže robov sedala.<br />

Test s prižganim papirjem<br />

Pri tem testu gorljivosti na sedalu prižgejo<br />

zmečkani papir. Pohištvo prejme visoko klasifikacijo<br />

(P-a), če plamen ugasne najkasneje<br />

po 15-ih minutah, višina plamena ne<br />

sme presegati naslona <strong>za</strong> več kot 45 cm in<br />

plamen ne sme doseči naslona <strong>za</strong> roke.<br />

84<br />

Oblazinjeno pohištvo VS z razvrstitvijo P-a (visoko) izpolnjuje bistvene cilje protipožarne <strong>za</strong>ščite: se samougasi, razvije manj ognjenega<br />

dima, ne prispeva k širjenju požara in ne predstavlja nevarnosti samovžiga. Ta <strong>za</strong>ščita se ohranja v celotni fazi uporabe pohištva. Povečana<br />

stopnja uporabe ali onesnaženosti pokrovnega materiala ne poslabša <strong>za</strong>ščitnega učinka.


Materiali in površine<br />

85


www.inovatio.si<br />

Površine tabel in oglasnih desk<br />

Okvirji tabel so izdelani iz prašno lakiranega jekla,<br />

ki je v 40-ih odstotkih iz recikliranega materiala.<br />

Prašno lakiranje pa je brez topil.<br />

Plošče iz jeklene pločevine so uokvirjene z <strong>za</strong>obljenimi<br />

aluminijastimi profili, ki so na robovih<br />

<strong>za</strong>ščiteni. Pladenj <strong>za</strong> gobico in kredo je prav tako<br />

izdelan iz aluminija. Aluminijeva zlitina, ki jo<br />

uporablja VS, je v 90-ih odstotkih iz recikliranega<br />

materiala.<br />

Pisalne površine so iz jeklene pločevine, ki je<br />

prevlečena z emajlom, odprornim tudi na višje<br />

temperature.<br />

Materiale tabel je mogoče po njihovi življenjski<br />

dobi v celoti reciklirati.<br />

Emajl brez<br />

potiska<br />

Emajl s<br />

potiskom<br />

E20<br />

S266<br />

S266<br />

E19<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

E100<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

E120<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

E140<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

Brez črt 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred Karo 5 cm<br />

86


Materiali in površine<br />

Barve tekstila <strong>za</strong> oglasne deske<br />

S266<br />

S266<br />

S254<br />

S262<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S255<br />

S257<br />

Material:<br />

72% poliester, 18% poliamid,<br />

10% visko<strong>za</strong> (S254, S254)<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S259<br />

57% poliester, 43% poliamid<br />

(S255, S259, S261, S262)<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

S266<br />

Karo 10 cm Notno črtovje Križci 5 cm Križci 10 cm<br />

S261<br />

Testi ognjevarnosti:<br />

EN 1021-1<br />

EN 13501-1<br />

87


inovatio<br />

inovativne rešitve <strong>za</strong> prihodnost<br />

Inovatio d.o.o.<br />

Ulica heroja Bračiča 6<br />

SI-2000 Maribor<br />

www.inovatio.si<br />

E: contact@inovatio.si<br />

T: 02/828 00 54<br />

Avtorske pravice<br />

Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, Maribor. Vse pravice pridržane.<br />

Brez pisnega dovoljenja podjetja Inovatio d.o.o. je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela. Vse izjave in informacije v tem katalogu so<br />

raziskane in preverjene s strani podjetja VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. Inovatio ne prevzema nobene odgovornosti <strong>za</strong> njihovo pravilnost, popolnost ali aktualnost. Prav tako si<br />

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev že objavljenih informacij.<br />

Koncept in oblikovanje<br />

Inovatio d.o.o.<br />

Fotografije<br />

Slike so simbolične: Inovatio d.o.o., VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co<br />

Zaradi tiska lahko pride do barvnih odstopanj.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!